Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Med biologisk mångfald menas den stora variation som förekommer i naturen inom arter, mellan arter och mellan artsamhällen. Den biologiska mångfalden är oerhört viktig för fungerade ekosystem och bildandet av ekosystemtjänster. Genom konventionen om biologisk mångfald har världen enats om att vi tillsammans måste stoppa förlusten av arter, populationer och ekosystem.

Trichius fasciatus

Biologisk mångfald

”Utan insekterna har vi inte en chans”

Med sin bok om skogen fick biologiprofessorn Anne Sverdrup-Thygeson såväl sina landsmän i Norge som oss svenskar att se livet i skogen med nya ögon. Men allt började med insekterna.

Älg

Biologisk mångfald

Älgvandringen markerar vårens intåg

Snart är det dags för nypremiär av SVT:s satsning ”Den stora älgvandringen”, ett program som engagerar många tittare, men vad är det egentligen som lockar? Det undersöks nu av forskare som också studerar dataspel och appar för att förstå hur ny teknik påverkar vår relation till naturen.

Getväppling

Biologisk mångfald

Väcker igenvuxna betesmarker till liv

I en backe med granar, brännässlor och hallonsnår får Emil V. Nilsson syn på en ensam kattfot. Det blir början på en restaurering av en igenvuxen betesmark – inte av längtan efter det traditionella jordbrukslivet, utan för att väcka ängs- och hagmarksarter till liv innan det är för sent. En räddningsaktion.

ALger

Biologisk mångfald

Tidigare algblomning kan rubba ekosystemets balans

Östersjöns algblomning kommer i dag en vecka tidigare jämfört med tio år sedan. Men det gäller bara växtplankton, något som kan leda till problem i havets ekosystem.

Plantering

Biologisk mångfald

”Vi behöver ta trädgårdsskötsel på större allvar”

Trädgården är platsen där hobbyodlare ser effekterna av klimatförändringar och vill bidra till en bättre värld. Men hur navigerar trädgårdsägare i en strid ström av information, som inte alltid baseras på fakta? Kanske är det trädgårdens låga status som sätter käppar i hjulen när odlingsentusiaster försöker göra rätt.

Gråsäl

Biologisk mångfald

Forskare varnar för ohållbar säljakt

Dagens jaktkvot på gråsäl hotar på sikt artens överlevnad i Östersjön. Det varnar forskare från Göteborgs universitet som menar att kvoten måste sänkas.

Torka

Biologisk mångfald

Extremväder kan minska den biologiska mångfalden

Torka, översvämningar och värmeböljor kommer bli allt vanligare i klimatförändringarnas spår. I ett nytt projekt ska forskare granska hur den biologiska mångfalden påverkas av extrema väderhändelser. Till sin hjälp har de historiska data från över ett halvsekel.

Snödroppe

Biologisk mångfald

Vad behövs för att insekter ska trivas i stadsmiljö?

Ängar i stället för gräsmattor och sandhögar som ska locka pollinatörer börjar bli en vanlig syn i många kommuner. Städernas grönområden är en resurs – men hur ska de se ut för att gynna mångfalden och inte bara locka pollinatörer från en plats till en annan?

Storskarv

Biologisk mångfald

Dramatisk ökning av häckande skarvar

Nya siffror visar att antalet häckande storskarvar nästan har fördubblats sedan den förra rikstäckande räkningen gjordes för 11 år sedan. Att skarven trivs kan orsaka problem, men en av våra mest hatade fåglar har ett oförtjänt dåligt rykte.

Koraller

Biologisk mångfald

Nytt sätt att räkna på naturvärden

Ett internationellt forskarlag, där den svenska miljöekonomen Thomas Sterner ingår, har hittat ett nytt sätt att kvantifiera natur- och miljövärden genom att räkna upp dem varje år.

Grimsö

Biologisk mångfald

På spaning efter Sveriges mest populära djur

Den svenska rovdjursinventeringen har kallats för världens mest avancerade. Henrik Andrén har ägnat större delen av sin karriär åt att studera lodjur – som är betydligt mer älskade än både varg och vildsvin. Hur kommer det sig?

Får

Biologisk mångfald

Lyckat att släppa ut får i pisten

I skidanläggningarna Tänndalen och Bruksvallarna i Jämtland välkomnar man numera får i backarna - ja, på sommaren alltså. Projektet ”Får i pisten” lyfts fram som en lyckad satsning i en ny rapport från Naturvårdsverket.

Storspigg

Biologisk mångfald

Grannsamverkan bland rovfiskar bromsar spiggvågen

Spiggen frodas längs den svenska östkusten och det får stora effekter på ekosystemet. Ny forskning visar att de små fiskarnas framfart hejdas om det finns gott om rovfisk i närområdet som kan hjälpa det lokala fiskbeståndet att stå emot trycket.

Tvärribbad näbbmussla

Biologisk mångfald

Glada nyheter från övervakning av mjukbottnar

Forskare vid Göteborgs universitet blev glatt överraskade vid den årliga miljöövervakningen av mjukbottnar, då de hittade arten tvärribbad näbbmussla, som varit borta i över 30 år.  

Knubbsälar

Biologisk mångfald

Varför minskar antalet sälar i Kosterhavet?

Knubbsälarna i Kosterhavet ses som ett hot mot fisket, men är de verkligen det? Och varför har populationen börjat minska efter många decenniers ökning? Genom att undersöka vad sälarna äter hoppas forskare kunna hitta svaren.

Everglades

Biologisk mångfald

Här ökar havsnivån en centimeter om året 

Våtmarker är kända för sin artrikedom och amerikanska myndigheter har redan lagt flera miljarder dollar på att återväta landets största träskområde Everglades. Extrakt reste till USA och tog reda på hur våtmarksexperterna tacklar kommande kriser. Blir havsnivåhöjningar och invasiva arter två problem för mycket?

Talgoxe

Biologisk mångfald

Fixa restfest för fåglarna

Många sätter ut en havrekärve i trädgården som mat till småfåglarna, men för att locka fler arter kan det löna sig att rensa ur kylskåpet.

katt jagar

Biologisk mångfald

Katter tar fler djur än väntat – även hotade arter

För första gången har forskare tittat på vilken inverkan våra katter har på de vilda djuren globalt sett. Det visar sig att katter fångar fler djurarter än väntat – och att en betydande del av dessa är hotade arter.

Mattias Olsson

Biologisk mångfald

Så ska viltolyckorna minska

Att krocka med rådjur blir allt vanligare längs både väg och järnväg. Forskaren Mattias Olsson och hans kollegor är fast beslutna om att vända trenden. Till sin hjälp har de övergångsställen för rådjur och talande järnvägar.

Ipe

Biologisk mångfald

Tropiskt ipê-trä ofta illegalt avverkat

Tre fjärdedelar av det tropiska träslaget ipê från delstaten Pará i kan vara olagligt avverkat, enligt en ny studie från Chalmers. – Studien kan bli ett verktyg för att motverka den illegala avverkningen, säger Caroline S.S. Franca, doktorand på Chalmers.

Naturbetesmark

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald viktig för kolinlagring i gräsmark

När den biologiska mångfalden minskar i betes- och stäppmarker lagras också mindre kol. Forskare tror att det beror på att i gräsmarker med färre arter bryts växtligheten ner snabbare.

Fiske

Biologisk mångfald

”Industrifisket segrade stort”

EU-kommissionens förslag om stopp för riktat fiske av sill/strömming i centrala Östersjön och Bottniska viken röstades i går ner av EU:s jordbruks- och fiskeministrar, vilket kritiseras av Östersjöcentrums fiskeforskare Henrik Svedäng.

Björn

Biologisk mångfald

Antalet björnar minskar i landet

Antalet björnar minskar i Sverige, en väntad effekt efter höjda licensjaktskvoter, enligt Naturvårdsverket. Björnstammen pressas också av ändrade jaktregler, som enligt forskare kan försvaga björnstammen ytterligare framöver.

Jord

Biologisk mångfald

Trots ambitioner vet vi inte hur marken mår

Vikten av att värna den biologiska mångfalden även under jord ligger bakom EU:s satsning på markhälsa. Men trots höga ambitioner går arbetet trögt. Det ursprungliga förslaget om en lag för markens hälsa blev i stället en lag om övervakning – och utan de indikatorer som forskare hade föreslagit.

Svampar

Biologisk mångfald

Forskare föreslår rödlistning av okända växter

Att bevara den biologiska mångfalden är en kamp mot klockan, enligt den femte upplagan av rapporten State of the World's Plants and Fungi, som ges ut av Royal Botanic Gardens Kew i London. För att lyckas krävs att ännu oupptäckta arter rödlistas, menar forskarna.

Havsborstmask

Biologisk mångfald

Djuphavets arter känsliga för utrotning

Efterfrågan på mineraler till batterier ökar och intresset för utvinning från världshavens allra djupaste områden är starkt. Provtagningar från ett djuhavsområde i östra Stilla havet visar på stor artrikedom, men att antalet individer i varje art är få, vilket gör dem extra känsliga för utrotning.

Impatiens glandulifera

Biologisk mångfald

Trädgårdsägare avgörande i kampen mot invasiva växter

Invasiva främmande arter har oftast ett ursprung som trädgårdsväxter. Men trädgårdsägarnas kunskaper är ofta begränsade, konstaterar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Blomsteräng

Biologisk mångfald

Mer biologisk mångfald för pengarna

Investeringar i att öka den biologiska mångfalden behöver matchas med var de gör störst nytta. På så sätt kan fler företag engageras i arbetet för diversiteten, enligt forskare vid Lunds universitet.

Fästing

Biologisk mångfald

Överdriven skräck för Nordens farligaste djur?

Vår avsky för fästingar vet inga gränser, och kanske präglas inställningen till den lilla spindeln av överdriven alarmism? Finländska forskare ser att vissa människor är så rädda för fästingar att de helt och hållet undviker att vara i naturen.

Fiskstim

Biologisk mångfald

Mindre men fler fiskar i världen

Fiskarna har minskat i storlek under de senaste 60 åren, men däremot har antalet fiskar ökat. Det visar en ny studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science.

Sofia Blomqvist

Biologisk mångfald

Hundar hjälper till att inventera humlor i vägkanter

Hundar kan nosa fram allt från narkotika till kantareller. Nu används hundarnas nosar också för att lokalisera var humlor bor – och om det finns svampsjukdomar på äppelträd. Vad ska det vara bra för?

Vattenhyacint Pontederia crassipes

Biologisk mångfald

Invasiva arter blir bara fler – orsakar skador för miljarder

Spridning av sjukdomar, minskade skördar och ett decimerat fiske – det är några av effekterna när invasiva främmande arter blir ett allt större problem.

Rovmärla

Biologisk mångfald

Den aggressiva rovmärlan närmar sig Mälaren

Den invasiva rovmärlan börjar få fäste i svenskt vatten. I våras upptäcktes större rovmärla i Vättern och nu har mindre rovmärla hittats i sjöar i södra Stockholm – och risken att kräftdjuret sprider sig till Mälaren är stor.

Fågelmatning

Biologisk mångfald

Covid fick oss att upptäcka småfåglarna runt knuten

Intresset för att mata fåglar sköt i höjden över hela världen under pandemin, enligt en ny studie. Det i sin tur gav människor en större kontakt med naturen – men för fåglarna är det inte bara positivt.

Kräftfiske

Biologisk mångfald

Flodkräftan måste odlas för att ha en chans

Kräftpremiären står för dörren, men för att den endemiska svenska flodkräftan ska finnas kvar i framtiden behöver arten odlas. Receptet för att lyckas med odling av flodkräftan beskrivs ingående i en bok från SLU, som publicerades i våras.

Fjällämmel

Biologisk mångfald

Få lämlar drabbar ugglor och rovfåglar

Norrbottens fjällvärld – där är det störst chans att se fjällämlar i år. Årets nationella övervakning av smågnagare visar stora skillnader i antalet lämlar på olika håll i landet.

Potatisodling

Biologisk mångfald

”Skrämmande kunskapsluckor om bekämpningsmedel och bin”

Forskning har visat att neonikotinoider i bekämpningsmedel hotar bin även vid låga halter – med ett EU-förbud som följd. Men hur påverkas insekter av andra insektsgift som används i odling? I en ny studie ser forskarna stora kunskapsluckor.

Älgjakt

Biologisk mångfald

Ny jakt- och viltvårdsmyndighet utreds

Regeringen har tillsatt en utredning om ny jakt- och viltvårdsmyndighet, ett område som i dag ingår under Naturvårdsverkets ansvar.  

Igelkott

Biologisk mångfald

Nytt sätt att mäta biologisk mångfald

Mätstationer som kontrollerar luftkvalitet skulle också kunna kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden. I en ny studie har DNA från både djur som växter samlats in.

Vindkraftverk

Biologisk mångfald

Fler fiskar i vindkraftsparker till havs

Vindkraftsparker gynnar både den biologiska mångfalden och antalet fiskar, visar en genomgång av vetenskapliga artiklar, genomförd av Göteborgs universitet.

Biologisk mångfald

Yngre kan för lite om invasiva arter

Trots att 80 procent av Sveriges vuxna befolkning stöter på invasiva arter genom sitt fritidsintresse så saknar många yngre personer kunskap om dessa arter.

Visent

Biologisk mångfald

Ny studie: Vilda visenter till svensk skog

Vilda visenter har inte funnits i Sverige på 8 000 år. Nu ska Skogssällskapet och Sveriges lantbruksuniversitet utreda om det är möjligt att återinföra dem i svenska skogar.

Brandkronad kungsfågel

Biologisk mångfald

”Varmare klimat förändrar våra fågelsamhällen”

Fågelarter som gillar värme ökar i Sverige, medan de arter som föredrar kyla minskar. Det är en tydlig trend i Svensk Fågeltaxerings årsrapport för 2022.

Vägren

Biologisk mångfald

Blommande vägrenar ersätter inte artrika betesmarker

Artrika ängar och naturbetesmarker börjar bli sällsynta. En förhoppning har varit att vägrenar och kraftledningsgator kan gynna den biologiska mångfalden på samma sätt.

Fjäril

Biologisk mångfald

Snopet avslut för pilotsatsning om pollinatörer

I tre år har forskare undersökt hur man på bästa sätt får i gång ett nationellt övervakningsprogram för bin, humlor och andra pollinatörer. Nu är projektet klart, men i stället för att sätta i gång gör arbetet tvärnit.

Vättern

Biologisk mångfald

”Människans rättigheter kan inte särskiljas från naturens”

Vad händer om vi vänder på perspektiven och låter naturens rättigheter styra hur ett naturområde får användas? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt, med sjön Vättern i fokus.

Blåstång

Biologisk mångfald

Forskare efterlyser tidiga tångrapporter från Östersjön

Sommaren kan tyckas avlägsen när våren ännu inte gjort sitt intåg. Men Östersjöns blåstång mognar tidigare än vad forskarna först har trott. Nu efterlyser algforskare observationer från allmänheten redan i mars.

Torsk

Biologisk mångfald

Torsken måttligt påverkad av gasläckan

Läckan i Nord Stream-ledningarna i september befarades kunna skada fiskbestånden, men analyssvar ger nu lugnande besked.

Midsommarblomster

Biologisk mångfald

Bivänliga trädgårdar hjälper pollinatörer

Är du en av dem som har anlagt en äng i din trädgård, låtit gräset växa och skapat livsmiljöer för insekter? Det har du inte gjort i onödan, visar en ny forskningsstudie: det privatpersoner gör i sina trädgårdar gör skillnad.

Makaonfjärilen

Biologisk mångfald

Dyster prognos för miljömålen

Fyra av Sveriges 16 miljökvalitetsmål nås eller är nära att uppnås, visar Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen. Myndigheten uppmanar nu regeringen att prioritera klimat och biologisk mångfald.

Blomsterträdgård

Biologisk mångfald

Trädgården – en stor potential för biologisk mångfald

Mer än 213 000 kvadratmeter trädgård, balkong eller kolonilott har under det gångna året förvandlats till en rikare miljö för djur och växter. Det visar inrapporteringen i kampanjen Ett rikare Sverige.

Montreal

Biologisk mångfald

COP15: Frustration över orättvisor bromsar FN-avtal

När världens miljöministrar nu ansluter till FN-mötet om biologisk mångfald i Montreal är det efter tröga förhandlingar som inte gett det resultat som förväntats. Precis som under COP27 i Egypten protesterar världens fattigare länder mot bristen på finansieringsvilja.

Biologisk mångfald

Rejäl budgetminskning för miljöövervakningen nästa år

Nedskärningarna inom miljöövervakningen kommer i en tid då de internationella kraven ökar. Sverige hotas redan med böter för bristande övervakning av till exempel sjöar och vattendrag.

Svamp

Biologisk mångfald

”Situationen för mångfalden är akut”

Nu pågår FN:s konferens om biologisk mångfald i Kanada, där forskare hoppas att frågan ska få ett nytt ramverk motsvarande klimatets Parisavtal.

Röd fågel

Biologisk mångfald

Forskare i upprop för Madagaskar

Forskare från mer än 50 olika lärosäten världen över varnar för att den unika biologiska mångfalden på Madagaskar är akut hotat. De uppmanar nu regeringar och miljöorganisationer om hjälp.

Tonfisk

Biologisk mångfald

Skyddade havsområden viktiga för klimatet

Marina naturreservat bidrar till såväl biologisk mångfald som ett hållbart fiske och upptag av koldioxid, konstaterar forskare. Samtidigt visar en annan studie att ett skyddat område i Stilla havet lett till att fiskbestånd även utanför reservatet har återhämtat sig.

Biologisk mångfald

Striden om de svenska vargarna

Riksdagen har föreslagit en halvering av antalet vargar i Sverige, vilket är oförenligt med kraven från EU, menar svenska vargforskare. − EU-domstolens stämning lär komma som ett brev på posten, säger Olof Liberg, forskare inom projektet Skandulv.

Alexandre Antonelli

Biologisk mångfald

Han kämpar för vårt dolda universum

I dagarna släpps boken Ett dolt universum, av Alexandre Antonelli, forskaren som brinner för biologisk mångfald och tidigt varnade för att hoten mot biologisk mångfald har minst lika stor påverkan som klimatförändringar.

Biologisk mångfald

”Tonfiskar återvänder till skandinaviska vatten”

Den blåfenade tonfisken vandrar i Atlanten, och det är förmodligen samma tonfiskar som år efter år återvänder till våra vatten. Det visar forskare som i samarbete med sportfiskare har fångat och märkt blåfenad tonfisk.

Kräfta

Biologisk mångfald

Djurplågeri att koka kräftor levande?

Traditionen att koka kräftor levande har lång historia i Sverige, men nu börjar metoden ifrågasättas. Tidigare har man trott att kräftdjur inte kan känna smärta, men det motbevisas av de senaste forskningsrönen.

Biologisk mångfald

Mindre sill och strömming längs Östersjökusten

Yrkesfiskare vittnar om sämre tillgång på strömming och sill utmed landets kuster, orsaken till nedgången är inte klarlagt, men det storskaliga trålfisket ute till havs skulle kunna vara en förklaring.

Biologisk mångfald

Tillskott på EU:s lista över invasiva arter

Syrenslide och japansk träddödare är två trädgårdsväxter att hålla ögonen på – båda finns med bland de nya arter som nu förbjuds av EU. Från och med augusti läggs de och ytterligare 20 nya arter till EU:s förteckning över invasiva främmande arter.

Biologisk mångfald

Ny IPBES-rapport: Naturens värde måste lyftas

Om den globala krisen för biologisk mångfald ska kunna bromsas behöver vi se vilken betydelse naturen har för oss – och ta hänsyn till det i beslut. Det menar 82 forskare bakom IPBES senaste rapport, som samlar de första omfattande riktlinjerna för att bedöma naturens värde.

Biologisk mångfald

Forskare lockar unga att hjälpa insekter

I ett forskningsprojektet vid Karlstads universitet studerar forskare hur grundskolan kan utformas för att unga människor ska utveckla mer kunskap om att hjälpa insekter.

Nyckelpigespindel

Biologisk mångfald

Skadegörelse hot mot sällsynt spindel

Landets enda fridlysta spindel, nyckelpigespindeln, har bara hittats på två platser i landet. Nu har den ena platsen, i Skåne, utsatts för skador. Troligen är det närgångna naturintresserade som har velat fotografera eller samla in spindlarna och då förstört spindelnäten.

Bäver

Biologisk mångfald

Från utrotad till störst på hundra år

Från att ha varit helt utrotad som art under ett halvt sekel så återintroducerades bävern i Sverige för 100 år sedan. I dag är den svenska bäverstammen stark, vilket väcker förtret hos fiskare och skogsägare, men samtidig gynnar den biologiska mångfalden.

Fjäril

Biologisk mångfald

Blommorna viktiga för långt fler än vildbin

I en färsk undersökning har Artdatabanken tittat på hur stor andel av svenska insektsarter som har pollen eller nektar som näringskälla. Av drygt 13 400 undersökta arter är blommande växter viktiga för en tredjedel. Det innebär att åtgärder som gynnar vilda pollinatörer är viktiga för fler än bara vildbin.

Gråsparv

Biologisk mångfald

Småfåglar i stan drabbas av våra föroreningar

Fåglar i stan lever med samma luftföroreningar som vi människor, men forskare befarar att de påverkas mer negativt. Nu undersöks talgoxar och gråsparvar i Sveriges tre största städer.

Guckusko

Biologisk mångfald

”Den lokala utrotningshastigheten är hög”

Det mesta vi tror oss veta om utrotning baseras på hur det ser ut för däggdjur och fåglar, men de representerar bara en bråkdel av vår biologiska mångfald, enligt en av forskarna bakom WWF:s Living Planet Report.

Fårhage

Biologisk mångfald

Mindre gårdar viktiga för ekosystemtjänster

Ett landskap med många småskaliga gårdar med kor och får är mer varierat än landskap med stora jordbruk. Där trivs också såväl pollinerare som människor bättre, enligt en kartläggning av ekosystemtjänster i olika sorters jordbruksmark.

Fisk

Biologisk mångfald

Nya metoder i kampen mot illegalt fiske

Nya övervakningsmetoder av jordens fiske kan minska riskerna för arbetskraftsmissbruk och illegalt fiske. Det visar en forskningsstudie från bland annat Stockholm Resilience Centre.

Tranor Hornborgasjön

Biologisk mångfald

Konfliktfyllt när tranorna återvänder

Nu syns tranorna åter dansa vid våtmarkerna och sprida budet om att våren är på väg. Deras spel är uppskattat, men den växande tranpopulationen ställer också till problem.

Blåmes vid fågelbord

Biologisk mångfald

Rätt eller fel att mata småfåglar?

Många gillar att mata fåglar, men hur bra är det egentligen för fåglarna? Biologen Caroline Isaksson ser att det ger fördelar under vintern, men nu när våren bryter ut tyder mycket på att fåglarna klarar sig bättre själva.

Ishav

Biologisk mångfald

Fungerande men känsligt ekosystem runt Nordpolen

Atlanttorsk och bläckfisk förekommer mycket längre norrut än man tidigare trott, enligt forskare som kartlagt fiskbeståndet i centrala Norra Ishavet. Upptäckten visar att det finns ett fungerande men känsligt ekosystem runt Nordpolen.

Sånglärka

Biologisk mångfald

Storspoven och sånglärkan fortsätter minska

Sånglärkan, storspoven och tofsvipan är några av våra fåglar som det går dåligt för. De hör alla hemma i jordbrukslandskapet – som blir allt fattigare på fåglar. Det visar Birdlifes genomgång av läget för Sveriges fåglar.

Biologisk måndgald

Biologisk mångfald

Rätt skötta vägkanter gynnar biologisk mångfald

Vägkanter och kraftledningsgator kan med rätt skötsel öka den biologiska mångfalden. Och som tur är finns det gott om dessa marker i Sverige, enligt en ny avhandling från SLU.

Ängsmark

Biologisk mångfald

Nya råd: Så får vilda växter planteras i naturen

Att så och plantera vilda växter kan vara ett sätt att stärka den biologiska mångfalden, men det finns också risker med att sprida vilda växter i naturliga miljöer. För att minimera riskerna finns det nu nya riktlinjer för hur stödplanteringar bäst görs.

Tepåseförsök

Biologisk mångfald

Tepåsar berättar om jorden

Vill du veta mer om hur marken i din trädgård mår? Gräv ner en tepåse, vänta tre månader, och jämför sedan resultatet med 2000 andra resultat från hela världen.

Contorta

Biologisk mångfald

Contorta innebär risker för inhemska arter

Skogsstyrelsens förslag till ändringar i Skogsvårdslagens allmänna råd behöver ta större hänsyn till biologisk mångfald och skyddade områden. Det säger Naturvårdsverket i ett remissvar.

Kungsörn

Biologisk mångfald

Förbud mot blyammunition kan rädda örnen

Blyammunition drabbar kungsörnar som äter kvarlämnade inälvor efter jakt, ett förbud mot blyammunition är troligen enda sättet att rädda örnarna, enligt en ny studie.

Spelkonsol

Biologisk mångfald

Virtuella naturupplevelser ger eko i verkligheten

Virtuella naturupplevelser i dataspel kan få spelare att både slappna av och vilja uppleva verklig natur. Det menar forskaren Minh-Xuân Truong som har undersökt hur miljön i The Legend of Zelda: Breath of the Wild påverkar de som spelar det.

Pollen

Biologisk mångfald

På jakt efter luftens okända arter

Hur har den biologiska mångfalden i luften utvecklats sedan 1960-talet? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt.

Karljohansvamp

Biologisk mångfald

Nyckeln till svamparnas undre rike

En bra svampsäsong letar sig många ut i skogen. Men svamparna vi plockar är bara toppen på isberget. Den som lär sig läsa svamparnas underjordiska atlas kan också förutspå var kantarellerna kommer att titta fram.

Skärgård

Biologisk mångfald

Nya FN-mål för att stoppa förlust av biologisk mångfald

En tredjedel av jordens hav och land ska skyddas och förvaltas hållbart till 2030, användningen av bekämpningsmedel ska minskas med två tredjedelar och etableringen av invasiva främmande arter ska halveras. Det är några av målen i det första utkastet av FN:s handlingsplan för biologisk mångfald.

Biologisk mångfald

”Bred acceptans för reglering av rovdjur”

För fjärde gången sedan 2004 har forskare genomfört en omfattande undersökning för att få kunskap om svenskarnas attityder till björn, varg, lodjur, järv och kungsörn.

Äng

Biologisk mångfald

Stöd saknas för att ekologisk kompensation fungerar

Ekologisk kompensation lyfts ofta fram som ett sätt att hindra förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Men forskare menar att det inte finns något vetenskapligt stöd för att det fungerar.

Landskap

Biologisk mångfald

Ny rapport: ”Sverige når inte naturmål”

Trots en rad insatser för att bevara arter och deras livsmiljöer når inte Sverige de så kallade Aichimålen för biologisk mångfald. Det skriver Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen i en ny rapport.

Hanna Rogers

Biologisk mångfald

Global jakt på nya arter

Med smarta fällor och artificiell intelligens ska forskare göra ett storslaget försök att kartlägga den biologiska mångfalden i hälften av världens länder. Extrakt följde med till skogs under en av de första provtagningsveckorna.

Hummertinor

Biologisk mångfald

Hummerfiskare sökes till medborgarforskning

Sverige behöver mer kunskap om hummerbeståndet på västkusten. Nu vänder sig SLU till allmänheten för att få svar på hur många och hur stora humrarna är i olika delar av utbredningsområdet.

apa i bur

Biologisk mångfald

Ekonomisk orättvisa driver handeln med vilda djur

De senaste 20 åren har mer än 420 miljoner vilda djur och växter fångats in i 226 länder, för att exporteras. Handeln sker till största del i länder med stora ekonomiska skillnader, konstaterar forskare i en ny studie.

Lupiner

Biologisk mångfald

Nu ska lupinernas spridning stoppas

Få växter är så älskade och hatade som lupiner. Hela sommaren bildar de magnifika lila rabatter längs våra landsvägar samtidigt som de effektivt kväver andra växter. Kan forskarna tämja denna blomsterexplosion?

Vitsippor

Biologisk mångfald

Våren tolv dagar tidigare på hundra år

Våren kommer tolv dagar tidigare nu jämfört med för hundra år sedan. Det visar data som bland annat samlats in av allmänheten i Naturens kalender och Vårkollen.

Hoppstjärt

Biologisk mångfald

Livet i jorden upp till ytan

Allt liv ovan marken är beroende av de otaliga organismerna under våra fötter. Trots det saknas både kunskap och strategier för att skydda jordarnas biologiska mångfald, menar en internationell grupp forskare. I en artikel i Science efterlyser de globala krafttag.

Humla

Biologisk mångfald

Hjälp forskarna att spana efter humlor

Forskare vid Lunds universitet efterlyser allmänhetens hjälp med att rapportera in vårens första humledrottningar, detta för att kartlägga hur tidigare vårar påverkar humlorna.

Backtrav

Biologisk mångfald

Skadligare mutationer i varmare klimat

Mutationer i arvsmassan är ett sätt för arter att anpassa sig till nya förutsättningar. Men för den enskilda organismen kan mutationerna vara skadliga, vilket i sin tur kan påverka framtidens biologiska mångfald, det visar en ny studie från Uppsala universitet.

jord

Biologisk mångfald

Jordens betydelse lyfts fram i nytt projekt

Jorden är grunden vi står på, men också en alltmer hotad resurs. Samtidigt växer vurmen för komposten i en allt bredare odlingsrörelse. Det är ett engagemang som måste få ta plats i samhället, menar konstnären Janna Holmstedt.

Vildsvin

Biologisk mångfald

Afrikanska svinpesten sprider sig i Europa

Plågsam och extremt dödlig. Den afrikansk svinpesten fortsätter spridas i Europa. Under hösten har vildsvin i Tyskland hittats med det smittsamma viruset. Nu arbetar svenska forskare för att öka förståelsen om hur sjukdomen sprids.

Ål

Biologisk mångfald

Kommer vi kunna äta ål igen?

Många vill ha ål på julbordet, men arten är akut utrotningshotad. Enligt en ny policy brief från Östersjöcentrums forskare krävs omedelbart fiskestopp, ökad miljöövervakning och färre vandringshinder om det europeiska ålbeståndet ska kunna återhämta sig.

Biologisk mångfald

Observationer från gamla Sovjetunionen ger svar om klimatet

Under många decennier, i vissa fall ett helt sekel, har forskare tecknat ner händelser i mer än 150 naturskyddsområden i före detta Sovjetunionen. Dessa uppgifter sammanställdes noggrant i form av en årsrapport, en för varje naturskyddsområde. Därefter har det enastående vetenskapliga materialet länge legat dolt i arkiven. Tills nu.

Biologisk mångfald

Unik kartläggning av världens bin

Det finns ungefär 20 000 arter av bin i världen, men exakta data om var de finns och hur många de är har länge saknats. Nu har forskare för första gången gjort en global kartläggning.

Biologisk mångfald

Mångfald i jordbruket minskar inte skörden

Att gynna den biologiska mångfalden i odlingslandskapet betyder inte att skörden minskar. Det är slutsatsen i en internationell analys av över 40 000 jämförelser av olika odlingssätt.

Biologisk mångfald

Rovdjuren dör ut först när livsmiljöer försvinner

När växter och djur förlorar lämpliga livsmiljöer är det rovdjuren högst upp i näringskedjan som dör ut först. Fynden kan bidra med ny kunskap och stärka insatser för att bevara biologisk mångfald.

Biologisk mångfald

Ett försvarstal för mörkret

Natten håller på att försvinna. Det menar Johan Eklöf, biolog och författare till Mörkermanifestet – ett försvarstal för mörkret och en varning för vad våra upplysta samhällen kan få för effekter.

Biologisk mångfald

”Vi har blivit beroende av alldeles för få arter”

För att klara av globala hot som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald måste vi hitta lösningar som bygger på naturen. Det konstaterar forskare från 42 länder i en ny global rapport – som pekar ut svampar och växter som en stor och underskattad resurs.

Biologisk mångfald

Så ska den biologiska mångfalden stärkas

Läget för den biologiska mångfalden är kritisk med många hotade arter i världen. Nu lämnar Naturvårdsverket förslag på hur staten kan vända trenden i Sverige.

Biologisk mångfald

Skogsbränder gynnar skalbaggar

Forskare har hittat hotade och brandberoende skalbaggar i brandområdet i Muddus nationalpark mer än ett decennium efter branden 2006. Resultatet visar vikten av skogsbränder för mångfalden av skalbaggar.

Biologisk mångfald

Internationellt misslyckande för biologisk mångfald

Inget av de 20 mål för biologisk mångfald som världens länder kom överens om inom konventionen för biologisk mångfald under perioden 2011 till 2020 har uppnåtts. Det fastslår femte upplagan av rapporten Global Biodiversity Outlook.

Biologisk mångfald

Ny rapport: Bestånden av ryggradsdjur minskar dramatiskt

En katastrof – inte bara för djuren utan för hela mänskligheten. Så beskriver Världsnaturfondens generalsekreterare, Håkan Wirtén, en ny kartläggning av ryggradslösa djur. Enligt rapporten har de undersökta bestånden minskat med i genomsnitt 68 procent.

Myotis daubentonii

Biologisk mångfald

Forskare efterlyser tips om fladdermöss

Har du sett en fladdermus? Berätta det för forskarna i ett nytt projekt, som ska ta reda på hur fladdermöss påverkas av klimatförändringarna.

Biologisk mångfald

Fler nyttoinsekter i jordbruk med olika grödor

Ett jordbruk med flera olika grödor har fler nyttoinsekter, konstaterar forskare i en ny studie. Men det krävs också en mångfald i det omgivande landskapet, med exempelvis skog och hagmark i anslutning till odlingsmarken.

Biologisk mångfald

Hur blir kräftfisket i år?

Många vill veta hur kräftsäsongen blir i år, men tyvärr är det inte så enkelt att svara på. Sjöns storlek, djup, näringsstatus, vattenkemi och var i landet sjön befinner sig är några av de parametrar som måste beaktas för att bedöma en sjös kräftstatus. Men en lite uppgång väntas i Vättern, enligt SLU Aqua.

Biologisk mångfald

Nät av potatisskal kan lösa stranderosion

Nät tillverkade av potatisskal öka förutsättningarna för ålgräs och minskar stranderosion, enligt en internationell forskargrupp.

Biologisk mångfald

Inget sorkår i norra Sverige – men däremot i Västmanland

Inte sedan 1979 och 1993 har det varit så få sorkar i norra Sverige. I fjälltrakterna är dessutom lämlarna ovanligt få. I Västmanland är det däremot ett riktigt sorkår. Det visar resultaten från årets miljöövervakning av gnagare.

Biologisk mångfald

Markant färre viltolyckor i USA i coronavirusets spår

Stängda samhällen i kampen mot corona har inte bara haft effekt på luftkvaliteten. Till följd av den minskade trafiken har även viltolyckorna minskat på flera håll. I Maine i USA har antalet trafikdödade djur minskat med 45 procent under nedstängningen.

Fästing

Biologisk mångfald

Antalet fästingar ökar – milda vintrar orsaken

Visste du att en fästing kan bli upp till sju år gammal? En riktig ”värsting” hinner parasitera på - och smittas av - tre värddjur under sin livstid. Men vad har störst effekt för djurets spridning – klimatet eller tillgången till värddjur? Häng med till Grimsö forskningsstation, där man har stenkoll på de små otäckingarna.

Biologisk mångfald

Svampar – en förbisedd pusselbit när Amazonas ska räddas

En tesked jord från Amazonas innehåller över 1 800 mikroorganismer. Över en femtedel av dessa är svampar, konstaterar forskare i en ny artikel. Trots det finns det få svampar på IUCN:s globala rödlista över hotade arter, skriver BBC.

Biologisk mångfald

Därför angrips ekarna mer vissa år

Både sommaren 2019 och 2018 drabbades många ekar av ekstyltmalen, med vita, angripna blad som följd. Nu har forskare hittat en förklaring till att utbrotten blir så stora vissa år: tiden för knoppsprickning är avgörande.

Biologisk mångfald

Trädgårdsfavoriterna som kan störa ekosystemen

Syrenen, nu i full blom, är en av de vanliga trädgårdsväxter som riskerar att bli invasiva. Men hur ska trädgårdsägare som vill bidra med sitt strå till den biologiska mångfalden agera?

Biologisk mångfald

Trädgårdsägare ska få mer kunskap om invasiva arter

I ett förändrat klimat förväntas hotet från invasiva främmande arter bli allt större. Många av de invasiva växterna kommer ursprungligen från privata trädgårdar.

Biologisk mångfald

Ålgräs återplanteras i Kosterhavet

Ålgräsängar är oumbärliga för den biologiska mångfalden i havet. De stabiliserar havsbotten, förbättrar vattenkvalitén och tar upp näring och kol ur vattnet. I sommar ska 64 000 skott ålgräs återplanteras - för hand av dykare - i Kosterhavet.

Biologisk mångfald

EU:s nya miljöstrategier får tummen upp

Om tio år ska minst 25 procent av jordbruket vara ekologiskt. Användningen av kemiska bekämpningsmedel ska halveras och minst 30 procent av land- och havsområden ska skyddas. Det är delar av innehållet i EU:s nya strategier för biologisk mångfald och hållbar livsmedelsproduktion – som får tummen upp från flera håll.

Anisisop

Biologisk mångfald

”Förvånande hur lite vi vet om de vanligaste insekterna”

Låt maskrosorna växa, fånga kol i jorden och vårda dina daggmaskar ömt, uppmuntrar författaren och biologiprofessorn Dave Goulson läsarna i sin nya bok Den vilda trädgården. Han hoppas att fler ska våga låta sina trädgårdar vara – tänk om det stiliga glödsandbiet kommer till just dig?

Biologisk mångfald

Fler fåglar bland Sveriges rödlistade arter

Många av Sveriges fåglar kämpar i motvind. På den kommande rödlistan över hotade arter i Sverige har fågelarterna ökat med 21 procent. Kråka, skrattmås och flera dykänder hör till de arter som har minskat mest.

Sånglärka

Biologisk mångfald

Tyst vår att vänta med dagens trend

Forskare i Frankrike och Nordamerika har sett en alarmerande nedgång av antalet vilda fåglar. Nu släpps årets svenska fågeltaxering och forskaren Martin Green ser en oroande utveckling även här.

Biologisk mångfald

Illegal jakt bakom minskad svensk vargstam

Sveriges vargpopulation har minskat de senaste åren. I en ny rapport konstaterar forskare att de flesta vargar som försvinner gör det på grund av illegal jakt. De senaste åren har i snitt 21 procent av vargarna försvunnit varje år.

Biologisk mångfald

Forskare: Naturbete behöver bli lönsammare

Det måste bli mer lönsamt att ha djur på naturbete om Sveriges artrika naturbetesmarker ska kunna räddas. Det konstaterar forskare på Lunds universitet i en ny rapport.

Artrika vägkanter

Biologisk mångfald

Vägkanter – en ny chans för hotade arter

När ängar och naturbetesmarker blir allt mer sällsynta kan vägkanterna få en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Men kunskapen om hur trafiken påverkar är än så länge liten – för insekter skulle blomrika vägrenar kunna vara en ekologisk fälla.

Biologisk mångfald

Gråsparvarna drabbas hårt när hus renoveras

Sedan 1980 har gråsparvarna i Europa minskat med 70 procent. Ett hot mot dem är när gamla hus renoveras för att bli mer energisnåla – då minskar tillgången till boplatser.

Biologisk mångfald

Tiaminbrist konstaterad hos Östersjötorsk

En ny vetenskaplig studie visar att torsken i Östersjöområdet är allvarligt drabbad av tiaminbrist. Tiamin, eller vitamin B1, är ett helt nödvändigt vitamin för alla djurceller.

Biologisk mångfald

Så vill forskare rädda insekterna

Slopa kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, gynna en mångfald i odlingslandskapet och drastiskt minska koldioxidutsläppen. Så vill över 70 forskare rädda de hotade insekterna.

Biologisk mångfald

Australiens bränder hotar utrota flera arter

Bränderna i Australien har stor effekt även på kontinentens djurliv. Många miljoner djur beräknas ha dött i bränderna och flera arter tros få svårt att återhämta sig.

Biologisk mångfald

Fågelarter dör ut i högre takt än väntat

Världens fågelarter dör ut snabbare än vad forskare tidigare har beräknat, enligt en ny studie. I den presenterar forskare på Umeå universitet ett nytt sätt att uppskatta hur snabbt fågelarter dör ut – och det går fem gånger snabbare än vad man tidigare räknat med.

Biologisk mångfald

Syrebrist hot mot Östersjötorsken

Forskare har hittat en ny pusselbit till förklaringen av Östersjötorskens dåliga hälsa. Med hjälp av fiskarnas hörselstenar bekräftas teorin om att syrebrist får torsken att må allt sämre.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald genomsyrar alla hållbarhetsmål

Värnande av biologisk mångfald påtalas tydligt i två av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, men detta speglar inte den fulla nyttan av denna mångfald.

Biologisk mångfald

Mikroplast kan påverka växters storlek

Att haven är fulla av små plastpartiklar har länge varit känt, men även marken är full av mikroplast. Men vilka effekter har plasten på växter och ekosystem?

Biologisk mångfald

Ingen budget för att bekämpa invasiva arter

Sedan i år har länsstyrelserna ansvaret för att bekämpa invasiva arter. Trots det nya uppdraget har inga extra resurser tillsatts i budgeten.

Biologisk mångfald

Frivilliga krafter inventerar Norrlands arter

I snart 30 år har Forskningsresan inventerat avverkningshotade naturskogar i Norrland. I år hittade de många sällsynta arter vid inventering i Härjedalen.

Biologisk mångfald

Nya främmande arter på EU:s förbudslista

Ytterligare 17 invasiva, främmande arter förbjuds importeras, säljas, överlåtas eller spridas i naturen inom EU.

Biologisk mångfald

Hög biologisk mångfald i anlagda dammar

Hela 61 procent av alla trollsländearter som finns i Uppland, varav flera är sällsynta i Sverige, finns i anlagda dammar.

Biologisk mångfald

Nya fiskeregler i höst

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför från 1 september nya fiskeregler längs kuststräckan från Västernorrland till norra Uppsala län. Syftet är för att stärka kustnära bestånd.

Biologisk mångfald

Forskare ber om fladdermusobservationer

Forskarna vill lära sig mer om hur klimatförändringar påverkar arterna.

Biologisk mångfald

Östersjöns rovdjur allt magrare

Rovdjuren högst upp i näringsväven i Östersjöns blir allt magrare, visar en ny studie. Forskarna ser ett samband mellan den försämrade hälsan hos bland annat gråsäl och förändringar hos bottenlevande kräftdjur.

Biologisk mångfald

”Ta bort små kraftverk för fiskens skull”

Christer Nilsson, professor emeritus vid Umeå universitet, kritiserar små vattenkraftverk i Västerbotten för att skada fisk.

Biologisk mångfald

Östersjöns sjöfåglar minskar kraftigt

Tre av Östersjöns mest karakteristiska sjöfåglar är hotade. Framtiden för ejder och svärta är bekymmersam – men det finns förslag på åtgärder för att rädda alfågel.

Biologisk mångfald

Hipp hipp för våra bin i dag!

I dag firas honungsbin, men i vårt grannland Danmark har det utbrutit en infekterad konflikt mellan anhängare till de vilda bina och biodlarna och deras honungsbin.

Biologisk mångfald

Linköping inventerar gräsmattor

För att se vilka gräsmattor som kan förvandlas till ängar undviker kommunen att klippa majoriteten av gräsmattorna under maj och juni.

Biologisk mångfald

Krafttag krävs nu för att hejda artutrotning

I dag presenterar FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, en rapport över det globala tillståndet för biologisk mångfald. Rapporten visar en olycksbådande framtidsbild.

Biologisk mångfald

”Den biologiska mångfalden är hårt trängd”

Endast 20 procent av Sveriges naturtyper och 40 procent av arterna mår bra. Det visar en rapport Naturvårdsverket gjort till EU.

Michel Church i Hamburg

Biologisk mångfald

Hur mår insekterna i storstan?

På flera håll i världen ser man i dag att antalet insekter minskar. Den största delen av forskningen sker dock långt utanför stadens brus. Forskare ska nu undersöka insektspopulationen på ett litet berg mitt i centrala Hamburg.

Biologisk mångfald

God genetisk blandning i björnstammen

Enligt en ny studie är den skandinaviska björnpopulationen relativt robust och har bra genetiskt utbyte med närliggande befolkningar.

Biologisk mångfald

Nedskärningar i miljövård

Arbetet med att förvalta den biologiska mångfalden skadas allvarligt när ArtDatabanken måste skära ned för att klara sin budget”, skriver SLU.

Biologisk mångfald

Effekterna av Exxon Valdez fortfarande stora i samhället

"Gräv ett grunt hål i vissa av ständerna längs Prince William Sound i Alaska så hittar du fortfarande olja från Exxon Valdez-olyckan 1989", skriver journalisten och läraren Tim Lydon.

Eurasian Lynx

Biologisk mångfald

Viltkameror följer rovdjurens liv i urbana miljöer

Viltkameror avslöjar hur rovdjuren rör sig – inte bara i vildmarken – utan också i närheten av människor och bebyggelse.

Biologisk mångfald

Minimal tillväxt om miljö och hälsa räknats in

90 procent av den globala förlusten av biologisk mångfald utgörs av industrier som utvinner och bearbetar naturresurser. Dessutom släpper dessa industrier ut ungefär hälften av växthusgaserna, enligt ny rapport.

Biologisk mångfald

Lyckosamt att återintroducera rovdjur

Att växtätare undviker platser där det finns rovdjur kan skapa fördelar för växtligheten där, men fördelarna försvinner om rovdjuren gör det. De positiva effekterna kan däremot komma tillbaka om rovdjur återintroduceras.

Biologisk mångfald

Sökaktivitet kan användas för artbevarande

Hur människor använder Wikipedia och internet är starkt kopplat till årstider och naturens säsongsbundna händelser, visar en ny studie.

Biologisk mångfald

Konst ska förhindra växtblindhet

Utan växter inga människor lyder en enkel ekvation. Ändå får den gröna världen ofta nöja sig med att vara en kuliss till vår egen värld.

Gräsmark

Biologisk mångfald

Därför är gräsmarkerna viktiga

Att naturliga gräs- och betesmarker är viktiga för biologisk mångfald är välkänt, men de ger oss även mycket annat.

Noshörning

Biologisk mångfald

Tjuvskytte av noshörningar minskar

På fem år har tjuvjakten minskat med 36 procent, enligt Världsnaturfonden WWF.

Biologisk mångfald

Hotet mot insekter ökar snabbt

En ny internationell studie visar att 40 procent av världens insektsarter hotas av utrotning under de närmaste decennierna.

Biologisk mångfald

Allvarligt läge för Skånes miljömål

Av Skånes 15 miljömål uppnås bara ett. Flera av målen visar dessutom en negativ utveckling.

Biologisk mångfald

Trots rödlistning: Två av tre fiskbutiker säljer ål till jul

Trots ålens akuta läge säljer två av tre fiskbutiker den hotade arten, enligt en ny undersökning från Världsnaturfonden WWF. 

Biologisk mångfald

Malmös parker allt fattigare på fjärilar

Malmös parker och grönområden har blivit allt fattigare på fjärilar, visar ny forskning från SLU och Lunds universitet. Men det finns lösningar - ängsskötsel och oskötta ytor behåller i högre utsträckning sin artrikedom jämfört med kortklippta gräsmattor och tuktade rabatter.

Biologisk mångfald

Fler sorters äpplen i Sverige

Den svenska kommersiella odlingen av äpplen har ökat under de senaste åren. Antalet äppelträd ökade med 38 procent mellan 2012 och 2017. Dessutom tar nya sorter allt större plats i odlingarna, vilket kommer att ge oss mer svenska äpplen i fruktdiskarna under en större del av året.

Biologisk mångfald

Eken tar tempen på klimatet

Eken är en bra indikator på förändringar i miljön – trädet växer på de flesta platser på jorden och det lockar till sig stor biologisk mångfald. Så genom att hålla koll på de djur och insekter som lever av ek kan vi bland annat får svar på klimatförändringarnas framfart och effekter. Följ med när Extrakt hänger med en ek-forskare ut i fält.

Biologisk mångfald

Så dyr blev notan efter avverkningarna i Bialowieza

Forskare från SLU och Polen har tagit reda på hur Bialowieza-skogen påverkades av avverkningarna till följd av granbarkborre-angrepp. Sällsynta hackspettar, lodjur och många insektsarter finns bland förlorarna och forskarna föreslår nu att hela skogen blir nationalpark.

Biologisk mångfald

Stabil björnstam i Sverige

Storleken på den svenska björnstammen var relativt oförändrad mellan 2013 och 2017, visar nya uppgifter från Naturvårdsverket.

Biologisk mångfald

”Det är en cocktail av läkemedel i våra vattendrag”

Läkemedel från avloppsvatten kan ändra fiskars beteende. Nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att små bottenlevande organismer är de största mottagarna av läkemedelsrester.

Skärfläcka

Biologisk mångfald

Poesin visar vikten av mångfald

Kan litteratur hjälpa ekologer att se fåglars kulturella betydelse? Det tror forskare i ett svensk-brittiskt projekt som tar poesin till hjälp för att värdera jordbrukslandskapets fåglar. För författaren Tomas Bannerhed är fågellivet en språklig ocean att ösa ur, men han är tveksam till att tala om olika arters ”viktighet”.

Biologisk mångfald

Ingen kalkbrytning i gotländska Bunge

Ojnareskogen skyddas från kalkbrytning. Det har Mark- och miljööverdomstolen kommit fram till i en ny dom.

Biologisk mångfald

Efter torkan: Granbarkborren frodas i södra Sverige

På flera håll i södra Sverige förekommer nu angrepp av granbarkborren. Omfattningen bedöms vara den värsta på tio år och orsaken är sommarens värme, som gjort att skadeinsekten redan hunnit få avkommor som svärmar, vilket är ovanligt.

signalkräfta

Biologisk mångfald

Kräftpest ska upptäckas med miljö-dna

Den snabba utvecklingen inom dna-teknik öppnar nya möjligheter att följa hur naturen mår. Med hjälp av miljö-dna undersöker forskare nu spridningen av kräftpest i älven Billan i Värmland.

Biologisk mångfald

Bara tolv procent kvar av världens största pingvinkoloni

Från en halv miljon par på 80-talet - till sextio tusen de senaste åren. Kungspingvinerna på Crozetöarna har minskat drastiskt.

Biologisk mångfald

Dålig sommar för fästingarna

Värmen och det torra vädret ger färre fästingar än vanligt, trots idealisk vinter.

Biologisk mångfald

En tredjedel av Sveriges vilda biarter hotade

En tredjedel av Sveriges vilda biarter, en femtedel av fjärilarna och en tiondel av blomflugorna finns på en ny nationell rödlista för pollinatörer.

Humla lavendel

Biologisk mångfald

Vägen till större mångfald i trädgården

Låt rabarbern gå i blom och ett hörn av gräsmattan växa fritt. Plantera bärbuskar och om plats finns – anlägg en damm. Villaträdgården kan göra skillnad för pollinerare och för den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald

Håll utkik efter dessa arter i sommar

En stor del av kunskapen om svenska arter har samlats in av amatörer – och det finns fortfarande mycket att göra för den som är intresserad.

Biologisk mångfald

Goda gubbar till midsommar – tack vare insekterna

Pollinering med många olika insekter gör att jordgubbar växer snabbare, har jämnare form, väger mer och har bättre hållbarhet jämfört med om jordgubbsplantorna bara har besökts av ett fåtal pollinerande insekter.

Alpina arter

Biologisk mångfald

Unika arter hotas av eldningsstopp

Betesbränning är avgörande för att sällsynta arter i södra Etiopiens bergstrakter ska överleva, men nu hotas den tvåtusenåriga traditionen. Utöver att äventyra lokalbefolkningens förmåga till försörjning så utarmas också den biologiska mångfalden, enligt en ny studie från Stockholms universitet.

Biologisk mångfald

Bekämpningsmedel påverkar fortplantningen hos grodor

I en ny studie har forskare undersökt hur ett hormonstörande ämne som används som bekämpningsmedel påverkar fortplantningen hos grodor. Resultatet visar att ämnet försämrade hanarnas fertilitet samt att yngel utvecklade äggstockar i stället för testiklar i högre utsträckning.

Biologisk mångfald

Nytt larm om Östersjötorsken – ”minskat dramatiskt”

Fångsterna av torsk i Östersjön har inte varit så små på 50 år. Idag tar vi upp en tiondel av torsken jämfört med rekordåret 1984. 

Park Enköping

Biologisk mångfald

”Staden kan bli en tillgång för våra bin”

Krisen för våra pollinerare rör inte bara landsbygden. Städerna kan vara en tillgång för humlor och bin – men än så länge saknas pollinerarnas perspektiv i stadsplaneringen.

Biologisk mångfald

Många arter gynnas av öppna sandmarker

Sedan 2012 har igenväxta områden på sandig mark i Skåne, Halland och på Öland öppnats upp för att bli mer tillgängliga för sällsynta växt- och djurarter. Nu presenteras de första resultaten - många insekter har gynnats och bland dessa finns flera rödlistade arter.

Biologisk mångfald

Många arter spåras till Amazonas regnskog

Många av de djur och växter som nu finns på den amerikanska kontinenten kan spåras tillbaka till Amazonas regnskog, visar en ny forskningsstudie.

Naturbetesmark

Biologisk mångfald

Svårt att nå målen för biologisk mångfald

Olika mätningar av Sveriges biologiska mångfald visar samma resultat: den negativa utvecklingen har inte gått att vända. De största mångfaldsförlusterna sker i skogs- och jordbrukslandskapet – enligt studier har 90 procent av landets artrika naturbetesmark och ängar försvunnit på hundra år.

Biologisk mångfald

Rutor vänder trenden för sånglärkan

Ett nytt projekt inom biologisk mångfald ökade förekomsten av den hotade sånglärkan med upp till 60 procent.

Biologisk mångfald

Främmande växter sprids via transporter

Transportinfrastrukturen är en av de viktigaste spridningsvägarna för invasiva växtarter. På uppdrag av Trafikverket har VTI gjort en kunskapssammanställning och rekommenderat strategier för framgångsrika motåtgärder.

Biologisk mångfald

Så får du bort oönskade arter från trädgården

Naturvårdsverket har tagit fram en informationsbroschyr med råd för att hindra spridning av invasiva och främmande arter i trädgården.

sånglärka

Biologisk mångfald

Lärkor räddas av rutor

Så här års brukar sånglärkan vara ett säkert vårtecken. Men lärkdrillen hotas av en utveckling med allt större sädesfält och tätt växande grödor. Kanske kan små osådda ”lärkrutor” på åkern skapa den variation som fågeln behöver?

Alexandre Antonelli

Biologisk mångfald

”Vi forskare har ett ansvar”

Biologen Alexandre Antonelli tycker att klimatförändringar upptar alltför stor del av debatten. Hoten mot biologisk mångfald har minst lika stor påverkan menar han, och förutspår att frågan snart kommer att få större fokus.

Biologisk mångfald

Lyckat att kalka sjöar

De senaste fyrtio åren har fem miljoner ton kalk spridits i våra försurade sjöar och vattendrag. Kalkningen har enligt den första nationella utvärderingen varit lyckad och lett till betydligt fler arter.

Blad tropisk regnskog Debatt

Biologisk mångfald

”Naturen – mycket mer än handelsvara”

FN:s panel för biologisk mångfald IPBES ger kunskap om hur vi kan vända negativa trender och finna lösningar som möter FN:s alla hållbarhetsmål. I en artikel i Science lyfter panelens experter fram att synen på de nyttor som naturen ger behöver breddas och ses ur ett kulturellt perspektiv. Genom ett tvärvetenskapligt utvecklingsarbete lanseras begreppet ”naturens bidrag till människor” som mer inkluderande och bredare än ekosystemtjänster. Det skriver professor Marie Stenseke och seniorrådgivare Ivar Baste, båda verksamma inom panelen.

Biologisk mångfald

Julgransodling kan sprida sjukdomar

Vid odling av julgranar finns risk för smittspridning, men i Sverige har vi ännu små odlingar och därmed goda möjligheter att bromsa sjukdomarna.

Gotlandsruss

Biologisk mångfald

Hästen – naturvårdare med potential

Det finns många hästar i Sverige, faktiskt fler än det finns mjölkkor. Skulle hästarna kunna göra en större insats för att rädda vackra och artrika kulturlandskap som växer igen? Ny forskning från SLU tyder på det.

Biologisk mångfald

Så kan livet i staden spira igen

I takt med att städerna växer och förtätas minskar utrymmet för grönområden och biologisk mångfald, men det går att återskapa. Det visar det sjuåriga projektet BiodiverCity.

gräsänder

Biologisk mångfald

Änder föds upp för jakt

Att änder, som har vuxit upp i fångenskap, sätts ut i naturen för jaktändamål är ett fenomen som engagerar många. Men på vilket sätt kan det påverka miljön de släpps ut i? Forskning visar att det finns risker, men också fördelar.

Biologisk mångfald

Växter och djur behöver grön infrastruktur

Landskapen blir allt mer uppdelade av vägar och byggnader. Det gör det svårare för arter att sprida sig och nu kartlägger landets länsstyrelser miljön för att i nästa steg kunna föreslå åtgärder som ska binda ihop naturen.

renar

Biologisk mångfald

Sjukdomen kan slå hårt mot rennäringen

Flera fall av den dödliga sjukdomen CWD har upptäckts hos vildren och älg i Norge. Oron för att sjukdomen nu har spridits till Sverige växer. På längre sikt kan sjukdomen få stora konsekvenser för rennäringen och jakten.

Biologisk mångfald

Fladdermössens liv lockar forskare

I allhelgona- och halloweentider får folktrons gamla bilder av fladdermössens magiska blod ny fart under vingarna. Verkligheten ligger inte alltför långt ifrån myten. I vetenskapen har forskarna ögonen på vampyrfladdermöss för att förstå virus som rabies och ebola.

Biologisk mångfald

Blåfenad tonfisk märks i Sverige

I veckan avslutades det första tonfiskmärkningsprojektet i svenska och danska vatten. Totalt har 18 blåfenade tonfiskar märkts i Kattegatt och Skagerrak.

Biologisk mångfald

Så hittar bin hem

Nu kan forskare visa vad som sker i hjärnan hos ett bi när det flyger hem efter långa, krångliga och krokiga sträckor i jakt på föda.

Biologisk mångfald

Avverkning godkänns trots hotad fågel

Skogsstyrelsen förbjöd fem skogsägare i Hälsingland att avverka skog där lavskrikan finns. Det var fel, enligt en dom från Mark och miljödomstolen i veckan.

Biologisk mångfald

Fredade områden succé för hummern

På måndag startar årets hummersäsong. SLU Aqua har jämfört ett fredat område med områden där det bedrivs hummerfiske, och de preliminära resultaten visade att det finns avsevärt mer hummer i det fredade området.

Biologisk mångfald

Bekämpningsmedel påverkar grodor på oväntat sätt

Grodor kan utveckla en ökad tolerans mot bekämpningsmedel som används i deras närhet. Det finns däremot en baksida - anpassningen kan göra dem mer mottagliga för angrepp från parasiter och virus.

Biologisk mångfald

Arbetslösa elefanter måltavla för tjuvjägare

Allt fler asiatiska elefanter dödas för sina betar, snablar och sin hud, i takt med att kinesisk efterfrågan på naturmedicin ökar. Ny forskning visar samtidigt på likheter med svensk illegal vargjakt.

Biologisk mångfald

Färre kräftor i sommar

Så här års undrar många hur kräftfisket kommer att bli, och en prognos från SLU indikerar en nedgång på uppemot 15 procent jämfört med i fjol.

Biologisk mångfald

Fler rovfiskar kan minska övergödningen

Stor rovfisk som gädda och abborre är viktig för ekosystemens funktion. Nu har forskare kommit fram till att man kan motverka övergödning genom att stärka bestånden av rovfisk.

Biologisk mångfald

Fler fågelarter i stabilt klimat

Ny forskning visar att fler fågelarter har uppkommit eller överlevt i områden med stabilt klimat jämfört med områden där klimatet förändrats. 

Biologisk mångfald

Majoriteten värnar om humlor och bin

En ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Naturvårdsverket visar att över 90 procent av allmänheten tycker att det är mycket viktigt är att det finns humlor och bin i Sverige.

Biologisk mångfald

Rödlistade arter utsatta för ohållbart fiske

Den ökande exploateringen av haven är tillsammans med klimatförändringar stora hot mot fiskebestånden. Enligt en ny studie är stora fiskarter längre än 1,5 meter mest utsatta.

Biologisk mångfald

Klimatförändringar hotar svenska blåmusslor

Det varnas för allt färre blåmusslor i Norge, Danmark och längs den svenska västkusten. Nu menar forskare att varma vintrar ligger bakom minskningen.

Biologisk mångfald

Var är alla insekter?

Vad hände med alla insekter som tidigare slog mot bilarnas vindrutor? Det har många funderat på, men svaret är svårt att få. Det finns ofta för lite data om de flesta arterna för att veta hur - och om - de har minskat.

Biologisk mångfald

Nu flyttar pingvinerna

Områden i Antarktis värms snabbare än någon annanstans på jorden. Adelie-pingvinerna flyttar nu söderut på Antarktiska halvön.

Biologisk mångfald

Här skyddas vår mat från utrotning

På Svalbard, djupt begravet i permafrosten, finns domedagsrummet. Där inne bevaras något av det mest värdefulla mänskligheten har. Rummet ska vara skyddat från både krig och naturkatastrofer. Men hur säkert är det egentligen?

Biologisk mångfald

Strängare krav utmanar plastkassen

Hårdare krav på miljöinformation ska minska användningen av plastkassar inom EU, meddelar Naturvårdsverket i dag.

Biologisk mångfald

Naturskådare – en allt viktigare kunskapskälla

Naturintresserade har alltid varit viktiga inom medborgarforskning. I vår tar fågelforskningen ett kliv framåt när man mer strukturerat tar hjälp av en av de kunnigaste grupperna – fågelskådarna.

Biologisk mångfald

Motstånd mot bekämpningsmedel i skogen

Klimatförändringar kan öka mängden insektsangrepp på skogen och forskare har nu undersökt allmänhetens inställning till olika åtgärder för att minska skadorna. Resultaten visar att allmänheten är positiv till varierad skog och negativ till användning av bekämpningsmedel.

Biologisk mångfald

Spindlar – köttätare med stor aptit

Världens spindlar äter mellan 400 och 800 miljoner ton insekter under ett år. Spindlarnas val av föda håller ner mängden skadeinsekter, men även spridningen av vissa sjukdomar.

Biologisk mångfald

Skogsprojekt vann Hack for Sweden

Tävlingen Hack for Sweden handlar om att med hjälp av myndigheters öppna data skapa nya tjänster och applikationer. I år arrangerades tävlingen för fjärde gången och ett 30-tal myndigheter och organisationer stod bakom arrangemanget.

Biologisk mångfald

Blåmesens matvanor ska studeras

Varje år ges enorma mängder mat till småfåglar. Men är det alltid positiv för fåglarna? Nytt forskningsprojekt vid Lunds universitet ska nu ta reda på hur exploatering och förtätning av städer kan påverka livet för småfåglar.

Biologisk mångfald

Nyupptäckt mal döps efter Trumps frisyr

En ny art av mal har fjäll på sitt huvud som liknar USA:s tillträdande president Donald Trumps frisyr, enligt forskaren som upptäckt den. Det officiella namnet på malen är Neopalpa donaldtrumpi.

Biologisk mångfald

Kampen mellan könen

Med sugkoppar på sina fötter håller hanen fast honan under parningen, men honan å sin sida försvårar det hela genom en räfflad eller fårad ryggtavla. Dykarbaggarnas speciella karaktärsdrag utgör ett unikt exempel på kapprustningen mellan könen.

Biologisk mångfald

Forskare vill rädda pollinatörer – ger tips

En internationell grupp av forskare har sammanställt en lista med tips till världens regeringar. Här är deras förslag till hur pollinatörerna, och därmed produktionen av mat, bör räddas.

Biologisk mångfald

Forskare namnger nyupptäckt art efter Harry Potter

En nyupptäckt spindel är väldigt lik den magiska hatten från Harry Potter-filmerna. Forskarna, som är fantaster av böckerna, har nu namngett spindeln efter hattens ägare.

Biologisk mångfald

Giraffen riskerar att utrotas

De senaste 30 åren har 38 procent av giraffbeståndet försvunnit. En ny rapport klassar nu världens längsta djur som sårbart.

Biologisk mångfald

Enduro bra för miljön

Kvävenedfall och människans intensifierade bruk av mark är ett hot mot tusentals växt- och djurarter som är beroende av öppna livsmiljöer. Lösningen kan vara motorcyklar som kör sönder marken och skapar nya livsmöjligheter.

Biologisk mångfald

Tjuvjakt gör att elefanter föds utan betar

Tjuvjakten på elefanter med stora betar har gjort att många elefanthonor nu inte utvecklar betar alls. I vissa områden saknar 98 procent av honorna betar.

Biologisk mångfald

Gränsen närmar sig för tåliga ripor

Ripor är anpassade för kalla klimat. I takt med ökade temperaturer efter istiden har riporna flyttat längre norrut och högre upp i bergen. Men ny forskning från Naturhistoriska riksmuseet visar att i en ännu varmare framtid kommer riporna ha svårt att hitta nya ställen att leva på.

Biologisk mångfald

Klippblock och trästockar ska ge älvarna nytt liv

På 1800-talet rätades många älvar ut för att underlätta timmerflottningen. Nu lägger forskare vid Umeå universitet istället stockar i bredd, tvärs över älven. Åtgärderna ska göra vattendragen mer komplexa och hjälpa hotade arter, som laxfiskar och uttrar, att återhämta sig.

Biologisk mångfald

Ny svampart hittad i Stockholms tunnelbana

Två nya svamparter har hittats på bergväggar i Stockholms tunnelbana. Enligt forskarna kan svamparna ha egenskaper som skulle kunna komma oss människor till nytta.

Biologisk mångfald

Svenskar vill skydda naturen

En majoritet av svenskarna tycker det är viktigt att skydda naturen, visar en ny undersökning från Naturvårdsverket.

Biologisk mångfald

Snöleoparderna behöver mer space

Snöleopardernas revir är större än vad forskare tidigare har trott, visar en ny studie från SLU och Snow Leopard Trust.

Biologisk mångfald

Invasiva arter stoppas med genteknik

Med hjälp av genteknik kan man stoppa invasiva arter från att spridas med fartygens barlastvatten. Bakom den nya metoden står forskare från Göteborgs universitet.

Biologisk mångfald

Ny utställning visar naturens vinnare och förlorare

Under förra veckan (13 sep) öppnade den nya fotoutställningen ”Vinnare och förlorare i svensk natur” på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Biologisk mångfald

Jordbruket största hotet mot biologisk mångfald

Klimatförändringarna är inte det största hotet mot biologisk mångfald. Skogsavverkning och jordbruk är ett betydligt större hot, visar en ny studie.

Biologisk mångfald

Nytt forskningsfokus i kampen mot massutdöende

Vi kan vara på väg in i en ny period för massutdöende som denna gång - för första gången - orsakas av människans aktivitet. Forskningen bör agera genom att styra om från inventering av arter till fokus på hållbara ekosystem.

Signalkräfta

Biologisk mångfald

Svenska kräftfisket inte hotat

Signalkräftan har hamnat på en lista över så kallade invasiva arter som genom ett nytt EU-direktiv ska stoppas. I media höjs nu röster om att den svenska kräfttraditionen skulle vara hotad, men så är inte fallet säger Lennart Edsman, kräftforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Biologisk mångfald

Dålig kunskap om bins betydelse

Bara en tredjedel av svenskarna vet hur viktiga pollinatörerna är för odlingen av livsmedelsgrödor i världen. Många vet att bin och humlor pollinerar, men få vet att även skalbaggar har en viktig roll.

regnskog

Biologisk mångfald

Små störningar påverkar regnskogen

Tropisk regnskog störs inte bara vid stora skogsavverkningar. Även mindre störningar kan påverka skogens artrikedom, visar ny forskning.

Biologisk mångfald

Anlagda våtmarker – ett bra sätt att minska övergödning

Sverige har lagt hundratals miljoner på att återskapa våtmarker. Men hur väl fungerar metoden egentligen? Bra, visar en stor vetenskaplig genomgång.
I snitt renar de bort 40 procent av det kväve och fosfor som kommer in.

Biologisk mångfald

Rätt växter kan ersätta bekämpningsmedel

Studier i tre asiatiska länder visar att användningen av bekämpningsmedel vid risfält kunde minskas med upp till 70 procent om fälten omringas av växter som uppskattas av fiender till skadegörare.

Biologisk mångfald

Kaliforniens torka hotar Redwoodskogen

Kaliforninens ståtliga Redwood-träd hotas av torkan som pågått de senaste fyra åren. De är bara några av de nästan 60 miljoner hotade träden i den amerikanska staten, och några av världens äldsta träd finns representerade.

Biologisk mångfald

Fokus på våra hotade matjordar i ny FN-rapport

Världens matjordar är hotade enligt en rapport som publicerades på Världsjorddagen. Forskarna föreslår bland annat att fler jordbruk minskar jordbearbetningen och inför mer varierade grödor som lösning.

Biologisk mångfald

Vattenkraft på ålens villkor

Ålen är akut hotad. På 30 år har antalet ålyngel som vandrar upp i vattendragen minskat med 90-99 procent. Nu ska forskare vid Karlstads universitet hitta sätt att få fler ålyngel att överleva.

Biologisk mångfald

Gården som sålde plogen – och förbättrade jorden

FN uppmanar fler lantbrukare att bearbeta jorden mindre och istället ta hjälp av jordens svampar, bakterier och maskar. Josef Appell på Gårstånga Nygård i Skåne antog utmaningen och lyckades samtidigt minska sina dieselkostnader till en tredjedel.

Biologisk mångfald

Att stoppa förlusten av biologisk mångfald är möjlig

FN:s nya hållbarhetsmål sätter ribban högt. Ett av målen säger att förlusten av biologisk mångfald ska stoppas till 2030 - men är det möjligt? Ja, menar forskaren Richard Pearson.

Biologisk mångfald

Frisläppta orangutanger skapar ett nytt liv i frihet

Ett projekt på Borneo har visat att orangutanger i fångenskap kan återvända till det vilda med rätt träning.

Biologisk mångfald

”Multistress” för djuren i Arktis

Miljögifter, mindre föda och klimatförändringar tros ligga bakom minskningen av arktiska arter.

Biologisk mångfald

Ny guide värderar ekosystemtjänster

Naturvårdsverket har kommit ut med en praktiskt inriktad guide där du steg-för-steg ska kunna värdera ekosystemtjänster. Tanken är att offentlig och privat sektor, politiker, organisationer och individer ska kunna använda guiden för att fatta mer hållbara beslut.

Biologisk mångfald

Banbrytande bi-vaccin på väg

Norska och finska forskare kan ha upptäckt grunden till världens första insektsvaccin. Genom ett särskilt nyckelprotein, vitellogenin, kan bidrottningen ge sin avkomma skydd mot sjukdomar.

Hög ljudnivå påverkar nationalparkernas djurliv

Biologisk mångfald

Hög ljudnivå påverkar nationalparkers djurliv

Ljudnivån har ökat i de amerikanska nationalparkerna. Detta kan ge konsekvenser för djurlivet. Vissa ugglor och fladdermöss kan till exempel ha svårt att höra sina byten.

Fler arter av vilda bin i storstäder än i omgivande jordbrukslandskap

Biologisk mångfald

Vilda bin trivs bäst i stan

De finns fler arter av vilda bin i storstäder än i omgivande jordbrukslandskap visar en ny brittisk studie.

Sverige får två nya betydande våtmarker

Biologisk mångfald

Sverige får två nya betydande våtmarker

Regeringen har utsett Oset-Rynningeviken i Örebro och Sikåsvågorna i Jämtland till så kallade Ramsarområden, vilket är våtmarker med internationell betydelse.

Fyra av nio planetära gränser har överskridits

Biologisk mångfald

Fyra av nio planetära gränser överskrids

Fyra av de nio planetära gränserna överskrids nu enligt nya rön. Forskarna menar att detta beror på att vi människor har en allt större påverkan på klimat och miljö, något som tär hårt på jordens resurser.

Gråsparv

Biologisk mångfald

Antalet gråsparvar har minskat drastiskt

I Europa finna idag nästan en halv miljard färre fåglar än för trettio år sedan. Det visar ny europeisk studie. Storskaligt jordbruk och förändrat skogsbruk tror man kan vara anledningarna.

Växtarten Linnea

Biologisk mångfald

Nordliga växter blir färre

Ny studie från SLU visar att utbredningen av flera växtarter med en nordlig tyngdpunkt, så som dvärgbjörk, hjortron och linnéa, har under andra halvan av 1900-talet minskat tydligt i södra Sverige.

Biologisk mångfald

Politiska system påverkar biologisk mångfald

Skillnader mellan länders politiska system påverkar markanvändningen och därmed även den biologiska mångfalden. Det visar ny studie från Stockholms universitet.

Biologisk mångfald

Ängar skyddas bättre av mångsidigt landskap

För att skydda värdefulla gräsmarker måste man också ta hänsyn till omkringliggande landskap. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Biologisk mångfald

Fröbanker kan bli värdelösa

Växter som inte hinner anpassa sig i takt med klimatförändringen riskerar att dö ut. Att växterna släpar efter visas nu i en studie på backtrav, publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS. Växternas ”långsamhet” i förhållande till den snabba uppvärmningen kan göra fröbanker med fröer samlade på nordliga breddgrader värdelösa i framtiden, rapporterar Sveriges Radios vetenskapsredaktion.

Biologisk mångfald

Maskiner ska rädda ängs- och hagmarkerna

I många tidigare öppna marker är lieslåtter och bete ett minne blott. Den månghundraåriga hävden har upphört, markerna växer igen och en stor mängd växter, djur och svampar som är beroende av den traditionella hävden hotas. I en ny rapport skriven av tre forskare från SLU ges förslag på moderna, rationella skötselmetoder för att rädda ängs- och hagmarkerna och deras biologiska mångfald.

Biologisk mångfald

Mer än antalet arter som avgör

En stor biologisk mångfald bland arter behöver inte automatiskt betyda att ekosystemets funktioner ökar. En ny studie visar att sammansättningen av arter och deras egenskaper är minst lika viktig.

Biologisk mångfald

Miljöförändringar påverkar uppkomsten av nya arter

Forskare vid Umeå universitet har kommit fram till att samma faktorer som ökar risken för att arter dör ut också minskar chansen att nya arter bildas.

Biologisk mångfald

Grundvatten visar var artrikedomen är störst

Ny forskning från SLU och Umeå universitet visar att störst biologisk mångfald finns vid strandzoner där det flödar in grundvatten. Den nya kunskapen kan minska de negativa effekterna av skogsbruket.

Biologisk mångfald

Leriga skor tar med främmande arter till norr

Kargt och kyligt klimat hindrar inte främmande växter från att etablera sig på hög höjd och sprida sig i den alpina vegetationen. Våra leriga skor och bilar kan vara anledningen. Det visar en ny forskning från Umeå universitet och Antwerpens universitet.

Biologisk mångfald

Analysportalen samlar svenska artfynd och miljödata

Ett nytt verktyg för miljöanalytiker och naturvårdare har skapats vid ArtDatabanken vid SLU i Uppsala.

Biologisk mångfald

Ekologisk odling gynnar biologisk mångfald

Ekologisk odling ger i genomsnitt drygt 30 procent fler arter av växter, insekter och andra djur jämfört med konventionell odling. Det visas i en ny studie i tidskriften Journal of Applied Ecology där forskare från SLU i Uppsala och Oxford i England gick igenom data från de senaste 30 årens studier.

Biologisk mångfald

Stora landskapsvärden försvunna på kort tid

Den senaste ängs- och hagmarksinventeringen visar att mer än en sjättedel av marken som tidigare klassades som värdefull har förlorat sina värden på tio år.

Biologisk mångfald

Svensk markanvändning gör vargens roll marginell

Villkoren för ekosystemen i Sverige sätts helt av vårt intensiva jord- och skogsbruk. Vargarnas roll är marginell, skriver flera av Nordens rovdjurs- och hjortdjursforskare i en debattartikel i DN.

Biologisk mångfald

Våtmarker räddar utrotningshotade arter

Smådopping och lövgrodan är några av de arter som inte längre är rödlistade. De våtmarker som anlagts för att hindra övergödande näringsämnen från att nå våra hav och sjöar anses vara orsaken. Det visar en ny studie från Högskolan i Halmstad.

Biologisk mångfald

Ansvarsfullt fiske kan ge mindre fiskar

Fiskare får inte ta upp för små fiskar, utan måste hålla sig över vissa minimimått. Det är regler som införts på många håll i världen för att minska det kommersiella fiskets påverkan på ekosystemen och för att öka fångsterna. Men nu visar forskare att effekten kan bli den omvända, eftersom storleksselektionen påverkar evolutionen hos fiskarna.

Biologisk mångfald

Kvalitativt sätt att mäta biologisk mångfald pekar ut nya hotspots

Biologisk mångfald har hittills mätts i antalet arter. Men ett annat, mer kvalitativt sätt att se på mångfald går ut på att se till arternas funktioner, snarare än till deras antal.

Biologisk mångfald

Kan man sätta en prislapp på naturen?

Ekosystemtjänster är det nya modeordet för att visa hur beroende vi människor är av naturen. Förhoppningen är att om vi lyckas värdera dessa tjänster kommer vi att kunna skapa en hållbar utveckling och rädda planeten. Men kan man verkligen sätta ett pris på naturen, och hur ska det i så fall gå till?

Biologisk mångfald

Vilken avverkningsmetod ger mest liv i skogen?

Kalavverkning dominerar svenskt skogsbruk. I skogsdebatten hävdas ofta att selektiv avverkning utan kalhyggen skulle gynna den biologiska mångfalden. Nu ska en forskargrupp vid SLU ta reda på hur det faktiskt ligger till: ger hyggesfritt skogsbruk mer liv i skogen?

Biologisk mångfald

Känsliga arter ska skyddas när stubbskörden ökar

Stubbar på hyggen är en stor potentiell resurs för biobränsle. Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) undersöker nu hur den biologiska mångfalden kan skyddas i samband med ökad stubbskörd.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald påverkas av förändrat klimat

Forskare vid Lunds universitet har sett att fåglar påverkas av klimatförändringar. När temperaturen ökar flyttar många fågelarter längre norrut.

Biologisk mångfald

Gigantiska utsläpp när permafrosten smälter

I den svenska fjällvärlden tinar nu permafrosten vilket har fått landskapet att börja kollapsa. Om vi får se motsvarande förändringar i hela det arktiska området kan gigantiska mängder växthusgaser frigöras.

Biologisk mångfald

Tröskeleffekter kan få system att kollapsa

Klimatförändringar som plötsligt blir självförstärkande och en temperatur som skenar bortom all kontroll är ett skräckscenario som ofta målas upp. Forskarna kan idag inte med säkerhet säga om eller när de stora planetära systemen kommer att passera en punkt där balansen tippar över. På lokal och regional nivå har det redan hänt.

Biologisk mångfald

Få ljuspunkter i årlig havsrapport

Den årliga rapporten om miljötillståndet i svenska havsvatten "Havet 2012" ger en delvis dyster bild av tillståndet i haven kring Sverige.

Biologisk mångfald

Rockström & Klum vill beröra

Med sin nya bok vill de skapa en brygga mellan vetenskap och samhälle. Men även uppmana till samhällsförändringar. Extrakt har träffat två av Sveriges mest inflytelserika miljöprofiler för att prata effektiv kommunikation och vägen till ett hållbart samhälle.

Biologisk mångfald

Så mycket är de svenska ekosystemtjänsterna värda

Den första november redovisade Naturvårdsverket sin stora genomgång av Sveriges viktiga ekosystem och ekosystemtjänster. Sammanställningen har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska vara underlag i ett fortsatt arbete med att samhällsekonomiskt värdera ekosystemtjänster.