220 artiklar

Biologisk mångfald

143 artiklar

Hållbara städer

87 artiklar

Industri & Energi

183 artiklar

Kemikalier

508 artiklar

Klimat

73 artiklar

Landsbygd

313 artiklar

Livsstil & konsumtion

237 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

65 artiklar

Skog

33 artiklar

Social hållbarhet

73 artiklar

Transport

180 artiklar

Vatten

Ämne

Industri & Energi

Industrin står för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Järn- och stålindustri, mineralindustri och raffinaderier står för merparten av industrins utsläpp. Industrin står även för en stor del av landets energianvändning. En energieffektivisering inom industrin har därför stor betydelse för miljön.

Industri & Energi

”Vi visar att det är möjligt”

Hybrit, som Extrakt tidigare har rapporterat om, presenterade i går sin satsning på fossilfritt stål vid klimatmötet i New York.

Industri & Energi

Stor potential för vindkraft i Europa

Europa skulle kunna producera 100 gånger mer el än idag, om all potential för landbaserad vindkraft utnyttjades. Det visar ny forskning från Storbritannien och Danmark.

Industri & Energi

Mark- och byggsektorn står för stor del av kommunernas utsläpp

En miljöspendanalys som Upphandlingsmyndigheten gjort visar hur kommunernas inköp påverkar miljö och klimat.

Vindkraftverk

Industri & Energi

”Vi har inte råd att begränsa oss till ett perspektiv”

För att snabbt hitta klimatvänliga lösningar inom energiområdet så måste vi bredda perspektiven och en väg framåt är att hämta inspiration från genusforskning. Det menar Ann-Sofie Kall, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet.

Industri & Energi

Kajan – energieffektiv förebild

Forskare har konstaterat att fåglar som flyger aktivt och flaxar med vingarna sparar energi, en upptäckt som kan få användning inom flygteknisk industri och bidra till vidareutveckling av drönare.

Industri & Energi

Sol kan täcka 80 procent av hushållens uppvärmning

Enligt forskare vid finska Aalto-universitetet kan solen täcka över 80 procent av energin som krävs för att värma upp fiska hushåll. Liknande förhållanden gäller även för resten av Skandinavien.  

Industri & Energi

Norden kan klara sig på förnyelsebar energi

Om den förnyelsebara energin byggs ut kan den klara samtliga nordiska länders energiförsörjning. Det kräver dock en anpassning av distributionen och lagringsmöjligheterna. Det visar en ny studie från Uppsala universitet.

Industri & Energi

Han får kraft från havets vågor

En morgon fanns den bara där. Idén om en helt ny typ av vågkraftgenerator. Nu jobbar forskaren Anders Hagnestål morgon och kväll för att bygga en åtta meter lång prototyp. Lyckas projektet kan det innebära ett genombrott för vågkraften.

Industri & Energi

Forskare utvinner elektricitet ur julskinka

Bakterier i matrester förvandlas till elektricitet i en studie vid Luleå tekniska högskola. Med ny forskning undersöks hur förbehandling av enzymer kan maximera effekten från bland annat julskinkan.

Industri & Energi

EU:s plan: minska energianvändningen med 30 procent

EU-kommissionens vinterpaket föreslår att hela EU ska ha minskat användandet av energi med 30 procent år 2030. Dessutom ska mer förnybara energikällor användas.

Industri & Energi

Hälften av energikapaciteten är nu förnybar

För första gången är nu den nyproducerade förnybara energin större än kolkraften. Under förra året kom hälften av världens potentiella energi från förnybara källor och andelen kommer fortsätta att öka.

Industri & Energi

På väg mot minskat fossilberoende i Sverige

Användningen av fossila bränslen minskar i Sverige. I bostäder är de fossila bränslena nästan helt borta, medan transporter ännu till största delen är beroende av olja. Det visar Energimyndighetens rapport Energiindikatorer 2016.

Industri & Energi

Guldkupol visualiserar energiförbrukning i Husby

Under flera veckor har en kupol av guld skapat stor nyfikenhet bland boende i Husby i Stockholm.

Industri & Energi

Undervattensdrakar ger Europa ny energi

Forskare från KTH är involverade i byggandet av en av de största kommersiella satsningarna på tidvattenkraftverk som görs just nu i Europa.

Industri & Energi

Ny småskalig biogasteknik testas i Skaraborg

Forskarna vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik hoppas på sikt ge landsbygden bättre möjligheter att tanka biogas och testar därför en ny teknik som kan uppgradera gasen i anslutning till mindre gårdsanläggningar.

Industri & Energi

Tio miljöteknikprojekt som kan förbättra världen

Forskningsrådet Formas har nyligen gett ut en katalog som samlar 160 miljöteknikprojekt. Extrakt har valt ut tio som fångat vårt öga extra mycket.

Industri & Energi

Ny teknik utvinner elektricitet ur varmvatten

Ett kraftverk som omvandlar lågvärdig värme till högvärdig elektricitet. Det svenska miljöteknikföretaget Climeon har på kort tid lyckats kommersialisera en innovation som tillvaratar det svårfångade energispillet.

Industri & Energi

Teslas batterier snart i de första hemmen

Företaget Tesla skapade stora rubriker när de lanserade sitt hemma-batteri i mars i år. Två månader senare hade 38 000 personer lagt beställningar.

Industri & Energi

För första gången blir gamla batterier till nya

Energizer lanserar nu ett batteri som delvis innehåller material från återvunna batterier. Batteriet heter EcoAdvanced och är svanenmärkt. Det är inte bara miljövänligare, EcoAdvanced är samtidigt det bäst presterande alkaliska batteriet företaget har.

Odlade sjöpungar kan bli biogas

Industri & Energi

Odlade sjöpungar kan bli biogas

Storskalig odling av snabbväxande sjöpungar kan bli till biogas, och göra havet renare. IVL Svenska Miljöinstitutet startar ett nytt forskningsprojekt.

LED-lampor behöver inte bara vara miljövänliga

Industri & Energi

Energisnål belysning kan hota miljön

Ny, mer energisparande belysning, anses som mer miljövänlig. Men det finns också nackdelar med de mer moderna lysdioderna, som exempelvis miljöfarliga metaller. Det visar en ny undersökning där forskare studerat LED-lampors effekt på miljön.

Industri & Energi

Billigt och böjligt är framtidens melodi

Forskare och entreprenörer filar nu på tekniken som ska göra att solcellerna slår igenom på bred front. Förhoppningen är att skapa ett solelens IKEA med billiga och flexibla solceller redo att monteras överallt.

Industri & Energi

En första glimt av solrevolutionen

Den svenska solcellsmarknaden växer så det knakar. Men fortfarande är vi ljusår efter solelsgiganter som Tyskland.
– Att bygga ett kommunalt hus idag och inte sätta upp solceller borde vara brottsligt, säger Johan Ehrenberg.

Två vindkraft till havs som är en del av bioekonomin, eftersom vindkraft är förnybar.

Industri & Energi

Förnybar energi till havs måste anpassas till djurlivet

Havsbaserad vindkraft, våg-, ström- och havsvärmekraft lyfts gärna fram som framtiden när det gäller förnybar energiproduktion. Men de nya teknikerna innebär risker för djuren i havet. I en ny avhandling från Chalmers undersöker Linus Hammar vilka riskerna är och vad som kan göras för att undvika dem.

Industri & Energi

Sol och vatten ger morgondagens bränsle

Tänk om man kunde tillverka ett bränsle utifrån bara vatten och solljus. Det låter som något hämtat ut en science fiction-roman. Men på avdelningen för Kemisk Fysik på Chalmers försöker man göra precis detta.

Industri & Energi

Granstubbar outnyttjat biobränsle

När skogen är avverkad står en femtedel av granarna kvar på hygget i form av stubbar. En enorm resurs som skulle kunna bli biobränsle och i förlängningen minska utsläppen av växthusgaser. Men först behöver dock miljö- och klimateffekterna av stubbskörd utredas närmare.

Industri & Energi

Så mycket dyrare måste utsläppen bli

Den globala utsläppskurvan fortsätter att stiga. Enligt experter är höga utsläppspriser det enda sättet att vända trenden. Ett bensinpris på 25 kronor litern kan därför vara nödvändigt.