Vatten

Ungefär 70 procent av jordens yta är täckt av hav. Världshaven absorberar nästan en tredjedel av våra utsläpp av koldioxid, genom att ta upp växthusgaser bidrar hav och sötvatten till att begränsa klimatförändringarna. Men förändringar i klimatet påverkar också hav och sjö negativt, vattenflöden förändras, havsnivån stiger och haven blir surare. Hur vi tar hand om vårt vatten har därför stor betydelse för hur de klarar klimateffekterna

Vatten

Många sjöar har akuta hälsoproblem

Problem med andning, cirkulation och infektioner kanske leder tankarna till människans hälsa men det är faktiskt några exempel på utmaningar som drabbar våra sjöar.

Fartyg

Vatten

Fartygens utsläpp kostar samhället miljarder

Utsläpp från fartyg som renar avgaser med skrubber orsakar stora miljöproblem i Östersjön – och stora kostnader för samhället. Enligt en ny studie av forskare vid Chalmers motsvarade föroreningarna i Östersjön över sju miljarder kronor mellan 2014 och 2022.

Bottentrålning

Vatten

Grekland först ut i Europa att förbjuda bottentrålning

Bottentrålning förbjuds i Greklands samtliga skyddade marina områden. Det meddelade landets premiärminister på den internationella havskonferensen Our Ocean Conference.

Vattenkraft

Vatten

Vattenkraft påverkar många fler arter än bara fisk

Laxen som inte längre kan vandra upp i älven för att föröka sig. Det har länge varit bilden av hur naturen påverkas av utbyggnaden av vattenkraft i landets älvar. Men vi får inte missa resten av ekosystemet, menar forskaren Richard Johnson.

Övergödning

Vatten

Minskad övergödning – en vinst för klimatet

Om Sverige kan få bukt på övergödningen av Östersjön skulle det också minska utsläppen av växthusgaser i form av metan. Restaurering av havsmiljöer och minskad övergödning skulle minska metanutsläppen på 20-30 års sikt, konstaterar forskare vid Östersjöcentrum.

Algblomning

Vatten

Årets algblomning gick två ronder

Sommarens algblomning i Östersjön startade i mitten av juni, stannade av under mitten av sommaren, för att återkomma i september. Enligt SMHI har detta endast inträffat en gång tidigare.

Vatten

Övergivna båtar ett stort miljöproblem

Det finns flera hundra tusen övergivna fritidsbåtar i Sverige i dag, och antalet ökar. De gamla båtarna skadar miljön, och nu föreslår Havs- och vattenmyndigheten en rad åtgärder för att underlätta insamling av båtarna.

BRF Källorna i Malmö

Vatten

Gröna oaser när dagvattnet leddes om

Allt fler larmar om att vatten kommer att bli betydligt dyrare framöver, och vi behöver hitta smarta lösningar för att exempelvis slippa vattna våra trädgårdar med dricksvatten. Ett exempel på lösning, som minskar belastningen på avloppsledningsnätet och samtidigt cirkulerar dagvatten, finns sedan flera år tillbaka i Skåne.

Sprinkler

Vatten

Vattenbrist skapar konflikter i södra Sverige

Trots en regnig sommar har många platser i Sverige fortfarande låga grundvattennivåer. Längs Kävlingeån i Skåne undersöker forskare hur man kan motverka konflikter när vattnet inte räcker åt alla.

Anemonia

Vatten

Inget grönt ljus för djuphavsbrytning

Efter en veckas intensiva förhandlingar avslutades ett internationellt möte på Jamaica utan ett godkännande av gruvdrift på havsbotten. I sista stund beslutades att man nästa år ska föra formella diskussioner om hur haven ska skyddas.

Niklas Wengström

Vatten

Sveriges första odling för flodpärlmusslor

Inget annat land har så gott om flodpärlmussla som Sverige. Men många djur är gamla och oförmögna att reproducera sig. Forskaren Niklas Wengström är fast besluten om att ändra på den saken.

Havet

Vatten

”Vi vet väldigt lite om havet”

Klimatförändringarnas framfart är tydligare på land än i havet, men effekterna till havs är betydligt svårare att vända.

Algblomning

Vatten

Algblomningens framfart studeras i nytt projekt

Forskare arbetar nu med att ta fram ett prognossystem för skadliga algblomningar i Östersjön. Att förutspå hur algblomningar kommer sprider sig i havet är komplicerat, men forskarna är på väg att knäcka koden.

Abborre

Vatten

Även miljövänlig plast farlig för fisk

Nedbrytbar plast lyfts ofta fram som ett miljövänligt alternativ. Men hamnar plasten i naturen påverkar den fisk negativt, precis som vanlig plast, visar en ny studie.

Sjö

Vatten

Sjöns egna utsläpp orsakar övergödning

Att övergödning är ett stort miljöproblem som orsakas av utsläpp från bland annat jordbrukssektorn visste du kanske redan, men en del av övergödning orsakas faktiskt av att sjöns egen botten släpper ut fosfor.

Pool

Vatten

Samhällsklyftor större orsak till vattenbrist än klimatet

Vattenbrist i städer beror mer på sociala klyftor än på klimatförändringar och befolkningstillväxt. För att vattnet ska räcka till alla behöver de mest privilegierade grupperna förändra sin livsstil, konstaterar forskare i en ny studie.

Röd signalsjögurka

Vatten

Föda upp sjögurkor – ett omöjligt uppdrag?

Sjögurkan, havets dammsugare, krattar manegen för koraller och andra känsliga organismer. Men fisket har slagit hårt mot världens sjögurkor.

Mikroplast

Vatten

Exponentiell ökning av plast i haven sedan 2005

Över 170 tusen miljarder mikroplastpartiklar flyter i världens hav. Det visar en ny studie, där forskare för första gången på tio år har beräknat hur mycket mikroplast som finns i världshaven.

Hav

Vatten

Avtal om djuphaven äntligen i mål

Det tog över tio år, men i helgen enades FN om ett avtal för att skydda djuphaven. – En milstolpe! säger Pia Norling, expert för Havs- och vattenmyndigheten som deltog vid förhandlingarna i New York.

Återsläppsfiske

Vatten

Forskare undersöker återsläppsfiskets effekter

Många sportfiskare släpper tillbaka fiskarna de fångar, men hur påverkar det egentligen djuren och deras omgivning? Det undersöker forskare i ett nytt projekt.

Gunnbofallet

Vatten

Vattnets vindlande historia genom det svenska landskapet

Det är hög tid för oss att ta sumpmarken till våra hjärtan. Det är Bo Landins budskap i boken ”Vatten – Land”.

Våtmark

Vatten

Vattenbrist – då anlade grannarna en våtmark

Runt om i Sverige håller gamla våtmarker på att återskapas, men att få dem på plats kan vara en kamp. Extrakt har gjort nedslag hos föreningen Aquabrava på Gotland och i östgötska Fisklösemossen.

Våtmark

Vatten

Våtmarker – unika lagringsplatser för stora mängder kol

I höstas meddelade regeringen att de avsätter 200 miljoner kronor per år till åtgärder för våtmarker. För att insatserna ska ha positiva effekter för klimatet krävs tydlighet om vilka insatser det egentligen handlar om, enligt Amelie Lindgren, forskare vid Göteborgs universitet.

Våtmark

Vatten

”Stora pengar satsas på våtmarker – utan tanke på uppföljning”

Runtom i Sverige restaureras våtmarker med förhoppningar om en ökad biologisk mångfald, kolinlagring för klimatet och minskad övergödning. Men vad vet vi egentligen om effekten av våtmarksrestaureringar?

Diskoho

Vatten

Källsorterande avlopp kan minska vattenbrist

Vattenbrist är ett växande problem i Sverige, men det finns outnyttjade resurser. Rening av avloppsvatten kan vara ett alternativ på platser där färskvatten är en bristvara.

Blåstång

Vatten

Minskad övergödning kan öka havets koldioxidupptag

Kustekosystem som sjögräsängar tar upp och lagrar koldioxid, något som går att dra nytta av i klimatarbetet. Forskare har även sett blåstång och andra makroalger som ett sätt att lagra kol. Men en ny studie visar att blåstången dessutom avger den kraftiga växthusgasen metan.

Bottenviken

Vatten

Forskare undersöker effekterna av mineralbrytning i Östersjön

På botten av Östersjön finns attraktiva metaller som snart kan vara på väg upp till ytan. Ett företag har fått tillstånd att undersöka havsbotten. Samtidigt varnar forskare för att det saknas kunskap om miljöeffekterna av mineralbrytning i havet.

Sill

Vatten

Överfiske av sill har lång historia

Vissa bestånd av sill överfiskades i Östersjön redan under medeltiden, enligt en ny studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Metanläcka

Vatten

Tusenfalt högre metanhalter nära läckan

Efter metangasläckan utanför Bornholm begav sig forskare på en akutinsatt expedition för att undersöka de miljömässiga skadorna. Nu är de åter igen, mycket material ska sammanställas, men de rapporterar redan nu att metanhalterna nära läckan var cirka tusen gånger högre än normalt.

Hav

Vatten

Goda resultat för sandtäckt ålgräs

Ålgräs, som bland annat förhindrar erosion och är viktiga för havets biologiska mångfald, återhämtar sig bra genom sandtäckt återplantering. Det rapporterar forskare vid Göteborgs universitet.

Fiskebåt

Vatten

Nordstream-läckan kan skada fiskar

Naturgasen som läcker från Nordstream-ledningarna är mycket allvarligt för havslivet nära utsläppskällorna i Österjön, men också för klimatet, menar forskare.

Vatten

Algblomningen ovanligt tidig i år

Sommarens algblomning kom tidigare än vanligt i år. Just nu granskar forskare underlag från förra årets algblomning för att lättare kunna förutspå och förvarna badglada semesterfirare kommande somrar.

Dricksvatten

Vatten

Pussel av åtgärder för att lösa vattenbristen

I sydöstra Sverige är vattenbrist ett återkommande problem sommartid och i år är inget undantag. Redan nu råder bevattningsförbud på Gotland och norra Öland.

drakfisk

Vatten

Invasiv tropisk fisk blir till hållbart läder

Den tropiska drakfisken har på bara 15 år blivit ett allvarligt hot mot korallreven i Karibien och utanför USA:s östkust. Nu har miljövänliga accessoarer blivit ett verktyg för att begränsa fiskens framfart.

Alger

Vatten

Marin kolonilott testas i urban miljö

Kan marina kolonilotter vara ett sätt att öka produktionen av livsmedel från havet? Det ska nu testas vid Göteborgs universitet.

Dusch

Vatten

Nytt projekt ska få svenska hushåll att spara på vattnet

Vatten som kostar olika mycket under olika tider på dygnet. Kampanjer om vattnets betydelse. Efter de senaste årens torra somrar med vattenbrist ska forskare undersöka vilka åtgärder som kan få oss att minska vår vattenanvändning.

Vattenrening

Vatten

Forskare söker svar om resistens i avloppsvattnet

Antibiotikaresistens gör att vi riskerar att stå handfallna inför ”vanliga” infektioner. I avloppsvatten finns det gott om antibiotikaresistensgener men det är ofta okänt vilka bakterier som bär på dessa, något som är viktigt att veta för att bedöma riskerna. Det här ska forskare i ett nytt projekt nu ta reda på.

Vattenkraftverk

Vatten

”Vattenkraft kan miljöanpassas med små förluster”

Det går att genomföra miljöåtgärder i reglerade älvar utan större förluster i vattenkraftsproduktion, enligt en ny studie från Umeå universitet

Dricksvatten

Vatten

Så kan okända kemikalier i dricksvattnet avslöjas

Vårt kranvatten testas för en rad olika ämnen innan det pumpas ut till våra hem. Ändå kan det finnas skadliga ämnen kvar. Okända kemikalier passerar obemärkt genom vattenverken, men det finns sätt att stoppa dem.

Blåstång

Vatten

Blåstången mer utsatt för betare när vattentemperaturen stiger

Blåstången, en nyckelart i kustnära ekosystem, kan få det tuffare i framtidens klimat. En lägre salthalt, varmare och surare vatten gör blåstången mer skör vilket gör den mer utsatt för snäckor och andra betande arter som gillar blåstångens blad.

Ana Tronholm

Vatten

Forskare undersöker hur giftalger påverkas i ett varmare klimat

Algblomningen har ökat i Östersjön och i framtiden lär det bara bli värre. I ett nytt forskningsprojekt undersöks hur olika typer av giftalger påverkas av klimatförändringarna. Samtidigt utvecklas en app som ska ge lokala prognoser för var längs östkusten algerna blommar just nu.

Antarktis

Vatten

Ett steg närmare naturskyddsområde i Antarktis

John Kerry, Joe Bidens klimatsändebud, meddelade i veckan att USA ställer sig bakom ett förslag som går ut på att skydda två havsområden i Antarktis. Därmed är ett rekordstort naturskyddsområde ett steg närmare.

Bildreportage

Vatten

Forskarna som ska rädda Sveriges sista korallrev

Visste du att det finns korallrev i Sverige? Extrakt följer med forskarna som kämpar för att rädda landets sista existerande korallrev. Hinner de innan det är för sent?

Vitstjälksmöja

Vatten

Undervattensväxter viktiga för havets mångfald

Hög mångfald av undervattensväxter bidrar till höga naturvärden i Östersjöns skärgårdsvikar, enligt en ny studie av forskare från Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Groningens universitet i Nederländerna.

Hav och berg

Vatten

Nya rön om Golfströmmen

Subpolära Nordatlanten – området mellan Grönland, Island och Skottland – är en viktig del av Golfströmmen. Området är känt för sina temperaturvariationer. 2005–2015 var en kall period men nu har forskare sett tecknen på att en ny uppvärmningsperiod påbörjades 2016.

Anders Kiessling

Vatten

Fiskodlingarna flyter upp på land

Fisk som odlas i sjö och hav stämplas ofta som dålig för miljön. Fisk som odlas på land hyllas samtidigt som en lysande idé. Är det verkligen så enkelt?

Flod

Vatten

Så påverkas fjällbäckar av global uppvärmning

Arktiska fjällbäckar har naturligt låga koncentrationer av näringsämnen och trenden pekar på att koncentrationerna sjunker, möjligen pådriven av den globala uppvärmningen, vilket kan minska primärproduktionen i bäckarna.

Vattenkran

Vatten

Så blir du vattensmart

Låter du vattenkranen stå på medan du borstar tänderna? I så fall slösar du bort fem liter vatten vid varje borstning. Att stänga av kranen under tandborstning är bara ett av många sätt du kan minska din vattenförbrukning.

Korallforskare

Vatten

Forskarna som ska rädda Sveriges sista korallrev

Visste du att det finns korallrev i Sverige? I en artikelserie träffar Extrakt olika forskare under en arbetsdag. Vi följer med Susanna Strömberg till havs. Hon och hennes kollegor försöker rädda landets sista existerande korallrev. Hinner de innan det är för sent?

Vatten

”Hög tid att samordna vattenresurser”

Hittills har det mest kommit nödsignaler från Gotland och Öland om vattenbrist, men nu måste även fastlandet börja förbereda sig för torrare tider. Det menar Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet.

Vatten

”Det måste få kosta och ta tid”

Sverige har tagit flera steg mot att införa ekosystembaserad förvaltning av våra havsmiljöer. Men det finns fortfarande många frågetecken kring hur förvaltning bäst genomförs i praktiken, enligt en ny rapport.

Foto: Volodymyr Goinyk, Mostphotos

Vatten

Sälar ledde forskare till ny upptäckt

Marina forskare vid Göteborgs universitet har med hjälp av sälar upptäckt tidigare okända havsströmmar i Södra ishavet.

Bildreportage

Vatten

”Det är slemmigt, men väldigt användbart”

Extrakt träffar algforskaren Sophie Steinhagen som förklarar varför hon tror att grönalger kommer att få en allt mer central roll i framtiden. Både som ingrediens i mat, mediciner och hygienprodukter.

Vatten

Mikroplast i dricksvatten tros inte påverka hälsan

Enligt den kunskap som finns i dag innehåller dricksvattnet i Sverige inte mikroplaster i sådan omfattning att det påverkar hälsan. Det visar en sammanställning från Livsmedelsverket.

Fiskare Simrishamn

Vatten

”Viktigt att ta hand om fiskesamhällena”

Många fiskesamhällen längs den svenska kusten kämpar i svår motvind. Kvotsystemen som infördes för att motverka överfiske har gynnat storföretag och slagit hårt mot det småskaliga yrkesfisket, menar forskaren Sebastian Linke.

Vatten

”Det är väldigt bullrigt i havet”

Långvarigt buller från trafiken gör oss sjuka och stressade. Men hur är det med trafikbullret under ytan? Undervattensbuller får mer uppmärksamhet, men begränsad kunskap hindrar effektiva åtgärder.

Överfiske

Vatten

Spår färre yrkesfiskare i framtiden

Nationalekonomen Jesper Stage tecknar en dyster bild av framtiden för det svenska fisket. Den tekniska utvecklingen har gjort det lättare att fiska mer. Samtidigt uppmuntrar dagens regleringar till överfiske.

Hållbart fiske

Vatten

”Det idealiska vore att stänga av torskfisket i två år”

Läget är allvarligt för flera av Sveriges fiskarter. Nästan hälften av fiskbestånden nyttjas ohållbart, visar en ny rapport från SLU. Det nationella fisket är långt ifrån hållbart, enligt experter som Extrakt har pratat med.

Abborre

Vatten

Bästa fisken för kropp och klimat

Ur klimatperspektiv är fisk oftast ett mer hållbart alternativ än kött, men alla fiskar är inte lika bra. Forskare vid RISE, Research Institutes of Sweden, har tagit fram en lista som visar vilka arter som är bäst när ett klimatperspektiv och ett näringsperspektiv vägs samman.

Vatten

Dåligt ställt för torsk och hälleflundra

Statusen för torsk i Kattegatt och östra Östersjön samt för hälleflundra i Västerhavet är så dålig att arterna inte bör fiskas alls. Det visar SLU:s årliga översikt som görs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Lax

Vatten

Laxsjuka bekymrar forskare

De senaste åren har svampangripna laxar med sår och blödningar hittats i flera svenska vattendrag längs östkusten, och oron växer för att sjukdomen kan ha spridit sig. Forskare arbetar nu för att hitta orsaken till laxsjukan.

Sophie Steinhagen

Vatten

”Det är slemmigt, men väldigt användbart”

Vad gör egentligen en algforskare? Extrakt träffar forskaren Sophie Steinhagen som förklarar varför hon tror att grönalger kommer att få en allt mer central roll i framtiden. Både som ingrediens i mat, mediciner och hygienprodukter.

Dricksvatten

Vatten

Hur säkert är vårt dricksvatten?

Hur säkert är egentligen vårt dricksvatten? Det vet vi inte, är det snabba svaret, men forskare betonar att vi måste - och kan - ta reda på det.

Avloppsvatten

Vatten

”Vi kan enkelt snofsa till avloppsvattnet och använda det”

I takt med att temperaturen stiger ökar behovet av vatten. Fjolårets sommartorka nästan halverade Sveriges spannmålsproduktion och nya lösningar krävs för att säkra vattentillgången framöver. Kan renat avloppsvatten vara en väg att gå?

Stora Barriärrevet

Vatten

Ny forskning ska rädda Stora barriärrevet

Korallblekning, massutbrott av sjöstjärnor och avrinning från jordbruk. Stora barriärrevet har länge utsatts för en rad problem som hotar dess existens. Nu ska en rad insatser vända trenden.

Vatten

Illaluktande alger kan bli en resurs

Tång och alger som spolas upp på Östersjöns stränder kan bli både en tillgång och en pusselbit i arbetet med att minska Östersjöns övergödning.

Vatten

Ny forskning visar klimatets påverkan på haven

Under de senaste 30 åren har havets temperatur och försurning stigit till nivåer utöver vad som förväntas av en naturlig variation, konstaterar en ny studie ledd av Princeton-forskare.

Vatten

Forskarna vill säkra musslornas framtid

Musslor fyller flera viktiga funktioner i havet. Rapporter om att bestånden minskar väcker därför oro hos ansvariga myndigheter och forskare. Kanske kan odlade musslor hjälpa naturen på traven?

Vatten

Här hittar du Östersjöns liv

På hemsidan Livet i havet kan du hitta Östersjöns vanligaste växter och djur. Nytt för i år är att den även har utökats med arter från Västerhavet.

Vatten

Spionbilder från 70-talet visar Himalayas issmältning

Himalayas glaciärer smälter snabbt. Det visar bilder från spionsatelliter, tagna på 70-talet.

Vatten

Svensk politik ineffektiv för att rädda Östersjön

Forskare har undersökt hur effektiva Östersjöländernas miljöpolitik var mellan 1996 och 2010. Sveriges miljöpolitik utmärker sig för att inte minska utsläppen.

Tamp

Vatten

Så ska sjöfarten bli grönare

Den internationella sjöfarten står för en betydande del av de globala koldioxidutsläppen. Kan vinden vara en lösning på problemet?

EU-flagga

Vatten

Hur stor del av EU-besluten baseras på vetenskap?

Till vilken grad baseras de politiska besluten på forskning? Extrakt har grävt i EU-politikens relation till vetenskapen, och hittat både framgångar och brister.

Vatten

”Östersjön mår sämre än någonsin”

Ett område runt Gotland på ungefär 60 000 kvadratkilometer uppges nu vara helt syrefritt, vilket innebär att varken fisk eller andra bottenlevande djur kan leva där.

Vatten

Viktigt att skydda haven

I en ny studie har marinbiologer kartlagt hur en tredjedel av världens hav kan skyddas fram till 2030.

insjö

Vatten

Havets hotade arter kartläggs med ny metod

Enligt Artdatabankens rödlista är nära var femte art hotad. Men hur det ser ut för ryggradslösa djur i havet – där arternas habitat förändras snabbt – är i många fall oklart. Med en ny dna-metod ska forskare nu kartlägga de anonyma ryggradslösa djuren.

Vatten

Scary seafood – Forskare utmanar matvanor

Det finns skäl att tänka nytt kring vad som faktiskt går att äta. Det menar Maritima klustret i Västsverige som idag presenterade rapporten Scary Seafood – den nya maten från havet.

Vatten

Värmen orsakar fiskdöd

Det varma vattnet i sjöar, åar och skärgårdar gör livet tufft för våra fiskar och SLU har mottagit rapporter om omfattande fiskdöd runtom landet.

Vatten

Algblomningens cykler gäckar forskare

Ungefär vart tredje år inträffar en stor blomning av cyanobakterier i Östersjön, i regel följt av två år med mindre blomningar. Orsaken till den cykliska variationen har forskarna inte hundraprocentigt fastställt.

Vatten

Hundratals Östersjöarter i en app

Vill du veta vad för snäckor, växter och fiskar du hittar under sommaren? Svaren finns i den digitala fälthandboken "Livet i havet" som går att ladda ner gratis.

Vatten

Havets vildmark försvinner snabbt

Enligt en Australiensk studie försvinner världens orörda marina områden snabbt. Nu kan bara 13 procent av havsområdena fortfarande betraktas som orörda.

Vatten

Stor algblomning vart tredje år

Satellitdata har visat att algblomningen är periodisk, med en stor blomning vart tredje år. Nu undersöker forskare varför.

Vatten

Östersjöns botten läcker mer kol än väntat

Sedimenten i Östersjön begraver betydligt mindre organiskt kol än vad forskarna tidigare har trott. Det visar nya studier från Göteborgs universitet.

Vatten

Win-win med fiskodling på pappersbruk

Kan processvatten från pappersbruk tas tillvara i fiskodling? Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har i en förstudie undersökt miljönyttan och marknadsfördelarna med fiskodling genom varmt och näringsrikt spillvatten från vedråvara.

Vatten

Årets vårblomning bryter trenden

De senaste åren har vårblomningen till havs startat allt tidigare, men på grund av den kalla och långa vintern så är årets blomning mer normal. Trendbrottet avslöjar en positiv nyhet - att planktonsamhällena har god förmåga att återhämta sig från varmare temperaturer.

Barn med vattenglas

Vatten

Nytt projekt hoppas lösa vattenbristen

De senaste åren har flera platser i Sverige drabbats av vattenbrist, ett problem som ser ut att bli vanligare i framtiden. Forskare utvecklar nu ett antal tekniker för att säkra vattentillgången. Avsaltning och grundvattendammar kan vara två lösningar.

Vatten

Musselodling ineffektivt mot övergödning i Östersjön

Att anlägga storskaliga musselodlingar är i dag inte en kostnadseffektiv åtgärd för att minska övergödningen i Östersjön. Dels växer musslorna långsamt i det bräckta vattnet, dels riskerar stora odlingar att skada havsmiljön mer än de hjälper, enligt forskare vid Östersjöcentrum på Stockholms Universitet.

Silke Langenheder

Vatten

Isen ligger två månader kortare

På 1940-talet började forskare studera förändringar i sjön Erken utanför Norrtälje. Sedan mätningarna började har trenden för hur lång tid som sjön är belagd med is minskat med nästan två månader. Anledningen är ett allt varmare klimat.

Vatten

Drönare ska förhindra tjuvfiske av ål

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått tillstånd att använda kameraförsedd drönare för övervakning av strandnära vatten i Skåne län. Syftet är att öka möjligheterna att upptäcka illegalt ålfiske.

Vatten

”Det går på tok för långsamt”

Om arbetet för att rädda Östersjön fortsätter i den här takten kommer inget av länderna klara målen till 2021. Det slår WWF fast i en ny rapport.

ålgräsäng

Vatten

Så ska havets doldis räddas

I havet är ålgräsängen en viktig barnkammare för många matfiskar. Men övergödning, båttrafik och allt fler flytbryggor är ett allvarligt hot mot de gröna undervattensängarna som minskat i oroande takt. Nu undersöks om nyplantering kan vara ett sätt att återställa förlorade ängar.

Kläder på ett klädstreck

Vatten

Så kan utsläppen av plast minska från våra kläder

Våra fleecetröjor och polyesterbyxor släpper ut mikroplaster varje gång de tvättas. Plasterna hamnar i haven och är ett miljöproblem för de fiskar och djur som lever där. Nu ska forskare undersöka olika metoder för tvätt och produktion som kan minska utsläppen.

Vatten

Insatser mot vattenbrist gav effekt

Inför sommaren 2017 såg Sverige ut att drabbas av den värsta vattenbristen på flera decennier. Mellan 40-50 kommuner införde bevattningsförbud och uppmanade invånarna att spara på vatten, vilket gav önskvärd effekt, visar Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Vatten

Allt svårare för korallrev att återhämta sig

Rapporter om korallblekning har duggat tätt de senaste åren. Nu har ett forskarteam tittat på hundra rev runtom i världen och sett att korallerna får allt svårare att återhämta sig.

Vatten

Alger – en ny pusselbit när korallreven ska räddas

Betande fiskar är en viktig pusselbit i korallrevens ekosystem – utan dessa växer reven lätt igen. I ett internationellt projekt tittar forskaren Maria Eggertsen på algbäddarnas funktion som barnkammare för dessa fiskar.

Vatten

Kvicksilver kan vara på väg bort från svenska insjöar

Kvicksilver hotar den globala folkhälsan. I mer än hälften av Sveriges insjöar och vattendrag innehåller fisken så mycket kvicksilver att den inte bör ätas, men ny forskning visar att situationen kan vara på väg att förbättras.

Vatten

Här är stränderna som håller på att försvinna

SGU har gjort en karta som visar hur Sveriges, Vänerns och Vätterns kuster eroderar. Sju procent av kusten beräknas vara påverkade av erosion, och Skåne är bland de mest utsatta områdena.

Vatten

Snabb ökning av invasiv fiskart oroar

Årets provfiske vid Muskö utanför Nynäshamn visar att den främmande arten svartmunnad smörbult fortsätter att öka kraftigt. 2013 fångades en svartmunnad smörbult i Muskö, i år fångades totalt 1835 stycken.

Vatten

Musslor orsakar stora metanutsläpp i Östersjön

Musslor och maskar är stora producenter av växthusgasen metan, visar en ny studie vid Stockholms universitet och Cardiff University. Enligt studien släpper musslor i Östersjön ut lika mycket metan som 20 000 mjölkkor.

Vatten

Gruvdrift till havs en fara för okänt djurliv

Människans jakt på metaller utgör en fara för havsdjupets djurliv, och den vanligaste arten kan försvinna helt från havsbottnar som exploateras. Nu kan ny forskning användas för att reglera gruvdriften och bättre förstå dess miljöpåverkan.

Vatten

Plastpartiklar påverkar fiskars beteende

En ny studie från Lunds universitet visar att plastpartiklar i vattnet kan hamna i fiskars hjärnor, där den orsakar hjärnskador och rubbar fiskarnas beteenden.

Vatten

Miljardsatsning på miljö och klimat i regeringens budget

I budgeten för nästa år satsar regeringen 5 miljarder kronor på områden inom miljö och klimat.

bottenvegetation östersjön

Vatten

Positiv spiral ger friskare miljö i Östersjön

Ett stort forskningsprojekt i Östersjön visar att starka rovfiskbestånd och tät bottenvegetation samverkar i en positiv spiral som ger bättre vattenkvalitet och friskare havsmiljö.

Vatten

Marin turism – miljöhot eller inte?

Den marina turismen blomstrar och växer i Östersjön. Går det att förena med en bra havsmiljö?

Vatten

Regeringen satsar 600 miljoner för ett renare hav

I nästa års budget satsar regeringen ytterligare 600 miljoner kronor för ett renare hav. Pengarna ska gå till att sanera vrak, skydda marina områden, motverka övergödningen och minska spridningen av både miljögifter och plastpartiklar.

Vatten

Märkliga trappsteg upptäckta i Östersjön

Forskare vid Stockholms universitet har upptäckt meterhöga trappsteg på botten längs Östersjöns kust. De gåtfulla formationerna kan ha en viktig betydelse för Östersjöns miljö.

Vatten

Östersjö-torsken inte återhämtad

"Tyvärr ser det sämre ut än vad vi har trott", säger Conrad Stralka, verksamhetschef på Baltic Sea 2020.

Vatten

Havshöjningen kan leda till två miljarder flyktingar 2100

Baserat på sammanställd forskning drar forskare slutsatsen att havshöjningen kan leda till två miljarder klimatflyktingar vid slutet av århundradet. Det är en femtedel av världens dåvarande befolkning.

Vatten

Världens länder enade – skräpet i haven måste bort

FN:s havskonferens i New York, med syfte att stärka skyddet för havet, avslutades för en vecka sedan. Extrakt har pratat med svenska deltagare som vittnar om positiv stämning, hoppfullhet och en uppsjö av konkreta åtaganden att sätta tänderna i.

Vatten

Ny svensk satsning ska bekämpa illegalt fiske

I samband med Havskonferensen i New York ökar Sverige insatserna för att bekämpa olagligt, oreglerat och orapporterat fiske. Regeringen lägger 50 miljoner kronor för att stötta fattiga länders arbete mot illegalt fiske.

Vatten

Kunskapsbrist gör det svårt att minska mikroplasterna

För att kunna minska spridningen av mikroplaster behövs mer forskning och kunskap. Det fastställs i en rapport som Naturvårdsverket lämnade till regeringen förra veckan. 

Vatten

”Dagens vattenbrist är bara början”

"Vi behöver nu på allvar fundera över vilket samhälle vi ska bygga för att möta framtiden och vad vattnet ska räcka till under torra år". Det skriver Pär Holmgren, meterolog och naturskadespecialist, i Dagens Samhälle.

Vatten

”Jag kom på idén att låta havet rena sig självt”

För några år sedan spreds ett tal med Boyan Slat, nederländske tonåringen som ville rensa haven på all plast. Projektet som både är hyllat och utdömt av kritiker ska snart sjösättas utanför Kalifornien.

Vatten

Våren blommar i Östersjön

Algblomningen är välkänd för många men den föregås av en mindre känd blomning till havs som är avgörande för livet i havet. Extrakt följde med när forskarna mätte vårblomningens framfart.

Vatten

Skärpta krav på svavelutsläpp pressar sjönäringen

Över 90 procent av allt vi köper skeppas, enligt Internationella sjöfartsorganisationen, IMO. Men med allt större fartyg följer större utsläpp och andra miljöproblem.

Vatten

Fler sälar i årets skyddsjakt

Naturvårdsverket tillåter skyddsjakt på sammanlagt 945 sälar under 2017, vilket är en ökning jämfört med fjolåret.

Vatten

Omdirigering minskar skador på hotad fågelart

I en ny rapport från Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, framkommer att omdirigering av fartygstrafik kring de känsliga Midsjöbankarna och Hoburgs bank skulle kunna minska oljeskador hos den hotade alfågeln.

Vatten

Mer av havet skyddas, men är det rätt områden?

Nyligen uppnådde Sverige målet om att skydda 10 procent av havsmiljön, men det är för tidigt att slå sig för bröstet och vara nöjd. Ser vi till de verkliga målen är vi långtifrån i mål, säger både forskare och myndigheter.

Vatten

Svenska glaciärer krymper i snabb takt

Nya mätningar med större precision från Lantmäteriet visar att glaciärerna i norra Sverige har krympt betydligt sedan 2008. En glaciär har helt försvunnit från Sverige.

Vatten

Skarvar påverkar både fiskmängd och fisket

Huruvida det stora antalet skarvar påverkar fisk och fiske har länge varit omtvistat. En ny avhandling visar nu att en minskning av skarvar skulle göra både fisken och fisket gott.

Vatten

Sjögräs minskar sjukdomar i havet

För första gången visas det att kustvatten med sjögräsängar har hälften så mycket patogener som andra kustområden. Sjögräsets renande effekt gagnar både människor och djur.

Vatten

Historiska synder upp till ytan

Gamla utsläpp från pappers- och massabruk ligger fortfarande och ruvar i botten på Östersjön, i älvar och insjöar. De giftiga ämnena riskerar att läcka ut till omgivningen och forskare klurar nu på vad man kan göra åt de historiska synderna.

Vatten

Antalet nya naturreservat fördubblades under 2016

Under 2016 skyddades 35000 nya hektar och totalt beslutade länsstyrelserna om 272 nya naturreservat förra året. Det är nästan dubbelt så många som 2015.

Vatten

Miljögifter funna i djuphavsdjur

Höga halter av miljögifter från 70-talet har påträffats i smådjur på mer än 10 000 meters djup. Det är första beviset för att gifterna nu har nått de sista orörda områdena på jorden.

Vatten

Havsnivåhöjningar stoppar svenskt bostadsbygge

Regeringen hejdar Vellinge kommuns detaljplan för ett lägenhetsbygge i Skanör. Länsstyrelsen menar att kommunen inte tagit hänsyn till framtida vattenhöjningar.

Vatten

Svenska sillbeståndet ökar – hummer och gädda minskar

En årlig rapport över det svenska fisk- och skaldjursbeståndet visar att sill, strömming och långa har god status. Läget för siken ser bättre ut än på många år. Hummer och gädda längs kusterna minskar dock.

Vatten

Östersjöns tumlare får nya skyddsområden

Östersjötumlaren är en akut hotad art och det finns bara runt 500 exemplar kvar. Regeringen inrättar nu fyra nya Natura 2000-områden i Östersjön för de små valarna.

Mossdjur på mangannodul

Vatten

Okända havsdjur störs av metalljägare

Dagens teknikutveckling är beroende av olika metaller. Men metallerna blir allt svårare att utvinna, och en stor del av utvinningen är även starkt förknippat med en negativ miljöpåverkan. Blickarna börjar därför riktas mot havsbotten. Men vad kan det ge för konsekvenser för djurlivet där? Det ska forskare nu gå till botten med.

Vatten

Stora fiskföretag överens om hållbart fiske

Illegalt fiske, höga utsläpp, överfiske och plastskräp. Det är några av de punkter som åtta av världens största företag inom fiske har kommit överens om att begränsa.

Vatten

Tillsatser av fosfor i mat bidrar till övergödning

Maten vi äter har så stora tillsatser av fosfor att det skadar sjöar och hav. 60 ton läcker ut i miljön och orsakar övergödning.

Vatten

Havsfåglar luras att äta plast – av lukten

Alger som växer på plast luktar svavel och får fåglar tro att det är mat. Enligt ny forskning är det en anledning till att var tredje havsfågel äter plast och i värsta fall dör av undernäring.

Vatten

Mager torsk i Östersjön

Torsken i Östersjön mår allt sämre. En ny studie visar att torskens försämrade hälsoläge beror på mindre föda och syrebrist.

Vatten

Antarktis får världens största havsreservat

Ett stort område i havet utanför Antarktis kommer att vara skyddat 35 år framöver. Det har 24 länder och EU kommit överens om. Området blir världens största marina reservat och ger skydd åt många valar, pingviner och sälar.

Vatten

Miljöfarliga fartyg ska saneras

Sjunkna fartyg utanför Sveriges kust riskerar att släppa ut bränsle och gifter i havet. Havs- och vattenmyndigheten ska nu undersöka och kartlägga vraken. Målet är att de med störst risk ska saneras.

Vättern

Vatten

Höga halter av mikroplast i Vättern

Halterna av mikroplast i Vättern och Mälaren är höga, enligt ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Halterna är lika höga eller till och med något högre på vissa ställen än i Östersjön och Västerhavet.

Vatten

Så mycket bullrar det under Östersjöns yta

Den första stora mätningen av undervattensbuller i Östersjön är sammanställd. Säl, tumlare och torsk är tre arter som är extra känsliga för ökande ljudnivåer under ytan.

Vatten

Stor satsning på matproduktion i havet

Miljövänlig produktion av mat är en stor utmaning när världens befolkning växer. Vattenbruk kan vara ett sätt att lösa problemet. Göteborgs universitet satsar nu 300 miljoner kronor på ett nationellt centrum för marin vattenbruksforskning.

Vatten

Svavelutsläppen i Östersjön har minskat

Sänkta svavelhalter i fartygsbränslet har gett resultat. 2015 minskade svavelutsläppen i Östersjön med 88 procent jämfört med året innan. Skärpta bestämmelser för svavelhalten har bidragit till en bättre luft i Helsingforsregionen.

Vatten

Mikroplast kan förgifta fisk

Mikroplast i sjöar och hav är ett växande miljöproblem. När fiskar äter av mikroplasten hamnar en stor del av de gifter som binds till de små plastpartiklarna i fiskarnas vävnad, visar ny studie. Hur det påverkar de människor som äter fisken är fortfarande oklart.

Östersjön mår bättre

Vatten

Östersjön mår bättre

Vattenkvaliteten i Östersjön är betydlig bättre idag än på 50- 60- talet. Fler och effektivare reningsverk kan vara orsaken. Men fortfarande når vattnet inte upp till EU:s krav.

Cyanobakterier

Vatten

Enkelt rädda dricksvattnet från klimatskador

Klimatförändringen innebär att sjöar, som fungerar som dricksvattenreservoarer, blir varmare. Samtidigt ökar mängden organiskt material i vattnet, något som visar sig genom att vattnet blir brunare.

Vatten

Skyddade havsområden ska slippa människan

Havs- och vattenmyndigheten vill inrätta minst ett nytt skyddat havsområde där mänsklig verksamhet minimeras. Det är en av åtgärderna i en ny handlingsplan för marint områdesskydd som myndigheten har tagit fram.

Vatten

Okänt korallrev upptäckt utanför Amazonas

Ett tidigare okänt korallrev på 9 300 kvadratkilometer har upptäckts utanför Amazonasflodens mynning. Forskare har inlett studier av området som hotas av omfattande oljeborrning.

Vatten

Fler rovfiskar ger minskad övergödning

Svaga rovfiskbestånd ger liknande effekter på algproduktionen som övergödning. Åtgärder som gynnar rovfiskar, till exempel torsk, gädda och abborre, kan därför motverka övergödningsproblem i kustområden, visar ny forskning.

Vatten

Mer alger i reningsverken ger färre i havet

Enligt en avhandling från forskare på Mälardalens högskola skulle algblomningen i sjöar och hav kunna minskas genom att vi istället odlar alger inne i vattenreningsverken.

Vatten

När sötvattnet försvinner

Människan bidrar till att vatten som motsvarar två tredjedelar av Amazonasflodens flöde försvinner upp i atmosfären varje år. Det visar ny forskning från Stockholms universitet.

Vatten

Havsbotten äntligen (nästan) kartlagd

Nästan 70 procent av världen är täckt av vatten, men vi har vetat ganska lite om hur det ser ut under ytan. Nu har NASA kartlagt stora delar havsbotten genom att mäta gravitationen.

Vatten

”Vattenhöjningen oroar mig mest”

James Hansen är en av världens mest framstående klimatforskare, men har också blivit arresterad under två klimatmanifestationer de senaste åren. När Extrakt träffar honom på besök i Stockholm är han lugn. Aktivismen skiner bara igenom som en vag antydan av frustration.

Vatten

Unik havsexpedition hittar tusentals okända arter

I helgen la havsforskningsfartyget Tara till vid Kastellholmen i Stockholm. Hon hade kommit från en lång segling där forskarna ombord undersökt plankton, plast och hur klimatförändringarna påverkar haven.

Vatten

En tredjedel av fiskvägarna odugliga

Enligt en studie gjord av Havs- och Vattenmyndigheten fungerar bara två tredjedelar av de undersökta fiskvägarna i södra Sverige.

Vatten

Bildäck är Norges största utsläppskälla till mikroplaster i haven

En norsk studie gjord av ett konsultföretaget Mepex har kommit fram till att bilar är den största källan till mikroplaster i haven. Bildäcken och vägmarkeringarna tros årligen bidra till utsläpp av 5000 ton mikroplaster, över hälften av primärutsläppen.

Vatten

Riktat fiske kan minska övergödningen

Problemet med övergödda sjöar i Sverige är stort, speciellt i söder. Övergödningen leder till syrebrist, dåligt siktdjup och algblomningar, men reduktionsfiske av mört och braxen är en lösning för övergödda sjöar, visar ny forskning från Mistra EviEm.

Vatten

Arbetet för Östersjön släpar efter

Trots att ambitionen varit att man ska tänka på hur de olika miljöproblemen påverkar varandra visar forskning att Östersjöns olika miljöproblem inte ses som en helhet, utan hanteras separat. Det finns några ljusglimtar, men det övergripande resultatet är att vi får ett allt sjukare hav.

Vatten

Därför blir svenska sjöar brunare – och svårare att rena

Klimatförändringar gör att svenska insjöar innehåller allt mer löst organiskt material. På sikt kan det medföra att dricksvattenverken behöver införa ett nytt mycket kostnadskrävande reningssteg.

Vatten

Tretton företag nyckelspelare i havens framtid

Hur några få företag agerar kommer styra hur framtidens marina ekosystem kommer må – men än så länge tar de inte ansvaret de borde ta. Det har forskare från bland annat Stockholm Resilience Centre kommit fram till.

Vatten

Upplysta bönder kan ge friskare hav

Bönder som lär sig gödsla på ett effektivt sätt minskar sitt kväveläckage och får bättre skördar. Det visar en utvärdering som AgriFoods Economics Centre gjort av programmet ”Greppa näringen”.

Subtropiska fiskar söker sig norrut

Vatten

Många fiskarter söker sig norrut

Sardiner, ansjovis och makrill spelar en avgörande roll i de marina ekosystemen, och har även ett högt kommersiellt värde. Men uppvärmningen av haven gör att många av dessa fiskarter lämnar sig sina hav och istället söker sig norrut, visar ny europeisk studie.

Drastisk ökning av plastavfall i haven

Vatten

Drastisk ökning av plastavfall i haven

Varje år släpper vi ut mellan 5 och 13 miljoner ton plastavfall i haven. Om ingenting görs kan det vara tio gånger så mycket redan 2025. Det visar ny amerikansk forskning.

Vatten

Dubbelt hot mot viktig insjöfisk

Klimatförändringarna har slagit hårt mot storrödingen, det allt varmare vintrarna har nämligen gjort det svårare för både nykläckta yngel och större fiskar att hitta föda. Det visar ny studie från SLU.

Vatten

Ålen kan vara på väg tillbaka

Efter årtionden av kraftigt minskade ålbestånd kan det nu vara på väg att vända. Men ålen behöver fortfarande ett stark skydd enligt SLU-forskare.

Saltvatten väller in i Östersjön

Vatten

En positiv julklapp till Östersjön

Saltvatten väller just nu in i Östersjön. Det här förbättrar situationen eftersom det nya vattnet bidrar med mer syre till det annars så drabbade havet.

Textilfibrer når haven via avloppen när vi tvättar

Vatten

700 ton textilfibrer utspritt längs svenska kusten

Forskare har upptäckt att det finns textilfibrer i de flesta marina djur. Totalt kan det finnas cirka 700 ton textilfibrer utspritt i havet längs den svenska kusten.

Musselodlingar ger bättre havsmiljö

Vatten

Musselodling kan motverka övergödning

Under rätta förhållanden kan musselodling förbättra vattenkvaliteten i övergödda områden i havet. Nya studier från Göteborgs universitet visar nu var musselodlingar kan fungerar bäst.

Kött ökar mängden kväve som når reningsverken

Vatten

Kött – stor utmaning för reningsverken

Mängden kväve som flödar in i reningsverken har ökat markant. Men det är varken befolkningsökning eller industrier som orsakat uppgången. Istället tror man att det beror på vårt ökade köttätande.

Vatten

Farlig mikroplast driver runt i Östersjön

Trodde du att enorma ansamlingar av plastpartiklar var ett problem långt borta i Stilla havets stora virvelströmmar? Glöm det, färska forskningsstudier pekar mot att lika stora mängder mikroplast driver runt i Östersjön. På sikt hotar det att bromsa många års arbete för att minska gifterna i den marina näringskedjan.

Dynestadsjön har kollapsat

Vatten

Kollapsad sjö ska göda åkrar

Näringsämnen från Dynestadsjön ska flyttas till åkrarna. På så sätt kan sjön räddas från övergödning. Västerviks kommun samarbetar med SLU i nytt projekt.

vatten rinner ut i avlopp

Vatten

Miljontals plastpartiklar hamnar i haven

Varje timme släpps upp emot 70 miljoner mikroplastpartiklar från ett stort svenskt reningsverk ut i havet . Det visar en undersökning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svenskt vatten.

Vatten

Syrepumpar – galen idé eller Östersjöns räddning?

Åtgärderna mot Östersjöns bottendöd har hittills handlat om att minska utsläppen av fosfor och kväve. Men återhämtningen tar tid och nu vill Sverige att Helcom överväger mer drastiska lösningar på problemet.

Vatten

Stora skillnader mellan fiskestilarna i Östersjön

Det går inte att dra alla fiskare över en kam. Ändå är det precis det som ofta görs i fiskeförvaltningen, menar Jonas Hentati-Sundberg vid Stockholm Resilience Centre. En ny kartläggning av de olika fiskestilarna i Östersjön kan förhoppningsvis leda till klokare förvaltning och ett mer hållbart fiske.

Vatten

Havets bruna guld ska ge nya jobb

Bruna, slemmiga och fulla av nyttiga ämnen som vårt samhälle efterfrågar. Nu satsas stora forskningspengar på att försöka skapa en svensk industri baserad på alger och deras dolda skatter.

Vatten

Östersjöforskare dyker ner i känslig fråga

En fjärdedel av Stockholms skärgårds strandlinje är exploaterad. Ingen vet idag hur det påverkar undervattensväxter och fiskbestånd i kustområdet. Projektet Plant-Fish, genomför nu en stor studie av 32 vikar för att bättre förstå samspelet mellan olika organismer i grunda vikar samt se hur mänsklig aktivitet påverkar miljön.

Vatten

Förorenad botten hotar kräftdjur i Östersjön

Förorenat bottensediment och syrebrist skadar viktiga strukturer i kräftdjurens celler, som arvsmassa och cellmembran. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet.

Vatten

Skogsavverkning kan ge små och hungriga fiskar

Ju mer skog som växer kring en sjö, ju större blir sjöns fiskar. Det visar ny forskning från University of Cambridge.

Vatten

Fiskar spelar stor roll vid kollagring

Fisk är inte bara värdefull mat. Forskare har nu räknat ut hur mycket fiskars förmåga att lagra kol är värd.

Vatten

Torskfisket i östra Östersjön måste minska

Torskbestånden är på väg ner. Forskarna är osäkra på varför men tror att en av orsakerna kan vara brist på föda. I nya rekommendationer från Internationella havsforskningsrådet (ICES) bör fiskekvoterna minskas med mer än hälften.

Vatten

Fiske av storspigg kan minska övergödning

Storspiggen har ökat kraftigt i Östersjön. Ett fiske efter storspigg skulle dock kunna ge positiva miljövinster, som exempelvis minskad övergödning. Forskare undersöker nu möjligheten att fiska storspigg kommersiellt.

Vatten

Förändrat klimat ger dricksvattnet annat kemi

Klimatförändringen påverkar inte bara djur- och växtliv, utan också kemin i våra insjöar. För oss människor har det en direkt betydelse för sjöarnas värde som dricksvattentäkter. Nu har forskare kunnat visa att sammansättningen av löst organiskt material i sjövattnet avgörs av temperaturen, mängden nederbörd och vattnets omsättningstid.

Vatten

Fiskar tar större risker i sura hav

När haven blir surare kan fiskar förlora sin förmåga att upptäcka faror. Det visar nu forskare från Australien och USA i ny studie.

Vatten

Nya sjukdomar drabbar djurlivet i Arktis

Flera djurarter längs med Alaskas kuster har drabbats av nya sjukdomar. Hos sälar har exempelvis hudförändringar, blödande sår och kala fläckar i pälsen observerats.

Vatten

Drogpåverkade abborrar kan rubba hela ekosystem

Det ångestdämpande läkemedlet oxazepam som läcker ut i våra vattendrag förändrar beteendet hos abborrar. De blir mer aktiva, tar fler risker och blir mindre sociala. På sikt kan det ge effekter i hela ekosystemet, med bland annat ökad algblomning som följd.

Vatten

Spanade efter flytande sopberg – fann något ännu värre

Plastskräp är inte bara fult. Det dödar också. Havens djur trasslar in sig och misstar skräpet för mat. Men farligast på sikt är de allra minsta plastpartiklarna. De drar till sig miljögifter och kan förgifta hela ekosystemet.

Övergödning

Vatten

Miljöövervakning tar hjälp av DNA-analys

För att veta om vi lyckas minska övergödningen och förbättra havsmiljön behövs säkra metoder för miljöövervakning. Nu kommer snart nya tekniker baserade på modern DNA-analys.

Vatten

Bottentrålning frigör gifter från havsbotten

Bottentrålning kan frigöra gifter som tidigare varit låsta i havsbotten. Det visar ny forskning från Stockholms universitet. Trålning kan även frigöra en stor mängd sedimentpartiklar. Det grumligare vattnet gör det svårare för exempelvis fisklarver att överleva.

Vatten

Östersjöns mikroorganismer kartlagda

Ett internationellt forskningsprojekt har kartlagt generna hos Östersjöns virus, bakterier och plankton. Kunskapen ska leda till en bättre förvaltning av det utsatta brackvattenhavet.

Vatten

Plastskräp bildar nytt ekosystem

De stora mängderna av plastskräp som finns i världshaven har bildat ett helt nytt ekosystem.

Vatten

Syrenivåerna i havet sjunker

I sin senaste rapport konstaterar FNs klimatpanel IPCC att syrenivåerna sjunkit i de flesta oceaner. När havsytan värms upp så bildas det skikt mot kallare lager under. Vattnet blandar sig sämre och syret från luften förs därför inte ner till djuphaven. En annan orsak är även att varmt vatten inte kan hålla lika mycket syre som kallt vatten.

Vatten

Så ska livet under ytan ges bästa skydd

Under de kommande åren förväntas Sverige inrätta marina naturreservat på en yta motsvarande dubbla Gotland. Ny forskning om hur lokala bestånd av torsk och andra marina arter bildas genom larvspridning kan hjälpa oss att hitta de mest lämpliga platserna att skydda.

Vatten

Miljövänligare båtbottenfärg med kombination av biocider

Forskare vid Göteborgs universitet har kartlagt olika marina organismers giftkänslighet. Kartläggningen gör det möjligt att skapa miljövänligare båtbottenfärger med lägsta möjliga dos av en kombination av riktade biocider.

Vatten

Minskad mängd skarpsill ett sätt att stärka torsken

Att minska skarpsillen i Östersjön kan hjälpa torsken, men viktigast för att rädda torsken är ändå att skydda torskens habitat, freda den helt i vissa områden och att begränsa fångsterna.

Vatten

EU-projekt undersöker hur skaldjuren klarar klimatförändringar

Skaldjur, så som ostron, blåmusslor och pilgrimsmusslor kan i framtiden bli en mycket ovanlig syn i våra mataffärer i takt med att klimatförändringarna gör våra hav varmare och surare. EU satsar nu 3,6 miljoner euro på programmet CACHE för att få mer kunskap om klimatförändringarnas konsekvenser.

Vatten

Sura hav försämrar matsmältningen hos marina arter

Matsmältningen hos marina organismer påverkas av havsförsurningen visar en ny studie.

Vatten

Svavel från sjöfarten gör Östersjön surare

Tung fartygstrafik ger lika stora försurningseffekter som de ökande koldioxidutsläppen. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet och Chalmers. Forskarna hoppas att de nya resultaten ska bidra till ytterligare reglering av fartygens utsläpp.

Vatten

Klimatförändring ger varmare fjällsjöar

Miljöövervakning i arktiska områden visar att klimatförändringar påverkar flera av de svenska fjällsjöarna, bland annat genom högre vattentemperaturer.

Vatten

Forskare slår larm om världens hav

Världens hav håller på att förstöras snabbt. Det varnar IPSO för i en ny rapport.

Vatten

Djupdykning i fiskångest

När fiskar inte mår bra visar de andra signaler än de vi känner igen från däggdjur. Kanske är det därför som vi inte har förstått att fiskar kan känna både smärta och ångest? Nu ska forskare studera fiskars hälsa och beteende i fiskodling för att se hur stressande situationer kan undvikas.

Vatten

Forskare fann höga ­halter läkemedel i Östersjön

Forskare vid Umeå universitet har analyserat vattenprover som samlats in runt hela Östersjön för att undersöka förekomsten av läkemedelsrester. Till sin förvåning hittade de 23 av de 94 läkemedel som testades.

Debatt

Vatten

Ge fiskarna större ansvar för fiskeförvaltningen!

Den EU-centraliserade politiska processen runt fiskeriförvaltningen har länge ignorerat värdefull information från andra intressenter, till exempel fiskarsamhället. Det gäller främst deras lokala kunskap om fiskbeståndens tillstånd och dynamik, men även information om de sociala och kulturella aspekterna av fiskeriverksamhet. Det skriver Sebastian Linke, forskare vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori på Göteborgs universitet.

Vatten

Unik studie kartlägger cocktaileffekten

Vi är omgivna av tusentals kemikalier men vet än så länge ganska lite om vad dessa blandningar kan ha för effekter. Ny forskning försöker hitta kopplingar mellan kemikaliecocktails och effekter på ekosystemen på Sveriges västkust.

Vatten

Miljöfarliga vrak identifieras med ny metod

Runt Sveriges kust ligger ett stort antal vrak som kan utgöra miljörisker. Men att sanera dem från olja eller farlig last är både kostsamt och riskabelt.

En Foraminiferer, vilket är ett litet encelligt skaldjur.

Vatten

Tuffare liv för skaldjuren

När haven blir surare minskar tillgången på kalk som korallrev och många skaldjur är beroende av.

Vatten

Koldioxid gör livet surt för havets invånare

Världens hav tar upp stora mängder koldioxid. Det är bra för klimatet eftersom det får jordens temperatur att stiga långsammare. Baksidan är att haven blir surare vilket är ett direkt hot mot skaldjur. Hur hela det marina ekosystemet påverkas är oklart. Ett internationellt forskarteam försöker hitta svaret i Gullmarsfjorden.

Vatten

Så ska jordbruket minska sin miljöpåverkan

Tjugofem åtgärder för att minska jordbrukets bidrag till övergödningen i Östersjön presenteras i en ny rapport från Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI).

Vatten

Nytt kompetenscentra ska göra vattenbruket konkurrenskraftigt

Vattenbruket har fått ett eget nationellt kompetenscentrum. Centrets viktigaste uppgifter blir att samordna svensk forskning och utbildning och att bygga en portal för kunskapsbaserad information. Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet är huvudaktörer bakom NKfV, Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk.

Vatten

Röding och musslor fokus för svensk nysatsning

Svenskt vattenbruk ökar igen, men från en mycket låg nivå. Odling av röding och regnbåge i kraftverksmagasin och av musslor längs de övergödda kusterna har identifierats som tillväxtbranscher.

Havsbruk, här i form av en fiskodling.

Vatten

Så ska fiskodlingarna växa hållbart

Om 40 år kommer jordens befolkning att behöva dubbelt så mycket mat som idag. Jordbrukets matproduktion är redan hårt exploaterad. Därför riktas allt större intresse mot vattenbruket, som väntas spela en mycket viktig roll i den framtida globala matförsörjningen.

Vatten

Mer bottendöd att vänta när klimatet blir varmare

När klimatet blir varmare kan problemet med syrefria bottnar i Östersjön komma att öka. Det visar ny forskning som studerat sambandet mellan ytvattentemperatur och syrenivå, 1000 år bakåt i tiden.

Vatten

Skogarnas insjöar stor växthusgaskälla

Under ytan på insjöns bruna vatten pågår en brakfest i det tysta. Här tuggar nämligen biljarder små bakterier i sig döda växtpartiklar från omgivande skogar. Nu visar forskning att det under denna måltid bildas stora mängder koldioxid, en upptäckt som kan vara av betydelse för framtidens klimatmodeller.