266 artiklar

Biologisk mångfald

186 artiklar

Hållbara städer

120 artiklar

Industri & Energi

202 artiklar

Kemikalier

607 artiklar

Klimat

99 artiklar

Landsbygd

404 artiklar

Livsstil & konsumtion

264 artiklar

Mat & jordbruk

77 artiklar

Skog

73 artiklar

Social hållbarhet

81 artiklar

Transport

195 artiklar

Vatten

”Det vi gör bidrar till att förstå pandemin”

Just nu pågår en intensiv jakt efter ett vaccin mot coronaviruset som orsakar Covid-19, och här kan veterinärmedicin och hönsvaccin bidra med viktiga pusselbitar. Följ med Extrakt till Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala.

Smittspridning

Social hållbarhet

Forskning om coronaspridning ska användas direkt

Tanken var att främst studera hur vinterkräksjukan sprids under vintern, men med stundande coronakris blev forskarna nyfikna på om samma princip gäller coronaviruset.

Klimat

”Vi kan inte gå tillbaka till business as usual”

”Låt oss använda kommande kris- och stimulanspaket till att bygga ett hållbart och resilient samhälle med människor och miljö i fokus”, skriver stora delar av den svenska miljörörelsen i en debattartikel.

Vatten

Mikroplast i dricksvatten tros inte påverka hälsan

Enligt den kunskap som finns i dag innehåller dricksvattnet i Sverige inte mikroplaster i sådan omfattning att det påverkar hälsan. Det visar en sammanställning från Livsmedelsverket.

Hållbara städer

Naturupplevelser som barn ger hälsoeffekter i vuxenlivet

Naturen har en starkare återhämtande effekt för människor som redan har en tydlig relation till naturen. Det konstaterar forskare vid Högskolan i Gävle som har kartlagt människors naturupplevelser i Stockholm.

Hållbara städer

Avhandling spräcker myt om migranters flyttmönster

Flyktingar och migranter stannar ofta kvar i det område de först bosatte sig i efter flytten till Sverige. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet, som motsäger en vanlig teori om hur flyktingar och migranter flyttar.

Fokus:
Påsk

Klimat

Så klimatsmart är påskmaten

När påsken står inför dörren handlas det ägg som aldrig annars. Men vad har äggen och resten av påskmaten för klimatavtryck? Extrakt har tittat på Mat-klimat-listan från SLU.

Mat & jordbruk

Curlade kycklingar kan få det svårt som värphöns

I all välmening har svenska hönsuppfödare skapat en trygg och förutsägbar tillvaro för blivande värphöns. Nu frågar sig forskare om för lite stimulans innebär att curlade kycklingar får svårare att klara framtida utmaningar.

Mat & jordbruk

Ny typ av kyckling ska möjliggöra ekoproduktion

Ett antal kycklingar som fridfullt går omkring i gräset och pickar efter mat. Så skulle man kunna föreställa sig livet för en svensk ekokyckling. Men riktigt så enkelt är det inte. Istället riskerar de ekoproducerade kycklingarna ledbesvär och ständig hunger. Forskare vid SLU vill nu hitta alternativ så att ekoproduktionen kan underlättas.

Mat & jordbruk

Miljontals tuppkycklingar kläcks i onödan

Varje år avlivas sju miljoner tuppkycklingar direkt efter kläckning i Sverige. Eftersom tuppar inte kan användas i äggproduktionen på värphönsgårdar sorteras de bort och avlivas omgående. Etiskt försvarbart? Holländska forskare har nu utvärderat möjligheten att istället föda upp tuppkycklingarna för köttproduktion.

kyckling

Mat & jordbruk

Bättre sömn ska ge friskare kycklingar

Slaktkycklingar lever stora delar av sina liv i konstant ljus. Men i ett nytt forskningsprojekt ska forskare undersöka hur kycklingarna kan få en bättre miljö anpassad för sömn och vila, vilket ska leda till mer välmående kycklingar med större chans till återhämtning och ett bättre immunförsvar.


Snabba uppdateringar

Industri & Energi

Vindkraftsboom i Sverige

Publicerad 8 april 2020

Det råder en vindkraftsboom i Sverige. Ny teknik och ett sug efter gröna investeringar har gjort att antalet vindkraftsparker ökar för varje år, rapporterar SVT.

Klimat

Lägre utsläpp inom utsläppshandeln

Publicerad 6 april 2020

Utsläppen inom ramen för EU:s handel med utsläppsrätter minskade markant under 2019. I Sverige var utsläppsminskningen cirka fem procent jämfört med föregående år, och på EU-nivå troligen nära nio procent. Det rapporterar Naturvårdsverket.

Social hållbarhet

Robotar i klassrummen kan hjälpa barn med matematik

Publicerad 3 april 2020

Pedagogiska spel har tidigare visat sig vara ett bra sätt för yngre barn att lära sig matematik. En studie vid Göteborgs universitet visar nu att med robotar som spelpartner utvecklas barnens inlärning ännu mer. Men med robotar i klassrummet kommer också en rad utmaningar, konstaterar forskarna vidare.

Livsstil & konsumtion

Antalet nyregistrerade bilar minskade i mars

Publicerad 2 april 2020

Under mars 2020 nyregistrerades 28 535 personbilar. Det är en minskning med 8,2 procent jämfört med mars föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. 

Mat & jordbruk

Myrkottarnas coronavirus kan orsaka nya pandemier

Publicerad 1 april 2020

Virus som är nära släkt med det nya coronaviruset har hittats i smugglade myrkottar. Men än så länge finns inga belägg för att djuren spred smittan till människor, rapporterar DN.

Kemikalier

Sverige når inte kemikaliemålet

Trots betydande framsteg så nås inte målet om en giftfri miljö 2020, visar Kemikalieinspektionens årliga uppföljning.

Skog

Försvaret mot skogsskövlingen

De senaste hundra åren har hälften av världens mangroveskogar försvunnit. På Sri Lanka har man tagit krafttag mot problemet. All mangroveskog ska skyddas – och det är kvinnorna som gör jobbet.

Mobilspårning

Social hållbarhet

Digital övervakning i kampen mot corona

Flera länder i Europa har börjat använda mobilspårning som verktyg mot coronaviruset. Nu diskuteras metoden även i Sverige. Forskare varnar för att i kristider lätta på regler och förhållningssätt som har kommit till för att skydda demokratiska rättigheter.

Social hållbarhet

Mediernas rapportering om corona granskas av forskare

Är rapporteringen om corona lugnande eller alarmistisk? Hur framstår myndigheternas beredskap? Det är två av frågorna som forskare ska svara på i ett nytt forskningsprojekt om mediernas rapportering om coronaviruset och covid-19.

Sånglärka

Biologisk mångfald

Tyst vår att vänta med dagens trend

Forskare i Frankrike och Nordamerika har sett en alarmerande nedgång av antalet vilda fåglar. Nu släpps årets svenska fågeltaxering och forskaren Martin Green ser en oroande utveckling även här.

Kemikalier

Oskadliga halter kemikalier hos barn och unga

En ny analys från Livsmedelsverket visar att barn och ungdomar i Sverige har låga mängder kemiska föroreningar, som inte bedöms vara skadliga för hälsan, i kroppen.

Kollektiv

Klimat

”Nu blir vi drillade i att agera kollektivt”

Rädslan många upplever under rådande coronakris har flera likheter med klimatångest, och just nu lär vi oss mycket som vi har nytta av i klimatomställningen. Det säger klimatpsykolog Frida Hylander.