Bäver

Biologisk mångfald

Från utrotad till störst på hundra år

Från att ha varit helt utrotad som art under ett halvt sekel så återintroducerades bävern i Sverige för 100 år sedan. I dag är den svenska bäverstammen stark, vilket väcker förtret hos fiskare och skogsägare, men samtidig gynnar den biologiska mångfalden.

Klimat

Forskare efterlyser klimatreform inom fisket

I kombination med hållbar avkastning borde fisket styras av uppfångande av koldioxid. Det föreslår forskare vid bland annat Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Havsmiljöinstitutet.

Fjäril

Biologisk mångfald

Blommorna viktiga för långt fler än vildbin

I en färsk undersökning har Artdatabanken tittat på hur stor andel av svenska insektsarter som har pollen eller nektar som näringskälla. Av drygt 13 400 undersökta arter är blommande växter viktiga för en tredjedel. Det innebär att åtgärder som gynnar vilda pollinatörer är viktiga för fler än bara vildbin.

Fokus:
Trädgård

Anisisop

Biologisk mångfald

”Förvånande hur lite vi vet om de vanligaste insekterna”

Låt maskrosorna växa, fånga kol i jorden och vårda dina daggmaskar ömt, uppmuntrar författaren och biologiprofessorn Dave Goulson läsarna i sin nya bok Den vilda trädgården. Han hoppas att fler ska våga låta sina trädgårdar vara – tänk om det stiliga glödsandbiet kommer till just dig?

Skogsträdgård

Mat & jordbruk

Skogsträdgården – ett ätbart ekosystem

Pollinerarvänliga blommor, täckodling och grävfria odlingsbäddar. Hobbyodlare blir alltmer medvetna om hur klimat och biologisk mångfald kan påverkas i det lilla. Nästa steg kan vara en skogsträdgård – en perenn odling som efterhärmar skogsgläntans ekosystem.

Köksträdgård

Mat & jordbruk

Skippa spaden i köksträdgården

Allt fler väljer trädgårdsväxter som gynnar den biologiska mångfalden. Men hur är det med mångfalden under ytan? ”Släng spaden”, uppmanar trädgårdsskribenten Bella Linde alla som vill gynna jordens mikroorganismer och skapa en klimatsmart köksträdgård.

Humla lavendel

Biologisk mångfald

Vägen till större mångfald i trädgården

Låt rabarbern gå i blom och ett hörn av gräsmattan växa fritt. Plantera bärbuskar och om plats finns – anlägg en damm. Villaträdgården kan göra skillnad för pollinerare och för den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald

Trädgårdsägare ska få mer kunskap om invasiva arter

I ett förändrat klimat förväntas hotet från invasiva främmande arter bli allt större. Många av de invasiva växterna kommer ursprungligen från privata trädgårdar.


Fästing

Kemikalier

Letar giftfria fästingmedel

Fästingar kan bära på bakterier och virus, som utöver allvarliga sjukdomar hos människor och djur kostar mycket pengar, bland annat för boskapsindustrin. Det vanligaste medlet mot fästingar är kontroversiellt då det är syntetiskt framställt, misstänkts vara giftig för människor och miljön och dessutom kan orsaka resistens. Nu letar forskare i ett nytt projekt efter ett miljövänligt och växtbaserat alternativ.

Traktor

Mat & jordbruk

Tyngre maskiner hotar matförsörjningen

Jordbruksmaskiner är i dag så tunga att de på sikt hotar livsmedelsförsörjningen i Europa, Amerika och Australien. Större och bredare däck har begränsat skadorna på markytan, men under matjorden blir jorden så packad att dess långsiktiga produktionsförmåga är hotad, enligt en ny global studie.

Helena Strömberg

Industri & Energi

Laddar för en energisnål framtid

Vad sägs om att laga middag i mikron eller att ladda mobiltelefonen med vevkraft? I framtiden tror forskare att tillfälliga strömavbrott och låg energitillgång kan bli en naturlig del av vardagen. Nu designar de produkter som är rustade för utmaningen.

Snabba uppdateringar

Klimat

Hög kolinlagring på svenska mjölkgårdar

Publicerad 23 maj 2022

Förändringar i jordbruksmarkens kolförråd kan ha stor inverkan på mjölkens klimatavtryck. En forskargrupp från SLU har undersökt hur kolförrådet har förändrats i svensk jordbruksmark under en tioårsperiod, och det visade sig att det har ökat på både mjölk-, nötkötts- och växtodlingsgårdar. Allra störst var ökningen på mjölkgårdar, där den positiva klimateffekten motsvarade 1,4 ton koldioxid per hektar och år bara i matjorden.

Mat & jordbruk

Fleråriga grödor minskar mjölkgårdars klimatpåverkan

Publicerad 20 maj 2022

I en ny studie har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet tittat på hur mycket kol som lagras i olika sorters jordbruksmark. Kolförrådet har ökat på svenska mjölk- nötkött- och växtodlingsgårdar. Mest har det ökat på mjölkgårdar, något som kan ha effekt på mölkproduktionens klimatpåverkan. Markens kolhalt hänger ihop med hur mycket vall som odlas och de högre kolhalterna på mjölkgårdarna beror troligen på att de har en stor andel fleråriga grödor.

Kemikalier

Plastpåse-skatten har fått stort genomslag

Publicerad 18 maj 2022

Årsförbrukningen av plastbärkassar var 14 kassar per person under 2021. Målet inom EU är att minska plastkassar till 40 stycken år 2025. Om vi lyckas hålla vår nuvarande nivå till 2025 innebär det att vi nått målet med råge, rapporterar Naturvårdsverket.

Industri & Energi

Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi ökade 2021

Publicerad 16 maj 2022

Växthusgasutsläppen från den svenska ekonomin ökade med 2,1 procent 2021 jämfört med 2020 enligt preliminär statistik. Utsläppen ökade framförallt från tillverkningsindustrin och energibranschen. Sveriges BNP ökade under samma tidsperiod med 4,8 procent, rapporterar SCB.

Livsstil & konsumtion

Då vågar vi lita på roboten

Publicerad 13 maj 2022

När vi spelar spel känner vi oss trygga med robotar, men när det handlar om medicinering är det inte lika lätt att känna tillit. Det visar en avhandling i datavetenskap vid Örebro universitet. I den framgår att bland annat förutsägbarhet, erfarenhet och känsla av kontroll påverkar hur pass trygga vi känner oss i samspel med robotar.
Rapsfält

Mat & jordbruk

Dyr mat har fler orsaker än kriget i Ukraina

Ukraina är en stor livsmedelsexportör och därför har kriget lett till oro för brist på mat. Enligt ny studie kan kriget orsaka högre matpriser – men inte någon global brist på livsmedel.

Daggmask

Mat & jordbruk

Daggmasken gynnas av viss växtföljd

Daggmasken – jordens hårt arbetande hjälte och jordbrukarens bästa vän – lever farligt när åkrarna plöjs. I en ny studie ser forskare att växtföljden spelar en stor roll för maskarnas välmående när jorden behöver bearbetas.

Gråsparv

Biologisk mångfald

Småfåglar i stan drabbas av våra föroreningar

Fåglar i stan lever med samma luftföroreningar som vi människor, men forskare befarar att de påverkas mer negativt. Nu undersöks talgoxar och gråsparvar i Sveriges tre största städer.

Guckusko

Biologisk mångfald

”Den lokala utrotningshastigheten är hög”

Det mesta vi tror oss veta om utrotning baseras på hur det ser ut för däggdjur och fåglar, men de representerar bara en bråkdel av vår biologiska mångfald, enligt en av forskarna bakom WWF:s Living Planet Report.

Skogsbrand

Social hållbarhet

Hur får vi till en bra krisberedskap?

Att ha en bra krisberedskap handlar inte bara om att vara förberedd inför vissa möjliga händelser. Samhället måste också kunna hantera det oväntade. Så hur gör man sig redo på det fullständigt oförutsägbara? Det undersöker forskare vid Lunds universitet.

Första maj tal

Klimat

Klimatfrågan inte prioriterad hos väljarna

Trots att de flesta svenskar tycker att miljö- och klimatfrågorna är minst lika viktiga som andra samhällsfrågor så riskerar de att överskuggas av andra frågor i den kommande valrörelsen.

Sibirien

Kemikalier

Stora mängder nanoplast i vattenprover

Höga halter av plastartiklar i nanostorlek har hittats i skogssjöar och vattendrag i Stenungsunds kommun. I ett internationellt forskningsprojekt togs prover i Gårdsjöns avrinningsområde och samtliga prover innehöll nanoplast.