Plast

Kemikalier

Planetär gräns överskrids för miljögifter

Mänskligheten har överskridit en planetär gräns för miljögifter och förorenande ämnen, det är slutsatsen från ett internationellt forskarteam som har undersökt hur stabiliteten i planetens system påverkas av syntetiska kemikalier.

Tofu

Mat & jordbruk

Nytt projekt synar riskerna med växtbaserad kost

Allt fler slopar köttet och går över till växtbaserad kost. Samtidigt saknas kunskap om vad proteinskiftet egentligen får för konsekvenser för hälsan, menar Ann-Sofie Sandberg, professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers tekniska högskola.

Biologisk mångfald

Storspoven och sånglärkan fortsätter minska

Sånglärkan, storspoven och tofsvipan är några av våra fåglar som det går dåligt för. De hör alla hemma i jordbrukslandskapet – som blir allt fattigare på fåglar. Det visar Birdlifes genomgång av läget för Sveriges fåglar.

Livsstil & konsumtion

Populärt att göra nya produkter av gammal plast

Att tillverka nya produkter av återvunnen plast är hett. Det är så attraktivt att det råder konkurrens om plastavfallet, åtminstone vissa delar av det. Fortfarande finns det många plastförpackningar som det saknas bra metoder för att återvinna.

Vattenkraftverk

Vatten

”Vattenkraft kan miljöanpassas med små förluster”

Det går att genomföra miljöåtgärder i reglerade älvar utan större förluster i vattenkraftsproduktion, enligt en ny studie från Umeå universitet

Cyklar

Livsstil & konsumtion

Så kan en cirkulär ekonomi bli hållbar

Den dominerande synen på cirkulär ekonomi är i själva verket inte särskilt hållbar, enligt forskare. I ett nyligen avslutat projekt lyfter de bland annat fram småskaliga initiativ och en breddad debatt för att sluta kretsloppen.

Snabba uppdateringar

Kemikalier

Klimat- och miljöministern ställer sig bakom forskarnas upprop

Publicerad 17 januari 2022

– Mitt svar är glasklart: det gör jag med glädje. Det beskedet ger miljöminister Annika Strandhäll som svar på ett upprop från svenska forskare att verka för FN-panel mot miljögifter. – Jag tycker det är oerhört glädjande att Sverige fortsatt vill vara i framkant vad gäller miljögiftsfrågor, säger Ingrid Ericson Jogsten i ett pressmeddelande från Örebro universitet.

Klimat

Minskning av djur försämrar växternas resiliens

Publicerad 14 januari 2022

Minskningen av fåglar och däggdjur i landskapet får stor effekt även på växterna. I en studie i Science konstateras att när djuren minskar på en plats får växterna svårare att sprida sig till mer lämpliga växtplatser när klimatet försämras.

Hållbara städer

”Återupprätta kopplingen mellan stadsplanering och folkhälsa”

Publicerad 12 januari 2022

Innan vaccin blev vanliga på 1940-talet var stadsplanering och folkhälsopolitik enda sättet att bekämpa epidemier. Med undantag för smittkoppor har vaccin aldrig ensamt besegrat smittsamma sjukdomar. Guy Baeten, professor i urbana studier vid Malmö universitet, uppmanar till en återupprättad koppling mellan stadsplanering och folkhälsa.

Kemikalier

Namninsamling för internationell panel om miljögifter

Publicerad 10 januari 2022

Ett hundratal forskare kräver i en namninsamling att klimat- och miljöminister Annika Strandhäll verkar för att inrätta en internationell panel om miljögifter, rapporterar Stockholms universitet.

Biologisk mångfald

Forskare: Den biologiska mångfalden i insjöar måste prioriteras

Publicerad 5 januari 2022

Den biologiska mångfalden i insjöar, våtmarker och vattendrag måste prioriteras. Det menar en grupp forskare från 38 olika länder, bland annat Sverige. I ett öppet brev föreslår de 15 prioriterade forskningsområden samt åtgärder för att bevara biologisk mångfald i sötvattensystem.
Värmebölja

Klimat

Senaste sju åren rekordvarma

Globalt sett är de senaste sju åren de varmaste som uppmätts och 2021 är det femte varmaste året sedan förindustriell tid. Det konstaterar Copernicus klimattjänst som nu sammanställt klimatdata för världen 2021.

Myrmarker

Klimat

Torvens förmåga att binda kol kritiskt för klimatet

Myrarnas förmåga att binda koldioxid är en viktig pusselbit i klimatarbetet. Men vitmossa, som bildar myrarnas kolrika torv, växer inte självklart mer när koldioxidhalten ökar. Myren får inte vara för torr – och inte heller för blöt, enligt ny forskning.

Vindkraft

Klimat

”Klimatarbetet måste accelerera ytterligare”

2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp. Tekniken som behövs för att nå dit är känd och kostnaden blir ofta marginell i konsumentledet. Ändå går omställningen alldeles för långsamt. Det är slutsatsen i en ny rapport, där lärdomar för att öka takten i klimatarbetet presenteras.

Gran drabbad av granbarkborre

Skog

Skogsstyrelsen varnar för farliga granskogar

Sverige har ovanligt stora volymer död granskog, efter granbarkborrens framfart sedan 2018. Nu varnar Skogsstyrelsen allmänheten: risken för fallande träd är överhängande i de drabbade skogarna.

Julgransbelysning

Kemikalier

LEC nästa steg efter LED-lampan?

För att spara el beslutade EU att förbjuda glödlamporna 2013. LED-lampor, som ersatte glödlampor, är energieffektiva, men innehåller kvicksilver. Vid Umeå universitet forskar man nu på en ny – metallfri – ersättare .

Traktor i odlingslandskap

Mat & jordbruk

Ekologisk odling inte alltid bäst för miljön

Ekologisk odling kräver mer mark än konventionell odling. När en större markanvändning tas med i beräkningar av näringsläckage och utsläpp av växthusgaser är det inte säkert att ekologisk odling har den minsta miljöpåverkan.

Läser

Klimat

Fiktionen visar hur vi tänker om framtidens mat

Kommer vi att äta upp varandra, leva på rester från tidigare civilisationer eller hämta inspiration och kunskap från ursprungsbefolkningars sätt att leva? I ett nytt projekt ska forskare ta reda på hur framtida matsystem och matvanor beskrivs inom klimatfiktionen.