Vi använder kakor (cookies) på denna webbplats. Som besökare ska du, enligt lagen om elektronisk kommunikation, informeras att webbplatsen innehåller cookies, för vilket ändamål samt samtycka till att de används.

Du bestämmer själv vilka kakor vi får sätta och dina inställningar avgör vilken information som kan överföras till andra tjänster.

Vår användning av cookies

Extrakt.se använder Matomo Analytics som hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen, och därigenom kunna förbättra innehåll, navigation och struktur. Analysverktyget använder förstaparscookies. Om du inte ger ditt samtycke till att sätta analytiska cookies kommer ingen data skickas till Matomo Analytics och inga cookies kommer att sättas för detta.

Vi använder dessutom cookies för att vi ska veta att du har accepterat vår användning av cookies i vårt cookiemeddelande.

Översikt av cookies på extrakt.se

Cookie: _pk_id*
Syfte: Webbstatistik
Tredjepart: Nej
Leverantör: Matomo

Cookie: _pk_sess*
Syfte: Webbstatistik
Tredjepart: Nej
Leverantör: Matomo

Cookie: _pk_ref*
Syfte: Webbstatistik
Tredjepart: Nej
Leverantör: Matomo

Dina inställningar för cookies

Du kan ändra dina inställningar för cookies genom att klicka här.