Livsstil & konsumtion

Varor påverkar miljön under hela livscykeln, från tillverkning till återvinning och transport. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 10 ton per person och år. Livsmedel, transporter, boende, kläder och skor är de delar i den privata konsumtionen som påverkar klimatet mest. En hållbar konsumtion och produktion av varor är nödvändigt för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Import

Livsstil & konsumtion

Forskare: EU kan minska konsumtionens miljöpåverkan

Trots att bara 5,7 procent av världens befolkning bor i EU står dessa invånare för 9 procent av världens klimatutsläpp – och enligt en ny studie väntas konsumtionens miljöpåverkan fortsätta öka. Forskarna bakom rapporten efterlyser större transparens i handelns distributionskedjor.

Skaljacka

Livsstil & konsumtion

Bra deal att köpa begagnad jacka

Återbrukade skaljackor håller bra kvalitet, visar en studie där forskare från Mittuniversitetet har jämfört plaggens funktion i relation till pris. Resultatet visar att det inte bara är bra för miljön att handla jackan second hand. Det är dessutom ett ekonomiskt klipp.

Eurovision Song Contest

Livsstil & konsumtion

Eurovision utan publik – det bästa för klimatet

Schlagerfans från hela Europa anländer nu till Malmö inför årets Eurovision. Ur klimatperspektiv vore det bättre att låta musikfesten vara ett rent tv-arrangemang, men då går andra värden förlorade.

Plastflaskor

Livsstil & konsumtion

60 företag står för hälften av världens plastskräp

Färre än 60 internationella företag ligger bakom mer än hälften av världens plastföroreningar, enligt en ny forskningsstudie. Philip Morris, Nestlé, Pepsi och Coca-Cola är några av de som orsakar mest plastskräp.

Livsstil & konsumtion

Fritidshus – tillgång eller belastning?

I det tätbefolkade Storbritannien har fritidshusens vara eller inte vara blivit föremål för en bitvis hätsk diskussion om hållbarhet och rättvis resursfördelning. Här i Sverige är förutsättningarna annorlunda, och forskningen så gott som samstämd – fritidshus är oftare en tillgång för lokalsamhällen än en belastning.

Kläder

Livsstil & konsumtion

Miljö avgörande vid second handköp

Hänsyn om miljön är det främsta skälet till att konsumenter väljer att köpa second hand, enligt en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Plastpåse

Livsstil & konsumtion

Experiment visar nedskräpningens värstingar

Cigarettfimpar är det vanligaste plastskräpet, visar en studie där allmänheten och skolklasser har hjälpt forskare att kartlägga nedskräpningen. Fast det som förvånar mest är kanske inte fimparna utan plastpåsarna.

Livsstil & konsumtion

Snart blir sopsortering av textilavfall ett krav

Från och med nästa år blir det obligatoriskt att sopsortera textilavfall, men vad ska det bli av allt som samlas in? Infrastrukturen för textilåtervinning är inte fullt utbyggd än, och för bara några veckor sedan gick en av branschens stora aktörer i Sverige i konkurs.

Kläder

Livsstil & konsumtion

Frankrike på väg att begränsa ”fast fashion”

Frankrikes nationalförsamling röstade i veckan ja till ett åtgärdspaket för att begränsa så kallad fast fashion och klädindustrins miljöpåverkan. Ett reklamförbud och en särskild miljöavgift är två av åtgärderna som nu läggs fram för omröstning i senaten.

Vattenglas

Livsstil & konsumtion

Lärdomar från Danmark kan minska vattenförbrukningen

Svenskar gör av med 140 liter dricksvatten per person varje dygn. Danskar gör bara av med 100 liter. Priset på kranvatten kan vara en förklaring, menar forskare vid Malmö universitet.

Middag

Livsstil & konsumtion

Svenska hushåll får hjälp i klimatarbetet

Ett 20-tal svenska hushåll ska få hjälp att leva mer hållbart genom ett nystartat EU-projekt. Fokus kommer ligga på mat och mode, områden där många kan minska sin klimatpåverkan.

Återbruk

Livsstil & konsumtion

Inte självklart att återbruk gynnar miljön

Återbruk ses som en lösning i klimatarbetet, men kanske lurar vi oss själva? Nu undersöker forskare om den växande cirkulära ekonomin verkligen sparar jordens resurser eller tvärtom innebär en ökad påfrestning.

Livsstil & konsumtion

Är minimalistisk livsstil ett svar på olika samhällsproblem?

Samtidigt som konsumtionen bara tycks öka väljer vissa i stället att skala ner. I en ny studie kommer forskare vid Örebro universitet att följa familjer som försöker hitta ett nytt sätt att leva - med färre prylar och mindre stress.

Löptränar

Livsstil & konsumtion

Fysisk aktivitet i topp för god livskvalitet

Genom att analysera en rad olika livsstils- och hälsofaktorer hos närmare 30 000 personer har forskare fått fram de viktigaste pusselbitarna för god livskvalitet vad gäller hälsa. I topp: fysisk aktivitet, arbete och avsaknad av smärta.

Livsstil & konsumtion

Bubbel och kaviar – en bra kombination?

Vitt vin och bubbel från Skåne samt svart kaviar från Småland. Det står på menyn i ett sensoriskt forskningsprojekt vid Högskolan i Kristianstad där smak och smakkombinationer kartläggs i detalj.

Second hand

Livsstil & konsumtion

”Acceptansen för second-handklappar ökat markant”

Attityden till second-hand-klappar har förändrats och det är numera helt ok att lägga återbrukade presenter under granen. Det säger Staffan Appelgren, universitetslektor vid Göteborgs universitet och expert på second-hand och återbruk.

Livsstil & konsumtion

Starka drivkrafter bakom konsumtion inför julen

Julen är starkt förknippad med gåvor och mat. Trots att många hushåll har det tufft ekonomiskt i år, innebär det inte att julhandeln automatiskt minskar. Vårt köpbeteende beror till stor del på starka sociala drivkrafter.

Läkemedel

Livsstil & konsumtion

Risk för läkemedelsresistent pandemi

Influensa är för de flesta en ofarlig vinterplåga, men vissa blir allvarligt sjuka. Då kan influensaläkemedlen bli en räddning, men de ska användas försiktigt.

Kryssningsfartyg

Livsstil & konsumtion

Stora utmaningar när fler vill åka på kryssning

Allt fler turister vill se Sverige från kusten och den växande kryssningsbranschen orsakar problem. Den norska professorn Svein Larsen höjer ett varningens finger: "Det är den mest skadliga turismen vi har i Norge."

Björn

Livsstil & konsumtion

Etiska utmaningar vid turism med vilda djur

Många som turistar i Norden vill gärna uppleva vilda djur som älgar, björnar eller Nordnorges gigantiska kungskrabbor. Safari har blivit en lukrativ turistverksamhet, men mötena med det vilda sker inte alltid på djurens villkor. 

Trädgårdsarbete

Livsstil & konsumtion

Offentlig sektor ska visa vägen i omställningen

Kommuner och regioner står för en stor del av konsumtionen i Sverige och inom politiken pekas offentlig upphandling ut som ett kraftfullt verktyg i hållbarhetsarbetet. Det innebär nya utmaningar för tjänstemännen som ska se till att de politiska visionerna blir verklighet.

Rakhyvel

Livsstil & konsumtion

Forskare gör upp med engångshyveln

Vaxremsa, laser eller engångsrakhyvel - vilken av dessa har lägst miljöpåverkan? Det har forskare tagit reda på i ett försök att skapa förståelse för hur stor miljöpåverkan en vardagsprodukt har.

Helags

Livsstil & konsumtion

Dilemma när allt fler hittar ut i naturen

Stängda fjällstugor, skatt för turister eller inspirerande tips om andra naturupplevelser. Med turistboomen i naturen växer behovet av att styra besöksströmmarna – frågan är hur.

Parfym

Livsstil & konsumtion

Lyxmärken tonar ner sitt miljöarbete

Europeiska lyxmärken tystar ner sitt miljö- och hållbarhetsarbete för att inte tappa kunder, enligt en ny studie.

Mejeriprodukter

Livsstil & konsumtion

Företag lovar för mycket med ”fossilfria” varor

Många företag använder begreppet ”fossilfritt” i sin marknadsföring, men de verkar mena olika saker med ordet. I ett pågående projekt undersöks möjligheterna att nå en gemensam definition, fast det ser ut att dröja innan det går att märka en produkt som ”fossilfri”.

Plastpåse

Livsstil & konsumtion

Skatten på påsar behöver breddas

Den omtvistade skatten på plastpåsar, som kanske tas bort eller minskas vid årsskiftet, bör finnas kvar men breddas till att omfatta alla typer av påsar. Dessutom bör ett ett pantsystem som även omfattar plastförpackningar införas, tycker statsvetaren Karl Holmberg vid Lunds universitet.

Barn i skog

Livsstil & konsumtion

Så kan sagor hjälpa oss att leva mer hållbart

En dansbana där troll och människor möts, broar av spillmaterial samt ett arkitektkontor för barn och vuxna i skogen. Det är några av ingredienserna i designprojektet Trollsyn i hjärtmarkerna, där konstnärer och arkitekter forskar om hur resurser kan brukas på ett mer hållbart sätt.

Plastskräp

Livsstil & konsumtion

Mest plastskräp på våra stränder

Mest plast, både per kvadratmeter och sett till antalet föremål, finns på våra stränder. Det är några lärdomar från Plastexperimentet, där allmänheten har bjudits in att medverka.

Bönor

Livsstil & konsumtion

Klimat och hälsa i fokus i nya Matcirkeln

Matcirkeln, eller kostcirkeln som den också har kallats, har nu uppdaterats med hänsyn till hur vi kan äta både klimat- och hälsosmart.

Kläder

Livsstil & konsumtion

Så kan vi bli bättre på textilåtervinning

Kläd- och textilindustrin står för en stor del av världens koldioxidutsläpp, cirka 10 procent. Trots det går bara en liten del av alla textilier som slängs till återanvändning eller materialåtervinning. Om de nordiska länderna ska bli bättre på textilåtervinning behöver de samarbeta, enligt en ny rapport.

Paket

Livsstil & konsumtion

Många returer hamnar på tippen

För e-handelsföretag inom textil- och elektronikindustrin kan det vara billigare att slänga returnerade varor jämfört med att sälja dem igen, skriver forskare från Lunds universitet i en forskningsartikel.

Blomsterodling

Livsstil & konsumtion

Allt fler satsar på hållbar blomsterodling

Den amerikanska rörelsen slow flowers har etablerat sig även i Sverige. Svenska blomsterbönder, som odlar snittblommor på hållbart vis, blir allt fler – driftiga företagare som står på flera ben, enligt en ny studie.

Klädbutik

Livsstil & konsumtion

Sociala drivkrafter bakom hög konsumtion

Är det en grundläggande mänsklig instinkt - jakten efter mer - som gör att vi köper fler varor än vad vi behöver? Här går åsikterna inom forskningen isär och en ny brittisk studie väcker motreaktioner från svenska forskare.

Konsumtion

Livsstil & konsumtion

Tre strategier för hållbar konsumtion

Svenskarnas konsumtion är i dag långt ifrån hållbar och för att hitta lösningar krävs både individuellt ansvarstagande och politiska beslut, enligt Carl Dalhammar, som har forskat om miljöpolitiska styrmedel för miljöanpassade produkter i över 20 år.

Galleria

Livsstil & konsumtion

Tips för att minska din konsumtion

I dag är det Black Friday och julhandeln är i antågande, forskare vid Karlstads universitet har sammanställt några tips på hur du kan tänka för att spara pengar, miljö och samvete genom att stå emot handelns lockelser.

Surfplatta

Livsstil & konsumtion

Mindre fantasi när barn leker med surfplatta

Surfplattor har blivit vanliga på förskolor och digitala verktyg ingår sedan flera år i läroplanen. Men en ny studie vid Uppsala universitet visar att barnens lek med surfplatta är mindre kreativ och fantasifull än annan lek.

Konsumtion

Livsstil & konsumtion

Positiv trend för konsumtionsbaserade utsläpp

Utsläppen av växthusgaser minskade med ett ton per person under 2020, enligt statistik från SCB. Minskningen beror främst på pandemin, men myndigheten ser en minskande trend i utsläppen från konsumtionsbaserade utsläpp.

Glödlampa

Livsstil & konsumtion

Batteri testas i flerbostadshus

Kan batterier vara en lösning för att lagra el när tillgången är god och priset lågt, som sedan kan användas vid senare tillfälle? Det ska nu testas vid studentboendet och forskningslabbet KTH Live-In Lab.

Livsstil & konsumtion

Fler turister med sämre säkerhetskoll i fjällen

Allt fler turister besöker de svenska fjällen, men de har dålig koll på säkerheten. Det framgår av den senaste undersökningen från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Havremjölk

Livsstil & konsumtion

Svagare gräns mellan reklam och politik

Gränsen mellan marknadsföring och politik håller på att suddas ut. Företag skapar medvetet konflikter med sina konkurrenter, enligt forskare som har studerat mjölkkriget mellan mejerijättarna och havreproduktsproducenten Oatly.

Flygplats

Livsstil & konsumtion

Vilka reste utomlands under pandemin?

Vanligtvis reser svenskar mycket utomlands men 2020 minskade dessa resor drastiskt på grund av pandemin. Vilka var då de personer som ändå åkte utomlands? Utöver ung ålder, hög inkomst och utbildning kännetecknas de av tre socialpsykologiska faktorer.

Angelo da Silveira

Livsstil & konsumtion

”Det fungerar inte att göra en ny kollektion varje årstid”

Vägen till en hållbar modeindustri är fortfarande lång. Designern Angelo da Silveira vill visa vägen. Med företaget som sysselsätter anställda med att designa kläder av återvunna textilier tar han textilindustrin tillbaka till Sverige.

Cykelsemester

Livsstil & konsumtion

Så blir din semester mer hållbar

Cykel och kanalbåt i Dalsland, träningsvecka i Vålådalen, vandringssemester i Alperna, botanikkurs i Jämtlandsfjällen, tångsafari på Västkusten eller Netflix i sängen – alternativen till den traditionella flygresan till solen är många. Och de flesta alternativ är bättre för klimatet.

Kolonilott

Livsstil & konsumtion

Kolonilotten – en odlingsplätt med lång hållbarhetshistoria

Nu är säsongen i gång på kolonilotterna och många jobbar hårt med lökar och sättpotatis. Genom historien har kolonilotternas funktion i städerna förändrats, och de har setts som en lösning på allt från matbrist till superi.

Friluftsliv

Livsstil & konsumtion

Ökat friluftsintresse medför utmaningar

Under pandemin har naturen blivit en fristad för många. Men det ökade intresset för friluftsliv har också medfört utmaningar och skötseln av naturområden för friluftsliv behöver anpassas för att klara av det ökade besökstrycket.

Prylar

Livsstil & konsumtion

”Folk har massa saker som bara ligger och skräpar”

Det är onödigt att slänga saker som fungerar, men nästan lika dumt att låta dem samla damm på vinden. Forskare från Chalmers ska undersöka varför saker blir liggande i stället för att skickas vidare till nya hushåll. Rent konkret: De hjälper dig att rensa förrådet.

Sanitetsskydd

Livsstil & konsumtion

”Vi vill bryta tystnaden kring mens-avfallet”

I stora delar av världen saknas fungerande sophantering för mensskydd. Tabut kring mens gör att frågan omgärdas av kompakt tystnad, men nu bryts den av forskare från Sverige och Kenya.

Renoverar möbler

Livsstil & konsumtion

Gammal lagstiftning hindrar cirkulär handel

Trenden med återtillverkning ökar, men jämfört med andra länder ligger vi efter. Gammal lagstiftning står i vägen för företag som vill sälja begagnade varor.

Flygresa

Livsstil & konsumtion

Rapport: Nya vanor kan bromsa klimatkrisen

Flyg inte oftare än var tredje år, nöj dig med tre nya klädesplagg om året och använd din elektronik i minst sju år. Så lyder tre av de sex klimatlöften som forskare har formulerat i en ny rapport om hur en förändrad livsstil kan rädda klimatet.

zoommöte

Livsstil & konsumtion

Kroppsspråket viktigt även vid digitala möten

Det räcker inte att bara ha kameran påslagen. Ett lyckat digitalt möte har många likheter med ett fysiskt möte: våra ögon avslöjar hur närvarande vi är.

Solrosfrön

Livsstil & konsumtion

Kan nordisk kost förhindra hjärtsjukdom?

Kanske har du hört talas om medelhavskost som ett hälsosamt alternativ? Men forskare misstänker att även nordisk kost kan erbjuda bra livsmedel för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Livsstil & konsumtion

Populärt att göra nya produkter av gammal plast

Att tillverka nya produkter av återvunnen plast är hett. Det är så attraktivt att det råder konkurrens om plastavfallet, åtminstone vissa delar av det. Fortfarande finns det många plastförpackningar som det saknas bra metoder för att återvinna.

Cyklar

Livsstil & konsumtion

Så kan en cirkulär ekonomi bli hållbar

Den dominerande synen på cirkulär ekonomi är i själva verket inte särskilt hållbar, enligt forskare. I ett nyligen avslutat projekt lyfter de bland annat fram småskaliga initiativ och en breddad debatt för att sluta kretsloppen.

Second hand

Livsstil & konsumtion

Julklapparna du inte ska köpa second hand

Nu är julklappsjakten i gång. Gallerior och shoppingstråk fylls till brädden. Den som vill julhandla hållbart gör bäst i att styra stegen mot secondhand-butikerna, men även där gäller det att se upp för miljöfällor.

Gallerian

Livsstil & konsumtion

Svårt att minska konsumtionen på egen hand

Den som försöker ändra sina vanor och leva mer hållbart applåderas inte alltid av omgivningen. Ett nytt forskningsprojekt undersöker hur sociala relationer kan göra det svårt att minska på konsumtionen.

Rea klädbutik

Livsstil & konsumtion

Ständig rea hotar handelns hållbarhet

“Black Friday” har blivit “Black Week” och i vissa affärer rent av “Black Month”. Forskaren Gabriella Wulff ser att företagen inom handeln har fastnat i en ond cirkel av reor, kampanjer och överproduktion.12

Smör

Livsstil & konsumtion

Jakten på hållbart fett

I många tätbefolkade delar av världen är det vanligt med för lite fett i kosten. Men mycket av det matfett som används kan härledas till lantbruksdjur och avskogning, vilket inte är hållbart. Bättre utnyttjande av ätligt fett som i dag används till annat än livsmedel skulle kunna vara en del av lösningen, skriver forskare i tidskriften Lancet Planet Health.

Tågresa

Livsstil & konsumtion

Transporten åter en viktig del av semestern

När Extrakt först skrev om projektet Ingen tid för ny avgång så toppade Greta Thunberg nyhetsmedierna, människor demonstrerade för klimatet och flygskam blev ett vedertaget begrepp i det svenska språket. Sen kom pandemin. Hur gick det egentligen med projektet, och var står flygdebatten i dag?

Livsstil & konsumtion

Björntänder ger svar om antibiotikaresistens

Genom att analysera kalkavlagringar från tänder hos brunbjörnar i naturhistoriska museisamlingar har forskare kunnat följa nivåerna av antibiotikaresistens i naturen.

Halloumi på grillen

Livsstil & konsumtion

”Flyg- och halloumiskam är typiskt svenskt”

Känner du skam när du lägger en halloumiost på grillen? Liksom flygskam och klädskam är också ”halloumiskam” ett ursvenskt begrepp enligt Kristofer Hansson, etnolog vid Malmö universitet.

Avfallskärl

Livsstil & konsumtion

Hemmajobb utmanar avfallsbolagen

Under pandemin är det många som vant sig att jobba hemma, en utveckling som har styrt om stora mängder avfall från kontoren till hemmen. De kommunala avfallstjänsterna är inte anpassade för denna hårdare press, vilket ett nytt forskningsprojekt ska råda bot på.

Flygplan

Livsstil & konsumtion

Så mycket mindre flög vi 2020

Att försäljningen av flygresor har minskat under pandemin kommer kanske inte som någon överraskning. Nya siffror från SCB visar att flyget har tappat nästan 70 procent 2020 jämfört med året innan.

Matbespisning

Livsstil & konsumtion

Klimatsmart mat gick hem hos elever

Många forskare är eniga om att vi behöver äta mer växtbaserad mat för att minska klimatpåverkan. I en avhandling från Karolinska Institutet utvecklades och testades en ny metod för hållbara skolluncher. Den nya lunchen resulterade i 40 procent lägre klimatpåverkan, utan ökade kostnader.

Brasa utomhus

Livsstil & konsumtion

”Latten har bytts mot korv och kaffe i skogen”

Extrakt har tidigare rapporterat om studien vid Göteborgs universitet som kartlägger hur invånare i Västra Götaland använder naturen under pandemin. Nu är resultatet klart, och studien visar att naturen har blivit en fristad för många.

Lagar tvättmaskin

Livsstil & konsumtion

Ny teknik ska underlätta den cirkulära ekonomin

Artificiell intelligens kan vara till hjälp i resan bort från slit och släng-kulturen. Komplexa överenskommelser i cirkulära affärsmodeller och sensorer i maskiner som informerar om en produkt närmar sig reparation är två exempel på forskning i en ny stor satsning för att utveckla den cirkulära ekonomin.

Köpcentrum

Livsstil & konsumtion

Kan pandemin lära oss att köpa mindre?

Pandemins utbredning har tvingat många att förändra sina inköp. Forskare ska nu ta reda på mer om dessa ändrade och inställda köpvanor.

Livsstil & konsumtion

Forskningens tips för att minska julens matsvinn

Ett dignande julbord hör för många julen till. Samtidigt är julhelgen den tid på året då vi slänger som mest mat. Men det finns flera knep för att minska svinnet.

Vetekli

Livsstil & konsumtion

”Enorm effekt att följa kostråden”

Att fullkorn och kostfiber är bra för hälsan framgår tydligt av Livsmedelsverkets råd, men vår förmåga att dra nytta av denna diet varierar mellan olika individer. Forskare tror att det kan ha att göra med tarmflorans samspel mellan viss mat och bildningen av specifika molekyler, vilket ska undersökas närmare i ett nytt projekt.

Livsstil & konsumtion

Brittisk kampanj: Förbjud engångsprover i Europa

Varje år produceras uppskattningsvis 122 miljarder små plastförpackningar till engångsprover av schampo, krämer och annat – förpackningar som sällan återvinns. Nu höjs röster för att plastförpackade engångsprover ska förbjudas i EU och i Storbritannien.

Pyssel

Livsstil & konsumtion

Vardagsfrågan: Är pysslet dåligt för miljön?

Har du paljetter, glitter och piprensare över hela köket? Då ska du läsa vidare. Extrakt bad en forskare och en bloggare om tips på hur man undviker att pysslet blir ett miljöproblem.

Livsstil & konsumtion

Hopp om snabbtest för antibiotikaresistens

Att hitta rätt antibiotika snabbt kan vara livsviktigt vid svåra infektioner. Forskare utvecklar nu ett snabbt test av antibiotikaresistens, målet är att tiden från prov till svar ska minska från ett dygn till under fyra timmar.

Hallå där!

Livsstil & konsumtion

Hur äter vi i kristider?

Hur förändras vårt sätt att handla, laga och äta mat i kristider? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt, där ändrade vanor i spåren av coronakrisen får agera exempel.

Mynt

Livsstil & konsumtion

Nya valutor – en pusselbit i omställningen?

Tänk att du har ett särskilt konto med pengar som du bara kan använda i vissa butiker eller till att köpa vissa varor. Men hur skulle det kunna fungera i praktiken? Forskare vid Lunds universitet undersöker hur alternativa valutor kan bidra till mer hållbar konsumtion.

Livsstil & konsumtion

Alla vill ha hållbarhet men få vill offra sig

Alla vill satsa på ett miljövänligt samhälle, men få vill höja skatter på flyg och bensin eller införa klimatskatt på nötkött. Som så ofta när det gäller miljö- och skattefrågor är de som står till vänster i politiken betydligt mer positiva till förslagen, visar en rapport från SOM-institutet.

Livsstil & konsumtion

Kläder en allt större källa till utsläpp av mikroplast

Kläder gjorda av konstfiber är en stor källa till utsläpp av mikroplast. Enligt en ny studie har 5,6 miljoner ton syntetiska mikrofibrer hamnat i naturen sedan 1950, när polyester och nylon blev ett vanligt material i kläder. "Vi har inga bra metoder för att bli av med mikrofiber i naturen, vi måste minska utsläppen", säger Jenna Gavigan, en av forskarna bakom den nya studien.

Plastkonst

Livsstil & konsumtion

Nedskräpning dominerar konstens skildringar av plast

Nedskräpning och användning av engångsartiklar – så visualiseras oftast plast i konstverk och fotografi världen över. Andra problem kopplat till plasten glöms dock helt bort – vilket speglar debatten i samhället – enligt forskare.

Livsstil & konsumtion

Kampanj utmanar modevärlden att bli mer hållbar

Det går att intressera sig för mode och leva hållbart. Det vill det projektet F/Act Movement visa, och lyfter fram cirkulär konsumtion som en nyckel till förändring. Modeintresserade utmanas att under nio månader laga, vårda och uppdatera sin befintliga garderob och att bara köpa second hand.

Livsstil & konsumtion

Ökat intresse för sommarsport i fjällen

Vi springer och cyklar mer i fjällen, det framgår av en ny enkätundersökning som Fjällsäkerhetsrådet har genomfört.

Livsstil & konsumtion

Minimera matsvinn under rötmånaden

Under rötmånaden är det extra noga att hålla koll på vad du har i kylskåpet. Tänk mer kortsiktigt än vanligt och köp inte mer än vad du behöver, är några tips från Livsmedelsverket.

Livsstil & konsumtion

Ny studie: Så påverkar coronakrisen vårt friluftsliv

Vilken roll spelar naturen under en kris? Under coronapandemin har naturen blivit en plats för möten och för återhämtning för allt fler. Nu ska forskare kartlägga hur invånare i Västra Götaland har använt naturen under pandemin – och vilka utmaningar det innebär för förvaltningen.

Gröna vågare

Livsstil & konsumtion

Många utmaningar för den nya gröna vågen

Många ser dagens ”gröna vågare” som naiva idealister. Enligt Maxim Vlasov vid Umeå universitet är de snarare hårt arbetande entreprenörer, och i sin avhandling undersöker han vilken roll de kan spela i omställningen till ett samhälle bortom tillväxt.

Livsstil & konsumtion

Positiv – men långsam – trend för plastpåsar

Användningen av plastpåsar minskar och Sverige uppnådde EU:s första delmål, men vi behöver snabba på om vi ska klara nästa mål.

Livsstil & konsumtion

Många e-handelsköp klarar inte EU:s kemikalieregler

Nästan åtta av tio produkter som köpts direkt av företag utanför EU uppfyller inte europeiska kemikalieregler, visar ett nordiskt tillsynsprojekt om e-handel som Kemikalieinspektionen har lett.

Livsstil & konsumtion

Hur reser vi efter Coronakrisen?

Varje kris startar nya värderingssystem. Det kommer hända den här gången också, enligt platsforskaren Ola Thuvesson.

Livsstil & konsumtion

Vilken kasse är minst dålig?

Så står du där igen, i mataffären med bandet fullt av varor och inser att flergångskassen ligger kvar hemma. Ska du välja plastkassen – som skapar flytande öar i haven - eller papperskassen som slukar energi vid produktion?

Sandra Roos

Livsstil & konsumtion

”Använd plagg många gånger – det bästa du kan göra för miljön”

Vilken sorts kläder och skor är egentligen mest hållbara? Textilforskaren Sandra Roos berättar varför polyester inte nödvändigtvis är så dåligt och hur det egentligen kommer sig att de behöver blod i textillabbet.

Livsstil & konsumtion

Vi tror oss vara mer miljövänliga än andra

Vi tenderar att överskatta vårt eget miljöengagemang, visar forskning från Göteborgs universitet. I en studie med deltagare från Sverige, USA, England och Indien var de flesta övertygade om att de överlag agerar mer miljövänligt.

4Ocean

Livsstil & konsumtion

Balis kamp mot plastskräpet

Bali beskrivs ofta som en paradisö. Men mängder av skräp förstör de vackra stränderna. Över hela Indonesien tas bara 40 procent av soporna om hand. Lokala organisationer tar sig nu an problemet.

Livsstil & konsumtion

Vi skäms över våra klädinköp

En studie från Göteborgs universitet visar att vi i stället för att fundera kring hur hållbar klädindustrin egentligen är, riktar kritiken mot oss själva. 

Köpstopp

Livsstil & konsumtion

Köpstopp – enklare än du tror

Köpstopp - Ett startskott för ett sundare förhållningssätt till konsumtion – eller en bantningskur med stor risk för återfall?

Livsstil & konsumtion

Tillväxt eller nerväxt?

Hur skulle samhället se ut om social och ekologisk hållbarhet prioriterades? Extrakt har träffat forskaren som tycker det är dags att utmana tillväxtbegreppet.

e-handel

Livsstil & konsumtion

Så e-handlar du mer hållbart

De långa transportavstånden för e-handelns returer är en fråga som har lyfts alltmer den senaste tiden. Att avstå från inköp är naturligtvis det bästa alternativen för miljön, men det finns ändå några sätt att minska miljöpåverkan när du handlar på nätet.

Livsstil & konsumtion

Fler vill laga sina kläder

Allt fler svenskar köper kläder begagnat. Det visar en undersökning som Naturvårdsverket har genomfört. Samma undersökning visar också att intresset för att laga trasiga kläder har ökat, liksom intresset för att hyra klädesplagg.

Second hand

Livsstil & konsumtion

Så kan vår klädkonsumtion bli mer hållbar

Klädindustrin en av världens mest resursintensiva och förorenade branscher. Men nu ska den svenska modebranschen bli mer hållbar.

Bildreportage

Livsstil & konsumtion

Rena kläder med vanlig skogssvamp

Visste du att svampenzym är en given ingrediens i moderna tvättmedel? Nu hoppas forskaren Sara Landvik att svamparna ska få en allt viktigare roll i framtiden.

Vedeldning

Livsstil & konsumtion

Halvera dina utsläpp från kaminen

Trots att vedeldning orsakar både hälsoskadliga effekter och påverkar miljön negativt, så älskar vi svenskar att elda. Även om vi inte är beredda att ge upp våra vedspisar och kaminer, så finns det mycket att göra för att minimera skadorna.

Natur

Livsstil & konsumtion

Synen på naturen människocentrerad

Naturvetenskaplig forskning räcker inte för att förstå hur vi skapar ett hållbart samhälle. För att naturen inte ska förstöras behöver vi komma bort från den människocentrerade livshållningen, menar forskaren David Thurfjell.

Livsstil & konsumtion

Dhakas klädindustri under lupp i ny avhandling

Drygt sex år har gått sedan ett åttavånings byggnadskomplex med bank, köpcentrum och fem textilfabriker kollapsade i Bangladesh huvudstad Dhaka.

Livsstil & konsumtion

Nudging kan få oss att spara mer etiskt

Kan nudging få fler människor att välja etiska fonder? Den frågan har psykologer vid Göteborgs universitet sökt svar på genom ett forskningsexperiment.

Livsstil & konsumtion

Overshoot Day rekordtidigt i år

I dag har mänskligheten gjort av med naturens årsbudget av förnybara resurser. Det innebär att Overshoot Day för hela vår planet infaller rekordtidigt.

Livsstil & konsumtion

Musikfestivaler kan inspirera till hållbar livsstil

Musikfestivaler är ett tillfälle att experimentera med alternativa livsstilar, vilket kan bana väg för beteendeförändringar också i det vanliga livet, menar forskare från Lunds universitet.

Frequent flyer bonus card

Livsstil & konsumtion

Carbon Ruins visar en fossilfri framtid

Året är 2053. Klimatomställningen är genomförd och Sverige är nu fossilfritt. Våra barn skrattar åt konstgräs och förfäras över att alla produkter vi tillverkade var av plast. Välkommen till Carbon Ruins.

Livsstil & konsumtion

Hur används konsumentmakt?

Politisk konsumtion är ofta förknippat med bojkott av kända varumärken – men det kan lika gärna handla om rasism. I en ny bok beskrivs hur människor använder sin makt som konsumenter för att påverka.

Livsstil & konsumtion

”Enklare än väntat att vara bilfri”

Tio familjer i Umeå har provat att leva utan bil under tre månader. Slutsatsen är att det är lättare att leva utan bil än man kan tro – och att tiden utan bil har förändrat familjernas syn på sig själva.

Livsstil & konsumtion

”Fast fashion” skapar stort avtryck

Världens textil- och klädindustri ökar sitt miljö- och klimatavtryck. En bidragande orsak är trenden med fast fashion som kortar ner klädernas livslängd, enligt en ny rapport.

Sugrör Hallå där!

Livsstil & konsumtion

”Bioplast löser inte alla problem”

I mars röstade EU igenom ett förbud mot engångsplast och nu ökar kraven på mer hållbara alternativ. Vilken roll kan biobaserad plast spela i framtiden?

Livsstil & konsumtion

Politiska konsumenter gör skillnad

Sverige har många så kallade politiska konsumenter – som låter politiska eller etiska värderingar styra vilka varor de köper.

Lilla Nyby

Livsstil & konsumtion

Rosa påsar ger kläderna en ny chans

Som första återvinningscentral i landet introducerade Eskilstuna Energi & Miljö förra hösten en särskild återvinningspåse för textilier – den rosa påsen. Målet på sikt är att inget textilmaterial ska gå till spillo.

Kylskåp

Livsstil & konsumtion

Konsumtion, kris och bostad – vad har kylskåpet för roll?

Större kylskåp och färre skafferier, genom åren har vårt sätt att förvara vår mat förändrats. Forskare ska nu undersöka varför olika förvaringsmetoder uppstått, förändrats och övergivits.

Livsstil & konsumtion

Alternativ till antibiotika mot tbc på gång

Tuberkulos är världens mest spridda infektionssjukdom. Närmare två miljoner människor dör i sjukdomen varje år och antalet antibiotikaresistenta tuberkulosbakterier ökar.

Pappersåtervinning

Livsstil & konsumtion

Tjatande barn ska minska familjens avfall

Kan tjatande och uppläxande barn bidra till att hela familjens avfallsmängd minskar? Det ska forskarna ta reda på i ett nytt projekt.

Livsstil & konsumtion

När funkar nudging?

En avhandling från Linköpings universitet visar vad som gör att vi accepterar att bli styrda av en nudge - eller inte.

Livsstil & konsumtion

Förbättrad statistik kring konsumtionens klimatpåverkan

Naturvårdsverket förbättrat uppföljningen med nya indikatorer för fem prioriterade områden.

Havregryn

Livsstil & konsumtion

På jakt efter maten som ska stoppa diabetes

Diabetes ökar lavinartat i västvärlden. Kan kostfiber bromsa utvecklingen? Det ska forskare ta reda på i en ny studie.

Livsstil & konsumtion

Svenskar ökar sin konsumtion – tvärtemot vad de tror

Svenska folket tror att de har minskat sin konsumtion under året, men sanningen är den motsatta. Det visar statistik ur Konsumtionsrapporten 2018.

Livsstil & konsumtion

Konsumenter fortsätter välja bort plastkassen

Trenden håller i sig - dubbelt så många svenskar väljer bort plastkassen när de handlar i dag, jämfört med juni 2017.

Johanna Nilsson

Livsstil & konsumtion

Så fixar du den hållbara julklappen

Årets julklapp blev det återvunna plagget, men vad ska man tänka på när man köper en begagnad julklapp, och var finns de bästa kläderna?

Charlotta Fliesberg Pantzar

Livsstil & konsumtion

Hållbar shopping och återbruk samlas under samma tak

Återbruksgallerian Retuna i Eskilstuna har sedan starten 2015 etablerat sig som ett populärt besöksmål för klimatsmart shopping. Inte så konstigt alls, förutom ett brett utbud av begagnat och återbrukat finns också en smart återvinningscentral och ett utbildningscenter för alla som är intresserade av klimatsmart leverne.

skolmatsal

Livsstil & konsumtion

Nya råd för en mer hållbar skolmat

”Mer grönt och mindre kött i skolrestaurangen.” Så lyder Livsmedelsverkets nya råd till skolorna. Förhoppningen är att de nya råden ska bidra till såväl bättre hälsa som miljö.

Livsstil & konsumtion

Stor del av avfallet på tippen återanvändbart

En stor andel av det vi lämnar på återvinningscentraler är i så gott skick att det går att sälja på en andrahandsmarknad. Det visar en så kallad plockanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet och Envir har utfört på uppdrag av Avfall Sverige.

Livsstil & konsumtion

Årets julklapp – det återvunna plagget

Årets julklapp, som utses av HUI Research, går i år i hållbarhetens tecken då det återvunna plagget väntas ligga i svenskarnas paket under granen.

Livsstil & konsumtion

Sverige klarar förpackningsmålet

Sverige klarar sex av åtta nationella materialåtervinningsmål för förpackningar och tidningar, det visar statistik för 2017. För PET-flaskor och pantburkar är det en bit kvar till målet.

Livsstil & konsumtion

Få upphandlare ställer krav på miljömärkning

Bara 34 procent av svenska upphandlare ställer krav på miljömärkningar och certifieringar i över hälften av upphandlingarna. Det visar en enkätundersökning samarbetsprojektet ModUpp2020 har gjort.

Livsstil & konsumtion

”Det är otroligt viktigt att minska matsvinnet”

Hur minskar vi hushållens avfall? Det är en svår och viktig fråga, som kommunerna inom sammanslagningen familjen Helsingborg har kommit långt med. Där har avfallet minskat med 19 procent sedan 2010, samtidigt som utvecklingen i Sverige har gått åt andra hållet. Viktiga pusselbitar för framgången var mål, information och kommunikation.

Livsstil & konsumtion

Stor potential för ökad plaståtervinning

Det finns en stor potential att öka plaståtervinningen i Sverige. Störst är den för förpackningar och plast som kommer från bilar och byggen. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram åt Naturvårdsverket.

svampprover

Livsstil & konsumtion

Rena kläder med vanlig skogssvamp

Visste du att svampenzym är en given ingrediens i moderna tvättmedel? Nu hoppas forskaren Sara Landvik att svamparna ska få en allt viktigare roll i framtiden.

Livsstil & konsumtion

”Vi måste minska vårt avfall”

Trots att svenskarna är bland de bästa i Europa på att återvinna måste vi minska vårt avfall. För att lyckas behöver vi konsumera mindre och hitta bättre system för återvinning av material som exempelvis plast, det menar Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL.

Löpande band

Livsstil & konsumtion

Svårt att beräkna konsumtionens miljöpåverkan

Nya siffror visar att utsläppen från svenskarnas konsumtion har minskat. Men det är ännu för tidigt att kalla det ett trendbrott, och siffrorna är osäkra. Oavsett är forskarna eniga, vi måste ändra våra konsumtionsvanor och de fossila utsläppen måste ner rejält.

Livsstil & konsumtion

”Luftkvalitet glöms bort när täta städer diskuteras”

I takt med att städerna växer så ökar också risken för att stadsluften försämras. Mer trafik kan ge ökade utsläpp och ventilationen minska när bebyggelsen blir tätare och högre. Men det går att förhindra.

Livsstil & konsumtion

Bättre förståelse för uppkomsten av antibiotikaresistens

I en ny artikel i Journal of Biological Chemistry visar forskare från Uppsala universitet hur bakterier kan slå ut vår antibiotika.

Livsstil & konsumtion

Dieselbilar uppnår inte standardkraven

Utsläpp av kväveoxider från dieselbilar är oförändrade mellan avgasstandarden Euro 1 och 5, trots EU:s skärpta utsläppsregler. Först med den senaste klassen, Euro 6, har det skett förbättringar men fortfarande släpper de nya dieselbilarna ut ungefär fem gånger så mycket kväveoxider som vad lagkravet anger.

Livsstil & konsumtion

”Engagemanget för cykling ökar”

 Allt fler kommuner har en cykelplan och antalet landsting och regioner med cykelstrategi eller cykelplan ökar. Det framgår av en ny rapport från Nationella cykelrådet.

Livsstil & konsumtion

Är du kostmedveten eller tillhör du socker-gruppen?

Äter du mycket kyckling, pasta, ost, dressing och oljor? Eller hör du till gruppen som konsumerar mycket yoghurt med flingor men avhåller dig från kaffe och kött? Forskare vid Lunds universitet har studerat hur människor äter efter olika matmönster.

Livsstil & konsumtion

Konstgräs dammar olika mycket

Flera av de gummigranulat som används tillsammans med konstgräs förorenar sjöar och hav. Nu har två KTH-studenter undersökt de tre vanligaste granulattyperna - resultatet visar att konstgrästypen EPDM ger betydligt fler luftburna partiklar än de andra.

Flygplan

Livsstil & konsumtion

Flygskam minskar inte resandet

Semestern står för dörren och även om värmen äntligen har landat i Sverige så planerar många att flyga till sydligare breddgrader. För trots flygets negativa klimateffekter så flyger vi svenskar mer än någonsin. Om vi vill minska flygandet så finns det enligt Cecilia Solér, docent i marknadsföring, två vägar att gå – höj priserna och reglera reklamen.

Livsstil & konsumtion

Små mängder antibiotika kan ge stora resistenseffekter

Ny forskning från Uppsala universitet visar att även låga koncentrationer antibiotika kan orsaka resistenta bakterier.

The urban hen project

Livsstil & konsumtion

Gott betyg för hållbar konst

Trots att lärosätena ska främja hållbar utveckling så får hela tre av fyra svenska universitet och högskolor underkänt i en utvärdering av hur de arbetar med denna fråga. En av de som fick godkänt betyg är Konstfack - följ med när Extrakt tar tempen på miljö- och hållbarhetsfrågor i konsten.

Livsstil & konsumtion

Fler livsmedel berikas med D-vitamin

I maj ska fler livsmedel, bland annat vegetabiliska drycker och vissa ekologiska mejeriprodukter, berikas med D-vitamin. Dessutom höjs vitaminnivåerna i flera produkter jämfört med tidigare.

Livsstil & konsumtion

Renare luft har ökat medellivslängden med ett år

Idag lever invånarna i Stockholm, Göteborg och Malmö ett år längre än för 25 år sedan. Det är tack vare mindre luftföroreningar från vägtrafiken.

Livsstil & konsumtion

Nytt bättre sätt att mäta luftpartiklar

Nu kan det bli enklare att mäta luftpartiklar som påverkar människors hälsa. I en ny avhandling har Miriam Shirdel visat att en nyutvecklad analysmodell kan underlätta mätning av damm i exempelvis arbetsmiljö.

plastflaskor

Livsstil & konsumtion

Plastavfall – en viktig råvara

I EU:s första plaststrategi, som släpptes i januari, fastslås att plast är en värdefull råvara och att plaståtervinningen ska öka markant. Strategin välkomnas nu av forskare.

Livsstil & konsumtion

Så kan maten bli mer hållbar

En grupp forskare har sammanställt åtgärder som kan ge ett mer hållbart och hälsosamt livsmedelssystem. Kärnbudskapet är att vi behöver vårda miljön för att den ska kunna förse oss med det vi behöver.

Livsstil & konsumtion

Hushållsprodukter en stor källa till luftföroreningar

Utsläpp från vanliga hushålls- och industriprodukter, som parfymer, bekämpningsmedel och färg, är en lika stor källa till luftföroreningar i Los Angeles som trafiken.

snö på en gren

Livsstil & konsumtion

Forskare undersöker varför vi blir mer sjuka på vintern

Varför blir vi oftare sjuka under vintern? Mitt i vinterkräksjukans högsäsong startar nu ett forskningsprojekt som ska ta reda på mer om luftfuktighetens roll när virus sprids.

Livsstil & konsumtion

Miljardbelöning föreslås som incitament för nya antibiotika

Alltför få nya antibiotika utvecklas, men nu har ett konsortium sett över hur utvecklingen av nya antibiotika kan drivas på. Ett av förslagen är att inrätta en belöning på en miljard dollar för varje nytt antibiotika som introduceras på marknaden. 

Livsstil & konsumtion

Ny metod för grönskande städer

Grönska är viktig för både hälsa och miljö, men trots det minskar de gröna ytorna i våra städer. En grupp forskare har därför tagit fram en ny metod för hur ekosystemtjänster kan bedömas och värderas.

Livsstil & konsumtion

Komjölk ökar inte risken för diabetes

Barn som får komjölksprotein under sina sex första månader i livet löper inte större risk att drabbas av typ 1-diabetes – någonting som man tidigare har trott. Det visar en stor internationell studie.

Livsstil & konsumtion

Barns cyklande minskar

Inrutade dagar och längre avstånd till skola och fritidsaktiviteter har gjort att barns cyklande minskat. Stressade föräldrar väljer att skjutsa i stället för att cykla med sina barn. I en rapport till regeringen efterlyser VTI en nationell strategi.

Livsstil & konsumtion

Forskarnas tips på hållbara nyårslöften

Har du inget nyårslöfte för 2018? Ingen fara, Extrakt har rådfrågat forskare om deras bästa tips för en hållbar vardag. 

Livsstil & konsumtion

Så ökas elevers förståelse för ekonomi och miljö

"Borde-frågan borde få högre status i ekonomiundervisningen", säger nydisputerade Caroline Ignell. Hon har kommit fram till att gymnasieelever som blir tillfrågade hur saker borde vara utvecklar en större förståelse för hur priset på varor och tjänster kan bidra till att påverka miljön.

Boner

Livsstil & konsumtion

Mataktivism – en källa till hopp?

Forskare ska i en ny studie ta reda på hur ungdomar tänker kring mat och hållbarhet. Målet är att ge ungdomarna hopp och inspiration när det gäller framtidens arbete mot ett hållbart samhälle.

Livsstil & konsumtion

Allt fler produkter informerar om miljöpåverkan

Det har varit en snabb uppgång av antalet registreringar i EPD*-systemet, ett internationellt informationssystem som objektivt beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Största ökningen står byggprodukter för.

Blodtryck gravid

Livsstil & konsumtion

Samband mellan miljögifter och havandeskapsförgiftning studeras

Kan hormonstörande miljögifter vara en av orsakerna till havandeskapsförgiftning? Det ska forskare vid Lunds universitet ta reda på i ett nytt forskningsprojekt.

Livsstil & konsumtion

Ny antibiotika på väg

För att kunna behandla människor som har drabbats av resistenta bakterier behövs ny antibiotika, och nu kan en lösning vara på väg.

Livsstil & konsumtion

”Långtifrån cirkulär ekonomi i avloppssektorn”

Nyligen inföll Världstoalettdagen, en officiell FN-dag för att uppmärksamma sanitetsproblem globalt. Trots att man kan se globala framgångar finns det mycket kvar att göra - en tredjedel av världens befolkning saknar fortfarande tillgång till toalett. Även i Sverige behöver vi bli bättre på att ta tillvara avloppsvattnet.

Livsstil & konsumtion

Medier och läroböcker ger bristfällig bild av antibiotikaresistens

Varken medier eller läromedel i biologi ger de bakgrundskunskaper vi behöver för att hindra spridningen av antibiotikaresistenta bakterier, visar en ny doktorsavhandling.

Livsstil & konsumtion

Ett steg närmre framtidens textilåtervinning

För första gången finns nu en metod som lyckas återvinna textil från en blandning av bomull och polyester. Sex års forskning ligger bakom den nya tekniken som forskarna menar är avgörande för storskalig kommersialisering och framtida produktion av återvunnet tyg.

Rödbetor

Livsstil & konsumtion

Forskning visar hälsofördelar med ekologisk mat

I en forskningssammanfattning har hälsofördelarna med ekologisk mat utretts. Bland annat lyfts att ekologisk mat innehåller mindre rester av bekämpningsmedel och att ekologisk djuruppfödning använder mindre antibiotika som positiva aspekter.

Livsstil & konsumtion

Miljöföroreningar bakom mer än var sjätte dödsfall i världen

Under 2015 berodde mer än var sjätte dödsfall i världen på sjukdomar som uppstått av miljöföroreningar, enligt en ny rapport.

Livsstil & konsumtion

Antibiotika som ges till djur väntas öka med 50 procent till 2030

Om inte nya policys implementeras väntas mängden antibiotika som ges till djur i livsmedelsproduktionen väntas öka med 52 procent till 2030. Det visar en studie av forskare vid ETH Zürich, Princeton och Cambridge.

Barn på avbytarbänk, fotboll

Livsstil & konsumtion

Nästa generation får stå för notan

Kräv att koldioxidutsläppen minskas med 7 procent – så lyder rådet till den yngre generationen – som professor emeritus Staffan Laestadius uppmanar till revolution för att återta sin bestulna framtid.

Livsstil & konsumtion

Satellitdata ska hjälpa förhindra malaria

I sydamerikanska Peru har antalet malariafall ökat de senaste åren, och 2015 rapporterades 65.000 fall. Nu arbetar forskare tillsammans med den peruanska regeringen för att genom satellitdata bättre kunna se var utbrotten sker.

Livsstil & konsumtion

Fästingar hämmar friluftsliv

Ökningen av fästingar, TBE och borrelia i Sverige påverkar hur människor rör sig i naturen. Det visar en ny avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Livsstil & konsumtion

Deras sätt att rena dricksvatten gav medalj

De amerikanska studenterna Ryan Thorpe och Rachel Chang, båda 17 år gamla, vann årets upplaga av Stockholm Junior Water Prize med sin nya metod att rena vatten från bakterier.

Livsstil & konsumtion

Råd att fortsätta antibiotikakuren ifrågasätts

När antibiotika skrivs ut poängterar läkare vikten av att fullfölja hela kuren, även efter att sjukdomssymptomen försvinner. Detta råd ifrågasätts nu av brittiska forskare.

Livsstil & konsumtion

Ny upptäckt kan bidra i kampen mot malaria

En forskargrupp har kartlagt hur insekter läser av temperatur och luftfuktighet för att överleva. Upptäckten kan bli grund för bättre bekämpning av sjukdomsspridande myggor.

Livsstil & konsumtion

Ny snabb metod att bestämma antibiotikaresistens

Forskare från Uppsala universitet har utvecklat en ny metod för att snabbt kunna avgöra om en infektion orsakas av bakterier som är resistenta eller inte. 

Livsstil & konsumtion

Sjukdomar i vägen för fattigdomsbekämpning

Enligt ny forskning är sjukdomar grund för fattigdomsfällan i världen. Sjukdomar som drabbar människor, djur eller skörd gör att många av de fattigaste får det omöjligt att ta sig ur fattigdomen - oavsett hur hårt de jobbar eller hur mycket ekonomiskt bistånd de får.

Livsstil & konsumtion

Lekplatser läcker mikroplast

Det mjuka gummiunderlaget som ska skydda lekande barn hotar samtidigt djurlivet, både till havs och på land. Det visar en undersökning från Lunds universitet.

Livsstil & konsumtion

Forskare: Vi borde lämna bilarna bakom oss

Nivåerna av luftföroreningar kan vara mycket högre inuti en bil än utanför, det menar den brittiske kemiprofessorn sir David King. Om samma resultat märks i Sverige finns det dock fler svar på.

Livsstil & konsumtion

Jordgubbar – hälsomirakel eller giftbomb?

Sommaren är här och vi är många som frossar i jordgubbar. Men de söta bären lyfts ena dagen som superfrukter och nästa som fulla av gifter. Vad stämmer egentligen?

Livsstil & konsumtion

Oroande ökning av resistenta tarmbakterier

Årsrapporten Swedres-Svarm från Folkhälsomyndigheten och SVA visar en oroande ökning av resistenta tarmbakterier bland människor.

Livsstil & konsumtion

Forskare söker en marknad som tar samhällsansvar

En ny internationell forskargrupp ska utreda moraliska och politiska frågor kring det finansiella systemet. Enligt forskningsledaren Joakim Sandberg är bakgrunden senaste årens ekonomiska kriser och missnöje med hur finansmarknaden ser på sitt samhällsansvar.

Livsstil & konsumtion

Delningsekonomin på frammarsch – men är den hållbar?

Delningsekonomin framställs ofta som ett hållbarare konsumtionsalternativ. Men är det verkligen så? Forskare vid forskningsinstitutet IZA i Tyskland har i en artikel visat på att delningsekonomin inte nödvändigtvis leder till lägre miljöpåverkan – i vissa fall leder den till och med till högre miljöbelastning.

Livsstil & konsumtion

Sveriges nya mått på välstånd

I anslutning till vårbudgeten presenterade regeringen ett nytt verktyg för att följa landets välstånd och ekonomins hållbarhet. 

Livsstil & konsumtion

Svårt att uppnå säker strålmiljö

För att miljökvalitetsmålet ”Säker strålmiljö” ska kunna uppnås så måste antalet hudcancerfall minska, men utvecklingen går tyvärr åt motsatt håll. Antalet personer som drabbas av cancerformen ökar snabbt.

Livsstil & konsumtion

Delningsekonomi – fortfarande i ett tidigt skede

Idag, måndag, presenterades utredningen ”Delningsekonomi – på användarnas villkor". Enligt utredarna finns ett behov av mer och tydligare information. Därför föreslås att Konsumentverket får i uppdrag att informera användarna om delningsekonomins möjligheter och risker.

Livsstil & konsumtion

Utredning: Så tar vi itu med slit-och-slängsamhället

Idag presenterades utredningen ”Cirkulär ekonomi”. Där föreslås bland annat ett "hyberavdrag", ett skatteavdrag för att reparera, hyra och sälja begagnat. Målet är att ge material och produkter en längre livslängd samtidigt som avfall och råvaruutvinning minskar.

Livsstil & konsumtion

Vad kan svenskarna om skräp och återvinning?

Vad kan svenskarna om skräp och återvinning? Det har Konsumentföreningen Stockholm tagit reda på i rapporten ”Myter om skräp”, som släpps i dag, måndag.

Livsstil & konsumtion

Värdefull restid kan minska stress för pendlare

Ju längre restid med kollektiva transportmedel, desto sämre mår pendlaren, visar en avhandling från Lunds universitet. Men det finns sätt att öka välmåendet.

Livsstil & konsumtion

Cirkulär ekonomi – ett modeord?

Cirkulär ekonomi framställs ofta som räddningen för både ekonomi och miljö. Men för att begreppet ska bli mer än ett modeord behövs enligt forskare mer offensiva åtgärder, och en gemensam definition på vad ordet faktiskt innebär.

Livsstil & konsumtion

De vill fördubbla antibiotikans livslängd

Forskare vid Göteborgs universitet undersöker nu hur antibiotikaresistens överförs mellan bakterier. Målet är nya läkemedel som kan bromsa utvecklingen av resistens.

Livsstil & konsumtion

Rekordhög köttförbrukning

Den totala förbrukningen av kött ökade med ett halvt kilo per person till en ny svensk rekordnivå under 2016, detta trots ett växande intresse för vegetarisk mat.

Livsstil & konsumtion

Klimatskatt på mat

Högre skatt på mat med stor klimatpåverkan, kan det vara en lösning för att minska utsläppen från livsmedelskonsumtionen? Det undersöker nu en forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Livsstil & konsumtion

Kopparkulor bättre val vid älgjakt

De kulor som används vid älgjakt innehåller ofta bly och fragment från kulorna kan vara giftigt för både människor och djur som äter älgkött. Att välja kulor tillverkade av koppar skulle vara skonsammare för miljön, visar ny forskning.

Livsstil & konsumtion

Knuff i köttfri riktning

Små och enkla förändringar ska få människor att göra val som är bättre för miljön. Metoden, som kallas för nudging, har exempelvis ökat försäljningen av vegetariska rätter på en restaurang med hela 40 procent. Det visar ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.

Livsstil & konsumtion

Hon utmanar miljömyter om modeindustrin

Enligt en rykande färsk livscykelanalys är miljöargument om att tvätta kläder vid låga temperaturer eller att köpa oblekta textilier som att sila mygg men svälja kameler. Viktigare är att fokusera på helheten och till exempel fundera på hur vi reser till och från butiken.

Livsstil & konsumtion

Forskare skapar hybrid av människa och gris

Ett embryo som innehåller stamceller från både människa och gris har skapats i ett laboratorium. Forskarna hoppas att korsningen kan användas till organtransplantationer i framtiden.

Livsstil & konsumtion

Situationerna som styr våra val i matbutiken

I mataffären ställs vi inför en lång rad olika val. Även om viljan att leva miljösmart finns, så påverkas vi av många faktorer när vi väljer livsmedel. I praktiken är det långtifrån självklart att det är de ideologiska värderingarna som styr vad som slutligen hamnar i matkorgen.

Livsstil & konsumtion

Forskare: Ekologisk produktion bättre för hälsan

Europeiska forskare har kommit fram till att ekologiska produktionsmetoder ger hälsofördelar. Experterna betonar att exponeringen av kemiska bekämpningsmedel är alltför omfattande och behöver kontrolleras bättre.

Livsstil & konsumtion

Mängden teknikskrot ökar i rekordfart

Teknikboomen kombinerat med en växande medelklass gör att det elektriska skrotet ökar i Asien. De senaste fem åren har mängden mer än fördubblats i Kina. Skrot med farliga ämnen riskerar att hamna utanför återvinningssystemen.

Livsstil & konsumtion

Tillväxt för evigt?

Varför ser vi så glada ut när vi slänger saker på soptippen? Vad händer om den globala handeln stoppas och vi börjar tillverka nästan allt själva? Kan ekonomin växa i all oändlighet? Det är några av de frågor som diskuteras i den nya podcasten "Framtidsutsikter".

Livsstil & konsumtion

Förändrade vanor skapar mer elektronikskräp

Elektronik håller inte lika länge som förr. Vi kasserar alltmer och köper nytt, visar en ny studie. Det påverkar miljön negativt.

Livsstil & konsumtion

Återanvända kläder ger mindre klimatpåverkan

Att återanvända kläder är bra för miljön och svenskar är duktiga på att exportera textilier. Miljövinsten för återanvändning jämfört med nyproduktion är stor.

Livsstil & konsumtion

Eko-grisar bär på färre resistenta bakterier

Antibiotikaresistens förekommer mindre hos ekologiska grisar än hos konventionella, visar ny forskning. I Sverige är dock skillnaden in lika stor.

Livsstil & konsumtion

Naturen i sociala medier under lupp

Resurs, hotad eller helig? Hur naturen framställs på sociala medier är ännu ett outforskat fält. Men nu ger sig forskare ut på nätet för att ta reda på hur vi gestaltar vår natur. Mer kunskap ska göra det lättare att kommunicera miljöfrågor.

Livsstil & konsumtion

Sockerbetor istället för järntabletter

Järn från växtriket istället för från kött? Forskare vill nu ta fram ett vegetariskt järntillskott som är skonsamt för magen och som inte rostar i kroppen. På så sätt hoppas de att fler människor ska slippa problemet med järnbrist.

Livsstil & konsumtion

MiSSE-projektet jagar elaka dammråttor

Varför drabbas katter allt oftare av giftstruma? Kan det vara kemikalier i våra hem som ligger bakom ökningen - och hur kan det i så fall påverka oss människor? Forskningsprojektet Misse har gått till botten med frågorna genom att samla in dammprover från 17 olika hem där det bor både katter och barn.

Livsstil & konsumtion

Farliga utsläpp från matlagning ska minska

Små partiklar i röken från enklare spisar och eldstäder för matlagning ligger bakom stora hälsoproblem i världen. Forskare vid bland annat Lunds universitet och Umeå universitet ska nu studera hur skadliga ämnen från matlagningen ska minska.

Livsstil & konsumtion

Antibiotikaresistens kostar miljarder

Antibiotikaresistens är inte bara ett hot mot människors liv, enligt nya beräkningar från Folkhälsomyndigheten väntas resistensen kosta sjukvården miljardbelopp.

Livsstil & konsumtion

Kejsarsnittbarn löper större risk för fetma

Det är 40 procent vanligare att barn i åldern två till åtta som fötts genom kejsarsnitt drabbas av övervikt jämfört med barn som föds vaginalt. Det visar ny forskning.

Livsstil & konsumtion

Höjd skatt på kött kan minska utsläpp

En klimatskatt på kött och mjölk skulle leda till avgörande minskningar av utsläpp. En halv miljon liv skulle räddas om året på grund av dietförändringen. Det menar forskare på Oxford University.

Livsstil & konsumtion

Svårt att leva utan plasten

Hur mycket plast behöver vi egentligen i vår vardag? När är plast viktigt och när är det totalt onödigt? Forskaren Ellen Palm lyfter frågan om plastens roll i våra liv. Under en hel månad nobbar hon plasten totalt.

Livsstil & konsumtion

Dieselbilar bryter positiv trend

Mätningar av luftkvaliteten i ett antal svenska tätorter visar på en negativ trend. Fler dieselbilar och ökad trafik kan vara orsaken till den allt sämre luften. Det visar rapport från Svenska Miljöinstitutet IVL.

Livsstil & konsumtion

På spaning efter tystnad i Göteborg

Buller gör människor sjuka och kostar samhället miljarder. Trots detta höjer Sverige de tillåtna bullernivåerna i nybyggda lägenheter och många städer har svårt att hantera bullerfrågorna i stadsplaneringen.

Vedeldning

Livsstil & konsumtion

Så undviker du farliga partiklar när du eldar

När höstmörkret sänker sig ökar vedeldningen i många hushåll. Vad många inte tänker på är att braskaminer, pannor och öppna spisar är stora källor till utsläpp av hälsoskadliga luftföroreningar.

fiskdisk, lax

Livsstil & konsumtion

Känslor styr valet av fisk

Miljömärkt eller inte? Det som avgör vilken fisk vi väljer i fiskdisken är till större del kopplat till känslor än till kunskap. Det visar ny avhandling från Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Livsstil & konsumtion

Trädgårdsodling ska ge förskolebarn bättre hälsa

I Jönköping har forskare vid universitetet, Riksbyggen och Region Jönköpings län gått samman och skapat ett unikt projekt. Målet är att tillsammans med förskolebarn utveckla skogsträdgårdar vid flera av kommunens förskolor.

Livsstil & konsumtion

Forskare kritiserar läkemedelssystemet

Regeringen borde ställa miljökrav på läkemedelsproducenterna och inte bara låta priset styra vilka läkemedel som används, anser forskare.

Livsstil & konsumtion

För vissa är stadens luftkvalitet extra viktig

Luftföroreningar kostar samhället över 40 miljarder varje år. Vilka grupper i samhället drabbas egentligen värst av luftföroreningar? Och kan stadsplaneringen hjälpa de mest utsatta grupperna? Det är några av de frågor som ett nytt stort forskningsprojekt ska finna svar på.

Livsstil & konsumtion

Så jobbar de framgångsrika ekologiska företagen

Under 2015 ökade eko-försäljningen med nästan 40 procent. Mellanstora ekologiskt nischade företag har en särskilt viktig roll för att stilla efterfrågan och driva den ekologiska marknaden framåt.

Livsstil & konsumtion

Hård forskarkritik mot Greenpeace

”Det gyllene riset” kan hindra synskador och blindhet för hundratusentals barn årligen. Men spridningen av riset hotas på grund av motstånd och vilseledande kampanjer från Greenpeace, skriver nu forskare.

Livsstil & konsumtion

Mer skräp i Sverige

I Sverige uppkom 2014 totalt 167 miljoner ton avfall. Det är en ökning med över 11 miljoner ton jämfört med 2012, visar ny statistik som Naturvårdsverket har låtit ta fram.

Livsstil & konsumtion

Metoden som ska öka textilåtervinningen

Bara fem procent av de 120 000 ton textilier som varje år når den svenska marknaden återvinns. Det vill Svenska Miljöinstitutet IVL ändra på.

Livsstil & konsumtion

”Vi kommer ingenstans om bra val är dyra och jobbiga”

Majoriteten av människor både vill och kan leva mer miljöanpassat. Men kraven på individen är i dagsläget alltför omfattande – vi måste göra miljösmarta val enkla och billiga om vi vill ställa om till ett hållbart samhälle. Det säger Misse Wester, forskare i miljöpsykologi.

Livsstil & konsumtion

Läkemedelsbolagen redo att ta sitt ansvar i antibiotikakrisen

För att få fram en ny typ av antibiotika som biter på resistenta bakterier krävs nya ekonomiska modeller, för både framtagning och användning av nya preparat. Det menar läkemedelsbranschen i ett nytt gemensamt upprop.

Livsstil & konsumtion

Skyddad stjärnhimmel – både vackert och viktigt

När städerna blir ljusare försvinner stjärnhimlen bit för bit. I dag återstår ett fåtal platser i världen med riktigt mörka natthimlar. Extrakt reste till Kalifornien och tog reda på varför det är ett problem.

Livsstil & konsumtion

Finns det bättre och sämre proteinkällor?

När ett minskat köttätande diskuteras står ofta proteinet i centrum. Protein finns i många livsmedel – men är vissa proteinkällor faktiskt bättre än andra?

Livsstil & konsumtion

Jakten på den nya antibiotikafamiljen

Forskningen efter ny antibiotika har halkat efter samtidigt som resistensen ökat. Nu inleds en kapplöpning mellan läkemedelsutveckling och bakteriell evolution.

Livsstil & konsumtion

WHO vill minska hälsoriskerna med klimatförändringarna

Inför klimatförhandlingarna i Paris har Världshälsoorganisationen WHO presenterat hur ett antal länder kommer att påverkas hälsomässigt av klimatförändringarna, samt lämnat förslag på hur dessa risker kan minskas.

Livsstil & konsumtion

Cancerframkallande ämnen i kläder

Tusentals kemikalier hittades i de 60 plaggen från Svenska och internationella klädkedjor som forskarna från Stockholms Universitet undersökte.

Livsstil & konsumtion

Framtidens återvinning är roligare

Hur ser framtidens återvinningscentral ut? Glöm allt du sett hittills. Under fem dagar i oktober sätts en mobil mötesplats upp i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm där du lämna in kläder och prylar, men du kan också bygga om dina möbler, ta en fika och prata med hållbarhetsexperter.

Livsstil & konsumtion

Natur på recept – så kan skogen göra oss friskare

Minskad stress, smärtlindring och snabbare läkning. Forskningen har i decennier beskrivit naturen som rena dunderkuren för människan. Men vad är det som gör oss friskare? Extrakt sökte svaret i Stolpaskogen i Täby.

Livsstil & konsumtion

Farliga kemikalier i våra kläder – ett giftigt problem

I textilindustrin används giftiga ämnen som kan påverka djur- och växtlivets DNA. Forskare har hittat ämnena i avloppsvatten, och menar nu att reningskraven bör skärpas.

Livsstil & konsumtion

Tre svenska universitet rankas högt i miljövetenskap

QS, ett stort globalt karriär- och utbildningsnätverk, har listat de hundra bästa universiteten.

Livsstil & konsumtion

Gifter i mat kopplas till ändrad spermieproduktion – igen

En avhandling från Lunds universitet har visat att gifter i kosten kan påverka spermieproduktionen.

Livsstil & konsumtion

Här är de gröna styrmedlen som fungerar

Av 32 olika utvärderade styrmedel har trängelskatterna haft störst effekt, och en utredning från Göteborg visade att ingen annan enskild åtgärd ger samma effekt på trafikmängden som trängselskatter.

Livsstil & konsumtion

Bekämpningsmedel kan halvera produktionen av spermier

Är du man och äter frukt och grönsaker med höga halter av bekämpningsmedel kan din spermieproduktion påverkas, visar en ny amerikansk studie.

Livsstil & konsumtion

Din hårfärg kan innehålla förbjuda kemikalier

I en granskning på över 1300 produkter för hårfärg har Läkemedelsverket hittat fel på 39 procent av dem. Ofta stämde inte varningstexterna på produkterna, men i en del av produkterna hittades förbjudna kemikalier.

Livsstil & konsumtion

På spaning efter konsumtionens långa skugga

En fjäril slår med sina vingar i Mexiko och orsakar en storm i New York. En man köper en biff på en restaurang på Söder, och ett träd huggs ner i Brasilien. Eric Lambins forskning visar hur fjärilseffekten ser ut i dagens konsumtionssamhälle.

Livsstil & konsumtion

Behöver vi köttet – eller går klimat och folkhälsa hand i hand?

Om vi äter mer klimatsmart – får vi verkligen i oss den näring vi behöver? Forskare vid Karolinska Institutet startar nu en omfattande studie för att undersöka vilka effekter en kost med en mindre klimatpåverkan kan få på folkhälsan.

Över 5 000 dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar

Livsstil & konsumtion

Över 5000 personer dör i förtid

Över 5 000 personer dör varje år i förtid på grund av luftföroreningar i Sverige. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet.

Livsstil & konsumtion

Stora förhoppningar på spelandets kraft

Hur kan vi förändra våra konsumtionsmönster så att de bli mer hållbara? Vissa menar att element från spelens värld kan bidra till stora beteendeförändringar. Men är spelen verkligen den genväg till ett grönare beteende som de lyfts fram som? Extrakt synar den hypade gamification-trenden.

Förnyelsebara bränslen kan vara skadliga för hälsan

Livsstil & konsumtion

Förnybara bränslen lika skadliga för hälsan

Biodieselavgaser påverkar hälsan på liknande sätt som avgaser från fossil diesel. Det visar ny studie från Umeå universitet.

Livsstil & konsumtion

Allt fler tar maten i egna händer

Självförsörjning – att själv producera den mat och de varor man behöver för sina grundläggande behov - är något som intresserar allt fler. Hur kan man förstå trenden och vilken betydelse kan den få i ett större perspektiv? Extrakt ringde upp Emil Sandström, forskare och lektor vid institutionen för stad och land på SLU, som studerar dagens självförsörjning.

Livsstil & konsumtion

”Jag njuter helst av naturen genom bilfönstret”

Vår vardagliga relation till naturen präglas ofta av distans. Natur har blivit något vi besöker eller "tittar på".
– Det enkla faktum att naturen finns överallt, i luften vi andas och i marken vi går på, har många svårt att förstå, säger Katarina Saltzman, forskare och författare till nya boken "Naturen för mig".

det går åt tio badkar med vatten för att göra en t-shirt

Livsstil & konsumtion

En t-shirt kräver tio badkar med vatten

För att producera en t-tröja krävs 1400 liter vatten, vilket motsvarar tio fulla badkar. Det visar nya studier från Nordiska ministerrådet.

Livsstil & konsumtion

Kemikalier och täta hus försämrar inomhusluften

Fler kemikalier i hemmen och ett fuktigare klimat ökar behovet av bra ventilation. Men eftersom vi fått tätare och energisnålare hus har luftomsättningen i bostäderna försämrats.

Livsstil & konsumtion

En ny ekonomi, tack!

Det behövs ett förändrat ekonomiskt system om världen på sikt ska kunna uppnå hållbarhet. Kring detta råder det enighet, både bland "konventionella" och "ekologiska" ekonomer, visar en ny rapport. Den stora frågan är hur teorierna ska bli till politisk verklighet.

Antibiotikaresistens

Livsstil & konsumtion

Tungmetaller kan driva på resistensutveckling

Tungmetaller kan bidra till utvecklingen av antibiotikaresistens. Det visar en ny studie från Uppsala universitet.

Livsstil & konsumtion

Extrakt – Sveriges bästa webbtidning!

Tidningen Extrakt blev utsedd till Sveriges bästa massmediesajt/webbtidning när Publishingpriset 2014 delades ut.

Livsstil & konsumtion

Besprutning av bananer kan skada foster

Gravida som lever nära bananplantager är minst lika utsatta som plantagearbetare för bekämpningsmedlet Mancozeb. Det visar ny forskning från Sverige och Costa Rica.

Livsstil & konsumtion

Nytt fynd av dvärgbandmask

Forskare från SLU har hittat dvärgbandsmask på ännu en plats i Sverige. Det innebär att parasiten har en större geografisk utbredning än vad man tidigare känt till.

Livsstil & konsumtion

Första steg mot mellanstatlig panel om antibiotikaresistens

För några veckor sedan kom en mycket allvarlig rapport från WHO om hur resistensen mot antibiotika ökar i världen. Nu ska representanter från flera FN-organisationer och regeringar, Världsbanken, läkemedelsindustrin och forskarsamhället mötas i Uppsala för att diskutera om och hur man skulle kunna bilda en mellanstatlig panel mot antibiotikaresistens.

Livsstil & konsumtion

De flesta plastförpackningar återvinns inte

Trots enklare sopsortering så hamnar de flesta av hushållens plastförpackningar ändå i soporna. Inte ens tre av tio plastförpackningar sorteras och återvinns. Det visar en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Livsstil & konsumtion

Välfärdsmått som räknar med miljön ska utredas

Under senare år har flera internationella organisationer arbetat med att ta fram nya mått på livskvalitet. Att bara se till BNP per capita duger inte längre. Nu ska även Sverige utreda hur det traditionella välfärdsmåttet BNP kan kompletteras med miljömässiga, sociala och subjektiva indikatorer.

Livsstil & konsumtion

Koldioxidutsläpp minskar näringen i vete och ris

Ny studie visar att viktiga näringsämnen, som järn och zink, minskar i vissa grödor när koldioxidhalten i atmosfären ökar. Detta kan särskilt slå hårt mot länder vars befolkning får sitt största intag av de viktiga näringsämnena från denna typ av grödor.

Livsstil & konsumtion

Algblomning kan innebära en hälsofara

Cyanobakterier kan bilda ett gift som kallas BMAA. I en ny studie från Australien har forskarna nu sett hur BMAA kan binda till nervceller.

Livsstil & konsumtion

Insatser på flera nivåer ska få fler att cykla

Hur övertygar man den ”ovillige” cyklisten att börja cykla? För att få till mer hållbara transporter har Statens väg- och transportforskningsinstut (VTI) undersökt icke-cyklisters attityder och vad som krävs för att få fler grupper upp i sadeln.

Livsstil & konsumtion

Luftföroreningar kan orsaka graviddiabetes

Luftförororeningar kan påverka gravida kvinnors hälsa. Trots att föroreningarna håller sig inom tillåtna värden. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Livsstil & konsumtion

Dvärgbandmask hittad i svensk smågnagare

Den fruktade dvärgbandmasken, som i sällsynta fall kan infektera även människor, har för första gången hittats i en smågnagare i Sverige. Det innebär att parasitens naturliga värdväxling fått fäste i svensk natur.

Livsstil & konsumtion

Perfluorerade ämnen stör kroppens fettvävnad

Kroppens fettvävnad kan störas av kemiska substanser som finns i vår vardag. I ett antal försök har en forskargrupp vid Stockholms universitet kunnat se att perfluorerade fettsyror, som exempelvis finns i impregnerade textilier och rengöringsmedel, kan aktivera den så kallade bruna fettvävnaden i kroppen.

Debatt

Livsstil & konsumtion

”Konsumtionismen kan inte bekämpas med konsumtion”

Vi människor är inte bara konsumenter utan också medborgare och det är här nyckeln till hållbara konsumtionsmönster står att finna. Genom att tilltalas i egenskap av medborgare, som en del i en samhällelig gemenskap, ökar legitimiteten för att tala inte bara om individens frihet utan också individens ansvar, skriver Josefin Wangel, forskare vid avdelningen för miljöstrategisk analys, KTH.

Livsstil & konsumtion

Forskare undersöker landet bortom tillväxten

I över 200 år har vi haft ständig tillväxt. Vad händer om den avstannar? Mikael Malmaeus och Christer Sanne är två forskare som menar att det är hög tid att våga ”bryta” med tillväxten och sätta välfärd före välstånd.

Livsstil & konsumtion

Tio myter om hållbar konsumtion som leder beslutsfattare fel

Ska vi nå ett hållbart samhälle måste konsumtionsmönstren ändras i grunden och politiken tydligare visa vägen. Det är budskapet i en stor forskningsstudie från Nordiska Ministerrådet där 10 myter om hållbar konsumtion skingras.

Livsstil & konsumtion

Det goda livet möjligt trots tuff koldioxidbantning

Kan man leva "det goda livet" och samtidigt minska sin klimatpåverkan? Ja, det hävdar Jörgen Larsson, forskare i fysisk resursteori vid Chalmers. "Det går absolut att förena ett modernt liv med att klara klimatmålen. Däremot kommer vi troligtvis inte kunna flyga mer än vad vi gör idag och vår nötköttskonsumtion måste minska."

Livsstil & konsumtion

Gröna utopier visar att det finns alternativ till kapitalismen

Det är möjligt att både tänka och agera utanför kapitalismens ramar. Det menar Karin Bradley som studerat det hon kallar ”gröna utopier” på olika håll i världen.
– De mest intressanta utopierna idag är de som tar utgångspunkt i människors vardagsliv och kopplar samman miljöfrågan med livskvalitet, gemenskap och meningsskapande.

Livsstil & konsumtion

Joggare leder in stadsplanerare på nya vägar

Joggarna intar städerna, men utan att stadsplanerarna hängt med i tempot. Nu ska forskarna kartlägga både löparna och joggningens historia för att skapa en hälsosam stadsutveckling.

Livsstil & konsumtion

Svenska miljömyndigheter utreds

Regeringen vill göra en total översyn av elva miljömyndigheter. Syftet är att förnya och effektivisera miljöarbetet och att miljömålen ska uppfyllas bättre. Det skriver miljöminister Lena Ek (C) på DN Debatt.

Livsstil & konsumtion

Världens sopberg kan fördubblas till 2025

Trots nya material och teknologi för att minska vårt skräpalstrande räknar forskare med en fördubbling av mängden sopor till 2025.

Livsstil & konsumtion

Cancerfall kopplas till naturliga gifter i mat

I nästan all mat vi äter finns skadliga ämnen - inte miljögifter eller besprutningsrester - utan helt naturliga gifter. Vi vet fortfarande lite om dessa ämnen, men de tycks ha stor betydelse för vår hälsa. Dag Jenssen, professor i toxikologisk genetik, försöker ta reda på mer.

Livsstil & konsumtion

Klimatförändringarna leder till fler dödsfall i Sverige

De pågående klimatförändringarna orsakar inte bara en allmän temperaturökning utan också tätare, längre och intensivare värmeböljor.

Livsstil & konsumtion

Förändrade blodvärden hos oljesanerare

Oljesanerare kan vara utsatta för ökad risk för hepatit och andra blodsjukdomar, visar forskare i ny studie.

Livsstil & konsumtion

Mat som är bra för klimatet är också bra för hälsan

Det är fullt möjligt att halvera klimatpåverkan genom att ändra våra matvanor. Det skriver Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket i en ny rapport.

Livsstil & konsumtion

Små luftpartiklar farligast

Halterna av luftburna partiklar i svenska storstäder fortsätter att vara höga. Hur oroliga ska vi som vistas där vara? Extrakt frågar Jenny Rissler, som forskar kring luftburna partiklar och deras hälsoeffekter.

Livsstil & konsumtion

Turister tar semester från miljöfrågorna

Turister tar semester från miljöfrågorna när de reser. Trots medvetenhet om miljöeffekter fortsätter resenärerna att resa långt och flyget dominerar starkt. Det visar en nyligen publicerad avhandling från Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Livsstil & konsumtion

Kvinnor och män påverkas olika av miljögifter

Män och kvinnor påverkas olika av miljögifter och ofta är kvinnan det starkare könet. Miljögifterna är i första hand ett hot mot fertilitet, foster och småbarn. Det är några av de slutsatser som framkom när forskningssatsningen ”Miljögifter och könsskillnader” hade sitt slutseminarium den 22 november 2012.

Livsstil & konsumtion

Barndomens trauma lade grunden till framgångsrik forskarbana

Monica Lind försökte länge förtränga sin uppväxt i en by som var svårt förorenad av miljögifter. När hon till slut vågade söka förklaringen till barndomens trauman lade hon grunden till en framgångsrik forskarbana inom miljötoxikologi.

Livsstil & konsumtion

Nu kartläggs miljögifternas dolda samhällskostnader

Aktuell forskning försöker nu uppskatta och synliggöra samhällskostnaden för olika miljögifter och kemikalier. Det är ett viktigt verktyg för att kunna argumentera för begränsningar och utfasning av farliga ämnen.

Livsstil & konsumtion

Kadmium knäcker ben och budget

Fyra miljarder kronor per år. Så mycket kostar benbrott orsakade av att vi får i oss för mycket kadmium via maten, visar en ny undersökning från Kemikalieinspektionen.

Livsstil & konsumtion

Kritiskt läge när fortplantningen påverkas

Var sjunde par lyckas idag inte få barn på naturlig väg. Priset vi betalar för den ökade infertiliteten är högt både för de individer som drabbas och för samhället i stort. Och i förlängningen kan utvecklingen bli ett hot mot hela vår överlevnad.

Livsstil & konsumtion

Stora prövningar att vänta för sjukvården

– Utan antibiotika kommer världens sjukvård att utsättas för oerhörda prövningar, säger professor Otto Cars. Vanliga sjukdomar riskerar att bli dödliga samtidigt som en rad behandlingar som vi idag betraktar som självklara kan bli omöjliga att utföra.

Livsstil & konsumtion

Ny samverkansgrupp för antibiotikaresistens

Socialstyrelsen och Jordbruksverket har fått ett gemensamt uppdrag att upprätta en nationell samverkansgrupp mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Gruppens arbete ska pågå till och med 2017.

Livsstil & konsumtion

Forskare tacklar problemet från olika håll

Resistensproblemet sysselsätter idag forskare i hela världen. Här följer ett axplock av sju aktuella och lovande projekt som pågår runt om i världen.

Livsstil & konsumtion

Bakteriofager hoppfullt alternativ

Bakteriofager är ett tänkbart alternativ till antibiotika. Det är ett virus som kan användas för att bekämpa bakterier utan att varken kroppen eller miljön tar skada.

Livsstil & konsumtion

Tillfälligt antibiotikastopp ger liten effekt

Vad skulle hända om vi helt slutade använda antibiotika? Försvinner de resistenta bakterierna? I Kronobergs län har man testat och resultatet var tyvärr ganska dystert.

Livsstil & konsumtion

”Jakten på billigt kött driver utvecklingen åt fel håll”

I ett internationellt perspektiv har Sveriges lantbruk måttliga problem med antibiotikaresistens. Ett ökat tryck från omvärlden gör dock att läget snabbt kan försämras.

Livsstil & konsumtion

”Marknaden kan inte lösa problemet”

Trots att läkemedelsföretagen ofta hittar substanser som biter på bakterier kommer det alltmer sällan ut nya typer av antibiotika på marknaden. Vetenskapliga problem och svårigheter att tjäna pengar är två viktiga hinder.

Livsstil & konsumtion

Antibiotikarester i havet ger effekter i hela näringskedjan

Kan utsläpp av antibiotika leda till att bakterier i havet blir resistenta? Och kan denna resistens överföras uppåt i näringskedjan och nå oss via den fisk vi äter? Det är frågor som forskare vid Göteborgs Universitet just nu brottas med.

Livsstil & konsumtion

Utsläpp och miljögifter bidrar till negativ utveckling

Antibiotikaresistens kan uppstå på flera sätt. Joakim Larsson, forskare vid Sahlgrenska akademin, misstänker att förekomsten av metaller och gifter i miljön bidrar till den negativa utvecklingen.