314 artiklar

Biologisk mångfald

218 artiklar

Hållbara städer

142 artiklar

Industri & Energi

221 artiklar

Kemikalier

668 artiklar

Klimat

108 artiklar

Landsbygd

454 artiklar

Livsstil & konsumtion

289 artiklar

Mat & jordbruk

91 artiklar

Skog

105 artiklar

Social hållbarhet

90 artiklar

Transport

207 artiklar

Vatten

Medarbetare

Karin Montgomery

Karin Montgomery är vetenskapsjournalist med över 15 års yrkeserfarenhet inom miljö- och hållbarhetsområdet. Hon har löpande uppdrag för ett antal tidningar och hjälper företag och organisationer med sin kommunikation. Hon har även arbetat som miljökonsult, främst med miljöledning och miljöutbildning.

Biologisk mångfald

Internationellt misslyckande för biologisk mångfald

Inget av de 20 mål för biologisk mångfald som världens länder kom överens om inom konventionen för biologisk mångfald under perioden 2011 till 2020 har uppnåtts. Det fastslår femte upplagan av rapporten Global Biodiversity Outlook.

Valet i USA

Klimat

Amerikanska valet avgörande för klimatet

Samtidigt som skogsbränderna rasar i Kalifornien så går valkampanjen i USA in i sitt slutskede. Den tredje november avgörs om Trump får fortsätta styra landet, eller om Biden tar över rodret. Vilken kandidat som vinner valet kommer att få avgörande effekter för klimatet.

Klimat

Mindre fisk när vattnet blir brunare

Sjöar och kustområden i Nordeuropa blir både varmare och brunare på grund av klimatförändringar, vilket påverkar livet i vattnet. Sannolikt kommer dessa förändringar att leda till mindre, yngre och mer långsamväxande fisk än i dag.

Klimat

Ny studie visar effekter av extremtorkan 2018

Den torra sommaren 2018 ledde till att de europeiska skogarna tog upp 18 procent mindre koldioxid än normalt. Det visar en europeisk studie med över 200 medverkande forskare.

Hållbara städer

Ny dag införs för ren luft och blå himlar

Den 7 september i år firas på initiativ av FN:s generalförsamling för första gången den internationella dagen för ren luft och blå himlar. Dagen ska öka medvetenheten om luftföroreningar och dess effekter på människors hälsa.

Myotis daubentonii

Biologisk mångfald

Forskare efterlyser tips om fladdermöss

Har du sett en fladdermus? Berätta det för forskarna i ett nytt projekt, som ska ta reda på hur fladdermöss påverkas av klimatförändringarna.

Plastkonst

Livsstil & konsumtion

Nedskräpning dominerar konstens skildringar av plast

Nedskräpning och användning av engångsartiklar – så visualiseras oftast plast i konstverk och fotografi världen över. Andra problem kopplat till plasten glöms dock helt bort – vilket speglar debatten i samhället – enligt forskare.

Mat & jordbruk

Stickprov av importerade gatuhundar införs

Jordbruksverket inför stickprovskontroller av gatuhundar som importeras från länder där rabies förekommer. Detta sedan en kontroll av ett 30-tal hundar nu visat att över hälften hade för dåligt rabiesskydd.

Landsbygd

EU-stöd motverkar målen enligt ny studie

EU:s stöd till lantbrukare oftast går till redan rika lantbrukare som genererar både störst växthusgasutsläpp och skada för den biologiska mångfalden, enligt en ny studie.

Hållbara städer

Stadens form påverkar pollinatörer

Befolkningstäthet, och inte andelen grönyta, har störst påverkan för pollinatörer i bostadsområden. Det visar en studie från Lunds universitet där trädgårdar och innergårdar i och omkring Malmö undersökts.

Industri & Energi

”Plastskatt en positiv början”

En ny utredning från regeringen föreslår att engångsförpackningar i plast beskattas. Karl Holmberg, som forskar om plast, politik och hållbar utveckling vid Lunds universitet, tycker att skatten är en bra början.

Gravensteiner

Mat & jordbruk

Klimatet ställer nya krav på äppelodlarna

Just nu skördas det äpplen för fullt runtom i Sverige, men hur klarar våra äpplen framtidens varmare klimat? Häng med Extrakt till ett frodigt och grönskande Kivik.

Livsstil & konsumtion

Ökat intresse för sommarsport i fjällen

Vi springer och cyklar mer i fjällen, det framgår av en ny enkätundersökning som Fjällsäkerhetsrådet har genomfört.

Vatten

”Det måste få kosta och ta tid”

Sverige har tagit flera steg mot att införa ekosystembaserad förvaltning av våra havsmiljöer. Men det finns fortfarande många frågetecken kring hur förvaltning bäst genomförs i praktiken, enligt en ny rapport.

Biologisk mångfald

Hur blir kräftfisket i år?

Många vill veta hur kräftsäsongen blir i år, men tyvärr är det inte så enkelt att svara på. Sjöns storlek, djup, näringsstatus, vattenkemi och var i landet sjön befinner sig är några av de parametrar som måste beaktas för att bedöma en sjös kräftstatus. Men en lite uppgång väntas i Vättern, enligt SLU Aqua.

Kemikalier

PFAS ökar sjukdomsrisk för barn och foster

Risken för typ 1-diabetes och celiaki hos barn kan öka om modern utsatts för vanligt förekommande högfluorerade kemikalier under graviditeten. Det visar studier från Örebro universitet.

Biologisk mångfald

Nät av potatisskal kan lösa stranderosion

Nät tillverkade av potatisskal öka förutsättningarna för ålgräs och minskar stranderosion, enligt en internationell forskargrupp.

Social hållbarhet

Kvinnor lägre chans till toppjobb efter barn

Påverkar kvinnors högre frånvaro under småbarnsåren deras möjligheten att inneha välavlönade jobb med höga krav på närvaro? Det har forskare tagit reda på i en ny rapport.

Klimat

Fler översvämningar de senaste 30 åren

Mängden översvämningar i Europa de senaste 30 åren sticker ut under ett långsiktigt tidsperspektiv, visar en ny internationell studie.

Klimat

Utsläppen från fryst mark större än beräknat

Den så kallade priming-effekten - att växters rötter ”matar” mikroorganismerna i jorden med socker – orsakar betydligt högre utsläpp än vad tidigare beräkningar har visat. Det visar en ny internationell studie.

Livsstil & konsumtion

Minimera matsvinn under rötmånaden

Under rötmånaden är det extra noga att hålla koll på vad du har i kylskåpet. Tänk mer kortsiktigt än vanligt och köp inte mer än vad du behöver, är några tips från Livsmedelsverket.

Fästing

Biologisk mångfald

Antalet fästingar ökar – milda vintrar orsaken

Visste du att en fästing kan bli upp till sju år gammal? En riktig ”värsting” hinner parasitera på - och smittas av - tre värddjur under sin livstid. Men vad har störst effekt för djurets spridning – klimatet eller tillgången till värddjur? Häng med till Grimsö forskningsstation, där man har stenkoll på de små otäckingarna.

Foto: Volodymyr Goinyk, Mostphotos

Vatten

Sälar ledde forskare till ny upptäckt

Marina forskare vid Göteborgs universitet har med hjälp av sälar upptäckt tidigare okända havsströmmar i Södra ishavet.

Klimat

Älgar anpassar kalvning efter klimatet

Sommaren är kort och intensiv – även för älgen. Kalvande älgkors energin ska räcka till mjölk, att lägga på sig fett både inför höstens parning och vintern. Så kalvningen måste ske när det finns mycket foder.

Mat & jordbruk

”En synd att äta färskpotatis”

I dag förknippar många midsommar med mat i överflöd - färskpotatis, sill, jordgubbstårta och kanske en liten nubbe därtill. Men så har det inte alltid sett ut.

Klimat

Skogsrester ska bli kläder åt vårdpersonal

Rester från svenskt skogsbruk ska ersätta bomull vid produktion av textilier till vården och därmed minska klimatbelastningen.

Klimat

Domstolen ger ok för Preemraff i Lysekil

Mark- och miljööverdomstolen anser att verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas. Det framgår av det yttrande som domstolen i dag har överlämnat till regeringen.

Kattmynta

Kemikalier

Kattmynta och rödbetor ska hålla myggen borta

Kattmynta är oemotståndlig för de flesta katter, men insekter skyr det som pesten. Det vill forskare dra nytta av för att bekämpa mygg, men först ska de ta reda på vad det är som gör växten så avskräckande för insekterna.

Klimat

”Inget i-land minskar utsläpp i takt som krävs”

Trots att Sverige och Storbritannien har några av världens mest omfattande klimatlagar räcker det inte för att länderna ska klara sina åtaganden att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader. Det är slutsatsen i en ny studie i tidskriften Climate Policy.

Klimat

Riskutsatta kommuner klimatanpassar mest

Storstäder, kommuner i söder och kustnära kommuner har kommit längst i arbetet med att möta ett förändrat klimat. Det visar en ny rapport från SMHI.

Livsstil & konsumtion

Positiv – men långsam – trend för plastpåsar

Användningen av plastpåsar minskar och Sverige uppnådde EU:s första delmål, men vi behöver snabba på om vi ska klara nästa mål.

Landsbygd

Stad och land närmar sig varandra politiskt

Erfarenheter från bland annat USA, Frankrike och Storbritannien pekar på ökade motsättningar och politisk polarisering mellan boende i städer och på landsbygden. Men så verkar inte vara fallet i Sverige.

Hållbara städer

Stadslivet totalförändrat under pandemin

Hur använder vi staden under pandemin? Det mesta har blivit annorlunda – arbete, umgänge och fritid - visar resultatet av en enkätundersökning från KTH.

Mat & jordbruk

Vill hitta smarta styrmedel för mat

Att äta mer växtbaserat och mindre kött är bra för både hälsan, klimatet och plånboken. Ändå är köttkonsumtionen fortsatt hög i Sverige. Kan styrmedel vara lösningen?

Biologisk mångfald

Ålgräs återplanteras i Kosterhavet

Ålgräsängar är oumbärliga för den biologiska mångfalden i havet. De stabiliserar havsbotten, förbättrar vattenkvalitén och tar upp näring och kol ur vattnet. I sommar ska 64 000 skott ålgräs återplanteras - för hand av dykare - i Kosterhavet.

Kemikalier

Lite återvunnen plast återanvänds

Enligt EU:s plaststrategi ska alla plastförpackningar på den europeiska marknaden kunna återanvändas eller återvinnas på ett kostnadseffektivt 2030. Samtidigt går majoriteten av plastförpackningarna i Sverige och EU i dagsläget till energiåtervinning, visar en ny rapport.

Klimat

Sjukdomar gynnas av klimatförändringarna

Just nu har vi fullt upp med att hejda framfarten av covid-19, men runt hörnet väntar fler sjukdomar som riskerar att spridas i takt med stigande temperaturer.

Klimat

Positiv trend för utsläppen i fjol

Ny preliminär statistik visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade förra året. Utsläppen minskade både inom industrin och inrikes transporter, vilka står för ungefär två tredjedelar av Sveriges utsläpp.

Klimat

”Förtroendevalda får inte missa möjligheten”

Mindre än två år efter att Greta Thunberg inledde sin skolstrejk för klimatet har samhället ändrat skepnad och flygplanen står nu stilla. Men vilken värld väntar efter coronakrisen?

Klimat

”Vi kan på ett paradoxalt sätt bli hjälpta av pandemier”

Den pågående coronakrisen utmanar samhället och allt fler frågar sig nu hur världen kommer att se ut efter pandemin. Söker vi svar i historien så är svaret – annorlunda – och inte nödvändigtvis sämre.

Social hållbarhet

Så kan utsatta områden bli tryggare

I Sverige finns ett antal så kallade utsatta områden, där brottslighet och otrygghet är högre än i det övriga samhället. Men det går att vända utvecklingen, menar forskare vid Malmö universitet i en ny bok.

Livsstil & konsumtion

Många e-handelsköp klarar inte EU:s kemikalieregler

Nästan åtta av tio produkter som köpts direkt av företag utanför EU uppfyller inte europeiska kemikalieregler, visar ett nordiskt tillsynsprojekt om e-handel som Kemikalieinspektionen har lett.

Industri & Energi

Utan gröna satsningar kan oljepriset skjuta i höjden

På grund av coronakrisen är prisraset på olja just nu historiskt. Men att kraschen leder till att oljebrunnar pluggas igen för gott och påskyndar en grön omställning är långtifrån säkert.

Klimat

”Alla beslut måste fattas med hållbarhet som grund”

Vi har tio år på oss att nå de globala målen för hållbar utveckling, men kommer vi att klara det? Det ser onekligen mörkt ut, men det är inte omöjligt.

Social hållbarhet

”Att biståndet upprätthålls är en grundbult”

Världens ekonomier rasar och antalet människor som lider av akut hunger riskerar att fördubblas i coronas kölvatten. Pandemin förstärker globala orättvisor och det finns bara en väg framåt – samarbete. Extrakt har pratat med den högst uppsatta svensken inom FN.

Klimat

Sverige når inte långsiktigt klimatmål

Sverige når klimatmålet till år 2020, men däremot inte målen för 2030 och 2045 - med dagens styrmedel. Den bedömningen gör Naturvårdsverket i ny en analys som har lämnats till regeringen.

Klimat

Fler och kraftigare tropiska cykloner att vänta

Antalet cykloner kommer att öka i framtiden förutspår forskare i en ny studie. Utöver stor materiell skada och lidande i drabbade samhällen så kan risexporten från länder som Thailand och Vietnam påverkas.

Livsstil & konsumtion

Hur reser vi efter Coronakrisen?

Varje kris startar nya värderingssystem. Det kommer hända den här gången också, enligt platsforskaren Ola Thuvesson.

Hallå där!

Hållbara städer

Hur använder vi staden i kris?

Att coronakrisen har förändrat hur vi rör oss i samhället är tydligt och kartan för hur vi arbetar, reser och umgås ritas nu om. Hur den nya kartan ser ut ska forskare vid KTH ta reda på.

Klimat

Förbered dig på nästa omställning: läs en bok

Förbered dig på nästa omställning: läs en bok om klimatet och diskutera den digitalt. Det är konceptet bakom nya bokcirkeln Gröna cirklar.

Flour

Kemikalier

Kan fluor påverka barns utveckling?

Att fluor förebygger karies vet du säkert redan, men samtidigt cirkulerar en rad skrämmande budskap om ämnets negativa påverkan på barns hälsa. Vad är egentligen sant och hur ska vi förhålla oss till ämnet fluor?

Klimat

”Vi kan inte gå tillbaka till business as usual”

”Låt oss använda kommande kris- och stimulanspaket till att bygga ett hållbart och resilient samhälle med människor och miljö i fokus”, skriver stora delar av den svenska miljörörelsen i en debattartikel.

Mat & jordbruk

”Det vi gör bidrar till att förstå pandemin”

Just nu pågår en intensiv jakt efter ett vaccin mot coronaviruset som orsakar Covid-19, och här kan veterinärmedicin och hönsvaccin bidra med viktiga pusselbitar. Följ med Extrakt till Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala.

Vatten

Mikroplast i dricksvatten tros inte påverka hälsan

Enligt den kunskap som finns i dag innehåller dricksvattnet i Sverige inte mikroplaster i sådan omfattning att det påverkar hälsan. Det visar en sammanställning från Livsmedelsverket.

Hållbara städer

Avhandling spräcker myt om migranters flyttmönster

Flyktingar och migranter stannar ofta kvar i det område de först bosatte sig i efter flytten till Sverige. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet, som motsäger en vanlig teori om hur flyktingar och migranter flyttar.

Kemikalier

Sverige når inte kemikaliemålet

Trots betydande framsteg så nås inte målet om en giftfri miljö 2020, visar Kemikalieinspektionens årliga uppföljning.

Smittspridning

Social hållbarhet

Forskning om coronaspridning ska användas direkt

Tanken var att främst studera hur vinterkräksjukan sprids under vintern, men med stundande coronakris blev forskarna nyfikna på om samma princip gäller coronaviruset.

Kollektiv

Klimat

”Nu blir vi drillade i att agera kollektivt”

Rädslan många upplever under rådande coronakris har flera likheter med klimatångest, och just nu lär vi oss mycket som vi har nytta av i klimatomställningen. Det säger klimatpsykolog Frida Hylander.

Klimat

”Som forskare måste man våga vara lite kylig”

Vilken roll bör forskare ta för att få genomslag i samhället och möta långtgående utmaningar, till exempel klimatfrågan?

Kemikalier

Regelverk för handsprit lättas tillfälligt

För att öka tillgången av desinfektionsmedel lättar nu Kemikalieinspektionen tillfälligt på regelverken för dessa produkter.

Kemikalier

Åtgärder mot Corona minskade giftiga utsläpp

Ett giftigt moln av kvävedioxid som legat över norra Italien har tunnats ut, visar nya satellitbilder och liknande effekter har synts över Kina.

Klimat

”Insatser som ger effekt just nu är lättare att överblicka”

Flygrutter stoppas, karensdagen tas bort och stora summor satsas på att rädda företag i kris. Även om en del kritiker efterlyser mer drastiska åtgärder så har samhället på kort tid gjort mycket för att anpassa sig efter rådande situation, en omställningstakt som många efterlyser inom klimatområdet.

Cyklist

Klimat

Regeringens klimatpolitik räcker inte

Det räcker inte - det är huvudbudskapet i klimatpolitiska rådets rapport - som har överlämnats till miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan. I rapporten underkänns regeringens arbete för att nå klimatmålen.

Vatten

Fortsatt extrem syrebrist i Östersjön

Utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön har blivit större – det visar SMHI:s sammanställningar av mätningar de senaste åren.

Mat & jordbruk

Jantelagen hindrar innovation i jordbruket

Jantelagen är en av orsakerna till det svenska lantbrukets låga grad av innovation, visar ny forskning från SLU. Risken finns att samhällets stora ekonomiska satsningar på innovation och entreprenörskap därför blir verkningslösa.

Kemikalier

”Vi måste fasa ut problematiska kemikalier”

En grupp på 33 internationella forskare uppmanar nu beslutsfattare att minska exponeringen för skadliga kemikalier från livsmedelsförpackningar.

Parkering

Transport

Vilka styrmedel minskar bilresandet?

Personer utan bil betalar indirekt för bilägares parkering, bland annat genom bostadshyran eller priset på varor. Vad händer om bilägaren får betala den verkliga kostnaden? Vilka styrmedel minskar egentligen bilresandet?

Mat & jordbruk

Medelsvensken äter inte hållbart

Miljöpåverkan från medelsvenskens matkonsumtion överskrider gränserna för växthusgasutsläpp, användning av åkermark, kväve- och fosfortillförsel samt påverkan på biologisk mångfald. Det visar en ny studie.

Livsstil & konsumtion

Vilken kasse är minst dålig?

Så står du där igen, i mataffären med bandet fullt av varor och inser att flergångskassen ligger kvar hemma. Ska du välja plastkassen – som skapar flytande öar i haven - eller papperskassen som slukar energi vid produktion?

Ulleråker

Hållbara städer

Vilka röster hörs i kulturarvet?

Övergivna psykiatriska sjukhus har skapat rum för nya bostäder. Trots att sjukhusen varit stora arbetsgivare och vårdat många patienter, så har rivningar och ombyggnader av dessa byggnader ofta gått obemärkt förbi. Vilka röster får egentligen höras i vårt kulturarv?

Klimat

Forskarnas åtgärder för att nå klimatavtalet

I en ny artikel har en internationell forskargrupp samlat sex olika åtgärder som krävs för att nå målen i klimatavtalet.

Vatten

”Det är väldigt bullrigt i havet”

Långvarigt buller från trafiken gör oss sjuka och stressade. Men hur är det med trafikbullret under ytan? Undervattensbuller får mer uppmärksamhet, men begränsad kunskap hindrar effektiva åtgärder.

Hållbart fiske

Vatten

”Det idealiska vore att stänga av torskfisket i två år”

Läget är allvarligt för flera av Sveriges fiskarter. Nästan hälften av fiskbestånden nyttjas ohållbart, visar en ny rapport från SLU. Det nationella fisket är långt ifrån hållbart, enligt experter som Extrakt har pratat med.

Klimat

Så slipper vi bli strömlösa i framtiden

Dagens energisystem klarar inte framtidens extremväder, enligt en ny artikel i Nature Energy där en internationell forskargrupp har räknat på 13 framtida klimatscenarier i 30 svenska städer. Men vi slipper bli strömlösa om vi planerar redan nu.

Klimat

Snöforskarens bästa råd till nästa skidsäsong

Första sportlovsveckan är här, men delar av Sverige har inte haft någon snö denna säsong. I en ny studie har forskare vid Luleå tekniska universitet undersökt vilka metoder för snölagring som fungerar bäst.

Kemikalier

Kemikalier i damm kan påverka barns utveckling

n ny studie visar att kemikalier i damm inomhus kan störa transporten av sköldkörtelhormon. Det kan påverka hälsan under hela livet, men är särskilt problematiskt för små barn.

Hallå där!

Social hållbarhet

”Finansiärer bedömer företagande män och kvinnor olika”

Entreprenörkvinnor har betydligt svårare att få finansiering för sina projekt, visar tidigare forskning. Men det finns knep att ta till, och därmed runda könsstereotypa föreställningar.

Klimat

Internationellt forskarlarm: ökad växtlighet i Arktis

Ett internationellt team med 40 forskare från olika 36 forskningsinstitut slår nu larm om att stora, arktiska tundra-områden blir allt grönare.

Klimat

Goda nyheter om metan från Arktiska oceanen

En ny studie visar att mängden metan som frigörs från Arktiska oceanen till atmosfären är betydligt mindre än vad tidigare studier har hävdat.

Klimat

Så påverkade klimatpolitik finansmarknaden

Parisavtalet 2015 gav positiva effekter på börsen för företag inom förnybar energi, och negativa effekter för företag inom fossila bränslen. Året därpå ledde Trumps valseger i USA till en motsatt effekt.

Klimat

Boreal skog bidrar mer till koldioxidupptag

En internationell studie ledd av forskare vid Lunds universitet visar att människans kraftigt ökade markanvändning i världens tropiska områden rubbar den globala kolcykeln mer än vad som tidigare varit känt.

Gig-ekonomi

Social hållbarhet

Gig-ekonomins baksida utreds i nytt projekt

Gig-ekonomin öppnar vägen in på arbetsmarknaden för många, men hur påverkas arbetarnas vardagsliv av släppa allt så fort mobilen plingar? Och vilken effekt har gig-ekonomin på integration? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt.

Klimat

Beror den varma vintern på klimatförändringar?

Det går inte utifrån en vinter säga om vädret beror på klimatförändringarna, men den vädertyp vi ser just nu kan vi förvänta oss mer av i takt med att temperaturerna stiger.

Klimat

”Vuxna markerar solidaritet med unga”

I september 2019 förenades miljontals människor i en global klimatmanifestation. En ny studie visar att andelen deltagare över 26 år var hela 80 procent.

Social hållbarhet

Klass påverkar rasistiska uttryck

Bilden av arbetarklassen som mer rasistisk än medelklassen problematiseras i en avhandling i sociologi vid Uppsala universitet.

Biologisk mångfald

Tiaminbrist konstaterad hos Östersjötorsk

En ny vetenskaplig studie visar att torsken i Östersjöområdet är allvarligt drabbad av tiaminbrist. Tiamin, eller vitamin B1, är ett helt nödvändigt vitamin för alla djurceller.

Livsstil & konsumtion

Vi tror oss vara mer miljövänliga än andra

Vi tenderar att överskatta vårt eget miljöengagemang, visar forskning från Göteborgs universitet. I en studie med deltagare från Sverige, USA, England och Indien var de flesta övertygade om att de överlag agerar mer miljövänligt.

Klimat

Klimatet präglar årets nyord

Klimatfrågan har präglat 2019, vilket är tydligt i Språkrådets och Språktidningens nyordslista. Många av de 35 ord som etablerat sig i svenskan under 2019 handlar om klimatet.

Mat & jordbruk

Så minskar du matsvinnet i jul

Under denna tid på året konsumerar vi i överflöd och slänger mer mat än någonsin. Hur kan vi minska matsvinnet?

Klimat

Hur stora koldioxidutsläpp ger batteritillverkning?

IVL har på uppdrag av Energimyndigheten studerat klimatutsläppen från tillverkningen av elbilsbatterier. Resultatet visar att utsläppen har minskat sedan 2017.

Industri & Energi

Industrin saknar incitament för omställning

Industrin står redo för klimatomställningen och det offentliga erbjuder medel för ny teknik. Men, den politiska styrningen ger inte tillräckliga incitament, enligt en ny rapport.

Landsbygd

Avflyttningsorter förlorar dubbelt

När fabriken i den lilla orten läggs ned, försvinner jobben och huspriserna faller. Kvar blir "dubbla förlorare" – och växande högerpopulism – enligt en ny bok från forskare vid Malmö universitet.

Klimat

Fossilt subventioneras mer än förnybart

3000 till 6000 miljarder kronor. Så mycket subventioneras fossila bränslen globalt årligen. Förnybart får långt mindre än hälften.

Klimat

WMO: Allvarligt läge för klimatet

Inför klimatmötet COP 25 i Madrid sammanfattar FN:s världsmeteorologiska organisation WMO klimatförhållanden under 2019 och det senaste årtiondet.

Klimat

Vad står på spel vid klimattoppmötet?

Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, svarar på frågor med anledning av klimatmötet COP25 i Madrid som inleddes under måndagen.

Livsstil & konsumtion

Vi skäms över våra klädinköp

En studie från Göteborgs universitet visar att vi i stället för att fundera kring hur hållbar klädindustrin egentligen är, riktar kritiken mot oss själva. 

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald genomsyrar alla hållbarhetsmål

Värnande av biologisk mångfald påtalas tydligt i två av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, men detta speglar inte den fulla nyttan av denna mångfald.

Livsstil & konsumtion

Tillväxt eller nerväxt?

Hur skulle samhället se ut om social och ekologisk hållbarhet prioriterades? Extrakt har träffat forskaren som tycker det är dags att utmana tillväxtbegreppet.

e-handel

Livsstil & konsumtion

Så e-handlar du mer hållbart

De långa transportavstånden för e-handelns returer är en fråga som har lyfts alltmer den senaste tiden. Att avstå från inköp är naturligtvis det bästa alternativen för miljön, men det finns ändå några sätt att minska miljöpåverkan när du handlar på nätet.

Industri & Energi

Mer vind i seglen för vindkraft

edan år 2010 har den globala genomsnittliga vindhastigheten ökat och därmed också tillgången på energi för vindkraftsindustrin.

Kemikalier

”Det är som att odla fram resistens”

Trots att det är över ett decennium sedan de första larmrapporterna om läkemedelsindustrins utsläpp i miljön kom, så saknas fortfarande regleringar på området. Men det vill Sverige råda bot på.

Klimat

Barn drabbas hårt av klimatförändringar

Barn drabbas särskilt hårt av klimatförändringarna begränsas, enligt årets rapport i serien The Lancet Countdown.

Homo Colossus

Klimat

Hur mycket väger du, egentligen?

20 000 kilo. Det är svenskens genomsnittsvikt om vi - utöver de kalorier vi äter - inkluderar den energi vi använder i vår vardag. Detta ska nu visualiseras i ett nytt forsknings- och konstprojekt.

Mat & jordbruk

Så blev matavfall en miljöfråga

Det senaste decenniet har matavfall gått från att vara en ickefråga till att bli en miljöfråga i fokus, både i samhället i stort och i livsmedelshandeln.

Kemikalier

Kemikalieutredning överlämnad till regeringen

Under hela livet utsätts människor för komplexa blandningar av mer eller mindre farliga kemikalier. Hur påverkar det oss? Vems är ansvaret och vad bör göras?

Klimat

”Jorden närmar sig nödläge”

Forskare från hela världen varnar i en gemensam artikel i den vetenskapliga tidskriften Bioscience för att jorden närmar sig ett klimatnödläge. Trots att listan har kritiserats på grund av att felaktiga namn fanns i den ursprungliga versionen, så intygar forskare dess trovärdighet.

Klimat

”Klimatförändringen i slutändan en katastrof”

En del människor uppfattar klimatförändringarna som en möjlighet till ökat välstånd, men klimatförändringen är en katastrof som innebär uppoffringar. Det säger en av huvudförfattarna till de två senaste rapporterna från IPCC.

Hållbara städer

”Byggvetenskap behöver forskning om anpassning”

Det räcker inte att fokusera på att minska klimatförändringarna, det behövs mer forskning om framtida klimatsituationen.

Landsbygd

”Ensidigt fokus på skogsindustrins behov”

Ett annat skogsbruk än dagens skulle bidra till större välfärd och välmående för samhället i stort, jämfört med dagens metoder som främst gynnar skogsindustrin. Det visar en ny studie.

Klimat

Arktis – från kolsänka till kolkälla

De arktiska områdena har under årtusenden lagrat stora mänger kol i marken. Men en ny internationell studie visar att områdena i Arktis nu avger mer kol till atmosfären än vad växtligheten tar upp.

Klimat

Kändisars flygande skapar enorma utsläpp

En ny rapport har kartlagt tio internationella offentliga personers flygvanor under ett år. Resultatet visar på enormt stora koldioxidutsläpp, flera tusen gånger mer än genomsnittet.

Mat & jordbruk

Fortsatt mindre antibiotika till djur

Försäljningen av antibiotika till djur fortsätter att minska i flera europeiska länder. Lägst är försäljningen i Island, Finland, Norge och Sverige. Det visar en ny rapport från den Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Vedeldning

Livsstil & konsumtion

Halvera dina utsläpp från kaminen

Trots att vedeldning orsakar både hälsoskadliga effekter och påverkar miljön negativt, så älskar vi svenskar att elda. Även om vi inte är beredda att ge upp våra vedspisar och kaminer, så finns det mycket att göra för att minimera skadorna.

Mat & jordbruk

”En del känner matskam”

Vad ska vi äta i dag? Den frågan är inte alltid så enkel att besvara – eftersom vårt val av mat påverkar såväl klimatet, som djurhanteringen och vår egen hälsa.

Cyklist

Klimat

”Det går inte att be om ursäkt genom att cykla till jobbet”

Cyklar du till jobbet, kör elbil eller källsorterar? Bra jobbat! Eller? Kanske får dessa handlingar dig att kompensera för sämre val i andra sammanhang. Extrakt har träffat klimatpsykologen som reder ut begreppen.

Klimat

Hur påverkas insekter av varmare höstar?

Både klimatet och den tidpunkt då träd får höstlövsfärger kan påverka hur många, och vilka växtätande insekter man kan hitta på trädet. Detta har forskare från SLU kommit fram till

Hållbara städer

Nytt internationellt avtal för ren luft

Ett viktigt steg i kampen för ren luft sker nu då det reviderade så kallade Göteborgsprotokollet under FN:s Luftvårdskonvention träder ikraft

Klimat

Sverige på väg att missa klimat- och miljömål

Sverige missar flera klimat- och miljömål med nuvarande styrmedel och åtgärder, visar en rapport från SCB

Mat & jordbruk

Ny nationell undersökning om matsvinn

Nu drar Livsmedelsverket igång en nationell kartläggning av hur mycket mat som slängs i onödan i skolan, förskolan och på äldreboenden.

Klimat

Stor uppslutning i Stockholms klimatstrejk

Uppslutningen till fredagens klimatdemonstrationer rapporteras vara stor.

Dricksvatten

Vatten

Hur säkert är vårt dricksvatten?

Hur säkert är egentligen vårt dricksvatten? Det vet vi inte, är det snabba svaret, men forskare betonar att vi måste - och kan - ta reda på det.

Avloppsvatten

Vatten

”Vi kan enkelt snofsa till avloppsvattnet och använda det”

I takt med att temperaturen stiger ökar behovet av vatten. Fjolårets sommartorka nästan halverade Sveriges spannmålsproduktion och nya lösningar krävs för att säkra vattentillgången framöver. Kan renat avloppsvatten vara en väg att gå?

Industri & Energi

”Vi visar att det är möjligt”

Hybrit, som Extrakt tidigare har rapporterat om, presenterade i går sin satsning på fossilfritt stål vid klimatmötet i New York.

Hållbara städer

Så kan cykelolyckorna minska

Bättre underhåll av cykelbanor, förbättrad utformning av trottoarkanter och automatiska nödbromsningssystem. Det är exempel på åtgärder som skulle kunna minska antalet cykelolyckor.

Palmolja

Mat & jordbruk

Svampen som ska tillverka palmolja

Palmoljan är omdebatterad på grund av den miljöpåverkan som de storskaliga odlingarna orsakar, men genom ny spännande forskning öppnas möjligheten att framställa samma högkvalitativa olja – ur svampar.

Klimat

Vilket skräp har störst klimatpåverkan?

Textil, elektriska produkter och elektronik är de avfallstyper som har störst klimatpåverkan, visar en ny rapport.

Hållbara städer

Grönska kan minska översvämningar

Stadsmiljöer med hårda ytor har begränsad förmåga att ta hand om allt dagvatten som bildas vid skyfall. Ett sätt att minska översvämningsrisken är att utnyttja parkmark, gröna innergårdar, diken och kanaler för att bromsa vattenflöden.

Hallå där!

Klimat

”Skräm inte folk till förändring”

Skuldbelägga och förlita sig för mycket på fakta är några fel vi gör när vi pratar klimatpåverkan. Extrakt har träffat kommunikationsexperten som styr samtalet på rätt köl.

Livsstil & konsumtion

Dhakas klädindustri under lupp i ny avhandling

Drygt sex år har gått sedan ett åttavånings byggnadskomplex med bank, köpcentrum och fem textilfabriker kollapsade i Bangladesh huvudstad Dhaka.

Klimat

”Den lägsta höjden som uppmätts någonsin”

Den årliga mätningen av Kebnekaises sydtopp genomfördes den 3 september av forskare från Tarfala forskningsstation vid Stockholms universitet.

Hållbara städer

Genusperspektiv saknas i transportplanering

Jämställdhet är en viktig del inom transportpolitiken, men många utvecklingsprojekt saknar genus- och mångfaldsperspektiv, enligt VTI.

Klimat

Guidad vandring i ett varmare Stockholm

Hur skulle Stockholm se ut i ett fyra grader varmare klimat? Den frågan besvaras i en ny forskningsbaserad app.

Livsstil & konsumtion

Nudging kan få oss att spara mer etiskt

Kan nudging få fler människor att välja etiska fonder? Den frågan har psykologer vid Göteborgs universitet sökt svar på genom ett forskningsexperiment.

Hållbara städer

Elfordonspremien granskad i ny utvärdering

Ökad användning av elcykel ger lägre växthusgasutsläpp och utsläpp av hälsofarliga partiklar. Dessutom minskar de bullernivåerna.

Klimat

Nya krav på fjällbesökare i varmare klimat

I Sverige hör fjällen till de miljöer som kommer att påverkas mest av klimatförändringarna. Några konsekvenser är högre vattenflöden och större risker när vattendrag ska passeras, enligt en ny rapport.

Hållbara städer

Elcyklar i fordonspooler kan minska bilanvändningen

Elcyklar i elfordonspooler kan minska användningen av bilar i städer, men då krävs fler användare och väldimensionerade pooler. Det visar en ny studie från VTI.

Mat & jordbruk

Enkla medel minskar take awayskräp

Att flytta engångsartiklar så att de blir mer otillgängliga, eller bara lämna ut dem vid förfrågan, är några lösningar för att minska take away-skräpet. Det visar tester som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört.

Kemikalier

Beredskap saknas för resistent svamp

De senaste åren har den resistenta jästsvampen candida auris spridit sig och finns nu på alla kontinenter. För patienter med nedsatt immunförsvar är infektionen ofta dödlig och ännu saknas beredskap på svenska sjukhus.

Mat & jordbruk

Små varierade fält nyckel för biologiska mångfald

Mindre åkrar och större variation av grödor ger god effekt på den biologiska mångfalden i jordbrukslandskap, visar en internationell studie.

Livsstil & konsumtion

Overshoot Day rekordtidigt i år

I dag har mänskligheten gjort av med naturens årsbudget av förnybara resurser. Det innebär att Overshoot Day för hela vår planet infaller rekordtidigt.

Biologisk mångfald

Nya främmande arter på EU:s förbudslista

Ytterligare 17 invasiva, främmande arter förbjuds importeras, säljas, överlåtas eller spridas i naturen inom EU.

Biologisk mångfald

Hög biologisk mångfald i anlagda dammar

Hela 61 procent av alla trollsländearter som finns i Uppland, varav flera är sällsynta i Sverige, finns i anlagda dammar.

Livsstil & konsumtion

Musikfestivaler kan inspirera till hållbar livsstil

Musikfestivaler är ett tillfälle att experimentera med alternativa livsstilar, vilket kan bana väg för beteendeförändringar också i det vanliga livet, menar forskare från Lunds universitet.

Klimat

Forskarnas bästa boktips

Börjar du få tråkigt i hängmattan? Då kanske forskarnas egna lästips kan komma väl till användning.

Kemikalier

Onödigt köpa in bakterier för vattenrening

Att köpa in bakterier för att rena avloppsvatten är onödigt, bakterierna finns redan i reningsverkets rejektvatten, visar forskning från Mälardalens högskola.

Kemikalier

Reach har gett effekt

En rapport från den danska Miljöstyrelsen visar att lagstiftningen om att fasa ut och ersätta särskilt farliga ämnen i varor och kemiska produkter har gett effekt.

Klimat

Lärosäten kraftsamlar för klimatet

36 universitet och högskolor ska enligt ett nytt gemensamt klimatramverk ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030.

Klimat

Risken för värmeböljor har femfaldigats

Klimatförändringar har gjort att risken för värmeböljor har ökat med minst fem gånger, enligt ledande klimatforskare som har granskat medeltemperaturer under värmeböljan i Frankrike.

Kemikalier

”Vi måste minska riskerna med hälsofarliga ämnen i vatten”

Samhället behöver införa mer avancerad teknik för rening av dricksvatten. Det är ett par av de rekommendationer som en internationell expertgrupp lämnar till Europas beslutsfattare och vattenbransch.

Kemikalier

”Det har blivit tyst om kemikalier”

Regeringen har tillsatt en utredning om skatt på kläder och skor – för att minska användningen av kemikalier som är farliga både för miljön och vår hälsa.

Biologisk mångfald

Östersjöns rovdjur allt magrare

Rovdjuren högst upp i näringsväven i Östersjöns blir allt magrare, visar en ny studie. Forskarna ser ett samband mellan den försämrade hälsan hos bland annat gråsäl och förändringar hos bottenlevande kräftdjur.

Frequent flyer bonus card

Livsstil & konsumtion

Carbon Ruins visar en fossilfri framtid

Året är 2053. Klimatomställningen är genomförd och Sverige är nu fossilfritt. Våra barn skrattar åt konstgräs och förfäras över att alla produkter vi tillverkade var av plast. Välkommen till Carbon Ruins.

Klimat

Forskare kritiserar IPCC:s tilltro till klimatmanipulation

Forskning om geoengineering bedrivs inom en liten men tongivande grupp forskare, enligt en ny avhandling från Lunds universitet.

Landsbygd

Fritidshus – tillgång eller belastning för kommunerna?

På grund av fritidshus har landsbygden under vissa perioder fler användare än vad den offentliga statistiken visar. Hur ser kommunerna på dessa osynliga medborgare? Det har forskare vid Umeå universitet tagit reda på.

Livsstil & konsumtion

Hur används konsumentmakt?

Politisk konsumtion är ofta förknippat med bojkott av kända varumärken – men det kan lika gärna handla om rasism. I en ny bok beskrivs hur människor använder sin makt som konsumenter för att påverka.

Kemikalier

Forskare efterlyser standarder för mensskydd

Försäljningen av sanitetsprodukter är en miljardindustri. Trots det saknas internationella riktlinjer för vilka kemikalier produkterna får innehålla.

Mat & jordbruk

Hur äter ungdomar?

Hur äter ungdomar – och varför väljer de vissa livsmedel? Det ska forskare vid Örebro universitet ta reda på i ett nytt projekt.

Mat & jordbruk

Många vinster med nationell självförsörjning

Ökad nationell självförsörjning har många fördelar; minskade transportmängder och ökad transparens är några exempel, enligt forskare.

Hånsta Östergärde

Mat & jordbruk

Fleråriga grödor framtidens mat?

Sommaren 2018 var ett dystert år för många svenska lantbrukare. Torkan slog hårt mot produktionen och konkurrensen om foder ökade. Skulle perenna växter – som återkommer varje år – kunna vara en del av lösningen?

Vetefält

Mat & jordbruk

Ökad handel mer troligt än självförsörjning

Efter fjolårets sommartorka höjdes röster om att Sverige borde vara självförsörjande på livsmedel. Men det är fel väg att gå, säger nationalekonomen Christian Jörgensen, som i stället tycker att vi ska förbereda oss på ökad handel.

Majsfält

Mat & jordbruk

”Självhushållning inget ideal”

Självhushållande bönder i Afrika har svårare att ta sig ur fattigdom jämfört med dem som bedriver handel, enligt en tvärvetenskaplig studie.

Biologisk mångfald

Hipp hipp för våra bin i dag!

I dag firas honungsbin, men i vårt grannland Danmark har det utbrutit en infekterad konflikt mellan anhängare till de vilda bina och biodlarna och deras honungsbin.

Klimat

”Utvecklingen går åt fel håll”

Klimatpåverkande utsläpp ökade med en procent under 2018 visar preliminära siffror. Det behövs flera åtgärder och styrmedel för att trenden ska vika neråt.

Landsbygd

Beredskap inför sommar och torka

Spåren av torkan 2018 lever fortfarande kvar hos många jordbruksföretag. Det går inte att förutsäga hur vädret kommer att bli i sommar, men Jordbruksverket uppger att de har god beredskap.

Biologisk mångfald

Krafttag krävs nu för att hejda artutrotning

I dag presenterar FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, en rapport över det globala tillståndet för biologisk mångfald. Rapporten visar en olycksbådande framtidsbild.

Klimat

Nya uppgifter: Sjöfart släpper ut mer än flyget

En ny rapport från SMHI visar att statistik för utsläppen från internationell sjöfart är felaktig. Branschen släpper i verkligheten ut nästan dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser än vad som tidigare har varit känt.

Klimat

Elens ursprung avgör om elbil är bättre

Hur elen framställs är avgörande för om elbilen är ett klimatbättre alternativ än bensinbilen.

Landsbygd

Ny metod ger koll på bränder

Forskare på KTH har tagit fram en metod för att övervaka naturkatastrofer.

Landsbygd

Insekter skadade mer skog än bränderna i fjol

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna.

Klimat

Vilka är klimatstrejkarna?

lka är personerna som strejkar för klimatet? Det har forskare i tio europeiska länder undersökt och resultaten presenteras nu i en ny rapport.

Villa

Landsbygd

Livet utanför storstaden

Är livspusslet enklare på en mindre ort? Det ska forskare söka svar på genom att studera barnfamiljer som har lämnat storstaden.

Klimat

Klimatdemonstrationer sprider sig i London

I förrgår ockuperade gruppen Extinction Rebellion delar av London. Idag nådde demonstrationen flygplatsen Heathrow.

Flygplan Hallå där!

Klimat

Styrmedlet som ska stabilisera flygets utsläpp

Utsläppen från internationell luftfart omfattas inte av Parisavtalet, men ett nytt styrmedel (Corsia) där flygbolagen kan kompensera koldioxidutsläpp som överstiger en viss nivå utarbetas just nu inom FN.

Klimat

Större stöd för skatt mot industrin än konsumtion

Allmänheten är mer positivt inställd till koldioxidskatt som riktas mot industrin än mot den egna konsumtionen.

Hållbara städer

Friluftsliv viktigt vid val av hemort

Allt fler svenskar menar att friluftsliv är en viktig faktor när man väljer bostadsort. Intresset för friluftsliv har även ökat på senare år.

Hållbara städer

Kommunala laddstolpar påverkar bilköp

Kommunernas satsningar på laddstolpar påverkar hur många elbilar kommuninvånarna köper.

Sugrör Hallå där!

Livsstil & konsumtion

”Bioplast löser inte alla problem”

I mars röstade EU igenom ett förbud mot engångsplast och nu ökar kraven på mer hållbara alternativ. Vilken roll kan biobaserad plast spela i framtiden?

Hus i Flemingsberg

Hållbara städer

Genomtänkt stadsplanering ska minska segregationen

De stora miljonprogramsområdena är unika för Sverige – även om de fyller sitt syfte i att ge bostäder till många så förstärker dessa områden segregationen.

Klimat

Skogar viktig buffert mot uppvärmning

För första gången har forskare från åtta universitet fastställt temperaturskillnaden mellan platser i skogar och utanför dem.

Social hållbarhet

Kärlek kan gynna hållbar utveckling

Genom att studera kärlek hoppas forskare kunna lära sig mer om hållbar utveckling. Följ med Extrakt till Zimbabwe och en djupdykning i sociala strukturer, makt och markägande.

Klimat

Statens arbete för miljömålen är otillräckligt

Myndigheterna genomför regeringens miljöpolitik på en rad olika områden och på väldigt många olika sätt. Trots mycket resurser och mycket väl utfört arbete räcker åtgärderna inte till.

Livsstil & konsumtion

Politiska konsumenter gör skillnad

Sverige har många så kallade politiska konsumenter – som låter politiska eller etiska värderingar styra vilka varor de köper.

Klimat

Tufft och kallt träningsläger sätter forskarna på prov

På en ö utanför finska Uleåborg tränar en grupp forskare inför den kommande årslånga expeditionen MOSAiC i Centralarktis. Extrakt fick följa med ut i kylan.

Åkerböna

Mat & jordbruk

Svenskproducerade åkerbönor kan bli framtidens mat

Kan svenskproducerade åkerbönor kan bli framtidens mat? Det undersöker forskare i nytt projekt.

Polarstern

Klimat

Arktis okända liv utforskas från isflak

I sommar inleds en omfattande forskningsexpedition i Arktis. Ombord finns en professor från Stockholms universitet med flera Arktis-expeditioner i bagaget – och två till väntar innan hon tänker gå i pension.

Klimat

Så har svenskarna klimatanpassat sina transporter

Var fjärde svensk uppger att de valt bort flygresor för att minska sin klimatpåverkan, en ökning med 6 procentenheter sedan förra året.

Mat & jordbruk

Storsatsning på innovationer krävs inom lantbruket

Lantbrukets roll måste omvärderas i samhällsdebatten. En storsatsning på innovationer krävs för att mätta världens ökande befolkning - och för att undvika krig.

Vindkraft

Social hållbarhet

”Sverige måste öka takten”

Hållbar utveckling måste bli det övergripande målet för all politik och integreras i den statliga budgetprocessen, förvaltningspolitiken, myndighetsstyrningen och utredningsväsendet.

bostadshus

Hållbara städer

Unga bor hemma allt längre

Unga svenskar bor kvar i föräldrahemmet längre och allt färre unga äger sin egen bostad, enligt bostadsforskaren Anna Granath Hansson vid KTH.

Hamburgare

Klimat

”Du kan inte försonas med miljön”

Enligt miljöpsykologer vid Högskolan i Gävle är det omöjligt att bedöma vilken miljöpåverkan våra enskilda handlingar får.

Klimat

Klimatmålet fortfarande möjligt – men genomgripande samhällsförändring krävs

Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan visar att det fortfarande kan vara möjligt att nå målet.

Alaska

Klimat

Livet i det nya normala

Hur klimatförändringarna drabbar de människor som lever i de mest påverkade områdena vet vi lite om, det vill forskare råda bot på i ett nytt projekt.

Biltäck

Kemikalier

Begränsat kunskapsläge om mikroplasters skadlighet

Än så länge utgör platspartiklar i miljön inte någon stor risk för människa eller miljö, men kunskapsläget är begränsat och situationen kan förvärras om plastföroreningar fortsätter att öka i nuvarande takt, enligt en ny rapport.

Åreskutan

Klimat

Vad är receptet på perfekt snö?

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat ett nytt instrument som bedömer fuktighet och kornstorlek i snö, vilket kan bli användbart både inom skidindustrin och för att bedöma vinterväglag i trafiken.

Livsstil & konsumtion

Alternativ till antibiotika mot tbc på gång

Tuberkulos är världens mest spridda infektionssjukdom. Närmare två miljoner människor dör i sjukdomen varje år och antalet antibiotikaresistenta tuberkulosbakterier ökar.

Biologisk mångfald

Hotet mot insekter ökar snabbt

En ny internationell studie visar att 40 procent av världens insektsarter hotas av utrotning under de närmaste decennierna.

Mat & jordbruk

I dag firas samernas nationaldag

I dag firas den samiska nationaldagen bland samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Vad vet du om det samiska språket?

Pappersåtervinning

Livsstil & konsumtion

Tjatande barn ska minska familjens avfall

Kan tjatande och uppläxande barn bidra till att hela familjens avfallsmängd minskar? Det ska forskarna ta reda på i ett nytt projekt.

Kemikalier

Onödigt med kemikalier i friluftskläder

Många friluftskläder är behandlade med högfluorerade kemikalier (såsom PFAS) för att stå emot vatten, olja och andra fläckar. En ny studie från Stockholms universitet och University of Leeds visar dock att det är onödigt då de flesta konsumenter endast efterfrågar vattenavvisande material, samtidigt som det finns miljövänligare alternativ.

Livsstil & konsumtion

När funkar nudging?

En avhandling från Linköpings universitet visar vad som gör att vi accepterar att bli styrda av en nudge - eller inte.

Kemikalier

Kemiskt innehåll i handeln ska analyseras

Konsumenter har rätt att veta om det finns vissa farliga kemikalier i varor som säljs i handeln. Under året kommer inspektörer från över 60 kommuner i samarbete med Kemikalieinspektionen att kontrollera hur företagen följer reglerna.

Transport

Varierade uppehåll kan öka punktligheten hos svenska tåg

Det finns sätt att minska förseningar i den svenska persontågtrafiken. Doktoranden Carl-William Palmqvist från Lunds universitet har i Tokyo funnit åtgärder som vi i Sverige kan ta efter.

Klimat

Permafrosten värms allt snabbare

Under det senaste decenniet har permafrosten blivit 0,3 grader varmare. Det visar en studie i Nature Communications, som sammanfattar mätresultaten från mer än 150 borrhål runtom i Arktis, på Antarktis och i bergsområden med permafrost.

Klimat

Konfliktfylld väg mot hållbart samhälle

14 forskare från fem olika discipliner vid Örebro universitet har gått samman och skrivit en artikel om vad som krävs för att nå det hållbara samhället.

Klimat

Miljöproblem måste analyseras tillsammans

Globala miljöproblem kan hanteras med hjälp av olika styrmedel, men flera miljöproblem måste adresseras samtidigt för att nå optimal effekt. Det framgår av en artikel publicerad i tidskriften Nature Sustainability.

Transport

Debatten om flygets påverkan utvärderas

Flygskam, Greta-effekten och kändisar som aktivt tar ställning mot flyget är några exempel på fenomen som ska studeras i det nya forskningsprojektet Ingen ny tid för avgång.

Mat & jordbruk

70-årig övervakning av djursjukdomar avbryts

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) avbryter övervakningen av sjukdomar bland vilda djur. Detta efter nya instruktioner från övergångsregeringen.

Klimat

Stor ökning av nyregistrerade elbilar 2018

I juli 2018 infördes Bonus malus-systemet för nyregistrerade fordon och statistik från SCB visar att åtgärden har gett effekt.

Klimat

”Priset på utsläppsrätter måste vara mycket högre”

För att få upp priset på utsläppsrätter så etablerades den första januari en reserv inom EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Livsstil & konsumtion

Konsumenter fortsätter välja bort plastkassen

Trenden håller i sig - dubbelt så många svenskar väljer bort plastkassen när de handlar i dag, jämfört med juni 2017.

Kemikalier

Förbjudna kemikalier i varor från e-handelsföretag

Kemikalieinspektionen har granskat innehållet i leksaker, smycken och elektronik som köpts via e-handel. Resultatet visar att 40 av 106 varor innehöll förbjudna kemiska ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen.

Johanna Nilsson

Livsstil & konsumtion

Så fixar du den hållbara julklappen

Årets julklapp blev det återvunna plagget, men vad ska man tänka på när man köper en begagnad julklapp, och var finns de bästa kläderna?

Klimat

E-handelns returer ger stor miljöpåverkan

Omkring tre miljarder returförsändelser i den snabbt växande e-handeln görs varje år, bara inom EU. Miljöpåverkan från dessa transporter är enorm, liksom energianvändningen.

Social hållbarhet

Ny teknik ska lyfta arbetsmiljön i gruvorna

I ett nytt forskningsprojekt undersöker forskare vid Luleå tekniska universitet hur arbetsmiljön kan förbättras inom gruvindustrin, med hjälp av tekniska lösningar.

Kemikalier

Förbjudna kemikalier hittade i julbelysningar

Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av skadliga kemikalier i julbelysning och andra elektriska juldekorationer. 14 av de 96 granskade produkterna innehöll förbjudna ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen.

Park

Hållbara städer

Varför mår vi bra i gröna områden?

Hur påverkas människans hälsa av grönskande omgivningar? Det ska en grupp forskare söka svar på i ett omfattande forskningsprojekt, där en grupp stockholmares hälsa, rörelse och omgivningar kommer att följas ingående.

Klimat

Länsstyrelsen bekräftar Sylglaciärens kollaps

Delar av glaciären i Sylarna har kollapsat, nya foton visar att Sylglaciären har brutits upp på ett sätt som tidigare inte varit känt.

Falun

Landsbygd

Landsbygdskommuner positiva till nyanlända

Vilka lärdomar kan vi dra av flyktingkrisen 2015? En ny studie visar att frivilliga hjälpinsatser var viktiga för att underlätta integration och motverka främlingsfientliga strömningar. Många kommuner välkomnade flyktingarna och såg tillströmningen som en resurs.

Livsstil & konsumtion

Stor del av avfallet på tippen återanvändbart

En stor andel av det vi lämnar på återvinningscentraler är i så gott skick att det går att sälja på en andrahandsmarknad. Det visar en så kallad plockanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet och Envir har utfört på uppdrag av Avfall Sverige.

Biologisk mångfald

Malmös parker allt fattigare på fjärilar

Malmös parker och grönområden har blivit allt fattigare på fjärilar, visar ny forskning från SLU och Lunds universitet. Men det finns lösningar - ängsskötsel och oskötta ytor behåller i högre utsträckning sin artrikedom jämfört med kortklippta gräsmattor och tuktade rabatter.

Social hållbarhet

Få drabbade i Västmanland upplevde personliga förluster

Få drabbade av skogsbranden i Västmanland 2014 upplevde förluster på ett personligt plan, visar en studie. En viktig slutsats är att samhällen måste vara bättre förberedda på brand i framtiden.

Livsstil & konsumtion

Årets julklapp – det återvunna plagget

Årets julklapp, som utses av HUI Research, går i år i hållbarhetens tecken då det återvunna plagget väntas ligga i svenskarnas paket under granen.

Livsstil & konsumtion

Sverige klarar förpackningsmålet

Sverige klarar sex av åtta nationella materialåtervinningsmål för förpackningar och tidningar, det visar statistik för 2017. För PET-flaskor och pantburkar är det en bit kvar till målet.

Klimat

Vilka effekter får cykelträngsel?

Forskare på VTI har undersökt cykelflöden för att ta reda på om cykelträngseln i storstäder som Stockholm och Göteborg är så stora att det får samhällsekonomiska konsekvenser.

Klimat

”Resultatet är en dröm som gått i uppfyllelse”

Ett internationellt forskarlag har tagit fram foton som ökar förståelsen av fotosyntesen, vilket öppnar för utveckling av solbränslen.

Mat & jordbruk

Goda siffror för den svenska järven i årets inventering

En ny inventering visar att det finns cirka 583 järvar i Sverige, jämfört med 522 föregående år. Men populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, som är minst 600 individer.

Mat & jordbruk

Ny forskning ifrågasätter ideal om självhushåll i Afrika

Rika skördar i all ära, men ska man utrota hunger i Afrika är det mer effektivt att satsa på handel och infrastruktur än grödor och jordförbättringar. Det är resultaten från en tolvårig studie som korskopplat satellitdata med intervjuer i 56 byar i sex afrikanska länder.

Hållbara städer

Bostäder åt alla ökar kraven på Indiens arkitekter

Den snabba urbaniseringen i kombination med klimatförändringar väntas drabba Indiens fattiga och utsatta människor hårt. Indiens regering har som målsättning att skapa bostäder för alla. Detta ökar kraven på landets arkitekter och stadsplanerare. Syftet med projektet Building Inclusive Urban Communities är att öka kunskapen om social hållbarhet redan vid utbildningen av dessa yrkesgrupper.

Industri & Energi

Ökad återvinnig genom industriell symbios

IVL har i samarbete med en rad andra aktörer tagit fram en färdplan för hur Sverige kan öka återvinning och resurseffektivitet i energi- och materialflöden genom så kallad industriell symbios.

Biologisk mångfald

Fler sorters äpplen i Sverige

Den svenska kommersiella odlingen av äpplen har ökat under de senaste åren. Antalet äppelträd ökade med 38 procent mellan 2012 och 2017. Dessutom tar nya sorter allt större plats i odlingarna, vilket kommer att ge oss mer svenska äpplen i fruktdiskarna under en större del av året.

Bönder på väg till risfält

Mat & jordbruk

Kampen om marken hårdnar söder om Sahara

Bara en liten andel av den mark i de afrikanska områdena söder om Sahara, som förvärvats genom landgrabbing, används till livsmedelsodling. Bristen på mark och vatten drabbar byborna hårt och hotet från klimatförändringar riskerar att förvärra situationen. På flera sätt.

Mat & jordbruk

Nya rön om hur fåglar började flyga

För första gången har forskare mätt den så kallade markeffekten hos flygande djur. Resultatet visar att de sparar mer energi genom att flyga nära marken än någon hittills trott.

Klimat

Stora däggdjur kan ge bättre klimat

Satsningar på att återuppbygga svaga bestånd av stora vilda däggdjur kan bidra till att motverka klimatförändringar. Denna slutsats drar en grupp ekologer från lärosäten i flera länder, däribland SLU.

Livsstil & konsumtion

Stor potential för ökad plaståtervinning

Det finns en stor potential att öka plaståtervinningen i Sverige. Störst är den för förpackningar och plast som kommer från bilar och byggen. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram åt Naturvårdsverket.

Kemikalier

Textilkonsumenter vill agera hållbart 

En majoritet av Sveriges konsumenter kan tänka sig att förändra sitt beteende när det gäller hur mycket och vad de handlar. Många är också beredda att ta hand om sina kläder bättre och i större utsträckning lämna in dem för återanvändning eller källsortera dem. Det visar en ny undersökning från Naturvårdsverket.

Klimat

Nästan dubbelt så stor uppvärmning i Sverige

Uppvärmningen i Sverige är nästan dubbelt så stor som på global skala, vilket beror på landets nordliga läge. Vi ser redan i dag effekterna av ett varmare klimat, och i fortsättningen kan vi räkna med kortare snösäsong och mer extrema väder.

Klimat

En halv grad är avgörande

Vilken skillnad gör en halv grad för klimatet? Den frågan besvaras i IPCC:s specialrapport, som släpptes i dag, måndag. Sammanfattningsvis – en halv grads global temperaturökning spelar en avgörande roll – och det är bråttom.

Biologisk mångfald

Eken tar tempen på klimatet

Eken är en bra indikator på förändringar i miljön – trädet växer på de flesta platser på jorden och det lockar till sig stor biologisk mångfald. Så genom att hålla koll på de djur och insekter som lever av ek kan vi bland annat får svar på klimatförändringarnas framfart och effekter. Följ med när Extrakt hänger med en ek-forskare ut i fält.

Biologisk mångfald

Så dyr blev notan efter avverkningarna i Bialowieza

Forskare från SLU och Polen har tagit reda på hur Bialowieza-skogen påverkades av avverkningarna till följd av granbarkborre-angrepp. Sällsynta hackspettar, lodjur och många insektsarter finns bland förlorarna och forskarna föreslår nu att hela skogen blir nationalpark.

Biologisk mångfald

Stabil björnstam i Sverige

Storleken på den svenska björnstammen var relativt oförändrad mellan 2013 och 2017, visar nya uppgifter från Naturvårdsverket.

Vindkraftverk

Industri & Energi

”Vi har inte råd att begränsa oss till ett perspektiv”

För att snabbt hitta klimatvänliga lösningar inom energiområdet så måste vi bredda perspektiven och en väg framåt är att hämta inspiration från genusforskning. Det menar Ann-Sofie Kall, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet.

Klimat

Stor osäkerhet om framtida havsnivåhöjningar

Det finns stora skillnader i hur olika länder prognosticerar framtida havsnivåer och en ny rapport bekräftar att osäkerheterna om detta är mycket stora.

Social hållbarhet

Svenskt friluftsliv till fjälls ojämställt enligt ny studie

Enligt ny studie från turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet finns det märkbara skillnader i det svenska friluftslivet - både gällande vilka som deltar i aktiviteterna och hur det porträtteras.

Mat & jordbruk

Fördubblad inavel i svenska hundraser

Inavel och förlust av genetisk variation ökar oroväckande snabbt i de hundraser som har sitt ursprung i Sverige. Orsaken är att alltför få hundar används i avel.

Mat & jordbruk

Älgarnas brunst – inte jakten – ökar antalet viltolyckor

Det är dags att döda myten att jakt ökar risken för viltolyckor under hösten. Det är snarare älgarnas jakt efter en partner som gör att de korsar vägen under hösten, enligt en studie från SLU.

Klimat

Politiska styrmedel avgörande för fossilfritt flyg

Högre betalningsvilja hos svenska företag och organisationer räcker inte för att nå målsättningen om fossilfritt flyg, för det krävs politiska styrmedel, visar en ny studie från SLU.

Birgitta Evengård

Klimat

”Ett friskt ekosystem ger friska människor”

En katt bland hermeliner – så skulle Birgitta Evengård kunna beskrivas. Som medicinare poängterar hon att människan är en del av naturen och att friska ekosystem är basen för friska människor. Men trots att klimatvetenskapen har många år på nacken, är hon fortfarande relativt ensam att tala om den i medicinska termer.

Mat & jordbruk

Vad har kantnålshanar och Gene Wilder gemensamt?

Hos kantnålsfiskar är det hanarna som blir gravida samt förser ungarna med näring och syre. Men de är knappast några mönsterpappor. Enligt en ny studie överger hanen sin befintliga partner om han träffar en hona han gillar bättre. Dessutom gör han sig av med äggen eller förkortar graviditeten för att snabbare kunna para sig med den nya honan.

Mat & jordbruk

Matförgiftningsbakterier vanliga i vildsvinsstammen

Smittorisker med vildsvinskött bör uppmärksammas, enligt en ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Flygplats

Klimat

”Klimatförnekelse utbrett i samhället”

Trots att forskarkåren under de senaste 30 åren har blivit allt mer enig om klimatförändringarnas förödande effekter, så ökar klimatförnekelsen. Hur går det ihop? Det ska ett nytt internationellt forskarnätverk söka svar på.

Biologisk mångfald

Efter torkan: Granbarkborren frodas i södra Sverige

På flera håll i södra Sverige förekommer nu angrepp av granbarkborren. Omfattningen bedöms vara den värsta på tio år och orsaken är sommarens värme, som gjort att skadeinsekten redan hunnit få avkommor som svärmar, vilket är ovanligt.

Spårvagn Göteborg

Hållbara städer

Fokusera på inkomst – inte bara etnicitet

Synen på segregation måste breddas, enligt forskaren Mohammad Sarraf, som tycker att vi ska titta mer på inkomstskillnader i stället för att bara fokusera på etnicitet. Dessutom tycker han att vi ska granska segregation även i traditionellt välbärgade områden som Lidingö och Danderyd.

Livsstil & konsumtion

”Luftkvalitet glöms bort när täta städer diskuteras”

I takt med att städerna växer så ökar också risken för att stadsluften försämras. Mer trafik kan ge ökade utsläpp och ventilationen minska när bebyggelsen blir tätare och högre. Men det går att förhindra.

Klimat

Klimatet – valets viktigaste miljöfråga

Två tredjedelar av partiernas ledande riksdagskandidater anser att klimatförändringen är det allvarligaste miljöproblemet, enligt en valenkät som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört.

Social hållbarhet

Integration med hjälp av naturen

Invandringen till Norden har intensifierats de senaste årtiondena, vilket ökar behovet av integration. Enligt en ny rapport från en nordisk forskargrupp kan så kallad naturbaserad integration vara ett framgångsrikt koncept.

Klimat

Varmare klimat ställer högre krav på arbetsmiljön

Människor som arbetar i varma klimat riskerar att utsätts för hårdare prövningar till följd av klimatförändringar. Om temperaturen ökar med ett par grader blir det omöjligt att arbeta inom fysiska utomhusyrken i vissa delar av världen, visar en ny avhandling.

Pridefestival

Landsbygd

Pridefestivalerna skapar lokal stolthet

Sommarens Pride-festivaler avlöser just nu varandra runt om i landet och antalet festivaler är fler än någonsin. Ökningen speglar en intressant utveckling – att alltfler hbtq-personer vill bo kvar på sin hemort – men också att skälen till att arrangera Pridefestivaler kan vara andra än hbtq-frågor.

Klimat

”Kartlägg extra sårbara områden”

Många mindre orter i Sverige gränsar till skogen, vilket gör oss utsatta för bränder, och vi behöver göra en ordentlig kartläggning över vilka områden som är extra sårbara. Det betonar Enrico Ronchi, brandforskare vid LTH.

Vatten

Värmen orsakar fiskdöd

Det varma vattnet i sjöar, åar och skärgårdar gör livet tufft för våra fiskar och SLU har mottagit rapporter om omfattande fiskdöd runtom landet.

Vatten

Algblomningens cykler gäckar forskare

Ungefär vart tredje år inträffar en stor blomning av cyanobakterier i Östersjön, i regel följt av två år med mindre blomningar. Orsaken till den cykliska variationen har forskarna inte hundraprocentigt fastställt.

Skog

”2018 sticker ut rejält om man blickar bakåt”

Sommarens omfattande skogsbränder sticker ur rejält om man blickar bakåt, säger Anders Granström, skogsbrandforskare vid SLU.

Kemikalier

Nytt projekt ska minska matsvinn av bär

Forskare ska undersöka om vax från arktiska bär kan användas till nya produkter inom bland annat kosmetik, tandvård och förpackningsmaterial. Bären har en unik kemisk sammansättning som nu ska studeras närmare.

Livsstil & konsumtion

Dieselbilar uppnår inte standardkraven

Utsläpp av kväveoxider från dieselbilar är oförändrade mellan avgasstandarden Euro 1 och 5, trots EU:s skärpta utsläppsregler. Först med den senaste klassen, Euro 6, har det skett förbättringar men fortfarande släpper de nya dieselbilarna ut ungefär fem gånger så mycket kväveoxider som vad lagkravet anger.

Livsstil & konsumtion

”Engagemanget för cykling ökar”

 Allt fler kommuner har en cykelplan och antalet landsting och regioner med cykelstrategi eller cykelplan ökar. Det framgår av en ny rapport från Nationella cykelrådet.

Klimat

Energibolagens modeller för solel måste anpassas lokalt

Solel skulle kunna bli vanligare om energibolag anpassade sina affärsmodeller efter den lokala marknadens förutsättningar, visar en ny avhandling från Lunds universitet.

Livsstil & konsumtion

Är du kostmedveten eller tillhör du socker-gruppen?

Äter du mycket kyckling, pasta, ost, dressing och oljor? Eller hör du till gruppen som konsumerar mycket yoghurt med flingor men avhåller dig från kaffe och kött? Forskare vid Lunds universitet har studerat hur människor äter efter olika matmönster.

Biologisk mångfald

En tredjedel av Sveriges vilda biarter hotade

En tredjedel av Sveriges vilda biarter, en femtedel av fjärilarna och en tiondel av blomflugorna finns på en ny nationell rödlista för pollinatörer.

Stålindustri

Klimat

Stor satsning på fossilfritt stål

Stålindustrin står för 10 procent av Sveriges utsläpp av koldioxid, men det är faktiskt tekniskt möjligt att tillverka stål fossilfritt. Nu startar bygget av en pilotanläggning i Luleå.

Kemikalier

”Ingen anledning till oro för kemikalier i mensskydd”

Risken för negativa hälsoeffekter från kemikalier i mensskydd är låg, visar en ny rapport från Kemikalieinspektionen.

Biologisk mångfald

Håll utkik efter dessa arter i sommar

En stor del av kunskapen om svenska arter har samlats in av amatörer – och det finns fortfarande mycket att göra för den som är intresserad.

Biologisk mångfald

Goda gubbar till midsommar – tack vare insekterna

Pollinering med många olika insekter gör att jordgubbar växer snabbare, har jämnare form, väger mer och har bättre hållbarhet jämfört med om jordgubbsplantorna bara har besökts av ett fåtal pollinerande insekter.

Alpina arter

Biologisk mångfald

Unika arter hotas av eldningsstopp

Betesbränning är avgörande för att sällsynta arter i södra Etiopiens bergstrakter ska överleva, men nu hotas den tvåtusenåriga traditionen. Utöver att äventyra lokalbefolkningens förmåga till försörjning så utarmas också den biologiska mångfalden, enligt en ny studie från Stockholms universitet.

Kemikalier

Tips för mer hållbart båtliv

Med egen båt ökar möjligheten att nå fina bad och stränder i skärgården. Men rekreation med fritidsbåtar kan också påverka våra kuster och hav. En ny doktorsavhandling framhåller hur fritidsbåtsägare kan använda havet på ett mer hållbart sätt.

Biologisk mångfald

Bekämpningsmedel påverkar fortplantningen hos grodor

I en ny studie har forskare undersökt hur ett hormonstörande ämne som används som bekämpningsmedel påverkar fortplantningen hos grodor. Resultatet visar att ämnet försämrade hanarnas fertilitet samt att yngel utvecklade äggstockar i stället för testiklar i högre utsträckning.

Vatten

Östersjöns botten läcker mer kol än väntat

Sedimenten i Östersjön begraver betydligt mindre organiskt kol än vad forskarna tidigare har trott. Det visar nya studier från Göteborgs universitet.

Vatten

Win-win med fiskodling på pappersbruk

Kan processvatten från pappersbruk tas tillvara i fiskodling? Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har i en förstudie undersökt miljönyttan och marknadsfördelarna med fiskodling genom varmt och näringsrikt spillvatten från vedråvara.

Livsstil & konsumtion

Konstgräs dammar olika mycket

Flera av de gummigranulat som används tillsammans med konstgräs förorenar sjöar och hav. Nu har två KTH-studenter undersökt de tre vanligaste granulattyperna - resultatet visar att konstgrästypen EPDM ger betydligt fler luftburna partiklar än de andra.

Flygplan

Livsstil & konsumtion

Flygskam minskar inte resandet

Semestern står för dörren och även om värmen äntligen har landat i Sverige så planerar många att flyga till sydligare breddgrader. För trots flygets negativa klimateffekter så flyger vi svenskar mer än någonsin. Om vi vill minska flygandet så finns det enligt Cecilia Solér, docent i marknadsföring, två vägar att gå – höj priserna och reglera reklamen.

Klimat

Så skapas trovärdig klimatkommunikation

I stället för att studera vad som är trovärdig information om klimatförändringar, så undersökte forskaren Therese Asplund vad människor uppfattar som trovärdig information.

Klimat

”Organisera transporter som samhällstjänster”

EU:s biodrivmedelsreglering säkerställer inte minskad klimatpåverkan och är ohållbar i längden, enligt en ny avhandling från Lunds universitet som föreslår att stora delar av transportsektorn omvandlas till en samhällstjänst.

Biologisk mångfald

Många arter gynnas av öppna sandmarker

Sedan 2012 har igenväxta områden på sandig mark i Skåne, Halland och på Öland öppnats upp för att bli mer tillgängliga för sällsynta växt- och djurarter. Nu presenteras de första resultaten - många insekter har gynnats och bland dessa finns flera rödlistade arter.

Biologisk mångfald

Många arter spåras till Amazonas regnskog

Många av de djur och växter som nu finns på den amerikanska kontinenten kan spåras tillbaka till Amazonas regnskog, visar en ny forskningsstudie.

Kemikalier

Elever hjälper forskare leta radioaktiva svampar

Finns det radioaktivt cesium i svensk svamp? Och vad rör det sig i så fall om för mängder? Nu startar Strålande jord, en nationell kartläggning av svampars radioaktivitet, där forskarna tar hjälp av högstadieelever. 

Landsbygd

Täckning på landsbygden – en demokratifråga

Förbättrad och förhoppningsvis full täckning även på landsbygden, det är målet med ett nytt forskningsprojekt som drivs av bland annat Luleå tekniska universitet.

Granskott

Klimat

”Det är en högrisksatsning”

Parisavtalets tvågradersmål bygger på att vi ska kunna lagra koldioxid om drygt 30 år - och på så sätt nå negativ utsläppsbalans. En överoptimistisk tro på tekniken gör att många länder redan i dag räknar hem framtida kolsänkor i nationella mål. Forskare varnar nu för att det är en högrisksatsning, som kan få allvarliga konsekvenser.

Kemikalier

Miljöinformation ger skjuts åt narkotikaförebyggande

Framställning av tobak och narkotika har stor miljöpåverkan och de negativa miljöeffekterna förvånar - och avskräcker - många ungdomar.

Klimat

Transportbranschens utsläpp ökar mest

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin är oförändrade 2017 jämfört med fjolåret, enligt ny statistik från SCB. Hushållen och tillverkningsindustrin uppvisar minskade utsläpp medan transportbranschen ökar.

skogsarbete

Skog

Jämställdhet i skogen lönar sig

Skogsindustrin är mansdominerad, men det finns starka drivkrafter för att råda bot på det. Utöver att fler kvinnor och utrikesfödda kan lösa det skriande behovet av arbetskraft så kan skogsnäringen tjäna mer pengar, nå nya kunder och få friskare personal genom att prioritera jämställdhet och mångfald.

Hållbara städer

Få stockholmare bor urbant

Stockholm och Göteborg har små centrum med hög täthet, omgivna av stora områden med mycket låg täthet. I London och Amsterdam däremot har större andel av städerna hög täthet – områden där man kan bo urbant, även utanför innerstaden. Dessa faktorer påverkar integration, lokal handel och hållbarhet.

Klimat

”Kraftigare värmeböljor än hittills simulerat”

Extremt kalla vintrar, värmeböljor och torka på sommaren blev konsekvenserna för 12 000 år sedan då Golfströmmen försvagades markant. I princip skulle en liknande situation kunna inträffa i dag, enligt en ny studie.

Livsstil & konsumtion

Små mängder antibiotika kan ge stora resistenseffekter

Ny forskning från Uppsala universitet visar att även låga koncentrationer antibiotika kan orsaka resistenta bakterier.

The urban hen project

Livsstil & konsumtion

Gott betyg för hållbar konst

Trots att lärosätena ska främja hållbar utveckling så får hela tre av fyra svenska universitet och högskolor underkänt i en utvärdering av hur de arbetar med denna fråga. En av de som fick godkänt betyg är Konstfack - följ med när Extrakt tar tempen på miljö- och hållbarhetsfrågor i konsten.

kvinnors företagande

Transport

Hon spräcker myter om kvinnors företagande

En ny studie visar att offentliga finansiärer bedömer att kvinnliga entreprenörer är alltför försiktiga, tveksamma till att låta sina företag växa, saknar resurser för tillväxt och att deras företag underpresterar. Forskare slår nu hål på dessa myter en gång för alla.

Klimat

Förväntningar påverkar miljösamarbete om Arktis

Kommersiella intressen krockar i Arktis, men hur går det egentligen till när länder ska samarbeta för att skydda miljön i området? Det primära är att hitta sin roll, visar forskning som har undersökt hur länderna inom Arktiska rådet beter sig.

Livsstil & konsumtion

Fler livsmedel berikas med D-vitamin

I maj ska fler livsmedel, bland annat vegetabiliska drycker och vissa ekologiska mejeriprodukter, berikas med D-vitamin. Dessutom höjs vitaminnivåerna i flera produkter jämfört med tidigare.

Vatten

Årets vårblomning bryter trenden

De senaste åren har vårblomningen till havs startat allt tidigare, men på grund av den kalla och långa vintern så är årets blomning mer normal. Trendbrottet avslöjar en positiv nyhet - att planktonsamhällena har god förmåga att återhämta sig från varmare temperaturer.

Mat & jordbruk

Europeiska fåglar har sämre immunförsvar

Stannfåglar i tropiska Afrika har ett mer utvecklat immunförsvar jämfört med europeiska stannfåglar samt flyttfåglar. Det visar en studie från Lunds universitet.

Klimat

”Alla måste ställa om – inte minst vindrickare”

Viner baserade på de mest populära druvorna kan försvinna på grund av klimatförändringarna enligt Lundaforskaren Kimberly Nicholas, som uppmanar både producenter och konsumenter att vara öppna för olika druvor.

Treehotel

Landsbygd

Nytänkande får glesbygden att blomma

Många känner till begreppet innovation, vilket kanske för tankarna till nya smarta tekniska lösningar, men vid Luleå tekniska universitet har man gått ett steg längre och forskat kring innovativa platser. Häng med Extrakt på en resa till snöbollsrum och trähotell, där platsens unika förutsättning har lagt grunden för social och ekonomisk utveckling.

Mat & jordbruk

Dålig kunskap om jordbrukets sårbarhet

Det finns kunskapsluckor om jordbrukets sårbart inför framtida klimatförändringar och metoderna för att bedöma sårbarhet behöver utvecklas. Det visar en avhandling från Linköpings universitet.

Mat & jordbruk

Så fixar du bästa boendet för fågelungarna

Undvik att spika upp fågelholken i söderläge och välj en skuggig plats. Det rådet kommer från forskare som har noterat att fågelungarna växer sämre i värme.

Kemikalier

Nya rön om PFAS-spridning

För att åtgärda spridning av PFAS från brandövningsplatser, så måste man ta hänsyn till den aktuella platsens unika förutsättningar. Det visar en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet och Swedavia.

Klimat

Minskade utsläpp från hushållen

Hushållens utsläpp av växthusgaser minskade och de totala utsläppen av växthusgaser planade ut. Däremot ökade utsläppen från tillverknings- och transportindustrin. Det visar den slutliga utsläppsstatistiken för Sverige 2016 från SCB:s Miljöräkenskaper.

grönsaker

Mat & jordbruk

Bästa dieten för planeten – och dig

Hälsoforskare vet vad vi ska äta för att må bra och miljöforskare har koll på hur vi ska äta för en hållbar utveckling. Men hur ska vi äta för att värna om både hälsa och miljön - samtidigt? Det ska forskare nu ta reda på i ett omfattande tvärvetenskapligt projekt.

Kemikalier

Biobaserat material kan ge hormonfritt preventivmedel

Forskare har utvecklat ett biobaserad material som förhoppningsvis kan göra livet enklare för människor med inflammatorisk tarmsjukdom i framtiden. Dessutom hoppas forskarna att framstegen kan resultera i ett hormonfritt preventivmedel.

Vatten

Musselodling ineffektivt mot övergödning i Östersjön

Att anlägga storskaliga musselodlingar är i dag inte en kostnadseffektiv åtgärd för att minska övergödningen i Östersjön. Dels växer musslorna långsamt i det bräckta vattnet, dels riskerar stora odlingar att skada havsmiljön mer än de hjälper, enligt forskare vid Östersjöcentrum på Stockholms Universitet.

Kemikalier

EU ser över glutamater

EU-kommissionen startar nu arbetet med att se över användningen av tillsatserna glutaminsyra och glutamat i mat. Orsaken är att vi får i oss mer av tillsatserna än man tidigare beräknat.

Klimat

”Flygbränsle av skog snart verklighet”

Forskare vid Luleå tekniska universitet har hittat en lösning som innebär att dagens fossila flygbränsle kan bytas ut mot bioflygbränsle tillverkat av skogsrester. Nu vill forskarna så snart som möjligt demonstrera tekniken och göra kommersiella inrikesflygningar i Sverige. 

Flicka på översvämmad väg

Klimat

Så ska kommunernas klimatarbete ta fart

Uppsala, Lomma och Stockholm är några av de kommuner som ligger långt fram i klimatarbetet, men många har inte ens börjat. SMHI lanserar nu en lathund för klimatanpassning, som förhoppningsvis ska råda bot på det.

Klimat

Lönsamt att stödja kollektivtrafik

Att subventionera kollektivtrafik är inte bara bra för miljön, det är även samhällsekonomiskt lönsamt, visaren en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Vatten

Drönare ska förhindra tjuvfiske av ål

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått tillstånd att använda kameraförsedd drönare för övervakning av strandnära vatten i Skåne län. Syftet är att öka möjligheterna att upptäcka illegalt ålfiske.

uppsala domkyrka

Hållbara städer

Grundvatten hotas när städer växer

Uppsalaåsen ger staden rent dricksvatten – helt naturligt och gratis. Men i takt med att staden växer så riskerar den naturliga reningen att slås ut, och tyvärr är situationen inte unik för Uppsala. Forskare varnar nu för att grundvattenskydd och skyddsområden nedprioriteras på flera håll i Sverige.

Klimat

Teknik går före användande av ”smarta elnät”

Smarta elnät har lyfts fram som ett sätt att effektivisera energianvändningen, men studier visar att framtagandet av elnäten är alltför fokuserat på teknik och att användaren glöms bort.

Klimat

Ökade utsläpp tredje kvartalet 2017

Ny statistik från Naturvårdsverket visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökade med en procent det tredje kvartalet i fjol jämfört med samma period 2016. Bakom ökningen står främst industrin.

Kemikalier

Födan liten del av plastexponering

Diskussionerna om mikroplast fokuserar ofta på vad vi får i oss genom mat, men forskare har nu visat att exponeringen från användning av olika plastmaterial är betydligt större.

plastflaskor

Livsstil & konsumtion

Plastavfall – en viktig råvara

I EU:s första plaststrategi, som släpptes i januari, fastslås att plast är en värdefull råvara och att plaståtervinningen ska öka markant. Strategin välkomnas nu av forskare.

Livsstil & konsumtion

Så kan maten bli mer hållbar

En grupp forskare har sammanställt åtgärder som kan ge ett mer hållbart och hälsosamt livsmedelssystem. Kärnbudskapet är att vi behöver vårda miljön för att den ska kunna förse oss med det vi behöver.

Klimat

Konstgjorda glaciärer ska säkra vattentillgång i Indien

Forskare vid Luleå tekniska universitet ska hjälpa jordbrukare i norra Indien att säkra tillgången till vatten. Målet är att hjälpa lokalbefolkningen att hitta lämpliga platser för konstgjorda glaciärer – ett verktyg för att bevara vatten.

Kemikalier

”Vi har aldrig levt i en så ren miljö som i dag”

När människor bara får ta del av fragment av kunskap kan det lätt bli fel och det finns både känslomässiga och vetenskapliga skäl att tona ned debatten om vissa kemikalier. Det är utgångspunkten i en ny bok om katastrofer och miljögifter.

Alexandre Antonelli

Biologisk mångfald

”Vi forskare har ett ansvar”

Biologen Alexandre Antonelli tycker att klimatförändringar upptar alltför stor del av debatten. Hoten mot biologisk mångfald har minst lika stor påverkan menar han, och förutspår att frågan snart kommer att få större fokus.

Barn som leker

Social hållbarhet

Hur påverkar våra handlingar framtida generationer?

De beslut vi tar idag kan få stora konsekvenser för framtida generationer. Forskare undersöker nu hur bättre förståelse för tid, och alternativ till traditionella perspektiv, kan ge en mer hållbar framtid och skapa rättvisa mellan generationer.

Klimat

Ozonskiktet återhämtar sig inte på hemmaplan

Ozonskiktet, som skyddar oss från skadlig ultraviolett strålning, återhämtar sig vid polerna. Men oväntade minskningar i andra delar av atmosfären kan förhindra att ozonlagret återhämtar sig på våra lägre breddgrader.

Klimat

Stort intresse för elfordonspremien

Den första februari öppnade Naturvårdsveket möjligheten att ansöka om bidrag för den nya elfordonspremien. Redan under det första dygnet inkom över 2000 ansökningar.

Klimat

Klimatförändringar kan sprida denguefeber till Europa

Ett varmare klimat gör att risken för att sjukdomen denguefeber sprids till Europa ökar. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Social hållbarhet

Satsning på medborgarforskning

I ett nytt projekt ska en gemensam plattform för medborgarforskning tas fram, vilket bland annat väntas öka privatpersoners demokratiska deltagande i forskning.

Livsstil & konsumtion

Ny metod för grönskande städer

Grönska är viktig för både hälsa och miljö, men trots det minskar de gröna ytorna i våra städer. En grupp forskare har därför tagit fram en ny metod för hur ekosystemtjänster kan bedömas och värderas.

Vattendroppe från kran

Klimat

Fler magsjuka när klimatet förändras

Det har gått drygt sju år sedan Östersund drabbades av ett stort utbrott av parasiten cryptosporidium. Denna typ av smittspridning via dricksvattnet är ovanligt i Sverige, men med framtida klimatförändringar så går det inte att utesluta att liknande incidenter sker igen.

Klimat

Transport och mat störst klimatpåverkan för VM

Tre civilingenjörsstudenter vid Luleå tekniska universitet har beräknat koldioxidutsläppen inför Alpina VM i Åre 2019. Resultatet visar att evenemanget står sig bra gentemot andra liknande arrangemang.

Kemikalier

Höga halter bromerade dioxiner i bröstmjölk

Det finns höga halter av bromerade dioxiner i bröstmjölk, visar en studie från Örebro universitet. Bromerade dioxiner är ett oönskat resultat av i första hand bromerade flamskyddsmedel som finns överallt i vår vardag – för att förhindra och fördröja brand.

Klimat

Klimatförändringar hot mot flera av havets arter

Högre temperatur och sötare vatten gör att förutsättningarna för djur och växter förändras i våra hav. En ny rapport visar att till exempel blåmussla, tång och torsk i Östersjön kan påverkas hårt av klimatförändringar.

Svansen på knolval Arktis

Kemikalier

Hur har kvicksilvret nått Arktis?

Många av Arktis känsliga vattenekosystem uppvisar höga halter av miljögiftet kvicksilver. Det drabbar bland annat inuiter som äter fisk och vilt från regionen. Varifrån kvicksilvret kommer är fortfarande oklart, men det hoppas en grupp forskare nu råda bot på.

Vatten

Insatser mot vattenbrist gav effekt

Inför sommaren 2017 såg Sverige ut att drabbas av den värsta vattenbristen på flera decennier. Mellan 40-50 kommuner införde bevattningsförbud och uppmanade invånarna att spara på vatten, vilket gav önskvärd effekt, visar Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Livsstil & konsumtion

Komjölk ökar inte risken för diabetes

Barn som får komjölksprotein under sina sex första månader i livet löper inte större risk att drabbas av typ 1-diabetes – någonting som man tidigare har trott. Det visar en stor internationell studie.

Livsstil & konsumtion

Barns cyklande minskar

Inrutade dagar och längre avstånd till skola och fritidsaktiviteter har gjort att barns cyklande minskat. Stressade föräldrar väljer att skjutsa i stället för att cykla med sina barn. I en rapport till regeringen efterlyser VTI en nationell strategi.

Livsstil & konsumtion

Forskarnas tips på hållbara nyårslöften

Har du inget nyårslöfte för 2018? Ingen fara, Extrakt har rådfrågat forskare om deras bästa tips för en hållbar vardag. 

Mat & jordbruk

Husdjur bidrar till BNP

En rapport från SLU visar att hund- och kattsektorn bidrar med sju miljarder kronor till BNP och sysselsätter mer än 8000 personer. Det samhällsekonomiska värdet motsvarar bara en del av djurens totala värde.

Biologisk mångfald

Julgransodling kan sprida sjukdomar

Vid odling av julgranar finns risk för smittspridning, men i Sverige har vi ännu små odlingar och därmed goda möjligheter att bromsa sjukdomarna.

Klimat

Ökande trend för flygresor

I november i år reste 3,3 miljoner passagerare till eller från någon av Swedavias tio flygplatser i Sverige – det är en ökning med tre procent jämfört med november 2016. Mest ökar utrikesresorna.

Kvinna vid dator

Hållbara städer

Fastighetscertifiering med människan i fokus

Minskad sjukskrivning, mer empati och färre konflikter, det hoppas forskare vid bland annat SLU uppnå med ett nytt certifieringssystem för arbetsmiljöer.

Mat & jordbruk

Harpestbakterie även i harkött

Harpest kan infektera och smitta mellan ett stort antal djurslag, inklusive människa. En ny avhandling vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar nu att även muskulaturen hos harar kan innehålla den bakterie som orsakar harpest.

Klimat

Bättre koll på utsläpp från dieselfordon

Problemen med höga utsläpp av hälsofarliga kväveoxider från dieselbilar har fått stor uppmärksamhet på senare tid. Någon kontroll av utsläppen i verklig körning görs fortfarande inte, men nu ska IVL Svenska Miljöinstitutet utvärdera screeningmätningar.

Blodtryck gravid

Livsstil & konsumtion

Samband mellan miljögifter och havandeskapsförgiftning studeras

Kan hormonstörande miljögifter vara en av orsakerna till havandeskapsförgiftning? Det ska forskare vid Lunds universitet ta reda på i ett nytt forskningsprojekt.

Hållbara städer

Stora skillnader i hur kommuner använder geodata

Geologisk information är viktig för att möta utmaningar inom hållbar utveckling, men kunskapen om den information som finns tillgänglig varierar i kommunerna. Bättre stöd till tjänstemän skulle kunna öka användningen, visar en ny avhandling vid Luleå tekniska universitet. 

Livsstil & konsumtion

Ny antibiotika på väg

För att kunna behandla människor som har drabbats av resistenta bakterier behövs ny antibiotika, och nu kan en lösning vara på väg.

Mat & jordbruk

Center med fokus på försöksdjur invigt

I går invigdes ett nytt center som ska arbeta för att förändra användningen av levande djur vid djurförsök. Centret ska verka för färre djur i försök och att kvaliteten på djurförsök ökar genom god välfärd för djuren. 

Livsstil & konsumtion

”Långtifrån cirkulär ekonomi i avloppssektorn”

Nyligen inföll Världstoalettdagen, en officiell FN-dag för att uppmärksamma sanitetsproblem globalt. Trots att man kan se globala framgångar finns det mycket kvar att göra - en tredjedel av världens befolkning saknar fortfarande tillgång till toalett. Även i Sverige behöver vi bli bättre på att ta tillvara avloppsvattnet.

Mat & jordbruk

Hundägande minskar risk att dö i hjärtsjukdom

Hundägare har lägre risk att dö av hjärtsjukdom, enligt en ny studie. Hundägande minskar också risken för hjärtinfarkt och stroke hos ensamstående personer.

Sjöstjärna Antarktis

Klimat

Förvånande fynd under Antarktis is

Artrikedomen i Antarktis hav har ökat dramatiskt, det konstaterar en internationell forskargrupp som just nu dyker under isen. Extrakt har senaste nytt från några av teamets deltagare.

Klimat

Allmänheten skeptisk till klimatmanipulering

Det lämpliga i att manipulera klimatet med hjälp av ingenjörskonst har diskuterats fram och tillbaka. Nu visar en ny studie att allmänheten är skeptisk till så kallad geoengineering mot den globala uppvärmningen. 

Livsstil & konsumtion

Medier och läroböcker ger bristfällig bild av antibiotikaresistens

Varken medier eller läromedel i biologi ger de bakgrundskunskaper vi behöver för att hindra spridningen av antibiotikaresistenta bakterier, visar en ny doktorsavhandling.

gräsänder

Biologisk mångfald

Änder föds upp för jakt

Att änder, som har vuxit upp i fångenskap, sätts ut i naturen för jaktändamål är ett fenomen som engagerar många. Men på vilket sätt kan det påverka miljön de släpps ut i? Forskning visar att det finns risker, men också fördelar.

Biologisk mångfald

Växter och djur behöver grön infrastruktur

Landskapen blir allt mer uppdelade av vägar och byggnader. Det gör det svårare för arter att sprida sig och nu kartlägger landets länsstyrelser miljön för att i nästa steg kunna föreslå åtgärder som ska binda ihop naturen.

Klimat

Mammutfynd är oftast ”papputar”

Nya analyser av mammutar visar att de flesta som hittas är hanar. Forskarna tror att mammutar liksom elefanter levde i matrialkala grupper där ensamma hanar oftare dog på platser där de kunde bevaras.

Kemikalier

Prisfokus kan öka utsläpp av läkemedel

I mer än 10 år har forskare rapporterat om höga utsläpp av läkemedel från läkemedelsfabriker i olika delar av världen. Kopplingen mellan vilka fabriker som tillverkar substanserna i vilka läkemedelsprodukter är oftast hemlig, men nu har forskare från Göteborgs universitet fått inblick i produktionskedjorna.

Klimat

Spår i havsbotten visar Antarktis känslighet

Tusentals spår efter isberg i havsbotten vittnar om hur Antarktis is hastigt bröts upp och drog sig tillbaka för mer än 10 000 år sedan. En liknande situation kan uppstå igen, bland annat på grund av varmare havsvatten.

trafikmiljö

Transport

Attitydförändring bättre än elbilar

Trots de tekniska framstegen inom fordonsområdet så måste bilresandet minska. Tyvärr är de personer som använder bilen mest, män över cirka 30 år, minst benägna till förändring. Men det finns hopp - den yngre generationen har andra resmönster.

Klimat

Tidigare vårar ökar skogarnas koldioxidupptag

En allt tidigare vår gör att träden kan ta upp mer koldioxid från atmosfären, vilket kan dämpa ökningen av växthusgaser. Det visar en studie från Lunds universitet.

Vatten

Snabb ökning av invasiv fiskart oroar

Årets provfiske vid Muskö utanför Nynäshamn visar att den främmande arten svartmunnad smörbult fortsätter att öka kraftigt. 2013 fångades en svartmunnad smörbult i Muskö, i år fångades totalt 1835 stycken.

Biologisk mångfald

Så hittar bin hem

Nu kan forskare visa vad som sker i hjärnan hos ett bi när det flyger hem efter långa, krångliga och krokiga sträckor i jakt på föda.

isblock

Klimat

I huvudet på en klimatförnekare

Trots att forskare nu är eniga om klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser, så finns det fortfarande grupper som tar avstånd från dessa fakta. Vilka är det som förnekar klimatvetenskapen, vad använder de för strategier och hur kan de bemötas? Dessa frågeställningar har en forskargrupp nu gått på djupen med.

Vatten

Musslor orsakar stora metanutsläpp i Östersjön

Musslor och maskar är stora producenter av växthusgasen metan, visar en ny studie vid Stockholms universitet och Cardiff University. Enligt studien släpper musslor i Östersjön ut lika mycket metan som 20 000 mjölkkor.

Hållbara städer

Extrema regn då ökar försäkringsskadorna

När antalet skyfall ökar så ökar också antalet försäkringsskador, visar en ny avhandling.

Mat & jordbruk

Fisketurismens intäkter viktiga för landsbygden

Fisketurismen, framför allt den utländska, kan ge värdefulla intäkter till den svenska landsbygden. Det visar en studie som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har genomfört på uppdrag av Jordbruksverket.

Klimat

”Nu går sjukdomen nog inte att utrota”

Ett nytt fall av svampsjukdomen Diplodia pinea, som drabbar tall, har hittats i Sverige. Fyndet innebär troligen att sjukdomen nu är spridd i södra och mellersta Sverige och att spridningen inte går att hejda.

Torta, Lactuca alpina

Klimat

Kan växter gömma sig från uppvärmningen?

Ett varmare klimat kommer att förändra växternas livsmiljö. Nu kikar en grupp forskare från Stockholm universitet på vilka faktorer som avgör om växterna överlever det nya klimatet.

Mat & jordbruk

Nobelprisforskning ger kunskap om jord- och skogsbruk

Årets Nobelprisvinnare i fysiologi eller medicin har tittat närmare på den så kallade cirkadiska rytmen, dygnsrytmen för levande organismer. Resultatet har även bäring på andra vetenskapliga ämnen som botanik och kan bland annat ge svar på hur jord- och skogsbruket kan öka sin avkastning.

Mat & jordbruk

Salmonella vanligare i större besättningar

Salmonella-infekterade mjölkkor är vanligare i större besättningar. Dessutom är förekomsten högre i ekologiska besättningar, visar en ny undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Kemikalier

Koll på kemikalier med ny app

Just nu pågår arbetet med att ta fram en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor. Via appen ska konsumenter få information om en vara innehåller farliga ämnen och möjlighet att ställa frågor till leverantörerna.

Mat & jordbruk

Kalvar som lever tillsammans mer sociala och bättre aptit

I dag flyttas nyfödda kalvar ofta direkt från mamman till så kallade hyddor utomhus. Vanligtvis hålls de där ensamma men forskning pekar på att kalvar som bor två och två både äter bättre och blir mer sociala.

Landsbygd

Landsbygdsföretag följer inte tillväxtmodeller

Tillväxt i småföretag passar inte in på generella förklaringsmodeller. Varje företag behöver därför hitta sitt eget sätt att växa, visar en ny avhandling från SLU.

Vatten

Plastpartiklar påverkar fiskars beteende

En ny studie från Lunds universitet visar att plastpartiklar i vattnet kan hamna i fiskars hjärnor, där den orsakar hjärnskador och rubbar fiskarnas beteenden.

Barn på avbytarbänk, fotboll

Livsstil & konsumtion

Nästa generation får stå för notan

Kräv att koldioxidutsläppen minskas med 7 procent – så lyder rådet till den yngre generationen – som professor emeritus Staffan Laestadius uppmanar till revolution för att återta sin bestulna framtid.

Klimat

Nya beräkningar för nästa klimatrapport

Forskare förbereder nu uppbyggnaden av ett stort dataarkiv med nya beräkningar av ett klimat i förändring. Det ska bland annat användas i FN:s klimatpanels nästa rapport.

Kemikalier

Kemikalier i konsumentprodukter kartläggs

Kemikalieinspektionen kommer under hösten att kartlägga farliga kemikalier som ingår i konsumentvaror, bland annat ska myndigheten undersöka innehållet i gummi, silikon och papper.

Kvinna väljer bland röstsedlar

Social hållbarhet

”Vi kan inte ha demokratiska val i nuläget”

Genom sociala nätverk på internet skapas nya ”sanningar” och vi möter bara åsikter som liknar våra egna. Fenomenet hotar möjligheten att uppfylla de höga ambitionerna i FN:s hållbarhetsmål. Dessutom hotar det demokratin, menar Per Ödling, professor i telekommunikation.

Klimat

Elever hjälper forskare förstå hösten

Skolelever ska hjälpa forskare att samla in fakta om höstlövens utveckling. Syftet är att bättre kunna förutsäga hur klimatförändringar påverkar när hösten börjar och slutar.

Livsstil & konsumtion

Fästingar hämmar friluftsliv

Ökningen av fästingar, TBE och borrelia i Sverige påverkar hur människor rör sig i naturen. Det visar en ny avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Social hållbarhet

”Unga tjejers röst saknas i stadsplaneringen”

Killar använder Stockholms offentliga idrottsplaner i betydligt större utsträckning än tjejerna. Om de globala hållbarhetsmålen ska nås så måste tjejerna få större utrymme i stadsplaneringen, menar en forskare som Extrakt har intervjuat.

Klimat

”Granska flygbranschens subventioner”

Flygbranschen gynnas av subventioneringar vilket skapar överkapacitet, ger låga priser och ökar efterfrågan, enligt forskare, som nu förespråkar en granskning av subventionerna.

Kemikalier

”Vi saknar kunskap om de flesta PFAS”

Kemikalieinspektionen och Nordiska kemikaliegruppen (NKG) har jämfört halterna av PFAS som vi känner till i konsumentprodukter med den totala halten av högfluorerade ämnen i konsumentprodukter. Undersökningen visar att den största mängden kommer från okända källor.

Klimat

Miljövetenskap har vinstchans i kvällens tv-gala

TV-programmet Zero Impact, där familjers klimatpåverkan följs i vardagen, har nominerats i kategorin ”Bästa Reality” på Kristallen-galan som går av stapeln i kväll. I programmet medverkar miljövetenskapliga forskare.

Livsstil & konsumtion

Deras sätt att rena dricksvatten gav medalj

De amerikanska studenterna Ryan Thorpe och Rachel Chang, båda 17 år gamla, vann årets upplaga av Stockholm Junior Water Prize med sin nya metod att rena vatten från bakterier.

Klimat

Minskade utsläpp av växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser minskade under första kvartalet i år, visar ny statistik från SCB. Minskningen beror främst på en mild vinter, vilket minskar utsläppen från el- gas och värmeverk.

Industri & Energi

Miljösektorn på frammarsch efter finanskrisen

Antalet sysselsatta inom Sveriges miljösektor ökade stadigt mellan 2004 till 2008 för att 2009 minska till följd av finanskrisen. Men nu visar statistik från SCB att trenden har vänt uppåt igen.

Livsstil & konsumtion

Råd att fortsätta antibiotikakuren ifrågasätts

När antibiotika skrivs ut poängterar läkare vikten av att fullfölja hela kuren, även efter att sjukdomssymptomen försvinner. Detta råd ifrågasätts nu av brittiska forskare.

Mat & jordbruk

Fall av Newcastlesjuka utanför Kalmar

Fågelsjukdomen Newcastlesjuka har konstaterats på en gård med fjäderfä utanför Kalmar, bekräftar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Jordbruksverket har nu infört restriktioner i området för att undvika smittspridning.

Mat & jordbruk

Forskare utreder varför älgen är vit

Den vita älgen i västra Värmland har blivit en viral succé och nu ska en forskargrupp vid SLU ta redan på varför älgarna är just vita.

Industri & Energi

Kajan – energieffektiv förebild

Forskare har konstaterat att fåglar som flyger aktivt och flaxar med vingarna sparar energi, en upptäckt som kan få användning inom flygteknisk industri och bidra till vidareutveckling av drönare.

Livsstil & konsumtion

Ny snabb metod att bestämma antibiotikaresistens

Forskare från Uppsala universitet har utvecklat en ny metod för att snabbt kunna avgöra om en infektion orsakas av bakterier som är resistenta eller inte. 

Biologisk mångfald

Färre kräftor i sommar

Så här års undrar många hur kräftfisket kommer att bli, och en prognos från SLU indikerar en nedgång på uppemot 15 procent jämfört med i fjol.

Klimat

Så minskar du dina koldioxidutsläpp

En ny forskningsstudie har identifierat de fyra livsstilsval som är mest effektiva för att minska en persons koldoixidavtryck: att äta växtbaserad kost, undvika flygresor, leva utan bil och ha färre antal barn.

Hållbara städer

Göteborgare gillar sin hemstad – trots otrygghet

Majoriteten av göteborgarna tycker att Göteborg är en bra stad att bo i, visar en ny undersökning. Detta trots att hälften av de svarande inte ser staden som trygg och säker.

Hållbara städer

Appar ökar resandet

Gör den nya informations- och kommunikationsteknologin att vi reser mer eller mindre? Det var kärnfrågan för professor Stefan Gössling vid Linnéuniversitetet när han studerade hur mycket vi människor rör oss, och med vilka transportmedel.

Biologisk mångfald

Majoriteten värnar om humlor och bin

En ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Naturvårdsverket visar att över 90 procent av allmänheten tycker att det är mycket viktigt är att det finns humlor och bin i Sverige.

Livsstil & konsumtion

Lekplatser läcker mikroplast

Det mjuka gummiunderlaget som ska skydda lekande barn hotar samtidigt djurlivet, både till havs och på land. Det visar en undersökning från Lunds universitet.

Klimat

Tusentals skärgårdsöar kan slukas av havet

En fjärdedel av Stockholms skärgårdsöar kan vara borta om 100 år på grund av klimatförändringar, visar en ny avhandling från Stockholms universitet.

Hållbara städer

Bly i närmiljön påverkar skolresultat

Barn som har exponerats för bly under sin uppväxt klarar sig sämre i skolan och har en ökad risk för att hamna i kriminalitet, visar en ny forskningsrapport.

Vatten

Världens länder enade – skräpet i haven måste bort

FN:s havskonferens i New York, med syfte att stärka skyddet för havet, avslutades för en vecka sedan. Extrakt har pratat med svenska deltagare som vittnar om positiv stämning, hoppfullhet och en uppsjö av konkreta åtaganden att sätta tänderna i.

Livsstil & konsumtion

Oroande ökning av resistenta tarmbakterier

Årsrapporten Swedres-Svarm från Folkhälsomyndigheten och SVA visar en oroande ökning av resistenta tarmbakterier bland människor.

Klimat

Framsteg för klimatvänligt ris

För två år sedan presenterades forskningsresultat om ett klimatvänligt ris och i veckan tecknade SLU avtal med en kinesisk investerare om ett projekt för att vidareutveckla forskningsresultaten för den globala risodlingen.

studerar

Klimat

Förändrat klimat kan påverka skolresultat

Hur ett förändrat klimat påverkar samhället har belysts ur många olika perspektiv tidigare, men nu finns även forskning om hur värme och fukt drabbar elevers skolgång.

Klimat

Klartecken för oberoende klimatpolitiskt råd

Samma dag som USA:s besked att lämna Paris-avtalet väckte starka känslor världen över så meddelade Sveriges regering att ett nationellt klimatpolitiskt råd blir verklighet till årsskiftet.

Mat & jordbruk

Storsatsning på svensk livsmedelsforskning

Regeringen meddelade i dag att de satsar 78 miljoner kronor på att stärka forskning om livsmedel samt att öka innovationskraft och samverkan inom den svenska livsmedelssektorn.

Hållbara städer

Satellit från Luleå har nått sin omloppsbana 

En miniatyrsatellit som är byggd och utvecklad vid Luleå tekniska universitet har nu funnit sig tillrätta i sin omloppsbana, och den har redan börjat kommunicera.

Klimat

Svensk skog inte klimatanpassad

Den svenska skogen är inte tillräckligt klimatanpassad. För att möta sommartorka, mer skadeinsekter och stormar krävs mer varierad skog, enligt Skogsstyrelsen.

Skog

Lagstiftning förvärrar konflikt

Konflikterna mellan skogsbruket och renskötseln skulle kunna hanteras bättre med utförligare bestämmelser i skogsvårdslagstiftningen. Det framgår av en ny avhandling från Umeå universitet.

Mat & jordbruk

Färre men större svenska jordbruksföretag

Antalet svenska jordbruksföretag fortsätter att sjunka. Även arealen åkermark minskar, men inte i lika stor omfattning, vilket beror på att företagen har blivit större.

Klimat

Varm vinter försenar fjärilar

En kort och varm vinter gör att fjärilar flyger senare, det visar ny forskning från Stockholms universitet.

Klimat

Hundraårig studie återupptas i Abisko

En hundra år gammal studie över snösmältning och vegetationens växlingar i nationalparken Abisko ska genomföras igen, denna gång med allmänhetens hjälp.

Hållbara städer

Studentstäder de nya tillväxtraketerna

De fem svenska tätorter som växer mest är studentstäder. Däremot har tillväxttakten avstannat i industristäderna. Det visar en kartläggning av befolkningsutvecklingen från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Hållbara städer

Forskare föreslår ramverk för hållbara gruvor

Ett ramverk med hållbarhetskriterier kan hjälpa nordisk gruvindustri att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Bakom ramverket står forskare från Luleå tekniska universitet. 

Vatten

Våren blommar i Östersjön

Algblomningen är välkänd för många men den föregås av en mindre känd blomning till havs som är avgörande för livet i havet. Extrakt följde med när forskarna mätte vårblomningens framfart.

Kemikalier

Blyrester från jakt hotar örn

Kungsörnar hotas av blyhaltig ammunition, som de får i sig genom födan. Ett förbud mot blyammunition är troligen det enda sättet att rädda örnarna, skriver forskare i en ny studie.

Vatten

Fler sälar i årets skyddsjakt

Naturvårdsverket tillåter skyddsjakt på sammanlagt 945 sälar under 2017, vilket är en ökning jämfört med fjolåret.

Livsstil & konsumtion

Svårt att uppnå säker strålmiljö

För att miljökvalitetsmålet ”Säker strålmiljö” ska kunna uppnås så måste antalet hudcancerfall minska, men utvecklingen går tyvärr åt motsatt håll. Antalet personer som drabbas av cancerformen ökar snabbt.

Vatten

Omdirigering minskar skador på hotad fågelart

I en ny rapport från Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, framkommer att omdirigering av fartygstrafik kring de känsliga Midsjöbankarna och Hoburgs bank skulle kunna minska oljeskador hos den hotade alfågeln.

Kemikalier

Djurförsök – inte enda sättet att testa kemikalier

I dag finns det gott om alternativ till djurförsök, framför allt för tester av vardagsprodukter och kemikalier. Men för ett genombrott i frågan så krävs att kunskapen sprids och att forskarna vågar släppa sina fördomar.

Klimat

Fler företag betalar för miljövänliga transporter

Andelen företag som betalar mer pengar för miljövänligare transporter har ökat från 3 procent till 21 procent under fyra år. Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort i samarbete med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Klimat

Nygammal syn på ekonomi i hållbarhetens tecken

Genom att återgå till den ursprungliga definitionen av ekonomi kan vi uppnå ett hållbart samhälle, det säger Arne Fagerström, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.

Biologisk mångfald

Strängare krav utmanar plastkassen

Hårdare krav på miljöinformation ska minska användningen av plastkassar inom EU, meddelar Naturvårdsverket i dag.

Vatten

Mer av havet skyddas, men är det rätt områden?

Nyligen uppnådde Sverige målet om att skydda 10 procent av havsmiljön, men det är för tidigt att slå sig för bröstet och vara nöjd. Ser vi till de verkliga målen är vi långtifrån i mål, säger både forskare och myndigheter.

Hållbara städer

Förbered er på översvämningar

Forskare från Lunds universitet varnar nu för att våra stränder kan komma att försvinna och att antalet översvämningar kommer att öka. Värst drabbat förutspås Skåne bli, men problemen väntas röra sig norrut i takt med att landhöjningen inte längre kompenserar för den allt snabbare havsnivåhöjningen.

Biologisk mångfald

Motstånd mot bekämpningsmedel i skogen

Klimatförändringar kan öka mängden insektsangrepp på skogen och forskare har nu undersökt allmänhetens inställning till olika åtgärder för att minska skadorna. Resultaten visar att allmänheten är positiv till varierad skog och negativ till användning av bekämpningsmedel.

Klimat

Klimatet större fråga för unga

Klimatförändringar är den viktigaste samhällsfrågan för unga, det visar en ny Sifo-undersökning som har genomförts på uppdrag av miljöorganisationen WWF.

Livsstil & konsumtion

Vad kan svenskarna om skräp och återvinning?

Vad kan svenskarna om skräp och återvinning? Det har Konsumentföreningen Stockholm tagit reda på i rapporten ”Myter om skräp”, som släpps i dag, måndag.

Livsstil & konsumtion

Värdefull restid kan minska stress för pendlare

Ju längre restid med kollektiva transportmedel, desto sämre mår pendlaren, visar en avhandling från Lunds universitet. Men det finns sätt att öka välmåendet.

Biologisk mångfald

Skogsprojekt vann Hack for Sweden

Tävlingen Hack for Sweden handlar om att med hjälp av myndigheters öppna data skapa nya tjänster och applikationer. I år arrangerades tävlingen för fjärde gången och ett 30-tal myndigheter och organisationer stod bakom arrangemanget.

Livsstil & konsumtion

De vill fördubbla antibiotikans livslängd

Forskare vid Göteborgs universitet undersöker nu hur antibiotikaresistens överförs mellan bakterier. Målet är nya läkemedel som kan bromsa utvecklingen av resistens.

Landsbygd

Staden växer – men inte på landsbygdens bekostnad

Städernas framväxt beror inte på att folk lämnar landsbygden, visar en ny rapport. Att städerna blir större beror istället på att fler barn föds, befolkningen lever längre och en större inflyttning från utlandet.

Livsstil & konsumtion

Rekordhög köttförbrukning

Den totala förbrukningen av kött ökade med ett halvt kilo per person till en ny svensk rekordnivå under 2016, detta trots ett växande intresse för vegetarisk mat.

Livsstil & konsumtion

Klimatskatt på mat

Högre skatt på mat med stor klimatpåverkan, kan det vara en lösning för att minska utsläppen från livsmedelskonsumtionen? Det undersöker nu en forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Klimat

Skolelevers mätningar gav viktiga svar

Nästan 3500 högstadieelever har bidragit till en forskningsstudie om insjöar och global uppvärmning, som nu publiceras i den vetenskaplig tidskriften Nature. Resultaten visar att vattentemperaturerna generellt håller sig låga trots att luften blir varmare, vilket dämpar utflödet av växthusgaser.

Klimat

Information till resenärer kan minska utsläppen

Gemensamma informationssystem för väg och järnväg kan vara ett sätt att minska koldioxidutsläppen från trafik, enligt en ny studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Klimat

Ny affärsmodell kan minska klimatpåverkan

För att klara regeringens nya ambitiösa klimatreform med nollnettoutsläpp av växthusgaser till 2045 krävs omfattande omställning. En väg framåt kan enligt forskare vid Luleå tekniska universitet vara nya affärsmodeller för prissättningen av varor och tjänster.

Livsstil & konsumtion

Kopparkulor bättre val vid älgjakt

De kulor som används vid älgjakt innehåller ofta bly och fragment från kulorna kan vara giftigt för både människor och djur som äter älgkött. Att välja kulor tillverkade av koppar skulle vara skonsammare för miljön, visar ny forskning.

Vatten

Historiska synder upp till ytan

Gamla utsläpp från pappers- och massabruk ligger fortfarande och ruvar i botten på Östersjön, i älvar och insjöar. De giftiga ämnena riskerar att läcka ut till omgivningen och forskare klurar nu på vad man kan göra åt de historiska synderna.

Livsstil & konsumtion

Knuff i köttfri riktning

Små och enkla förändringar ska få människor att göra val som är bättre för miljön. Metoden, som kallas för nudging, har exempelvis ökat försäljningen av vegetariska rätter på en restaurang med hela 40 procent. Det visar ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.

Livsstil & konsumtion

Hon utmanar miljömyter om modeindustrin

Enligt en rykande färsk livscykelanalys är miljöargument om att tvätta kläder vid låga temperaturer eller att köpa oblekta textilier som att sila mygg men svälja kameler. Viktigare är att fokusera på helheten och till exempel fundera på hur vi reser till och från butiken.

Kemikalier

”Jag bjuder inte min dotter på fisk”

Över hälften av Sveriges sjöar ligger över WHO:s gränsvärden för kvicksilver. Staffan Åkerblom söker svar.

Livsstil & konsumtion

Situationerna som styr våra val i matbutiken

I mataffären ställs vi inför en lång rad olika val. Även om viljan att leva miljösmart finns, så påverkas vi av många faktorer när vi väljer livsmedel. I praktiken är det långtifrån självklart att det är de ideologiska värderingarna som styr vad som slutligen hamnar i matkorgen.

Kemikalier

Bly kan påverka barns framtid

Den svenska utfasningen av bly på 70-talet har skapat ett naturligt experiment. Kan det vara så att exponering av bly påverkar ett barns långsiktiga chanser i livet? I nytt projekt ska forskare nu kombinera mossprover med skolbetyg, utbildningslängd och antal brottsutfall.

Biologisk mångfald

Kampen mellan könen

Med sugkoppar på sina fötter håller hanen fast honan under parningen, men honan å sin sida försvårar det hela genom en räfflad eller fårad ryggtavla. Dykarbaggarnas speciella karaktärsdrag utgör ett unikt exempel på kapprustningen mellan könen.

Livsstil & konsumtion

Naturen i sociala medier under lupp

Resurs, hotad eller helig? Hur naturen framställs på sociala medier är ännu ett outforskat fält. Men nu ger sig forskare ut på nätet för att ta reda på hur vi gestaltar vår natur. Mer kunskap ska göra det lättare att kommunicera miljöfrågor.

Klimat

Ute för att rädda de svenska vintrarna

Hur kommer klimatförändringarna påverka de svenska vintrarna och antalet skiddagar? Miljöorganisationen Protect Our Winters har gått till botten med frågan och funnit både ett hoppfullt och ett mer dystert klimatscenario.

Klimat

Så ska skidälskarna få en fortsatt lång säsong

I Sverige kommer vi framöver att få förlita oss till konstsnö och lagring av snö mellan skidsäsongerna. Det säger Nina Lintzén som disputerar om snöegenskaper relaterat till klimatförändringen och skidåkning.

Kemikalier

”Stark varningssignal för miljötillståndet”

Örnägg med höga halter miljögifter är en gåta som gäckar forskare. Misstankar har riktats mot pappers- och massabrukens historiska utsläpp, men sambandet är långtifrån självklart.

Klimat

Clinton vs Trump – så olika tänker de i klimatfrågan

Vinner Hillary Clinton det amerikanska presidentvalet så fortsätter USA:s klimatpolitik på Barack Obamas inslagna väg. Segrar Donald Trump så blir landets inställning i klimatfrågan en helt annan.

Klimat

Han vill rädda öriket från undergång

Alson Kelen från Marshallöarna har två starka drivkrafter – att hjälpa socialt utsatta ungdomar och att rädda sitt hemland från effekterna av klimatförändringar.

Klimat

Stilla havs-öar växer trots stigande havsnivå

Det är svårt att veta hur öriken som Marshallöarna i Stilla havet kommer att påverkas av klimatförändringarna. Att öarna kommer att försvinna under havsytan är långtifrån självklart, säger forskare på Stockholm Environment Institute.

Skog

Nu reser sig träden ur askan

Det stora området i Västmanland som brandhärjades 2014 har repat sig snabbt. Idag växer halvmeter höga plantor av asp, tall och björk tätt.

Klimat

”Utan jämställdhet kan vi glömma klimatet”

I debatten om klimatet saknas ett feministiskt perspektiv. Ska vi klara de klimatutmaningar vi står inför behöver resurserna fördelas mer rättvist. Det menar Linnea Engström, EU-parlamentariker och aktuell med en ny bok.

Klimat

”Tillväxt i sig är inte viktigt, det är vilket värde den skapar som är avgörande”

Går tillväxt och hållbar utveckling att förena? Ja, men bara så länge som de produkter och tjänster som tillväxten baseras på är hållbara. Det menar ekonomen Klas Eklund som är aktuell med boken ”Tillväxt?!”.

Mat & jordbruk

Ny diet spar både pengar och miljö

Användningen av soja i djurfoder är ifrågasatt av både etiska- och miljömässiga skäl. Forskare på Lövsta söker nu efter alternativa proteinkällor som kan produceras på den egna gården. På så sätt skulle bönderna slippa både sojaberoendet och minska transporterna till gården.

Hållbara städer

Här växer det hållbara boendet

Det senaste tillskottet i "ekostaden" Augustenborg i Malmö är ett 14-våningshus där nya idéer för hållbart boende testas. Den som flyttar in förbinder sig till exempel att både delta i forskningsprojekt och att odla på balkongen.

Livsstil & konsumtion

Hård forskarkritik mot Greenpeace

”Det gyllene riset” kan hindra synskador och blindhet för hundratusentals barn årligen. Men spridningen av riset hotas på grund av motstånd och vilseledande kampanjer från Greenpeace, skriver nu forskare.

Klimat

Plats på scen för hållbarhetsforskning

Kultur i olika former kan väcka känslor och skapa engagemang, vilket är viktigt för att nå en hållbar utveckling. Det har aktörerna bakom Stormvarning, Antropocen och konstutställningen Trä 2016 tagit fasta på.

Livsstil & konsumtion

”Vi kommer ingenstans om bra val är dyra och jobbiga”

Majoriteten av människor både vill och kan leva mer miljöanpassat. Men kraven på individen är i dagsläget alltför omfattande – vi måste göra miljösmarta val enkla och billiga om vi vill ställa om till ett hållbart samhälle. Det säger Misse Wester, forskare i miljöpsykologi.