237 artiklar

Biologisk mångfald

163 artiklar

Hållbara städer

102 artiklar

Industri & Energi

190 artiklar

Kemikalier

559 artiklar

Klimat

82 artiklar

Landsbygd

361 artiklar

Livsstil & konsumtion

249 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

71 artiklar

Skog

44 artiklar

Social hållbarhet

77 artiklar

Transport

182 artiklar

Vatten

Om Extrakt

Vårt mål är att med populärvetenskaplig journalistik visa hur forskning inom hållbarhetsområdet kan lösa de samhällsutmaningar som vi står inför. Med våra artiklar vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället, så att ny kunskap når ut och används.

Extrakt är en webbtidning som vänder sig till dig som vill vara uppdaterad på forskningsfronten, men tidningen kan självklart läsas av alla med intresse för hållbarhetsfrågor.

Extrakt ges ut av forskningsrådet Formas. Extrakt ska täcka hela Formas forskningsfält men är oberoende och självständig i sin bevakning.

Redaktionen består av Cathrine Beijer, Karin Montgomery och Elin Viksten.

Kontakta oss

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Cathrine Beijer

E-post

extrakt@formas.se

Telefon

070 - 712 94 67

Postadress

Extrakt, Formas
Box 1206
SE-111 82 Stockholm, Sverige