Klimat

Sydasiens värmeböljor kommer drabba allt fler

Redan i våras drabbades Indien och Pakistan av rekordhöga temperaturer – värmeböljor som kom tidigare och slog hårdare än de brukar. Enligt en ny studie är risken stor att över en halv miljard människor drabbas av den sortens extremvärme i framtiden, om inte Parisavtalet efterlevs.

Mat & jordbruk

Mindre svinn när fisken rensas med ny metod

Hälften av fiskens vikt försvinner när den rensas, ett slöseri med både naturresurser och pengar. Nu har forskare vid Chalmers tagit fram en ny teknik för fiskeindustrin, som ger fem delar i stället för bara en filé.

Sanddynor

Klimat

Vandring skildrar kustsamhällenas framtid

Två olika ljudvandringar skildrar framtiden i Skanör-Falsterbo, ett av Sveriges mest sårbara områden för översvämningar och extremväder. Genom kommunikationsprojektet Farväl Falsterbo gestaltar forskarna utfallet av olika klimatåtgärder – eller bristen av dem.

Solkräm

Kemikalier

”Det behövs bättre information om riskerna med solkräm”

Solkräm skyddar mot farlig UV-strålning, men innehåller samtidigt skadliga kemikalier. Ska man smörja in sig eller inte? Extrakt frågade ekotoxikologen Christina Rudén.

Skogsbrand

Klimat

Bättre brandkoll med satelliter

MSB har tillsammans med SMHI, räddningstjänster och länsstyrelser utvecklat möjligheten att tidigt upptäcka bränder i naturen med hjälp av satelliter. Redan denna säsong har satelliterna gett resultat.

Midsommarblommor

Klimat

Nya blommor i framtidens midsommarbukett

Höstfibbla i midsommarkransen? Klimatförändringarna får växter att blomma allt tidigare och det sätter våra blomstertraditioner ur spel.

Snabba uppdateringar

Livsstil & konsumtion

Svenska EU-projekt handlar ofta om turism

Publicerad 30 juni 2022

Av de drygt 17 000 svenska projekt som fått offentliga medel från EU och nationellt de senaste åren hör över 2 600 hemma i turistsektorn. Det framgår av en rapport från Mittuniversitet. I Jämtland och Härjedalen, som rapporten har fokuserat på, är en fjärdedel av alla projekt inriktade på turism. Rapportens intervjuer visar att de aktörer som fått offentliga medel ser ett stort värde i möjligheten att söka medel, men att processen ses som krånglig.

Hållbara städer

Rapport: Avgiftsfri kollektivtrafik kräver nationell strategi

Publicerad 28 juni 2022

Under sommarmånaderna reser skolungdomar gratis med kollektivtrafiken på flera håll i landet. Men någon nationell strategi för hur kostnadsfri kollektivtrafik finns inte – något som forskare bakom rapporten Avgiftsfri kollektivtrafik efterlyser. Rapportens författare menar att även om det kommunala självstyret är viktigt så får de regionala skillnaderna inte blir för stora.

Livsstil & konsumtion

Mer avfall och mindre återvinning

Publicerad 22 juni 2022 • Uppdaterad: 19 juni 2022

Under 2020 genererades 35,7 miljoner ton avfall i Sverige. Detta är en marginell ökning jämfört med 2018 då det genererades 35,2 miljoner ton avfall. Samtidigt visar statistiken från SCB att andelen av avfallet som materialåtervinns har minskat.

Industri & Energi

Fusionskraft framtidens säkra och billiga energi?

Publicerad 20 juni 2022 • Uppdaterad: 19 juni 2022

Fusionskraft har beskrivits som framtidens lösning på vårt energibehov. Problemet är att den är ytterst svår att framställa, men tidigare i år presenterades mycket lovande framsteg som gör forskarna säkra på att de är på rätt väg, rapporterar Uppsala universitet.

Vatten

Mer strömming i Östersjön kan motverka storspiggens framfart

Publicerad 17 juni 2022

Storspiggen har kommit att dominera stora delar av Sveriges ostkust. En lösning för att åter få balans i ekosystemen skulle kunna vara att minska strömmingsfisket, menar forskare från bland annat Stockholms universitet i en ny kunskapssammanställning. Bristen på stor strömming och rovfisk är en huvudorsak till storspiggens framfart.
Dricksvatten

Vatten

Pussel av åtgärder för att lösa vattenbristen

I sydöstra Sverige är vattenbrist ett återkommande problem sommartid och i år är inget undantag. Redan nu råder bevattningsförbud på Gotland och norra Öland.

Biologisk mångfald

Forskare lockar unga att hjälpa insekter

I ett forskningsprojektet vid Karlstads universitet studerar forskare hur grundskolan kan utformas för att unga människor ska utveckla mer kunskap om att hjälpa insekter.

drakfisk

Vatten

Invasiv tropisk fisk blir till hållbart läder

Den tropiska drakfisken har på bara 15 år blivit ett allvarligt hot mot korallreven i Karibien och utanför USA:s östkust. Nu har miljövänliga accessoarer blivit ett verktyg för att begränsa fiskens framfart.

Arktis

Klimat

Mer kvicksilver frigörs i Arktis när temperaturen stiger

Minns ni forskarlaget som skulle undersöka varifrån Arktis höga kvicksilverhalter kommer? Efter en resa till Mackenziefloden i Kanada har de nu fler svar.

Hållbara städer

Vilka gynnas i smarta städer?

Begreppet smarta städer används ofta i positiva ordalag, men är ökad digitalisering alltid bra – för alla?

Mygga

Kemikalier

Vill hitta effektiva myggfällor

Vad blir det till middag? Blod, nektar eller kanske ko-urin, om du är mygga. I ett nytt projekt ska forskare titta närmare på hur de blodsugande insekternas smaksinne egentligen fungerar och försöka identifiera några favoriträtter.

Klimat

Arter flyttar norrut i varmare finskt klimat

Stigande temperaturer och mer kortvarigt snötäcke under vintrarna har fått hundratals arter att anpassa sig till nya klimatförhållanden, varav vissa flyttat norrut. Det visar forskare som har studerat hur de senaste 40 årens klimatförändringar påverkat 1 500 djur- och växtarter i Finland.