334 artiklar

Biologisk mångfald

228 artiklar

Hållbara städer

150 artiklar

Industri & Energi

229 artiklar

Kemikalier

689 artiklar

Klimat

113 artiklar

Landsbygd

473 artiklar

Livsstil & konsumtion

299 artiklar

Mat & jordbruk

98 artiklar

Skog

125 artiklar

Social hållbarhet

92 artiklar

Transport

214 artiklar

Vatten

Skog

Skogsutredningen kritiseras från två håll

I dag överlämnas Skogsutredningen 2019 till regeringen, en utredning som får skarp kritik av både miljöorganisationer och Skogsindustrierna.

Livsstil & konsumtion

Brittisk kampanj: Förbjud engångsprover i Europa

Varje år produceras uppskattningsvis 122 miljarder små plastförpackningar till engångsprover av schampo, krämer och annat – förpackningar som sällan återvinns. Nu höjs röster för att plastförpackade engångsprover ska förbjudas i EU och i Storbritannien.

Bibliotek

Social hållbarhet

Under coronakrisen blir ojämlika livsvillkor tydliga

Under coronakrisen har de ojämlika livsvillkoren i våra städer blivit tydligare. När samhället stänger ner drabbas vissa områden drabbas hårdare än andra. Trångboddhet är en avgörande faktor, men en ny studie visar att även närhet till service och grönområden avgör hur staden klarar en kris.

Biologisk mångfald

Observationer från gamla Sovjetunionen ger svar om klimatet

Under många decennier, i vissa fall ett helt sekel, har forskare tecknat ner händelser i mer än 150 naturskyddsområden i före detta Sovjetunionen. Dessa uppgifter sammanställdes noggrant i form av en årsrapport, en för varje naturskyddsområde. Därefter har det enastående vetenskapliga materialet länge legat dolt i arkiven. Tills nu.

Matkasse

Social hållbarhet

SLU och Stadsmissionen undersöker effekten av matdonationer

De flesta kan nog hålla med om att matdonationer är någonting bra. Men går det att mäta hur bra och visa på de positiva effekterna? Uppsala Stadsmission och SLU samarbetar nu i ett nytt projekt för att ta reda på detta. Resultaten kan få stor betydelse för liknande framtida satsningar.

Social hållbarhet

Jämställdheten släpar efter i medievärlden

Jämställdheten i nyhetsmedierna ökar, men det går långsamt, enligt en ny studie från Göteborgs universitet. Analyser av data från 123 länder visar att det kan dröja många decennier innan vi når jämställdhet i nyheterna på en global nivå.

Snabba uppdateringar

Klimat

Svenskens klimatpåverkan åtta ton per år

Publicerad 30 november 2020

Ny statistik visar att den svenska befolkningens klimatpåverkan är ungefär åtta ton växthusgaser per person och år. Totalt uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp till 82 miljoner ton växthusgaser år 2018, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med 2008, uppger Naturvårdsverket.

Social hållbarhet

Funktionshindrades kamp för ett sexliv i ny avhandling

Publicerad 27 november 2020

Funktionshindrades kamp för sex har länge handlat om att utmana fördomar och sprida kunskap. LSS, lagen om särskilt stöd, fick stor betydelse, men i dag är det till stor del en kamp mot de nedskärningar som infördes på 2010-talet. Det visar en ny avhandling vid Lunds universitet, Gå eller rulla – alla vill knulla!

Biologisk mångfald

Läderbaggarna riskerar bli hemlösa

Publicerad 25 november 2020

I 25 år har forskare från SLU följt läderbaggen i ekhagar i Östergötland. Det är en av de längsta studierna av en art som lever i gamla träd. Under den tiden har populationen i området varit relativt stabil, medan den har varierat i enskilda träd. De träd som var superträd för läderbaggarna för 25 år sedan har bytts mot nya favoriter. På sikt är det ett problem att det inte finns tillräckligt många yngre ekar som läderbaggarna kan flytta till i framtiden.

Livsstil & konsumtion

Temavecka för avfall pågår i Europa

Publicerad 23 november 2020

Nu pågår 2020 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som ska inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande. Mellan den 21 och 29 november anordnas tusentals klimatsmarta aktiviteter runt om i Europa, rapporterar Naturvårdsverket.

Mat & jordbruk

Nya forskningscentrum ska utveckla matproduktionen

Publicerad 20 november 2020

Djurens roll i en hållbar matproduktion, framtidens fisk och skaldjur, växtbaserade proteinkällor och matinnovationer. Det är ämnesområdena för fyra nya forskningscentrum som nu startas med medel från Formas. Sammanlagt satsas 192 miljoner kronor. Bakom varje centrum står olika lärosäten och forskningsinstitut i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Biologisk mångfald

Unik kartläggning av världens bin

Det finns ungefär 20 000 arter av bin i världen, men exakta data om var de finns och hur många de är har länge saknats. Nu har forskare för första gången gjort en global kartläggning.

Pyssel

Livsstil & konsumtion

Vardagsfrågan: Är pysslet dåligt för miljön?

Har du paljetter, glitter och piprensare över hela köket? Då ska du läsa vidare. Extrakt bad en forskare och en bloggare om tips på hur man undviker att pysslet blir ett miljöproblem.

Livsstil & konsumtion

Hopp om snabbtest för antibiotikaresistens

Att hitta rätt antibiotika snabbt kan vara livsviktigt vid svåra infektioner. Forskare utvecklar nu ett snabbt test av antibiotikaresistens, målet är att tiden från prov till svar ska minska från ett dygn till under fyra timmar.

Klimat

Därför hanteras pandemin och klimatet olika

Att effekterna av Coronapandemin blir kännbara för dagens beslutsfattare är en avgörande skillnad jämfört med andra samhällsfrågor som klimatförändringar och antibiotikaresistens. Det är en av slutsatserna i en studie från Göteborgs universitet.

Tunnelbana

Hållbara städer

Restmassor från tunnelbanan kan bli nya öar

Stockholms tunnelbana håller på att byggas ut och upp kommer stora mängder sten som måste ta vägen någonstans. Nu dumpas massorna tillfälligt i stadens ytterområden, men ett nytt forskningsprojekt söker hållbara lösningar. Vad sägs om att bygga en ö?

Skog

Lövträd tar över efter skogsbranden

Bara veckor efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 återvände grönskan. När skogen nu återhämtar sig dominerar lövträden, trots att det var barrskog som brann.

Vattenkran

Vatten

Så blir du vattensmart

Låter du vattenkranen stå på medan du borstar tänderna? I så fall slösar du bort fem liter vatten vid varje borstning. Att stänga av kranen under tandborstning är bara ett av många sätt du kan minska din vattenförbrukning.