316 artiklar

Biologisk mångfald

218 artiklar

Hållbara städer

142 artiklar

Industri & Energi

222 artiklar

Kemikalier

668 artiklar

Klimat

109 artiklar

Landsbygd

455 artiklar

Livsstil & konsumtion

290 artiklar

Mat & jordbruk

91 artiklar

Skog

105 artiklar

Social hållbarhet

90 artiklar

Transport

209 artiklar

Vatten

Svält

Klimat

Historisk klimatforskning kan hindra framtida svältkatastrofer

Genom att studera historiska svältkatastrofer kan vi bli bättre på att förutspå och begränsa framtida hungersnöd. Forskare undersöker nu hur förändringar i klimatet respektive samhälleliga faktorer påverkar risken för matbrist.

Mat & jordbruk

Övergödningsutredning upprör hästägare

Tidigare i år överlämnades den statliga Övergödningsutredningen till miljödepartementet. En åtgärd som föreslås är att nya regler behövs inom hästnäringen – något som under sommaren har orsakat debatt bland hästägare.

Biologisk mångfald

Skogsbränder gynnar skalbaggar

Forskare har hittat hotade och brandberoende skalbaggar i brandområdet i Muddus nationalpark mer än ett decennium efter branden 2006. Resultatet visar vikten av skogsbränder för mångfalden av skalbaggar.

Livsstil & konsumtion

Kläder en allt större källa till utsläpp av mikroskräp

Kläder gjorda av konstfiber är en stor källa till utsläpp av mikroplast. Enligt en ny studie har 5,6 miljoner ton syntetiska mikrofibrer hamnat i naturen sedan 1950, när polyester och nylon blev ett vanligt material i kläder. ”Vi har inga bra metoder för att bli av med mikrofiber i naturen, vi måste minska utsläppen”, säger Jenna Gavigan, en av forskarna bakom den nya studien.

Biologisk mångfald

Internationellt misslyckande för biologisk mångfald

Inget av de 20 mål för biologisk mångfald som världens länder kom överens om inom konventionen för biologisk mångfald under perioden 2011 till 2020 har uppnåtts. Det fastslår femte upplagan av rapporten Global Biodiversity Outlook.

Valet i USA

Klimat

Amerikanska valet avgörande för klimatet

Samtidigt som skogsbränderna rasar i Kalifornien så går valkampanjen i USA in i sitt slutskede. Den tredje november avgörs om Trump får fortsätta styra landet, eller om Biden tar över rodret. Vilken kandidat som vinner valet kommer att få avgörande effekter för klimatet.

Snabba uppdateringar

Biologisk mångfald

Svalor beroende av fisk – trots att det inte ingår i födan

Publicerad 23 september 2020

En ny studie som har tittat på näringsämnenas kretslopp visar hur beroende arter på land och i havet är av varandra. Forskarna har tittat på en av Europas största kolonier av hussvalor på Stora Karlsö utanför Gotland och konstaterar att de näringsämnen som finns i sjöfåglarnas spillning – som i sin tur kommer från fisken de äter – är spårbar ända till hussvalorna.

Kemikalier

Nya tidsbegränsade åtgärder för desinfektionsmedel

Publicerad 21 september 2020

Kemikalieinspektionen har beslutat om ny tidsbegränsad dispens för tillhandahållande och användning av desinfektionsmedel. Myndigheten förlänger också ställningstagandet att acceptera tillverkning och försäljning av desinfektionsmedel utan att leverantörerna finns med på artikel 95-listan i EU:s biocidförordning.

Industri & Energi

Miljögifter från pappersmassaindustrin sprids i havet

Publicerad 18 september 2020

Miljögifter från fiberbankar – cellulosarika sediment som bildas av utsläpp från pappersmassaindustrin – påverkar organismer även utanför fiberbankarna. Det visar en ny forskningsrapport från Uppsala universitet och Statens geotekniska institut. Nu undersöks vilka saneringsmetoder som kan vara lämpliga. En metod skulle kunna vara så kallad capping, att täcka över bankarna. Fiberbankarna innehåller miljögifter som DDT och PCB, men även tungmetaller som kvicksilver och kadmium.

Social hållbarhet

Flickor mer stressade än pojkar på gymnasiet

Publicerad 16 september 2020

Nästan hälften av flickorna i gymnasiet känner sig stressade flera gånger i veckan. Det är nästan tre gånger fler än bland pojkarna, rapporterar SCB.

Kemikalier

GD i debattartikel: ”Giftfritt från början”

Publicerad 14 september 2020

Både EU-kommissionen och den svenska regeringen har nyligen presenterat handlingsplaner för cirkulär ekonomi. En förutsättning för att lyckas är att material och varor är giftfria redan från början, skriver Per Ängquist, Generaldirektör för Kemikalieinspektionen i en debattartikel i Alltinget.

 

Klimat

Mindre fisk när vattnet blir brunare

Sjöar och kustområden i Nordeuropa blir både varmare och brunare på grund av klimatförändringar, vilket påverkar livet i vattnet. Sannolikt kommer dessa förändringar att leda till mindre, yngre och mer långsamväxande fisk än i dag.

Biologisk mångfald

Ny rapport: Bestånden av ryggradsdjur minskar dramatiskt

En katastrof – inte bara för djuren utan för hela mänskligheten. Så beskriver Världsnaturfondens generalsekreterare, Håkan Wirtén, en ny kartläggning av ryggradslösa djur. Enligt rapporten har de undersökta bestånden minskat med i genomsnitt 68 procent.

Klimat

Ny studie visar effekter av extremtorkan 2018

Den torra sommaren 2018 ledde till att de europeiska skogarna tog upp 18 procent mindre koldioxid än normalt. Det visar en europeisk studie med över 200 medverkande forskare.

Hållbara städer

Ny dag införs för ren luft och blå himlar

Den 7 september i år firas på initiativ av FN:s generalförsamling för första gången den internationella dagen för ren luft och blå himlar. Dagen ska öka medvetenheten om luftföroreningar och dess effekter på människors hälsa.

Kemikalier

Reningsverk oroas av poolboom

Ovanligt många har semestrat hemma i år – något som märks på försäljningen av hemmapooler, som har ökat med cirka 50 procent. När alla pooler nu ska tömmas på vatten inför hösten varnar reningsverk för att avloppsnäten kan överbelastas.

Myotis daubentonii

Biologisk mångfald

Forskare efterlyser tips om fladdermöss

Har du sett en fladdermus? Berätta det för forskarna i ett nytt projekt, som ska ta reda på hur fladdermöss påverkas av klimatförändringarna.

Plastkonst

Livsstil & konsumtion

Nedskräpning dominerar konstens skildringar av plast

Nedskräpning och användning av engångsartiklar – så visualiseras oftast plast i konstverk och fotografi världen över. Andra problem kopplat till plasten glöms dock helt bort – vilket speglar debatten i samhället – enligt forskare.