Industri & Energi

Industrin står för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Järn- och stålindustri, mineralindustri och raffinaderier står för merparten av industrins utsläpp. Industrin står även för en stor del av landets energianvändning. En energieffektivisering inom industrin har därför stor betydelse för miljön.

Vindkraftverk

Industri & Energi

Vindkraftverk drabbar inte turismen

Det finns en oro hos lokalbefolkning och turistföretag att vindkraftverk ska ha en negativ påverkan på turismen, men så är det inte, visar en ny rapport.

Industri & Energi

Brister i hantering av radioaktivt avfall

Det finns brister i hanteringen av radioaktivt avfall som kommer från andra verksamheter än kärnkraftverk. Strålsäkerhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hanteringen och se vilka lösningar som finns i andra länder.

Havsbotten

Industri & Energi

Norge stäms för planer på djuphavsgruvor

Norge är ett av världens första länder som öppnar för gruvdrift på havsbotten – ett kontroversiellt beslut som bland annat WWF riktat skarp kritik mot. Nu stämmer miljöorganisationen den norska staten.

Flod

Industri & Energi

Här har saltkraften störst potential

Saltkraft eller ”blå energi” är en outnyttjad resurs i Sverige. Den fossilfria energikällan har potential att täcka 13 procent av vårt energibehov - åtminstone i teorin.

Foto: Thor Balkhed

Industri & Energi

Genombrott för miljövänligt och billigt batteri

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat ett billigt och miljömässigt hållbart batteri som banar väg för grön energiförsörjning. Det nya batteriet kräver ingen brytning av sällsynta metaller.

Metallåtervinning

Industri & Energi

Nu kartläggs arbetsmiljön i återvinningsbranschen

Alltmer av samhällets resurser återvinns, och det kan innebära ökade hälsorisker för de som jobbar i branschen. I en bred forskningsstudie undersöks nu för första gången arbetsmiljön för återvinningsarbetare.

Under jord

Industri & Energi

Mänskliga aktiviteter hotar underjordens ekosystem

Långt ner under marken finns ett i stort sett outforskat ekosystem dominerat av mikroorganismer. Denna underjordiska värld brukar betraktats som närmast orörd, men en ny studie visar att den bilden inte stämmer.

Gruva

Industri & Energi

Vibrationer från gruvindustrin en möjlig energikälla

I en ny internationell studie undersöker forskare från bland annat Sverige potentialen hos en teknik som kan öka tillgången till förnyelsebar energi.

Kärnkraft

Industri & Energi

Nu skrivs kärnkraftens historia

Teknikhistorikern Per Högselius ger sig ut i ett ideologiskt slagfält med sitt bokprojekt om kärnkraftens uppgång och fall. Att förstå industrins historia tror han är viktigt nu när debatten om kärnkraftens framtid blossat upp på nytt.

Gruvbrytning

Industri & Energi

FN: Utvinningen av mineraler och metaller måste minska

Efterfrågan på metaller och mineraler ökar i takt med att en grön omställning tar fart. Enligt en ny FN-rapport kommer utvinningen att öka med 60 procent till 2060 – något som skulle innebära stora konsekvenser för klimat och miljö.

Industri & Energi

Forskare dömer ut regeringens kärnkraftsfärdplan

Ny kärnkraft är varken hållbar eller kostnadseffektiv, enligt forskare vid Blekinge Tekniska högskola, som betonar att energibesparingar och ny förnybar energi i stället är rätt väg att gå.

Grönsaker

Industri & Energi

Livsmedel studeras i detalj för bättre näringsupptag

Hur påverkas råvaror på molekylär nivå av olika processer? Förstår vi det kan vi skapa bättre livsmedel. Här kan de kraftfulla forskningsverktygen MAX IV och ESS i Lund spela en nyckelroll.

Vindkraftverk

Industri & Energi

”Vindkraftsparker till havs har storskalig påverkan på havet”

Förändrade havsströmmar, salthalt och temperatur är några effekter av havsbaserade vindkraftsparker, enligt en ny modellstudie från SMHI.

Industri & Energi

Ny studie om Tjernobylolyckans effekter

En långtidsstudie genomförd av forskare vid Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, Lunds universitet och Göteborgs universitet visar en viss förhöjning av vissa cancerformer efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986.

Elbil

Industri & Energi

Batteriåtervinning med hjälp av växtämnen

Med hjälp av oxalsyra, som finns naturligt i växter, har forskare på Chalmers lyckas återvinna 100 procent aluminium och 98 procent litium ur förbrukade elbilsbatterier.

Solpanel

Industri & Energi

Ljusa tider för solelen

Bara lite drygt en procent av elen vi använder i Sverige kommer från solen, men kanske går vi mot en solrevolution? Fler sätter solceller på taken och inom forskningen görs viktiga framsteg.

Vindkraftverk

Industri & Energi

Politiskt gap ökar i vindkraftsfrågan

Nästan 60 procent av svenskarna vill satsa mer på vindkraft, vilket inte är någon större nyhet i de nationella SOM-undersökningarna, men däremot har det politiska gapet ökat mellan vänster- och högerväljare.

Plast

Industri & Energi

Forskare har hittat organismer som kan bryta ner plast

Mikroorganismer som effektivt bryter ner plast har länge stått på önskelistan i återvinningsindustrin. Nu har forskare hittat mikroorganismer som verkar även i låga temperaturer – något som skulle kunna innebära ett genombrott.

Solpanel

Industri & Energi

Energirådgivare viktiga för miljön

Kommunernas energi- och klimatrådgivning är inte bara viktiga för enskilda medborgares privatekonomi, de gör även stor nytta på samhällsnivå, enligt en studie från Chalmers.

Rödbetor

Industri & Energi

Forskare utvinner protein från blast och gröna blad

I gamla mjölkstallar på det skånska slättlandskapet utvinner forskare protein från växtrester. Proteinet kan därefter användas för att ersätta soja i djurfoder och livsmedel, vilket kan gynna både klimatet och öka landets grad av självförsörjning.

Industri & Energi

Burksamlare avgörande för pantsystemet

Pantsystemet för dryckesflaskor är effektivt, men inte tack vare att kunderna är flitiga besökare på pant-rummen, framgången bygger i stället på att insamlingen genomförs av andra. Det visar forskning från Örebro universitet.

Matavfall

Industri & Energi

Nya regler för matavfall kan lyfta biogasen

Sedan årsskiftet måste alla som bor i Stockholm sortera sitt matavfall och snart ska det gälla för hela landet. Det kan ge en skjuts åt den svenska biogasproduktionen.

Olifläktfloden

Industri & Energi

Hållbar vattenkraft möjlig på många platser i världen

Vattenkraften är kontroversiell i Sverige, men forskare menar att hållbar vattenkraft har potential att lösa inte bara energitillgången i afrikanska länder utan även vara ett bra tillfälle att inleda nya samarbeten över nationsgränser.

Morotsodling

Industri & Energi

Andra chansen för krokiga grönsaker?

Går det att göra ny mat av restprodukter från livsmedels- och nötköttsindustrin? Det ska forskare vid IVL ta reda på i ett nytt projekt som genomförs i samarbete med näringslivet. 

Kiruna

Industri & Energi

Brytning av metaller inget självklart klirr i statskassan

LKAB:s stora fynd av sällsynta jordartsmetaller väcker liv i debatten om brytningen. Men Sverige riskerar att gå miste om både intäkter från och tillgång till de åtråvärda metallerna, enligt forskare vid Lunds universitet.

Grönland

Industri & Energi

Hopp om grön el på Arktis

Små energisystem som drivs av sol- och vindkraft skulle kunna vara en lösning för att ersätta de dieselaggregat som oftast används i dag för Arktis energiförsörjning.

Vattenkraft

Industri & Energi

”Enorm potential i vattenkraften globalt”

5 270 terawattimmar per år, så mycket energi skulle hållbar vattenkraft kunna producera globalt, enligt en ny artikel från bland annat Göteborgs universitet. Störst potential finns i Afrika och Asien.

Helena Strömberg Bildreportage

Industri & Energi

Laddar för en energisnål framtid

De flesta av våra moderna apparater är helt beroende av el. Det gäller förstås mobiltelefon och dator, men också spis, kylskåp och element. Under ett strömavbrott slutar även vattenkranen att fungera och det går inte längre att spola i toaletten. Är vi förberedda på det?

Elbil

Industri & Energi

Så kan elen bli billigare i framtiden

Elpriserna når rekordnivåer den här vintern och det har varnats för att det kan krävas planerade strömavbrott för att hålla systemet i balans. På Högskolan i Dalarna vet forskarna ett sätt som kan göra elen billigare och elförsörjningen mer pålitlig.

Industri & Energi

Nu väcks diskussionen om uranbrytning i Sverige

För fyra år sedan blev det förbjudet att provborra efter uran i Sverige men regeringens nysatsning på kärnkraft har väckt frågan på nytt. Kommer vi snart se nya urangruvor i Sverige? Extrakt frågade Olof Martinsson, malmgeolog vid Luleå tekniska universitet.

Vattenkraftverk

Industri & Energi

Pausad omprövning av vattenkraft kritiseras

Regeringens beslut att pausa omprövningen av svensk vattenkraft kritiseras nu av forskare vid Stockholms Universitets Östersjöcentrum.

Industri & Energi

Så vände regionen motståndet mot vindkraft

I tyska Rhein-Hunsrück blomstrar landsbygden med hjälp av vindkraft. Tack vare lukrativa arrendeavtal med vindkraftsbolagen har den glest befolkade regionen vänt en negativ utveckling – och fått vindkraftsmotståndet att byta sida.

Vattenkraftverk

Industri & Energi

Framtiden oviss för vattenkraftens miljöanpassning

EU har kritiserat svensk vattenkraft för att inte uppfylla moderna miljökrav, vilket resulterade i att en översyn påbörjades. Men den nya regeringens beslut att pausa miljööversynen gör att framtiden för vattenkraftens miljöanpassning nu är oviss.

Sol

Industri & Energi

Återbetalningstid för solpaneler underskattas

Med dagens höga elpriser sneglar många svenskar mot solpaneler. Ny forskning visar dock att leverantörernas beräkningar av teknikens återbetalningstid lämnar mer att önska.

Textil

Industri & Energi

Nästa steg för automatisk textilsortering

Sedan två år tillbaka finns en anläggning för automatisk sortering av textilavfall i drift, en satsning som har potential att öka återvinningen av textil.

Vindkraftverk

Industri & Energi

Sökes: 90 TWh till havs

Att Sverige behöver mer el har väl inte undgått någon och Energimyndigheten söker nu efter nya områden för havsbaserad vindkraft som inte konkurrerar med andra intressen.

Vindkraftverk

Industri & Energi

Minskat väljarstöd när kommuner bygger vindkraft

Socialdemokraterna straffas genom färre röster efter en vindkraftsetablering, men inte Moderaterna. Det visar färsk forskning, som kan förklara varför klimat- och miljöfrågor inte lyfts fram i årets valdebatt.

Vindkraft

Industri & Energi

”Energipolitiken måste göras om”

El- och bränslepriser oroar ute i stugorna och är av valdebattens hetaste frågor. Tyvärr finns ingen snabb lösning, utan det krävs tid, och en helt ny energipolitik, enligt nationalekonomen Fredrik N G Andersson.

vindkraftverk

Industri & Energi

”Ur europeiskt perspektiv är svenska elpriser låga”

Elpriset är en av de hetaste frågorna i årets valdebatt. Men hur ligger det egentligen till med elpriset, och vilken påverkan har stängningen av kärnkraft?

Energieffektivitet

Industri & Energi

”Efterlyser politik som tar energihushållning på allvar”

Före pandemin och kriget i Ukraina så gick klimatdebatten het. Fridays For Futures klimatdemonstrationer drog stora deltagarskaror, Greta Thunberg syntes i media titt som tätt och allt fler deklarerade i flygskammens sken att de stannar på marken. Men hur aktuell är frågan nu, i den stundande svenska valrörelsen?

Industri & Energi

Textil av poppel kan ersätta bomullsodlingar

Poppelns fibrer har visat sig passa bra att göra textil av – så pass bra att poppel skulle kunna ersätta en stor del av dagens ofta problematiska bomullsproduktion. Det menar forskare vid Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, som har utvecklat en poppel som växer snabbt på nordliga breddgrader.

Industri & Energi

Kan biokol ersätta fossilt kol till järn och stål?

I ett nystartat projekt undersöks nu möjligheten att ersätta användningen av fossilt kol med biokol inom järn- och stålindustrin i Sverige.

Helena Strömberg

Industri & Energi

Laddar för en energisnål framtid

Vad sägs om att laga middag i mikron eller att ladda mobiltelefonen med vevkraft? I framtiden tror forskare att tillfälliga strömavbrott och låg energitillgång kan bli en naturlig del av vardagen. Nu designar de produkter som är rustade för utmaningen.

Plast

Industri & Energi

”Plaståtervinning är en nyckelåtgärd”

FN:s nya klimatrapport visar att det går att nå nollutsläpp år 2050, men stora förändringar inom alla branscher krävs för att nå dit – inte minst inom industrin som i dag står för en stor del av de globala utsläppen. Inom en del områden - framför allt inom plast och kemi - är utmaningarna större.

Kärnkraftverk

Industri & Energi

”Kärnkraftsdebatten mer positiv efter krigsutbrottet”

Före kriget i Ukraina spretade synen på kärnkraft i Europa, vissa nationer satsade på nya reaktorer samtidigt som andra avvecklade. Utvecklingen är fortsatt splittrad, men Aleh Cherp, professor vid Lunds universitet och Central European University i Wien, tycker att tongångarna kring kärnkraft har blivit mer positiva efter krigets start. – Många länder vill göra sig oberoende av rysk gas och kol, säger han.

Oljeplattform

Industri & Energi

Så beroende är Sverige av rysk olja och gas

Sverige tillhör inte de länder som drabbas hårdast av dyrare olja och gas till följd av sanktionerna mot Ryssland, men de indirekta effekterna påverkar oss. Det aktualiserar frågan hur beroende vi är av import för vår energiförsörjning.

Tjernobyl

Industri & Energi

”Små förutsättningar att Ryssland ska dömas för miljöbrott ”

Efter Kuwaitkriget tvingades Irak betala miljöskadestånd till sitt grannland, men enligt miljörättsjuristen Britta Sjöstedt kommer Ryssland antagligen inte behöva betala för miljöskador i Ukraina.

Kraftledning

Industri & Energi

Åsikterna om små kärnreaktorer går isär

I Sverige pågår flera forskningsprojekt om små modulära kärnreaktorer. Tekniken beskrivs inom delar av forskarsamhället som avgörande för att nå en hållbar energiförsörjning. Andra kallar satsningarna slöseri med skattepengar.

Kärnkraftsnatur

Industri & Energi

Kärnkraftverkens natur undersöks i nytt projekt

Runt våra kärnkraftverk har naturmiljöer präglats av platsens speciella förutsättningar. Omkring beredskapszonerna har det vuxit fram mer eller mindre oexploaterade områden. Frågan om de här platsernas framtid ställs nu på sin spets när flera svenska kärnkraftsreaktorer närmar sig pensionsåldern.

Soptippsbrand

Industri & Energi

”Vi riskerar en pandemi av avfallsbränder”

Bränderna på svenska anläggningar för avfallshantering har blivit både fler och större – med stora konsekvenser för miljön. Ett sätt att vända den utvecklingen skulle kunna vara ett nytt nationellt nätverk med avfallsbransch och räddningstjänst, menar forskare vid Linnéuniversitetet.

Kärnkraft Hallå där!

Industri & Energi

När energifrågan blev en samhällsfråga

Birgitta Dahls gärningar inom både miljö och feminism känner du kanske till, men visste du att Sverige kan stoltsera med ännu en politiker som har satt djupa spår i svensk miljöpolitik?

Plastflaskor

Industri & Energi

Plastens klimatpåverkan lyfts fram i EU-rapport

Plastanvändningen har inte minskat under coronapandemin, när bland annat munskydd och mat för avhämtning har blivit vanligare. I en ny EU-rapport lyfts tre områden fram för att minska plastanvändningen: smart användning, förnybar plast och återvinning.

Plastskräp

Industri & Energi

Nya regler ska stoppa plastdumping

Från årsskiftet blir det svårare att exportera osorterat och giftigt plastavfall till fattiga länder utanför EU. Den internationella konventionen som nu träder i kraft kan innebära renare hav redan om fem år, enligt Rolph Payet, FN:s chef för avfallsfrågor.

Göran Sarner och Christian Stenqvist

Industri & Energi

Lokalsamhällen tar makten över elen

Gräsrotsprojekt inom förnybar energi är inte lika vanliga i Sverige som i många andra europeiska länder – men deras fördelar är flera och potentialen stor. Det visar EU-projektet Co2mmunity som nyligen avslutades.

Industri & Energi

”Plastskatt en positiv början”

En ny utredning från regeringen föreslår att engångsförpackningar i plast beskattas. Karl Holmberg, som forskar om plast, politik och hållbar utveckling vid Lunds universitet, tycker att skatten är en bra början.

Bilbatteri

Industri & Energi

Ett steg närmare cirkulär bilbatterimarknad

Elbilsmarknaden förväntas öka kraftigt de närmaste åren. Trots det finns ännu ingen storskalig återvinning i Europa för alla de komponenter som batterierna innehåller. Men det är på väg att ändras, i Västerås står nu en pilotanläggning på plats.

Industri & Energi

Utan gröna satsningar kan oljepriset skjuta i höjden

På grund av coronakrisen är prisraset på olja just nu historiskt. Men att kraschen leder till att oljebrunnar pluggas igen för gott och påskyndar en grön omställning är långtifrån säkert.

Omställningsmetaller

Industri & Energi

Behovet av metaller ökar men nya gruvor väcker motstånd

Batterier är en viktig pusselbit i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Just nu sker teknikutvecklingen i snabb takt, men arbetet riskerar att gå i baklås. För att ta fram batterierna krävs metaller som kobolt och vanadin – men nya gruvor väcker motstånd.

Industri & Energi

Industrin saknar incitament för omställning

Industrin står redo för klimatomställningen och det offentliga erbjuder medel för ny teknik. Men, den politiska styrningen ger inte tillräckliga incitament, enligt en ny rapport.

Industri & Energi

Mer vind i seglen för vindkraft

edan år 2010 har den globala genomsnittliga vindhastigheten ökat och därmed också tillgången på energi för vindkraftsindustrin.

Industri & Energi

”Vi visar att det är möjligt”

Hybrit, som Extrakt tidigare har rapporterat om, presenterade i går sin satsning på fossilfritt stål vid klimatmötet i New York.

Industri & Energi

Stor potential för vindkraft i Europa

Europa skulle kunna producera 100 gånger mer el än idag, om all potential för landbaserad vindkraft utnyttjades. Det visar ny forskning från Storbritannien och Danmark.

Industri & Energi

Ökad återvinnig genom industriell symbios

IVL har i samarbete med en rad andra aktörer tagit fram en färdplan för hur Sverige kan öka återvinning och resurseffektivitet i energi- och materialflöden genom så kallad industriell symbios.

Industri & Energi

Mark- och byggsektorn står för stor del av kommunernas utsläpp

En miljöspendanalys som Upphandlingsmyndigheten gjort visar hur kommunernas inköp påverkar miljö och klimat.

Vindkraftverk

Industri & Energi

”Vi har inte råd att begränsa oss till ett perspektiv”

För att snabbt hitta klimatvänliga lösningar inom energiområdet så måste vi bredda perspektiven och en väg framåt är att hämta inspiration från genusforskning. Det menar Ann-Sofie Kall, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet.

Industri & Energi

Miljösektorn på frammarsch efter finanskrisen

Antalet sysselsatta inom Sveriges miljösektor ökade stadigt mellan 2004 till 2008 för att 2009 minska till följd av finanskrisen. Men nu visar statistik från SCB att trenden har vänt uppåt igen.

Industri & Energi

Kajan – energieffektiv förebild

Forskare har konstaterat att fåglar som flyger aktivt och flaxar med vingarna sparar energi, en upptäckt som kan få användning inom flygteknisk industri och bidra till vidareutveckling av drönare.

Industri & Energi

Sol kan täcka 80 procent av hushållens uppvärmning

Enligt forskare vid finska Aalto-universitetet kan solen täcka över 80 procent av energin som krävs för att värma upp fiska hushåll. Liknande förhållanden gäller även för resten av Skandinavien.  

Industri & Energi

Norden kan klara sig på förnyelsebar energi

Om den förnyelsebara energin byggs ut kan den klara samtliga nordiska länders energiförsörjning. Det kräver dock en anpassning av distributionen och lagringsmöjligheterna. Det visar en ny studie från Uppsala universitet.

Industri & Energi

Han får kraft från havets vågor

En morgon fanns den bara där. Idén om en helt ny typ av vågkraftgenerator. Nu jobbar forskaren Anders Hagnestål morgon och kväll för att bygga en åtta meter lång prototyp. Lyckas projektet kan det innebära ett genombrott för vågkraften.

Industri & Energi

Forskare utvinner elektricitet ur julskinka

Bakterier i matrester förvandlas till elektricitet i en studie vid Luleå tekniska högskola. Med ny forskning undersöks hur förbehandling av enzymer kan maximera effekten från bland annat julskinkan.

Industri & Energi

EU:s plan: minska energianvändningen med 30 procent

EU-kommissionens vinterpaket föreslår att hela EU ska ha minskat användandet av energi med 30 procent år 2030. Dessutom ska mer förnybara energikällor användas.

Industri & Energi

Hälften av energikapaciteten är nu förnybar

För första gången är nu den nyproducerade förnybara energin större än kolkraften. Under förra året kom hälften av världens potentiella energi från förnybara källor och andelen kommer fortsätta att öka.

Industri & Energi

På väg mot minskat fossilberoende i Sverige

Användningen av fossila bränslen minskar i Sverige. I bostäder är de fossila bränslena nästan helt borta, medan transporter ännu till största delen är beroende av olja. Det visar Energimyndighetens rapport Energiindikatorer 2016.

Industri & Energi

Guldkupol visualiserar energiförbrukning i Husby

Under flera veckor har en kupol av guld skapat stor nyfikenhet bland boende i Husby i Stockholm.

Industri & Energi

Undervattensdrakar ger Europa ny energi

Forskare från KTH är involverade i byggandet av en av de största kommersiella satsningarna på tidvattenkraftverk som görs just nu i Europa.

Industri & Energi

Ny småskalig biogasteknik testas i Skaraborg

Forskarna vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik hoppas på sikt ge landsbygden bättre möjligheter att tanka biogas och testar därför en ny teknik som kan uppgradera gasen i anslutning till mindre gårdsanläggningar.

Industri & Energi

Tio miljöteknikprojekt som kan förbättra världen

Forskningsrådet Formas har nyligen gett ut en katalog som samlar 160 miljöteknikprojekt. Extrakt har valt ut tio som fångat vårt öga extra mycket.

Industri & Energi

Ny teknik utvinner elektricitet ur varmvatten

Ett kraftverk som omvandlar lågvärdig värme till högvärdig elektricitet. Det svenska miljöteknikföretaget Climeon har på kort tid lyckats kommersialisera en innovation som tillvaratar det svårfångade energispillet.

Industri & Energi

Teslas batterier snart i de första hemmen

Företaget Tesla skapade stora rubriker när de lanserade sitt hemma-batteri i mars i år. Två månader senare hade 38 000 personer lagt beställningar.

Industri & Energi

För första gången blir gamla batterier till nya

Energizer lanserar nu ett batteri som delvis innehåller material från återvunna batterier. Batteriet heter EcoAdvanced och är svanenmärkt. Det är inte bara miljövänligare, EcoAdvanced är samtidigt det bäst presterande alkaliska batteriet företaget har.

Odlade sjöpungar kan bli biogas

Industri & Energi

Odlade sjöpungar kan bli biogas

Storskalig odling av snabbväxande sjöpungar kan bli till biogas, och göra havet renare. IVL Svenska Miljöinstitutet startar ett nytt forskningsprojekt.

LED-lampor behöver inte bara vara miljövänliga

Industri & Energi

Energisnål belysning kan hota miljön

Ny, mer energisparande belysning, anses som mer miljövänlig. Men det finns också nackdelar med de mer moderna lysdioderna, som exempelvis miljöfarliga metaller. Det visar en ny undersökning där forskare studerat LED-lampors effekt på miljön.

Industri & Energi

Billigt och böjligt är framtidens melodi

Forskare och entreprenörer filar nu på tekniken som ska göra att solcellerna slår igenom på bred front. Förhoppningen är att skapa ett solelens IKEA med billiga och flexibla solceller redo att monteras överallt.

Industri & Energi

En första glimt av solrevolutionen

Den svenska solcellsmarknaden växer så det knakar. Men fortfarande är vi ljusår efter solelsgiganter som Tyskland.
– Att bygga ett kommunalt hus idag och inte sätta upp solceller borde vara brottsligt, säger Johan Ehrenberg.

Två vindkraft till havs som är en del av bioekonomin, eftersom vindkraft är förnybar.

Industri & Energi

Förnybar energi till havs måste anpassas till djurlivet

Havsbaserad vindkraft, våg-, ström- och havsvärmekraft lyfts gärna fram som framtiden när det gäller förnybar energiproduktion. Men de nya teknikerna innebär risker för djuren i havet. I en ny avhandling från Chalmers undersöker Linus Hammar vilka riskerna är och vad som kan göras för att undvika dem.

Industri & Energi

Sol och vatten ger morgondagens bränsle

Tänk om man kunde tillverka ett bränsle utifrån bara vatten och solljus. Det låter som något hämtat ut en science fiction-roman. Men på avdelningen för Kemisk Fysik på Chalmers försöker man göra precis detta.

Industri & Energi

Granstubbar outnyttjat biobränsle

När skogen är avverkad står en femtedel av granarna kvar på hygget i form av stubbar. En enorm resurs som skulle kunna bli biobränsle och i förlängningen minska utsläppen av växthusgaser. Men först behöver dock miljö- och klimateffekterna av stubbskörd utredas närmare.

Industri & Energi

Så mycket dyrare måste utsläppen bli

Den globala utsläppskurvan fortsätter att stiga. Enligt experter är höga utsläppspriser det enda sättet att vända trenden. Ett bensinpris på 25 kronor litern kan därför vara nödvändigt.

Industri & Energi

Fyra miljarder mer till forskning

Regeringen ökar anslagen för forskning och innovation med 4 miljarder under den kommande fyraårsperioden. Det framgår av regeringens promemoria som skissar upp huvuddragen i den kommande forsknings- och innovationspropositionen.