164 artiklar

Biologisk mångfald

100 artiklar

Hållbara städer

44 artiklar

Industri & Energi

161 artiklar

Kemikalier

425 artiklar

Klimat

40 artiklar

Landsbygd

228 artiklar

Livsstil & konsumtion

196 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

55 artiklar

Skog

17 artiklar

Social hållbarhet

67 artiklar

Transport

160 artiklar

Vatten

Biologisk mångfald

Hipp hipp för våra bin i dag!

I dag firas honungsbin, men i vårt grannland Danmark har det utbrutit en infekterad konflikt mellan anhängare till de vilda bina och biodlarna och deras honungsbin.

Klimat

Så arbetar växter för att tackla uppvärmningen

Genom fotosyntesen absorberar växterna koldioxid ur atmosfären. Forskarna har nu undersökt hur mycket de absorberar för att bättre förstå naturens egen kolsänka.

Biologisk mångfald

Linköping inventerar gräsmattor

För att se vilka gräsmattor som kan förvandlas till ängar undviker kommunen att klippa majoriteten av gräsmattorna under maj och juni.

Mat & jordbruk

Forskarnas checklista för minskat matsvinn

Idag slängs ungefär en tredjedel av all mat som produceras. För att hålla klimatpåverkan inom planetens gränser är det avgörande att minska matsvinnet i alla led.

EU-flagga

Vatten

Hur stor del av EU-besluten baseras på vetenskap?

Till vilken grad baseras de politiska besluten på forskning? Extrakt har grävt i EU-politikens relation till vetenskapen, och hittat både framgångar och brister.

Vatten

”Östersjön mår sämre än någonsin”

Ett område runt Gotland på ungefär 60 000 kvadratmeter uppges nu vara helt syrefritt, vilket innebär att varken fisk eller andra bottenlevande djur kan leva där.

Snabba uppdateringar

Hållbara städer

Svenskarna använder en miljard engångsmuggar varje år

Publicerad 20 maj 2019

Varje år använder vi svenskar uppskattningsvis mellan en halv och en miljard engångsmuggar. Men engångsmuggen är klart sämre för klimatet än en flergångsmugg, det visar en ny livscykelanalys som gjorts på uppdrag av Håll Sverige Rent.

Skog

Film om skogen guldvinnare

Publicerad 17 maj 2019

En film om den svenska skogens roll i klimatomställningen har fått guld i klassen miljödokumentärer vid den internationella filmfestivalen World Media Festival i Hamburg. “Skogen – räcker den?” handlar om hur förväntningarna på den svenska skogen växer snabbare än skogen själv.

Klimat

Max fällda för vilseledande reklam

Publicerad 16 maj 2019

Hamburgerkedjan Max vilseleder konsumenter när de säger att ”För varje tugga hjälper du till att rädda klimatet”. Det anser Reklamombudsmannen (RO) som fäller företaget för påståendet.

Biologisk mångfald

Ingen fisk får helt grönt ljus i WWF:s guide

Publicerad 15 maj 2019

Varje år rankar WWF status för fiskarter, och i årets ranking får ingen fisk helt grönt ljus. Organisationen uppmanar att följa miljömärkningar.

Klimat

Därför varierar Arktis istäcke

Publicerad 14 maj 2019

Havsisen i Arktis minskar långsiktigt till följd av global uppvärmning, men mängden is varierar även kraftigt från år till år. En ny studie visar att det framförallt beror på variationer i temperaturen i atmosfären ovanför isen.

Air conditioner

Kemikalier

Så kan uppvärmningen minska med halv grad

Syntetiska köldmedier har ofta flera tusen gånger starkare klimateffekt än koldioxid. Nu pågår en utfasning av dessa kraftiga växthusgaser. Lyckas vi kan den globala uppvärmningen minska med en halv grad till år 2100.

Klimat

”Utvecklingen går åt fel håll”

Klimatpåverkande utsläpp ökade med en procent under 2018 visar preliminära siffror. Det behövs flera åtgärder och styrmedel för att trenden ska vika neråt.

Landsbygd

Beredskap inför sommar och torka

Spåren av torkan 2018 lever fortfarande kvar hos många jordbruksföretag. Det går inte att förutsäga hur vädret kommer att bli i sommar, men Jordbruksverket uppger att de har god beredskap.

Johan Rockström

Klimat

”Vi måste engagera oss i hela planeten”

Johan Rockström har länge varit ett välkänt namn i klimatkretsar. I höstas flyttade han till Tyskland och blev chef för ett tyskt forskningsinstitut. Målet? Att kunna påverka ännu mer.

Biologisk mångfald

Krafttag krävs nu för att hejda artutrotning

I dag presenterar FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, en rapport över det globala tillståndet för biologisk mångfald. Rapporten visar en olycksbådande framtidsbild.

Klimat

Nya uppgifter: Sjöfart släpper ut mer än flyget

En ny rapport från SMHI visar att statistik för utsläppen från internationell sjöfart är felaktig. Branschen släpper i verkligheten ut nästan dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser än vad som tidigare har varit känt.

Biologisk mångfald

”Den biologiska mångfalden är hårt trängd”

Endast 20 procent av Sveriges naturtyper och 40 procent av arterna mår bra. Det visar en rapport Naturvårdsverket gjort till EU.