Arktiska fjällbäckar är näringsfattiga och trenden pekar på att nivåerna av näringsämnen sjunker, möjligen pådriven av den globala uppvärmningen, vilket kan minska primärproduktionen ytterligare.

Primärproduktion, alltså tillväxt av alger och växter, i arktiska vattendrag upprätthåller unika födovävar, reglerar vattenkvaliteten och påverkar utsläppen av koldioxid från ekosystemet.

När koncentrationen av näringsämnena sjunker på sommaren begränsas produktionen av alger, vilket medför att koldioxidupptaget minskar.

Under vår och höst är koncentrationerna högre i fjällbäckarna och då finns god potential för tillväxt. Doktoranden Maria Myrstener vid Umeå universitet visar i sin avhandling att trots extremt låga temperaturer når vissa vattendrag sin högsta primärproduktion under dessa månader. Detta i skarp kontrast till hur växtsäsongen ser ut på land, där produktionen följer solljuset och därför når sin topp på sommaren.

– Vid en fortsatt snabb temperaturökning och minskande näringskoncentrationer räknar vi tyvärr med att dessa fjällbäckar kommer bli negativt påverkade, säger Maria Myrstener i ett pressmeddelande.