361 artiklar

Biologisk mångfald

249 artiklar

Hållbara städer

160 artiklar

Industri & Energi

246 artiklar

Kemikalier

706 artiklar

Klimat

122 artiklar

Landsbygd

500 artiklar

Livsstil & konsumtion

314 artiklar

Mat & jordbruk

109 artiklar

Skog

145 artiklar

Social hållbarhet

95 artiklar

Transport

218 artiklar

Vatten

Biologisk mångfald

Hjälp forskarna att spana efter humlor

Forskare vid Lunds universitet efterlyser allmänhetens hjälp med att rapportera in vårens första humledrottningar, detta för att kartlägga hur tidigare vårar påverkar humlorna.

Skog

Brasiliens miljölagar har försvagats under pandemin

Sedan Jair Bolsonaro tillträdde som president i januari 2019 har Brasilien godkänt 57 lagar som försvagar landets miljöskydd. Bland annat har skyddet av skog lättats och en rad bekämpningsmedel klassificeras inte längre som giftiga.

Laddstation

Transport

Elbilsboom i Sverige – men inte för alla

Det är en riktig elbilsboom i Sverige. Nästan var tredje ny personbil som såldes förra året var laddningsbar, men den utvecklingen riskerar att stanna av.

Vatten

Fiskodlingarna flyter upp på land

Fisk som odlas i sjö och hav stämplas ofta som dålig för miljön. Fisk som odlas på land hyllas samtidigt som en lysande idé. Är det verkligen så enkelt?

Livsstil & konsumtion

Klimatsmart mat gick hem hos elever

Många forskare är eniga om att vi behöver äta mer växtbaserad mat för att minska klimatpåverkan. I en avhandling från Karolinska Institutet utvecklades och testades en ny metod för hållbara skolluncher. Den nya lunchen resulterade i 40 procent lägre klimatpåverkan, utan ökade kostnader.

Skidåkning

Kemikalier

Bra glid utan fluorvalla

Skidsäsongen pågår för fullt och många vallar sina skidor för bättre glid. Men många vallor är skadliga för miljön då de bidrar till utsläpp av PFAS. Ett förbud mot PFAS i skidvallor inom tävlingsskidåkningen är på väg, men enligt forskare är det också viktigt att konsumenter är medvetna om riskerna med PFAS.

Kemikalier

Forskare efterlyser panel för kemikalierisker

Kemiska föroreningar är ett globalt hot som kräver globala åtgärder. Nu föreslår en grupp forskare ett internationellt, mellanstatligt och vetenskapspolitiskt organ som ska informera beslutsfattare och allmänheten om kemikalier och avfall.

Snabba uppdateringar

Kemikalier

Sverige får rätt i mål om blykromater

Publicerad 1 mars 2021

EU-domstolen ger Sverige rätt i målet mot EU-kommissionen om tillstånd för användning av blykromater. Kommissionen har tidigare överklagat en dom där EU-domstolens underinstans Tribunalen gett Sverige rätt i målet år 2019. Domen innebär att EU-kommissionens beslut om att ge tillstånd för användning av blykromater inom EU ogiltigförklaras, rapporterar Kemikalieinspektionen.

Biologisk mångfald

Forskare efterlyser insatser för små rovdjur

Publicerad 26 februari 2021

Små och stora rovdjur är hotade i ungefär samma utsträckning globalt sett. Trots det satsas betydligt större resurser på att bevara stora rovdjur, skriver forskare i en ny studie. Mindre rovdjur spelar en viktig roll i ekosystemen och synen på dem behöver förändras, menar forskarna.

Livsstil & konsumtion

Sociala medier kan orsaka tuffare offpist-åkning

Publicerad 24 februari 2021

En ny enkätundersökning från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd visar att olyckor är vanligt bland unga offpist-åkare. Vanligast är skador efter fall i brant terräng och efter kollisioner med klippor, träd eller andra fasta föremål. Några bakomliggande förklaringar som kan bidra är påverkan från filmer i sociala medier och bättre utrustning som gör brant åkning mer lättillgänglig.

Kemikalier

Nöddispens för medel mot granbarkborrar

Publicerad 22 februari 2021

Kemikalieinspektionen har beviljat undantag från kravet på produktgodkännande för tre växtskyddsmedel mot granbarkborrar. Medlen används för att fånga in granbarkborrar inom skogsbruket för att undvika stora skador på skogen. Kemikalieinspektionens dispenser gäller produkterna TYPO-Lab A10, Typosan IPS och Phero-X-Lure IT.  

Transport

Rätt växt kan minska luftföroreningar längs vägarna

Publicerad 19 februari 2021

En luden variant av oxbär, Cotoneaster franchetii, beskrivs av brittiska forskare på Royal Horticultural Society som en ny superväxt. I en studie har ett antal växters funktion som barriärer för luftföroreningar jämförts. Det visar sig att det specifika oxbäret absorberar luftburna partiklar från trafiken 20 procent mer effektivt jämfört med studiens övriga buskar.

Mat & jordbruk

Röriga skolluncher – trots goda ambitioner

Ont om tid, hög ljudvolym och en rörig miljö. Det är ofta resultatet trots skolornas arbete för att skapa trivsamma måltider.

stratospheric balloon

Klimat

Omtvistat ballongexperiment planeras i Sverige

Ett kontroversiellt amerikanskt forskningsprojekt planerar att utföra experiment vid rymdbasen i Kiruna. Forskarna vill testa om det går att sänka temperaturen på jorden genom att stänga ute solens strålar.

Kemikalier

Effekter av bekämpningsmedel förs vidare i generationer

Det hormonstörande ämnet linuron drabbar inte bara grodor som utsatts för det som yngel, även deras barn och barnbarn påverkas. Barnen uppvisar minskad kroppsvikt och sänkt fertilitet. Barnbarnen däremot ökar i kroppsvikt och får en störd ämnesomsättning. Det visar en ny studie av forskare vid Uppsala universitet och Stockholms universitet.

Trädallé Hallå där!

Hållbara städer

”Utan träd får vi inga hållbara städer”

Träd har många viktiga funktioner i våra städer. Förutom stora hälsofördelar lagrar träden även stora mängder kol. Nya beräkningar från SLU, baserat på nio svenska städer, visar bland annat att träden i dessa städer tillsammans lagrar den mängd kol som motsvarar ett årligt koldioxidutsläpp från över 222 000 personbilar.

Skog

Viktigt steg i kampen mot granbarkborren

Extrakt har tidigare rapporterat att forskning om granbarkborrens receptorer skulle kunna ge nya effektivare metoder mot angrepp på granskog. Nu har forskarna kommit ett steg längre i detta arbete.

Hållbara städer

Träd utanför fönstret minskar risk för depression

Att varje dag kunna vila ögonen på träd kan ha en stor påverkan på risk för depression och behovet av antidepressiva läkemedel. Det gäller inte minst i städer och i socialt utsatta bostadsområden, enligt en ny studie.

Livsstil & konsumtion

”Latten har bytts mot korv och kaffe i skogen”

Extrakt har tidigare rapporterat om studien vid Göteborgs universitet som kartlägger hur invånare i Västra Götaland använder naturen under pandemin. Nu är resultatet klart, och studien visar att naturen har blivit en fristad för många.