Mikroskog

Hållbara städer

Stadsskogen ingen universallösning

Skogen har många positiva effekter på såväl människa som miljö. Diskussioner om mikroskogar pågår runtom i Sverige, men enligt forskare är det viktigt att förstå att varje plats är unik, samma typ av skog fungerar inte i alla landets städer.

Lignin

Klimat

Kemisk kod öppnar för tåligare växter

Nya forskningsrön om växternas lignin kan användas till att rusta jord- och skogsbruk inför framtida klimatutmaningar.

Bil

Transport

Sänkt bensinskatt nådde bara konsumenterna delvis

En månad efter att skatten på bränsle sänktes var bensinpriset rekordhögt igen. Nu har forskare på Handelshögskolan i Stockholm jämfört prisutvecklingen för bensin i Sverige och i Danmark i samband med skattesänkningen. I en ny rapport konstaterar de att bara en del av den sänkta skatten nådde konsumenterna.

Mat & jordbruk

”Vi behöver öka självförsörjningen av livsmedel”

Behovet av att ersätta importerad soja med svenska baljväxter är stort, och forskningen om den potentiella utmanaren åkerböna går nu in i en ny fas. Genom forskning och växtförädling hoppas forskarna tillsammans med växtförädlare ha nya sorter som är anpassade utifrån svenska förhållanden på plats inom en snar framtid.

Plastskräp

Kemikalier

Studie av nanoplast överraskar forskarna

Plastskräp orsakar stora problem i naturen och forskare har särskilt varnat för hälsorisker kopplat till nanoplast. Det handlar om partiklar som är så små att de tas upp i blodet och sprids i kroppen. En ny studie ger lugnande besked, men visar samtidigt att det fortfarande är mycket vi inte vet om de små plastpartiklarna som tros finnas överallt omkring oss.

Vindkraftverk

Industri & Energi

Sökes: 90 TWh till havs

Att Sverige behöver mer el har väl inte undgått någon och Energimyndigheten söker nu efter nya områden för havsbaserad vindkraft som inte konkurrerar med andra intressen.

Snabba uppdateringar

Biologisk mångfald

Forskare slår larm om mystisk stördöd i Kanada

Publicerad 27 september 2022

På bara några dagar har över tio vita störar hittats döda i Nechakofloden i Kanada skriver The Guardian. Det finns omkring 26 arter av stör, den uråldriga fisken som har benplattor i stället för fiskfjäll, och samtliga är utrotningshotade. Forskarna vet ännu inte varför störarna har dött, men konstaterar att det är något som påverkar stören men inga andra fiskar.

Industri & Energi

Forskar om framtidens flygbränsle

Publicerad 26 september 2022

Vid Jetmotorlabbet i Ljungbyhed ska forskare studera hur motorer påverkas av nya bränslen, kunskap som blir allt viktigare när fossila flygbränslen fasas ut och ersätts av mer hållbara alternativ. ”Våra flygplan ska drivas av förnybart bränsle år 2045. För att klara det måste kunskapen om både flygplansmotorer och bränslesammansättning öka. Jetmotorlabbet gör det möjligt att studera interaktionen mellan bränslet och motorn i realistiska sammanhang och i autentisk skala – något vi inte kunnat göra tidigare”, säger Elna Heimdal Nilsson, universitetslektor i förbränningsfysik vid LTH.

Biologisk mångfald

Vargar knyter an till människor

Publicerad 23 september 2022

Forskare från Stockholms universitet har noterat samma anknytningsbeteende hos vargar mot de människor som tar hand om dem som mellan hund och människa.  

Klimat

”Underlätta handel med klimatvänlig teknik”

Publicerad 21 september 2022

Solenergi, vindkraft, byggteknik och värmesystem – det är några teknikområden där den internationella handeln behöver stödjas om Parisavtalets klimatmål ska nås. Det är slutsatsen i en rapport från World Economic Forum. Tekniken finns, menar rapportens författare, men behöver nå fler, inte minst i fattiga delar av världen. I rapporten efterlyser intervjuade företagsledare bland annat fler internationella samarbeten och enklare regler för bland annat export.

Landsbygd

Stigarnas roll som kulturarv

Publicerad 19 september 2022

I en ny antologi belyser forskare stigarnas roll som kulturarv. – Se – men inte röra, är ofta det som gäller på museer som skildrar historia eller kulturarv. Men med stigar är det tvärtom; så länge vi trampar på lämningen så kommer den att finnas kvar, rörelsen blir en del av ett levande kulturarv, säger Daniel Svensson, historiker och biträdande universitetslektor i sport management, Malmö universitet.  
Alexandre Antonelli

Biologisk mångfald

Han kämpar för vårt dolda universum

I dagarna släpps boken Ett dolt universum, av Alexandre Antonelli, forskaren som brinner för biologisk mångfald och tidigt varnade för att hoten mot biologisk mångfald har minst lika stor påverkan som klimatförändringar.

Lärande

Hållbara städer

Behövs mer kunskap – eller action?

Räcker det att lära av misstag och hoppas att goda exempel sprider sig, eller behövs hårdare lagstiftning och regleringar för att uppnå hållbara samhällen? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt, där de har tittat närmare på organisationers lärande.

Värmerekord

Klimat

Sommaren 2022 slår alla värmerekord

Sommaren 2022 var den varmaste som någonsin uppmätts i Europa. Det visar färsk data från EU:s satellitövervakningsprogram Copernicus. Värmerekordet gäller både för månaden augusti och för sommaren som helhet.

Kontor

Hållbara städer

Svårt för kommuner att uppnå hållbarhetsmål

Många av Sveriges kommuner har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, men vilka utmaningar stöter tjänstemännen på när de ska omsätta de fina orden i praktiken? En hel del, visar forskning från Göteborgs universitet.

Klimat

Skog på mager mark är kortsiktiga kolsänkor

Plantering av träd har setts som en effektiv åtgärd för att binda kol när koldioxidhalterna stiger i atmosfären. Men nu varnar forskare för att skog på näringsfattig mark inte är en extra kolsänka på lång sikt. När skogen åldras så minskar upptaget av koldioxid och dessutom riskerar ny skogsplantering att frigöra ytterligare kol ur marken.

Korall

Klimat

Vi närmar oss allt fler tippningspunkter

Med dagens nivåer av global uppvärmning närmar vi oss fem farliga tippningspunkter och listan över potentiella tippningspunkter i välden har ökat från nio till sexton. Det visar en ny studie.

Utsläppsrätter

Klimat

”Vi behöver större perspektiv för att lösa klimatkrisen”

En ekonomisk politik som leder till global klimatneutralitet, det må låta som en utopi, men enligt nationalekonomen John Hassler är det fullt möjligt och kan göras i tre steg.