237 artiklar

Biologisk mångfald

163 artiklar

Hållbara städer

102 artiklar

Industri & Energi

190 artiklar

Kemikalier

559 artiklar

Klimat

82 artiklar

Landsbygd

361 artiklar

Livsstil & konsumtion

249 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

71 artiklar

Skog

44 artiklar

Social hållbarhet

77 artiklar

Transport

182 artiklar

Vatten

Sandra Roos

Livsstil & konsumtion

”Använd plagg många gånger – det bästa du kan göra för miljön”

Vilken sorts kläder och skor är egentligen mest hållbara? Textilforskaren Sandra Roos berättar varför polyester inte nödvändigtvis är så dåligt och hur det egentligen kommer sig att de behöver blod i textillabbet.

Klimat

”Vuxna markerar solidaritet med unga”

I september 2019 förenades miljontals människor i en global klimatmanifestation. En ny studie visar att andelen deltagare över 26 år var hela 80 procent.

Klimat

Många kan tänka sig att ändra sina resvanor

Tåg till Europas städer och resmål på närmare håll. Enligt en ny studie är en stor del av de svenska resenärerna öppna för att förändra sina resvanor.

Elcyklar

Hållbara städer

Satsning på elcyklar ställer krav på samhällsplaneringen

Elcyklar är en viktig pusselbit i omställningen till fossilfri energi. Men vilken effekt får politiska beslut som exempelvis elfordonspremien? Sociologen Karin Edberg tittar i sin forskning på hur policybeslut tar sig uttryck i människors vardag.

Social hållbarhet

Klass påverkar rasistiska uttryck

Bilden av arbetarklassen som mer rasistisk än medelklassen problematiseras i en avhandling i sociologi vid Uppsala universitet.

Klimat

De förlorar när fossila bränslen fasas ut

För att nå klimatmålen måste vi bromsa utvinningen av fossila bränslen. I vissa regioner kommer det att få stora konsekvenser. Ett nytt forskningsprojekt ska ge röst åt de som drabbas när olja, kol och naturgas fasas ut.

Snabba uppdateringar

Klimat

Räkna inte ut vintern

Publicerad 20 januari 2020

Värmerekord, gröna parker och snökris i skidbackarna. Men räkna inte ut vintern ännu. Det finns gott om exempel på att kylan kommit sent. Ett väderomslag kan bero på saker ända nere i tropikerna. Men det är särskilt en sak experterna håller ögonen på: Ska polarvirveln försvagas? I så fall kan det bli kallt ända in i mars, rapporterar DN.

Industri & Energi

Så kan plast återvinnas mer

Publicerad 17 januari 2020

En större efterfrågan på återvunnen plast och en tydlig svensk plaststrategi. Det är två förslag i en rapport från IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, om hur plastanvändningen kan bli mer cirkulär.

Biologisk mångfald

”Dinosaurieträd” undan lågorna

Publicerad 15 januari 2020

Plan skickades att vattenbomba ett unikt bestånd av uråldriga träd undan en av de värsta bränderna i Australien, rapporterar DN.

Transport

Vi flög mindre 2019

Publicerad 13 januari 2020

Totalt reste cirka drygt 40 miljoner resenärer till eller från Swedavias flygplatser under 2019, en minskning med 4 procent jämfört med 2018. Antalet utrikesresenärer minskade med 2 procent, medan antalet inrikesresenärer minskade med 9 procent jämfört med 2018.

Social hållbarhet

Röstanalyser skulle kunna avslöja grooming

Publicerad 10 januari 2020

En avhandling i psykologi på Högskolan i Gävle föreslår att röstanalyser skulle kunna användas för att avslöja en person som förställer sin röst. Det skulle till exempel kunna användas för att med hjälp av dataprogram bekämpa övergrepp på barn på internet, då vuxna män ofta försöker låta yngre för att komma i kontakt med barn. Avhandlingen har fokuserat på åldersbedömningar utifrån röster.

Biologisk mångfald

Tiaminbrist konstaterad hos Östersjötorsk

En ny vetenskaplig studie visar att torsken i Östersjöområdet är allvarligt drabbad av tiaminbrist. Tiamin, eller vitamin B1, är ett helt nödvändigt vitamin för alla djurceller.

Biologisk mångfald

Så vill forskare rädda insekterna

Slopa kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, gynna en mångfald i odlingslandskapet och drastiskt minska koldioxidutsläppen. Så vill över 70 forskare rädda de hotade insekterna.

Biologisk mångfald

Australiens bränder hotar utrota flera arter

Bränderna i Australien har stor effekt även på kontinentens djurliv. Många miljoner djur beräknas ha dött i bränderna och flera arter tros få svårt att återhämta sig.

Livsstil & konsumtion

Vi tror oss vara mer miljövänliga än andra

Vi tenderar att överskatta vårt eget miljöengagemang, visar forskning från Göteborgs universitet. I en studie med deltagare från Sverige, USA, England och Indien var de flesta övertygade om att de överlag agerar mer miljövänligt.

Klimat

Klimatet präglar årets nyord

Klimatfrågan har präglat 2019, vilket är tydligt i Språkrådets och Språktidningens nyordslista. Många av de 35 ord som etablerat sig i svenskan under 2019 handlar om klimatet.

Skog

Asksmalpraktbaggens skador har kartlagts

Sedan den upptäcktes 2002 har den invasiva smaragdgröna asksmalpraktbaggen utplånat tiotals miljoner askar i USA. Nu har forskare kartlagt skadorna för en mer exakt uppskattning av kostnaderna.

Mat & jordbruk

Så minskar du matsvinnet i jul

Under denna tid på året konsumerar vi i överflöd och slänger mer mat än någonsin. Hur kan vi minska matsvinnet?