Karin Montgomery

Karin Montgomery är vetenskapsjournalist med över 15 års yrkeserfarenhet inom miljö- och hållbarhetsområdet. Hon har löpande uppdrag för ett antal tidningar och hjälper företag och organisationer med sin kommunikation. Hon har även arbetat som miljökonsult, främst med miljöledning och miljöutbildning.

Flyg

Klimat

Konferenser slukar forskarnas CO2-budget

Enligt en ny studie från bland annat Lunds universitet orsakar internationella forskningskonferenser stor klimatpåverkan, men det finns sätt att minska utsläppen.

Vatten

Många sjöar har akuta hälsoproblem

Problem med andning, cirkulation och infektioner kanske leder tankarna till människans hälsa men det är faktiskt några exempel på utmaningar som drabbar våra sjöar.

Transport

Vägmarkeringar läcker mikroplast

Slitna vägmarkeringar orsakar utsläpp av mikroplaster, enligt en ny studie från VTI, finansierad av Naturvårdsverket.

European Parliament Building In Brussels Belgiums

Klimat

EU:s högerpartier tar större strid i klimatfrågan

De högerpopulistiska partierna spås gå framåt i det stundande EU-valet, vilket kan få stora konsekvenser för klimatpolitiken.

Kläder

Livsstil & konsumtion

Miljö avgörande vid second handköp

Hänsyn om miljön är det främsta skälet till att konsumenter väljer att köpa second hand, enligt en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Bensinpump

Klimat

Forskarnas tips för lyckad klimatpolitik

Hur ska politikerna bete sig för att vi ska få klimatpolitiska styrmedel fungerar också i praktiken? Det har forskare tagit reda på.

Avloppsvatten

Kemikalier

Forskare testar AI för att hitta kemikalier

Vattenprover från reningsverk kan innehålla tusentals olika kemikalier, varav majoriteten är ofarliga medan vissa är mycket giftiga. Forskare vid Stockholms universitet ska nu utveckla en AI-modell för att hitta potentiellt giftiga kemikalier i dessa prover.

Matsvinn

Mat & jordbruk

Hushållens andel av matsvinnet minskar

Tidigare kom två tredjedelar av matsvinnet från hushållen, men nya siffror visar att hushållen nu står för knappt hälften, medan jordbruket, industri, butiker och restauranger står för större andelar.

Klimat

Swish bäst för klimatet

Extrakt har tidigare rapporterat om den studie som skulle ge svar på vilken betallösning som är bäst ur klimatsynpunkt och nu har forskarna svaret: swish eller e-faktura.

Koraller

Biologisk mångfald

Nytt sätt att räkna på naturvärden

Ett internationellt forskarlag, där den svenska miljöekonomen Thomas Sterner ingår, har hittat ett nytt sätt att kvantifiera natur- och miljövärden genom att räkna upp dem varje år.

Solpaneler

Klimat

”Solenergi kan bli en geopolitisk fråga”

Stora solenergiparker i Sahara kan få oväntade effekter för den globala solenergin genom att minska produktionen av solenergi i vissa länder och öka i andra. Det visar en ny studie.

Social hållbarhet

”Alla åker inte bort på sportlovet”

Att växa upp i ett fattigt hushåll, vilket ungefär fyra procent av Sveriges barn gör, påverkar inte bara den ekonomiska livskvaliteten. Att inte kunna delta i sociala aktiviteter ökar även de sociala riskerna, enligt forskare vid Stockholms universitet.

Översvämning

Klimat

Fem nya områden med hög översvämningsrisk

MSB har identifierat totalt 26 områden i Sverige där risken för översvämning bedöms betydande. Nya områden på årets lista är Gävle, Sundsvall, Eskilstuna, Västerås och Varberg medan fyra områden har plockats bort.

Tvärribbad näbbmussla

Biologisk mångfald

Glada nyheter från övervakning av mjukbottnar

Forskare vid Göteborgs universitet blev glatt överraskade vid den årliga miljöövervakningen av mjukbottnar, då de hittade arten tvärribbad näbbmussla, som varit borta i över 30 år.  

Falafel

Mat & jordbruk

Tummen upp även för processad vegansk mat

Vegansk kost är mer hållbar än animalisk mat, sambandet gäller även när maten är processad. Dessutom uppfyller processade veganska produkter de flesta svenska näringsrekommendationer, visar en ny studie.

Industri & Energi

Forskare dömer ut regeringens kärnkraftsfärdplan

Ny kärnkraft är varken hållbar eller kostnadseffektiv, enligt forskare vid Blekinge Tekniska högskola, som betonar att energibesparingar och ny förnybar energi i stället är rätt väg att gå.

Utsläpp

Klimat

Negativa utsläpp tillfällig lösning enligt ny rapport

Hur bidrar negativa utsläpp till Parisavtalets långsiktiga klimatmål? Det har IVL, på uppdrag av Energimyndigheten, tagit reda på.

Hästar

Landsbygd

”Hästnäringen borde inkluderas i näringsbelastningen” 

Läckage av näringsämnen från hästgårdar kan vara betydande och bör räknas med i den totala näringsbelastningen, menar forskare vid Stockholms universitet.

Klimat

Omställning kräver lokal förankring

Hur påverkas boende i industriorter som på grund av klimatomställningen står inför stora förändringar? Det har forskare vid Linköpings universitet tagit reda på.

Torrt gräs

Klimat

Allt torrare luft i Europa

Luften i Europa har blivit allt torrare de senaste årtiondena, vilket kan förvärra torka och öka risken för skogsbränder. Orsaken är klimatförändringar, orsakade av människan, enligt en internationell studie.

Beslut

Social hållbarhet

Kan vi tränas till goda beslut?

Dagligen fattar vi stora och små beslut, men kan vi träna upp vår förmåga att fatta korrekta och bra beslut? Det undersöker en forskargrupp vid Umeå universitet, med hjälp av ett mobilspel.

Talgoxe

Biologisk mångfald

Fixa restfest för fåglarna

Många sätter ut en havrekärve i trädgården som mat till småfåglarna, men för att locka fler arter kan det löna sig att rensa ur kylskåpet.

Second hand

Livsstil & konsumtion

”Acceptansen för second-handklappar ökat markant”

Attityden till second-hand-klappar har förändrats och det är numera helt ok att lägga återbrukade presenter under granen. Det säger Staffan Appelgren, universitetslektor vid Göteborgs universitet och expert på second-hand och återbruk.

Grind

Social hållbarhet

Inhägnade områden allt vanligare

Gated communities för tankarna till lyxiga bostadsområden, men ny forskning visar att inhägnade områden är en generell trend, exempelvis i miljonprogramsområden. Utvecklingen är problematisk, då den riskerar att öka privatiseringen av det allmänna, enligt forskare vid Malmö universitet.

Klimat

”Avtalet är ett viktigt steg”

Efter långa förhandlingar klubbades i dag ett nytt avtal vid klimatmötet COP28 i Dubai. Avtalets skrivningar om fossila bränslen mötte olika reaktioner.

Vindkraftverk

Industri & Energi

”Vindkraftsparker till havs har storskalig påverkan på havet”

Förändrade havsströmmar, salthalt och temperatur är några effekter av havsbaserade vindkraftsparker, enligt en ny modellstudie från SMHI.

Avskogning

Klimat

Finansmarknaden kan förebygga framtida pandemier

Finansbranschen, däribland svenska pensionsfonder, kan bidra till att minska riskerna för nya pandemier. Det visar ny forskning från Stockholms universitet.

Halvledare

Kemikalier

Spännande resultat för alternativa halvledare

Halvledare, som används bland annat i tunna tv- och mobiltelefonskärmar, tillverkas i dag oftast av petrokemiska föreningar och sällsynta metaller. Forskare nu tagit fram kolbaserade partiklar med samma optiska egenskaper genom att tryckkoka björklöv, plockade på universitets campusområde.

Klimat

”Uppenbar risk att oljeintressen får stort inflytande”

Imorgon startar FN:s klimattoppmöte COP28, som denna gång hålls i oljestaten Dubai, vilket kan få konsekvenser för mötets inriktning. Det menar klimatekonomen Thomas Sterner.

Skogsbrand

Klimat

Ingen slump att globala kriser sammanfaller

Att globala kriser som coronapandemin, klimatförändringarna och väpnade konflikter infaller samtidigt är ingen slump, utan tecken på en så kallad polykris, enligt ny forskning.

Delta

Landsbygd

Åtgärder för boende i deltan brådskar

Befolkningstillväxt och otillräcklig beredskap utgör stora risker för den halv miljard människor världen över som lever vid floddeltan. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Översvämning

Klimat

”Vi måste tänka om inom klimatanpassning”

Kommer alla som påverkas av klimatförändringar verkligen att flytta, om de har möjlighet? Det är forskarna inte helt övertygande om, och de söker nu svaren i ett nytt projekt.

Utsläpp

Klimat

”Sveriges klimatmål ligger fast”

Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp till år 2045 ligger fast, meddelade Tidöpartierna under tisdagen då de presenterade en ny överenskommelse om klimatpolitiken. Ställningstagandet innebär att Sverigedemokraterna har svängt i frågan.

Oskarshamn

Klimat

Långvarig uppvärmning gör vattenekosystem sårbara

Viken utanför kärnkraftsverket i Oskarshamn, som under 50 år värmts upp av reaktorns kylvatten, avslöjar stress hos bakterier och sårbara ekosystem. Resultatet ger en inblick i hur Östersjöns kustområden kan komma att påverkas av klimatförändringar.

Klimat

”Det krävs mer och snabbare åtgärder av alla”

Den 30 november är det dags för FN:s årliga klimattoppmöte, COP28, som denna gång hålls i Dubai i Förenade Arabemiraten. Den globala översynen av klimatarbetet, arbetsprogram om utsläppsminskningar och anpassning samt fonden för skador och förluster väntas bli heta frågor vid årets möte.

Industri & Energi

Ny studie om Tjernobylolyckans effekter

En långtidsstudie genomförd av forskare vid Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, Lunds universitet och Göteborgs universitet visar en viss förhöjning av vissa cancerformer efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986.

Cykelbana

Klimat

Bioasfalt testas i Stockholm

Återvunnen asfalt och förnybart bindemedel är receptet i för asfalt med netto-nollutsläpp som nu testas av forskare på VTI. En första cykelbana med materialet finns nu i norra Stockholm.

Ipe

Biologisk mångfald

Tropiskt ipê-trä ofta illegalt avverkat

Tre fjärdedelar av det tropiska träslaget ipê från delstaten Pará i kan vara olagligt avverkat, enligt en ny studie från Chalmers. – Studien kan bli ett verktyg för att motverka den illegala avverkningen, säger Caroline S.S. Franca, doktorand på Chalmers.

Fiske

Biologisk mångfald

”Industrifisket segrade stort”

EU-kommissionens förslag om stopp för riktat fiske av sill/strömming i centrala Östersjön och Bottniska viken röstades i går ner av EU:s jordbruks- och fiskeministrar, vilket kritiseras av Östersjöcentrums fiskeforskare Henrik Svedäng.

Halloween

Kemikalier

Så gör du kemikaliesmarta halloween-val

En undersökning från Kemikalieinspektionen visar att flera halloweenartiklar innehåller högre halter av farliga ämnen än vad lagen tillåter.

Elbil

Industri & Energi

Batteriåtervinning med hjälp av växtämnen

Med hjälp av oxalsyra, som finns naturligt i växter, har forskare på Chalmers lyckas återvinna 100 procent aluminium och 98 procent litium ur förbrukade elbilsbatterier.

Björn

Biologisk mångfald

Antalet björnar minskar i landet

Antalet björnar minskar i Sverige, en väntad effekt efter höjda licensjaktskvoter, enligt Naturvårdsverket. Björnstammen pressas också av ändrade jaktregler, som enligt forskare kan försvaga björnstammen ytterligare framöver.

Svampar

Biologisk mångfald

Forskare föreslår rödlistning av okända växter

Att bevara den biologiska mångfalden är en kamp mot klockan, enligt den femte upplagan av rapporten State of the World's Plants and Fungi, som ges ut av Royal Botanic Gardens Kew i London. För att lyckas krävs att ännu oupptäckta arter rödlistas, menar forskarna.

Glitter

Kemikalier

Snart förbjuds försäljning av mikroplaster

EU-kommissionen har beslutat om ett förbud mot försäljning av mikroplaster och kemiska produkter med avsiktligt tillsatta mikroplaster inom EU. Förbudet ska bland annat omfatta granulat i konstgräsplaner, smink, rengöringsmedel, glitter, växtskyddsmedel och medicintekniska produkter.

Havsborstmask

Biologisk mångfald

Djuphavets arter känsliga för utrotning

Efterfrågan på mineraler till batterier ökar och intresset för utvinning från världshavens allra djupaste områden är starkt. Provtagningar från ett djuhavsområde i östra Stilla havet visar på stor artrikedom, men att antalet individer i varje art är få, vilket gör dem extra känsliga för utrotning.

Moçambique

Social hållbarhet

”Många av världens konflikter bottnar i oenigheter om resurser”

Forskning visar att vart femte utvecklingsland redan i dag upplever finansiell stress orsakad av klimatet, en siffra som riskerar att öka i takt med att klimatförändringarna intensifieras.

Algblomning

Vatten

Årets algblomning gick två ronder

Sommarens algblomning i Östersjön startade i mitten av juni, stannade av under mitten av sommaren, för att återkomma i september. Enligt SMHI har detta endast inträffat en gång tidigare.

Göteborg

Hållbara städer

Städer med potential att fånga in koldioxid

Rätt hanterat så kan städer inte bara fånga in koldioxid, utan dessutom minska koldioxidnivåerna under kommande tio år. Det visar en studie av forskare från Sverige, USA och Kina, publicerad i Nature Climate Change.

Palsmyr

Klimat

Unika våtmarker hotas när permafrost tinar

Den unika palsmyren, en form av våtmark, riskerar att försvinna i takt med att temperaturen stiger. Det framgår av en ny rapport från Naturvårdsverket.

Rakhyvel

Livsstil & konsumtion

Forskare gör upp med engångshyveln

Vaxremsa, laser eller engångsrakhyvel - vilken av dessa har lägst miljöpåverkan? Det har forskare tagit reda på i ett försök att skapa förståelse för hur stor miljöpåverkan en vardagsprodukt har.

Blomsteräng

Biologisk mångfald

Mer biologisk mångfald för pengarna

Investeringar i att öka den biologiska mångfalden behöver matchas med var de gör störst nytta. På så sätt kan fler företag engageras i arbetet för diversiteten, enligt forskare vid Lunds universitet.

Fiskstim

Biologisk mångfald

Mindre men fler fiskar i världen

Fiskarna har minskat i storlek under de senaste 60 åren, men däremot har antalet fiskar ökat. Det visar en ny studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science.

Vatten

Övergivna båtar ett stort miljöproblem

Det finns flera hundra tusen övergivna fritidsbåtar i Sverige i dag, och antalet ökar. De gamla båtarna skadar miljön, och nu föreslår Havs- och vattenmyndigheten en rad åtgärder för att underlätta insamling av båtarna.

Tigermygga

Klimat

Forskare bekräftar: Tigermygga i Sverige

Den invasiva Tigermyggan har för första gången hittats i Sverige, rapporterar SVA. Enligt myndigheten har alla myggor samlats in, men SVA varnar samtidigt för att det troligen inte är sista gången myggsorten gästar vårt land.

Parfym

Livsstil & konsumtion

Lyxmärken tonar ner sitt miljöarbete

Europeiska lyxmärken tystar ner sitt miljö- och hållbarhetsarbete för att inte tappa kunder, enligt en ny studie.

Bostadshus

Hållbara städer

”Vi har brett ut oss på bekostnad av jordbruksmarken”

Sverige har historiskt haft god tillgång på mark och vi har brett ut oss både i stora bostäder och ytkrävande infrastruktur, till stor del på bekostnad av odlingsbar jordbruksmark.

Pappersmugg

Kemikalier

”Bioplast innehåller lika mycket kemikalier”

Pappersmuggar innehåller kemikalier som kan orsaka lika stor skada i naturen som plastmuggar, enligt forskare vid Göteborgs universitet.

Skogsbrand

Klimat

Flykt från skogsbrand går långsammare

Boende som tvingas lämna sina hem på grund av skogsbrand kör saktare än vanligt, visar en ny studie.

Sjö

Klimat

Mer kol i svenska grundvatten

Halterna av oorganiskt kol i svenska grundvatten har ökat kraftigt de senaste 40 åren, visar en ny studie från SLU.

BRF Källorna i Malmö

Vatten

Gröna oaser när dagvattnet leddes om

Allt fler larmar om att vatten kommer att bli betydligt dyrare framöver, och vi behöver hitta smarta lösningar för att exempelvis slippa vattna våra trädgårdar med dricksvatten. Ett exempel på lösning, som minskar belastningen på avloppsledningsnätet och samtidigt cirkulerar dagvatten, finns sedan flera år tillbaka i Skåne.

Omsorg

Social hållbarhet

Snäv tolkning av gröna jobb drabbar kvinnor 

Jakten på arbetskraft för tillverkning av elbilsbatterier och fossilfritt stål i norra Sverige går het, men för att den gröna omställningen ska bli hållbar så behövs ett genusperspektiv, enligt en rapport från Nordiska Ministerrådet.

Kräftfiske

Biologisk mångfald

Flodkräftan måste odlas för att ha en chans

Kräftpremiären står för dörren, men för att den endemiska svenska flodkräftan ska finnas kvar i framtiden behöver arten odlas. Receptet för att lyckas med odling av flodkräftan beskrivs ingående i en bok från SLU, som publicerades i våras.

Skogsbrand

Skog

Håll koll på släckta skogsbränder

En vanlig orsak bakom de omfattade skogsbränderna sommaren 2018 var att bränder som bedömts vara släckta blossade upp igen. För att förhindra att detta inträffar har Skogforsk i samarbete med en rad övriga organisationer tagit fram råd för bevakning efter släckta skogsbränder.

Mygga

Kemikalier

Välj myggmedel med eftertanke

Myggmedel som säljs i Sverige måste vara godkända av Kemikalieinspektionen, men trots det säljs det i dag produkter utan tillstånd på marknaden, exempelvis myggplåster och myggarmband.

Älgjakt

Biologisk mångfald

Ny jakt- och viltvårdsmyndighet utreds

Regeringen har tillsatt en utredning om ny jakt- och viltvårdsmyndighet, ett område som i dag ingår under Naturvårdsverkets ansvar.  

Granbarkborre

Skog

Skadad skog kan bli ny bomull

Skog som skadats av granbarkborre säljs ofta till ett lågt värde, men nu har forskare funnit att det skadade virket kan ge fibrer av hög kvalitet, som bland annat kan ersätta bomull.

Flerbostadshus

Social hållbarhet

Kan ensamhet byggas bort?

Sverige sägs vara världens mest ensamma folk, baserat på att 40 procent är ensamhushåll. I ett projekt samverkar forskare och byggbolag för att bygga bort ensamhet, bland annat genom att satsa på spontana mötesplatser, en välkomnande entré, bänkar och olika aktiviteter.

Bilförare

Transport

Bilpoolare inte mer miljöintresserade

Högutbildade, högavlönade och politiska värderingar som lutar åt vänster, det är några utmärkande drag hos bilpoolsanvändare. Något som överraskade forskarna i statistiken från den nationella SOM-undersökningen 2019–2022 var dock att medlemmar i bilpooler inte hade större engagemang i hållbarhetsfrågor jämfört med övriga.

Älg

Klimat

Värmen drabbar älgstammen

Extrakt har tidigare rapporterat om hur värmen påverkar mjölkkor, ny forskning från SLU visar att hettan även påverkar älgarna negativt.

Klimatångest

Klimat

Hur ska vi känna för klimatet?

Hur kan vi bäst förstå de känslor som klimatförändringar väcker? De ska forskare inom psykologi och filosofi gå till botten med i ett nytt projekt.

Bakterier

”Aldrig stött på så här resistenta bakterier”

Prover från brännskadade patienter i krigets Ukraina visar skrämmande uppgifter om resistenta bakterier, enligt en ny vetenskaplig artikel.

Urskog

Skog

Orörda skogar klarar torka bättre

Brukade skogar drabbades hårdare än naturliga skogar av torkan sommaren 2018, enligt en ny studie från Lunds universitet.

Mjölkor

Klimat

Sommarhetta hotar mjölkförsörjningen 

Sommaren 2023 riskerar att bli lika varm som rekordsommaren 2018, vilket kan innebära en tuff kamp för Sveriges mjölkkor.

Mossa

Klimat

”Fortsätt AI-utvecklingen – för miljön skull”

Medan AI-experter och företagsledare vill pausa utvecklingen av större AI-system så betonar forskare vid KTH att utvecklingen måste fortsätta för att kunna lösa klimat- och miljöproblem.

Beskär fruktträd

Mat & jordbruk

JAS-teorin bara en viskningslek?

Beskär du dina fruktträd och buskar under juli, augusti och september, den så kallade JAS-perioden? Enligt en ny studie från SLU kan JAS-resonemanget bottna i förhastade slutsatser, och bör tas med en nypa salt.

Havet

Vatten

”Vi vet väldigt lite om havet”

Klimatförändringarnas framfart är tydligare på land än i havet, men effekterna till havs är betydligt svårare att vända.

Talgoxe

Hållbara städer

Cityfåglar mindre stressade

Talgoxen, som ursprungligen är anpassad för att leva i skogen, har anpassat sig till stadsmiljöer och cityfåglarna har lägre stressnivåer än skogslevande talgoxar, enligt en ny studie från Lunds universitet.

Vindkraftverk

Industri & Energi

Politiskt gap ökar i vindkraftsfrågan

Nästan 60 procent av svenskarna vill satsa mer på vindkraft, vilket inte är någon större nyhet i de nationella SOM-undersökningarna, men däremot har det politiska gapet ökat mellan vänster- och högerväljare.

Himmel

Klimat

Renare men varmare luft under covid

Pandemins nedstängningar i södra Asien minskade utsläppen av kortlivade nedkylande partiklar i luften, medan de långlivade växthusgaserna knappt påverkades. Det visar en ny vetenskaplig artikel.

Trafik

Hållbara städer

Lågt trafikbuller försämrar koncentrationen

Även låga nivåer av trafikbuller, runt 40 decibel, försämrar koncentrationsnivån betydligt. Det visar ny forskning från Chalmers.

Vindkraftverk

Biologisk mångfald

Fler fiskar i vindkraftsparker till havs

Vindkraftsparker gynnar både den biologiska mångfalden och antalet fiskar, visar en genomgång av vetenskapliga artiklar, genomförd av Göteborgs universitet.

Valurna

Klimat

Få väljare låter klimatfrågan styra i politiska val

Trots att klimatfrågan både brådskar och engagerar så låter få medborgare frågan styra när de röstar i demokratiska val. Varför? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt.

Stad

Klimat

WMO larmar om 1,5-gradersnivån

Risken för att den årliga temperaturen kommer att vara 1,5°C varmare än förindustriell tid någon gång under de kommande åren uppgår till 66 procent, enligt en bedömning från den meteorologiska världsorganisationen (WMO).

Kontanter

Klimat

Är cashen king för klimatet?

Kontanter, swish eller e-kronan, viken betalmetod är att föredra ur klimataspekt? Det ska forskare vid KTH ta reda på i ett nytt projekt som finansieras av Riksbanken.

Kraftledning

Klimat

”Dumt att satsa allt på elektrifiering”

Eldrivna fordon, solpaneler och elektrifiering av industrin – det råder stort hopp om att vi med hjälp av el ska ställa om till ett fossilfritt samhälle. Men åtgärder behövs inom flera områden, enligt Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet och ledamot i Klimatpolitiska rådet.

Plastpåse

Livsstil & konsumtion

Skatten på påsar behöver breddas

Den omtvistade skatten på plastpåsar, som kanske tas bort eller minskas vid årsskiftet, bör finnas kvar men breddas till att omfatta alla typer av påsar. Dessutom bör ett ett pantsystem som även omfattar plastförpackningar införas, tycker statsvetaren Karl Holmberg vid Lunds universitet.

Solstrålar

Klimat

Tekniken som kan utsätta jorden för ett riskfyllt experiment

Att sänka jordens temperatur genom att reflektera solens strålar är en teknik som – trots att den ännu bara existerar i tankestadiet – väcker känslor.

Biologisk mångfald

Yngre kan för lite om invasiva arter

Trots att 80 procent av Sveriges vuxna befolkning stöter på invasiva arter genom sitt fritidsintresse så saknar många yngre personer kunskap om dessa arter.

Solpanel

Industri & Energi

Energirådgivare viktiga för miljön

Kommunernas energi- och klimatrådgivning är inte bara viktiga för enskilda medborgares privatekonomi, de gör även stor nytta på samhällsnivå, enligt en studie från Chalmers.

Godis

Mat & jordbruk

Stora miljövinster att skippa fredagsmyset

Att vi ska äta mindre kött och mejeriprodukter för klimatet visste du säkert redan, men du kan faktiskt göra stora insatser för miljön även genom att minska på snasket, kaffet och alkoholen.

Cigarettfimpar

Kemikalier

Forskare kräver förbud av cigarettfilter

Filter i vanliga cigaretter innehåller tusental olika kemikalier och mikroplastfibrer, som läcker ut i naturen när de kastas på marken, och bör förbjudas då de inte ens fyller någon funktion, enligt forskare vid Göteborgs universitet.

Hållbara städer

Antalet lekplatser har minskat med hälften

Inte nog med att Sveriges lekplatser i dag är hälften så många jämfört med för 25 år sedan, de som finns kvar är dessutom av mycket varierande kvalitet. Det visar ett nyligen avslutat miljöanalysprojekt från SLU.

Sjö

Vatten

Sjöns egna utsläpp orsakar övergödning

Att övergödning är ett stort miljöproblem som orsakas av utsläpp från bland annat jordbrukssektorn visste du kanske redan, men en del av övergödning orsakas faktiskt av att sjöns egen botten släpper ut fosfor.

Brandkronad kungsfågel

Biologisk mångfald

”Varmare klimat förändrar våra fågelsamhällen”

Fågelarter som gillar värme ökar i Sverige, medan de arter som föredrar kyla minskar. Det är en tydlig trend i Svensk Fågeltaxerings årsrapport för 2022.

Cyklist

Klimat

Kan drönare öka vintercyklingen?

Skulle en drönare, som lyser upp cykelvägen framför dig, kunna få dig att välja cykeln även under den mörka årstiden? Det hoppas forskare vid Tekniska Högskolan, JTH, på Jönköping University.

Hav

Klimat

Rekordvarmt världshav under påskveckan

En historisk hög genomsnittstemperatur i världens hav uppmättes under påskveckan, enligt det amerikanska vetenskapliga organet NOAA. Så höga nivåer har aldrig uppmätts tidigare, men liknande rekord riskerar att bli vanligare i framtiden, enligt forskare vid SMHI.

Plastskräp

Livsstil & konsumtion

Mest plastskräp på våra stränder

Mest plast, både per kvadratmeter och sett till antalet föremål, finns på våra stränder. Det är några lärdomar från Plastexperimentet, där allmänheten har bjudits in att medverka.

Rödbetor

Industri & Energi

Forskare utvinner protein från blast och gröna blad

I gamla mjölkstallar på det skånska slättlandskapet utvinner forskare protein från växtrester. Proteinet kan därefter användas för att ersätta soja i djurfoder och livsmedel, vilket kan gynna både klimatet och öka landets grad av självförsörjning.

Utsläpp

Klimat

Stor tilltro till att fånga in koldioxid

Efter att ha studerat 50 olika länders klimatstrategier konstaterar forskare att det finns stora skillnader i hur nettonollutsläpp bedöms. Genomgången visar också att en femtedel av dagens utsläpp ska lösas med hjälp av koldioxidinfångning, en teknik som inte har testats i stor skala ännu.

Avloppsvatten

Kemikalier

Avlopp grogrund för nya resistensvarianter

Våra avloppssystem spelar en större roll för utveckling av antibiotikaresistens än vad forskarna tidigare har känt till, visar en ny artikel från Göteborgs universitet.

Rotfrukter och lök

Mat & jordbruk

Hur jobbar Sveriges kommuner med livsmedelsberedskap?

Sedan Sverige gick med i EU har vi gått från hög självförsörjningsgrad på mat till ett starkt importberoende. Pandemin, kriget i Ukraina och klimatkrisen har ökat kraven på att säkra den nationella livsmedelsförsörjningen, men hur väl rustade är Sveriges kommuner?

Klimat

”Nu behövs kraftfull klimatpolitik”

Den politik som regeringen hittills har presenterat kommer att orsaka ökande utsläpp under de närmsta åren, det är slutsatsen i Klimatpolitiska rådets rapport, som släpptes i dag.

Återvinning

Kemikalier

”Kemikaliefritt och återvinning står i konflikt”

Återvinning minskar behovet av att utvinna nya råvaror, men när produkterna innehåller farliga kemikalier ställs vi inför svåra val.

Industri & Energi

Burksamlare avgörande för pantsystemet

Pantsystemet för dryckesflaskor är effektivt, men inte tack vare att kunderna är flitiga besökare på pant-rummen, framgången bygger i stället på att insamlingen genomförs av andra. Det visar forskning från Örebro universitet.

Bönor

Livsstil & konsumtion

Klimat och hälsa i fokus i nya Matcirkeln

Matcirkeln, eller kostcirkeln som den också har kallats, har nu uppdaterats med hänsyn till hur vi kan äta både klimat- och hälsosmart.

Regnoväder

Klimat

IPCC: Dräglig framtid kräver agerande nu

Redan 2018 betonade IPCC att utmaningarna att hejda klimatets uppvärmning vid 1,5 saknade motstycke, men sedan dess har utsläppen av växthusgaser ökat. Både hastigheten och omfattningen i de åtgärder som har vidtagits för att hejda förloppet är otillräckliga. Det fastslår IPCC i syntesrapporten, som släpptes i dag.

Kharkov

Hållbara städer

EU-satsning på klimatsmart återuppbyggnad i Ukraina

Behovet av att återuppbygga förstörda om sönderbombade städer i Ukraina är omfattande. Tack vare en EU-satsning ska nu landets aktörer få stöd för att återuppbygga städerna så att de samtidigt kan bli klimatneutrala och hållbara för framtiden.

Kaffebönor

Social hållbarhet

Skördar kaffe och går miste om utbildning

Etiopiens skogar bidrar bland annat med skugga åt de kaffeodlingar som ger betydande intäkter till landets småskaliga odlare. Men arbetet med att skörda kaffet görs ofta av barn under skoltid. Det resulterar i att barnen går miste om sin utbildning, enligt en ny studie från Stockholms universitet.

Klipper gräs

Kemikalier

Naturliga utsläpp kan bli hälsorisker i varmt klimat

Högre koldioxidhalter och varmare klimat ökar skadliga utsläpp från växter och spridning av ökendamm, vilka påverkar människors hälsa negativt. Det framgår av en ny studie från Göteborgs universitet.

Get

Mat & jordbruk

Risk för ökad smittspridning när geten blir mer populär

Getkött är ingen vanlig maträtt i Sverige, men i Zambia ger djuret både livsmedel och inkomster från handel. Landet väntas även öka exporten av getter till Saudiarabien, där efterfrågan är stor.

Social hållbarhet

Lönestraff bakom mammors företagande

Generellt är det fler män som startar och driver mest företag, men ser man till föräldrar ser utvecklingen annorlunda ut då mammor startar och driver fler företag än pappor. Det visar en ny studie från Jönköping International Business School.

Hav

Vatten

Avtal om djuphaven äntligen i mål

Det tog över tio år, men i helgen enades FN om ett avtal för att skydda djuphaven. – En milstolpe! säger Pia Norling, expert för Havs- och vattenmyndigheten som deltog vid förhandlingarna i New York.

Olifläktfloden

Industri & Energi

Hållbar vattenkraft möjlig på många platser i världen

Vattenkraften är kontroversiell i Sverige, men forskare menar att hållbar vattenkraft har potential att lösa inte bara energitillgången i afrikanska länder utan även vara ett bra tillfälle att inleda nya samarbeten över nationsgränser.

Flygande humla

Klimat

Humlor flyger allt tidigare

Varmare klimat och förändrad användning av jordbruksmarker får humlorna att flyga tidigare på våren, ett beteende som hotar både humlornas överlevnad och pollinering. Det visar ny forskning från Lunds universitet.

Vättern

Biologisk mångfald

”Människans rättigheter kan inte särskiljas från naturens”

Vad händer om vi vänder på perspektiven och låter naturens rättigheter styra hur ett naturområde får användas? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt, med sjön Vättern i fokus.

Morotsodling

Industri & Energi

Andra chansen för krokiga grönsaker?

Går det att göra ny mat av restprodukter från livsmedels- och nötköttsindustrin? Det ska forskare vid IVL ta reda på i ett nytt projekt som genomförs i samarbete med näringslivet. 

Barn som cyklar

Hållbara städer

”Målet är att få ner antalet skjutsande föräldrar”

Barn behöver röra på sig under sin väg till och från skolan, men överbeskyddande föräldrar och dålig trafikplanering sätter käppar i hjulen. Det är några av slutsatserna i en ny nationell rekommendation från forskare vid Luleå tekniska universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Sillgrissla

Klimat

Varmare klimat hotar havsfågelungar

Havsfåglar, som häckar på klippor och stränder under sommaren, riskerar att förlora sina ägg och ungar i ett varmare klimat. På sikt hotar detta havsfågelpopulationer både i Östersjön och andra hav, enligt en ny studie från SLU.

Kiruna

Industri & Energi

Brytning av metaller inget självklart klirr i statskassan

LKAB:s stora fynd av sällsynta jordartsmetaller väcker liv i debatten om brytningen. Men Sverige riskerar att gå miste om både intäkter från och tillgång till de åtråvärda metallerna, enligt forskare vid Lunds universitet.

Klimat

Hur påverkar tankesmedjor klimatpolitiken?

Hur stor påverkan har nordiska tankesmedjor över internationella klimatförhandlingar och klimatpolitik? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt.

Björk

Klimat

Miljöfrågor glöms bort i statliga krisstöd

Miljö-, klimat och jämställdsaspekter glöms ofta bort när staten delar ut krisstöd, det visar en rapport från Luleå tekniska universitet där de offentliga insatserna under covid-19 pandemin har analyserats.

Stekpanna i teflon

Kemikalier

”Ny era i regleringen av kemikalier”

Forskare uppmuntrar förslaget om reglering av 10 000 PFAS-kemikalier som bland annat Sverige står bakom, och betonar samtidigt att det öppnar upp för förbjud mot kemikalier på gruppnivå.

Grönland

Industri & Energi

Hopp om grön el på Arktis

Små energisystem som drivs av sol- och vindkraft skulle kunna vara en lösning för att ersätta de dieselaggregat som oftast används i dag för Arktis energiförsörjning.

Torsk

Biologisk mångfald

Torsken måttligt påverkad av gasläckan

Läckan i Nord Stream-ledningarna i september befarades kunna skada fiskbestånden, men analyssvar ger nu lugnande besked.

Dollarsedlar

Klimat

Ökande andel dollarmiljonärer hotar klimatmål

Kanske har du redan hört att en procent av världens befolkning står för hälften av utsläppen från kommersiella flygresor? Andelen av dessa väldigt rika personer, så kallade dollarmiljonärer, väntas öka framöver, vilket utmanar chanserna att klara utsläppsmålen.  Det visar en ny studie från bland andra turismprofessor Stefan Gössling.

Våtmark

Vatten

Våtmarker – unika lagringsplatser för stora mängder kol

I höstas meddelade regeringen att de avsätter 200 miljoner kronor per år till åtgärder för våtmarker. För att insatserna ska ha positiva effekter för klimatet krävs tydlighet om vilka insatser det egentligen handlar om, enligt Amelie Lindgren, forskare vid Göteborgs universitet.

Vegetarisk mat

Mat & jordbruk

D-vitamin en utmaning i klimatsmart mat

D-vitamin återfinns naturligt i fisk och mejeriprodukter, matvaror som vi behöver konsumera mindre av i ett klimatsmart samhälle. Hur ska vi äta för att värna klimatet och samtidigt undvika D-vitaminbrist?

Vänner

Social hållbarhet

Att stanna kvar är ett aktivt val

Att lämna hemorten för att studera är fortfarande normen, men att stanna kvar är också ett aktivt val, visar en ny studie från forskare vid Malmö universitet, som har intervjuat studievägledare

Makaonfjärilen

Biologisk mångfald

Dyster prognos för miljömålen

Fyra av Sveriges 16 miljökvalitetsmål nås eller är nära att uppnås, visar Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen. Myndigheten uppmanar nu regeringen att prioritera klimat och biologisk mångfald.

Pappersmassafabrik

Kemikalier

Fiberbankar kan orsaka stora växthusgasutsläpp

De förorenade fiberbankar som göms under vattenytan utanför gamla pappers- och massabruk riskerar inte bara att sprida miljögifter, i takt med att klimatet blir varmare släpper de även ut alltmer växthusgaser.

Vattenkraft

Industri & Energi

”Enorm potential i vattenkraften globalt”

5 270 terawattimmar per år, så mycket energi skulle hållbar vattenkraft kunna producera globalt, enligt en ny artikel från bland annat Göteborgs universitet. Störst potential finns i Afrika och Asien.

Dricksvatten

Kemikalier

Sverige bakom förslag om PFAS-förbud i EU

Några PFAS-ämnen är redan begränsade inom EU och sedan nyår gäller nya gränsvärden för vissa PFAS-ämnen i dricksvatten och livsmedel. Men det räcker inte, enligt bland annat Kemikalieinspektionen, som har lämnat in ett förslag om begränsning av drygt 10 000 PFAS-kemikalier.

Avloppsvatten

Kemikalier

Dricksvatten hotas i länder som tillverkar antibiotika

Dricksvatten med höga koncentrationer antibiotika är ett potentiellt hot mot människors hälsa i länder som producerar stora mängder läkemedel, som Kina och Indien. Det visar en analys från Karolinska Institutet som publicerats i The Lancet Planetary Health.

Glaciär

Klimat

Risker med begreppet klimatkris

Pandemin, kriget i Ukraina och klimatet är några av de frågor som under 2022 kopplades samman ordet kris, men i en avhandling uppmanar forskare att använda just begreppet ”kris” med måtta, då överanvändning kan orsaka apati snarare än att mana till handling.

Falsterbo

Klimat

Hur påverkas vi av framtidsbilder?

Att beskriva hur framtiden kan se ut i ett förändrat klimat är en metod för att påskynda klimatomställningen. I en ny studie utvärderas om detta uppnås genom så kallade klimatvandringar.

Paket

Livsstil & konsumtion

Många returer hamnar på tippen

För e-handelsföretag inom textil- och elektronikindustrin kan det vara billigare att slänga returnerade varor jämfört med att sälja dem igen, skriver forskare från Lunds universitet i en forskningsartikel.

Hus

Landsbygd

Ny syn på hållbarhet efter flytt från storstaden

Barnfamiljer som väljer att lämna storstaden flyttar ofta till mellanstora städer med god basservice. Flytten har tagit flera år att planera och motiveras främst av familjenätverk samt drömmen om mer tid tillsammans, större hus, grönytor och säkra vägar till skola och förskola. I de flesta fall blir drömmen verklighet, men inte alltid.

Vattenkraftverk

Industri & Energi

Pausad omprövning av vattenkraft kritiseras

Regeringens beslut att pausa omprövningen av svensk vattenkraft kritiseras nu av forskare vid Stockholms Universitets Östersjöcentrum.

Flaggor

Klimat

”IPCC behöver breddas”

I en ny bok utvärderar forskare från olika länder arbetet inom FN:s klimatpanel IPCC. En av synpunkterna som framkommer är att forskargruppen inom IPCC är alltför homogen, och saknar representation främst från kvinnor och personer från södra halvklotet.

Gasledning

Klimat

Metan kvar efter gasläckan

Nord Stream-läckan i september orsakade höga utsläpp av metan, och även om halterna har gått ner så kvarstår fortfarande fickor med förhöjda värden, rapporterar forskare.

Svamp

Biologisk mångfald

”Situationen för mångfalden är akut”

Nu pågår FN:s konferens om biologisk mångfald i Kanada, där forskare hoppas att frågan ska få ett nytt ramverk motsvarande klimatets Parisavtal.

Klädbutik

Livsstil & konsumtion

Sociala drivkrafter bakom hög konsumtion

Är det en grundläggande mänsklig instinkt - jakten efter mer - som gör att vi köper fler varor än vad vi behöver? Här går åsikterna inom forskningen isär och en ny brittisk studie väcker motreaktioner från svenska forskare.

Röd fågel

Biologisk mångfald

Forskare i upprop för Madagaskar

Forskare från mer än 50 olika lärosäten världen över varnar för att den unika biologiska mångfalden på Madagaskar är akut hotat. De uppmanar nu regeringar och miljöorganisationer om hjälp.

Östersjön

Klimat

Hur påverkas havets metan av värmen?

Metan bildas naturligt vid havets botten, men läcker oftast inte ut till atmosfären. Forskare vid Linnéuniversitetet ska nu titta på hur havets skyddsfunktion kommer att påverkas av högre temperaturer.

Konsumtion

Livsstil & konsumtion

Tre strategier för hållbar konsumtion

Svenskarnas konsumtion är i dag långt ifrån hållbar och för att hitta lösningar krävs både individuellt ansvarstagande och politiska beslut, enligt Carl Dalhammar, som har forskat om miljöpolitiska styrmedel för miljöanpassade produkter i över 20 år.

Regnväder

Klimat

”Tydligt att Sveriges klimat har förändrats”

1,9 grader varmare, mer regn och minskat snötäcke. Det är de tydligaste observationerna av klimatförändringar i Sverige, enligt en ny sammanställning från SMHI.

Galleria

Livsstil & konsumtion

Tips för att minska din konsumtion

I dag är det Black Friday och julhandeln är i antågande, forskare vid Karlstads universitet har sammanställt några tips på hur du kan tänka för att spara pengar, miljö och samvete genom att stå emot handelns lockelser.

Fridays for future

Klimat

”Hållbar utveckling inte längre ideologiskt laddat”

Begreppet hållbar utveckling är inte längre ideologiskt kontroversiellt, men för att hantera klimatkrisen måste begreppet brytas ner. Dessutom behövs längre tidsperspektiv, enligt historikern Anna Friberg.

stormflod

Klimat

Viktigt att lära av Backafloden

Backafloden, som inträffade 1872, är en av de värsta naturkatastrofer som drabbat södra Östersjön. Stormfloden svepte bort hela samhällen och flera hundra människor dog. Trots det är händelsen okänd för många svenskar i dag. Det vill forskare råda bot på genom en ny kunskapsöversikt, som ska rusta oss för framtida extremväder.

Kyrka

Klimat

Klimatmotståndet inte religiöst färgat i Sverige

Det religiöst färgade klimatmotståndet som förekommer i vissa amerikanska samfund verkar sakna motsvarighet i Sverige. Den historiska kopplingen mellan stat och frikyrka kan vara en av orsakerna, men det kan också finnas politiska grunder.

Fossila bränslen

Klimat

Nya mätmetoder för klimatet behövs

Billiga och användarvänliga mätmetoder som täcker in alla typer av växthusgasutsläpp krävs för att utsläppsminskningar ska kunna bli verklighet, enligt forskare bakom en ny studie, som har inventerat dagens tillgängliga mätmetoder.

Rengöringsmedel

Kemikalier

Ekonomi trumfar kemiska risker i EU

Vad avgör om ett ämne tas upp i den Europeiska unionens kemikalielagstiftning REACH? Utöver riskminimering och tillgänglig kunskap så har forskare i en ny studie sett att kemikalier av låg ekonomisk betydelse finns med i listan.

Tankar

Transport

Inte bara klimatet som förlorar på minskad reduktionsplikt

Beslutet om reduktionsplikt, som fattades i (nästintill) politisk enighet för bara fyra år sedan, kommer enligt regeringens höstbudget att sänkas kraftigt. Konsekvenserna för klimatet har belysts i media, men det får även andra följder; bortkastade forskningspengar och förlorade chanser till ökad självförsörjning av inhemska drivmedel är några exempel.

Glaciär

Klimat

”Redan för sent för många glaciärer”

Den globala medeltemperaturen 2022 kan bli 1,15 grader högre jämfört med förindustriell tid. Glaciärer smälter allt fortare, havsnivåerna stiger snabbare och torkan brer ut sig. Det är några av slutsatserna i rapporten från World Meteorological Organization, WMO, som presenterades vid COP27 i Sharm el-Sheikh i dag.

Vattenkraftverk

Industri & Energi

Framtiden oviss för vattenkraftens miljöanpassning

EU har kritiserat svensk vattenkraft för att inte uppfylla moderna miljökrav, vilket resulterade i att en översyn påbörjades. Men den nya regeringens beslut att pausa miljööversynen gör att framtiden för vattenkraftens miljöanpassning nu är oviss.

Stockholm

Klimat

Varmare klimat förstärks i stadskärnan

När temperaturen stiger stannar värmen kvar längre i stadens hårdgjorda ytor, visar ny forskning från SMHI.

Sill

Vatten

Överfiske av sill har lång historia

Vissa bestånd av sill överfiskades i Östersjön redan under medeltiden, enligt en ny studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Surdegsbröd

Mat & jordbruk

Äldre spannmålssorter kan öka livsmedelssäkerheten

Extrakt har tidigare skrivit om gamla spannmålssorter, som kort sammanfattat är mindre känsliga för klimatförändringar och bidrar mer till den biologiska mångfalden, jämfört med moderna spannmål.

Äpplen

Klimat

Den härliga klimatanpassade staden

Klimatomställning associeras kanske oftast med svårigheter och uppoffringar, men kanske finns det även fördelar i den klimatanpassade staden?

Bakterier

Kemikalier

PFAS orsakar dubbla skador

Kemikalier orsakar dubbel skada då de både försvagar vårt immunförsvar och gör bakterier starkare, enligt en ny studie från Örebro universitet.

Morötter

Mat & jordbruk

Allt färre ställer om till ekologisk odling

Ökningen av ekologisk odling i Sverige tappar fart och det är framför allt i slättlandskapen som omställningen till ekologisk odling går trögt. Vad det beror på ska forskare nu gå till botten med i ett nytt projekt.

Sol

Industri & Energi

Återbetalningstid för solpaneler underskattas

Med dagens höga elpriser sneglar många svenskar mot solpaneler. Ny forskning visar dock att leverantörernas beräkningar av teknikens återbetalningstid lämnar mer att önska.

Textil

Industri & Energi

Nästa steg för automatisk textilsortering

Sedan två år tillbaka finns en anläggning för automatisk sortering av textilavfall i drift, en satsning som har potential att öka återvinningen av textil.

Konsumtion

Livsstil & konsumtion

Positiv trend för konsumtionsbaserade utsläpp

Utsläppen av växthusgaser minskade med ett ton per person under 2020, enligt statistik från SCB. Minskningen beror främst på pandemin, men myndigheten ser en minskande trend i utsläppen från konsumtionsbaserade utsläpp.

Havtorn

Mat & jordbruk

Alléodling kan minska kväveläckage

Alléodling är inte bara vacker att titta på, den gynnar även biologisk mångfald och forskare kikar nu närmare på om odlingssättet även har andra positiva effekter för klimatet. Extrakt har besökt skånska Alnarp, där alléodling testas.

Metanläcka

Vatten

Tusenfalt högre metanhalter nära läckan

Efter metangasläckan utanför Bornholm begav sig forskare på en akutinsatt expedition för att undersöka de miljömässiga skadorna. Nu är de åter igen, mycket material ska sammanställas, men de rapporterar redan nu att metanhalterna nära läckan var cirka tusen gånger högre än normalt.

Hav

Vatten

Goda resultat för sandtäckt ålgräs

Ålgräs, som bland annat förhindrar erosion och är viktiga för havets biologiska mångfald, återhämtar sig bra genom sandtäckt återplantering. Det rapporterar forskare vid Göteborgs universitet.

Fiskebåt

Vatten

Nordstream-läckan kan skada fiskar

Naturgasen som läcker från Nordstream-ledningarna är mycket allvarligt för havslivet nära utsläppskällorna i Österjön, men också för klimatet, menar forskare.

Bil

Transport

Sänkt bränsleskatt gynnar Ryssland

Sänkta bränsleskatter kan enligt ny forskning spelar Putin rätt i händerna genom att öka stridskassan. Sverige har dessutom genom sin begäran om dispens från EU:s miniminivå på bränsleskatt - som inlämnades i våras - gått steget längre än andra EU-länder, vilket enligt forskare underminerar hela EU:s klimatarbete.

Glödlampa

Livsstil & konsumtion

Batteri testas i flerbostadshus

Kan batterier vara en lösning för att lagra el när tillgången är god och priset lågt, som sedan kan användas vid senare tillfälle? Det ska nu testas vid studentboendet och forskningslabbet KTH Live-In Lab.

Mikroskog

Hållbara städer

Stadsskogen ingen universallösning

Skogen har många positiva effekter på såväl människa som miljö. Diskussioner om mikroskogar pågår runtom i Sverige, men enligt forskare är det viktigt att förstå att varje plats är unik, samma typ av skog fungerar inte i alla landets städer.

Lignin

Klimat

Kemisk kod öppnar för tåligare växter

Nya forskningsrön om växternas lignin kan användas till att rusta jord- och skogsbruk inför framtida klimatutmaningar.

Mat & jordbruk

”Vi behöver öka självförsörjningen av livsmedel”

Behovet av att ersätta importerad soja med svenska baljväxter är stort, och forskningen om den potentiella utmanaren åkerböna går nu in i en ny fas. Genom forskning och växtförädling hoppas forskarna tillsammans med växtförädlare ha nya sorter som är anpassade utifrån svenska förhållanden på plats inom en snar framtid.

Vindkraftverk

Industri & Energi

Sökes: 90 TWh till havs

Att Sverige behöver mer el har väl inte undgått någon och Energimyndigheten söker nu efter nya områden för havsbaserad vindkraft som inte konkurrerar med andra intressen.

Alexandre Antonelli

Biologisk mångfald

Han kämpar för vårt dolda universum

I dagarna släpps boken Ett dolt universum, av Alexandre Antonelli, forskaren som brinner för biologisk mångfald och tidigt varnade för att hoten mot biologisk mångfald har minst lika stor påverkan som klimatförändringar.

Lärande

Hållbara städer

Behövs mer kunskap – eller action?

Räcker det att lära av misstag och hoppas att goda exempel sprider sig, eller behövs hårdare lagstiftning och regleringar för att uppnå hållbara samhällen? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt, där de har tittat närmare på organisationers lärande.

Kontor

Hållbara städer

Svårt för kommuner att uppnå hållbarhetsmål

Många av Sveriges kommuner har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, men vilka utmaningar stöter tjänstemännen på när de ska omsätta de fina orden i praktiken? En hel del, visar forskning från Göteborgs universitet.

Klimat

Skog på mager mark är kortsiktiga kolsänkor

Plantering av träd har setts som en effektiv åtgärd för att binda kol när koldioxidhalterna stiger i atmosfären. Men nu varnar forskare för att skog på näringsfattig mark inte är en extra kolsänka på lång sikt. När skogen åldras så minskar upptaget av koldioxid och dessutom riskerar ny skogsplantering att frigöra ytterligare kol ur marken.

Korall

Klimat

Vi närmar oss allt fler tippningspunkter

Med dagens nivåer av global uppvärmning närmar vi oss fem farliga tippningspunkter och listan över potentiella tippningspunkter i välden har ökat från nio till sexton. Det visar en ny studie.

Utsläppsrätter

Klimat

”Vi behöver större perspektiv för att lösa klimatkrisen”

En ekonomisk politik som leder till global klimatneutralitet, det må låta som en utopi, men enligt nationalekonomen John Hassler är det fullt möjligt och kan göras i tre steg.

Vindkraftverk

Industri & Energi

Minskat väljarstöd när kommuner bygger vindkraft

Socialdemokraterna straffas genom färre röster efter en vindkraftsetablering, men inte Moderaterna. Det visar färsk forskning, som kan förklara varför klimat- och miljöfrågor inte lyfts fram i årets valdebatt.

Vindkraft

Industri & Energi

”Energipolitiken måste göras om”

El- och bränslepriser oroar ute i stugorna och är av valdebattens hetaste frågor. Tyvärr finns ingen snabb lösning, utan det krävs tid, och en helt ny energipolitik, enligt nationalekonomen Fredrik N G Andersson.

Park

Klimat

”Länder inspireras och lär från varandra”

Att Sverige ska vara en föregångare inom klimat och hållbarhet är en självklar utgångspunkt för många av Sveriges politiska partier, men i årets valdebatt har kritiska röster höjts mot argumentet. Vad säger egentligen forskningen? Extrakt reder ut begreppen.

Lövskog

Skog

”Skogarna kommer inte rädda oss”

Sydboreala skogar på norra halvklotet, samt vissa skogar i Afrika och Amazonas, är extra sårbara fram till år 2100. Det visar en riskanalys av jordens skogar i framtida klimatförändringar.

Fröbank Alnarp

Mat & jordbruk

Matförsörjningen säkras i skånska Alnarp

Extrakt har tidigare rapporterat om den välkända fröbanken på Svalbard, men visste du att alla nordiska fröer i det välskyddade valvet kommer från skånska Alnarp, där en identisk uppsättning av fröerna förvaras? Det är också här fröernas livsduglighet kontrolleras och säkerställs.

Vingård

Klimat

”Omöjligt att flytta franska vingårdar till Sverige”

Älskar du vin? Då måste du bli klimataktivist. Det är en uppmaning från klimatforskaren Kimberly Nicholas.

vindkraftverk

Industri & Energi

”Ur europeiskt perspektiv är svenska elpriser låga”

Elpriset är en av de hetaste frågorna i årets valdebatt. Men hur ligger det egentligen till med elpriset, och vilken påverkan har stängningen av kärnkraft?

Barn och luftföroreningar

Hållbara städer

Stadsbarn får i sig dubbelt så mycket luftföroreningar

Förskolebarn i trafiktäta storstadsområden vistas ute betydligt kortare tid av sin dag, men riskerar ändå att andas in en dubbelt så hög dos av luftföroreningar jämfört med barn i medelstora och mindre orter. Det visar en ny studie.

Energieffektivitet

Industri & Energi

”Efterlyser politik som tar energihushållning på allvar”

Före pandemin och kriget i Ukraina så gick klimatdebatten het. Fridays For Futures klimatdemonstrationer drog stora deltagarskaror, Greta Thunberg syntes i media titt som tätt och allt fler deklarerade i flygskammens sken att de stannar på marken. Men hur aktuell är frågan nu, i den stundande svenska valrörelsen?

Klimat

Klimatförändringar förvärrar många infektionssjukdomar

Utsläppen av växthusgaser i världen driver på klimatförändringar som ger upphov till bland annat torka, översvämningar och värmeböljor. Dessa extrema väderlägen ökar i sin tur hotet från över hälften av alla infektionssjukdomar för människor, enligt en ny studie.

Biologisk mångfald

”Tonfiskar återvänder till skandinaviska vatten”

Den blåfenade tonfisken vandrar i Atlanten, och det är förmodligen samma tonfiskar som år efter år återvänder till våra vatten. Det visar forskare som i samarbete med sportfiskare har fångat och märkt blåfenad tonfisk.

Klimat

Stödet till klimatomställning svårt att överblicka

Kapitalförsörjningen till näringslivets klimatomställning måste snabbas på, enligt en ny rapport från Naturvårdsverket, som bland annat föreslår en plattform för hållbar finansiering.

Klimat

”Säkra resmål med miljöprofil framtidens vinnare”

Pandemi, krig i Ukraina, klimat- och miljöfrågor – det har skett mycket i vår omvärld som har påverkat våra resvanor. Hållbart resande är dock en trend som kan bestå, enligt Peter Fredman, professor i turismvetenskap vid Mittuniversitetet.

Klimat

Läkarstudenter i kampanj för klimatets hälsoeffekter

Läkarstudentföreningen IFMSA driver kampanjen Vår hälsa brinner för att uppmärksamma och utbilda om klimatförändringarnas hälsoeffekter. Studenterna ser ett behov av att arbeta konkret med frågan, inte minst under utbildningen.

Mat & jordbruk

Ökning av fågelinfluensa oroar

I juli har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fått in många rapporter om sjuka och döda vilda fåglar. I flera fall har fågelinfluensa konstaterats, en sjukdom som i normala fall inte sprids under sommaren. Områden längs västkusten och på Gotland är särskilt drabbade.

Kemikalier

Nya prover av historiska kustnära utsläpp

Utsläppen av miljöfarliga ämnen från den svenska processindustrin har minskat, men i bottensedimenten utanför en del anläggningar finns fortfarande höga halter föroreningar från historiska utsläpp kvar. Nu genomförs nya mätningar för att ta reda på mer om läget i Bottniska viken.

Biologisk mångfald

Mindre sill och strömming längs Östersjökusten

Yrkesfiskare vittnar om sämre tillgång på strömming och sill utmed landets kuster, orsaken till nedgången är inte klarlagt, men det storskaliga trålfisket ute till havs skulle kunna vara en förklaring.

Hållbara städer

Så kan storstäder stävja festande turister

Pandemin medförde en paus från turister i många storstäder, forskare har studerat olika initiativ som ska dämpa konflikter mellan invånare och turister i fem europeiska turiststäder.

Industri & Energi

Kan biokol ersätta fossilt kol till järn och stål?

I ett nystartat projekt undersöks nu möjligheten att ersätta användningen av fossilt kol med biokol inom järn- och stålindustrin i Sverige.

Vatten

Algblomningen ovanligt tidig i år

Sommarens algblomning kom tidigare än vanligt i år. Just nu granskar forskare underlag från förra årets algblomning för att lättare kunna förutspå och förvarna badglada semesterfirare kommande somrar.

Sanddynor

Klimat

Vandring skildrar kustsamhällenas framtid

Två olika ljudvandringar skildrar framtiden i Skanör-Falsterbo, ett av Sveriges mest sårbara områden för översvämningar och extremväder. Genom kommunikationsprojektet Farväl Falsterbo gestaltar forskarna utfallet av olika klimatåtgärder – eller bristen av dem.

Skogsbrand

Klimat

Bättre brandkoll med satelliter

MSB har tillsammans med SMHI, räddningstjänster och länsstyrelser utvecklat möjligheten att tidigt upptäcka bränder i naturen med hjälp av satelliter. Redan denna säsong har satelliterna gett resultat.

Biologisk mångfald

Forskare lockar unga att hjälpa insekter

I ett forskningsprojektet vid Karlstads universitet studerar forskare hur grundskolan kan utformas för att unga människor ska utveckla mer kunskap om att hjälpa insekter.

Arktis

Klimat

Mer kvicksilver frigörs i Arktis när temperaturen stiger

Minns ni forskarlaget som skulle undersöka varifrån Arktis höga kvicksilverhalter kommer? Efter en resa till Mackenziefloden i Kanada har de nu fler svar.

Hållbara städer

Vilka gynnas i smarta städer?

Begreppet smarta städer används ofta i positiva ordalag, men är ökad digitalisering alltid bra – för alla?

Klimat

Arter flyttar norrut i varmare finskt klimat

Stigande temperaturer och mer kortvarigt snötäcke under vintrarna har fått hundratals arter att anpassa sig till nya klimatförhållanden, varav vissa flyttat norrut. Det visar forskare som har studerat hur de senaste 40 årens klimatförändringar påverkat 1 500 djur- och växtarter i Finland.

Kor

Mat & jordbruk

”Vi skulle kunna vara betydligt mer självförsörjande”

Sverige är starkt beroende av insatsvaror från andra länder för att klara livsmedelsförsörjningen. Det gör oss extra sårbara i kristider. Att minska det fossila beroendet är avgörande för att öka livsmedelssäkerheten, men det finns även andra åtgärder.

Klimat

Rättvisa viktig om klimatpolitik ska accepteras

Det viktigaste för att människor ska acceptera lagar och skatter som införs för att minska vår klimatpåverkan är att de upplevs som rättvisa. Andra faktorer såsom kunskap om klimatförändringen och värderingar har mindre betydelse, enligt en forskningsöversikt.

Alger

Vatten

Marin kolonilott testas i urban miljö

Kan marina kolonilotter vara ett sätt att öka produktionen av livsmedel från havet? Det ska nu testas vid Göteborgs universitet.

Havremjölk

Livsstil & konsumtion

Svagare gräns mellan reklam och politik

Gränsen mellan marknadsföring och politik håller på att suddas ut. Företag skapar medvetet konflikter med sina konkurrenter, enligt forskare som har studerat mjölkkriget mellan mejerijättarna och havreproduktsproducenten Oatly.

Social hållbarhet

Snäva perspektiv i skolböcker om hållbarhet

Högstadiets läroböcker om hållbar utveckling fokuserar på ekologiska aspekter, döljer komplexa frågor och lägger stort ansvar på enskilda individer. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Bäver

Biologisk mångfald

Från utrotad till störst på hundra år

Från att ha varit helt utrotad som art under ett halvt sekel så återintroducerades bävern i Sverige för 100 år sedan. I dag är den svenska bäverstammen stark, vilket väcker förtret hos fiskare och skogsägare, men samtidig gynnar den biologiska mångfalden.

Klimat

Forskare efterlyser klimatreform inom fisket

I kombination med hållbar avkastning borde fisket styras av uppfångande av koldioxid. Det föreslår forskare vid bland annat Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Havsmiljöinstitutet.

Fästing

Kemikalier

Letar giftfria fästingmedel

Fästingar kan bära på bakterier och virus, som utöver allvarliga sjukdomar hos människor och djur kostar mycket pengar, bland annat för boskapsindustrin. Det vanligaste medlet mot fästingar är kontroversiellt då det är syntetiskt framställt, misstänkts vara giftig för människor och miljön och dessutom kan orsaka resistens. Nu letar forskare i ett nytt projekt efter ett miljövänligt och växtbaserat alternativ.

Traktor

Mat & jordbruk

Tyngre maskiner hotar matförsörjningen

Jordbruksmaskiner är i dag så tunga att de på sikt hotar livsmedelsförsörjningen i Europa, Amerika och Australien. Större och bredare däck har begränsat skadorna på markytan, men under matjorden blir jorden så packad att dess långsiktiga produktionsförmåga är hotad, enligt en ny global studie.

Rapsfält

Mat & jordbruk

Dyr mat har fler orsaker än kriget i Ukraina

Ukraina är en stor livsmedelsexportör och därför har kriget lett till oro för brist på mat. Enligt ny studie kan kriget orsaka högre matpriser - men inte någon global brist på livsmedel.

Guckusko

Biologisk mångfald

”Den lokala utrotningshastigheten är hög”

Det mesta vi tror oss veta om utrotning baseras på hur det ser ut för däggdjur och fåglar, men de representerar bara en bråkdel av vår biologiska mångfald, enligt en av forskarna bakom WWF:s Living Planet Report.

Första maj tal

Klimat

Klimatfrågan inte prioriterad hos väljarna

Trots att de flesta svenskar tycker att miljö- och klimatfrågorna är minst lika viktiga som andra samhällsfrågor så riskerar de att överskuggas av andra frågor i den kommande valrörelsen.

Flygplats

Livsstil & konsumtion

Vilka reste utomlands under pandemin?

Vanligtvis reser svenskar mycket utomlands men 2020 minskade dessa resor drastiskt på grund av pandemin. Vilka var då de personer som ändå åkte utomlands? Utöver ung ålder, hög inkomst och utbildning kännetecknas de av tre socialpsykologiska faktorer.

Tjäle

Klimat

Klimatförändringar hotar grundvattennivåer i norra Sverige

Kvardröjande tjäle som hindrar vatten från att fylla på magasinen i jorden kan göra att grundvattnet sjunker i norra Sverige, trots riklig nederbörd. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Bilar

Hållbara städer

Hur kan bilberoendet minska i städerna?

Kan mobilitetshubbar minska bilberoendet i nybyggda bostadsområden? Och hur ska de i så fall utformas? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt.

Friluftsliv

Livsstil & konsumtion

Ökat friluftsintresse medför utmaningar

Under pandemin har naturen blivit en fristad för många. Men det ökade intresset för friluftsliv har också medfört utmaningar och skötseln av naturområden för friluftsliv behöver anpassas för att klara av det ökade besökstrycket.

Plast

Industri & Energi

”Plaståtervinning är en nyckelåtgärd”

FN:s nya klimatrapport visar att det går att nå nollutsläpp år 2050, men stora förändringar inom alla branscher krävs för att nå dit – inte minst inom industrin som i dag står för en stor del av de globala utsläppen. Inom en del områden - framför allt inom plast och kemi - är utmaningarna större.

Fisk

Biologisk mångfald

Nya metoder i kampen mot illegalt fiske

Nya övervakningsmetoder av jordens fiske kan minska riskerna för arbetskraftsmissbruk och illegalt fiske. Det visar en forskningsstudie från bland annat Stockholm Resilience Centre.

Klimatdemonstrationer

Klimat

“Det är nu eller aldrig”

Det krävs omedelbara och stora minskningar av koldioxidutsläpp inom alla sektorer om vi ska begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det fastslår forskarna i IPCC:s senaste rapport.

Kärnkraftverk

Industri & Energi

”Kärnkraftsdebatten mer positiv efter krigsutbrottet”

Före kriget i Ukraina spretade synen på kärnkraft i Europa, vissa nationer satsade på nya reaktorer samtidigt som andra avvecklade. Utvecklingen är fortsatt splittrad, men Aleh Cherp, professor vid Lunds universitet och Central European University i Wien, tycker att tongångarna kring kärnkraft har blivit mer positiva efter krigets start. – Många länder vill göra sig oberoende av rysk gas och kol, säger han.

Flod

Hållbara städer

Privata regnstationer undersöks i nytt projekt

Att mäta nederbörd tätare kan öka kunskapen om skyfall, och på sikt även ge säkrare prognoser. I ett projekt ska forskare undersöka möjligheten att samla data från privata nederbördsstationer.

Oljeplattform

Industri & Energi

Så beroende är Sverige av rysk olja och gas

Sverige tillhör inte de länder som drabbas hårdast av dyrare olja och gas till följd av sanktionerna mot Ryssland, men de indirekta effekterna påverkar oss. Det aktualiserar frågan hur beroende vi är av import för vår energiförsörjning.

Sjukhus

Klimat

”Uppvärmningen kommer öka belastningen på sjukvården”

Den globala uppvärmningen kan göra att fler behöver sjukvård på grund av allvarliga saltrubbningar i blodet, ett tillstånd som kallas hyponatremi. Enligt en ny studie från Karolinska Institutet beräknas en temperaturhöjning på 2 grader öka belastningen på sjukvården till följd av hyponatremi med nästan 14 procent.

Skog

Klimat

Utsläpp från landekosystem överraskar forskare

Sedan 2004 har stora regioner i Nordamerika och Eurasien upplevt en oförväntad nedkylning under höstarna. Forskare har länge trott att nedkylningen skulle minskade nettoutsläppen av koldioxid från landekosystemen, men i stället blev det tvärtom, enligt en ny studie.

Tussilago i snä

Klimat

”Stort intresse att spana efter vårtecken”

I helgen var det vårdagjämning, och snart är det dags att rapportera in vårtecken runtom i landet, kunskap som kan bidra till forskning.

Solenergi

Klimat

”Sverige behöver en plan som accelererar omställning”

Sverige har uppnått styrfart i klimatomställningen men nu behövs acceleration. För det krävs starkare politisk samordning och styrning. Det är huvudbudskapet i årets rapport från Klimatpolitiska rådet.

Tjernobyl

Industri & Energi

”Små förutsättningar att Ryssland ska dömas för miljöbrott ”

Efter Kuwaitkriget tvingades Irak betala miljöskadestånd till sitt grannland, men enligt miljörättsjuristen Britta Sjöstedt kommer Ryssland antagligen inte behöva betala för miljöskador i Ukraina.

Rosengård

Hållbara städer

”Avståndet mellan hyresgäster och ägare växer”

När allmännyttan säljer sina bostäder och fastighetsinvesterare renoverar lägenheter minskar tillgången på bostäder till överkomliga hyror. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet.

Flygplats

Klimat

Splittrad tilltro till FN:s klimatarbete

I veckan presenterade IPCC en ny klimatrapport med stort fokus på klimatanpassning, men hur stor tilltro finns egentligen för FN:s insatser för klimatet?

Skogsavverkning

Skog

Vad orsakade felet i Nature-artikeln om avverkning?

I juli 2020 publicerade tidskriften Nature en studie som visade en drastisk ökning av avverkade arealer och volymer i Finland och Sverige. Många forskare ifrågasatte resultaten, och en ny studie visar nu varför Nature-artikelns resultat blev felaktiga.

Översvämning

Klimat

”Sverige ligger efter om man jämför med övriga EU”

I dag släpper IPCC en ny rapport som bland annat fokuserar på klimatanpassning. Extrakt tar tempen på hur långt Sverige har kommit inom anpassning, och vad det rent praktiskt handlar om på våra breddgrader.

Kontorslokal

Hållbara städer

Vill minska smittorisken i framtidens byggnader

Hur ska vi ventilera våra byggnader för att förhindra smittspridning? Det ska forskare från en rad olika discipliner ta reda på i ett nytt projekt, i tätt samarbete med näringslivet.

Klimatskatt

Klimat

Så effektiv är klimatskatt på mat

En klimatskatt på mat skulle kunna minska den svenska medelkostens miljöavtryck med 7 till 12 procent, men det finns också konflikter mellan olika miljömål som komplicerar bilden, enligt en doktorsavhandling från SLU.

Marknad Laos

Hållbara städer

Viktigt att våga rapportera smittor

Asiatiska marknader som säljer levande djur har fått världens ögon på sig, inte minst efter coronautbrottet i Wuhan. Att smitta sprids vid dessa handelsplatser är ingen nyhet, men hur utbrotten hanteras är avgörande för att förhindra såväl pandemier som annan smittspridning.

Ishav

Biologisk mångfald

Fungerande men känsligt ekosystem runt Nordpolen

Atlanttorsk och bläckfisk förekommer mycket längre norrut än man tidigare trott, enligt forskare som kartlagt fiskbeståndet i centrala Norra Ishavet. Upptäckten visar att det finns ett fungerande men känsligt ekosystem runt Nordpolen.

Ultraprocessad mat

Mat & jordbruk

”Debatten om ultraprocessad mat sänder fel budskap”

Nyheten att svenskar äter mest ultraprocessat mat i EU fick nyligen stort utrymme i media. Men den bakomliggande klassificeringen är både felaktig och vilseledande, enligt en forskare i livsmedelsteknik.

Utsläpp

Klimat

Kan koldioxid bli till bränsle med solens hjälp?

Ett internationellt forskarlag har med avancerade material och ultrasnabb laserspektroskopi visat hur man med solens hjälp kan omvandla koldioxid till bränsle. Genombrottet kan bli en pusselbit för att minska nivåerna av växthusgaser i atmosfären.

Griskultingar

Mat & jordbruk

Stimulerande uppväxtmiljö ger friskare grisar

Grisar i köttindustrin hålls ofta i karga miljöer, vilket skiljer sig från deras naturliga omgivningar. Att den torftiga miljön försämrar djurens kognitiva utveckling och ökar aggressivitet vet forskarna redan. I ett nytt projekt ska forskare nu undersöka hur grisar påverkas av mer stimulerande uppväxtmiljöer.

Skarv

Kemikalier

Skarven kan ge svar om miljögifter

Ägg från skarvar kan ge värdefulla information om mängden miljögifter i sjöar och hav, vilket kan bidra till den nationella miljögiftsövervakningen. Det framkommer i en ny studie.

Demonstrant

Klimat

Klimatförnekare och aktivister använder samma retorik

Trots helt motsatta budskap finns stora likheter mellan Donald Trump och Greta Thunbergs sätt att föra fram sina budskap. I en ny vetenskaplig artikel beskrivs hur båda använder populistisk retorik med enkla lösningar, sig själva som sanningssägare och motsättningar mellan folket och eliten.

Solrosfrön

Livsstil & konsumtion

Kan nordisk kost förhindra hjärtsjukdom?

Kanske har du hört talas om medelhavskost som ett hälsosamt alternativ? Men forskare misstänker att även nordisk kost kan erbjuda bra livsmedel för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Förort

Social hållbarhet

Levnadsstandarden oroande låg i invandrartäta områden

En ny rapport från AgriFood Economics Centre visar att levnadsstandarden har försämrats kraftigt i invandrartäta områden.

Fästing

Så mycket kostar TBE för samhället

Samhällets kostnader för sjukdom och död i den fästingburna virussjukdomen TBE är betydligt högre än tidigare beräkningar visat, enligt en studie från Göteborgs universitet.

Havsstorm

Klimat

Stora koldioxidutsläpp när det stormar i Antarktis

Stormar i Antarktis orsakar stora koldioxidutsläpp i atmosfären, visar en ny internationell studie. De nya rönen ger ökad förståelse för klimatförändringarna och kan leda till bättre globala klimatmodeller.

Kolgruva

Social hållbarhet

Miljontals drabbas när indiska kolgruvor stängs

Samtidigt som jakten på fossilfri energi går het globalt så är 15 till 20 miljoner människor beroende av Indiens kolgruvor för sin försörjning. Vad händer med dem när kolgruvorna stängs? Det ska forskare vid SLU ta reda på i ett nytt projekt.

Regn

Hållbara städer

”Städerna klarar inte stora regnmängder”

Ökade nederbördsmängder ställer nya krav på våra vägar, bland annat för att hålla vatten borta från vägbanorna. Det är några resultat av forskningsprojektet Smarta gator.

Vattenrening

Vatten

Forskare söker svar om resistens i avloppsvattnet

Antibiotikaresistens gör att vi riskerar att stå handfallna inför ”vanliga” infektioner. I avloppsvatten finns det gott om antibiotikaresistensgener men det är ofta okänt vilka bakterier som bär på dessa, något som är viktigt att veta för att bedöma riskerna. Det här ska forskare i ett nytt projekt nu ta reda på.

Översvämning

Klimat

”Vi är dåliga på att planera för värsta-scenarion”

Vi behöver stärka beredskapen inför naturkatastrofer som omfattande skogsbränder, extremväder och stora översvämningar. Ofta bygger krisplaneringen på gamla sanningar utan tillräckligt vetenskapligt stöd, visar en tvärvetenskaplig studie.

Plast

Kemikalier

Planetär gräns överskrids för miljögifter

Mänskligheten har överskridit en planetär gräns för miljögifter och förorenande ämnen, det är slutsatsen från ett internationellt forskarteam som har undersökt hur stabiliteten i planetens system påverkas av syntetiska kemikalier.

Vattenkraftverk

Vatten

”Vattenkraft kan miljöanpassas med små förluster”

Det går att genomföra miljöåtgärder i reglerade älvar utan större förluster i vattenkraftsproduktion, enligt en ny studie från Umeå universitet

Vindkraft

Klimat

”Klimatarbetet måste accelerera ytterligare”

2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp. Tekniken som behövs för att nå dit är känd och kostnaden blir ofta marginell i konsumentledet. Ändå går omställningen alldeles för långsamt. Det är slutsatsen i en ny rapport, där lärdomar för att öka takten i klimatarbetet presenteras.

Julgransbelysning

Kemikalier

LEC nästa steg efter LED-lampan?

För att spara el beslutade EU att förbjuda glödlamporna 2013. LED-lampor, som ersatte glödlampor, är energieffektiva, men innehåller kvicksilver. Vid Umeå universitet forskar man nu på en ny - metallfri - ersättare .

Läser

Klimat

Fiktionen visar hur vi tänker om framtidens mat

Kommer vi att äta upp varandra, leva på rester från tidigare civilisationer eller hämta inspiration och kunskap från ursprungsbefolkningars sätt att leva? I ett nytt projekt ska forskare ta reda på hur framtida matsystem och matvanor beskrivs inom klimatfiktionen.

Hav PFAS

Kemikalier

PFAS i havet slungas tillbaka via havsspray

Många högfluorerande PFAS-ämnen som hamnar i havet slungas tillbaka till land när de frigörs i luften från vågornas havsspray, visar en ny studie från Stockholms universitetet Resultaten tyder på att denna skadliga bumerang bidrar till PFAS-föroreningar i kustområden.

Biologisk måndgald

Biologisk mångfald

Rätt skötta vägkanter gynnar biologisk mångfald

Vägkanter och kraftledningsgator kan med rätt skötsel öka den biologiska mångfalden. Och som tur är finns det gott om dessa marker i Sverige, enligt en ny avhandling från SLU.

Mörk gata

Klimat

Hur påverkas vi av mörkare vintrar?

Klimatförändringar kan ge oss nordbor ännu mörkare vintrar i framtiden, hur påverkar det vår psykiska hälsa? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt, där svenska och finska forskare samarbetar.

Lantbruk

Social hållbarhet

Lantgårdar kan bidra till social välfärd

Kommuner och regioner skulle kunna dra betydligt större nytta av lantgårdar inom social omsorg, utbildning, sjukvård och integration, enligt en ny rapport.

Betong

Kemikalier

Mer kunskap behövs om nanopartiklar

I takt med att samhällets användning av nanomaterial ökar, ställs forskningsfrågor om säkerhet på sin spets.

Frukt och grönt

Mat & jordbruk

”Nordiska bär och rotfrukter lämpliga för att introducera smaker”

Barn som fick en tilläggskost baserad på nordisk mat åt mer frukt, bär, rotfrukter och grönsaker än kontrollgruppen som följde de nationella rekommendationerna.

GMO

Mat & jordbruk

Män och yngre mer positiva till genteknik

Det finns en tydlig skillnad mellan män och kvinnor i synen på växtförädling, enligt en ny studie från SLU. Män är i allmänhet mer positiva både till konventionell växtförädling och modern genteknik. Yngre personer är dessutom mer positiva till genetisk modifiering än äldre.

Social hållbarhet

Varför sist i Norden med kvinnlig regeringschef?

Sverige är sist ut av alla nordiska grannländer med en kvinnlig regeringschef, trots att det har det gått 100 år sedan svenska kvinnor fick rösträtt. Hur blev det så?

Skogsbrand

Klimat

Viktigt att öva inför skogsbränder

Det är bara en tidsfråga innan skogsbränder drabbar Sverige oftare än hittills, enligt brandforskaren Enrico Ronchi, som anser att det är dags att boende i riskområden börjar öva evakuering.

Lantbrukare

Mat & jordbruk

”Ge lantbrukare utrymme att experimentera”

Vad och hur kommer vi att äta i framtiden? I takt med att människorna på jorden blir fler och odlingsytan krymper tilltar uppfinningsrikedomen. Enligt matetnologen Håkan Jönsson kommer livsmedel allt oftare tillverkas av sådant som vi i dag kastar bort.

Tepåseförsök

Biologisk mångfald

Tepåsar berättar om jorden

Vill du veta mer om hur marken i din trädgård mår? Gräv ner en tepåse, vänta tre månader, och jämför sedan resultatet med 2000 andra resultat från hela världen.

Vattenkraft

Klimat

Rättvisa glöms bort i energipolitiken enligt ny studie

Rättvisa ingår inte i uppdraget för tjänstepersoner som tar fram energiscenarior och tas sällan upp i riksdagsmotioner som rör energipolitik. Tyngdpunkten ligger i stället på ekonomi och teknik, visar en ny rapport från Malmö universitet.

Böcker

Klimat

Klimatet tar allt större plats i litteraturen

Kris, katastrof och slut. Det är återkommande teman i litteratur och konst genom tiden. Men under 2000-talet händer någonting. De apokalyptiska böckerna och filmerna avlöser varandra i snabbare takt och klimatkrisen tar plats i litteraturen.

Skog

Blandad skog bra ur flera perspektiv

Majoriteten av Sveriges skogar består i dag av gran, men arten är känslig för angrepp av granbarkborren, som ökar i takt med stigande temperaturer. Kan mer lövträd vara ett sätt att sprida riskerna i framtiden?

Plast skräp

Klimat

”Plastsektorn flyger under radarn”

De största internationella plast-och kemibolagen stretar emot när övrig industri ställer om. I stället för satsningar på återvinning eller biobaserad plast sker nyinvesteringar och utbyggnad av fossilbaserad verksamhet. Det visar forskning från Lunds universitet.

Contorta

Biologisk mångfald

Contorta innebär risker för inhemska arter

Skogsstyrelsens förslag till ändringar i Skogsvårdslagens allmänna råd behöver ta större hänsyn till biologisk mångfald och skyddade områden. Det säger Naturvårdsverket i ett remissvar.

Översvämning i Indien

Klimat

”Indiens plan mer ambitiös än de rika ländernas”

Indien överraskade i början av veckan med ett löfte om klimatneutralitet till 2070, vilket kan leda till att flera länder ökar sina ambitioner. Det säger forskare på plats vid klimatmötet COP26 i Glasgow till Extrakt.

Damm

Klimat

”Vi ligger efter med att anpassa oss”

Utsläppsminskningar är i fokus under det pågående klimattoppmötet, men hur kan vi anpassa oss till den förändring som redan är här i form av skogsbränder, utdragen torka och svåra översvämningar?

Glasgow

Klimat

”Tuff utmaning men framtiden går att påverka”

På söndag börjar FN:s klimatmöte i Glasgow. Förväntningarna inför mötet är höga, men hur väl har EU egentligen lyckats uppfylla de mål som beslutats vid tidigare möten?

Utsläpp

Klimat

”Vi är inte alls på banan”

Världsmetereologiska organisationen, WMO, rapporterar även i år om ökade halter av växthusgaser i atmosfären. Coronapandemin och avmattningen i världsekonomin har bara tillfälligt minskat utsläppen, som är fortsatt mycket stora.

Klimat

Utsläpp från järn- och ståltillverkning kan fördubblas

Stålindustrin kan fördubbla sin andel av de globala koldioxidutsläppen om inte mångmiljardinvesteringar i utsläppsbegränsande teknik genomförs under de närmaste fem till tio åren, enligt en ny studie.

Karolinska

Social hållbarhet

”Ett unikt kapitel i forskarhistorien”

Under pandemin sattes många forskares vardag på paus då deras kompetens behövdes för att hitta lösningar på de akuta problem som coronaviruset medförde. Men vilken nytta har denna forskning gjort för allmänheten? Det ska svenska folket snart få veta mer om i ett kommande filmprojekt.

Avgaser

Kemikalier

Större påverkan från luftföroreningar än tidigare känt

Luftföroreningar påverkar hälsa, miljö och klimat mer än vad som tidigare har varit känt, det visar resultaten från fem svenska forskningsprogram.

Social hållbarhet

”Trångboddhet störst där inkomsterna är lägst”

Boendesituationen kan stressa och påverka sömnen. Det kan också påverka studier och sociala relationer negativt. Det visar en ny rapport från Malmö universitet.

Klimat

Brist på elnät har gynnat bensinbilar historiskt

Bristen på infrastruktur ledde till att bilproducenter valde att tillverka bensinbilar i stället för elbilar i det tidiga 1900-talets USA, visar en ny studie.

Köpcentrum

Klimat

Så kan medelklassen göra skillnad för klimatet

I en ny studie identifieras fem områden där rika och medelinkomsttagare har oproportionerligt stor påverkan på de globala utsläppen – och därmed större möjligheter att driva på klimatomställningen, menar klimatforskare.

Nobelpris

Klimat

Klimatforskning tilldelas Nobelpris

Årets Nobelpris i fysik uppmärksammar klimatforskning, då två av årets tre pristagare har lagt grunden till vår förståelse av jordens klimat och hur vi människor bidrar till dess förändringar.

Kungsörn

Biologisk mångfald

Förbud mot blyammunition kan rädda örnen

Blyammunition drabbar kungsörnar som äter kvarlämnade inälvor efter jakt, ett förbud mot blyammunition är troligen enda sättet att rädda örnarna, enligt en ny studie.

Klimat

”Ledsamt ta prov från smältande flerårsis”

Nyligen hemkommen från Arktis vet Pauline Snoeijs Leijonmalm nu hur mycket fisk det finns mellan Grönland och Nordpolen i centrala Arktis, ett område ingen utforskat förut. Som forskningsledare för sommarens expedition med isbrytaren Oden har hon bland annat sett öppet hav där det för ett fåtal år sedan var ett permanent istäcke.

Pollen

Biologisk mångfald

På jakt efter luftens okända arter

Hur har den biologiska mångfalden i luften utvecklats sedan 1960-talet? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt.

Fjäril på sommaräng

Klimat

”Vi måste ta hänsyn till båda kriserna samtidigt”

I en internationell studie pekar forskare på vikten av att ta hänsyn till både klimatkrisen och utarmningen av den biologiska mångfalden i världen - samtidigt.

Smink PFAS

Kemikalier

”Kräv PFAS-fria alternativ”

PFAS finns i allt från schampo till smink och rengöringskrämer, produkter som bidrar till farliga utsläpp i miljön trots att det finns alternativ till ämnena. Det visar en ny undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Universitet har gjort på uppdrag av Kemikalieinspektionen.

Studenter

Social hållbarhet

”Inkludering någonting hela samhället behöver engageras i”

Det finns en stark vilja hos migranter i Sverige att inkluderas i samhället och de ser språket som nyckel för detta. Men i dag ligger en stor del en ansvaret för detta på migranterna själv, eller utbildningsverksamheterna, enligt en ny studie.

Kärnkraft Hallå där!

Industri & Energi

När energifrågan blev en samhällsfråga

Birgitta Dahls gärningar inom både miljö och feminism känner du kanske till, men visste du att Sverige kan stoltsera med ännu en politiker som har satt djupa spår i svensk miljöpolitik?

Bilavgaser

Kemikalier

”Riktlinjerna för luftkvalitet ger otillräckligt skydd”

Långvarig exponering för luftföreningar kan kopplas till ökad risk att insjukna i stroke och kranskärlssjukdom, även när halterna ligger under EU:s och WHO:s gränsvärden. Det visar forskare i en europeisk studie.

Flyktingkvinnor

Social hållbarhet

”Ensamkommande flickor bortglömd grupp”

Information om vilka rättigheter kvinnor har i Sverige behövs för att förbättra integrationen för ensamkommande kvinnor och flickor. I en studie från Göteborgs universitet framkommer att en del kvinnor annars riskerar att avstå från möjligheter och lagstadgade rättigheter.

Smör

Livsstil & konsumtion

Jakten på hållbart fett

I många tätbefolkade delar av världen är det vanligt med för lite fett i kosten. Men mycket av det matfett som används kan härledas till lantbruksdjur och avskogning, vilket inte är hållbart. Bättre utnyttjande av ätligt fett som i dag används till annat än livsmedel skulle kunna vara en del av lösningen, skriver forskare i tidskriften Lancet Planet Health.

Klimat

Historiska floror – källor till klimatkoll

Genom att granska floror från 1700-talet till 2018 har forskare sett att arter blommar över en längre period, i snitt ökade blomsäsongen med nästan fyra veckor över 220 år.

Social hållbarhet

Rovdjur skapar stress för lantbrukare och jägare

Frågan om stora rovdjur i den svenska naturen har skapat debatt länge, och för dem som bor nära varg och andra rovdjur kan det få stora konsekvenser. Det visar en ny rapport från Naturvårdsverket.

Tågresa

Livsstil & konsumtion

Transporten åter en viktig del av semestern

När Extrakt först skrev om projektet Ingen tid för ny avgång så toppade Greta Thunberg nyhetsmedierna, människor demonstrerade för klimatet och flygskam blev ett vedertaget begrepp i det svenska språket. Sen kom pandemin. Hur gick det egentligen med projektet, och var står flygdebatten i dag?

Livsstil & konsumtion

Björntänder ger svar om antibiotikaresistens

Genom att analysera kalkavlagringar från tänder hos brunbjörnar i naturhistoriska museisamlingar har forskare kunnat följa nivåerna av antibiotikaresistens i naturen.

Klimat

”Alla kommuner måste prioritera klimatanpassning”

Klimatförändringarna gör att Sverige behöver rusta sig för att hantera såväl översvämningar som torka och ska vi minska samhällets sårbarhet har kommunerna en central roll. Det skriver företrädare för IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring i en debattartikel.

Klimat

Klimattips från Aristoteles

Vad kan vi lära oss av Aristoteles för att klara klimatkrisen? Det söker idéhistorikern Klas Grinell svar på i en ny bok.

Mamma och son

Kemikalier

Inga tydliga samband mellan miljögifter och havandeskapsförgiftning

För nästan fyra år sedan rapporterade Extrakt att forskare skulle ta reda på om hormonstörande ämnen kunde öka risken för havandeskapsförgiftning. Men hur gick det sen? Glädjande nog fann forskarna inga samband mellan miljögifter och havandeskapsförgiftning.

Klimat

Kebnekaises sydtopp har minskat med två meter

Ett nytt bottenrekord har i år uppmätts för Kebnekaises sydtopp, som har krympt med två meter jämfört med fjolårets mätning.

Klimat

Efter IPCC – vad händer nu?

Efter den senaste IPCC-rapporten är det tydligt att klimatet inte kan vänta, men vad blir nästa steg?

Hållbara städer

Så kan kollektivtrafiken lära av krisen

Före pandemin präglades kollektivtrafiken av en positiv utveckling tack vare ökat fokus på bilismens negativa konsekvenser för miljö och trängsel. Pandemin förändrade situationen, men det finns mycket att lära av krisen som kan gynna det kollektiva resandet.

Klimat

”Räkna med stigande temperaturer framöver”

FN:s klimatrapport från IPCC visar att det finns en starkare koppling mellan klimatförändringar och extremväder än man tidigare kunnat påvisa. Utvecklingen går också snabbare än väntat och vi riskerar att nå 1,5 graders uppvärmning redan i början av 2030-talet.

Mat & jordbruk

Tidig kräftsäsong och ökad fångst i Vättern

Sveriges lantbruksuniversitet presenterar nu årets prognos för hur fångsterna av årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli, och allt tyder på att fjolårets uppgång fortsätter även i år.

Kemikalier

Kan gluten ersätta oljebaserade produkter i blöjor?

Material som kan suga upp stora mängder vätska tillverkas av fossil petroleumolja. Men nu har forskare tagit fram vete- och potatisbaserade material med liknande egenskaper - från stärkelse och etanol.

Klimat

Extrem hetta kräver mer än klimatanpassning

Att hantera extrem hetta handlar om mer än tekniska lösningar som kylrum, tillgång till vatten, gröna områden och kommunikationssystem. Minst lika viktigt är att minska inkomstskillnader och bygga bort social utsatthet.

Social hållbarhet

”Män tenderar att bo på kvar på landsbygden”

Under 1900-talet minskade genusgapet mellan landsbygd och stad i Sverige, för att under 2000-talet öka igen. Överskottet av män på landsbygden är i dag i princip lika stort som 1968, och det finns inga tecken på att utvecklingen kommer vända. Snarare tvärtom.

Biologisk mångfald

”Bred acceptans för reglering av rovdjur”

För fjärde gången sedan 2004 har forskare genomfört en omfattande undersökning för att få kunskap om svenskarnas attityder till björn, varg, lodjur, järv och kungsörn.

Social hållbarhet

Social hållbarhet glöms bort i nya bostäder enligt ny studie

Nya bostäder planeras och byggs med en viss typ av människor och beteenden i åtanke – ofta unga, friska och välutbildade. Andra riskerar att inte kunna använda den nya byggnaden och dess omgivningar – främst drabbas äldre människor och personer med funktionsnedsättningar.

Sjön Siljan

Vatten

Sjöar tappar syre när det blir varmare

Syrehalterna i världens tempererade sjöar sjunker snabbt, till och med snabbare än i haven. Den slutsatsen drar forskare i en ny vetenskaplig artikel i tidskriften Nature.

Halloumi på grillen

Livsstil & konsumtion

”Flyg- och halloumiskam är typiskt svenskt”

Känner du skam när du lägger en halloumiost på grillen? Liksom flygskam och klädskam är också ”halloumiskam” ett ursvenskt begrepp enligt Kristofer Hansson, etnolog vid Malmö universitet.

Kemikalier

Politiker måste agera globalt för ny antibiotika

Trots att konsumtionen av antibiotika ökar och problemen med antibiotikaresistens växer så är det mer än 30 sedan en ny antibiotika-klass upptäcktes. Politikerna behöver agera globalt för att få fram nya antibiotika, enligt forskare vid ReAct, ett globalt nätverk inom antibiotikaresistens.

Klimat

Varmare klimat kan orsaka infertilitet

En ny studie varnar för att infertilitet hos hannar, orsakad av värme, kan göra att arter försvinner på grund av klimatförändringar vid lägre temperaturer än tidigare beräknat.

Klimat

Rekordminskning av klimatutsläpp 2020

Pandemin bidrog till en rekordminskning av svenska klimatutsläpp under 2020. Utsläppen minskade med 6,8 procent jämfört med 2019, enligt ny statistik från SCB.

Slumområde

Social hållbarhet

Pandemin har kastat ner över 100 miljoner människor i extrem fattigdom

För ett år sedan vittnade den högst uppsatta svensken inom FN om rasande ekonomier och att antalet människor som lider av akut hunger riskerar att fördubblas i Coronas kölvatten. Hur har pandemin påverkat utvecklingen av de globala målen?

Överfull papperskorg

Kemikalier

Kemikaliers koppling till IQ förklaras i ny studie

Forskare har nu upptäckt upptäckt att plastkemikalien bisfenol F kan framkalla förändringar i en gen som är viktig för neurologisk utveckling. Det kan förklara varför exponering för ämnet under fosterstadiet kan kopplas till lägre IQ vid sju års ålder, vilket samma forskargrupp tidigare sett.

Hummertinor

Biologisk mångfald

Hummerfiskare sökes till medborgarforskning

Sverige behöver mer kunskap om hummerbeståndet på västkusten. Nu vänder sig SLU till allmänheten för att få svar på hur många och hur stora humrarna är i olika delar av utbredningsområdet.

Glaciär

Klimat

”Forskningen behöver vävas in i kulturen”

Författare, dokumentärfilmsregissör, talare, presidentkandidat - Andri Snaer Magnason har många strängar på sin lyra. Han har alltid brunnit för miljöfrågor och har blivit en internationellt viktig budbärare av tunga forskningsrön, mjukt inbäddade i kulturell kontext.

Kemikalier

Botox ska ta kål på malaria-myggorna

Pål Stenmark, professor i strukturell biokemi, har upptäckt ett nytt gift mot malariamyggor. Giftet – som bryts ner i naturen och därmed inte lämnar kvar onaturliga rester - är en variant av botox.

Glaciär

Klimat

Spår av mikroplast i isländsk glaciär

Forskare vid Göteborgs och Reykjaviks universitet har hittat mikroplastpartiklar i olika storlekar och material i glaciären Vatnajökull på Island.

Kött

Mat & jordbruk

Varifrån kommer köttet på krogen?

Åtta av tio vill veta vilket land köttet kommer ifrån när de äter på restaurang eller i storhushåll. Livsmedelsverket har nu tagit fram ett förslag om att sådan ursprungsinformation ska bli obligatorisk.

Studentmössa

Social hållbarhet

Akademisk karriär svårare för kvinnor

Det är svårt att uppnå jämställdhet mellan könen när det kommer till att göra karriär i den akademiska världen, enligt en ny forskningsreview.

Skog

Skog

EU-rapport om skogsavverkning ifrågasätts

I en ny studie ifrågasätter 33 forskare den EU-rapport om Europas skogsbruk som väckte stor uppmärksamhet förra året. I den nya studien, som publiceras i Nature, feltolkades data vilket fick det att se ut som om avverkningsvolymerna var betydligt större än vad de i själva verket var.

EU-flaggor

Klimat

Hur påverkas vi av EU:s nya klimatlag?

Den klimatlag som EU-länderna och EU-parlamentet nu kommit överens om ska sänka de samlade nettoutsläppen av växthusgaser till noll senast år 2050. Men hur kommer den nya lagen att påverka våra liv?

Nyanlända på tågperrong

Social hållbarhet

”Ensamkommande flyktingbarn ingen homogen grupp”

Ensamkommande flyktingbarn benämn ofta som en homogen grupp, men i en ny bok vill forskare förmedla en mer nyanserad bild.

Myrmark

Klimat

Myrar mer komplexa än modellerna visar

Dagens klimatmodeller är trubbiga verktyg som inte beskriver myrars metanutsläpp tillfredsställande, det slår en internationell forskargrupp fast i en ny studie.

Laptop

Social hållbarhet

Kvinnor tröttare än män av online-möten

Kvinnor upplever i högre grad än män trötthet vid online-möten, så kallad ”zoomtrötthet”. Forskarna bakom studien efterlyser nu åtgärder från arbetsgivare.

Åkermark

Klimat

Avföring kan bli värdefull resurs

Enligt forskning från Linköpings universitet kan en samordnad hantering av avföring från djur och människor spara hundratals miljoner kronor varje år i Sverige och samtidigt minska växthusgasutsläppen med cirka 1,5 miljoner ton koldioxid.

Tåg anländer till station

Social hållbarhet

”Flyktinginvandringen kostar inte Sverige”

När Sverige ska ta emot människor som tvingats fly från sina hemländer står ofta kostnaderna i centrum. I en ny bok belyser forskaren Peo Hansen de ekonomiska diskussioner som omger flyktingmottagande.

Påskgodis

Kemikalier

Fluor på gott och ont

Att fluor förebygger karies vet du säkert redan, men samtidigt cirkulerar en rad skrämmande budskap om ämnets negativa påverkan på barns hälsa. Vad är egentligen sant och hur ska vi förhålla oss till fluor?

Bostäder

Social hållbarhet

Unga förväntar sig dyrare bostäder än äldre

Unga personer tror i högre utsträckning än äldre att priserna på bostäder kommer att fortsätta stiga i framtiden. Det visar en studie i nationalekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Bilkö

Klimat

Återhämtning möjlighet till klimatomställning

Efter coronakrisen finns både mognad och momentum som regeringen behöver nyttja i klimatomställningen. När stora ekonomiska stimulanser lanseras bör dessa inriktas på att också bidra till att nå klimatmålen. Det är huvudbudskapet i årets rapport från Klimatpolitiska rådet.

Kor

Mat & jordbruk

Kan virtuella stängsel öka naturbetet?

Betet från naturbetesmarker är en resurs som i dag inte används fullt ut eftersom de kan vara svårtillgängliga och omöjliga att stängsla in. Kan virtuella stängsel vara lösningen?

Vitstjälksmöja

Vatten

Undervattensväxter viktiga för havets mångfald

Hög mångfald av undervattensväxter bidrar till höga naturvärden i Östersjöns skärgårdsvikar, enligt en ny studie av forskare från Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Groningens universitet i Nederländerna.

Flygplan

Klimat

Så måste flyget ställa om efter pandemin

Pandemin kan vara en möjlighet för flyget att ställa om, genom att successivt byta ut fossila bränslen mot syntetiska. Det visar modeller för framtidens flygtrafik 2022 till 2050.

Avfallskärl

Livsstil & konsumtion

Hemmajobb utmanar avfallsbolagen

Under pandemin är det många som vant sig att jobba hemma, en utveckling som har styrt om stora mängder avfall från kontoren till hemmen. De kommunala avfallstjänsterna är inte anpassade för denna hårdare press, vilket ett nytt forskningsprojekt ska råda bot på.

Digitalt möte

Social hållbarhet

Virtuella möten kan gynna jämställdhet

Digitala förhandlingar inom fredsdiplomatin ökar tillgängligheten, möjliggör en högre frekvens av möten och kan göra mötena mer jämställda, enligt en artikel.

Jordklot med munskydd

Klimat

Hur påverkas klimatet av pandemin?

Nedstängningar av samhällen till följd av den pågående coronapandemin har lett till att de globala utsläppen av koldioxid har minskat under 2020. Regeringar använder både kortsiktiga krispaket och mer långsiktiga återstartspaket för att stimulera den samhällsekonomiska utvecklingen. Forskare på SMHI ska nu undersöka hur sådana stimulansåtgärder kan påverka klimatet.

Hjärtformat blad

Klimat

Större miljöintresse under pandemin

Miljöintresset har vuxit i Sverige under pandemin, enligt statistik från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. En möjlig förklaring i att vi konsumerar mindre och har ändrat vårt beteende.

Hav och berg

Vatten

Nya rön om Golfströmmen

Subpolära Nordatlanten – området mellan Grönland, Island och Skottland – är en viktig del av Golfströmmen. Området är känt för sina temperaturvariationer. 2005–2015 var en kall period men nu har forskare sett tecknen på att en ny uppvärmningsperiod påbörjades 2016.

Flygplan

Livsstil & konsumtion

Så mycket mindre flög vi 2020

Att försäljningen av flygresor har minskat under pandemin kommer kanske inte som någon överraskning. Nya siffror från SCB visar att flyget har tappat nästan 70 procent 2020 jämfört med året innan.

Humla

Biologisk mångfald

Hjälp forskarna att spana efter humlor

Forskare vid Lunds universitet efterlyser allmänhetens hjälp med att rapportera in vårens första humledrottningar, detta för att kartlägga hur tidigare vårar påverkar humlorna.

Matbespisning

Livsstil & konsumtion

Klimatsmart mat gick hem hos elever

Många forskare är eniga om att vi behöver äta mer växtbaserad mat för att minska klimatpåverkan. I en avhandling från Karolinska Institutet utvecklades och testades en ny metod för hållbara skolluncher. Den nya lunchen resulterade i 40 procent lägre klimatpåverkan, utan ökade kostnader.

Flaskor

Kemikalier

Forskare efterlyser panel för kemikalierisker

Kemiska föroreningar är ett globalt hot som kräver globala åtgärder. Nu föreslår en grupp forskare ett internationellt, mellanstatligt och vetenskapspolitiskt organ som ska informera beslutsfattare och allmänheten om kemikalier och avfall.

Groda

Kemikalier

Effekter av bekämpningsmedel förs vidare i generationer

Det hormonstörande ämnet linuron drabbar inte bara grodor som utsatts för det som yngel, även deras barn och barnbarn påverkas. Barnen uppvisar minskad kroppsvikt och sänkt fertilitet. Barnbarnen däremot ökar i kroppsvikt och får en störd ämnesomsättning. Det visar en ny studie av forskare vid Uppsala universitet och Stockholms universitet.

Granbarkborre

Skog

Viktigt steg i kampen mot granbarkborren

Extrakt har tidigare rapporterat att forskning om granbarkborrens receptorer skulle kunna ge nya effektivare metoder mot angrepp på granskog. Nu har forskarna kommit ett steg längre i detta arbete.

Brasa utomhus

Livsstil & konsumtion

”Latten har bytts mot korv och kaffe i skogen”

Extrakt har tidigare rapporterat om studien vid Göteborgs universitet som kartlägger hur invånare i Västra Götaland använder naturen under pandemin. Nu är resultatet klart, och studien visar att naturen har blivit en fristad för många.

Höghus

Hållbara städer

”Lös ojämlikheter för att ta itu med pandemier”

Smittor sprids lättare i socioekonomiskt missgynnade stadsdelar. Att lösa ojämlikheterna är att ta itu med pandemier, menar Guy Baeten, professor i urbana studier vid Malmö universitet, som tillsammans med en rad forskarkollegor uppmanar politiker att lösa bostadskrisen för att förebygga pandemier.

Struts

Klimat

Strutsen hotas av klimatförändringar

Strutsen får svårt att fortplanta sig när temperaturen stiger eller sjunker fem grader eller mer från idealtemperaturen 20 °C. Det skriver forskare vid Lunds universitet i en artikel i Nature Communications.

Joe Biden

Klimat

Kommer Bidens klimatplan lyckas i splittrat USA?

Nyinsvurne president Joe Biden rivstartade med att lansera en klimatplan. Den innebär bland annat att USA åter träder in i Parisavtalet och att den omdebatterade olje-pipelinen Keystone XL inte byggs. Men kommer Joe Biden att lyckas med sin klimatpolitik i det politiskt splittrade hemlandet?

Blodprover

Kemikalier

Kan miljöfaktorer förklara ökningen av MS?

Fallen av multipel skleros ökar och Sverige har många diagnostiserade MS-patienter per invånare. Våra genetiska förutsättningar har ju inte förändrats nämnvärt, inte heller andra riskfaktorer som brist på solljus, men däremot har nya miljögifter tillkommit. Kan de förklara den negativa trenden?

Kemikalier

Kemikalier

Kemikalier till låns kan minska spridning

Hyra kemikalier i stället för att köpa dem kan vara ett sätt att minska spridningen av kemikalier i atmosfären radikalt, enligt en forskare vid Högskolan i Gävle.

Granskott

Skog

Gyllene regler för att återställa skog

Storskalig trädplantering för att motverka klimatkrisen är inte problemfri. Det visar en ny granskning i den vetenskapliga tidskriften Global Change Biology.

Flod

Vatten

Så påverkas fjällbäckar av global uppvärmning

Arktiska fjällbäckar har naturligt låga koncentrationer av näringsämnen och trenden pekar på att koncentrationerna sjunker, möjligen pådriven av den globala uppvärmningen, vilket kan minska primärproduktionen i bäckarna.

Bostadshus

Hållbara städer

Vilka effekter ger höga bolån?

Svenskar är bland det högst skuldsatta folket i hela Europa. Bostadsbrist gör att många unga i dag skuldsätter sig tidigt i livet. Hur påverkar det en individ att tvingas ta höga lån för att få tak över huvudet? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt.

Buss

Transport

Resmönster kan förutsäga pandemins vårdbehov

Genom att hur mäta hur mycket folk reser har forskare tagit fram en modell som kan förutsäga hur många patienter med covid-19 som behöver läggas in på sjukhus.

Skogsarbetare

Skog

”Konflikterna drivs mer av åsikter än fakta”

Konflikter handlar allt mindre om tekniska frågor och allt mer om politiska och kulturella. Det visar en ny undersökning från Linnéuniversitetet om hur privata skogsägare och andra intressenter uppfattar skogskonflikter i södra Sverige.

Middag

Mat & jordbruk

”Ändrade matvanor mest effektivt för framtiden”

Livsmedelsindustrins utveckling är av stor betydelse för jorden och vår civilisations överlevnad men trots det är okunskapen om att matkonsumtion och jordbruksmetoder är hotar miljön utbredd, enligt en ny rapport.

Nationalpark

Skog

Nationalparker framställs som samhällets motpol

LiU-forskare har studerat besöksinformation om svenska nationalparker och resultatet visar att materialet späder på föreställningen om att människan inte är en del av naturen.

Köpcentrum

Livsstil & konsumtion

Kan pandemin lära oss att köpa mindre?

Pandemins utbredning har tvingat många att förändra sina inköp. Forskare ska nu ta reda på mer om dessa ändrade och inställda köpvanor.

Social hållbarhet

Så håller du nyårslöftet

Är 2021 året du ska börja leva mer hållbart? Här får du tips om hur ditt löfte ska formuleras för att öka chansen att hålla ditt löfte.

Ål

Biologisk mångfald

Kommer vi kunna äta ål igen?

Många vill ha ål på julbordet, men arten är akut utrotningshotad. Enligt en ny policy brief från Östersjöcentrums forskare krävs omedelbart fiskestopp, ökad miljöövervakning och färre vandringshinder om det europeiska ålbeståndet ska kunna återhämta sig.

Hållbara städer

Byter vi resvanor när livet förändras?

Är bostadsbyte, nytt jobb eller föräldraskap ett fönster för ändrade resvanor? Det ska forskare vid Karlstads universitet ta reda på.

Hållbara städer

Markant utsläppsminskning trots stark ekonomi

Utsläppen av kväveoxider har minskat med 7 procent mellan 2018 och 2019. Även utsläpp av andra miljö- och hälsofarliga ämnen som partiklar, sot, kvävedioxid, kolväten och svaveldioxid har minskat.

Kiruna

Landsbygd

Sociala värden viktiga för att stanna på hemorten

Föreställ dig att staden du bor i ska flyttas. Ditt hus ska jämnas med marken, barnens skola rivas och en ny stadskärnan ska byggas upp, fast på en annan plats. Ingen kan ge ett exakt svar på när den nya staden kommer att vara klar, men med lite tur så kan det bli 2035. Vad skulle du göra?

Social hållbarhet

Forskare pekar på brister i EU:s flyktingpolitik

Flyktingpolitiken i Europa från 2015 och framåt kan beskrivas som ett misslyckande, menar forskare i EU-projektet RESPOND, som studerat flyktingars situation i 11 olika europeiska länder. Intervjuer med flyktingarna själva och olika samhällsaktörer målar upp en dyster bild av situationen.

Vetekli

Livsstil & konsumtion

”Enorm effekt att följa kostråden”

Att fullkorn och kostfiber är bra för hälsan framgår tydligt av Livsmedelsverkets råd, men vår förmåga att dra nytta av denna diet varierar mellan olika individer. Forskare tror att det kan ha att göra med tarmflorans samspel mellan viss mat och bildningen av specifika molekyler, vilket ska undersökas närmare i ett nytt projekt.

Hållbara städer

Futuristisk reseguide visar hållbart Rotterdam

Med en nyligen lanserad reseguide från framtiden hoppas en grupp Lundaforskare inspirera till förändring genom att gestalta en hållbar stad med humor, fantasi och konkreta exempel.

Mat & jordbruk

​Svensk antibiotikainsats sprids i ny FN-rapport

De svenska erfarenheterna av låg antibiotikaanvändning i svensk mjölkproduktion lyfts i en ny rapport från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, genomförd i samarbete med svensk expertis.

Skog

Skogsutredningen kritiseras från två håll

I dag överlämnas Skogsutredningen 2019 till regeringen, en utredning som får skarp kritik av både miljöorganisationer och Skogsindustrierna.

Biologisk mångfald

Observationer från gamla Sovjetunionen ger svar om klimatet

Under många decennier, i vissa fall ett helt sekel, har forskare tecknat ner händelser i mer än 150 naturskyddsområden i före detta Sovjetunionen. Dessa uppgifter sammanställdes noggrant i form av en årsrapport, en för varje naturskyddsområde. Därefter har det enastående vetenskapliga materialet länge legat dolt i arkiven. Tills nu.

Social hållbarhet

Jämställdheten släpar efter i medievärlden

Jämställdheten i nyhetsmedierna ökar, men det går långsamt, enligt en ny studie från Göteborgs universitet. Analyser av data från 123 länder visar att det kan dröja många decennier innan vi når jämställdhet i nyheterna på en global nivå.

Livsstil & konsumtion

Hopp om snabbtest för antibiotikaresistens

Att hitta rätt antibiotika snabbt kan vara livsviktigt vid svåra infektioner. Forskare utvecklar nu ett snabbt test av antibiotikaresistens, målet är att tiden från prov till svar ska minska från ett dygn till under fyra timmar.

Klimat

Därför hanteras pandemin och klimatet olika

Att effekterna av Coronapandemin blir kännbara för dagens beslutsfattare är en avgörande skillnad jämfört med andra samhällsfrågor som klimatförändringar och antibiotikaresistens. Det är en av slutsatserna i en studie från Göteborgs universitet.

Vattenkran

Vatten

Så blir du vattensmart

Låter du vattenkranen stå på medan du borstar tänderna? I så fall slösar du bort fem liter vatten vid varje borstning. Att stänga av kranen under tandborstning är bara ett av många sätt du kan minska din vattenförbrukning.

Social hållbarhet

Hur många singlar finns det i Sverige?

11/11 har med sina fyra ettor blivit en hyllning till att vara själv, singlarnas dag i kalendern. Men går det att svara på hur många singlar det egentligen finns i Sverige?

Klimat

Sista milen avgörande för e-handelns effekter

VTI har i en studie granskat möjligheterna att minska energianvändningen vid transporter i samband med e-handel. Störst potential finns i den sista delen av transporten till kund, kallat sista milen.

Vatten

”Hög tid att samordna vattenresurser”

Hittills har det mest kommit nödsignaler från Gotland och Öland om vattenbrist, men nu måste även fastlandet börja förbereda sig för torrare tider. Det menar Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet.

Hallå där!

Livsstil & konsumtion

Hur äter vi i kristider?

Hur förändras vårt sätt att handla, laga och äta mat i kristider? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt, där ändrade vanor i spåren av coronakrisen får agera exempel.

Biologisk mångfald

Rovdjuren dör ut först när livsmiljöer försvinner

När växter och djur förlorar lämpliga livsmiljöer är det rovdjuren högst upp i näringskedjan som dör ut först. Fynden kan bidra med ny kunskap och stärka insatser för att bevara biologisk mångfald.

Klimat

Vinterstudier ska ge svar om utsläpp i Arktis

Vad kommer ett mer oförutsägbart vinterklimat i Arktis att innebära för utsläpp av växthusgaser? Det ska forskarna ta reda på i ett nytt projekt.

Social hållbarhet

Mental träning på schemat

Forskare i psykologi tar upp kampen mot psykisk ohälsa bland unga. Gymnasieelever ska på skoltid få träna upp sin förmåga att hantera stress och motgångar och diskutera andra sätt att tänka om sig själva och andra.

Blommor stadsmiljö

Hållbara städer

Svårt för kommuner att uppnå hållbarhetsmål

Hållbarhetsbegreppet riskerar att urholkas och trots höga ambitioner fortsätter de flesta kommuner i gamla spår. Men vad skulle hända om vi vände på perspektiven?

Livsstil & konsumtion

Alla vill ha hållbarhet men få vill offra sig

Alla vill satsa på ett miljövänligt samhälle, men få vill höja skatter på flyg och bensin eller införa klimatskatt på nötkött. Som så ofta när det gäller miljö- och skattefrågor är de som står till vänster i politiken betydligt mer positiva till förslagen, visar en rapport från SOM-institutet.

Skogsnäringen

Social hållbarhet

Metoo har förändrat skogsbranschens syn på jämställdhet

Metoo ruckade skogsbranschens syn på jämställdhet, från någonting som främst skapade affärsnytta till en djupare och mer allvarlig dimension.

Social hållbarhet

Lärdomar av #metoo redo att sjösättas

Som ett svar på #metoo startades 2018 projektet Tellus vid Lunds universitet. Under hösten ska lärdomarna omsättas i praktik.

Gran

Social hållbarhet

Hur har metoo förändrat skogsutbildningarna?

Det har nu gått tre år sedan Metoo-debatten drog igång. Extrakt har träffat Stina Powell, som forskar om hur debatten har påverkat den historiskt mansdominerade jägmästarutbildningen vid SLU.

Klimat

Vad kan klimatrörelsen lära sig av pandemin?

Hur ser framtiden ut för klimatrörelsen när andra aktuella kriser och sociala rörelser får större utrymme i samhällsdebatten?

Kemikalier

Äntligen Nobelpris för gensaxen

Gensaxen Crispr har funnits med bland förhandstipsen för Nobelpriset i kemi länge och i år tog Emmanuelle Charpentier och Jennifer A. Doudna äntligen hem priset.

Hallå där!

Kemikalier

”Risktänkande centralt för samhällsutvecklingen”

Vad har terrordåd, akrylamid i chips, klimatförändringar och hål i tänderna gemensamt? Jo, de utgör alla risker - stora som små - vilket också är ämnet i en rykande färsk podcast.

Social hållbarhet

Vad orsakar polarisering mellan stad och land?

Vilka orsaker finns bakom polarisering mellan stad och land, och vad kan det få för konsekvenser? Det ska forskare ta reda på i ett tvärvetenskapligt projekt.

Biologisk mångfald

Så ska den biologiska mångfalden stärkas

Läget för den biologiska mångfalden är kritisk med många hotade arter i världen. Nu lämnar Naturvårdsverket förslag på hur staten kan vända trenden i Sverige.

Biologisk mångfald

Skogsbränder gynnar skalbaggar

Forskare har hittat hotade och brandberoende skalbaggar i brandområdet i Muddus nationalpark mer än ett decennium efter branden 2006. Resultatet visar vikten av skogsbränder för mångfalden av skalbaggar.

Biologisk mångfald

Internationellt misslyckande för biologisk mångfald

Inget av de 20 mål för biologisk mångfald som världens länder kom överens om inom konventionen för biologisk mångfald under perioden 2011 till 2020 har uppnåtts. Det fastslår femte upplagan av rapporten Global Biodiversity Outlook.

Valet i USA

Klimat

Amerikanska valet avgörande för klimatet

Samtidigt som skogsbränderna rasar i Kalifornien så går valkampanjen i USA in i sitt slutskede. Den tredje november avgörs om Trump får fortsätta styra landet, eller om Biden tar över rodret. Vilken kandidat som vinner valet kommer att få avgörande effekter för klimatet.

Klimat

Mindre fisk när vattnet blir brunare

Sjöar och kustområden i Nordeuropa blir både varmare och brunare på grund av klimatförändringar, vilket påverkar livet i vattnet. Sannolikt kommer dessa förändringar att leda till mindre, yngre och mer långsamväxande fisk än i dag.

Klimat

Ny studie visar effekter av extremtorkan 2018

Den torra sommaren 2018 ledde till att de europeiska skogarna tog upp 18 procent mindre koldioxid än normalt. Det visar en europeisk studie med över 200 medverkande forskare.

Hållbara städer

Ny dag införs för ren luft och blå himlar

Den 7 september i år firas på initiativ av FN:s generalförsamling för första gången den internationella dagen för ren luft och blå himlar. Dagen ska öka medvetenheten om luftföroreningar och dess effekter på människors hälsa.

Myotis daubentonii

Biologisk mångfald

Forskare efterlyser tips om fladdermöss

Har du sett en fladdermus? Berätta det för forskarna i ett nytt projekt, som ska ta reda på hur fladdermöss påverkas av klimatförändringarna.

Plastkonst

Livsstil & konsumtion

Nedskräpning dominerar konstens skildringar av plast

Nedskräpning och användning av engångsartiklar – så visualiseras oftast plast i konstverk och fotografi världen över. Andra problem kopplat till plasten glöms dock helt bort – vilket speglar debatten i samhället – enligt forskare.

Mat & jordbruk

Stickprov av importerade gatuhundar införs

Jordbruksverket inför stickprovskontroller av gatuhundar som importeras från länder där rabies förekommer. Detta sedan en kontroll av ett 30-tal hundar nu visat att över hälften hade för dåligt rabiesskydd.

Landsbygd

EU-stöd motverkar målen enligt ny studie

EU:s stöd till lantbrukare oftast går till redan rika lantbrukare som genererar både störst växthusgasutsläpp och skada för den biologiska mångfalden, enligt en ny studie.

Hållbara städer

Stadens form påverkar pollinatörer

Befolkningstäthet, och inte andelen grönyta, har störst påverkan för pollinatörer i bostadsområden. Det visar en studie från Lunds universitet där trädgårdar och innergårdar i och omkring Malmö undersökts.

Industri & Energi

”Plastskatt en positiv början”

En ny utredning från regeringen föreslår att engångsförpackningar i plast beskattas. Karl Holmberg, som forskar om plast, politik och hållbar utveckling vid Lunds universitet, tycker att skatten är en bra början.

Gravensteiner

Mat & jordbruk

Klimatet ställer nya krav på äppelodlarna

Just nu skördas det äpplen för fullt runtom i Sverige, men hur klarar våra äpplen framtidens varmare klimat? Häng med Extrakt till ett frodigt och grönskande Kivik.

Livsstil & konsumtion

Ökat intresse för sommarsport i fjällen

Vi springer och cyklar mer i fjällen, det framgår av en ny enkätundersökning som Fjällsäkerhetsrådet har genomfört.

Vatten

”Det måste få kosta och ta tid”

Sverige har tagit flera steg mot att införa ekosystembaserad förvaltning av våra havsmiljöer. Men det finns fortfarande många frågetecken kring hur förvaltning bäst genomförs i praktiken, enligt en ny rapport.

Biologisk mångfald

Hur blir kräftfisket i år?

Många vill veta hur kräftsäsongen blir i år, men tyvärr är det inte så enkelt att svara på. Sjöns storlek, djup, näringsstatus, vattenkemi och var i landet sjön befinner sig är några av de parametrar som måste beaktas för att bedöma en sjös kräftstatus. Men en lite uppgång väntas i Vättern, enligt SLU Aqua.

Kemikalier

PFAS ökar sjukdomsrisk för barn och foster

Risken för typ 1-diabetes och celiaki hos barn kan öka om modern utsatts för vanligt förekommande högfluorerade kemikalier under graviditeten. Det visar studier från Örebro universitet.

Biologisk mångfald

Nät av potatisskal kan lösa stranderosion

Nät tillverkade av potatisskal öka förutsättningarna för ålgräs och minskar stranderosion, enligt en internationell forskargrupp.

Social hållbarhet

Kvinnor lägre chans till toppjobb efter barn

Påverkar kvinnors högre frånvaro under småbarnsåren deras möjligheten att inneha välavlönade jobb med höga krav på närvaro? Det har forskare tagit reda på i en ny rapport.

Klimat

Fler översvämningar de senaste 30 åren

Mängden översvämningar i Europa de senaste 30 åren sticker ut under ett långsiktigt tidsperspektiv, visar en ny internationell studie.

Klimat

Utsläppen från fryst mark större än beräknat

Den så kallade priming-effekten - att växters rötter ”matar” mikroorganismerna i jorden med socker – orsakar betydligt högre utsläpp än vad tidigare beräkningar har visat. Det visar en ny internationell studie.

Livsstil & konsumtion

Minimera matsvinn under rötmånaden

Under rötmånaden är det extra noga att hålla koll på vad du har i kylskåpet. Tänk mer kortsiktigt än vanligt och köp inte mer än vad du behöver, är några tips från Livsmedelsverket.

Fästing

Biologisk mångfald

Antalet fästingar ökar – milda vintrar orsaken

Visste du att en fästing kan bli upp till sju år gammal? En riktig ”värsting” hinner parasitera på - och smittas av - tre värddjur under sin livstid. Men vad har störst effekt för djurets spridning – klimatet eller tillgången till värddjur? Häng med till Grimsö forskningsstation, där man har stenkoll på de små otäckingarna.

Foto: Volodymyr Goinyk, Mostphotos

Vatten

Sälar ledde forskare till ny upptäckt

Marina forskare vid Göteborgs universitet har med hjälp av sälar upptäckt tidigare okända havsströmmar i Södra ishavet.

Klimat

Älgar anpassar kalvning efter klimatet

Sommaren är kort och intensiv – även för älgen. Kalvande älgkors energin ska räcka till mjölk, att lägga på sig fett både inför höstens parning och vintern. Så kalvningen måste ske när det finns mycket foder.

Mat & jordbruk

”En synd att äta färskpotatis”

I dag förknippar många midsommar med mat i överflöd - färskpotatis, sill, jordgubbstårta och kanske en liten nubbe därtill. Men så har det inte alltid sett ut.

Klimat

Skogsrester ska bli kläder åt vårdpersonal

Rester från svenskt skogsbruk ska ersätta bomull vid produktion av textilier till vården och därmed minska klimatbelastningen.

Klimat

Domstolen ger ok för Preemraff i Lysekil

Mark- och miljööverdomstolen anser att verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas. Det framgår av det yttrande som domstolen i dag har överlämnat till regeringen.

Kattmynta

Kemikalier

Kattmynta och rödbetor ska hålla myggen borta

Kattmynta är oemotståndlig för de flesta katter, men insekter skyr det som pesten. Det vill forskare dra nytta av för att bekämpa mygg, men först ska de ta reda på vad det är som gör växten så avskräckande för insekterna.

Klimat

”Inget i-land minskar utsläpp i takt som krävs”

Trots att Sverige och Storbritannien har några av världens mest omfattande klimatlagar räcker det inte för att länderna ska klara sina åtaganden att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader. Det är slutsatsen i en ny studie i tidskriften Climate Policy.

Klimat

Riskutsatta kommuner klimatanpassar mest

Storstäder, kommuner i söder och kustnära kommuner har kommit längst i arbetet med att möta ett förändrat klimat. Det visar en ny rapport från SMHI.

Livsstil & konsumtion

Positiv – men långsam – trend för plastpåsar

Användningen av plastpåsar minskar och Sverige uppnådde EU:s första delmål, men vi behöver snabba på om vi ska klara nästa mål.

Landsbygd

Stad och land närmar sig varandra politiskt

Erfarenheter från bland annat USA, Frankrike och Storbritannien pekar på ökade motsättningar och politisk polarisering mellan boende i städer och på landsbygden. Men så verkar inte vara fallet i Sverige.

Hållbara städer

Stadslivet totalförändrat under pandemin

Hur använder vi staden under pandemin? Det mesta har blivit annorlunda – arbete, umgänge och fritid - visar resultatet av en enkätundersökning från KTH.

Mat & jordbruk

Vill hitta smarta styrmedel för mat

Att äta mer växtbaserat och mindre kött är bra för både hälsan, klimatet och plånboken. Ändå är köttkonsumtionen fortsatt hög i Sverige. Kan styrmedel vara lösningen?

Biologisk mångfald

Ålgräs återplanteras i Kosterhavet

Ålgräsängar är oumbärliga för den biologiska mångfalden i havet. De stabiliserar havsbotten, förbättrar vattenkvalitén och tar upp näring och kol ur vattnet. I sommar ska 64 000 skott ålgräs återplanteras - för hand av dykare - i Kosterhavet.

Kemikalier

Lite återvunnen plast återanvänds

Enligt EU:s plaststrategi ska alla plastförpackningar på den europeiska marknaden kunna återanvändas eller återvinnas på ett kostnadseffektivt 2030. Samtidigt går majoriteten av plastförpackningarna i Sverige och EU i dagsläget till energiåtervinning, visar en ny rapport.

Klimat

Sjukdomar gynnas av klimatförändringarna

Just nu har vi fullt upp med att hejda framfarten av covid-19, men runt hörnet väntar fler sjukdomar som riskerar att spridas i takt med stigande temperaturer.

Klimat

Positiv trend för utsläppen i fjol

Ny preliminär statistik visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade förra året. Utsläppen minskade både inom industrin och inrikes transporter, vilka står för ungefär två tredjedelar av Sveriges utsläpp.

Klimat

”Förtroendevalda får inte missa möjligheten”

Mindre än två år efter att Greta Thunberg inledde sin skolstrejk för klimatet har samhället ändrat skepnad och flygplanen står nu stilla. Men vilken värld väntar efter coronakrisen?

Klimat

”Vi kan på ett paradoxalt sätt bli hjälpta av pandemier”

Den pågående coronakrisen utmanar samhället och allt fler frågar sig nu hur världen kommer att se ut efter pandemin. Söker vi svar i historien så är svaret – annorlunda – och inte nödvändigtvis sämre.

Social hållbarhet

Så kan utsatta områden bli tryggare

I Sverige finns ett antal så kallade utsatta områden, där brottslighet och otrygghet är högre än i det övriga samhället. Men det går att vända utvecklingen, menar forskare vid Malmö universitet i en ny bok.

Livsstil & konsumtion

Många e-handelsköp klarar inte EU:s kemikalieregler

Nästan åtta av tio produkter som köpts direkt av företag utanför EU uppfyller inte europeiska kemikalieregler, visar ett nordiskt tillsynsprojekt om e-handel som Kemikalieinspektionen har lett.

Industri & Energi

Utan gröna satsningar kan oljepriset skjuta i höjden

På grund av coronakrisen är prisraset på olja just nu historiskt. Men att kraschen leder till att oljebrunnar pluggas igen för gott och påskyndar en grön omställning är långtifrån säkert.

Klimat

”Alla beslut måste fattas med hållbarhet som grund”

Vi har tio år på oss att nå de globala målen för hållbar utveckling, men kommer vi att klara det? Det ser onekligen mörkt ut, men det är inte omöjligt.

Social hållbarhet

”Att biståndet upprätthålls är en grundbult”

Världens ekonomier rasar och antalet människor som lider av akut hunger riskerar att fördubblas i coronas kölvatten. Pandemin förstärker globala orättvisor och det finns bara en väg framåt – samarbete. Extrakt har pratat med den högst uppsatta svensken inom FN.

Klimat

Sverige når inte långsiktigt klimatmål

Sverige når klimatmålet till år 2020, men däremot inte målen för 2030 och 2045 - med dagens styrmedel. Den bedömningen gör Naturvårdsverket i ny en analys som har lämnats till regeringen.

Klimat

Fler och kraftigare tropiska cykloner att vänta

Antalet cykloner kommer att öka i framtiden förutspår forskare i en ny studie. Utöver stor materiell skada och lidande i drabbade samhällen så kan risexporten från länder som Thailand och Vietnam påverkas.

Livsstil & konsumtion

Hur reser vi efter Coronakrisen?

Varje kris startar nya värderingssystem. Det kommer hända den här gången också, enligt platsforskaren Ola Thuvesson.

Hallå där!

Hållbara städer

Hur använder vi staden i kris?

Att coronakrisen har förändrat hur vi rör oss i samhället är tydligt och kartan för hur vi arbetar, reser och umgås ritas nu om. Hur den nya kartan ser ut ska forskare vid KTH ta reda på.

Klimat

Förbered dig på nästa omställning: läs en bok

Förbered dig på nästa omställning: läs en bok om klimatet och diskutera den digitalt. Det är konceptet bakom nya bokcirkeln Gröna cirklar.

Flour

Kemikalier

Kan fluor påverka barns utveckling?

Att fluor förebygger karies vet du säkert redan, men samtidigt cirkulerar en rad skrämmande budskap om ämnets negativa påverkan på barns hälsa. Vad är egentligen sant och hur ska vi förhålla oss till ämnet fluor?

Klimat

”Vi kan inte gå tillbaka till business as usual”

”Låt oss använda kommande kris- och stimulanspaket till att bygga ett hållbart och resilient samhälle med människor och miljö i fokus”, skriver stora delar av den svenska miljörörelsen i en debattartikel.

Mat & jordbruk

”Det vi gör bidrar till att förstå pandemin”

Just nu pågår en intensiv jakt efter ett vaccin mot coronaviruset som orsakar Covid-19, och här kan veterinärmedicin och hönsvaccin bidra med viktiga pusselbitar. Följ med Extrakt till Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala.

Vatten

Mikroplast i dricksvatten tros inte påverka hälsan

Enligt den kunskap som finns i dag innehåller dricksvattnet i Sverige inte mikroplaster i sådan omfattning att det påverkar hälsan. Det visar en sammanställning från Livsmedelsverket.

Hållbara städer

Avhandling spräcker myt om migranters flyttmönster

Flyktingar och migranter stannar ofta kvar i det område de först bosatte sig i efter flytten till Sverige. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet, som motsäger en vanlig teori om hur flyktingar och migranter flyttar.

Kemikalier

Sverige når inte kemikaliemålet

Trots betydande framsteg så nås inte målet om en giftfri miljö 2020, visar Kemikalieinspektionens årliga uppföljning.

Smittspridning

Social hållbarhet

Forskning om coronaspridning ska användas direkt

Tanken var att främst studera hur vinterkräksjukan sprids under vintern, men med stundande coronakris blev forskarna nyfikna på om samma princip gäller coronaviruset.

Kollektiv

Klimat

”Nu blir vi drillade i att agera kollektivt”

Rädslan många upplever under rådande coronakris har flera likheter med klimatångest, och just nu lär vi oss mycket som vi har nytta av i klimatomställningen. Det säger klimatpsykolog Frida Hylander.

Klimat

”Som forskare måste man våga vara lite kylig”

Vilken roll bör forskare ta för att få genomslag i samhället och möta långtgående utmaningar, till exempel klimatfrågan?

Kemikalier

Regelverk för handsprit lättas tillfälligt

För att öka tillgången av desinfektionsmedel lättar nu Kemikalieinspektionen tillfälligt på regelverken för dessa produkter.

Kemikalier

Åtgärder mot Corona minskade giftiga utsläpp

Ett giftigt moln av kvävedioxid som legat över norra Italien har tunnats ut, visar nya satellitbilder och liknande effekter har synts över Kina.

Klimat

”Insatser som ger effekt just nu är lättare att överblicka”

Flygrutter stoppas, karensdagen tas bort och stora summor satsas på att rädda företag i kris. Även om en del kritiker efterlyser mer drastiska åtgärder så har samhället på kort tid gjort mycket för att anpassa sig efter rådande situation, en omställningstakt som många efterlyser inom klimatområdet.

Cyklist

Klimat

Regeringens klimatpolitik räcker inte

Det räcker inte - det är huvudbudskapet i klimatpolitiska rådets rapport - som har överlämnats till miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan. I rapporten underkänns regeringens arbete för att nå klimatmålen.

Vatten

Fortsatt extrem syrebrist i Östersjön

Utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön har blivit större – det visar SMHI:s sammanställningar av mätningar de senaste åren.

Mat & jordbruk

Jantelagen hindrar innovation i jordbruket

Jantelagen är en av orsakerna till det svenska lantbrukets låga grad av innovation, visar ny forskning från SLU. Risken finns att samhällets stora ekonomiska satsningar på innovation och entreprenörskap därför blir verkningslösa.

Kemikalier

”Vi måste fasa ut problematiska kemikalier”

En grupp på 33 internationella forskare uppmanar nu beslutsfattare att minska exponeringen för skadliga kemikalier från livsmedelsförpackningar.

Parkering

Transport

Vilka styrmedel minskar bilresandet?

Personer utan bil betalar indirekt för bilägares parkering, bland annat genom bostadshyran eller priset på varor. Vad händer om bilägaren får betala den verkliga kostnaden? Vilka styrmedel minskar egentligen bilresandet?

Mat & jordbruk

Medelsvensken äter inte hållbart

Miljöpåverkan från medelsvenskens matkonsumtion överskrider gränserna för växthusgasutsläpp, användning av åkermark, kväve- och fosfortillförsel samt påverkan på biologisk mångfald. Det visar en ny studie.

Livsstil & konsumtion

Vilken kasse är minst dålig?

Så står du där igen, i mataffären med bandet fullt av varor och inser att flergångskassen ligger kvar hemma. Ska du välja plastkassen – som skapar flytande öar i haven - eller papperskassen som slukar energi vid produktion?

Ulleråker

Hållbara städer

Vilka röster hörs i kulturarvet?

Övergivna psykiatriska sjukhus har skapat rum för nya bostäder. Trots att sjukhusen varit stora arbetsgivare och vårdat många patienter, så har rivningar och ombyggnader av dessa byggnader ofta gått obemärkt förbi. Vilka röster får egentligen höras i vårt kulturarv?

Klimat

Forskarnas åtgärder för att nå klimatavtalet

I en ny artikel har en internationell forskargrupp samlat sex olika åtgärder som krävs för att nå målen i klimatavtalet.

Vatten

”Det är väldigt bullrigt i havet”

Långvarigt buller från trafiken gör oss sjuka och stressade. Men hur är det med trafikbullret under ytan? Undervattensbuller får mer uppmärksamhet, men begränsad kunskap hindrar effektiva åtgärder.

Hållbart fiske

Vatten

”Det idealiska vore att stänga av torskfisket i två år”

Läget är allvarligt för flera av Sveriges fiskarter. Nästan hälften av fiskbestånden nyttjas ohållbart, visar en ny rapport från SLU. Det nationella fisket är långt ifrån hållbart, enligt experter som Extrakt har pratat med.

Klimat

Så slipper vi bli strömlösa i framtiden

Dagens energisystem klarar inte framtidens extremväder, enligt en ny artikel i Nature Energy där en internationell forskargrupp har räknat på 13 framtida klimatscenarier i 30 svenska städer. Men vi slipper bli strömlösa om vi planerar redan nu.

Klimat

Snöforskarens bästa råd till nästa skidsäsong

Första sportlovsveckan är här, men delar av Sverige har inte haft någon snö denna säsong. I en ny studie har forskare vid Luleå tekniska universitet undersökt vilka metoder för snölagring som fungerar bäst.

Kemikalier

Kemikalier i damm kan påverka barns utveckling

n ny studie visar att kemikalier i damm inomhus kan störa transporten av sköldkörtelhormon. Det kan påverka hälsan under hela livet, men är särskilt problematiskt för små barn.

Hallå där!

Social hållbarhet

”Finansiärer bedömer företagande män och kvinnor olika”

Entreprenörkvinnor har betydligt svårare att få finansiering för sina projekt, visar tidigare forskning. Men det finns knep att ta till, och därmed runda könsstereotypa föreställningar.

Klimat

Internationellt forskarlarm: ökad växtlighet i Arktis

Ett internationellt team med 40 forskare från olika 36 forskningsinstitut slår nu larm om att stora, arktiska tundra-områden blir allt grönare.

Klimat

Goda nyheter om metan från Arktiska oceanen

En ny studie visar att mängden metan som frigörs från Arktiska oceanen till atmosfären är betydligt mindre än vad tidigare studier har hävdat.

Klimat

Så påverkade klimatpolitik finansmarknaden

Parisavtalet 2015 gav positiva effekter på börsen för företag inom förnybar energi, och negativa effekter för företag inom fossila bränslen. Året därpå ledde Trumps valseger i USA till en motsatt effekt.

Klimat

Boreal skog bidrar mer till koldioxidupptag

En internationell studie ledd av forskare vid Lunds universitet visar att människans kraftigt ökade markanvändning i världens tropiska områden rubbar den globala kolcykeln mer än vad som tidigare varit känt.

Gig-ekonomi

Social hållbarhet

Gig-ekonomins baksida utreds i nytt projekt

Gig-ekonomin öppnar vägen in på arbetsmarknaden för många, men hur påverkas arbetarnas vardagsliv av släppa allt så fort mobilen plingar? Och vilken effekt har gig-ekonomin på integration? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt.

Klimat

Beror den varma vintern på klimatförändringar?

Det går inte utifrån en vinter säga om vädret beror på klimatförändringarna, men den vädertyp vi ser just nu kan vi förvänta oss mer av i takt med att temperaturerna stiger.

Klimat

”Vuxna markerar solidaritet med unga”

I september 2019 förenades miljontals människor i en global klimatmanifestation. En ny studie visar att andelen deltagare över 26 år var hela 80 procent.

Social hållbarhet

Klass påverkar rasistiska uttryck

Bilden av arbetarklassen som mer rasistisk än medelklassen problematiseras i en avhandling i sociologi vid Uppsala universitet.

Biologisk mångfald

Tiaminbrist konstaterad hos Östersjötorsk

En ny vetenskaplig studie visar att torsken i Östersjöområdet är allvarligt drabbad av tiaminbrist. Tiamin, eller vitamin B1, är ett helt nödvändigt vitamin för alla djurceller.

Livsstil & konsumtion

Vi tror oss vara mer miljövänliga än andra

Vi tenderar att överskatta vårt eget miljöengagemang, visar forskning från Göteborgs universitet. I en studie med deltagare från Sverige, USA, England och Indien var de flesta övertygade om att de överlag agerar mer miljövänligt.

Klimat

Klimatet präglar årets nyord

Klimatfrågan har präglat 2019, vilket är tydligt i Språkrådets och Språktidningens nyordslista. Många av de 35 ord som etablerat sig i svenskan under 2019 handlar om klimatet.

Mat & jordbruk

Så minskar du matsvinnet i jul

Under denna tid på året konsumerar vi i överflöd och slänger mer mat än någonsin. Hur kan vi minska matsvinnet?

Klimat

Hur stora koldioxidutsläpp ger batteritillverkning?

IVL har på uppdrag av Energimyndigheten studerat klimatutsläppen från tillverkningen av elbilsbatterier. Resultatet visar att utsläppen har minskat sedan 2017.

Industri & Energi

Industrin saknar incitament för omställning

Industrin står redo för klimatomställningen och det offentliga erbjuder medel för ny teknik. Men, den politiska styrningen ger inte tillräckliga incitament, enligt en ny rapport.

Landsbygd

Avflyttningsorter förlorar dubbelt

När fabriken i den lilla orten läggs ned, försvinner jobben och huspriserna faller. Kvar blir "dubbla förlorare" – och växande högerpopulism – enligt en ny bok från forskare vid Malmö universitet.

Klimat

Fossilt subventioneras mer än förnybart

3000 till 6000 miljarder kronor. Så mycket subventioneras fossila bränslen globalt årligen. Förnybart får långt mindre än hälften.

Klimat

WMO: Allvarligt läge för klimatet

Inför klimatmötet COP 25 i Madrid sammanfattar FN:s världsmeteorologiska organisation WMO klimatförhållanden under 2019 och det senaste årtiondet.

Klimat

Vad står på spel vid klimattoppmötet?

Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, svarar på frågor med anledning av klimatmötet COP25 i Madrid som inleddes under måndagen.

Livsstil & konsumtion

Vi skäms över våra klädinköp

En studie från Göteborgs universitet visar att vi i stället för att fundera kring hur hållbar klädindustrin egentligen är, riktar kritiken mot oss själva. 

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald genomsyrar alla hållbarhetsmål

Värnande av biologisk mångfald påtalas tydligt i två av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, men detta speglar inte den fulla nyttan av denna mångfald.

Livsstil & konsumtion

Tillväxt eller nerväxt?

Hur skulle samhället se ut om social och ekologisk hållbarhet prioriterades? Extrakt har träffat forskaren som tycker det är dags att utmana tillväxtbegreppet.

e-handel

Livsstil & konsumtion

Så e-handlar du mer hållbart

De långa transportavstånden för e-handelns returer är en fråga som har lyfts alltmer den senaste tiden. Att avstå från inköp är naturligtvis det bästa alternativen för miljön, men det finns ändå några sätt att minska miljöpåverkan när du handlar på nätet.

Industri & Energi

Mer vind i seglen för vindkraft

edan år 2010 har den globala genomsnittliga vindhastigheten ökat och därmed också tillgången på energi för vindkraftsindustrin.

Kemikalier

”Det är som att odla fram resistens”

Trots att det är över ett decennium sedan de första larmrapporterna om läkemedelsindustrins utsläpp i miljön kom, så saknas fortfarande regleringar på området. Men det vill Sverige råda bot på.

Klimat

Barn drabbas hårt av klimatförändringar

Barn drabbas särskilt hårt av klimatförändringarna begränsas, enligt årets rapport i serien The Lancet Countdown.

Homo Colossus

Klimat

Hur mycket väger du, egentligen?

20 000 kilo. Det är svenskens genomsnittsvikt om vi - utöver de kalorier vi äter - inkluderar den energi vi använder i vår vardag. Detta ska nu visualiseras i ett nytt forsknings- och konstprojekt.

Mat & jordbruk

Så blev matavfall en miljöfråga

Det senaste decenniet har matavfall gått från att vara en ickefråga till att bli en miljöfråga i fokus, både i samhället i stort och i livsmedelshandeln.

Kemikalier

Kemikalieutredning överlämnad till regeringen

Under hela livet utsätts människor för komplexa blandningar av mer eller mindre farliga kemikalier. Hur påverkar det oss? Vems är ansvaret och vad bör göras?

Klimat

”Jorden närmar sig nödläge”

Forskare från hela världen varnar i en gemensam artikel i den vetenskapliga tidskriften Bioscience för att jorden närmar sig ett klimatnödläge. Trots att listan har kritiserats på grund av att felaktiga namn fanns i den ursprungliga versionen, så intygar forskare dess trovärdighet.

Klimat

”Klimatförändringen i slutändan en katastrof”

En del människor uppfattar klimatförändringarna som en möjlighet till ökat välstånd, men klimatförändringen är en katastrof som innebär uppoffringar. Det säger en av huvudförfattarna till de två senaste rapporterna från IPCC.

Hållbara städer

”Byggvetenskap behöver forskning om anpassning”

Det räcker inte att fokusera på att minska klimatförändringarna, det behövs mer forskning om framtida klimatsituationen.

Landsbygd

”Ensidigt fokus på skogsindustrins behov”

Ett annat skogsbruk än dagens skulle bidra till större välfärd och välmående för samhället i stort, jämfört med dagens metoder som främst gynnar skogsindustrin. Det visar en ny studie.

Klimat

Arktis – från kolsänka till kolkälla

De arktiska områdena har under årtusenden lagrat stora mänger kol i marken. Men en ny internationell studie visar att områdena i Arktis nu avger mer kol till atmosfären än vad växtligheten tar upp.

Klimat

Kändisars flygande skapar enorma utsläpp

En ny rapport har kartlagt tio internationella offentliga personers flygvanor under ett år. Resultatet visar på enormt stora koldioxidutsläpp, flera tusen gånger mer än genomsnittet.

Mat & jordbruk

Fortsatt mindre antibiotika till djur

Försäljningen av antibiotika till djur fortsätter att minska i flera europeiska länder. Lägst är försäljningen i Island, Finland, Norge och Sverige. Det visar en ny rapport från den Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Vedeldning

Livsstil & konsumtion

Halvera dina utsläpp från kaminen

Trots att vedeldning orsakar både hälsoskadliga effekter och påverkar miljön negativt, så älskar vi svenskar att elda. Även om vi inte är beredda att ge upp våra vedspisar och kaminer, så finns det mycket att göra för att minimera skadorna.

Mat & jordbruk

”En del känner matskam”

Vad ska vi äta i dag? Den frågan är inte alltid så enkel att besvara – eftersom vårt val av mat påverkar såväl klimatet, som djurhanteringen och vår egen hälsa.

Cyklist

Klimat

”Det går inte att be om ursäkt genom att cykla till jobbet”

Cyklar du till jobbet, kör elbil eller källsorterar? Bra jobbat! Eller? Kanske får dessa handlingar dig att kompensera för sämre val i andra sammanhang. Extrakt har träffat klimatpsykologen som reder ut begreppen.

Klimat

Hur påverkas insekter av varmare höstar?

Både klimatet och den tidpunkt då träd får höstlövsfärger kan påverka hur många, och vilka växtätande insekter man kan hitta på trädet. Detta har forskare från SLU kommit fram till

Hållbara städer

Nytt internationellt avtal för ren luft

Ett viktigt steg i kampen för ren luft sker nu då det reviderade så kallade Göteborgsprotokollet under FN:s Luftvårdskonvention träder ikraft

Klimat

Sverige på väg att missa klimat- och miljömål

Sverige missar flera klimat- och miljömål med nuvarande styrmedel och åtgärder, visar en rapport från SCB

Mat & jordbruk

Ny nationell undersökning om matsvinn

Nu drar Livsmedelsverket igång en nationell kartläggning av hur mycket mat som slängs i onödan i skolan, förskolan och på äldreboenden.

Klimat

Stor uppslutning i Stockholms klimatstrejk

Uppslutningen till fredagens klimatdemonstrationer rapporteras vara stor.

Dricksvatten

Vatten

Hur säkert är vårt dricksvatten?

Hur säkert är egentligen vårt dricksvatten? Det vet vi inte, är det snabba svaret, men forskare betonar att vi måste - och kan - ta reda på det.

Avloppsvatten

Vatten

”Vi kan enkelt snofsa till avloppsvattnet och använda det”

I takt med att temperaturen stiger ökar behovet av vatten. Fjolårets sommartorka nästan halverade Sveriges spannmålsproduktion och nya lösningar krävs för att säkra vattentillgången framöver. Kan renat avloppsvatten vara en väg att gå?

Industri & Energi

”Vi visar att det är möjligt”

Hybrit, som Extrakt tidigare har rapporterat om, presenterade i går sin satsning på fossilfritt stål vid klimatmötet i New York.

Hållbara städer

Så kan cykelolyckorna minska

Bättre underhåll av cykelbanor, förbättrad utformning av trottoarkanter och automatiska nödbromsningssystem. Det är exempel på åtgärder som skulle kunna minska antalet cykelolyckor.

Palmolja

Mat & jordbruk

Svampen som ska tillverka palmolja

Palmoljan är omdebatterad på grund av den miljöpåverkan som de storskaliga odlingarna orsakar, men genom ny spännande forskning öppnas möjligheten att framställa samma högkvalitativa olja – ur svampar.

Klimat

Vilket skräp har störst klimatpåverkan?

Textil, elektriska produkter och elektronik är de avfallstyper som har störst klimatpåverkan, visar en ny rapport.

Hållbara städer

Grönska kan minska översvämningar

Stadsmiljöer med hårda ytor har begränsad förmåga att ta hand om allt dagvatten som bildas vid skyfall. Ett sätt att minska översvämningsrisken är att utnyttja parkmark, gröna innergårdar, diken och kanaler för att bromsa vattenflöden.

Hallå där!

Klimat

”Skräm inte folk till förändring”

Skuldbelägga och förlita sig för mycket på fakta är några fel vi gör när vi pratar klimatpåverkan. Extrakt har träffat kommunikationsexperten som styr samtalet på rätt köl.

Livsstil & konsumtion

Dhakas klädindustri under lupp i ny avhandling

Drygt sex år har gått sedan ett åttavånings byggnadskomplex med bank, köpcentrum och fem textilfabriker kollapsade i Bangladesh huvudstad Dhaka.

Klimat

”Den lägsta höjden som uppmätts någonsin”

Den årliga mätningen av Kebnekaises sydtopp genomfördes den 3 september av forskare från Tarfala forskningsstation vid Stockholms universitet.

Hållbara städer

Genusperspektiv saknas i transportplanering

Jämställdhet är en viktig del inom transportpolitiken, men många utvecklingsprojekt saknar genus- och mångfaldsperspektiv, enligt VTI.

Klimat

Guidad vandring i ett varmare Stockholm

Hur skulle Stockholm se ut i ett fyra grader varmare klimat? Den frågan besvaras i en ny forskningsbaserad app.

Livsstil & konsumtion

Nudging kan få oss att spara mer etiskt

Kan nudging få fler människor att välja etiska fonder? Den frågan har psykologer vid Göteborgs universitet sökt svar på genom ett forskningsexperiment.

Hållbara städer

Elfordonspremien granskad i ny utvärdering

Ökad användning av elcykel ger lägre växthusgasutsläpp och utsläpp av hälsofarliga partiklar. Dessutom minskar de bullernivåerna.

Klimat

Nya krav på fjällbesökare i varmare klimat

I Sverige hör fjällen till de miljöer som kommer att påverkas mest av klimatförändringarna. Några konsekvenser är högre vattenflöden och större risker när vattendrag ska passeras, enligt en ny rapport.

Hållbara städer

Elcyklar i fordonspooler kan minska bilanvändningen

Elcyklar i elfordonspooler kan minska användningen av bilar i städer, men då krävs fler användare och väldimensionerade pooler. Det visar en ny studie från VTI.

Mat & jordbruk

Enkla medel minskar take awayskräp

Att flytta engångsartiklar så att de blir mer otillgängliga, eller bara lämna ut dem vid förfrågan, är några lösningar för att minska take away-skräpet. Det visar tester som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört.

Kemikalier

Beredskap saknas för resistent svamp

De senaste åren har den resistenta jästsvampen candida auris spridit sig och finns nu på alla kontinenter. För patienter med nedsatt immunförsvar är infektionen ofta dödlig och ännu saknas beredskap på svenska sjukhus.

Mat & jordbruk

Små varierade fält nyckel för biologiska mångfald

Mindre åkrar och större variation av grödor ger god effekt på den biologiska mångfalden i jordbrukslandskap, visar en internationell studie.

Livsstil & konsumtion

Overshoot Day rekordtidigt i år

I dag har mänskligheten gjort av med naturens årsbudget av förnybara resurser. Det innebär att Overshoot Day för hela vår planet infaller rekordtidigt.

Biologisk mångfald

Nya främmande arter på EU:s förbudslista

Ytterligare 17 invasiva, främmande arter förbjuds importeras, säljas, överlåtas eller spridas i naturen inom EU.

Biologisk mångfald

Hög biologisk mångfald i anlagda dammar

Hela 61 procent av alla trollsländearter som finns i Uppland, varav flera är sällsynta i Sverige, finns i anlagda dammar.

Livsstil & konsumtion

Musikfestivaler kan inspirera till hållbar livsstil

Musikfestivaler är ett tillfälle att experimentera med alternativa livsstilar, vilket kan bana väg för beteendeförändringar också i det vanliga livet, menar forskare från Lunds universitet.

Klimat

Forskarnas bästa boktips

Börjar du få tråkigt i hängmattan? Då kanske forskarnas egna lästips kan komma väl till användning.

Kemikalier

Onödigt köpa in bakterier för vattenrening

Att köpa in bakterier för att rena avloppsvatten är onödigt, bakterierna finns redan i reningsverkets rejektvatten, visar forskning från Mälardalens högskola.

Kemikalier

Reach har gett effekt

En rapport från den danska Miljöstyrelsen visar att lagstiftningen om att fasa ut och ersätta särskilt farliga ämnen i varor och kemiska produkter har gett effekt.

Klimat

Lärosäten kraftsamlar för klimatet

36 universitet och högskolor ska enligt ett nytt gemensamt klimatramverk ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030.

Klimat

Risken för värmeböljor har femfaldigats

Klimatförändringar har gjort att risken för värmeböljor har ökat med minst fem gånger, enligt ledande klimatforskare som har granskat medeltemperaturer under värmeböljan i Frankrike.

Kemikalier

”Vi måste minska riskerna med hälsofarliga ämnen i vatten”

Samhället behöver införa mer avancerad teknik för rening av dricksvatten. Det är ett par av de rekommendationer som en internationell expertgrupp lämnar till Europas beslutsfattare och vattenbransch.

Kemikalier

”Det har blivit tyst om kemikalier”

Regeringen har tillsatt en utredning om skatt på kläder och skor – för att minska användningen av kemikalier som är farliga både för miljön och vår hälsa.

Biologisk mångfald

Östersjöns rovdjur allt magrare

Rovdjuren högst upp i näringsväven i Östersjöns blir allt magrare, visar en ny studie. Forskarna ser ett samband mellan den försämrade hälsan hos bland annat gråsäl och förändringar hos bottenlevande kräftdjur.

Frequent flyer bonus card

Livsstil & konsumtion

Carbon Ruins visar en fossilfri framtid

Året är 2053. Klimatomställningen är genomförd och Sverige är nu fossilfritt. Våra barn skrattar åt konstgräs och förfäras över att alla produkter vi tillverkade var av plast. Välkommen till Carbon Ruins.

Klimat

Forskare kritiserar IPCC:s tilltro till klimatmanipulation

Forskning om geoengineering bedrivs inom en liten men tongivande grupp forskare, enligt en ny avhandling från Lunds universitet.

Landsbygd

Fritidshus – tillgång eller belastning för kommunerna?

På grund av fritidshus har landsbygden under vissa perioder fler användare än vad den offentliga statistiken visar. Hur ser kommunerna på dessa osynliga medborgare? Det har forskare vid Umeå universitet tagit reda på.

Livsstil & konsumtion

Hur används konsumentmakt?

Politisk konsumtion är ofta förknippat med bojkott av kända varumärken – men det kan lika gärna handla om rasism. I en ny bok beskrivs hur människor använder sin makt som konsumenter för att påverka.

Kemikalier

Forskare efterlyser standarder för mensskydd

Försäljningen av sanitetsprodukter är en miljardindustri. Trots det saknas internationella riktlinjer för vilka kemikalier produkterna får innehålla.

Mat & jordbruk

Hur äter ungdomar?

Hur äter ungdomar – och varför väljer de vissa livsmedel? Det ska forskare vid Örebro universitet ta reda på i ett nytt projekt.

Mat & jordbruk

Många vinster med nationell självförsörjning

Ökad nationell självförsörjning har många fördelar; minskade transportmängder och ökad transparens är några exempel, enligt forskare.

Hånsta Östergärde

Mat & jordbruk

Fleråriga grödor framtidens mat?

Sommaren 2018 var ett dystert år för många svenska lantbrukare. Torkan slog hårt mot produktionen och konkurrensen om foder ökade. Skulle perenna växter – som återkommer varje år – kunna vara en del av lösningen?

Vetefält

Mat & jordbruk

Ökad handel mer troligt än självförsörjning

Efter fjolårets sommartorka höjdes röster om att Sverige borde vara självförsörjande på livsmedel. Men det är fel väg att gå, säger nationalekonomen Christian Jörgensen, som i stället tycker att vi ska förbereda oss på ökad handel.

Majsfält

Mat & jordbruk

”Självhushållning inget ideal”

Självhushållande bönder i Afrika har svårare att ta sig ur fattigdom jämfört med dem som bedriver handel, enligt en tvärvetenskaplig studie.

Biologisk mångfald

Hipp hipp för våra bin i dag!

I dag firas honungsbin, men i vårt grannland Danmark har det utbrutit en infekterad konflikt mellan anhängare till de vilda bina och biodlarna och deras honungsbin.

Klimat

”Utvecklingen går åt fel håll”

Klimatpåverkande utsläpp ökade med en procent under 2018 visar preliminära siffror. Det behövs flera åtgärder och styrmedel för att trenden ska vika neråt.

Landsbygd

Beredskap inför sommar och torka

Spåren av torkan 2018 lever fortfarande kvar hos många jordbruksföretag. Det går inte att förutsäga hur vädret kommer att bli i sommar, men Jordbruksverket uppger att de har god beredskap.

Biologisk mångfald

Krafttag krävs nu för att hejda artutrotning

I dag presenterar FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, en rapport över det globala tillståndet för biologisk mångfald. Rapporten visar en olycksbådande framtidsbild.

Klimat

Nya uppgifter: Sjöfart släpper ut mer än flyget

En ny rapport från SMHI visar att statistik för utsläppen från internationell sjöfart är felaktig. Branschen släpper i verkligheten ut nästan dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser än vad som tidigare har varit känt.

Klimat

Elens ursprung avgör om elbil är bättre

Hur elen framställs är avgörande för om elbilen är ett klimatbättre alternativ än bensinbilen.

Landsbygd

Ny metod ger koll på bränder

Forskare på KTH har tagit fram en metod för att övervaka naturkatastrofer.

Landsbygd

Insekter skadade mer skog än bränderna i fjol

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna.

Klimat

Vilka är klimatstrejkarna?

lka är personerna som strejkar för klimatet? Det har forskare i tio europeiska länder undersökt och resultaten presenteras nu i en ny rapport.

Villa

Landsbygd

Livet utanför storstaden

Är livspusslet enklare på en mindre ort? Det ska forskare söka svar på genom att studera barnfamiljer som har lämnat storstaden.

Klimat

Klimatdemonstrationer sprider sig i London

I förrgår ockuperade gruppen Extinction Rebellion delar av London. Idag nådde demonstrationen flygplatsen Heathrow.

Flygplan Hallå där!

Klimat

Styrmedlet som ska stabilisera flygets utsläpp

Utsläppen från internationell luftfart omfattas inte av Parisavtalet, men ett nytt styrmedel (Corsia) där flygbolagen kan kompensera koldioxidutsläpp som överstiger en viss nivå utarbetas just nu inom FN.

Klimat

Större stöd för skatt mot industrin än konsumtion

Allmänheten är mer positivt inställd till koldioxidskatt som riktas mot industrin än mot den egna konsumtionen.

Hållbara städer

Friluftsliv viktigt vid val av hemort

Allt fler svenskar menar att friluftsliv är en viktig faktor när man väljer bostadsort. Intresset för friluftsliv har även ökat på senare år.

Hållbara städer

Kommunala laddstolpar påverkar bilköp

Kommunernas satsningar på laddstolpar påverkar hur många elbilar kommuninvånarna köper.

Sugrör Hallå där!

Livsstil & konsumtion

”Bioplast löser inte alla problem”

I mars röstade EU igenom ett förbud mot engångsplast och nu ökar kraven på mer hållbara alternativ. Vilken roll kan biobaserad plast spela i framtiden?

Hus i Flemingsberg

Hållbara städer

Genomtänkt stadsplanering ska minska segregationen

De stora miljonprogramsområdena är unika för Sverige – även om de fyller sitt syfte i att ge bostäder till många så förstärker dessa områden segregationen.

Klimat

Skogar viktig buffert mot uppvärmning

För första gången har forskare från åtta universitet fastställt temperaturskillnaden mellan platser i skogar och utanför dem.

Social hållbarhet

Kärlek kan gynna hållbar utveckling

Genom att studera kärlek hoppas forskare kunna lära sig mer om hållbar utveckling. Följ med Extrakt till Zimbabwe och en djupdykning i sociala strukturer, makt och markägande.

Klimat

Statens arbete för miljömålen är otillräckligt

Myndigheterna genomför regeringens miljöpolitik på en rad olika områden och på väldigt många olika sätt. Trots mycket resurser och mycket väl utfört arbete räcker åtgärderna inte till.

Livsstil & konsumtion

Politiska konsumenter gör skillnad

Sverige har många så kallade politiska konsumenter – som låter politiska eller etiska värderingar styra vilka varor de köper.

Klimat

Tufft och kallt träningsläger sätter forskarna på prov

På en ö utanför finska Uleåborg tränar en grupp forskare inför den kommande årslånga expeditionen MOSAiC i Centralarktis. Extrakt fick följa med ut i kylan.

Åkerböna

Mat & jordbruk

Svenskproducerade åkerbönor kan bli framtidens mat

Kan svenskproducerade åkerbönor kan bli framtidens mat? Det undersöker forskare i nytt projekt.

Polarstern

Klimat

Arktis okända liv utforskas från isflak

I sommar inleds en omfattande forskningsexpedition i Arktis. Ombord finns en professor från Stockholms universitet med flera Arktis-expeditioner i bagaget – och två till väntar innan hon tänker gå i pension.

Klimat

Så har svenskarna klimatanpassat sina transporter

Var fjärde svensk uppger att de valt bort flygresor för att minska sin klimatpåverkan, en ökning med 6 procentenheter sedan förra året.

Mat & jordbruk

Storsatsning på innovationer krävs inom lantbruket

Lantbrukets roll måste omvärderas i samhällsdebatten. En storsatsning på innovationer krävs för att mätta världens ökande befolkning - och för att undvika krig.

Vindkraft

Social hållbarhet

”Sverige måste öka takten”

Hållbar utveckling måste bli det övergripande målet för all politik och integreras i den statliga budgetprocessen, förvaltningspolitiken, myndighetsstyrningen och utredningsväsendet.

bostadshus

Hållbara städer

Unga bor hemma allt längre

Unga svenskar bor kvar i föräldrahemmet längre och allt färre unga äger sin egen bostad, enligt bostadsforskaren Anna Granath Hansson vid KTH.

Hamburgare

Klimat

”Du kan inte försonas med miljön”

Enligt miljöpsykologer vid Högskolan i Gävle är det omöjligt att bedöma vilken miljöpåverkan våra enskilda handlingar får.

Klimat

Klimatmålet fortfarande möjligt – men genomgripande samhällsförändring krävs

Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan visar att det fortfarande kan vara möjligt att nå målet.

Alaska

Klimat

Livet i det nya normala

Hur klimatförändringarna drabbar de människor som lever i de mest påverkade områdena vet vi lite om, det vill forskare råda bot på i ett nytt projekt.

Biltäck

Kemikalier

Begränsat kunskapsläge om mikroplasters skadlighet

Än så länge utgör platspartiklar i miljön inte någon stor risk för människa eller miljö, men kunskapsläget är begränsat och situationen kan förvärras om plastföroreningar fortsätter att öka i nuvarande takt, enligt en ny rapport.

Åreskutan

Klimat

Vad är receptet på perfekt snö?

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat ett nytt instrument som bedömer fuktighet och kornstorlek i snö, vilket kan bli användbart både inom skidindustrin och för att bedöma vinterväglag i trafiken.

Livsstil & konsumtion

Alternativ till antibiotika mot tbc på gång

Tuberkulos är världens mest spridda infektionssjukdom. Närmare två miljoner människor dör i sjukdomen varje år och antalet antibiotikaresistenta tuberkulosbakterier ökar.

Biologisk mångfald

Hotet mot insekter ökar snabbt

En ny internationell studie visar att 40 procent av världens insektsarter hotas av utrotning under de närmaste decennierna.

Mat & jordbruk

I dag firas samernas nationaldag

I dag firas den samiska nationaldagen bland samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Vad vet du om det samiska språket?

Pappersåtervinning

Livsstil & konsumtion

Tjatande barn ska minska familjens avfall

Kan tjatande och uppläxande barn bidra till att hela familjens avfallsmängd minskar? Det ska forskarna ta reda på i ett nytt projekt.

Kemikalier

Onödigt med kemikalier i friluftskläder

Många friluftskläder är behandlade med högfluorerade kemikalier (såsom PFAS) för att stå emot vatten, olja och andra fläckar. En ny studie från Stockholms universitet och University of Leeds visar dock att det är onödigt då de flesta konsumenter endast efterfrågar vattenavvisande material, samtidigt som det finns miljövänligare alternativ.

Livsstil & konsumtion

När funkar nudging?

En avhandling från Linköpings universitet visar vad som gör att vi accepterar att bli styrda av en nudge - eller inte.

Kemikalier

Kemiskt innehåll i handeln ska analyseras

Konsumenter har rätt att veta om det finns vissa farliga kemikalier i varor som säljs i handeln. Under året kommer inspektörer från över 60 kommuner i samarbete med Kemikalieinspektionen att kontrollera hur företagen följer reglerna.

Transport

Varierade uppehåll kan öka punktligheten hos svenska tåg

Det finns sätt att minska förseningar i den svenska persontågtrafiken. Doktoranden Carl-William Palmqvist från Lunds universitet har i Tokyo funnit åtgärder som vi i Sverige kan ta efter.

Klimat

Permafrosten värms allt snabbare

Under det senaste decenniet har permafrosten blivit 0,3 grader varmare. Det visar en studie i Nature Communications, som sammanfattar mätresultaten från mer än 150 borrhål runtom i Arktis, på Antarktis och i bergsområden med permafrost.

Klimat

Konfliktfylld väg mot hållbart samhälle

14 forskare från fem olika discipliner vid Örebro universitet har gått samman och skrivit en artikel om vad som krävs för att nå det hållbara samhället.

Klimat

Miljöproblem måste analyseras tillsammans

Globala miljöproblem kan hanteras med hjälp av olika styrmedel, men flera miljöproblem måste adresseras samtidigt för att nå optimal effekt. Det framgår av en artikel publicerad i tidskriften Nature Sustainability.

Transport

Debatten om flygets påverkan utvärderas

Flygskam, Greta-effekten och kändisar som aktivt tar ställning mot flyget är några exempel på fenomen som ska studeras i det nya forskningsprojektet Ingen ny tid för avgång.

Mat & jordbruk

70-årig övervakning av djursjukdomar avbryts

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) avbryter övervakningen av sjukdomar bland vilda djur. Detta efter nya instruktioner från övergångsregeringen.

Klimat

Stor ökning av nyregistrerade elbilar 2018

I juli 2018 infördes Bonus malus-systemet för nyregistrerade fordon och statistik från SCB visar att åtgärden har gett effekt.

Klimat

”Priset på utsläppsrätter måste vara mycket högre”

För att få upp priset på utsläppsrätter så etablerades den första januari en reserv inom EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Livsstil & konsumtion

Konsumenter fortsätter välja bort plastkassen

Trenden håller i sig - dubbelt så många svenskar väljer bort plastkassen när de handlar i dag, jämfört med juni 2017.

Kemikalier

Förbjudna kemikalier i varor från e-handelsföretag

Kemikalieinspektionen har granskat innehållet i leksaker, smycken och elektronik som köpts via e-handel. Resultatet visar att 40 av 106 varor innehöll förbjudna kemiska ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen.

Johanna Nilsson

Livsstil & konsumtion

Så fixar du den hållbara julklappen

Årets julklapp blev det återvunna plagget, men vad ska man tänka på när man köper en begagnad julklapp, och var finns de bästa kläderna?

Klimat

E-handelns returer ger stor miljöpåverkan

Omkring tre miljarder returförsändelser i den snabbt växande e-handeln görs varje år, bara inom EU. Miljöpåverkan från dessa transporter är enorm, liksom energianvändningen.

Social hållbarhet

Ny teknik ska lyfta arbetsmiljön i gruvorna

I ett nytt forskningsprojekt undersöker forskare vid Luleå tekniska universitet hur arbetsmiljön kan förbättras inom gruvindustrin, med hjälp av tekniska lösningar.

Kemikalier

Förbjudna kemikalier hittade i julbelysningar

Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av skadliga kemikalier i julbelysning och andra elektriska juldekorationer. 14 av de 96 granskade produkterna innehöll förbjudna ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen.

Park

Hållbara städer

Varför mår vi bra i gröna områden?

Hur påverkas människans hälsa av grönskande omgivningar? Det ska en grupp forskare söka svar på i ett omfattande forskningsprojekt, där en grupp stockholmares hälsa, rörelse och omgivningar kommer att följas ingående.

Klimat

Länsstyrelsen bekräftar Sylglaciärens kollaps

Delar av glaciären i Sylarna har kollapsat, nya foton visar att Sylglaciären har brutits upp på ett sätt som tidigare inte varit känt.

Falun

Landsbygd

Landsbygdskommuner positiva till nyanlända

Vilka lärdomar kan vi dra av flyktingkrisen 2015? En ny studie visar att frivilliga hjälpinsatser var viktiga för att underlätta integration och motverka främlingsfientliga strömningar. Många kommuner välkomnade flyktingarna och såg tillströmningen som en resurs.

Livsstil & konsumtion

Stor del av avfallet på tippen återanvändbart

En stor andel av det vi lämnar på återvinningscentraler är i så gott skick att det går att sälja på en andrahandsmarknad. Det visar en så kallad plockanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet och Envir har utfört på uppdrag av Avfall Sverige.

Biologisk mångfald

Malmös parker allt fattigare på fjärilar

Malmös parker och grönområden har blivit allt fattigare på fjärilar, visar ny forskning från SLU och Lunds universitet. Men det finns lösningar - ängsskötsel och oskötta ytor behåller i högre utsträckning sin artrikedom jämfört med kortklippta gräsmattor och tuktade rabatter.

Social hållbarhet

Få drabbade i Västmanland upplevde personliga förluster

Få drabbade av skogsbranden i Västmanland 2014 upplevde förluster på ett personligt plan, visar en studie. En viktig slutsats är att samhällen måste vara bättre förberedda på brand i framtiden.

Livsstil & konsumtion

Årets julklapp – det återvunna plagget

Årets julklapp, som utses av HUI Research, går i år i hållbarhetens tecken då det återvunna plagget väntas ligga i svenskarnas paket under granen.

Livsstil & konsumtion

Sverige klarar förpackningsmålet

Sverige klarar sex av åtta nationella materialåtervinningsmål för förpackningar och tidningar, det visar statistik för 2017. För PET-flaskor och pantburkar är det en bit kvar till målet.

Klimat

Vilka effekter får cykelträngsel?

Forskare på VTI har undersökt cykelflöden för att ta reda på om cykelträngseln i storstäder som Stockholm och Göteborg är så stora att det får samhällsekonomiska konsekvenser.

Klimat

”Resultatet är en dröm som gått i uppfyllelse”

Ett internationellt forskarlag har tagit fram foton som ökar förståelsen av fotosyntesen, vilket öppnar för utveckling av solbränslen.

Mat & jordbruk

Goda siffror för den svenska järven i årets inventering

En ny inventering visar att det finns cirka 583 järvar i Sverige, jämfört med 522 föregående år. Men populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, som är minst 600 individer.

Mat & jordbruk

Ny forskning ifrågasätter ideal om självhushåll i Afrika

Rika skördar i all ära, men ska man utrota hunger i Afrika är det mer effektivt att satsa på handel och infrastruktur än grödor och jordförbättringar. Det är resultaten från en tolvårig studie som korskopplat satellitdata med intervjuer i 56 byar i sex afrikanska länder.

Hållbara städer

Bostäder åt alla ökar kraven på Indiens arkitekter

Den snabba urbaniseringen i kombination med klimatförändringar väntas drabba Indiens fattiga och utsatta människor hårt. Indiens regering har som målsättning att skapa bostäder för alla. Detta ökar kraven på landets arkitekter och stadsplanerare. Syftet med projektet Building Inclusive Urban Communities är att öka kunskapen om social hållbarhet redan vid utbildningen av dessa yrkesgrupper.

Industri & Energi

Ökad återvinnig genom industriell symbios

IVL har i samarbete med en rad andra aktörer tagit fram en färdplan för hur Sverige kan öka återvinning och resurseffektivitet i energi- och materialflöden genom så kallad industriell symbios.

Biologisk mångfald

Fler sorters äpplen i Sverige

Den svenska kommersiella odlingen av äpplen har ökat under de senaste åren. Antalet äppelträd ökade med 38 procent mellan 2012 och 2017. Dessutom tar nya sorter allt större plats i odlingarna, vilket kommer att ge oss mer svenska äpplen i fruktdiskarna under en större del av året.

Bönder på väg till risfält

Mat & jordbruk

Kampen om marken hårdnar söder om Sahara

Bara en liten andel av den mark i de afrikanska områdena söder om Sahara, som förvärvats genom landgrabbing, används till livsmedelsodling. Bristen på mark och vatten drabbar byborna hårt och hotet från klimatförändringar riskerar att förvärra situationen. På flera sätt.

Mat & jordbruk

Nya rön om hur fåglar började flyga

För första gången har forskare mätt den så kallade markeffekten hos flygande djur. Resultatet visar att de sparar mer energi genom att flyga nära marken än någon hittills trott.

Klimat

Stora däggdjur kan ge bättre klimat

Satsningar på att återuppbygga svaga bestånd av stora vilda däggdjur kan bidra till att motverka klimatförändringar. Denna slutsats drar en grupp ekologer från lärosäten i flera länder, däribland SLU.

Livsstil & konsumtion

Stor potential för ökad plaståtervinning

Det finns en stor potential att öka plaståtervinningen i Sverige. Störst är den för förpackningar och plast som kommer från bilar och byggen. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram åt Naturvårdsverket.

Kemikalier

Textilkonsumenter vill agera hållbart 

En majoritet av Sveriges konsumenter kan tänka sig att förändra sitt beteende när det gäller hur mycket och vad de handlar. Många är också beredda att ta hand om sina kläder bättre och i större utsträckning lämna in dem för återanvändning eller källsortera dem. Det visar en ny undersökning från Naturvårdsverket.

Klimat

Nästan dubbelt så stor uppvärmning i Sverige

Uppvärmningen i Sverige är nästan dubbelt så stor som på global skala, vilket beror på landets nordliga läge. Vi ser redan i dag effekterna av ett varmare klimat, och i fortsättningen kan vi räkna med kortare snösäsong och mer extrema väder.

Klimat

En halv grad är avgörande

Vilken skillnad gör en halv grad för klimatet? Den frågan besvaras i IPCC:s specialrapport, som släpptes i dag, måndag. Sammanfattningsvis – en halv grads global temperaturökning spelar en avgörande roll – och det är bråttom.

Biologisk mångfald

Eken tar tempen på klimatet

Eken är en bra indikator på förändringar i miljön – trädet växer på de flesta platser på jorden och det lockar till sig stor biologisk mångfald. Så genom att hålla koll på de djur och insekter som lever av ek kan vi bland annat får svar på klimatförändringarnas framfart och effekter. Följ med när Extrakt hänger med en ek-forskare ut i fält.

Biologisk mångfald

Så dyr blev notan efter avverkningarna i Bialowieza

Forskare från SLU och Polen har tagit reda på hur Bialowieza-skogen påverkades av avverkningarna till följd av granbarkborre-angrepp. Sällsynta hackspettar, lodjur och många insektsarter finns bland förlorarna och forskarna föreslår nu att hela skogen blir nationalpark.

Biologisk mångfald

Stabil björnstam i Sverige

Storleken på den svenska björnstammen var relativt oförändrad mellan 2013 och 2017, visar nya uppgifter från Naturvårdsverket.

Vindkraftverk

Industri & Energi

”Vi har inte råd att begränsa oss till ett perspektiv”

För att snabbt hitta klimatvänliga lösningar inom energiområdet så måste vi bredda perspektiven och en väg framåt är att hämta inspiration från genusforskning. Det menar Ann-Sofie Kall, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet.

Klimat

Stor osäkerhet om framtida havsnivåhöjningar

Det finns stora skillnader i hur olika länder prognosticerar framtida havsnivåer och en ny rapport bekräftar att osäkerheterna om detta är mycket stora.

Social hållbarhet

Svenskt friluftsliv till fjälls ojämställt enligt ny studie

Enligt ny studie från turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet finns det märkbara skillnader i det svenska friluftslivet - både gällande vilka som deltar i aktiviteterna och hur det porträtteras.

Mat & jordbruk

Fördubblad inavel i svenska hundraser

Inavel och förlust av genetisk variation ökar oroväckande snabbt i de hundraser som har sitt ursprung i Sverige. Orsaken är att alltför få hundar används i avel.

Mat & jordbruk

Älgarnas brunst – inte jakten – ökar antalet viltolyckor

Det är dags att döda myten att jakt ökar risken för viltolyckor under hösten. Det är snarare älgarnas jakt efter en partner som gör att de korsar vägen under hösten, enligt en studie från SLU.

Klimat

Politiska styrmedel avgörande för fossilfritt flyg

Högre betalningsvilja hos svenska företag och organisationer räcker inte för att nå målsättningen om fossilfritt flyg, för det krävs politiska styrmedel, visar en ny studie från SLU.

Birgitta Evengård

Klimat

”Ett friskt ekosystem ger friska människor”

En katt bland hermeliner – så skulle Birgitta Evengård kunna beskrivas. Som medicinare poängterar hon att människan är en del av naturen och att friska ekosystem är basen för friska människor. Men trots att klimatvetenskapen har många år på nacken, är hon fortfarande relativt ensam att tala om den i medicinska termer.

Mat & jordbruk

Vad har kantnålshanar och Gene Wilder gemensamt?

Hos kantnålsfiskar är det hanarna som blir gravida samt förser ungarna med näring och syre. Men de är knappast några mönsterpappor. Enligt en ny studie överger hanen sin befintliga partner om han träffar en hona han gillar bättre. Dessutom gör han sig av med äggen eller förkortar graviditeten för att snabbare kunna para sig med den nya honan.

Mat & jordbruk

Matförgiftningsbakterier vanliga i vildsvinsstammen

Smittorisker med vildsvinskött bör uppmärksammas, enligt en ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Flygplats

Klimat

”Klimatförnekelse utbrett i samhället”

Trots att forskarkåren under de senaste 30 åren har blivit allt mer enig om klimatförändringarnas förödande effekter, så ökar klimatförnekelsen. Hur går det ihop? Det ska ett nytt internationellt forskarnätverk söka svar på.

Biologisk mångfald

Efter torkan: Granbarkborren frodas i södra Sverige

På flera håll i södra Sverige förekommer nu angrepp av granbarkborren. Omfattningen bedöms vara den värsta på tio år och orsaken är sommarens värme, som gjort att skadeinsekten redan hunnit få avkommor som svärmar, vilket är ovanligt.

Spårvagn Göteborg

Hållbara städer

Fokusera på inkomst – inte bara etnicitet

Synen på segregation måste breddas, enligt forskaren Mohammad Sarraf, som tycker att vi ska titta mer på inkomstskillnader i stället för att bara fokusera på etnicitet. Dessutom tycker han att vi ska granska segregation även i traditionellt välbärgade områden som Lidingö och Danderyd.

Livsstil & konsumtion

”Luftkvalitet glöms bort när täta städer diskuteras”

I takt med att städerna växer så ökar också risken för att stadsluften försämras. Mer trafik kan ge ökade utsläpp och ventilationen minska när bebyggelsen blir tätare och högre. Men det går att förhindra.

Klimat

Klimatet – valets viktigaste miljöfråga

Två tredjedelar av partiernas ledande riksdagskandidater anser att klimatförändringen är det allvarligaste miljöproblemet, enligt en valenkät som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört.

Social hållbarhet

Integration med hjälp av naturen

Invandringen till Norden har intensifierats de senaste årtiondena, vilket ökar behovet av integration. Enligt en ny rapport från en nordisk forskargrupp kan så kallad naturbaserad integration vara ett framgångsrikt koncept.

Klimat

Varmare klimat ställer högre krav på arbetsmiljön

Människor som arbetar i varma klimat riskerar att utsätts för hårdare prövningar till följd av klimatförändringar. Om temperaturen ökar med ett par grader blir det omöjligt att arbeta inom fysiska utomhusyrken i vissa delar av världen, visar en ny avhandling.

Pridefestival

Landsbygd

Pridefestivalerna skapar lokal stolthet

Sommarens Pride-festivaler avlöser just nu varandra runt om i landet och antalet festivaler är fler än någonsin. Ökningen speglar en intressant utveckling – att alltfler hbtq-personer vill bo kvar på sin hemort – men också att skälen till att arrangera Pridefestivaler kan vara andra än hbtq-frågor.

Klimat

”Kartlägg extra sårbara områden”

Många mindre orter i Sverige gränsar till skogen, vilket gör oss utsatta för bränder, och vi behöver göra en ordentlig kartläggning över vilka områden som är extra sårbara. Det betonar Enrico Ronchi, brandforskare vid LTH.

Vatten

Värmen orsakar fiskdöd

Det varma vattnet i sjöar, åar och skärgårdar gör livet tufft för våra fiskar och SLU har mottagit rapporter om omfattande fiskdöd runtom landet.

Vatten

Algblomningens cykler gäckar forskare

Ungefär vart tredje år inträffar en stor blomning av cyanobakterier i Östersjön, i regel följt av två år med mindre blomningar. Orsaken till den cykliska variationen har forskarna inte hundraprocentigt fastställt.

Skog

”2018 sticker ut rejält om man blickar bakåt”

Sommarens omfattande skogsbränder sticker ur rejält om man blickar bakåt, säger Anders Granström, skogsbrandforskare vid SLU.

Kemikalier

Nytt projekt ska minska matsvinn av bär

Forskare ska undersöka om vax från arktiska bär kan användas till nya produkter inom bland annat kosmetik, tandvård och förpackningsmaterial. Bären har en unik kemisk sammansättning som nu ska studeras närmare.

Livsstil & konsumtion

Dieselbilar uppnår inte standardkraven

Utsläpp av kväveoxider från dieselbilar är oförändrade mellan avgasstandarden Euro 1 och 5, trots EU:s skärpta utsläppsregler. Först med den senaste klassen, Euro 6, har det skett förbättringar men fortfarande släpper de nya dieselbilarna ut ungefär fem gånger så mycket kväveoxider som vad lagkravet anger.

Livsstil & konsumtion

”Engagemanget för cykling ökar”

 Allt fler kommuner har en cykelplan och antalet landsting och regioner med cykelstrategi eller cykelplan ökar. Det framgår av en ny rapport från Nationella cykelrådet.

Klimat

Energibolagens modeller för solel måste anpassas lokalt

Solel skulle kunna bli vanligare om energibolag anpassade sina affärsmodeller efter den lokala marknadens förutsättningar, visar en ny avhandling från Lunds universitet.

Livsstil & konsumtion

Är du kostmedveten eller tillhör du socker-gruppen?

Äter du mycket kyckling, pasta, ost, dressing och oljor? Eller hör du till gruppen som konsumerar mycket yoghurt med flingor men avhåller dig från kaffe och kött? Forskare vid Lunds universitet har studerat hur människor äter efter olika matmönster.

Biologisk mångfald

En tredjedel av Sveriges vilda biarter hotade

En tredjedel av Sveriges vilda biarter, en femtedel av fjärilarna och en tiondel av blomflugorna finns på en ny nationell rödlista för pollinatörer.

Stålindustri

Klimat

Stor satsning på fossilfritt stål

Stålindustrin står för 10 procent av Sveriges utsläpp av koldioxid, men det är faktiskt tekniskt möjligt att tillverka stål fossilfritt. Nu startar bygget av en pilotanläggning i Luleå.

Kemikalier

”Ingen anledning till oro för kemikalier i mensskydd”

Risken för negativa hälsoeffekter från kemikalier i mensskydd är låg, visar en ny rapport från Kemikalieinspektionen.

Biologisk mångfald

Håll utkik efter dessa arter i sommar

En stor del av kunskapen om svenska arter har samlats in av amatörer – och det finns fortfarande mycket att göra för den som är intresserad.

Biologisk mångfald

Goda gubbar till midsommar – tack vare insekterna

Pollinering med många olika insekter gör att jordgubbar växer snabbare, har jämnare form, väger mer och har bättre hållbarhet jämfört med om jordgubbsplantorna bara har besökts av ett fåtal pollinerande insekter.

Alpina arter

Biologisk mångfald

Unika arter hotas av eldningsstopp

Betesbränning är avgörande för att sällsynta arter i södra Etiopiens bergstrakter ska överleva, men nu hotas den tvåtusenåriga traditionen. Utöver att äventyra lokalbefolkningens förmåga till försörjning så utarmas också den biologiska mångfalden, enligt en ny studie från Stockholms universitet.

Kemikalier

Tips för mer hållbart båtliv

Med egen båt ökar möjligheten att nå fina bad och stränder i skärgården. Men rekreation med fritidsbåtar kan också påverka våra kuster och hav. En ny doktorsavhandling framhåller hur fritidsbåtsägare kan använda havet på ett mer hållbart sätt.

Biologisk mångfald

Bekämpningsmedel påverkar fortplantningen hos grodor

I en ny studie har forskare undersökt hur ett hormonstörande ämne som används som bekämpningsmedel påverkar fortplantningen hos grodor. Resultatet visar att ämnet försämrade hanarnas fertilitet samt att yngel utvecklade äggstockar i stället för testiklar i högre utsträckning.

Vatten

Östersjöns botten läcker mer kol än väntat

Sedimenten i Östersjön begraver betydligt mindre organiskt kol än vad forskarna tidigare har trott. Det visar nya studier från Göteborgs universitet.

Vatten

Win-win med fiskodling på pappersbruk

Kan processvatten från pappersbruk tas tillvara i fiskodling? Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har i en förstudie undersökt miljönyttan och marknadsfördelarna med fiskodling genom varmt och näringsrikt spillvatten från vedråvara.

Livsstil & konsumtion

Konstgräs dammar olika mycket

Flera av de gummigranulat som används tillsammans med konstgräs förorenar sjöar och hav. Nu har två KTH-studenter undersökt de tre vanligaste granulattyperna - resultatet visar att konstgrästypen EPDM ger betydligt fler luftburna partiklar än de andra.

Flygplan

Livsstil & konsumtion

Flygskam minskar inte resandet

Semestern står för dörren och även om värmen äntligen har landat i Sverige så planerar många att flyga till sydligare breddgrader. För trots flygets negativa klimateffekter så flyger vi svenskar mer än någonsin. Om vi vill minska flygandet så finns det enligt Cecilia Solér, docent i marknadsföring, två vägar att gå – höj priserna och reglera reklamen.

Klimat

Så skapas trovärdig klimatkommunikation

I stället för att studera vad som är trovärdig information om klimatförändringar, så undersökte forskaren Therese Asplund vad människor uppfattar som trovärdig information.

Klimat

”Organisera transporter som samhällstjänster”

EU:s biodrivmedelsreglering säkerställer inte minskad klimatpåverkan och är ohållbar i längden, enligt en ny avhandling från Lunds universitet som föreslår att stora delar av transportsektorn omvandlas till en samhällstjänst.

Biologisk mångfald

Många arter gynnas av öppna sandmarker

Sedan 2012 har igenväxta områden på sandig mark i Skåne, Halland och på Öland öppnats upp för att bli mer tillgängliga för sällsynta växt- och djurarter. Nu presenteras de första resultaten - många insekter har gynnats och bland dessa finns flera rödlistade arter.

Biologisk mångfald

Många arter spåras till Amazonas regnskog

Många av de djur och växter som nu finns på den amerikanska kontinenten kan spåras tillbaka till Amazonas regnskog, visar en ny forskningsstudie.

Kemikalier

Elever hjälper forskare leta radioaktiva svampar

Finns det radioaktivt cesium i svensk svamp? Och vad rör det sig i så fall om för mängder? Nu startar Strålande jord, en nationell kartläggning av svampars radioaktivitet, där forskarna tar hjälp av högstadieelever. 

Landsbygd

Täckning på landsbygden – en demokratifråga

Förbättrad och förhoppningsvis full täckning även på landsbygden, det är målet med ett nytt forskningsprojekt som drivs av bland annat Luleå tekniska universitet.

Granskott

Klimat

”Det är en högrisksatsning”

Parisavtalets tvågradersmål bygger på att vi ska kunna lagra koldioxid om drygt 30 år - och på så sätt nå negativ utsläppsbalans. En överoptimistisk tro på tekniken gör att många länder redan i dag räknar hem framtida kolsänkor i nationella mål. Forskare varnar nu för att det är en högrisksatsning, som kan få allvarliga konsekvenser.

Kemikalier

Miljöinformation ger skjuts åt narkotikaförebyggande

Framställning av tobak och narkotika har stor miljöpåverkan och de negativa miljöeffekterna förvånar - och avskräcker - många ungdomar.

Klimat

Transportbranschens utsläpp ökar mest

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin är oförändrade 2017 jämfört med fjolåret, enligt ny statistik från SCB. Hushållen och tillverkningsindustrin uppvisar minskade utsläpp medan transportbranschen ökar.

skogsarbete

Skog

Jämställdhet i skogen lönar sig

Skogsindustrin är mansdominerad, men det finns starka drivkrafter för att råda bot på det. Utöver att fler kvinnor och utrikesfödda kan lösa det skriande behovet av arbetskraft så kan skogsnäringen tjäna mer pengar, nå nya kunder och få friskare personal genom att prioritera jämställdhet och mångfald.

Hållbara städer

Få stockholmare bor urbant

Stockholm och Göteborg har små centrum med hög täthet, omgivna av stora områden med mycket låg täthet. I London och Amsterdam däremot har större andel av städerna hög täthet – områden där man kan bo urbant, även utanför innerstaden. Dessa faktorer påverkar integration, lokal handel och hållbarhet.

Klimat

”Kraftigare värmeböljor än hittills simulerat”

Extremt kalla vintrar, värmeböljor och torka på sommaren blev konsekvenserna för 12 000 år sedan då Golfströmmen försvagades markant. I princip skulle en liknande situation kunna inträffa i dag, enligt en ny studie.

Livsstil & konsumtion

Små mängder antibiotika kan ge stora resistenseffekter

Ny forskning från Uppsala universitet visar att även låga koncentrationer antibiotika kan orsaka resistenta bakterier.

The urban hen project

Livsstil & konsumtion

Gott betyg för hållbar konst

Trots att lärosätena ska främja hållbar utveckling så får hela tre av fyra svenska universitet och högskolor underkänt i en utvärdering av hur de arbetar med denna fråga. En av de som fick godkänt betyg är Konstfack - följ med när Extrakt tar tempen på miljö- och hållbarhetsfrågor i konsten.

kvinnors företagande

Transport

Hon spräcker myter om kvinnors företagande

En ny studie visar att offentliga finansiärer bedömer att kvinnliga entreprenörer är alltför försiktiga, tveksamma till att låta sina företag växa, saknar resurser för tillväxt och att deras företag underpresterar. Forskare slår nu hål på dessa myter en gång för alla.

Klimat

Förväntningar påverkar miljösamarbete om Arktis

Kommersiella intressen krockar i Arktis, men hur går det egentligen till när länder ska samarbeta för att skydda miljön i området? Det primära är att hitta sin roll, visar forskning som har undersökt hur länderna inom Arktiska rådet beter sig.

Livsstil & konsumtion

Fler livsmedel berikas med D-vitamin

I maj ska fler livsmedel, bland annat vegetabiliska drycker och vissa ekologiska mejeriprodukter, berikas med D-vitamin. Dessutom höjs vitaminnivåerna i flera produkter jämfört med tidigare.

Vatten

Årets vårblomning bryter trenden

De senaste åren har vårblomningen till havs startat allt tidigare, men på grund av den kalla och långa vintern så är årets blomning mer normal. Trendbrottet avslöjar en positiv nyhet - att planktonsamhällena har god förmåga att återhämta sig från varmare temperaturer.

Mat & jordbruk

Europeiska fåglar har sämre immunförsvar

Stannfåglar i tropiska Afrika har ett mer utvecklat immunförsvar jämfört med europeiska stannfåglar samt flyttfåglar. Det visar en studie från Lunds universitet.

Klimat

”Alla måste ställa om – inte minst vindrickare”

Viner baserade på de mest populära druvorna kan försvinna på grund av klimatförändringarna enligt Lundaforskaren Kimberly Nicholas, som uppmanar både producenter och konsumenter att vara öppna för olika druvor.

Treehotel

Landsbygd

Nytänkande får glesbygden att blomma

Många känner till begreppet innovation, vilket kanske för tankarna till nya smarta tekniska lösningar, men vid Luleå tekniska universitet har man gått ett steg längre och forskat kring innovativa platser. Häng med Extrakt på en resa till snöbollsrum och trähotell, där platsens unika förutsättning har lagt grunden för social och ekonomisk utveckling.

Mat & jordbruk

Dålig kunskap om jordbrukets sårbarhet

Det finns kunskapsluckor om jordbrukets sårbart inför framtida klimatförändringar och metoderna för att bedöma sårbarhet behöver utvecklas. Det visar en avhandling från Linköpings universitet.

Mat & jordbruk

Så fixar du bästa boendet för fågelungarna

Undvik att spika upp fågelholken i söderläge och välj en skuggig plats. Det rådet kommer från forskare som har noterat att fågelungarna växer sämre i värme.

Kemikalier

Nya rön om PFAS-spridning

För att åtgärda spridning av PFAS från brandövningsplatser, så måste man ta hänsyn till den aktuella platsens unika förutsättningar. Det visar en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet och Swedavia.

Klimat

Minskade utsläpp från hushållen

Hushållens utsläpp av växthusgaser minskade och de totala utsläppen av växthusgaser planade ut. Däremot ökade utsläppen från tillverknings- och transportindustrin. Det visar den slutliga utsläppsstatistiken för Sverige 2016 från SCB:s Miljöräkenskaper.

grönsaker

Mat & jordbruk

Bästa dieten för planeten – och dig

Hälsoforskare vet vad vi ska äta för att må bra och miljöforskare har koll på hur vi ska äta för en hållbar utveckling. Men hur ska vi äta för att värna om både hälsa och miljön - samtidigt? Det ska forskare nu ta reda på i ett omfattande tvärvetenskapligt projekt.

Kemikalier

Biobaserat material kan ge hormonfritt preventivmedel

Forskare har utvecklat ett biobaserad material som förhoppningsvis kan göra livet enklare för människor med inflammatorisk tarmsjukdom i framtiden. Dessutom hoppas forskarna att framstegen kan resultera i ett hormonfritt preventivmedel.

Vatten

Musselodling ineffektivt mot övergödning i Östersjön

Att anlägga storskaliga musselodlingar är i dag inte en kostnadseffektiv åtgärd för att minska övergödningen i Östersjön. Dels växer musslorna långsamt i det bräckta vattnet, dels riskerar stora odlingar att skada havsmiljön mer än de hjälper, enligt forskare vid Östersjöcentrum på Stockholms Universitet.

Kemikalier

EU ser över glutamater

EU-kommissionen startar nu arbetet med att se över användningen av tillsatserna glutaminsyra och glutamat i mat. Orsaken är att vi får i oss mer av tillsatserna än man tidigare beräknat.

Klimat

”Flygbränsle av skog snart verklighet”

Forskare vid Luleå tekniska universitet har hittat en lösning som innebär att dagens fossila flygbränsle kan bytas ut mot bioflygbränsle tillverkat av skogsrester. Nu vill forskarna så snart som möjligt demonstrera tekniken och göra kommersiella inrikesflygningar i Sverige. 

Flicka på översvämmad väg

Klimat

Så ska kommunernas klimatarbete ta fart

Uppsala, Lomma och Stockholm är några av de kommuner som ligger långt fram i klimatarbetet, men många har inte ens börjat. SMHI lanserar nu en lathund för klimatanpassning, som förhoppningsvis ska råda bot på det.

Klimat

Lönsamt att stödja kollektivtrafik

Att subventionera kollektivtrafik är inte bara bra för miljön, det är även samhällsekonomiskt lönsamt, visaren en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Vatten

Drönare ska förhindra tjuvfiske av ål

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått tillstånd att använda kameraförsedd drönare för övervakning av strandnära vatten i Skåne län. Syftet är att öka möjligheterna att upptäcka illegalt ålfiske.

uppsala domkyrka

Hållbara städer

Grundvatten hotas när städer växer

Uppsalaåsen ger staden rent dricksvatten – helt naturligt och gratis. Men i takt med att staden växer så riskerar den naturliga reningen att slås ut, och tyvärr är situationen inte unik för Uppsala. Forskare varnar nu för att grundvattenskydd och skyddsområden nedprioriteras på flera håll i Sverige.

Klimat

Teknik går före användande av ”smarta elnät”

Smarta elnät har lyfts fram som ett sätt att effektivisera energianvändningen, men studier visar att framtagandet av elnäten är alltför fokuserat på teknik och att användaren glöms bort.

Klimat

Ökade utsläpp tredje kvartalet 2017

Ny statistik från Naturvårdsverket visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökade med en procent det tredje kvartalet i fjol jämfört med samma period 2016. Bakom ökningen står främst industrin.

Kemikalier

Födan liten del av plastexponering

Diskussionerna om mikroplast fokuserar ofta på vad vi får i oss genom mat, men forskare har nu visat att exponeringen från användning av olika plastmaterial är betydligt större.

plastflaskor

Livsstil & konsumtion

Plastavfall – en viktig råvara

I EU:s första plaststrategi, som släpptes i januari, fastslås att plast är en värdefull råvara och att plaståtervinningen ska öka markant. Strategin välkomnas nu av forskare.

Livsstil & konsumtion

Så kan maten bli mer hållbar

En grupp forskare har sammanställt åtgärder som kan ge ett mer hållbart och hälsosamt livsmedelssystem. Kärnbudskapet är att vi behöver vårda miljön för att den ska kunna förse oss med det vi behöver.

Klimat

Konstgjorda glaciärer ska säkra vattentillgång i Indien

Forskare vid Luleå tekniska universitet ska hjälpa jordbrukare i norra Indien att säkra tillgången till vatten. Målet är att hjälpa lokalbefolkningen att hitta lämpliga platser för konstgjorda glaciärer – ett verktyg för att bevara vatten.

Kemikalier

”Vi har aldrig levt i en så ren miljö som i dag”

När människor bara får ta del av fragment av kunskap kan det lätt bli fel och det finns både känslomässiga och vetenskapliga skäl att tona ned debatten om vissa kemikalier. Det är utgångspunkten i en ny bok om katastrofer och miljögifter.

Alexandre Antonelli

Biologisk mångfald

”Vi forskare har ett ansvar”

Biologen Alexandre Antonelli tycker att klimatförändringar upptar alltför stor del av debatten. Hoten mot biologisk mångfald har minst lika stor påverkan menar han, och förutspår att frågan snart kommer att få större fokus.

Barn som leker

Social hållbarhet

Hur påverkar våra handlingar framtida generationer?

De beslut vi tar idag kan få stora konsekvenser för framtida generationer. Forskare undersöker nu hur bättre förståelse för tid, och alternativ till traditionella perspektiv, kan ge en mer hållbar framtid och skapa rättvisa mellan generationer.

Klimat

Ozonskiktet återhämtar sig inte på hemmaplan

Ozonskiktet, som skyddar oss från skadlig ultraviolett strålning, återhämtar sig vid polerna. Men oväntade minskningar i andra delar av atmosfären kan förhindra att ozonlagret återhämtar sig på våra lägre breddgrader.

Klimat

Stort intresse för elfordonspremien

Den första februari öppnade Naturvårdsveket möjligheten att ansöka om bidrag för den nya elfordonspremien. Redan under det första dygnet inkom över 2000 ansökningar.

Klimat

Klimatförändringar kan sprida denguefeber till Europa

Ett varmare klimat gör att risken för att sjukdomen denguefeber sprids till Europa ökar. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Social hållbarhet

Satsning på medborgarforskning

I ett nytt projekt ska en gemensam plattform för medborgarforskning tas fram, vilket bland annat väntas öka privatpersoners demokratiska deltagande i forskning.

Livsstil & konsumtion

Ny metod för grönskande städer

Grönska är viktig för både hälsa och miljö, men trots det minskar de gröna ytorna i våra städer. En grupp forskare har därför tagit fram en ny metod för hur ekosystemtjänster kan bedömas och värderas.

Vattendroppe från kran

Klimat

Fler magsjuka när klimatet förändras

Det har gått drygt sju år sedan Östersund drabbades av ett stort utbrott av parasiten cryptosporidium. Denna typ av smittspridning via dricksvattnet är ovanligt i Sverige, men med framtida klimatförändringar så går det inte att utesluta att liknande incidenter sker igen.

Klimat

Transport och mat störst klimatpåverkan för VM

Tre civilingenjörsstudenter vid Luleå tekniska universitet har beräknat koldioxidutsläppen inför Alpina VM i Åre 2019. Resultatet visar att evenemanget står sig bra gentemot andra liknande arrangemang.

Kemikalier

Höga halter bromerade dioxiner i bröstmjölk

Det finns höga halter av bromerade dioxiner i bröstmjölk, visar en studie från Örebro universitet. Bromerade dioxiner är ett oönskat resultat av i första hand bromerade flamskyddsmedel som finns överallt i vår vardag – för att förhindra och fördröja brand.

Klimat

Klimatförändringar hot mot flera av havets arter

Högre temperatur och sötare vatten gör att förutsättningarna för djur och växter förändras i våra hav. En ny rapport visar att till exempel blåmussla, tång och torsk i Östersjön kan påverkas hårt av klimatförändringar.

Svansen på knolval Arktis

Kemikalier

Hur har kvicksilvret nått Arktis?

Många av Arktis känsliga vattenekosystem uppvisar höga halter av miljögiftet kvicksilver. Det drabbar bland annat inuiter som äter fisk och vilt från regionen. Varifrån kvicksilvret kommer är fortfarande oklart, men det hoppas en grupp forskare nu råda bot på.

Vatten

Insatser mot vattenbrist gav effekt

Inför sommaren 2017 såg Sverige ut att drabbas av den värsta vattenbristen på flera decennier. Mellan 40-50 kommuner införde bevattningsförbud och uppmanade invånarna att spara på vatten, vilket gav önskvärd effekt, visar Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Livsstil & konsumtion

Komjölk ökar inte risken för diabetes

Barn som får komjölksprotein under sina sex första månader i livet löper inte större risk att drabbas av typ 1-diabetes – någonting som man tidigare har trott. Det visar en stor internationell studie.

Livsstil & konsumtion

Barns cyklande minskar

Inrutade dagar och längre avstånd till skola och fritidsaktiviteter har gjort att barns cyklande minskat. Stressade föräldrar väljer att skjutsa i stället för att cykla med sina barn. I en rapport till regeringen efterlyser VTI en nationell strategi.

Livsstil & konsumtion

Forskarnas tips på hållbara nyårslöften

Har du inget nyårslöfte för 2018? Ingen fara, Extrakt har rådfrågat forskare om deras bästa tips för en hållbar vardag. 

Mat & jordbruk

Husdjur bidrar till BNP

En rapport från SLU visar att hund- och kattsektorn bidrar med sju miljarder kronor till BNP och sysselsätter mer än 8000 personer. Det samhällsekonomiska värdet motsvarar bara en del av djurens totala värde.

Biologisk mångfald

Julgransodling kan sprida sjukdomar

Vid odling av julgranar finns risk för smittspridning, men i Sverige har vi ännu små odlingar och därmed goda möjligheter att bromsa sjukdomarna.

Klimat

Ökande trend för flygresor

I november i år reste 3,3 miljoner passagerare till eller från någon av Swedavias tio flygplatser i Sverige – det är en ökning med tre procent jämfört med november 2016. Mest ökar utrikesresorna.

Kvinna vid dator

Hållbara städer

Fastighetscertifiering med människan i fokus

Minskad sjukskrivning, mer empati och färre konflikter, det hoppas forskare vid bland annat SLU uppnå med ett nytt certifieringssystem för arbetsmiljöer.

Mat & jordbruk

Harpestbakterie även i harkött

Harpest kan infektera och smitta mellan ett stort antal djurslag, inklusive människa. En ny avhandling vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar nu att även muskulaturen hos harar kan innehålla den bakterie som orsakar harpest.

Klimat

Bättre koll på utsläpp från dieselfordon

Problemen med höga utsläpp av hälsofarliga kväveoxider från dieselbilar har fått stor uppmärksamhet på senare tid. Någon kontroll av utsläppen i verklig körning görs fortfarande inte, men nu ska IVL Svenska Miljöinstitutet utvärdera screeningmätningar.

Blodtryck gravid

Livsstil & konsumtion

Samband mellan miljögifter och havandeskapsförgiftning studeras

Kan hormonstörande miljögifter vara en av orsakerna till havandeskapsförgiftning? Det ska forskare vid Lunds universitet ta reda på i ett nytt forskningsprojekt.

Hållbara städer

Stora skillnader i hur kommuner använder geodata

Geologisk information är viktig för att möta utmaningar inom hållbar utveckling, men kunskapen om den information som finns tillgänglig varierar i kommunerna. Bättre stöd till tjänstemän skulle kunna öka användningen, visar en ny avhandling vid Luleå tekniska universitet. 

Livsstil & konsumtion

Ny antibiotika på väg

För att kunna behandla människor som har drabbats av resistenta bakterier behövs ny antibiotika, och nu kan en lösning vara på väg.

Mat & jordbruk

Center med fokus på försöksdjur invigt

I går invigdes ett nytt center som ska arbeta för att förändra användningen av levande djur vid djurförsök. Centret ska verka för färre djur i försök och att kvaliteten på djurförsök ökar genom god välfärd för djuren. 

Livsstil & konsumtion

”Långtifrån cirkulär ekonomi i avloppssektorn”

Nyligen inföll Världstoalettdagen, en officiell FN-dag för att uppmärksamma sanitetsproblem globalt. Trots att man kan se globala framgångar finns det mycket kvar att göra - en tredjedel av världens befolkning saknar fortfarande tillgång till toalett. Även i Sverige behöver vi bli bättre på att ta tillvara avloppsvattnet.

Mat & jordbruk

Hundägande minskar risk att dö i hjärtsjukdom

Hundägare har lägre risk att dö av hjärtsjukdom, enligt en ny studie. Hundägande minskar också risken för hjärtinfarkt och stroke hos ensamstående personer.

Sjöstjärna Antarktis

Klimat

Förvånande fynd under Antarktis is

Artrikedomen i Antarktis hav har ökat dramatiskt, det konstaterar en internationell forskargrupp som just nu dyker under isen. Extrakt har senaste nytt från några av teamets deltagare.

Klimat

Allmänheten skeptisk till klimatmanipulering

Det lämpliga i att manipulera klimatet med hjälp av ingenjörskonst har diskuterats fram och tillbaka. Nu visar en ny studie att allmänheten är skeptisk till så kallad geoengineering mot den globala uppvärmningen. 

Livsstil & konsumtion

Medier och läroböcker ger bristfällig bild av antibiotikaresistens

Varken medier eller läromedel i biologi ger de bakgrundskunskaper vi behöver för att hindra spridningen av antibiotikaresistenta bakterier, visar en ny doktorsavhandling.

gräsänder

Biologisk mångfald

Änder föds upp för jakt

Att änder, som har vuxit upp i fångenskap, sätts ut i naturen för jaktändamål är ett fenomen som engagerar många. Men på vilket sätt kan det påverka miljön de släpps ut i? Forskning visar att det finns risker, men också fördelar.

Biologisk mångfald

Växter och djur behöver grön infrastruktur

Landskapen blir allt mer uppdelade av vägar och byggnader. Det gör det svårare för arter att sprida sig och nu kartlägger landets länsstyrelser miljön för att i nästa steg kunna föreslå åtgärder som ska binda ihop naturen.

Klimat

Mammutfynd är oftast ”papputar”

Nya analyser av mammutar visar att de flesta som hittas är hanar. Forskarna tror att mammutar liksom elefanter levde i matrialkala grupper där ensamma hanar oftare dog på platser där de kunde bevaras.

Kemikalier

Prisfokus kan öka utsläpp av läkemedel

I mer än 10 år har forskare rapporterat om höga utsläpp av läkemedel från läkemedelsfabriker i olika delar av världen. Kopplingen mellan vilka fabriker som tillverkar substanserna i vilka läkemedelsprodukter är oftast hemlig, men nu har forskare från Göteborgs universitet fått inblick i produktionskedjorna.

Klimat

Spår i havsbotten visar Antarktis känslighet

Tusentals spår efter isberg i havsbotten vittnar om hur Antarktis is hastigt bröts upp och drog sig tillbaka för mer än 10 000 år sedan. En liknande situation kan uppstå igen, bland annat på grund av varmare havsvatten.

trafikmiljö

Transport

Attitydförändring bättre än elbilar

Trots de tekniska framstegen inom fordonsområdet så måste bilresandet minska. Tyvärr är de personer som använder bilen mest, män över cirka 30 år, minst benägna till förändring. Men det finns hopp - den yngre generationen har andra resmönster.

Klimat

Tidigare vårar ökar skogarnas koldioxidupptag

En allt tidigare vår gör att träden kan ta upp mer koldioxid från atmosfären, vilket kan dämpa ökningen av växthusgaser. Det visar en studie från Lunds universitet.

Vatten

Snabb ökning av invasiv fiskart oroar

Årets provfiske vid Muskö utanför Nynäshamn visar att den främmande arten svartmunnad smörbult fortsätter att öka kraftigt. 2013 fångades en svartmunnad smörbult i Muskö, i år fångades totalt 1835 stycken.

Biologisk mångfald

Så hittar bin hem

Nu kan forskare visa vad som sker i hjärnan hos ett bi när det flyger hem efter långa, krångliga och krokiga sträckor i jakt på föda.

isblock

Klimat

I huvudet på en klimatförnekare

Trots att forskare nu är eniga om klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser, så finns det fortfarande grupper som tar avstånd från dessa fakta. Vilka är det som förnekar klimatvetenskapen, vad använder de för strategier och hur kan de bemötas? Dessa frågeställningar har en forskargrupp nu gått på djupen med.

Vatten

Musslor orsakar stora metanutsläpp i Östersjön

Musslor och maskar är stora producenter av växthusgasen metan, visar en ny studie vid Stockholms universitet och Cardiff University. Enligt studien släpper musslor i Östersjön ut lika mycket metan som 20 000 mjölkkor.

Hållbara städer

Extrema regn då ökar försäkringsskadorna

När antalet skyfall ökar så ökar också antalet försäkringsskador, visar en ny avhandling.

Mat & jordbruk

Fisketurismens intäkter viktiga för landsbygden

Fisketurismen, framför allt den utländska, kan ge värdefulla intäkter till den svenska landsbygden. Det visar en studie som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har genomfört på uppdrag av Jordbruksverket.

Klimat

”Nu går sjukdomen nog inte att utrota”

Ett nytt fall av svampsjukdomen Diplodia pinea, som drabbar tall, har hittats i Sverige. Fyndet innebär troligen att sjukdomen nu är spridd i södra och mellersta Sverige och att spridningen inte går att hejda.

Torta, Lactuca alpina

Klimat

Kan växter gömma sig från uppvärmningen?

Ett varmare klimat kommer att förändra växternas livsmiljö. Nu kikar en grupp forskare från Stockholm universitet på vilka faktorer som avgör om växterna överlever det nya klimatet.

Mat & jordbruk

Nobelprisforskning ger kunskap om jord- och skogsbruk

Årets Nobelprisvinnare i fysiologi eller medicin har tittat närmare på den så kallade cirkadiska rytmen, dygnsrytmen för levande organismer. Resultatet har även bäring på andra vetenskapliga ämnen som botanik och kan bland annat ge svar på hur jord- och skogsbruket kan öka sin avkastning.

Mat & jordbruk

Salmonella vanligare i större besättningar

Salmonella-infekterade mjölkkor är vanligare i större besättningar. Dessutom är förekomsten högre i ekologiska besättningar, visar en ny undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Kemikalier

Koll på kemikalier med ny app

Just nu pågår arbetet med att ta fram en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor. Via appen ska konsumenter få information om en vara innehåller farliga ämnen och möjlighet att ställa frågor till leverantörerna.

Mat & jordbruk

Kalvar som lever tillsammans mer sociala och bättre aptit

I dag flyttas nyfödda kalvar ofta direkt från mamman till så kallade hyddor utomhus. Vanligtvis hålls de där ensamma men forskning pekar på att kalvar som bor två och två både äter bättre och blir mer sociala.