Dricker vatten

Kemikalier

Ungas ackumulering av PFAS tio gånger högre än vuxnas

Ungdomar samlar på sig mer märkbara koncentrationer av PFAS från dricksvattnet än vuxna – redan vid låga föroreningsnivåer. Det konstaterar forskare vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, som bedömer att låga PFAS-nivåer i dricksvatten kommer bli en allt viktigare exponeringskälla för de svårnedbrytbara kemikalierna i framtiden.

Havsbotten

Industri & Energi

Norge stäms för planer på djuphavsgruvor

Norge är ett av världens första länder som öppnar för gruvdrift på havsbotten – ett kontroversiellt beslut som bland annat WWF riktat skarp kritik mot. Nu stämmer miljöorganisationen den norska staten.

Humla

Mat & jordbruk

Svettiga humlor pollinerar sämre

När temperaturen stiger pollinerar humlorna mindre intensivt. Nu undersöker forskare vad det innebär för matproduktionen i en framtid med varmare klimat.

Kolonilott

Biologisk mångfald

Trädgårdstider

Nu börjar trädgårdens växter titta fram igen. Men vissa trädgårdsväxter riskerar att bli invasiva. Hur ska trädgårdsägare som vill bidra till den biologiska mångfalden agera? Och hur kan vi få till den bästa köksträdgården? Släng spaden är ett av råden.

Trichius fasciatus

Biologisk mångfald

”Utan insekterna har vi inte en chans”

Med sin bok om skogen fick biologiprofessorn Anne Sverdrup-Thygeson såväl sina landsmän i Norge som oss svenskar att se livet i skogen med nya ögon. Men allt började med insekterna.

Flyg

Klimat

Konferenser slukar forskarnas CO2-budget

Enligt en ny studie från bland annat Lunds universitet orsakar internationella forskningskonferenser stor klimatpåverkan, men det finns sätt att minska utsläppen.

Almträd

Skog

Genteknik ett förslag för att bromsa almsjukan

Genmodifiering föreslås som en möjlig metod för att rädda alm och ask från alm- och askskottsjukan. Det framgår av den utredning som i dagarna överlämnades till regeringen.

Snabba uppdateringar

Mat & jordbruk

Ökad kaffeimport inför EU:s avskogningslag

Publicerad 24 maj 2024

EU:s avskogningsförordning, som ska förhindra handel med varor som bidrar till avskogning och skogsförstörelse runt om i världen, har fått europeiska kaffeimportörer att öka hastigheten på importer från kaffeländer i Afrika och Centralamerika. Det skriver Reuters. Förordningen om avskogning börjar gälla 30 december 2024 och då förbjuds försäljning av till exempel kaffe och palmolja som odlas på nyligen avskogad mark. Kaffe är en av de grödor som bidrar mest till skogsskövling.

Så ser svenskar på skogsavverkning

Publicerad 22 maj 2024

De flesta svenskar vill att det ska avverkas lika mycket eller mindre skog jämfört med i dag, visar en studie från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Det är första gången allmänhetens inställning till skogsavverkning undersöks i Sverige, skriver lärosätet i en nyhetsartikel om studien.

Klimat

Prislappen för att fasa ut kol

Publicerad 19 maj 2024

Att sluta använda kol som energikälla är nödvändigt för att stoppa klimatförändringarna, men det kan få negativa konsekvenser för länder, samhällen och arbetare som är beroende av kol för sin försörjning. Forskare vid Chalmers och Central European University i Österrike har studerat nationella planer för utfasning av kol runt om i världen och funnit att mer än hälften av planerna inkluderar ekonomisk kompensation till berörda parter. Den planerade kompensationen uppgår globalt till 200 miljarder dollar, men då räknar man inte med Kina och Indien, de två största användarna av kol, men där det för närvarande inte finns några planer på att sluta använda kol. Studien visar också att om Kina och Indien beslutar sig för att fasa ut kolet så snabbt som krävs för att nå klimatmålen från Paris, med en kompensationsplan som matchar de som finns i andra länder, så skulle det kosta uppemot 2 biljoner dollar, enligt Chalmers.  

Industri & Energi

Rekordsatsning på forskning om effektivare kärnkraft

Publicerad 17 maj 2024

I ett nytt stort forskningsprojekt på Chalmers ska det som kallas fjärde generationen kärnkraft undersökas. Förhoppningen är att utveckla ett kärnkraftsystem som väsentligt minskar behovet av nytt uran, och som lämnar efter sig mindre långlivat avfall. Det är Energimyndigheten som satsar 50 miljoner kronor på projektet.

Biologisk mångfald

Ny studie visar vilka mossor som riskerar att dö ut

Publicerad 15 maj 2024

Flera europeiska arter av mossor hotas av utrotning och klimatförändringarna försämrar deras chanser ytterligare. Forskare från bland annat Naturhistoriska riksmuseet har i en ny studie undersökt hur man kan identifiera mossor som löper särskilt stor risk att dö ut. De ser att små mossor och mossor med svårspridda sporer är särskilt utsatta tillsammans med arter som lever i miljöer som riskerar att minska eller försvinna, som på alptoppar eller oceaniska öar.

Flod

Industri & Energi

Här har saltkraften störst potential

Saltkraft eller ”blå energi” är en outnyttjad resurs i Sverige. Den fossilfria energikällan har potential att täcka 13 procent av vårt energibehov - åtminstone i teorin.

Foto: Thor Balkhed

Industri & Energi

Genombrott för miljövänligt och billigt batteri

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat ett billigt och miljömässigt hållbart batteri som banar väg för grön energiförsörjning. Det nya batteriet kräver ingen brytning av sällsynta metaller.

Kemikalier

Så kan oljeätande svampar sanera förorenade områden

Under kalla kriget lagrades stora mängder flygbränsle i en gruva i Stockholms skärgård. Saneringsarbetet har länge gått trögt, men forskaren Magnus Ivarsson och hans kollegor renar nu gruvan – med hjälp av oljeätande svamp. Efteråt återstår bara vatten och svamp. Hur är det möjligt?

Vatten

Många sjöar har akuta hälsoproblem

Problem med andning, cirkulation och infektioner kanske leder tankarna till människans hälsa men det är faktiskt några exempel på utmaningar som drabbar våra sjöar.

Fartyg

Vatten

Fartygens utsläpp kostar samhället miljarder

Utsläpp från fartyg som renar avgaser med skrubber orsakar stora miljöproblem i Östersjön – och stora kostnader för samhället. Enligt en ny studie av forskare vid Chalmers motsvarade föroreningarna i Östersjön över sju miljarder kronor mellan 2014 och 2022.

Skaljacka

Livsstil & konsumtion

Bra deal att köpa begagnad jacka

Återbrukade skaljackor håller bra kvalitet, visar en studie där forskare från Mittuniversitetet har jämfört plaggens funktion i relation till pris. Resultatet visar att det inte bara är bra för miljön att handla jackan second hand. Det är dessutom ett ekonomiskt klipp.

Jordbruk

Mat & jordbruk

Jordbrukets största utmaningar vid kris

Ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge har kastat ett nytt ljus på frågan om livsmedelsberedskap och självförsörjande. Men att växla upp det svenska jordbruket för att producera mer mat är inte det enklaste – snarare behöver vi lära oss att äta annorlunda.

Transport

Vägmarkeringar läcker mikroplast

Slitna vägmarkeringar orsakar utsläpp av mikroplaster, enligt en ny studie från VTI, finansierad av Naturvårdsverket.