Atlanttorsk och bläckfisk förekommer mycket längre norrut än man tidigare trott, enligt forskare som kartlagt fiskbeståndet i centrala Norra Ishavet. Upptäckten visar att det finns ett fungerande men känsligt ekosystem runt Nordpolen.

Det var under forskningsexpeditionen MOSAiC, med den tyska isbrytaren Polarstern, som forskarna oväntat fångade fyra större fiskar på 350 till 400 meters djup.

– Det var helt oväntat att atlanttorsken, som är en kustfisk, skulle finnas så långt norrut i en fyra kilometer djup ocean. Jag blev så exalterad att jag skrek högt och pussade fisken när vi fick upp den, säger Pauline Snoeijs Leijonmalm, professor i marin ekologi vid Stockholms universitet.

Jag blev så exalterad att jag skrek högt och pussade fisken när vi fick upp den.

Forskningen visar på en mycket känslig Arktisk näringsväv, om den störs kan det få allvarliga konsekvenser för både djurliv och klimat.

– Även om det kommer in större fiskar med atlantströmmarna, är Norra Ishavets förmåga att behålla större fiskbestånd begränsad på grund av sin brist på näring. Vår slutsats är att fisken bara räcker till för Arktis eget djurliv, inte för kommersiellt fiske, säger Pauline Snoeijs Leijonmalm.

Joakim Hjelm, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU, håller med.

– Det är av största vikt att detta känsliga men fungerande ekosystem, som ligger utanför alla nationella ekonomiska zoner, får ett kraftfullt internationellt skydd liknande det som finns på plats i Antarktis, säger han i ett pressmeddelande.