223 artiklar

Biologisk mångfald

147 artiklar

Hållbara städer

90 artiklar

Industri & Energi

185 artiklar

Kemikalier

519 artiklar

Klimat

76 artiklar

Landsbygd

324 artiklar

Livsstil & konsumtion

241 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

66 artiklar

Skog

34 artiklar

Social hållbarhet

73 artiklar

Transport

180 artiklar

Vatten

Second hand

Livsstil & konsumtion

Så kan vår klädkonsumtion bli mer hållbar

Klädindustrin en av världens mest resursintensiva och förorenade branscher. Men nu ska den svenska modebranschen bli mer hållbar.

Citrusfrukt

Kemikalier

Bekämpningsmedel i citrusfrukter kan påverka hjärnans utveckling

Ett av de farligaste bekämpningsmedlen, klorpyrifos, är förbjudet i Sverige. Ämnet påverkar hjärnans utveckling och orsakar skador i fosters utveckling.

Mat & jordbruk

Så blev matavfall en miljöfråga

Det senaste decenniet har matavfall gått från att vara en ickefråga till att bli en miljöfråga i fokus, både i samhället i stort och i livsmedelshandeln.

Kemikalier

Kemikalieutredning överlämnad till regeringen

Under hela livet utsätts människor för komplexa blandningar av mer eller mindre farliga kemikalier. Hur påverkar det oss? Vems är ansvaret och vad bör göras?

Klimat

”Jorden närmar sig nödläge”

Forskare från hela världen varnar i en gemensam artikel i den vetenskapliga tidskriften Bioscience för att jorden närmar sig ett klimatnödläge. Trots att listan har kritiserats på grund av att felaktiga namn fanns i den ursprungliga versionen, så intygar forskare dess trovärdighet.

Klimat

”Klimatförändringen i slutändan en katastrof”

En del människor uppfattar klimatförändringarna som en möjlighet till ökat välstånd, men klimatförändringen är en katastrof som innebär uppoffringar. Det säger en av huvudförfattarna till de två senaste rapporterna från IPCC.

Snabba uppdateringar

Klimat

Ny metod visar högre utsläpp för inrikes sjöfart

Publicerad 14 november 2019

Utsläpp av både växthusgaser och luftföroreningar från inrikes sjöfart är mer än dubbelt så stora de senaste åren jämfört med tidigare beräkningar. Det visar resultatet av en ny metod som tagits fram i samarbete mellan SMHI, Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Livsstil & konsumtion

Ökad hushållskonsumtion i september

Publicerad 11 november 2019

Hushållens konsumtion ökade med 3,7 procent i september 2019, jämfört med september 2018, i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Det rapporterar SCB.

Klimat

Växthusgasutsläppen ökade andra kvartalet

Publicerad 5 november 2019

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökar med 1,1 procent andra kvartalet 2019 jämfört med samma period 2018. Det beror på en ökning från hushållens persontransporter, rapporterar SCB.

Klimat

Naturvårdsverket får ansvar för CORSIA

Publicerad 5 november 2019

Nu är det klart att det blir Naturvårdsverket som ska säkerställa att flygbolagen i Sverige följer regelverket inom den internationella utsläppshandeln för flyget (CORSIA).

Klimat

Extremväder också hot mot pollinatörer

Publicerad 31 oktober 2019

Att pollinatörer hotas av kemiska bekämpningsmedel och brist på lämpliga livsmiljöer har uppmärksammats, men vi måste också tänka på de hot som extremväder och naturkatastrofer kan utgöra, rapporterar SLU.

Bildreportage

Hållbara städer

Skyddad stjärnhimmel – både vackert och viktigt

När städerna blir ljusare försvinner stjärnhimlen bit för bit. I dag återstår ett fåtal platser i världen med riktigt mörka natthimlar.

Hållbara städer

”Byggvetenskap behöver forskning om anpassning”

Det räcker inte att fokusera på att minska klimatförändringarna, det behövs mer forskning om framtida klimatsituationen.

Landsbygd

”Ensidigt fokus på skogsindustrins behov”

Ett annat skogsbruk än dagens skulle bidra till större välfärd och välmående för samhället i stort, jämfört med dagens metoder som främst gynnar skogsindustrin. Det visar en ny studie.

Skog

Så får barn bäst kontakt med naturen

Svensk forskning visar att barn som identifierar sig med naturen är mer benägna att skydda den, och slår fast hur barns relation med naturen stärks bäst.

Klimat

Arktis – från kolsänka till kolkälla

De arktiska områdena har under årtusenden lagrat stora mänger kol i marken. Men en ny internationell studie visar att områdena i Arktis nu avger mer kol till atmosfären än vad växtligheten tar upp.

vegetarisk mat

Mat & jordbruk

Vad kan få fler att välja vego?

En blodig biff, gjord av grönsaker och med välbekant kryddning. Är det vad som krävs för att den köttälskande majoriteten av svenskar ska välja vegetariskt – eller är odlat kött en väg framåt?

Klimat

Kändisars flygande skapar enorma utsläpp

En ny rapport har kartlagt tio internationella offentliga personers flygvanor under ett år. Resultatet visar på enormt stora koldioxidutsläpp, flera tusen gånger mer än genomsnittet.