Regeringen föreslår en tillfällig bilskrotningspremie för att uppmuntra fler att göra sig av med sin fossilbil och i stället köpa elbil. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser, men så som förslaget är formulerat lär effekten bli liten, menar experter.

Regeringens förslag innebär att den som skrotar en fossilbil och samtidigt köper en elbil ska få 10 000 kronor i premie under perioden 15 augusti 2024 till slutet av 2025. 

− Effekten blir nog försumbar. För många bilägare kommer förslaget inte skapa tillräckliga incitament för att byta bil, säger Mats-Ola Larsson, utredare inom området trafik och miljö, som bland annat har jobbat på uppdrag av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mats-Ola Larsson
Mats-Ola Larsson, utredare inom trafik och miljö. Foto: IVL

Han konstaterar att den skrotningspremie som nu föreslås är väldigt smal.

− En sådan premie blir nog i princip bara intressant för den som ändå hade tänkt köpa elbil och råkar ha en gammal bil att skrota - och de bilägarna är kanske inte så många, säger han, och samma invändning lyfts nu i flera av de remissvar som lämnats till regeringen.

Myndigheten Trafikanalys skriver i sitt remissvar att intresset för premien lär bli så lågt att budgeten som regeringen har avsatt inte kommer att gå åt.

Från regeringen bedömer man att skrotningspremien kommer att minska koldioxidutsläppen med 200 000 ton, men det tror Trafikanalys är för högt räknat. De tror snarare att det rör sig om 40 000 ton. Myndigheten påpekar också att premien uteslutande kommer att gynna resursstarka hushåll.

Finland pekas ut som förebild

Som alternativ till regeringens förslag föreslår Trafikanalys att skrotningspremien borde göras villkorslös, så att alla som skrotar sin fossilbil får 10 000 kronor, oavsett vad man planerar att göra med pengarna.

Initiativet 2030-sekretariatet, som samlar olika företag kring det svenska målet om minskad klimatpåverkan inom transportsektorn, föreslår i stället, i sitt remissvar, en bredare premie där den som skrotar en fossilbil ska kunna använda premien inte bara för att köpa elbil utan även för att till exempel köpa cykel eller busskort, eller för att gå med i en bilpool.

En liknande skrotningspremie har tidigare testats i Finland och en utvärdering visar att bara en liten andel, 8 procent, använde premien till att köpa en renodlad elbil. De flesta, 71 procent, köpte i stället en elcykel, trots att den som köpte elbil fick en högre premie (2 000 euro) än den som köpte elcykel (1 000 euro).

Skrotbilspremie - fel väg att gå?

Enligt Mats-Ola Larsson kan man ifrågasätta om en skrotningspremie ens är rätt väg att gå för att minska mängden fossilbilar i fordonsflottan. Även en premie som är effektiv och får många att byta från fossilbil till elbil kan vara problematisk, menar han.

− Om man bara ser det ur klimatperspektiv är det positivt om många byter till elbil men den ökade efterfrågan på elbilar skulle kräva mycket värdefulla metaller, som vi har ont om i världen, säger han.

I en studie som publicerades vid IVL Svenska Miljöinstitutet 2023 studerade han och Chalmersforskaren Klas Hedvall samhällsnyttan av att införa en skrotbilspremie, och slutsatsen blev att det inte är önskvärt med en påskyndad utskrotning av fossilbilar.

− Det viktigaste är vilka nya bilar vi sätter på marknaden, säger Mats-Ola Larsson.

Han ser att regeringens förslag till skrotbilspremie teoretiskt sett skulle kunna öka benägenheten hos vissa att byta till elbil, men han bedömer målgruppen som liten.

− De flesta som byter ut en gammal bil byter inte till en elbil, för det är för dyrt. Visst finns det de som köper en bil, kör den tills den är skrotklar, och sedan köper en ny, men de är inte många.

Extrakt har sökt miljöminister Romina Pourmokhtari via hennes pressekreterare men utan att få svar.