198 artiklar

Biologisk mångfald

127 artiklar

Hållbara städer

67 artiklar

Industri & Energi

176 artiklar

Kemikalier

475 artiklar

Klimat

61 artiklar

Landsbygd

282 artiklar

Livsstil & konsumtion

223 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

60 artiklar

Skog

28 artiklar

Social hållbarhet

72 artiklar

Transport

173 artiklar

Vatten

Vatten

Forskarna vill säkra musslornas framtid

Musslor fyller flera viktiga funktioner i havet. Rapporter om att bestånden minskar väcker därför oro hos ansvariga myndigheter och forskare. Kanske kan odlade musslor hjälpa naturen på traven?

Vatten

Ny forskning visar klimatets påverkan på haven

Under de senaste 30 åren har havets temperatur och försurning stigit till nivåer utöver vad som förväntas av en naturlig variation, konstaterar en ny studie ledd av Princeton-forskare.

Hållbara städer

Elcyklar i fordonspooler kan minska bilanvändningen

Elcyklar i elfordonspooler kan minska användningen av bilar i städer, men då krävs fler användare och väldimensionerade pooler. Det visar en ny studie från VTI.

Mat & jordbruk

Enkla medel minskar take awayskräp

Att flytta engångsartiklar så att de blir mer otillgängliga, eller bara lämna ut dem vid förfrågan, är några lösningar för att minska take away-skräpet. Det visar tester som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört.

Biologisk mångfald

Ingen budget för att bekämpa invasiva arter

Sedan i år har länsstyrelserna ansvaret för att bekämpa invasiva arter. Trots det nya uppdraget har inga extra resurser tillsatts i budgeten.

Social hållbarhet

Luftföroreningar lika skadliga som cigarettrök

Luftföroreningar påskyndar utvecklingen av lungemfysem, enligt en ny studie från Washington University.

Snabba uppdateringar

Livsstil & konsumtion

Norden vill bli den mest hållbara regionen i världen

Publicerad 22 augusti 2019

De nordiska länderna ska år 2030 vara de mest hållbara i världen. Det slog de nordiska statsministrarna fast i en deklaration efter ett möte på Island.

Klimat

Klimatspel i Minecraft

Publicerad 20 augusti 2019

SMHI lanserar nu Klimatanpassningsspelet, som ska ge ökad förståelse för vad ett varmare klimat innebär och hur man kan möta de nya utmaningarna. Spelet kan användas inom undervisning kring hållbar utveckling eller till exempel för att komma igång med klimatanpassningsarbete i en kommun. Det finns fritt tillgängligt på smhi.se samt i Minecraft-miljö.

Kemikalier

Det regnar mikroplast

Publicerad 20 augusti 2019

Forskare har upptäckt att mikroskopiska plastfibrer faller som regn och snö från himlen. Fynden är en väckarklocka över plastföroreningen på vår planet, skriver DN.

Livsstil & konsumtion

Minskande avfallsmängder trots högkonjunktur

Publicerad 16 augusti 2019

Förra året behandlades 466 kg/person, en minskning med sju kilo per person från 2017 till 2018. Endast 34 procent gick till materialåtervinning, visar ny statistik från Avfall Sverige.

Industri & Energi

Få storföretag planerar att halvera utsläppen till 2030

Publicerad 14 augusti 2019

Bara 9 av 50 av Sveriges största företag har satt mål om att halvera sina koldioxidutsläpp eller bli klimatneutrala till år 2030. Det visar en undersökning från Hagainitiativet.

Oslo vill sikta mot klimatneutralitet 2030

I Norges huvudstad föreslås en ny strategi för att minska koldioxidutsläppen under de kommande elva åren.

Landsbygd

”Världen behöver mer skog och färre kor”

I en ny IPCC-rapport lyfts skogs- och jordbruket, och vi har enligt forskarna 12 år på oss att göra industrierna mer hållbara. Mer vegetarisk mat och mer tid för skog att växa innan den avverkas är två av lösningarna som lyfts.

Klimat

Rysslands skogsbränder en ”klimatkatastrof”

4,5 miljoner hektar ryska skogar har brunnit eller brinner, en yta stort som Estland. Bränderna sträcker sig över sex tidszoner, främst i Sibirien, där bränderna släppt ut mer än 166 miljoner ton koldioxid.

Biologisk mångfald

Frivilliga krafter inventerar Norrlands arter

I snart 30 år har Forskningsresan inventerat avverkningshotade naturskogar i Norrland. I år hittade de många sällsynta arter vid inventering i Härjedalen.

Kemikalier

Beredskap saknas för resistent svamp

De senaste åren har den resistenta jästsvampen candida auris spridit sig och finns nu på alla kontinenter. För patienter med nedsatt immunförsvar är infektionen ofta dödlig och ännu saknas beredskap på svenska sjukhus.

Mat & jordbruk

Små varierade fält nyckel för biologiska mångfald

Mindre åkrar och större variation av grödor ger god effekt på den biologiska mångfalden i jordbrukslandskap, visar en internationell studie.

Livsstil & konsumtion

Overshoot Day rekordtidigt i år

I dag har mänskligheten gjort av med naturens årsbudget av förnybara resurser. Det innebär att Overshoot Day för hela vår planet infaller rekordtidigt.