Ett giftigt moln av kvävedioxid som legat över norra Italien har tunnats ut, visar nya satellitbilder och liknande effekter har synts över Kina. Enligt experter kan utsläppsminskningarna vara en följd av åtgärder mot coronaviruset.

Nya bilder från satelliten Copernicus Sentinel-5P visar att ett moln med hög koncentration av den giftiga gasen kvävedioxid över Poslätten i norra Italien nu har tunnats ut. Minskningen är enligt den europeiska rymdorganisationen ESA en effekt av åtgärderna mot coronavirusets spridning, rapporterar Svenska Dagbladet.

– Även om det kan vara små variationerna i datan på grund av molntäcken och förändringar i vädret, är vi mycket säkra på att minskningen i utsläpp sammanfaller med nedstängningen av Italien med minskad trafik och industriell aktivitet som följd, säger Claus Zehner, chef för Copernicus Sentinel-5P-programmet på ESA i ett uttalande.