322 artiklar

Biologisk mångfald

223 artiklar

Hållbara städer

144 artiklar

Industri & Energi

227 artiklar

Kemikalier

681 artiklar

Klimat

110 artiklar

Landsbygd

465 artiklar

Livsstil & konsumtion

292 artiklar

Mat & jordbruk

96 artiklar

Skog

117 artiklar

Social hållbarhet

91 artiklar

Transport

211 artiklar

Vatten

Biologisk mångfald

Ett försvarstal för mörkret

Natten håller på att försvinna. Det menar Johan Eklöf, biolog och författare till Mörkermanifestet – ett försvarstal för mörkret och en varning för vad våra upplysta samhällen kan få för effekter.

Klimat

Vinterstudier ska ge svar om utsläpp i Arktis

Vad kommer ett mer oförutsägbart vinterklimat i Arktis att innebära för utsläpp av växthusgaser? Det ska forskarna ta reda på i ett nytt projekt.

Mynt

Livsstil & konsumtion

Nya valutor – en pusselbit i omställningen?

Tänk att du har ett särskilt konto med pengar som du bara kan använda i vissa butiker eller till att köpa vissa varor. Men hur skulle det kunna fungera i praktiken? Forskare vid Lunds universitet undersöker hur alternativa valutor kan bidra till mer hållbar konsumtion.

Social hållbarhet

Mental träning på schemat

Forskare i psykologi tar upp kampen mot psykisk ohälsa bland unga. Gymnasieelever ska på skoltid få träna upp sin förmåga att hantera stress och motgångar och diskutera andra sätt att tänka om sig själva och andra.

Klimat

Rekordsen is: Norra ishavet fortfarande öppet

Isen på Laptevhavet, en del av Norra ishavet norr om Ryssland, har fortfarande inte lagt sig trots att oktober närmar sig sitt slut. Nu varnar forskare för att den sena isläggningen kan påverka stora delar av Arktis.

Blommor stadsmiljö

Hållbara städer

Svårt för kommuner att uppnå hållbarhetsmål

Hållbarhetsbegreppet riskerar att urholkas och trots höga ambitioner fortsätter de flesta kommuner i gamla spår. Men vad skulle hända om vi vände på perspektiven?

Snabba uppdateringar

Livsstil & konsumtion

Missförstånd kan göra transportfirmor till miljöbovar

Publicerad 28 oktober 2020

Typen av samarbete avgör om logistikbranschens gröna krav ska bli möjliga för transportfirmorna att leva upp till. Ibland är långvariga avtal nyckeln, men ibland är bara utbyte av kunskap effektivare, skriver Högskolan i Gävle.

Biologisk mångfald

Nytt ramverk för gränsöverskridande samarbete om varg

Publicerad 26 oktober 2020

Det nordiska vargsamarbetet i Sverige, Norge och Finland tar ett nytt steg genom ett gemensamt utvecklat ramverk. Ramverket har skrivits under av Finlands Jord- och Skogsbruksministerium, Svenska Naturvårdsverket och Norska Miljødirektoratet.

Vatten

Ny rapport om tiaminbrist i Östersjön

Publicerad 23 oktober 2020

Många fisk- och fågelarter i Östersjön mår allt sämre. En hypotes som har lagts fram är att de lider av tiaminbrist. Samtidigt har orsakerna till tiaminbrist varit okända. I en ny rapport från Havsmiljöinstitutet sammanfattas dagens kunskaper om tiaminbrist. Forskarna föreslår också områden där mer forskning skulle behövas.

Kemikalier

Ny kemikaliestrategi från EU-kommissionen

Publicerad 19 oktober 2020

EU-kommissionen har presenterat en ny kemikaliestrategi för hållbarhet med ambition och målsättningar för kemikaliepolitiken de närmaste åren. Strategin innehåller bland annat åtgärder som rör hormonstörande ämnen, farliga ämnen i varor och särskilt i varor som importeras till EU, kombinationseffekter och svårnedbrytbara kemikalier såsom PFAS, rapporterar Kemikalieinspektionen.

Klimat

Sverige får viktig post i ny klimatfond

Publicerad 19 oktober 2020

Sverige får en plats i investeringskommittén för Moderniseringsfonden, avsedd för klimatomställningen i östra Europa. Fondens storlek kommer uppskattningsvis att uppgå till minst 170 miljarder kronor, och utgör en viktig del av EU:s gröna giv. Sverige kommer att representeras av Fredrik Hannerz, till vardags chef för Naturvårdsverkets utsläppshandelsenhet.
Barn leker med vatten

Hållbara städer

Barnens perspektiv förloras när byggtakten ökar

Sedan årsskiftet är Barnkonventionen svensk lag och barnens bästa ska beaktas i samhällsplaneringen. Samtidigt minskar barnens fysiska utrymme när städer förtätas.

Klartecken för provborrning av vanadin i Skåne

Ett australiskt företag får provborra efter metallen vanadin på skånska Österlen, enligt en dom från Mark- och Miljödomstolen i Växjö.

Transport

Svårare för äldre att resa hållbart under pandemin

Hur påverkar corona äldres vardagsresor och vad blir konsekvenserna ur ett hållbarhetsperspektiv? Det undersöker forskare i ett pågående projekt vid Karlstads universitet.

Livsstil & konsumtion

Alla vill ha hållbarhet men få vill offra sig

Alla vill satsa på ett miljövänligt samhälle, men få vill höja skatter på flyg och bensin eller införa klimatskatt på nötkött. Som så ofta när det gäller miljö- och skattefrågor är de som står till vänster i politiken betydligt mer positiva till förslagen, visar en rapport från SOM-institutet.

Social hållbarhet

AI ska användas för att hitta falska nyheter

Att analysera information som sprids i sociala medier är i dag ett manuellt och tidskrävande arbete. I ett internationellt forskningsprojekt ska en metod för att använda AI för att upptäcka falska nyheter tas fram.

Skogsnäringen

Social hållbarhet

Metoo har förändrat skogsbranschens syn på jämställdhet

Metoo ruckade skogsbranschens syn på jämställdhet, från någonting som främst skapade affärsnytta till en djupare och mer allvarlig dimension.

Social hållbarhet

Lärdomar av #metoo redo att sjösättas

Som ett svar på #metoo startades 2018 projektet Tellus vid Lunds universitet. Under hösten ska lärdomarna omsättas i praktik.