372 artiklar

Biologisk mångfald

255 artiklar

Hållbara städer

162 artiklar

Industri & Energi

251 artiklar

Kemikalier

720 artiklar

Klimat

126 artiklar

Landsbygd

514 artiklar

Livsstil & konsumtion

325 artiklar

Mat & jordbruk

111 artiklar

Skog

156 artiklar

Social hållbarhet

98 artiklar

Transport

226 artiklar

Vatten

Social hållbarhet

Kvinnor tröttare än män av online-möten

Kvinnor upplever i högre grad än män trötthet vid online-möten, så kallad ”zoomtrötthet”. Forskarna bakom studien efterlyser nu åtgärder från arbetsgivare.

Blåstång

Mat & jordbruk

”Sverige ska bli världsledande på blå mat”

Sverige ska inte bli störst på mat från hav och sjö – men bäst. Det säger Fredrik Gröndahl, koordinator för storsatsningen Blue Food som samlar forskning och en rad olika aktörer inom sjömat. Målet är att svensk sjömat ska vara hållbar, hela vägen från vattnet till tallriken.

Blåbärsris

Mat & jordbruk

Vilda blåbär – en outnyttjad resurs

Bara 2–5 procent av bären i de svenska skogarna plockas. Varför utnyttjas inte mer av denna resurs? Det undrar forskarna vid det nystartade centret FINEST. De vill hjälpa lokala företag att se de vilda bärens potential.

Klimat

Avföring kan bli värdefull resurs

Enligt forskning från Linköpings universitet kan en samordnad hantering av avföring från djur och människor spara hundratals miljoner kronor varje år i Sverige och samtidigt minska växthusgasutsläppen med cirka 1,5 miljoner ton koldioxid.

Vegetarisk mat

Mat & jordbruk

Undersöker hälsoeffekterna av en växtbaserad diet

För att minska våra koldioxidutsläpp behöver vi bland annat ändra våra kostvanor, som att minska vår köttkonsumtion och i stället välja växtbaserade alternativ. Men vad innebär det för våra kroppar när vi drar ner på köttet och får de viktiga proteinerna från växtriket i stället?

Transport

Vissa flygresor i Frankrike kan ersättas med tåg

Frankrike kan komma att stoppa inrikesflyg på sträckor där tågresan inte tar mer än två och en halv timme. Det är resultatet efter en omröstning i parlamentet i helgen.

Snabba uppdateringar

Social hållbarhet

Stora skillnader i flyttmönster bland flyktingar

Publicerad 16 april 2021

De flesta av de 70 000 flyktingar och deras anhöriga som Sverige tog emot 2016 bodde kvar i samma kommun tre år senare. Sigtuna hade högst andel utflyttade, Västerås lägst. Det visar statistik från SCB.

Biologisk mångfald

Dags för årets stora älgvandring

Publicerad 14 april 2021

På söndag drar SVT:s program Den stora älgvandringen i gång. Sveriges lantbruksuniversitet har även i år en viktig roll i samarbete med produktionen: att förmedla kunskap.

Klimat

Varmare vatten än väntat under Antarktisglaciär

Publicerad 12 april 2021

För första gången har forskare kunnat mäta havsströmmar under Thwaites-glaciären i Antarktis. Med en obemannad undervattensfarkost har forskare vid bland annat Göteborgs universitet mätt temperatur, styrka, salthalt med mera. Thwaites-glaciären står för den snabbaste avsmältningen i Västantarktis och studien som nu publicerats visar att tillförseln av varmt vatten är större än vad forskarna tidigare trott.

Biologisk mångfald

Latinamerikas biologiska mångfald skyddas i ny satsning

Publicerad 9 april 2021

Naturen i de latinamerikanska och karibiska länderna rymmer närmare hälften av världens biologiska mångfald. Därmed är området viktigt också ur ett globalt perspektiv, menar FN och EU som har inlett ett nytt samarbete med regionens länder. Överenskommelsen ligger till grund för en rad satsningar inom bland annat klimat och biologisk mångfald.

Kemikalier

Särskilt förorenade områden högt på dagordningen

Publicerad 7 april 2021

Samarbetet för att minska föroreningar har gett resultat och avvecklingsprocessen av flera särskilt förorenade områden (hot spots) har visat på en positiv utveckling. Ytterligare förbättringar var i dag på dagordningen vid det 100:e mötet i undergruppen för Avveckling av Särskilt Förorenade Områden (SHE), rapporterar Naturvårdsverket.

Social hållbarhet

Lektioner utomhus gav flickor bättre betyg

När skolbarn i tioårsåldern fick studera naturvetenskap utomhus i stället för i klassrummet fick de bättre förståelse för ämnena. I den amerikanska studien såg forskarna också att flickor som hade utomhuslektioner fick högre betyg.

Bilkö

Transport

Svårt att välja miljövänliga däck

Däckslitage är den största källan till utsläpp av mikroplast i Sverige. 7 670 ton gummirester beräknas varje år spridas från vägarna, enligt IVL, Svenska miljöinstitutet. Som konsument har man i dagsläget ingen möjlighet att välja däck som slits långsamt och därmed släpper ut mindre mikroplast, men det kan det bli ändring på.

Social hållbarhet

”Flyktinginvandringen kostar inte Sverige”

När Sverige ska ta emot människor som tvingats fly från sina hemländer står ofta kostnaderna i centrum. I en ny bok belyser forskaren Peo Hansen de ekonomiska diskussioner som omger flyktingmottagande.

Vallodling

Mat & jordbruk

Ny rapport: Så kan jordbrukets kolinlagring öka

Arbetet för att minska koldioxidutsläppen behöver skalas upp om målen i Parisavtalet ska nås. En viktig pusselbit är jordbruksmarkens potential att lagra kol. I en ny rapport pekas växtföljder och perenna grödor som nyckelåtgärder.

Kemikalier

Fluor på gott och ont

Att fluor förebygger karies vet du säkert redan, men samtidigt cirkulerar en rad skrämmande budskap om ämnets negativa påverkan på barns hälsa. Vad är egentligen sant och hur ska vi förhålla oss till fluor?

Hönor

Mat & jordbruk

Lockande uteliv ger friskare höns

Hönor som går ute mycket har mindre problem med parasiter och större möjligheter till ett mer naturligt beteende, visar studier inom forskningsprojektet Freebirds. Men att få hönsen att vilja vara ute mer kan vara en utmaning.

Social hållbarhet

Unga förväntar sig dyrare bostäder än äldre

Unga personer tror i högre utsträckning än äldre att priserna på bostäder kommer att fortsätta stiga i framtiden. Det visar en studie i nationalekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.