225 artiklar

Biologisk mångfald

149 artiklar

Hållbara städer

91 artiklar

Industri & Energi

187 artiklar

Kemikalier

525 artiklar

Klimat

77 artiklar

Landsbygd

329 artiklar

Livsstil & konsumtion

243 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

68 artiklar

Skog

35 artiklar

Social hållbarhet

73 artiklar

Transport

181 artiklar

Vatten

Om Extrakt

Vårt mål är att med populärvetenskaplig journalistik visa hur forskning inom hållbarhetsområdet kan lösa de samhällsutmaningar som vi står inför. Med våra artiklar vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället, så att ny kunskap når ut och används.

Extrakt är en webbtidning som vänder sig till dig som vill vara uppdaterad på forskningsfronten, men tidningen kan självklart läsas av alla med intresse för hållbarhetsfrågor.

Extrakt ges ut av forskningsrådet Formas. Extrakt ska täcka hela Formas forskningsfält men är oberoende och självständig i sin bevakning.

Redaktionen består av Cathrine Beijer, Karin Montgomery och Elin Viksten.

Kontakta oss

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Cathrine Beijer

E-post

extrakt@formas.se

Telefon

070 - 712 94 67

Postadress

Extrakt, Formas
Box 1206
SE-111 82 Stockholm, Sverige