Att växa upp i ett fattigt hushåll, vilket ungefär fyra procent av Sveriges barn gör, påverkar inte bara den ekonomiska livskvaliteten. Att inte ha råd att delta i aktiviteter ökar även den sociala risken, enligt forskare vid Stockholms universitet.

– Alla åker inte bort på sportlovet. Olika normer styr, där normen i innerstadsskolor kanske är att åka till fritidshus eller alperna, men inte i landsortsskolor. Vad man väljer att göra beror mycket på vad andra gör. Alla har heller inte råd att resa bort på loven, ungefär en tiondel av befolkningen har inte råd med en veckas semester hemifrån, det säger Carina Mood, professor i sociologi som forskar om fattigdom och ungas välfärd, vid Stockholm universitet.

Forskarna har sett ett samband mellan barns sociala relationer och ekonomi.

– De elever som ofta missar aktiviteter för att de inte har råd att delta löper en högre risk för att inte ha någon vän i klassen och att vara utsatt för mobbing. Alla barn som har sämre ekonomi upplever inte det, men det finns en förhöjd risk, säger Simon Hjalmarsson, doktor i sociologi, som forskar om barns ekonomi, i ett pressmeddelande.

Han betonar att en lösning kan vara att sänka kostnaderna för aktiviteter som lockar barn och unga, till exempel under sportlovet.