Översvämning Indien

Hållbara städer

Plastskräp förvärrar översvämningar – fattiga drabbas

Plastpåsar som stänger till dagvattenledningar och dräneringssystem orsakar redan i dag översvämningar, framför allt i fattigare delar av världen. Om inget görs kommer problemet bara att växa, enligt en ny rapport.

Mejeriprodukter

Livsstil & konsumtion

Företag lovar för mycket med ”fossilfria” varor

Många företag använder begreppet ”fossilfritt” i sin marknadsföring, men de verkar mena olika saker med ordet. I ett pågående projekt undersöks möjligheterna att nå en gemensam definition, fast det ser ut att dröja innan det går att märka en produkt som ”fossilfri”.

Vindkraftverk

Biologisk mångfald

Fler fiskar i vindkraftsparker till havs

Vindkraftsparker gynnar både den biologiska mångfalden och antalet fiskar, visar en genomgång av vetenskapliga artiklar, genomförd av Göteborgs universitet.

Valurna

Klimat

Få väljare låter klimatfrågan styra i politiska val

Trots att klimatfrågan både brådskar och engagerar så låter få medborgare frågan styra när de röstar i demokratiska val. Varför? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt.

Stad

Klimat

WMO larmar om 1,5-gradersnivån

Risken för att den årliga temperaturen kommer att vara 1,5°C varmare än förindustriell tid någon gång under de kommande åren uppgår till 66 procent, enligt en bedömning från den meteorologiska världsorganisationen (WMO).

Potatis

Mat & jordbruk

Den ekologiska odlingen fortsätter minska

Antalet företag som brukar ekologisk mark minskar med drygt fyra procent. Samtidigt minskar även arealen ekologiskt brukad jordbruksmark med knappt två procent.

Snabba uppdateringar

Kemikalier

Granatäpple i ny metod för att rena vatten från läkemedel

Publicerad 26 maj 2023

Med extrakt av granatäppelskal har forskare vid Stockholms universitet tagit fram porösa kristaller som kan binda och bryta ner läkemedelsmolekyler från kommunalt avloppsvatten, enligt en artikel som har publicerats i Nature. Det nya reningsmaterialet är fortfarande i utvecklingsskedet, men förhoppningen är att det ska kunna användas för vattenrening.

Industri & Energi

Plastindustrin växer snabbt

Publicerad 24 maj 2023

I takt med att marknaden för fossila bränslen sviktar storsatsar oljeindustrin på kemi- och plastindustrin i stället. Plastindustrin växer snabbare än den globala ekonomin. Mångmiljardbidrag från stater i Europa och USA liksom offentligt finansierade banker, i kombination med svag lagstiftning, pekas ut som orsaker till den snabba tillväxten. Även svenska exportkreditnämnden bidrar. Detta framkommer i en ny rapport från LTH.  

Livsstil & konsumtion

Rekorddyrt att flyga utomlands

Publicerad 22 maj 2023

Att flyga utomlands har blivit 33 procent dyrare än vid motsvarande tidpunkt förra året, visar ny statistik från SCB. Priset på utrikesflyg i Konsumentprisindex (KPI) är det högsta för april sedan mätningarna började för 30 år sedan.

Biologisk mångfald

Rikt djurliv i planterade ålgräsängar

Publicerad 18 maj 2023

Återplanterade ålgräsängar får snabbt lika stor biologisk mångfald som en gammal ålgräsäng, visar en ny studie vid Göteborgs universitet. ”Efter den första växtsäsongen på tre månader hade uppemot 80 procent av de ryggradslösa djuren återvänt till den nyplanterade ålgräsängen”, säger Eduardo Infantes, Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Klimat

Mikroorganismers anpassning saktar ner uppvärmning

Publicerad 16 maj 2023

En ny studie från Lunds universitet visar att mikroorganismers förmåga att anpassa sig till klimatuppvärmning kommer att sakta ner global uppvärmning genom att lagra kol i jorden.

Kontanter

Klimat

Är cashen king för klimatet?

Kontanter, swish eller e-kronan, viken betalmetod är att föredra ur klimataspekt? Det ska forskare vid KTH ta reda på i ett nytt projekt som finansieras av Riksbanken.

Kraftledning

Klimat

”Dumt att satsa allt på elektrifiering”

Eldrivna fordon, solpaneler och elektrifiering av industrin – det råder stort hopp om att vi med hjälp av el ska ställa om till ett fossilfritt samhälle. Men åtgärder behövs inom flera områden, enligt Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet och ledamot i Klimatpolitiska rådet.

Plastpåse

Livsstil & konsumtion

Skatten på påsar behöver breddas

Den omtvistade skatten på plastpåsar, som kanske tas bort eller minskas vid årsskiftet, bör finnas kvar men breddas till att omfatta alla typer av påsar. Dessutom bör ett ett pantsystem som även omfattar plastförpackningar införas, tycker statsvetaren Karl Holmberg vid Lunds universitet.

Plast

Industri & Energi

Forskare har hittat organismer som kan bryta ner plast

Mikroorganismer som effektivt bryter ner plast har länge stått på önskelistan i återvinningsindustrin. Nu har forskare hittat mikroorganismer som verkar även i låga temperaturer – något som skulle kunna innebära ett genombrott.

Solstrålar

Klimat

Tekniken som kan utsätta jorden för ett riskfyllt experiment

Att sänka jordens temperatur genom att reflektera solens strålar är en teknik som – trots att den ännu bara existerar i tankestadiet – väcker känslor.

Biologisk mångfald

Yngre kan för lite om invasiva arter

Trots att 80 procent av Sveriges vuxna befolkning stöter på invasiva arter genom sitt fritidsintresse så saknar många yngre personer kunskap om dessa arter.

Vitmossa

Mat & jordbruk

Vitmossa kan ersätta klimatskadlig odlingstorv

Allt fler röster höjs för en minskad torvanvändning och i trädgårdshandeln växer efterfrågan på torvfri jord – men alternativen är än så länge få. En förhoppning är att odlad vitmossa kan ersätta den klimatskadliga odlingstorven.