345 artiklar

Biologisk mångfald

239 artiklar

Hållbara städer

156 artiklar

Industri & Energi

233 artiklar

Kemikalier

696 artiklar

Klimat

120 artiklar

Landsbygd

488 artiklar

Livsstil & konsumtion

309 artiklar

Mat & jordbruk

106 artiklar

Skog

141 artiklar

Social hållbarhet

93 artiklar

Transport

216 artiklar

Vatten

Så påverkas fjällbäckar av global uppvärmning

Arktiska fjällbäckar har naturligt låga koncentrationer av näringsämnen och trenden pekar på att koncentrationerna sjunker, möjligen pådriven av den globala uppvärmningen, vilket kan minska primärproduktionen i bäckarna.

Social hållbarhet

Romer drabbas hårt av osäker bostadssituation

I debatten om romernas situation i Sverige saknas en part: romerna själva. Diskussionen här handlar ofta om huruvida tiggeri ska förbjudas – den borde i stället handla om romernas extrema marginalisering, menar forskare vid Uppsala universitet i en ny studie.

Bostadshus

Hållbara städer

Vilka effekter ger höga bolån?

Svenskar är bland det högst skuldsatta folket i hela Europa. Bostadsbrist gör att många unga i dag skuldsätter sig tidigt i livet. Hur påverkar det en individ att tvingas ta höga lån för att få tak över huvudet? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt.

Transport

Resmönster kan förutsäga pandemins vårdbehov

Genom att hur mäta hur mycket folk reser har forskare tagit fram en modell som kan förutsäga hur många patienter med covid-19 som behöver läggas in på sjukhus.

Skog

”Konflikterna drivs mer av åsikter än fakta”

Konflikter handlar allt mindre om tekniska frågor och allt mer om politiska och kulturella. Det visar en ny undersökning från Linnéuniversitetet om hur privata skogsägare och andra intressenter uppfattar skogskonflikter i södra Sverige.

Skog

Trump tar bort miljöskydd i sista stund

Under Donald Trumps tid som president har hans administration eliminerat skyddet av miljontals hektar skog och annan vildmark. I veckan togs skyddet av en och en halv miljon hektar skog i Orgeon bort – det viktigaste habitatet för den hotade fläckugglan.

Snabba uppdateringar

Kemikalier

Nyheter på EU:s kandidatförteckning

Publicerad 24 januari 2021

Två nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Ett av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige, rapporterar Kemikalieinspektionen.

Landsbygd

Kan skärgårdsturismen lära sig av coronakrisen?

Publicerad 22 januari 2021

Den frågan ställs i ett nytt forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Hemestrandet till trots har pandemin inneburit ett hårt slag mot många turistföretag i Sveriges skärgårdar. Medan vissa lyckades locka nya besökare tvingades andra företag stänga ner och permittera medarbetare. Ett mål med forskningsprojektet är att dokumentera erfarenheter som kan vara till stöd för att utveckla branschen framöver.  

Kemikalier

Stora brister för varor som behandlats med bekämpningsmedel

Publicerad 20 januari 2021

Varor som är behandlade med biocider, en typ av bekämpningsmedel, saknar ofta rätt märkning. Det visar en granskning som Kemikalieinspektionen har gjort tillsammans med några av Sveriges kommuner. Varannan biocidbehandlad vara som kontrollerades i Sverige hade brister i märkningen. Kontrollerna har varit en del i ett europeiskt tillsynsprojekt.

Klimat

Ny omgång för Klimatklivet öppnar för nya ansökningar

Publicerad 18 januari 2021

Nu finns det återigen möjlighet för företag, organisationer och kommuner att söka investeringsstöd från Klimatklivet för åtgärder som minskar klimatutsläppen. Det rapporterar Naturvårdsverket.

Vatten

Torsken i östra Östersjön mår sämre än någonsin

Publicerad 15 januari 2021

Bara en spillra finns kvar av Östersjöns torskbestånd. I en ny studie konstaterar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet att fiskarna i östra Östersjön är magra och i mycket dålig kondition. Beståndets tillväxt är sämre än någonsin.
Barn och klimat

Klimat

Så pratar du med barn om klimatet

Sex av tio barn är oroliga för klimatförändringar. En vanlig fråga är ”När ska världen gå under?” Men det går att använda oron som en positiv kraft, enligt den nya boken Prata med barn om klimatet.

Middag

Mat & jordbruk

”Ändrade matvanor mest effektivt för framtiden”

Livsmedelsindustrins utveckling är av stor betydelse för jorden och vår civilisations överlevnad men trots det är okunskapen om att matkonsumtion och jordbruksmetoder är hotar miljön utbredd, enligt en ny rapport.

Vildsvin

Biologisk mångfald

Afrikanska svinpesten sprider sig i Europa

Plågsam och extremt dödlig. Den afrikansk svinpesten fortsätter spridas i Europa. Under hösten har vildsvin i Tyskland hittats med det smittsamma viruset. Nu arbetar svenska forskare för att öka förståelsen om hur sjukdomen sprids.

Skog

Nationalparker framställs som samhällets motpol

LiU-forskare har studerat besöksinformation om svenska nationalparker och resultatet visar att materialet späder på föreställningen om att människan inte är en del av naturen.

Livsstil & konsumtion

Kan pandemin lära oss att köpa mindre?

Pandemins utbredning har tvingat många att förändra sina inköp. Forskare ska nu ta reda på mer om dessa ändrade och inställda köpvanor.

Social hållbarhet

Så håller du nyårslöftet

Är 2021 året du ska börja leva mer hållbart? Här får du tips om hur ditt löfte ska formuleras för att öka chansen att hålla ditt löfte.

Industri & Energi

Nya regler ska stoppa plastdumping

Från årsskiftet blir det svårare att exportera osorterat och giftigt plastavfall till fattiga länder utanför EU. Den internationella konventionen som nu träder i kraft kan innebära renare hav redan om fem år, enligt Rolph Payet, FN:s chef för avfallsfrågor.