228 artiklar

Biologisk mångfald

153 artiklar

Hållbara städer

95 artiklar

Industri & Energi

188 artiklar

Kemikalier

536 artiklar

Klimat

78 artiklar

Landsbygd

340 artiklar

Livsstil & konsumtion

244 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

68 artiklar

Skog

41 artiklar

Social hållbarhet

75 artiklar

Transport

181 artiklar

Vatten

Longyearbyen

Klimat

Kartor ger missvisande bild av Arktis

Öppna världskartan i Google Maps och titta på Arktis. Då får du se ett stort blått hav. Den arktiska isen verkar redan ha smält? Populära kartor över området ger en snäv och ibland rent felvisande bild, menar statsvetaren Helena Gonzales Lindberg.

Hållbara städer

”Mindre luftföroreningar räddar liv inom veckor”

När luftföroreningar minskar förbättras människors hälsa omedelbart. Astma och hjärtattacker minskar, spädbarn föds friskare och inom några veckor minskar antalet dödsfall. Det konstaterar forskare på University of Illinois i Chicago.

Klimat

WMO: Allvarligt läge för klimatet

Inför klimatmötet COP 25 i Madrid sammanfattar FN:s världsmeteorologiska organisation WMO klimatförhållanden under 2019 och det senaste årtiondet.

Ekoby

Hållbara städer

Ekobyar inspirerar till hållbart boende

Kan ekobyar bidra till att möta de utmaningar som samhället står inför när det gäller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet? Ja, enligt forskare, som menar att svenska ekobyar ännu inte utnyttjar sin fulla potential.

Klimat

Vad står på spel vid klimattoppmötet?

Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, svarar på frågor med anledning av klimatmötet COP25 i Madrid som inleddes under måndagen.

Livsstil & konsumtion

Vi skäms över våra klädinköp

En studie från Göteborgs universitet visar att vi i stället för att fundera kring hur hållbar klädindustrin egentligen är, riktar kritiken mot oss själva. 

Snabba uppdateringar

Biologisk mångfald

Så mår fåglarna på våra strandängar

Publicerad 6 december 2019

Bland fåglarna på våra strandängar går det bra för gäss, måsar, trutar och tärnor. Vadare och änder går det sämre för, liksom för den sydliga gulärlan. Det konstateras i en ny rapport om läget för fåglar på havsstrandängar i södra Sverige. Bakom rapporten står länsstyrelserna i södra Sverige. Flera åtgärder har genomförts för att förbättra situationen för vadarna och rapporten tar också upp vilken effekt dessa har haft.

Industri & Energi

Nyregistrerade bilar ökade i november

Publicerad 4 december 2019

Under november 2019 nyregistrerades 31 126 personbilar. Det är en ökning med 18,1 procent jämfört med november föregående år, rapporterar SCB.

Livsstil & konsumtion

Svensk konsumtion ger stora utsläpp i utlandet

Publicerad 2 december 2019

Ny statistik visar att den svenska konsumtionens klimatpåverkan är cirka nio ton per person och år. För att hålla den globala uppvärmningen under två grader behövs omfattande åtgärder från såväl politiker och näringsliv som från privatpersoner för att minska utsläppen till ett ton per person, rapporterar Naturvårdsverket.

Livsstil & konsumtion

Låg grön aktivitet i svenska företag

Publicerad 29 november 2019

Trots ett stort globalt engagemang i klimatfrågan är det bara ett fåtal anställda inom svenska företag som tar initiativ till miljöprojekt på jobbet. Och det är inte miljöaktivister som gör det, utan i första hand personer som är vana att driva förnyelseprojekt inom andra områden, rapporterar Uppsala universitet.

Social hållbarhet

Rappare fick fler att vilja rösta

Publicerad 27 november 2019

När den brittiske rapparen Stormzy i måndags uppmanade sina fans att registrera sig för att rösta i det kommande brittiska valet ökade antalet registrerade med 236 procent. En stor del av de registrerad var unga mellan 25 och 34 år, rapporterar Independent. Enligt Sveriges Television har även Hugh Grant uppmanat britterna att rösta, med ett hot om att spela in en ny romantisk komedi om de inte gör det.

Köpstopp

Livsstil & konsumtion

Köpstopp – enklare än du tror

Köpstopp – Ett startskott för ett sundare förhållningssätt till konsumtion – eller en bantningskur med stor risk för återfall?

Klimat

”Offentlig upphandling – ett kraftigt styrmedel”

Ett nytt innovationsprojekt ska få svenska kommuner och myndigheter att göra mer hållbara inköp. Det är IVL, Svenska miljöinstitutet, som har fått medel från Vinnova för att utveckla en klimatanpassad offentlig upphandling.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald genomsyrar alla hållbarhetsmål

Värnande av biologisk mångfald påtalas tydligt i två av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, men detta speglar inte den fulla nyttan av denna mångfald.

Livsstil & konsumtion

Tillväxt eller nerväxt?

Hur skulle samhället se ut om social och ekologisk hållbarhet prioriterades? Extrakt har träffat forskaren som tycker det är dags att utmana tillväxtbegreppet.

e-handel

Livsstil & konsumtion

Så e-handlar du mer hållbart

De långa transportavstånden för e-handelns returer är en fråga som har lyfts alltmer den senaste tiden. Att avstå från inköp är naturligtvis det bästa alternativen för miljön, men det finns ändå några sätt att minska miljöpåverkan när du handlar på nätet.

Livsstil & konsumtion

Fler vill laga sina kläder

Allt fler svenskar köper kläder begagnat. Det visar en undersökning som Naturvårdsverket har genomfört. Samma undersökning visar också att intresset för att laga trasiga kläder har ökat, liksom intresset för att hyra klädesplagg.

Skogsgödsling

Skog

Skogsgödsling – miljöhot eller klimatinsats?

Skogsgödsling kan vara ett verktyg i kampen mot klimatkrisen. Det tror forskare vid SLU som undersöker metoden i ett nytt projekt. Genom att intensifiera skogsbruket kan man minska mängden koldioxid i atmosfären, men det finns en baksida.