Kemikalier

Kemikalier finns överallt omkring oss – i möbler, kläder, mat och hygienprodukter. Många av dessa kemikalier påverkar både människor och miljö negativt. En del kemikalier är hormonstörande och andra misstänks kunna bidra till uppkomsten av några vanliga folksjukdomar. Men för många kemikalier saknas fortfarande kunskap om hur de påverkar människors hälsa och miljön. Flera miljögifter har minskat med hjälp av lagstiftning och andra åtgärder.

Kemikalier

Smörja in sig – eller inte?

Solkräm innehåller skadliga kemikalier och kan skapa problem både för den mänskliga hälsan och i naturen. Nu varnar forskare från Umeå universitet för att det dessutom saknas belägg för att krämerna skyddar mot hudcancer.

Dricker vatten

Kemikalier

Ungas ackumulering av PFAS tio gånger högre än vuxnas

Ungdomar samlar på sig mer märkbara koncentrationer av PFAS från dricksvattnet än vuxna – redan vid låga föroreningsnivåer. Det konstaterar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, som bedömer att låga PFAS-nivåer i dricksvatten kommer bli en allt viktigare exponeringskälla för de svårnedbrytbara kemikalierna i framtiden.

Kemikalier

Så kan oljeätande svampar sanera förorenade områden

Under kalla kriget lagrades stora mängder flygbränsle i en gruva i Stockholms skärgård. Saneringsarbetet har länge gått trögt, men forskaren Magnus Ivarsson och hans kollegor renar nu gruvan – med hjälp av oljeätande svamp. Efteråt återstår bara vatten och svamp. Hur är det möjligt?

Brandskum

Kemikalier

Svårt att rena PFAS-förorenad mark

Det finns numera bra metoder för att rena PFAS-förorenat vatten, men fortfarande saknas effektiva sätt att rena jord. I brist på lösningar för förorenade områden testar forskare i stället att låsa fast ”evighetskemikalierna” i marken.

Avloppsvatten

Kemikalier

Forskare testar AI för att hitta kemikalier

Vattenprover från reningsverk kan innehålla tusentals olika kemikalier, varav majoriteten är ofarliga medan vissa är mycket giftiga. Forskare vid Stockholms universitet ska nu utveckla en AI-modell för att hitta potentiellt giftiga kemikalier i dessa prover.

Traktor

Kemikalier

Företag har tonat ner skadliga effekter av bekämpningsmedel

Forskare vid Stockholms universitet har avslöjat att företag som tillverkar bekämpningsmedel har undanhållit information om skadliga egenskaper hos deras produkter. I en ny studie går forskarna nu igenom ett fyrtiotal djurstudier för att se om företagen systematiskt undviker att berätta om risker.

Halvledare

Kemikalier

Spännande resultat för alternativa halvledare

Halvledare, som används bland annat i tunna tv- och mobiltelefonskärmar, tillverkas i dag oftast av petrokemiska föreningar och sällsynta metaller. Forskare nu tagit fram kolbaserade partiklar med samma optiska egenskaper genom att tryckkoka björklöv, plockade på universitets campusområde.

Flagnad färg

Kemikalier

Stora utsläpp av mikroplast från färg

Att mikroplast sprids till naturen från bildäck och plastförpackningar vet de flesta, men att plast också sprids från olika typer av torkad färg är mindre känt. För första gången har nu forskare uppskattat vidden av problemet här i Sverige.

Halloween

Kemikalier

Så gör du kemikaliesmarta halloween-val

En undersökning från Kemikalieinspektionen visar att flera halloweenartiklar innehåller högre halter av farliga ämnen än vad lagen tillåter.

Glitter

Kemikalier

Snart förbjuds försäljning av mikroplaster

EU-kommissionen har beslutat om ett förbud mot försäljning av mikroplaster och kemiska produkter med avsiktligt tillsatta mikroplaster inom EU. Förbudet ska bland annat omfatta granulat i konstgräsplaner, smink, rengöringsmedel, glitter, växtskyddsmedel och medicintekniska produkter.

Pappersmugg

Kemikalier

”Bioplast innehåller lika mycket kemikalier”

Pappersmuggar innehåller kemikalier som kan orsaka lika stor skada i naturen som plastmuggar, enligt forskare vid Göteborgs universitet.

Mygga

Kemikalier

Välj myggmedel med eftertanke

Myggmedel som säljs i Sverige måste vara godkända av Kemikalieinspektionen, men trots det säljs det i dag produkter utan tillstånd på marknaden, exempelvis myggplåster och myggarmband.

Militärövning

Kemikalier

Försvaret vill ha undantag från miljölagstiftningen

Försvarsmakten har bett om undantag från miljölagstiftningen för att lättare kunna genomföra internationella militärövningar i Sverige. Det väcker oro för ökade påfrestningar på miljön.

Cigarettfimpar

Kemikalier

Forskare kräver förbud av cigarettfilter

Filter i vanliga cigaretter innehåller tusental olika kemikalier och mikroplastfibrer, som läcker ut i naturen när de kastas på marken, och bör förbjudas då de inte ens fyller någon funktion, enligt forskare vid Göteborgs universitet.

Avloppsvatten

Kemikalier

Avlopp grogrund för nya resistensvarianter

Våra avloppssystem spelar en större roll för utveckling av antibiotikaresistens än vad forskarna tidigare har känt till, visar en ny artikel från Göteborgs universitet.

Återvinning

Kemikalier

”Kemikaliefritt och återvinning står i konflikt”

Återvinning minskar behovet av att utvinna nya råvaror, men när produkterna innehåller farliga kemikalier ställs vi inför svåra val.

Klipper gräs

Kemikalier

Naturliga utsläpp kan bli hälsorisker i varmt klimat

Högre koldioxidhalter och varmare klimat ökar skadliga utsläpp från växter och spridning av ökendamm, vilka påverkar människors hälsa negativt. Det framgår av en ny studie från Göteborgs universitet.

Fisk i flod

Kemikalier

PFAS i all testad fisk i Michigan-studie

All testad fisk från två floder i Michigan innehöll PFAS, enligt en ny studie. Halterna av kemikalierna var så höga att de utgör en hälsorisk för alla som äter fisken.

Stekpanna i teflon

Kemikalier

”Ny era i regleringen av kemikalier”

Forskare uppmuntrar förslaget om reglering av 10 000 PFAS-kemikalier som bland annat Sverige står bakom, och betonar samtidigt att det öppnar upp för förbjud mot kemikalier på gruppnivå.

Pappersmassafabrik

Kemikalier

Fiberbankar kan orsaka stora växthusgasutsläpp

De förorenade fiberbankar som göms under vattenytan utanför gamla pappers- och massabruk riskerar inte bara att sprida miljögifter, i takt med att klimatet blir varmare släpper de även ut alltmer växthusgaser.

Dricksvatten

Kemikalier

Sverige bakom förslag om PFAS-förbud i EU

Några PFAS-ämnen är redan begränsade inom EU och sedan nyår gäller nya gränsvärden för vissa PFAS-ämnen i dricksvatten och livsmedel. Men det räcker inte, enligt bland annat Kemikalieinspektionen, som har lämnat in ett förslag om begränsning av drygt 10 000 PFAS-kemikalier.

Avloppsvatten

Kemikalier

Dricksvatten hotas i länder som tillverkar antibiotika

Dricksvatten med höga koncentrationer antibiotika är ett potentiellt hot mot människors hälsa i länder som producerar stora mängder läkemedel, som Kina och Indien. Det visar en analys från Karolinska Institutet som publicerats i The Lancet Planetary Health.

Rengöringsmedel

Kemikalier

Ekonomi trumfar kemiska risker i EU

Vad avgör om ett ämne tas upp i den Europeiska unionens kemikalielagstiftning REACH? Utöver riskminimering och tillgänglig kunskap så har forskare i en ny studie sett att kemikalier av låg ekonomisk betydelse finns med i listan.

Barn

Kemikalier

Blir barn som utsatts för PFAS mer sjuka i corona?

Barnen som drabbades av miljöskandalen på Brantafors vattenverk i Ronneby lever med höga halter av PFAS i blodet. Nu undersöker forskare om det påverkar deras immunförsvar och gör dem extra utsatta för infektioner, som covid-19.

Bakterier

Kemikalier

PFAS orsakar dubbla skador

Kemikalier orsakar dubbel skada då de både försvagar vårt immunförsvar och gör bakterier starkare, enligt en ny studie från Örebro universitet.

Plastskräp

Kemikalier

Studie av nanoplast överraskar forskarna

Plastskräp orsakar stora problem i naturen och forskare har särskilt varnat för hälsorisker kopplat till nanoplast. Det handlar om partiklar som är så små att de tas upp i blodet och sprids i kroppen. En ny studie ger lugnande besked, men visar samtidigt att det fortfarande är mycket vi inte vet om de små plastpartiklarna som tros finnas överallt omkring oss.

Kemikalier

Nya prover av historiska kustnära utsläpp

Utsläppen av miljöfarliga ämnen från den svenska processindustrin har minskat, men i bottensedimenten utanför en del anläggningar finns fortfarande höga halter föroreningar från historiska utsläpp kvar. Nu genomförs nya mätningar för att ta reda på mer om läget i Bottniska viken.

Plastflaska

Kemikalier

Engångsartiklar i plast förbjuds i Indien

Indien har förbjudit engångsartiklar i plast. Nu är det förbjudet att använda bland annat bestick, matlådor och sugrör i plast.

Solkräm

Kemikalier

”Det behövs bättre information om riskerna med solkräm”

Solkräm skyddar mot farlig UV-strålning, men innehåller samtidigt skadliga kemikalier. Ska man smörja in sig eller inte? Extrakt frågade ekotoxikologen Christina Rudén.

Mygga

Kemikalier

Vill hitta effektiva myggfällor

Vad blir det till middag? Blod, nektar eller kanske ko-urin, om du är mygga. I ett nytt projekt ska forskare titta närmare på hur de blodsugande insekternas smaksinne egentligen fungerar och försöka identifiera några favoriträtter.

Fästing

Kemikalier

Letar giftfria fästingmedel

Fästingar kan bära på bakterier och virus, som utöver allvarliga sjukdomar hos människor och djur kostar mycket pengar, bland annat för boskapsindustrin. Det vanligaste medlet mot fästingar är kontroversiellt då det är syntetiskt framställt, misstänkts vara giftig för människor och miljön och dessutom kan orsaka resistens. Nu letar forskare i ett nytt projekt efter ett miljövänligt och växtbaserat alternativ.

Sibirien

Kemikalier

Stora mängder nanoplast i vattenprover

Höga halter av plastartiklar i nanostorlek har hittats i skogssjöar och vattendrag i Stenungsunds kommun. I ett internationellt forskningsprojekt togs prover i Gårdsjöns avrinningsområde och samtliga prover innehöll nanoplast.

Apotek

Kemikalier

Vill stoppa miljöfarliga läkemedel

Fiskar kan skadas av de läkemedelsrester som inte fångas upp i reningsverken. I ett förslag till regeringen vill Läkemedelsverket nu att det ska bli möjligt att stoppa försäljningen av miljöskadliga läkemedel i dagligvaruhandeln.

Medelhavet

Kemikalier

Kemikalier från solskydd lagras i sjögräs

Kemikalier från solkrämer lagras i sjögräs i Medelhavet, enligt en ny studie. Om UV-skyddet försämrar sjögräsets fotosyntes påverkar det hela ekosystemet, befarar forskarna bakom studien.

Skarv

Kemikalier

Skarven kan ge svar om miljögifter

Ägg från skarvar kan ge värdefulla information om mängden miljögifter i sjöar och hav, vilket kan bidra till den nationella miljögiftsövervakningen. Det framkommer i en ny studie.

Plast

Kemikalier

Planetär gräns överskrids för miljögifter

Mänskligheten har överskridit en planetär gräns för miljögifter och förorenande ämnen, det är slutsatsen från ett internationellt forskarteam som har undersökt hur stabiliteten i planetens system påverkas av syntetiska kemikalier.

Julgransbelysning

Kemikalier

LEC nästa steg efter LED-lampan?

För att spara el beslutade EU att förbjuda glödlamporna 2013. LED-lampor, som ersatte glödlampor, är energieffektiva, men innehåller kvicksilver. Vid Umeå universitet forskar man nu på en ny - metallfri - ersättare .

Hav PFAS

Kemikalier

PFAS i havet slungas tillbaka via havsspray

Många högfluorerande PFAS-ämnen som hamnar i havet slungas tillbaka till land när de frigörs i luften från vågornas havsspray, visar en ny studie från Stockholms universitetet Resultaten tyder på att denna skadliga bumerang bidrar till PFAS-föroreningar i kustområden.

Betong

Kemikalier

Mer kunskap behövs om nanopartiklar

I takt med att samhällets användning av nanomaterial ökar, ställs forskningsfrågor om säkerhet på sin spets.

Kemikalier

Kemikalier

Få kemikalier har undersökts närmare

Vi vet alldeles för lite om de kemikalier som används i samhället. Det menar forskare vid Göteborgs universitet, som har gått igenom vetenskapliga studier från de senaste 20 åren. Av cirka 20 000 registrerade kemikalier förekom bara 65 regelbundet i forskningen.

Avgaser

Kemikalier

Större påverkan från luftföroreningar än tidigare känt

Luftföroreningar påverkar hälsa, miljö och klimat mer än vad som tidigare har varit känt, det visar resultaten från fem svenska forskningsprogram.

Smink PFAS

Kemikalier

”Kräv PFAS-fria alternativ”

PFAS finns i allt från schampo till smink och rengöringskrämer, produkter som bidrar till farliga utsläpp i miljön trots att det finns alternativ till ämnena. Det visar en ny undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Universitet har gjort på uppdrag av Kemikalieinspektionen.

Bilavgaser

Kemikalier

”Riktlinjerna för luftkvalitet ger otillräckligt skydd”

Långvarig exponering för luftföreningar kan kopplas till ökad risk att insjukna i stroke och kranskärlssjukdom, även när halterna ligger under EU:s och WHO:s gränsvärden. Det visar forskare i en europeisk studie.

Mamma och son

Kemikalier

Inga tydliga samband mellan miljögifter och havandeskapsförgiftning

För nästan fyra år sedan rapporterade Extrakt att forskare skulle ta reda på om hormonstörande ämnen kunde öka risken för havandeskapsförgiftning. Men hur gick det sen? Glädjande nog fann forskarna inga samband mellan miljögifter och havandeskapsförgiftning.

Kasserade gamla kylskåp.

Kemikalier

Ny studie: Freonförbudet lyckat mot global uppvärmning

Freoner, som tidigare bland annat använts som kylmedium i kylskåp, förbjöds i slutet av 1980-talet. Enligt en ny studie kan förbudet ha hindrat en global uppvärmning med 2,5 grader i slutet av detta århundrade.

Vågor

Kemikalier

Nya upptäckter om miljögifters spridning

Tidigare har man trott att en viss typ av kemikalier, PFAS, som hamnar i havet stannar där men nu visar forskning från Stockholms universitet att det inte stämmer. Experiment i labb avslöjar att de kemiska ämnena kan spridas vidare från vatten till luft.

Kemikalier

Kan gluten ersätta oljebaserade produkter i blöjor?

Material som kan suga upp stora mängder vätska tillverkas av fossil petroleumolja. Men nu har forskare tagit fram vete- och potatisbaserade material med liknande egenskaper - från stärkelse och etanol.

Sommarhus

Kemikalier

Viktigt att testa vattnet i sommarstugan

Intresset för att köpa fritidshus slår rekord under coronapandemin, och nya sommarstugeägare har en del att tänka på. Många hus har egen brunn och då måste man själv se till att dricksvattnet inte innehåller kemikalier, tungmetaller eller skadliga bakterier.

Kemikalier

Politiker måste agera globalt för ny antibiotika

Trots att konsumtionen av antibiotika ökar och problemen med antibiotikaresistens växer så är det mer än 30 sedan en ny antibiotika-klass upptäcktes. Politikerna behöver agera globalt för att få fram nya antibiotika, enligt forskare vid ReAct, ett globalt nätverk inom antibiotikaresistens.

Överfull papperskorg

Kemikalier

Kemikaliers koppling till IQ förklaras i ny studie

Forskare har nu upptäckt upptäckt att plastkemikalien bisfenol F kan framkalla förändringar i en gen som är viktig för neurologisk utveckling. Det kan förklara varför exponering för ämnet under fosterstadiet kan kopplas till lägre IQ vid sju års ålder, vilket samma forskargrupp tidigare sett.

Kemikalier

Botox ska ta kål på malaria-myggorna

Pål Stenmark, professor i strukturell biokemi, har upptäckt ett nytt gift mot malariamyggor. Giftet – som bryts ner i naturen och därmed inte lämnar kvar onaturliga rester - är en variant av botox.

take away kopp

Kemikalier

Skräpstudie visar hur plast vittrar sönder

I en studie från Luleå tekniska universitet har forskare jämfört hur snabbt olika typer av plastskräp vittrar sönder till mikroplast. Resultaten kanske får fler att ta omvägen via papperskorgen.

Fritidsbåtar

Kemikalier

Skogsrester kan ge giftfri bottenfärg

Fritidsbåtar och fartyg står för en betydande miljöpåverkan i Östersjön. En orsak är utsläpp av giftiga ämnen som koppar, från båtarnas bottenfärg. Nu undersöker forskare om lignin – en restprodukt från skogsindustrin – kan vara en lösning.

Påskgodis

Kemikalier

Fluor på gott och ont

Att fluor förebygger karies vet du säkert redan, men samtidigt cirkulerar en rad skrämmande budskap om ämnets negativa påverkan på barns hälsa. Vad är egentligen sant och hur ska vi förhålla oss till fluor?

Skidåkning

Kemikalier

Bra glid utan fluorvalla

Skidsäsongen pågår för fullt och många vallar sina skidor för bättre glid. Men många vallor är skadliga för miljön då de bidrar till utsläpp av PFAS. Ett förbud mot PFAS i skidvallor inom tävlingsskidåkningen är på väg, men enligt forskare är det också viktigt att konsumenter är medvetna om riskerna med PFAS.

Flaskor

Kemikalier

Forskare efterlyser panel för kemikalierisker

Kemiska föroreningar är ett globalt hot som kräver globala åtgärder. Nu föreslår en grupp forskare ett internationellt, mellanstatligt och vetenskapspolitiskt organ som ska informera beslutsfattare och allmänheten om kemikalier och avfall.

Groda

Kemikalier

Effekter av bekämpningsmedel förs vidare i generationer

Det hormonstörande ämnet linuron drabbar inte bara grodor som utsatts för det som yngel, även deras barn och barnbarn påverkas. Barnen uppvisar minskad kroppsvikt och sänkt fertilitet. Barnbarnen däremot ökar i kroppsvikt och får en störd ämnesomsättning. Det visar en ny studie av forskare vid Uppsala universitet och Stockholms universitet.

Blodprover

Kemikalier

Kan miljöfaktorer förklara ökningen av MS?

Fallen av multipel skleros ökar och Sverige har många diagnostiserade MS-patienter per invånare. Våra genetiska förutsättningar har ju inte förändrats nämnvärt, inte heller andra riskfaktorer som brist på solljus, men däremot har nya miljögifter tillkommit. Kan de förklara den negativa trenden?

Kemikalier

Kemikalier

Kemikalier till låns kan minska spridning

Hyra kemikalier i stället för att köpa dem kan vara ett sätt att minska spridningen av kemikalier i atmosfären radikalt, enligt en forskare vid Högskolan i Gävle.

Kemikalier

Äntligen Nobelpris för gensaxen

Gensaxen Crispr har funnits med bland förhandstipsen för Nobelpriset i kemi länge och i år tog Emmanuelle Charpentier och Jennifer A. Doudna äntligen hem priset.

Hallå där!

Kemikalier

”Risktänkande centralt för samhällsutvecklingen”

Vad har terrordåd, akrylamid i chips, klimatförändringar och hål i tänderna gemensamt? Jo, de utgör alla risker - stora som små - vilket också är ämnet i en rykande färsk podcast.

Kemikalier

Reningsverk oroas av poolboom

Ovanligt många har semestrat hemma i år – något som märks på försäljningen av hemmapooler, som har ökat med cirka 50 procent. När alla pooler nu ska tömmas på vatten inför hösten varnar reningsverk för att avloppsnäten kan överbelastas.

Kemikalier

PFAS ökar sjukdomsrisk för barn och foster

Risken för typ 1-diabetes och celiaki hos barn kan öka om modern utsatts för vanligt förekommande högfluorerade kemikalier under graviditeten. Det visar studier från Örebro universitet.

Kattmynta

Kemikalier

Kattmynta och rödbetor ska hålla myggen borta

Kattmynta är oemotståndlig för de flesta katter, men insekter skyr det som pesten. Det vill forskare dra nytta av för att bekämpa mygg, men först ska de ta reda på vad det är som gör växten så avskräckande för insekterna.

Kemikalier

Lite återvunnen plast återanvänds

Enligt EU:s plaststrategi ska alla plastförpackningar på den europeiska marknaden kunna återanvändas eller återvinnas på ett kostnadseffektivt 2030. Samtidigt går majoriteten av plastförpackningarna i Sverige och EU i dagsläget till energiåtervinning, visar en ny rapport.

Flour

Kemikalier

Kan fluor påverka barns utveckling?

Att fluor förebygger karies vet du säkert redan, men samtidigt cirkulerar en rad skrämmande budskap om ämnets negativa påverkan på barns hälsa. Vad är egentligen sant och hur ska vi förhålla oss till ämnet fluor?

Kemikalier

Sverige når inte kemikaliemålet

Trots betydande framsteg så nås inte målet om en giftfri miljö 2020, visar Kemikalieinspektionens årliga uppföljning.

Kemikalier

Oskadliga halter kemikalier hos barn och unga

En ny analys från Livsmedelsverket visar att barn och ungdomar i Sverige har låga mängder kemiska föroreningar, som inte bedöms vara skadliga för hälsan, i kroppen.

Kemikalier

Regelverk för handsprit lättas tillfälligt

För att öka tillgången av desinfektionsmedel lättar nu Kemikalieinspektionen tillfälligt på regelverken för dessa produkter.

Kemikalier

Åtgärder mot Corona minskade giftiga utsläpp

Ett giftigt moln av kvävedioxid som legat över norra Italien har tunnats ut, visar nya satellitbilder och liknande effekter har synts över Kina.

Kemikalier

”Vi måste fasa ut problematiska kemikalier”

En grupp på 33 internationella forskare uppmanar nu beslutsfattare att minska exponeringen för skadliga kemikalier från livsmedelsförpackningar.

Hydrogeler

Kemikalier

Nytt protein kan förändra kosmetika- och läkemedelsindustrin

De är ideala för bland annat återfuktning och sårförband. Hydrogeler har eftertraktade egenskaper för såväl skönhets- som läkemedelsindustrin. Men tillverkningen kräver skadliga kemikalier. Nu kan kemiforskaren Lauren McKee ha hittat proteinet som helt kan förändra produktionen – i tallskogen.

Kemikalier

Kemikalier i damm kan påverka barns utveckling

n ny studie visar att kemikalier i damm inomhus kan störa transporten av sköldkörtelhormon. Det kan påverka hälsan under hela livet, men är särskilt problematiskt för små barn.

Kemikalier

”Det är som att odla fram resistens”

Trots att det är över ett decennium sedan de första larmrapporterna om läkemedelsindustrins utsläpp i miljön kom, så saknas fortfarande regleringar på området. Men det vill Sverige råda bot på.

Kemikalier

Kemikalieutredning överlämnad till regeringen

Under hela livet utsätts människor för komplexa blandningar av mer eller mindre farliga kemikalier. Hur påverkar det oss? Vems är ansvaret och vad bör göras?

Citrusfrukt

Kemikalier

Bekämpningsmedel i citrusfrukter kan påverka hjärnans utveckling

Ett av de farligaste bekämpningsmedlen, klorpyrifos, är förbjudet i Sverige. Ämnet påverkar hjärnans utveckling och orsakar skador i fosters utveckling.

Kemikalier

Bekämpningsmedel får flyttfåglar att tappa vikt

Efter att ha ätit neonikotinbesprutade frön har vitkronade sparvar tappat fettlager som är nödvändiga för att klara längre färder. Forskarna till den nya studien tror att resultaten kan hjälpa till att förklara minskningen av småfåglar de senaste åren.

Kemikalier

Beredskap saknas för resistent svamp

De senaste åren har den resistenta jästsvampen candida auris spridit sig och finns nu på alla kontinenter. För patienter med nedsatt immunförsvar är infektionen ofta dödlig och ännu saknas beredskap på svenska sjukhus.

Kemikalier

Onödigt köpa in bakterier för vattenrening

Att köpa in bakterier för att rena avloppsvatten är onödigt, bakterierna finns redan i reningsverkets rejektvatten, visar forskning från Mälardalens högskola.

Kemikalier

Reach har gett effekt

En rapport från den danska Miljöstyrelsen visar att lagstiftningen om att fasa ut och ersätta särskilt farliga ämnen i varor och kemiska produkter har gett effekt.

Kemikalier

”Vi måste minska riskerna med hälsofarliga ämnen i vatten”

Samhället behöver införa mer avancerad teknik för rening av dricksvatten. Det är ett par av de rekommendationer som en internationell expertgrupp lämnar till Europas beslutsfattare och vattenbransch.

Kemikalier

”Det har blivit tyst om kemikalier”

Regeringen har tillsatt en utredning om skatt på kläder och skor – för att minska användningen av kemikalier som är farliga både för miljön och vår hälsa.

Kemikalier

Forskare efterlyser standarder för mensskydd

Försäljningen av sanitetsprodukter är en miljardindustri. Trots det saknas internationella riktlinjer för vilka kemikalier produkterna får innehålla.

Air conditioner

Kemikalier

Så kan uppvärmningen minska med halv grad

Syntetiska köldmedier har ofta flera tusen gånger starkare klimateffekt än koldioxid. Nu pågår en utfasning av dessa kraftiga växthusgaser. Lyckas vi kan den globala uppvärmningen minska med en halv grad till år 2100.

Kemikalier

Squishy-leksaker läcker irriterande ämnen

I ett test Kemikalieinspektionen gjort av 21 mjuka plastleksaker av typen squishies läckte samtliga ut kemiska ämnen som kan irritera ögon och luftvägar.

Kemikalier

PFAS kostar samhället miljardbelopp

I Europa orsakar användningen av högfluorerade ämnen mellan 52 och 84 miljarder euro i hälsoekonomiska kostnader årligen. Det visar en beräkning av Nordiska ministerrådet.

Solros

Kemikalier

Solrosor ska rena förorenad jord

I ett växthus utanför Kalmar ska solrosor planteras för att rena 300 ton förorenad jord.

köpcentrum

Kemikalier

Förbjudna kemikalier i gratisartiklar

I en analys av gratis reklamartiklar från 47 företag hittade kemikalieinspektionen förbjudna kemikalier i nästan vart femte föremål.

Biltäck

Kemikalier

Begränsat kunskapsläge om mikroplasters skadlighet

Än så länge utgör platspartiklar i miljön inte någon stor risk för människa eller miljö, men kunskapsläget är begränsat och situationen kan förvärras om plastföroreningar fortsätter att öka i nuvarande takt, enligt en ny rapport.

Kemikalier

Onödigt med kemikalier i friluftskläder

Många friluftskläder är behandlade med högfluorerade kemikalier (såsom PFAS) för att stå emot vatten, olja och andra fläckar. En ny studie från Stockholms universitet och University of Leeds visar dock att det är onödigt då de flesta konsumenter endast efterfrågar vattenavvisande material, samtidigt som det finns miljövänligare alternativ.

Kemikalier

Kemiskt innehåll i handeln ska analyseras

Konsumenter har rätt att veta om det finns vissa farliga kemikalier i varor som säljs i handeln. Under året kommer inspektörer från över 60 kommuner i samarbete med Kemikalieinspektionen att kontrollera hur företagen följer reglerna.

Kemikalier

Kemikalier hittade i pesto

I ett test av Råd&Rön innehöll 14 av 15 pesto-sorter oönskade kemikalier.

Kemikalier

Nytt projekt ska minska mikroplaster i Östersjön

FanpLESStic är ett nytt projekt som ska öka kunskapen om hur mikroplast sprids, och var det kommer ifrån.

Lasershow

Kemikalier

Lasershow istället för fyrverkerier

Nyårsafton närmar sig och många kommer fira in det nya året med traditionella fyrverkerier. Men smällarna och de vackra färgerna som fyller himlen kan påverka djurliv och miljön negativt. I år byter Söderhamns kommun därför ut nyårsfyrverkerierna mot en lasershow.

Kemikalier

EU-förbud mot engångsplast snart klappat och klart

Snart kommer sugrör, bestick och tallrikar i plast att förbjudas inom EU.

Kemikalier

Förbjudna kemikalier i varor från e-handelsföretag

Kemikalieinspektionen har granskat innehållet i leksaker, smycken och elektronik som köpts via e-handel. Resultatet visar att 40 av 106 varor innehöll förbjudna kemiska ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen.

Kemikalier

Förbjudna kemikalier hittade i julbelysningar

Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av skadliga kemikalier i julbelysning och andra elektriska juldekorationer. 14 av de 96 granskade produkterna innehöll förbjudna ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen.

Kemikalier

Farliga ämnen i elva av femton testade golvmattor

Forskare har testat femton golvmattor som säljs inom EU. Elva av dem innehöll cancerogena och hormonstörande ämnen, som ftalater, PFA-ämnen och bisfenol A. 

Kemikalier

Silver i träningskläder kan skapa miljöproblem

Silver kan användas som bakteriedödare i träningskläder, men läcker när plaggen tvättas. Giftet kan utgöra ett stort hot mot livet på sjö- och havsbotten.

Kemikalier

Ny finsk färdplan för plast

Som första land har Finland utarbetat en färdplan för en hållbar plastekonomi. Av mer än hundra olika förslag har finska regeringen valt ut åtgärder som ska bidra till förbättrad plasthantering.

Kemikalier

Textilkonsumenter vill agera hållbart 

En majoritet av Sveriges konsumenter kan tänka sig att förändra sitt beteende när det gäller hur mycket och vad de handlar. Många är också beredda att ta hand om sina kläder bättre och i större utsträckning lämna in dem för återanvändning eller källsortera dem. Det visar en ny undersökning från Naturvårdsverket.

Kemikalier

Ny gemensam standard mäter kostnaden för miljöförstöring

Sedan 90-talet har forskare letat sätt att mäta och värdera kostnader för miljöförstöring, men det har inte funnits någon gemensam standard för hur man ska räkna. Snart lanseras en ny ISO-standard – som skapats på svenskt initiativ.

Kemikalier

Nytt projekt ska minska matsvinn av bär

Forskare ska undersöka om vax från arktiska bär kan användas till nya produkter inom bland annat kosmetik, tandvård och förpackningsmaterial. Bären har en unik kemisk sammansättning som nu ska studeras närmare.

Kemikalier

”Ingen anledning till oro för kemikalier i mensskydd”

Risken för negativa hälsoeffekter från kemikalier i mensskydd är låg, visar en ny rapport från Kemikalieinspektionen.

Kemikalier

Tips för mer hållbart båtliv

Med egen båt ökar möjligheten att nå fina bad och stränder i skärgården. Men rekreation med fritidsbåtar kan också påverka våra kuster och hav. En ny doktorsavhandling framhåller hur fritidsbåtsägare kan använda havet på ett mer hållbart sätt.

strand

Kemikalier

Miljödag uppmanar till minskade plastföroreningar

Idag, tisdag, firas Världsmiljödagen, ett initiativ som en dag varje år uppmärksammar olika miljöproblem. Årets tema är plastföroreningar, ett allt större problem globalt.

Kemikalier

Elever hjälper forskare leta radioaktiva svampar

Finns det radioaktivt cesium i svensk svamp? Och vad rör det sig i så fall om för mängder? Nu startar Strålande jord, en nationell kartläggning av svampars radioaktivitet, där forskarna tar hjälp av högstadieelever. 

Kemikalier

Nytt bidrag för att minska spridning av läkemedelsrester

Regeringen har beslutat om ett nytt bidrag för att minska mängden läkemedelsrester som hamnar i miljön.

Kemikalier

Miljöinformation ger skjuts åt narkotikaförebyggande

Framställning av tobak och narkotika har stor miljöpåverkan och de negativa miljöeffekterna förvånar - och avskräcker - många ungdomar.

Kemikalier

Mikroplaster sprids med vinden till Alperna

Till och med de mest avlägsna delarna av alperna är förorenade av mikroplaster. Det visar en ny stor studie från universitetet i Bern.

Kemikalier

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor

EU:s medlemsländer har röstat igenom kommissionens förslag att förbjuda 33 farliga ämnen i skor och textiler som kan komma i kontakt med människors hud. Förbudet börjar gälla i slutet av 2020.

Kemikalier

Nyupptäckt enzym kan bryta ner plast

Brittiska forskare har oavsiktligen upptäckt ett enzym som kan bryta ner plast. Förhoppningen är nu att enzymet ska kunna bidra till att minska mängden plastskräp i världen.

En person tar ett blodprov. blodprover har visat att man kan ha upp till 300 olika kemikalier. När de reagerar med varandra får man en så kallad cocktaileffekt.

Kemikalier

Regeringen ska utreda kemikaliers cocktaileffekt

Nu tillsätter regeringen en utredning som ska föreslå strategier för när kemikalier reagerar med varandra, kallat Cocktaileffekten.

Kemikalier

Nya rön om PFAS-spridning

För att åtgärda spridning av PFAS från brandövningsplatser, så måste man ta hänsyn till den aktuella platsens unika förutsättningar. Det visar en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet och Swedavia.

Kemikalier

Större behov av förbud mot mikroplast

Den första juli träder ett svenskt förbud mot mikroplast i kosmetiska produkter i kraft. Nu varnar kemikalieinspektionen att förbudet behöver utökas.

Kemikalier

Biobaserat material kan ge hormonfritt preventivmedel

Forskare har utvecklat ett biobaserad material som förhoppningsvis kan göra livet enklare för människor med inflammatorisk tarmsjukdom i framtiden. Dessutom hoppas forskarna att framstegen kan resultera i ett hormonfritt preventivmedel.

Kemikalier

EU ser över glutamater

EU-kommissionen startar nu arbetet med att se över användningen av tillsatserna glutaminsyra och glutamat i mat. Orsaken är att vi får i oss mer av tillsatserna än man tidigare beräknat.

Kemikalier

Miljömärkningar går längre än lagstiftning

I en ny rapport från Kemikalieinspektionen dras slutsatsen att miljömärkningar går längre i att begränsa farliga kemikalier än den befintliga lagstiftningen.

Kemikalier

Blodfetter kan påverka kroppens giftnivå

En ny studie visar att hemort, kön, vikt och blodfett påverkar hur mycket miljögifter du har i kroppen.

Kemikalier

Födan liten del av plastexponering

Diskussionerna om mikroplast fokuserar ofta på vad vi får i oss genom mat, men forskare har nu visat att exponeringen från användning av olika plastmaterial är betydligt större.

Kemikalier

Svensk industri läcker tonvis med plast till havet

"Framförallt undrar vi hur det är möjligt att det inte finns lagstiftning och tillsyn som förhindrar de här läckagen", säger Martin Hassellöv, professor vid institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Kemikalier

”Vi har aldrig levt i en så ren miljö som i dag”

När människor bara får ta del av fragment av kunskap kan det lätt bli fel och det finns både känslomässiga och vetenskapliga skäl att tona ned debatten om vissa kemikalier. Det är utgångspunkten i en ny bok om katastrofer och miljögifter.

Kemikalier

Mikroplast i smink förbjuds

För två år sedan uppmanade forskare att regeringen skulle förbjuda mikroplast i kosmetika. Från 1 juli blir förbudet verklighet.

Kemikalier

Höga halter bromerade dioxiner i bröstmjölk

Det finns höga halter av bromerade dioxiner i bröstmjölk, visar en studie från Örebro universitet. Bromerade dioxiner är ett oönskat resultat av i första hand bromerade flamskyddsmedel som finns överallt i vår vardag – för att förhindra och fördröja brand.

Svansen på knolval Arktis

Kemikalier

Hur har kvicksilvret nått Arktis?

Många av Arktis känsliga vattenekosystem uppvisar höga halter av miljögiftet kvicksilver. Det drabbar bland annat inuiter som äter fisk och vilt från regionen. Varifrån kvicksilvret kommer är fortfarande oklart, men det hoppas en grupp forskare nu råda bot på.

Kemikalier

Kemikaliesmarta åtgärder i förskolor lönar sig

En ny forskningsrapport visar att det lönar sig att arbeta kemikaliesmart och försöka begränsa antalet skadliga ämnen så långt det går.

Kemikalier

Nu undersöks hur giftiga Mälarens bottnar är

Nu pågår en stor undersökning för att kartlägga hur giftiga Mälarens bottnar är. 42 platser från väst till öst i hela Mälaren ska testas.

Kemikalier

Prisfokus kan öka utsläpp av läkemedel

I mer än 10 år har forskare rapporterat om höga utsläpp av läkemedel från läkemedelsfabriker i olika delar av världen. Kopplingen mellan vilka fabriker som tillverkar substanserna i vilka läkemedelsprodukter är oftast hemlig, men nu har forskare från Göteborgs universitet fått inblick i produktionskedjorna.

Kemikalier

Koll på kemikalier med ny app

Just nu pågår arbetet med att ta fram en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor. Via appen ska konsumenter få information om en vara innehåller farliga ämnen och möjlighet att ställa frågor till leverantörerna.

Kemikalier

Kemikalier i konsumentprodukter kartläggs

Kemikalieinspektionen kommer under hösten att kartlägga farliga kemikalier som ingår i konsumentvaror, bland annat ska myndigheten undersöka innehållet i gummi, silikon och papper.

Kemikalier

”Vi saknar kunskap om de flesta PFAS”

Kemikalieinspektionen och Nordiska kemikaliegruppen (NKG) har jämfört halterna av PFAS som vi känner till i konsumentprodukter med den totala halten av högfluorerade ämnen i konsumentprodukter. Undersökningen visar att den största mängden kommer från okända källor.

Kemikalier

Hur mycket kemikalier tål världen?

"We need to talk about our chemical romance". Det skriver Stockholm Resilience Centre i en artikel där de lyfter dagens kemikalieanvändning som en enorm risk för hälsa och biodiversitet.

Kemikalier

Ryska industrier hotar djurlivet i norr

Några kilometer från den norska gränsen ligger tre av Rysslands smutsigaste industrier och släpper ut svaveldioxid och tungmetaller över Nordnorge. Problemet är så stort att det har kallats Norges största miljöproblem.

lbutikshylla med leksaker

Kemikalier

Så ska problemkemikalier bytas ut snabbare

Nu presenteras utredningen om ett substitutionscentrum för kemikalier. Betänkandet ska bidra till att öka takten i arbetet med att byta ut problemkemikalier i samhället.

Kemikalier

Blyrester från jakt hotar örn

Kungsörnar hotas av blyhaltig ammunition, som de får i sig genom födan. Ett förbud mot blyammunition är troligen det enda sättet att rädda örnarna, skriver forskare i en ny studie.

Kemikalier

Djurförsök – inte enda sättet att testa kemikalier

I dag finns det gott om alternativ till djurförsök, framför allt för tester av vardagsprodukter och kemikalier. Men för ett genombrott i frågan så krävs att kunskapen sprids och att forskarna vågar släppa sina fördomar.

Kemikalier

Bly i nio av tolv elektriska leksaker

Kemikalieinspektionens undersökning hittade förbjudna ämnen i elva av 60 leksaker. Det är bland annat bly som förekommer i lödningarna, i de elektriska leksakerna fanns ämnet i nio av tolv varor.

Kemikalier

”Jag bjuder inte min dotter på fisk”

Över hälften av Sveriges sjöar ligger över WHO:s gränsvärden för kvicksilver. Staffan Åkerblom söker svar.

Kemikalier

Höga halter tungmetall funna i grovt bröd

Bröd som har bakats på grovt vetemjöl sticker ut i Livsmedelsverkets undersökning. Det innehåller betydligt högre halter kadmium än rågbröd. Höga mängder kadmium kan leda till njurskador.

Kemikalier

Sexleksaker klarar kemikaliekrav bättre än andra varor

Tidigare studier har visat att dildos och andra sexleksaker ofta innehåller hormonstörande ämnen. Nu visar en färsk undersökning att sexleksaker klarar kemikaliekraven mycket bättre än till exempel barnleksaker.

Kemikalier

Bly kan påverka barns framtid

Den svenska utfasningen av bly på 70-talet har skapat ett naturligt experiment. Kan det vara så att exponering av bly påverkar ett barns långsiktiga chanser i livet? I nytt projekt ska forskare nu kombinera mossprover med skolbetyg, utbildningslängd och antal brottsutfall.

Kemikalier

Oslo förbjuder tillfälligt dieselbilar

I dag inför Oslo ett förbud mot att köra dieselbil på stadens kommunala vägar. Orsaken är akut hälsofarliga luftföroreningar på grund av det kalla och stilla vädret. Den som trotsar förbudet riskerar böter på 1500 norska kronor.

Kemikalier

Mer mikroplast från konstgräs än tidigare trott

Upp till 3900 ton mikroplast sprids från konstgräs om året i Sverige, visar en kartläggning. Det är mer än tidigare beräkningar. Bara slitage från vägar och däck sprider mer mikroplaster.

Kemikalier

Växt med gen från fluga sanerar sprängmedel

Svenska och brittiska forskare har upptäckt ett enzym i bananflugor som har införts i växten backtrav. På så sätt kan växten neutralisera sprängämnet trotyl i marken.

Kemikalier

Mindre miljögifter i bröstmjölk i Sverige

Andelen organiska gifter i förstföderskors bröstmjölk har minskat under senaste 20 åren. En långtidsstudie visar att Sveriges ansträngningar att minska hälsofarliga kemikalier lyckats.

Kemikalier

”Stark varningssignal för miljötillståndet”

Örnägg med höga halter miljögifter är en gåta som gäckar forskare. Misstankar har riktats mot pappers- och massabrukens historiska utsläpp, men sambandet är långtifrån självklart.

Kemikalier

300 miljoner barn andas skadlig luft

Var sjunde barn i världen lever i områden med luft som är sex gånger giftigare än internationella riktlinjer. Det gör att de riskerar att riskerar att dö före fem års ålder, enligt en ny studie av Unicef.

ägg

Kemikalier

Mer miljögift i ekoägg

Ekologiska ägg innehåller högre halter av miljögiftet dioxin än konventionella ägg. Det visar nya kontroller utförda av Livsmedelsverket. Varför det ser ut så är inte helt säkert, men fodret skulle kunna vara en orsak.

Kemikalier

Koppling mellan miljögift och småbarnsfeber

Det kan finnas en koppling mellan perfluorerade ämnen i blodet hos gravida och småbarnsfeber. Det visar en ny dansk studie från Syddansk universitet.

Kemikalier

Ny teknik ska minska spridning av gifter

Forskare vid Luleå tekniska universitet utvecklar en metod som ska hindra giftiga ämnen att sprida sig i grundvattnet. Tekniken ska främst användas i förorenade industriområden där särskilt halterna av arsenik är stor.

Kemikalier

Bakterier kan sanera mark från tungmetaller

Naturligt förekommande jordbakterier kan användas för att sanera mark och vatten från tungmetaller, enligt ny avhandling. Metoden är en miljövänlig lösning som kan få stor betydelse för människor och djur som lever i områden med problem med förorenat dricksvatten.

Kemikalier

Rester av läkemedel i gödsel

Avloppsslam som används som gödselmedel på jordbruksmark innehåller läkemedelsrester, det visar ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet. Avloppsvatten från reningsverken står dock fortfarande för största spridningen av läkemedel.

Kemikalier

Förbjudna kemikalier i vanliga plastprodukter

Kemikalieinspektionen har analyserat 160 plastprodukter. I nästan var tionde produkt hittades förbjudna kemikalier. Otillåtna ämnen hittades bland annat i en duschslang, en haklapp och en yogamatta.

Rottweilers

Kemikalier

Samband mellan miljögifter och lägre fertilitet stärks

En omfattande brittisk studie visar kraftiga och snabba förändringar av fertiliteten hos hanhundar, vilket misstänks ha ett samband med miljögifter.

Kemikalier

KEMI: Användningen av högfluorerade ämnen bör upphöra

Användningen av högfluorerade ämnen, PFAS, som kan förorena miljön bör upphöra på sikt. Det framhåller Kemikalieinspektionen i en delrapport som har överlämnats till regeringen.

Kemikalier

Miljöövervakning missar giftiga kemikalier

Många giftiga kemikalier som inte är förbjudna genom lagstiftning missas helt i miljöövervakningen. Det visar en studie från Stockholms universitet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science.

Kemikalier

Nya kemikalier på EUs värstinglista

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har en lista över särskilt farliga ämnen som kallas för kandidatförteckningen. I december uppdaterades den med fem nya ämnen.

Kemikalier

Metoden som ska täppa till luckorna i kemikalielagstiftningen

Forskare vid Stockholms universitet anser inte att EU:s reglering av kemikalier är tillräcklig för att skydda människors hälsa och miljö. I en avhandling föreslås nu en metod för att underlätta kopplingen mellan forskning och lagstiftning.

Kemikalier

Snart vet vi vilka kemikalieblandningar som är största hälsohoten

Trots att cocktaileffekten har studerats och debatterats i flera år har den ännu inte haft någon större inverkan på lagstiftningen kring kemikalier. Två svenska forskningsprojekt kan komma att ändra på det.

Kemikalier

Hormonstörare kostar EU över 180 miljarder varje år

Hormonstörande ämnen bidrar väsentligt till fetma och diabetes, och kostar de europeiska länderna minst 180 miljarder kronor varje år. Enligt forskarna bakom studien är siffran försiktigt tilltagen, och resultaten visar behovet av att kontrollera exponeringen för hormonstörande ämnen.

Människor har anpassat sig genetiskt till en förorenad miljö.

Kemikalier

Vissa människor genetiskt anpassade till förorenad miljö

Vissa grupper av befolkningen i argentinska Anderna har ökat sin motståndskraft mot arsenik, och anpassat sig genetiskt till en förorenad miljö. Det visar ny studie från Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

Exponering för bekämpningsmedel kan fördubbla risken för Parkinsons

Kemikalier

Bekämpningsmedel ökar risken för Parkinsons sjukdom

Exponering för bekämpningsmedel kan fördubbla risken för Parkinsons sjukdom. Det visar en ny forskningsöversikt från Örebro universitet. Störst risk är det för personer som arbetar med frukt och grönt.

Oäkta smycken kan innehålla tungmetaller

Kemikalier

Oäkta smycken kan innehålla tungmetaller

En granskning av oäkta smycken visar att de kan innehålla ämnen som bly, kadmium och allergiframkallande nickel.

Små barn har högre halter bromerade flamskyddsmedel jämfört med deras mammor

Kemikalier

Höga halter av bromerade flamskyddsmedel hos små barn

Små barn har två till tre gånger högre halter av bromerade flamskyddsmedel (BFR) i blodet än sina mammor. Det visar ny avhandling från Stockholms universitet.

Kemikalier

Stavmixrar läcker giftiga kemikalier

Åtta av tolv testade stavmixrar avger klorparaffiner vid normal hushållsanvändningen. Det visar ny undersökning från Stockholms universitet.

Miljögifter kan störa minkarnas reproduktion

Kemikalier

Kemikaliecocktail påverkar minkars fortplantning

Vilda minkhannar som har ackumulerat höga halter av vissa miljögifter visar tecken på feminisering, en påverkan på fortplantningssystemet. Det visar ny studie om effekter av hormonstörande ämnen från SLU.

Apelsiner

Kemikalier

Rester av bekämpningsmedel återfinns i urin

En ny rapport från Naturvårdsverket visar att många av oss bär på rester av bekämpningsmedel. Tydligast var det hos storkonsumenter av kaffe, vin, citrusfrukter, grönsaker och vissa spannmålsprodukter.

Två barn bygger hus av plastklossar

Kemikalier

Plastgolv kan orsaka astma

Det finns ett tydligt samband mellan ftalater och astma hos skolbarn hävdar ny amerikansk studie.

Kemikalier

Grundvattnet i Skåne förorenat

Bekämpningsmedel är vanligt förekommande i det skånska grundvattnet. Det visar en ny forskningsavhandling från Lunds universitet.

Kemikalier

Plastprodukter innehöll farliga ämnen

I nästan hälften av de plastprodukter som undersöktes av Kemikalieinspektionen hittades farliga ämnen.

Kemikalier

Dricksvatten kan innehålla bekämpningsmedel

SLU:s nationella provtagningar visar att svenskt grundvatten ofta innehåller rester av bekämpningsmedel. Eftersom hälften av vårt dricksvatten kommer från grundvatten kan många människor ovetandes få sig kemikalierna via sitt dagliga vatten.

Kemikalier

Båtklubbar måste ta ansvar för gifterna på land

Skötseln av fritidsbåtar under vinterhalvåret ger stora föroreningar på land. Det handlar om höga halter av mycket giftiga ämnen. Forskare vid Stockholms universitet har nu sett över ansvarsfrågan och slutsatsen är att båtklubbar behöver ha tydliga regler och kontrollera att medlemmarna följer dem. Man bör även överväga att göra båtuppläggningsplatser tillståndspliktiga.

Kemikalier

De kan ha svaret på giftgåtan i Bottenhavet

Miljögifter som fasades ut på 70-talet har återigen dykt upp i havsörnens ägg. Forskarna misstänker att havsborstmaskens intåg i Bottenhavet kan ha betydelse för varför man nu hittar gifterna i näringskedjan.

Kemikalier

Onormalt höga gifthalter i havsörnars ägg

Miljögifter har återigen dykt upp i havsörnars ägg. Forskarna tror att det är orsaken till varför havsörnarna vid kusten i norra delen av Bottenhavet under flera år inte har några ungar.

Kemikalier

Blodprover förorenade med bisfenol A

Tidigare studier som visat höga koncentrationer av bisfenol A i blod kan nu ifrågasättas. Enligt en ny rapport från Livsmedelsverket kan den utrustning som används vid provtagningar lätt förorena blodprover med bisfenol A.

Kemikalier

Frön från träd kan rena vatten

En studie från Uppsala universitet visar att extrakt från trädet Moringa oleiferas frön kan rena vatten.

Kemikalier

Ökade halter av miljögifter i uttrar

Koncentrationer av miljögifterna perfluoralkylsyror (PFAA) i levern hos uttrar har stadigt ökat i Sverige under de senaste 40 åren, trots minskade PFAA-utsläpp.

Kemikalier

Så ska regnvatten renas från tungmetaller

Det kallas Rain Garden, eller dagvattenbiofilter, och är en enkel anläggning för att rena och fördröja dagvatten. Forskare försöker nu få tekniken, som redan används i USA och Australien, applicerbar för svenska förhållanden.

Kemikalier

Straffskatt på vardagsgifter

Regeringen utreder ekonomiska styrmedel för att minska spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen i varor och konsumentprodukter, skriver Annie Lööf och Lena Ek i en debattartikel i Expressen

Kemikalier

Gamla föroreningar kan snabbt få fötter

Många av landets tusentals förorenade platser är övergivna och utgör därför idag inget omedelbart hot mot människors hälsa. Men vid förändrad markanvändning, vid större ras eller om giftiga marker översvämmas kan riskbilden bli helt annorlunda.

Kemikalier

”Vi måste välja saneringsprojekt med större omsorg”

För att inte spräcka budget måste de områden som ska saneras väljas med omsorg. Istället för att bara värdera en mark efter hur mycket gift den innehåller kan det vara bättre att mäta den risk som marken faktiskt utgör för människa och miljö.

Kemikalier

Ny forskning ska ge bättre saneringsmetoder

80 000 markområden runt om i landet har klassats som potentiellt giftiga. Att sanera alla dessa skulle bli mycket dyrt, att återställa ett enda område kan kosta allt från enstaka till hundratals miljoner kronor. Ny forskning ska ge oss bättre reningsteknik men även säkrare metoder för att välja ut vilka platser som bör åtgärdas först.

Kemikalier

Den giftigaste marken inte alltid den farligaste

Trots höga koncentrationer av giftiga ämnen i marken är sanering inte alltid det bästa alternativet. Forskare undersöker nu nya metoder för att mäta hur pass farliga jordar egentligen är för markens organismer.

Kemikalier

Biogrödor renar mark och stoppar spridning

Sanera förorenad mark och samtidigt få bioenergi. Odlingar i giftiga marker kan minska spridningen av farliga ämnen, och göra dessa mindre tillgängliga för människor och djur. De odlade grödorna kan sedan användas som biobränsle.

Kemikalier

Farliga metaller ska bindas i jorden

Genom att göra metaller som finns i förorenade marker mer stabila kan de bli ett mindre hot mot både miljö och hälsa. Metoden har visat sig fungera i labb, problemet är att ingen entreprenör vågar testa den i praktiken.

Kemikalier

Ny rapport om samhällets oförmåga att ingripa i tid

Okunskap, passivitet och ekonomiska intressen har i flera välkända fall genom historien orsakat miljöförstöring, sjukdom, skador och dödsfall. Europeiska miljöbyrån, EEA, ger nu ut en rapport om samhällets oförmåga att ingripa i tid när tecknen på miljöpåverkan rapporteras.

Kemikalier

Nödvändigt med fokus på både hälsoeffekter och åtgärder

Vetenskapliga rön om riskerna med PCB, flamskyddsmedel och andra miljögifter har varit centrala i svenska framgångar för att få igenom internationella beslut om åtgärder. Motsvarande kunskaper om dagens föroreningar är viktiga i förhandlingar inom EU och på global nivå.

Kemikalier

Företag vinner på att öka kemikaliekollen

Nu har kapitalförvaltarna fått upp ögonen för kemikaliefrågan. Swedbank Robur vill att företag ska ta mer ansvar för innehållet i sina produkter.

Kemikalier

Tydligt samband mellan miljögifter och folksjukdomar

Uppsalaforskarna Monica och Lars Lind kan visa att det finns ett tydligt samband mellan hormonstörande miljögifter och sjukdomar som fetma, högt blodtryck, höga blodfetter och diabetes. Sjukdomar som ökar snabbt i antal och som riskerar att göra samhällets sjukvårdskostnader ohanterliga.

Kemikalier

Så mycket kemikalier sprids i hemmet

Varor och produkter i vår omgivning innehåller mängder av farliga ämnen och är viktiga måltavlor för framtidens kemikaliearbete. Ny svensk forskning kartlägger vilka ämnen som läcker ut från plaster, gummi och textilier och i vilken omfattning.

Kemikalier

Tuff kamp mot tåliga bakterier

Allt sedan penicillinet utvecklades i mitten av 1900-talet har antibiotika varit ett ovärderligt botemedel mot bakterieorsakade sjukdomar hos både människor och djur. Men årtionden av överutnyttjande och okontrollerade utsläpp i naturen har fått till effekt att flera sjukdomsframkallande bakterier succesivt utvecklat ett skydd mot antibiotika. Och nu sprids dessa bakterier och resistensgener på olika sätt snabbt i samhället och naturen.