Grönland

Industri & Energi

Hopp om grön el på Arktis

Små energisystem som drivs av sol- och vindkraft skulle kunna vara en lösning för att ersätta de dieselaggregat som oftast används i dag för Arktis energiförsörjning.

Luftföroreningar

Hållbara städer

Forskare ser samband mellan luftföroreningar och psykisk ohälsa

En långvarig exponering för luftföroreningar ökar risken för depression och ångest. Det har brittiska och kinesiska forskare kommit fram till i en ny studie.

Gunnbofallet

Vatten

Vattnets vindlande historia genom det svenska landskapet

Det är hög tid för oss att ta sumpmarken till våra hjärtan. Det är Bo Landins budskap i boken ”Vatten – Land”.

Torsk

Biologisk mångfald

Torsken måttligt påverkad av gasläckan

Läckan i Nord Stream-ledningarna i september befarades kunna skada fiskbestånden, men analyssvar ger nu lugnande besked.

Våtmark

Vatten

Vattenbrist – då anlade grannarna en våtmark

Runt om i Sverige håller gamla våtmarker på att återskapas, men att få dem på plats kan vara en kamp. Extrakt har gjort nedslag hos föreningen Aquabrava på Gotland och i östgötska Fisklösemossen.

Dollarsedlar

Klimat

Ökande andel dollarmiljonärer hotar klimatmål

Kanske har du redan hört att en procent av världens befolkning står för hälften av utsläppen från kommersiella flygresor? Andelen av dessa väldigt rika personer, så kallade dollarmiljonärer, väntas öka framöver, vilket utmanar chanserna att klara utsläppsmålen.  Det visar en ny studie från bland andra turismprofessor Stefan Gössling.

Snabba uppdateringar

Klimat

Lägre utsläpp från svenska hushåll

Publicerad 6 februari 2023

Utsläppen av växthusgaser från svenska hushåll minskade med 11 procent under tredje kvartalet 2022 jämfört med 2021. Minskningen förklaras främst av mindre utsläpp från personbilstransporter, visar ny statistik från SCB.

Hållbara städer

Luften i Delhi blir bättre med kolförbud

Publicerad 3 februari 2023

En av världens mest förorenade städer håller på att få bättre luft, enligt Sveriges Radio. De minskade luftföroreningarna är resultatet av ett förbud mot att bränna kol i industrier mot staden, samt av en satsning på att låta lantbrukare sälja sina skörderester som biobränsle i stället för att bränna dem.

Industri & Energi

Utbyggnaden av förnybar energi påskyndas

Publicerad 1 februari 2023

För att påskynda utbyggnaden av förnybar energi har Europeiska Unionens Råd antagit en ny förordning, rapporterar Naturvårdsverket. Anledningen är framförallt kriget i Ukraina och dess påverkan på Europeiska unionens energiförsörjning och energipriser.

Kemikalier

Kemikaliekoll i tullen

Publicerad 30 januari 2023

Inspektörer från Kemikalieinspektionen och Tullverket har kontrollerat smycken och elektronik på Arlandas tullager och letat efter ämnen som är cancerframkallande, allergiframkallande eller farliga för hälsa och miljö. Kemikalieinspektionen och Tullverket samarbetar sedan en tid för att stoppa varor med otillåtet kemikalieinnehåll vid gränsen. ”Det syns inte på smyckena att de innehåller farliga ämnen så att kunna stoppa dem redan vid gränsen är ett effektivt sätt att jobba på. Företag som tar sitt kemikalieansvar ska inte behöva konkurrera med företag som inte gör det,” säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Industri & Energi

Ny satsning: Så påverkas norra Sverige av grön omställning

Publicerad 27 januari 2023

Under sju år ska forskare vid Umeå universitet följa och undersöka hur den nya industri som växer fram i norra Sverige påverkar samhället. Målet med satsningen är att skapa förståelse för både utmaningar och möjligheter som följer med den nya utvecklingen.

Våtmark

Vatten

Våtmarker – unika lagringsplatser för stora mängder kol

I höstas meddelade regeringen att de avsätter 200 miljoner kronor per år till åtgärder för våtmarker. För att insatserna ska ha positiva effekter för klimatet krävs tydlighet om vilka insatser det egentligen handlar om, enligt Amelie Lindgren, forskare vid Göteborgs universitet.

Våtmark

Vatten

”Stora pengar satsas på våtmarker – utan tanke på uppföljning”

Runtom i Sverige restaureras våtmarker med förhoppningar om en ökad biologisk mångfald, kolinlagring för klimatet och minskad övergödning. Men vad vet vi egentligen om effekten av våtmarksrestaureringar?

Midsommarblomster

Biologisk mångfald

Bivänliga trädgårdar hjälper pollinatörer

Är du en av dem som har anlagt en äng i din trädgård, låtit gräset växa och skapat livsmiljöer för insekter? Det har du inte gjort i onödan, visar en ny forskningsstudie: det privatpersoner gör i sina trädgårdar gör skillnad.

Diskoho

Vatten

Källsorterande avlopp kan minska vattenbrist

Vattenbrist är ett växande problem i Sverige, men det finns outnyttjade resurser. Rening av avloppsvatten kan vara ett alternativ på platser där färskvatten är en bristvara.

Vegetarisk mat

Mat & jordbruk

D-vitamin en utmaning i klimatsmart mat

D-vitamin återfinns naturligt i fisk och mejeriprodukter, matvaror som vi behöver konsumera mindre av i ett klimatsmart samhälle. Hur ska vi äta för att värna klimatet och samtidigt undvika D-vitaminbrist?

Vänner

Social hållbarhet

Att stanna kvar är ett aktivt val

Att lämna hemorten för att studera är fortfarande normen, men att stanna kvar är också ett aktivt val, visar en ny studie från forskare vid Malmö universitet, som har intervjuat studievägledare

Makaonfjärilen

Biologisk mångfald

Dyster prognos för miljömålen

Fyra av Sveriges 16 miljökvalitetsmål nås eller är nära att uppnås, visar Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen. Myndigheten uppmanar nu regeringen att prioritera klimat och biologisk mångfald.