Transport

Trafikens utsläpp av försurande, gödande och ozonbildande ämnen påverkar naturen, och utsläpp av föroreningar skadar människors hälsa. Idag är det svenska transportsystemet beroende av fossila bränslen. Transporterna inom Sverige står för nästan en tredjedel av landets totala utsläpp av växthusgaser. För att transportsektorns klimatpåverkan ska minska behöver fordonen bli mer energieffektiva och förnybara bränslen öka, men trafiken behöver också minska.

Elbilar

Transport

Regeringens bilskrotningspremie döms ut

Regeringen föreslår en tillfällig bilskrotningspremie för att uppmuntra fler att göra sig av med sin fossilbil och i stället köpa elbil. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser men så som förslaget är formulerat lär effekten bli liten, menar experter.

Transport

Vägmarkeringar läcker mikroplast

Slitna vägmarkeringar orsakar utsläpp av mikroplaster, enligt en ny studie från VTI, finansierad av Naturvårdsverket.

Buss

Transport

”Stora, tomma bussar är inte bra ur miljöperspektiv”

Kollektivtrafiken står inför flera utmaningar, och hur branschen klarar dem har stor betydelse för klimatomställningen. Elektrifieringen av fordonsflottan kommer att bli dyr.  Samtidigt har man knappt hunnit återhämta sig från det stora tappet under pandemin.

Bil

Transport

Skjutsande till aktiviteter stor del av bilanvändandet

Simträning inne i stan, fotbollsmatch i grannkommunen och scout-hajk långt från närmsta busshållplats. Våra barns fritidsaktiviteter är ofta förknippade med resor, i ett nytt projekt undersöker forskare hur de kan göras mer hållbara.

Sjöfart

Transport

Forskarna varnar sjöfarten för övergång till ammoniak

I jakten på fossilfria bränslen har sjöfarten fått upp ögonen för ammoniak som fartygsbränsle. Nu har forskare vid Chalmers analyserat olika bränslen för fartyg – och de varnar för risker med just ammoniak.

Transport

Så kan bilpoolerna locka fler

Kanske skulle fler vilja gå med i delningstjänster, som bilpooler, om det gick att låna inte bara personbil utan olika typer av fordon?

Transport

Lång väg kvar till miljövänlig sjöfart

Olyckan med fartyget Marco Polo utanför Blekinges kust har blivit en påminnelse om sjöfartens miljöpåverkan. Det sker en övergång till nya bränslen, men de är inte mycket bättre än de gamla.

Cyklist

Transport

Ny typ av lastbil kan skapa otrygghet för cyklister

Nära omkörningar i trafiken är en av anledningarna till att många väljer andra transportmedel än cykel. Nyligen godkändes en längre typ av lastbilar för godstransporter. Forskare undersöker nu hur cyklister påverkas när de blir omkörda av större fordon. 

Bilförare

Transport

Bilpoolare inte mer miljöintresserade

Högutbildade, högavlönade och politiska värderingar som lutar åt vänster, det är några utmärkande drag hos bilpoolsanvändare. Något som överraskade forskarna i statistiken från den nationella SOM-undersökningen 2019–2022 var dock att medlemmar i bilpooler inte hade större engagemang i hållbarhetsfrågor jämfört med övriga.

Cyklister

Transport

”Sälj in visionen om den hållbara staden”

Vad tycker vår omgivning om vårt sätt att ta oss till jobbet? För att fler ska välja att cykla, gå eller åka kollektivt räcker det inte med en genomtänkt stadsplanering – sociala normer är lika viktigt för att förändra en resvana.

Flygplan

Transport

Då kan du ta elflyget till Berlin

Om 25 år kan elflyget ha konkurrerat ut konventionella plan inom stora delar av inrikesflyget. Det visar en ny rapport från VTI. För långresorna ser det däremot inte lika ljust ut.  

Transport

Ny teknik banar väg för vinddrivna fartyg

Sjöfarten står för en betydande del av världens koldioxidutsläpp och drivs till 99 procent med fossila bränslen. Men kanske kan delvis vinddrivna fartyg snart bli verklighet.

Elbil

Transport

Efterlyses: Mer data om elfordonens laddinfrastruktur

Om Sverige ska nå sina klimatmål behöver utvecklingen av elfordon skyndas på – samtidigt som efterfrågan på el ökar från flera håll. Delad data och digitalisering kan bidra till en effektivare elförbrukning, enligt en ny rapport från VTI – men författarna ser flera hinder på vägen.

Tankar

Transport

Inte bara klimatet som förlorar på minskad reduktionsplikt

Beslutet om reduktionsplikt, som fattades i (nästintill) politisk enighet för bara fyra år sedan, kommer enligt regeringens höstbudget att sänkas kraftigt. Konsekvenserna för klimatet har belysts i media, men det får även andra följder; bortkastade forskningspengar och förlorade chanser till ökad självförsörjning av inhemska drivmedel är några exempel.

Tåg

Transport

Brittiskt utspel för att ersätta flygresor med tåg

Om kortare flygresor ersattes av resor med snabbtåg där det är möjligt skulle flygets utsläpp minska med en tredjedel. Det visar en analys av tåg- och flygtrafiken i Storbritannien.

Bil

Transport

Sänkt bränsleskatt gynnar Ryssland

Sänkta bränsleskatter kan enligt ny forskning spelar Putin rätt i händerna genom att öka stridskassan. Sverige har dessutom genom sin begäran om dispens från EU:s miniminivå på bränsleskatt - som inlämnades i våras - gått steget längre än andra EU-länder, vilket enligt forskare underminerar hela EU:s klimatarbete.

Bil

Transport

Sänkt bensinskatt nådde bara konsumenterna delvis

En månad efter att skatten på bränsle sänktes var bensinpriset rekordhögt igen. Nu har forskare på Handelshögskolan i Stockholm jämfört prisutvecklingen för bensin i Sverige och i Danmark i samband med skattesänkningen. I en ny rapport konstaterar de att bara en del av den sänkta skatten nådde konsumenterna.

tåg

Transport

Forskare ser säkerhetsrisker när transporter styrs digitalt

Cyberattacker mot datasystem och säkerhetsbrister i samband med upphandlingar – Sveriges transportsystem blir mer sårbara när de digitaliseras och privatiseras. Det konstaterar Försvarets forskningsinstitut i en ny rapport.

Bilar

Transport

Trafikverkets klimatarbete kritiseras i ny rapport

Klimatperspektivet tenderar att hamna i skymundan när Trafikverket planerar för framtiden, visar forskning från VTI. Genom sin planering skapar myndigheten förutsättningar för växande bilism, menar forskarna på VTI men på Trafikverket håller man inte med.

Elcykel

Transport

Fler elcyklar kräver nytänk i trafiken

Elcykeln lyfts fram som ett miljövänligt alternativ till bilen. Samtidigt är gatumiljön inte särskilt väl anpassad för elcyklar, menar forskaren Khashayar Kazemzadeh.

Reningsanläggning vid Sundsvallsbron.

Transport

Så kan vägarnas dagvatten renas från mikroplast

Dagvatten från motorvägar är en viktig spridningsväg för mikroplast. I en ny studie har olika sätt att rena mikroplast testats. Bäst reningsförmåga har anläggningar med biofilter med växter, som dessutom ofta anses mest estetiskt tilltalande.

Tåg

Transport

Vissa flygresor i Frankrike kan ersättas med tåg

Frankrike kan komma att stoppa inrikesflyg på sträckor där tågresan inte tar mer än två och en halv timme. Det är resultatet efter en omröstning i parlamentet i helgen.

Bilkö

Transport

Svårt att välja miljövänliga däck

Däckslitage är den största källan till utsläpp av mikroplast i Sverige. 7 670 ton gummirester beräknas varje år spridas från vägarna, enligt IVL, Svenska miljöinstitutet. Som konsument har man i dagsläget ingen möjlighet att välja däck som slits långsamt och därmed släpper ut mindre mikroplast, men det kan det bli ändring på.

Laddstation

Transport

Elbilsboom i Sverige – men inte för alla

Det är en riktig elbilsboom i Sverige. Nästan var tredje ny personbil som såldes förra året var laddningsbar, men den utvecklingen riskerar att stanna av.

Buss

Transport

Resmönster kan förutsäga pandemins vårdbehov

Genom att hur mäta hur mycket folk reser har forskare tagit fram en modell som kan förutsäga hur många patienter med covid-19 som behöver läggas in på sjukhus.

Transport

FN-rapport: Begagnade bilar dumpas i fattiga länder

Varje år exporteras miljontals begagnade bilar från Europa, USA och Japan till fattigare länder. Enligt en ny FN-rapport handlar det ofta om skrotfärdiga bilar som avsevärt bidrar till luftföroreningar och motverkar klimatarbetet. Behovet av åtgärder är akut, menar rapportens författare.

Transport

Svårare för äldre att resa hållbart under pandemin

Hur påverkar corona äldres vardagsresor och vad blir konsekvenserna ur ett hållbarhetsperspektiv? Det undersöker forskare i ett pågående projekt vid Karlstads universitet.

Transport

Däckbuller kan ge information om vägbanan

När motorljudet försvinner i elbilarna får ljudet från däcken allt större betydelse, det kan bland annat ge information om vägförhållanden. I ett nytt akustiklabb ska forskare vid Luleå tekniska universitet ta reda på hur däckljud överförs till fordonet under olika förutsättningar.

Transport

Mikroplaster från trafiken – så kan de minska

Över hälften av mikroplasterna i naturen kommer från slitage av däck och vägar. Lägre hastigheter och lättare fordon är några åtgärder som skulle kunna minska utsläppen – något som dessutom skulle minska luftföroreningar och växthusgaser. Det konstaterar forskare från VTI och Chalmers i en ny rapport.

Parkering

Transport

Vilka styrmedel minskar bilresandet?

Personer utan bil betalar indirekt för bilägares parkering, bland annat genom bostadshyran eller priset på varor. Vad händer om bilägaren får betala den verkliga kostnaden? Vilka styrmedel minskar egentligen bilresandet?

Transport

Ny rapport: ”Sjöfarten kan bli fossilfri med ammoniak”

Sjöfartens klimatpåverkan är större än den som flyget orsakar. Nu föreslår forskare att ammoniak framställd utan koldioxidutsläpp skulle kunna göra den internationella sjöfarten fossilfri.

Transport

Projekt ska utreda bilarnas verkliga utsläpp

Ett nytt EU-projekt ska vidareutveckla tekniken som mäter vägtrafikens utsläpp. Projektet är enligt IVL Svenska Miljöinstitutet särskilt intressant i ljuset av dieselgateskandalen.

Transport

Hälften biltvättar miljöskadligt

Sju av tio svenskar vet att det är miljöskadligt att tvätta bilen på gator, uppfarter eller gräsmattor. Trots det väljer hälften av bilägarna att göra det minst en gång per år, enligt en undersökning.

Transport

Varierade uppehåll kan öka punktligheten hos svenska tåg

Det finns sätt att minska förseningar i den svenska persontågtrafiken. Doktoranden Carl-William Palmqvist från Lunds universitet har i Tokyo funnit åtgärder som vi i Sverige kan ta efter.

Transport

Debatten om flygets påverkan utvärderas

Flygskam, Greta-effekten och kändisar som aktivt tar ställning mot flyget är några exempel på fenomen som ska studeras i det nya forskningsprojektet Ingen ny tid för avgång.

Elbilar

Transport

”Självkörande bilar kräver nya vanor”

En statussymbol, familjemedlem eller nyckeln till frihet. Bilens symbolvärde har växlat genom åren. Nu är det dags att tänka om och skapa en ny relation till bilen. Det menar forskare på Chalmers som i ett nytt projekt skapar modeller för framtidens transporter.

Cyklar

Transport

En bilfri dag – ett litet steg mot bilfria städer

Uteserveringar, blomsterplanteringar och temporära parkbänkar möblerar storstädernas nya uterum – de bilfria gatorna. Men för att lyckas med bilfria stadsdelar krävs betydligt större grepp, menar forskare i ett nystartat tvärvetenskapligt forskningsprojekt.

Transport

Klimatmål nedprioriteras i infrastrukturplanering

De nationella miljö- och klimatmålen för transporter kan tappa i betydelse när politiken genomförs i regioner och kommuner. Nu ska forskare studera hur målen bättre kan implementeras i de nationella, regionala och lokala besluten.

Transport

Danskt projekt fick bilister att börja cykla

I ett danskt projekt fick 1 700 bilpendlare låna en elcykel i tre månader mot löftet att cykla till jobbet minst två dagar i veckan. Nu har projektet utvärderats - med positiva resultat.

Transport

Långsamt för den fossilfria fordonsflottan

Enligt uträkningar gjorda av 2030-sekretariatet går Sveriges arbete för en fossilfri fordonsflotta långsamt. Sedan förra året har utvecklingen inom flera områden stannat av eller gått åt fel håll.

Tåg alperna

Transport

Stanna på marken? Hit kan du ta dig med tåg!

Det pratas mycket om tåg, och nu börjar vi närma oss semestertider. Här listar Extrakt några förtrollande semestermål för tågresenärer.

Transport

Flyg och båt beräknas stå för 40 procent av utsläppen 2050

Om inga åtgärder vidtas beräknas den globala flygsektorn och sjöfarten stå för 40 procent av alla koldioxidutsläpp år 2050, enligt en rapport framtagen av Europeiska miljöbyrån.

Transport

Bilpooler ett svar för landsbygden

2016 fick VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, i uppdrag av regeringen att utvärdera vad som kan öka medborgarnas vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken på landsbygd. En av lösningarna är en app som underlättar för delningsekonomi.

Transport

Tidsoptimism ett problem när tågens tidtabeller sätts

Ny forskning vid Lunds tekniska högskola drar slutsatsen att de som planerar tågens tidtabeller varken har mjukvaruverktyg, tid eller kunskap för att lägga pusslet på ett optimalt sätt.

trafikmiljö

Transport

Attitydförändring bättre än elbilar

Trots de tekniska framstegen inom fordonsområdet så måste bilresandet minska. Tyvärr är de personer som använder bilen mest, män över cirka 30 år, minst benägna till förändring. Men det finns hopp - den yngre generationen har andra resmönster.

Transport

Moderna dieselbilar släpper ut fem gånger över gränsen

Moderna dieselbilar överskrider utsläppsgränserna av kväveoxider fem gånger i verklig körning. Det visar preliminära resultat från en europeisk studie på över 700 000 fordon.

Transport

Miljövänligare bildäck – genom maskrosor

Bildäck hamnade nyligen i fokus när de pekades ut som den största källan till utsläpp av mikroplast i haven. Men osäkerheten är förhållandevis stor och forskningen är fortfarande i sin linda. För att skapa lösningar diskuteras 3D-printning och nya material, som maskrosor och träspån.

Transport

Så förändras framtiden av självkörande bilar

Självkörande bilar utvecklas i ett rasande tempo. Nu har forskare vid KTH och Integrated Transport Research Lab (ITRL) har tagit fram fyra potentiella framtidsscenarion för självkörande fordon.

Transport

Oljebolag: Elbilar stoppar inte efterfrågan på fossila bränslen

Fler elbilar kommer inte att minska efterfrågan på bensin och diesel. Det menar oljebolaget BP som förutspår att Asiens växande medelklass kommer att köpa fler bilar med förbränningsmotorer.

Transport

Fyra storstäder förbjuder dieselfordon

Borgmästarna i Paris, Mexico City, Madrid och Aten har kommit överens om att minska utsläppen genom att ta bort dieselfordonen. År 2025 ska dieseldrivna bilar och lastbilar vara helt eller delvis förbjudna i städerna.

Transport

Trafikverket backar om snabbcykelstråk

Arbetspendling via cykel skulle kunna ge stora samhällsvinster både ur hälso- och miljöperspektiv, men nu backar Trafikverket om det planerade snabbcykelstråket i Stockholm.

Transport

Fossiloberoende bilar dröjer

Etanolbilar är på väg att försvinna och försäljningen av elbilar går ned. Målet om fossiloberoende fordon på våra vägar till år 2030 alltmer avlägset. Det uppger 2030-sekretariatet, som organiseras av tankesmedjan Fores, i en ny rapport.

Transport

Forskare föreslår EU-skatt på flygbiljetter

En rad forskare föreslår i en ny studie att EU bör införa en gemensam skatt på flygbiljetter, både för att öka EU:s intäkter och för att minska koldioxidutsläppen.

Transport

Bättre luft i Stockholm

Minskad dubbdäcksanvändning, sänkt hastighet, dammbindning och effektivare gatustädning har sänkt mängden skadliga inandningsbara partiklar i Stockholmsluften. Det visar nya resultat från mätningar gjorda av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, och SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm.

Transport

En obekväm sanning om det ohållbara flyget

Det hållbara flyget ter sig alltmer avlägset. Häpnadsväckande flygningar med sol- och eldrivna plan och storvulna satsningar skapar teknikmyter som riskerar att överskugga en obekväm sanning: att utsläppen från flyget bara ökar.

Transport

Tyskar väljer elcykeln framför bilen

Folk som skaffar elcykel drar tydligt ned på sitt bilåkande. Det visar tyska forskare i en ny stor studie över trafikbeteende och elcykelanvändning.

Transport

Genom att kopiera naturen skapar forskare miljövänligt bränsle

Genom bioetanol försöker forskare på Kungliga Tekniska Högskolan ta oss ett steg närmre en hållbarare bränsleproduktion.

Transport

Svensk biltrafik rullar mot oviss framtid

I debatten om Förbifart Stockholm hävdar vissa att bilresandet nått sin peak i Sverige. Andra avfärdar ”Peak car” som en myt – bilen är fortsatt det viktigaste färdmedlet och vi måste planera för en ökad biltrafik. Vem har egentligen rätt?

Transport

”Klimatsmart resande på landsbygden prioriteras inte”

Landsbygdens förutsättningar glöms bort i Trafikverkets plan för transportsystemet 2014-2025. Det anser Jordbruksverket i sitt remissyttrande.

Transport

Bättre kollektivtrafik målet för nytt forskningscentrum

K2 är namnet på ett nystartat centrum för kollektivtrafikforskning som har skapats med syftet att sammanföra universitet och forskningsinstitut med aktörer inom kollektivtrafikbranschen. Kopplingen ska ge förutsättningar för innovation och utveckling av framtidens kollektivtrafik.