185 artiklar

Biologisk mångfald

119 artiklar

Hållbara städer

62 artiklar

Industri & Energi

173 artiklar

Kemikalier

460 artiklar

Klimat

55 artiklar

Landsbygd

268 artiklar

Livsstil & konsumtion

216 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

57 artiklar

Skog

23 artiklar

Social hållbarhet

72 artiklar

Transport

169 artiklar

Vatten

Kemikalier

Onödigt köpa in bakterier för vattenrening

Att köpa in bakterier för att rena avloppsvatten är onödigt, bakterierna finns redan i reningsverkets rejektvatten, visar forskning från Mälardalens högskola.

Kemikalier

Reach har gett effekt

En rapport från den danska Miljöstyrelsen visar att lagstiftningen om att fasa ut och ersätta särskilt farliga ämnen i varor och kemiska produkter har gett effekt.

Klimat

Avslag i ”People’s Climate Case”

Tio familjer har stämt EU då de menar att 2030 års klimatmål inte skyddar medborgarnas mänskliga rättigheter tillräckligt. Stämningsansökan har nu avslagits i EU-domstolen.

Social hållbarhet

750 fler dödsfall under fjolårets värmebölja

Cirka 750 personer fler än normalt dog i Sverige under fjolårets värmebölja. Forskare har identifierat kunskapsluckor i anledningarna till de ökade dödsfallen.

Hållbara städer

Nio städer ges miljonstöd för klimatneutralt 2030

Nio städer får stöd på totalt 35 miljoner för att hjälpa dem att bli klimatneutrala till år 2030.

Biologisk mångfald

Nya fiskeregler i höst

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför från 1 september nya fiskeregler längs kuststräckan från Västernorrland till norra Uppsala län. Syftet är för att stärka kustnära bestånd.

Snabba uppdateringar

Biologisk mångfald

Sportfisketeam efterlyses för forskningsprojekt

Publicerad 18 juli 2019

Sveriges lantbruksuniversitet planerar tillsammans med Sportfiskarna ett märkningsprojekt för att samla in data från blåfenad tonfisk. Projektet efterlyser nu intresserade sportfisketeam som kommer att delta i forskningsfisket under förutsättning att projektet erhåller samtliga tillstånd som krävs.

Biologisk mångfald

Se upp för dessa växter

Publicerad 17 juli 2019

Dessa fem arter hotar den svenska floran, rapporterar SVT: blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka, gul skunkkalla och parkslide.

Biologisk mångfald

Gorillor har kompisar

Publicerad 16 juli 2019

Gorillor formar sociala band på ett sätt som liknar människors. Det visar en ny studie ledd av forskare på universitetet i Cambridge, skriver Dagens Nyheter.

Transport

Lund bäst på hållbara transporter

Publicerad 12 juli 2019

Lunds kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter 2019, visar Trivectors kommunrankning SHIFT.

Mat & jordbruk

Nytt steg mot ursprungsinformation för kött på restauranger

Publicerad 11 juli 2019

Sverige är ett steg närmare att införa obligatorisk ursprungsinformation för kött på restauranger och i storhushåll. Idag gav regeringen Livsmedelsverket ett uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan om nationella bestämmelser till EU-kommissionen.

Klimat

Lärosäten kraftsamlar för klimatet

36 universitet och högskolor ska enligt ett nytt gemensamt klimatramverk ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030.

Klimat

Risken för värmeböljor har femfaldigats

Klimatförändringar har gjort att risken för värmeböljor har ökat med minst fem gånger, enligt ledande klimatforskare som har granskat medeltemperaturer under värmeböljan i Frankrike.

Vatten

Här hittar du Östersjöns liv

På hemsidan Livet i havet kan du hitta Östersjöns vanligaste växter och djur. Nytt för i år är att den även har utökats med arter från Västerhavet.

Transport

Projekt ska utreda bilarnas verkliga utsläpp

Ett nytt EU-projekt ska vidareutveckla tekniken som mäter vägtrafikens utsläpp. Projektet är enligt IVL Svenska Miljöinstitutet särskilt intressant i ljuset av dieselgateskandalen.

Biologisk mångfald

Forskare ber om fladdermusobservationer

Forskarna vill lära sig mer om hur klimatförändringar påverkar arterna.

uppsala domkyrka

Klimat

Uppsala bäst på klimatanpassning

Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, enligt IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring. Därefter följer Sundsvall och Kristianstad på delad andraplats.

Vatten

Spionbilder från 70-talet visar Himalayas issmältning

Himalayas glaciärer smälter snabbt. Det visar bilder från spionsatelliter, tagna på 70-talet.