277 artiklar

Biologisk mångfald

198 artiklar

Hållbara städer

132 artiklar

Industri & Energi

208 artiklar

Kemikalier

631 artiklar

Klimat

100 artiklar

Landsbygd

428 artiklar

Livsstil & konsumtion

274 artiklar

Mat & jordbruk

77 artiklar

Skog

84 artiklar

Social hållbarhet

85 artiklar

Transport

198 artiklar

Vatten

Biologisk mångfald

Trädgårdsägare ska få mer kunskap om invasiva arter

I ett förändrat klimat förväntas hotet från invasiva främmande arter bli allt större. Många av de invasiva växterna kommer ursprungligen från privata trädgårdar.

Mat & jordbruk

Vill hitta smarta styrmedel för mat

Att äta mer växtbaserat och mindre kött är bra för både hälsan, klimatet och plånboken. Ändå är köttkonsumtionen fortsatt hög i Sverige. Kan styrmedel vara lösningen?

Hållbara städer

Renare luft under vårens restriktioner

En jämförelse som Naturvårdsverket har gjort visar att halterna av luftföroreningar på flera håll i landet är betydligt lägre våren 2020 jämfört med samma period tidigare år. Framförallt är det kvävedioxid som har minskat.

Hållbara städer

Stadslivet totalförändrat under pandemin

Hur använder vi staden under pandemin? Det mesta har blivit annorlunda – arbete, umgänge och fritid – visar resultatet av en enkätundersökning från KTH.

Biologisk mångfald

Ålgräs återplanteras i Kosterhavet

Ålgräsängar är oumbärliga för den biologiska mångfalden i havet. De stabiliserar havsbotten, förbättrar vattenkvalitén och tar upp näring och kol ur vattnet. I sommar ska 64 000 skott ålgräs återplanteras – för hand av dykare – i Kosterhavet.

Biologisk mångfald

EU:s nya miljöstrategier får tummen upp

Om tio år ska minst 25 procent av jordbruket vara ekologiskt. Användningen av kemiska bekämpningsmedel ska halveras och minst 30 procent av land- och havsområden ska skyddas. Det är delar av innehållet i EU:s nya strategier för biologisk mångfald och hållbar livsmedelsproduktion – som får tummen upp från flera håll.

Snabba uppdateringar

Industri & Energi

Enklare att återvinna batterier med ny metod

Publicerad 29 maj 2020

Forskare vid Stockholms universitet presenterar i en studie en ny metod för att återvinna gamla batterier. Med metoden blir de nya hybridbatterierna som tas fram av det återvunna materialet både billigare och bättre, enligt forskarna.

Mat & jordbruk

Ny bild av samisk mat historiskt

Publicerad 27 maj 2020

Den gängse bilden av samisk kultur i historieforskningen är att den varit likriktad och utan större influenser utifrån under århundraden. En ny avhandling i arkeologi om matkulturen i Sápmi ger nu en annan bild av samisk historia. Bland annat har ren inte alltid varit vanligt på menyn.

Social hållbarhet

Kvinnors dubbla ansvar påverkar hälsan

Publicerad 25 maj 2020 • Uppdaterad: 29 maj 2020

Kvinnors dubbla ansvar för både arbete och familj förkortar livslängden och ökar den stressrelaterade dödligheten, enligt en rapport från IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Biologisk mångfald

Humlor biter plantor för att de ska blomma tidigare

Publicerad 22 maj 2020

Humlor är beroende av blommornas pollen. En av humlornas strategier när det finns för lite pollen är att aktivt skada växter för att stimulera en tidigare blomning. Det menar forskare från Frankrike och Schweiz. I en ny studie har de kunnat se hur humlor biter i plantor som inte ännu har börjat blomma, något de också har fångat på film.

Social hållbarhet

Många barn trivs i skolan

Publicerad 20 maj 2020

Sex av tio barn i åldern 12 till 18 år trivs mycket bra i skolan, där de flesta har vänner att umgås med. Vart fjärde barn önskar dock att det var färre prov och läxförhör. Flickor lägger mer tid än pojkar på läxläsning. Sju av tio flickor läser läxor tre timmar eller mer varje vecka, rapporterar SCB.

Vatten

”Det är slemmigt, men väldigt användbart”

Extrakt träffar algforskaren Sophie Steinhagen som förklarar varför hon tror att grönalger kommer att få en allt mer central roll i framtiden. Både som ingrediens i mat, mediciner och hygienprodukter.

Kemikalier

Lite återvunnen plast återanvänds

Enligt EU:s plaststrategi ska alla plastförpackningar på den europeiska marknaden kunna återanvändas eller återvinnas på ett kostnadseffektivt 2030. Samtidigt går majoriteten av plastförpackningarna i Sverige och EU i dagsläget till energiåtervinning, visar en ny rapport.

Klimat

Sjukdomar gynnas av klimatförändringarna

Just nu har vi fullt upp med att hejda framfarten av covid-19, men runt hörnet väntar fler sjukdomar som riskerar att spridas i takt med stigande temperaturer.

Klimat

Positiv trend för utsläppen i fjol

Ny preliminär statistik visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade förra året. Utsläppen minskade både inom industrin och inrikes transporter, vilka står för ungefär två tredjedelar av Sveriges utsläpp.

Social hållbarhet

En virtuell high five skapar närhet i det digitala mötet

Farmor på en plats och barn och barnbarn på en annan. Så ser situationen ut för många just nu – men det går att känna närhet i digitala möten, trots det fysiska avståndet. En viktig ingrediens är humor, konstaterar forskare vid Linköpings universitet i en ny studie.

Bilbatteri

Industri & Energi

Ett steg närmare cirkulär bilbatterimarknad

Elbilsmarknaden förväntas öka kraftigt de närmaste åren. Trots det finns ännu ingen storskalig återvinning i Europa för alla de komponenter som batterierna innehåller. Men det är på väg att ändras, i Västerås står nu en pilotanläggning på plats.

Klimat

”Förtroendevalda får inte missa möjligheten”

Mindre än två år efter att Greta Thunberg inledde sin skolstrejk för klimatet har samhället ändrat skepnad och flygplanen står nu stilla. Men vilken värld väntar efter coronakrisen?