Turister tar semester från miljöfrågorna när de reser. Trots medvetenhet om miljöeffekter fortsätter resenärerna att resa långt och flyget dominerar starkt. Det visar en nyligen publicerad avhandling från Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Den globala turismen bidrar med ungefär fem procent av utsläppen av växthusgaser, motsvarande siffra för Sverige är runt tio procent. Sedan 90-talet har resandet dubblerats och fram till år 2020 tros det öka med ytterligare 70 procent.  Men trots ökningen är det fortfarande ett fåtal människor som reser. Endast tre procent av världens befolkning flyger varje år. Det är en liten grupp, men deras beslut och vanor har stor effekt både socialt- och miljömässigt.

Komfort framför miljö

Therese Hedlund har i sin forskning fokuserat just på turisters val och beslut. Hon började 2006, efter Al Gores film En obekväm sanning, när klimatfrågan seglade upp i det allmänna medvetandet.
Therese Hedlund

Therese Hedlund, fil dr i företagsekonomi.

– Även om många är medvetna om miljöeffekter från resandet är den gröna turismen eller ekoturismen fortfarande liten. Jag ville undersöka hur turisterna väljer, vad de väljer och varför, säger Therese Hedlund. – Fortfarande väljer de allra flesta att flyga. Man kan säga att turisterna tar semester från att vara miljövänliga och att de inte gör uppoffringar för miljön på sin ledighet. Att välja ett annat transportsätt än flyg är ofta mindre bekvämt och därför en större uppoffring, berättar hon.

Grönt boende högre status

Däremot kan betydligt fler välja ett miljömärkt boende, även om det är dyrare. – Jag anar att det delvis beror på status. Annan forskning har visat att beslut kan handla om status, att man har råd att satsa på miljön. I det här fallet handlar det om att man vill visa att man kan betala för ett dyrare grönt boende, säger Therese Hedlund. I sin forskning kopplade Therese Hedlund ihop frågorna om val med det övriga miljöengagemang som de som svarade hade. Och hon kom fram till att de personer som annars handlar miljömärkt och har ett miljöengagemang inte alls väljer mer gröna alternativ vid resor.

Förnekar och förminskar

Stefan Gössling, professor i humanekologi vid Lunds universitet, forskar också om turism. Enligt honom är det till och med så att de som vanligtvis är miljömedvetna är mer benägna att välja resmål som är mer miljöbelastande. Förmodligen beror det på att många med ett miljöengagemang också är högutbildade och har högre inkomster och därför har råd att göra längre resor. Men han säger också att på semestern vill vi inte tänka på jobbiga saker, som miljöproblem och klimatförändringar. – Det blir en slags konflikt mellan det man vill göra och det budskap man får om vad man bör göra, och då slår ett antal försvarsmekanismer till – man förnekar och förminskar problemen och fattar då beslut som är sämre ur miljösynpunkt, berättar Stefan Gössling. Han berättar också att många av de miljömedvetna anser att deras miljöengagemang resten av året ger en slags rätt att avvika från det när de är lediga. ”Jag sopsorterar hela året, nu unnar jag mig att flyga på semestern” exemplifierar Stefan Gössling.

Inga tecken på politiska beslut

Stefan Gössling, professor i humanekologi

Stefan Gössling, professor i humanekologi.

Han tror att många har en stor tilltro till marknaden och politiken – det som går att köpa är också okej att köpa. Resenärerna förväntar sig att det kommer politiska beslut om det blir nödvändigt att minska resandet, men Stefan Gössling tror att de kommer få vänta länge i så fall.– Det finns inga tecken på att det kommer några politiska beslut som reglerar flyget, den utvecklingen måste drivas helt av resenärerna och resebolagen, säger han. Inte heller Therese Hedlund tror att det kommer några regleringar eller omvälvande samhällsförändringar som ändrar resvanorna inom den närmaste tiden. – Jag hoppas att min forskning kan bidra till att aktörerna börjar förstå mer om hur turisterna väljer, och att de kan använda det för att göra resandet mer hållbart. Jag tror att bolagen måste satsa mer på att göra själva resmålen mer miljöanpassade. Min forskning visade att det var där turisterna var mer benägna att fatta gröna beslut, och det är nog där man ska börja arbetet, säger Therese Hedlund.