401 artiklar

Biologisk mångfald

269 artiklar

Hållbara städer

167 artiklar

Industri & Energi

264 artiklar

Kemikalier

750 artiklar

Klimat

131 artiklar

Landsbygd

535 artiklar

Livsstil & konsumtion

337 artiklar

Mat & jordbruk

115 artiklar

Skog

180 artiklar

Social hållbarhet

100 artiklar

Transport

239 artiklar

Vatten

Om Extrakt

Vårt mål är att med populärvetenskaplig journalistik visa hur forskning inom hållbarhetsområdet kan lösa de samhällsutmaningar som vi står inför. Med våra artiklar vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället, så att ny kunskap når ut och används.

Extrakt är en webbtidning som vänder sig till dig som vill vara uppdaterad på forskningsfronten, men tidningen kan självklart läsas av alla med intresse för hållbarhetsfrågor.

Extrakt ges ut av forskningsrådet Formas. Extrakt ska täcka hela Formas forskningsfält men är oberoende och självständig i sin bevakning.

Redaktionen består av Cathrine Beijer, Karin Montgomery, Elin Viksten och Charlie Olofsson.

Kontakta oss

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Cathrine Beijer

E-post

extrakt@formas.se

Telefon

070 - 712 94 67

Postadress

Extrakt, Formas
Box 1206
SE-111 82 Stockholm, Sverige