Nästan 60 procent av svenskarna vill satsa mer på vindkraft, vilket inte är någon större nyhet i de nationella SOM-undersökningarna, men däremot har det politiska gapet ökat mellan vänster- och högerväljare.

Stödet för vindkraft har minskat jämfört med 2000-talet men det är samtidigt högre än för många andra energikällor, inklusive kärnkraft. Dock är stödet större hos personer som står klart eller något till vänster, där 74 procent uppger att de vill satsa mer på vindkraft. Motsvarande siffra för högerväljarna uppgick till 46 procent, i en ny sammanställning baserad på den senaste SOM-undersökningen.

– Den ideologiska polariseringen i frågan om satsningar på vindkraft är den största vi sett sedan mätningarna inleddes år 1999, säger Björn Rönnerstrand, forskare vid SOM-institutet och en av de ansvariga för studien, i ett pressmeddelande.

Nära hälften av svenskarna vill ta bort det kommunala vetot i samband med vindkraftsetablering, men även här fanns skillnader mellan höger- och vänsterväljare. Bland högerväljare är flera mot än för förslaget medan vänsterväljare till 61 procent anser att förslaget är bra.