Bottentrålning

Vatten

Grekland först ut i Europa att förbjuda bottentrålning

Bottentrålning förbjuds i Greklands samtliga skyddade marina områden. Det meddelade landets premiärminister på den internationella havskonferensen Our Ocean Conference.

Älg

Biologisk mångfald

Älgvandringen markerar vårens intåg

Snart är det dags för nypremiär av SVT:s satsning ”Den stora älgvandringen”, ett program som engagerar många tittare, men vad är det egentligen som lockar? Det undersöks nu av forskare som också studerar dataspel och appar för att förstå hur ny teknik påverkar vår relation till naturen.

Under jord

Industri & Energi

Mänskliga aktiviteter hotar underjordens känsliga ekosystem

Långt ner under marken finns ett i stort sett outforskat ekosystem dominerat av mikroorganismer. Denna underjordiska värld brukar betraktats som närmast orörd, men en ny studie visar att den bilden inte stämmer.

Brandskum

Kemikalier

Svårt att rena PFAS-förorenad mark

Det finns numera bra metoder för att rena PFAS-förorenat vatten, men fortfarande saknas effektiva sätt att rena jord. I brist på lösningar för förorenade områden testar forskare i stället att låsa fast ”evighetskemikalierna” i marken.

Bensinpump

Klimat

Forskarnas tips för lyckad klimatpolitik

Hur ska politikerna bete sig för att vi ska få klimatpolitiska styrmedel fungerar också i praktiken? Det har forskare tagit reda på.

Hyreshus

Hållbara städer

Svårt bli av med stämpeln utsatt område

Trots insatser kan det vara svårt att förändra bilden av ett utsatt område. Det visar en ny studie, där utvecklingen för området Gårdsten i Göteborg har analyserats. Även om de boende är positiva till satsningar som görs upplever de att området fortsätter vara stigmatiserat.

Snabba uppdateringar

Klimat

Forskare argumenterar för höjd markvattennivå

Publicerad 19 april 2024

De senaste åren har det gjorts stora satsningar på återvätning av våtmarker, ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser. I en ny bok skriver forskare vid Göteborgs universitet hur återvätning bäst görs för största möjliga effekt. I boken argumenterar de för att markvattennivån borde höjas ytterligare och så snart som möjligt, något som kan påverka jordbruks- och skogsbruksmarker – det finns metoder för att odla trots höjda vattennivåer, menar de.

Fler laddstationer via klimatklivet

Publicerad 17 april 2024

Antalet laddstationer som fick stöd genom Klimatklivet ökade markant år 2023 jämfört med tidigare år, visar en lägesbeskrivning som Naturvårdsverket har lämnat till regeringen. Det är framför allt laddpunkterna för boende och anställda som har blivit fler, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. För elektrifieringen är även de publika laddstationerna viktiga, inte minst för att de möjliggör långa resor med elfordon.

Klimat

Nionde månaden globalt över 1,5°

Publicerad 13 april 2024

Mars 2024 fortsatte den extremt långa sviten av globalt rekordvarma månader som pågått sedan juni 2023. För nionde månaden i rad låg den globala medeltemperaturen över de 1,5° som anges i Paris-avtalet från 2015, rapporterar SMHI.

Transport

Störst olycksrisk med egen elsparkcykel

Publicerad 12 april 2024

Olycksrisken för elsparkcyklar är större med sparkcyklar för privat bruk än med hyrvarianter som finns på stan. Det beror bland annat på att de privata sparkcyklarna är mindre och har sämre bromsprestanda. Privatpersoner vill ofta ha ett lätt, smidigt och prisvärt fordon som går att fälla ihop, medan hyrfordonen har större hjul och bättre styr- och bromsförmåga. Det framgår av en ny studie vid Chalmers, där bromsförmåga och andra egenskaper hos olika sparkcyklar har jämförts.

Hållbara städer

Fler barrträd kan ge bättre stadsluft

Publicerad 10 april 2024

Luftföroreningar är ett problem i svenska städer och en lösning är att plantera mer träd och växter. Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Göteborgs universitet undersöker vilka växter som är bäst på att ta upp föroreningar, och pekar särskilt på barrträdens potential. – Vi tror att val av trädarter samt hur träden placeras i den urbana miljön spelar stor roll, säger Malin Gustafsson, forskare och projektledare, i ett pressmeddelande från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Gruva

Industri & Energi

Vibrationer från gruvindustrin en möjlig energikälla

I en ny internationell studie undersöker forskare från bland annat Sverige potentialen hos en teknik som kan öka tillgången till förnyelsebar energi.

Plastpåse

Livsstil & konsumtion

Experiment visar nedskräpningens värstingar

Cigarettfimpar är det vanligaste plastskräpet, visar en studie där allmänheten och skolklasser har hjälpt forskare att kartlägga nedskräpningen. Fast det som förvånar mest är kanske inte fimparna utan plastpåsarna.

Getväppling

Biologisk mångfald

Väcker igenvuxna betesmarker till liv

I en backe med granar, brännässlor och hallonsnår får Emil V. Nilsson syn på en ensam kattfot. Det blir början på en restaurering av en igenvuxen betesmark – inte av längtan efter det traditionella jordbrukslivet, utan för att väcka ängs- och hagmarksarter till liv innan det är för sent. En räddningsaktion.

Avloppsvatten

Kemikalier

Forskare testar AI för att hitta kemikalier

Vattenprover från reningsverk kan innehålla tusentals olika kemikalier, varav majoriteten är ofarliga medan vissa är mycket giftiga. Forskare vid Stockholms universitet ska nu utveckla en AI-modell för att hitta potentiellt giftiga kemikalier i dessa prover.

ALger

Biologisk mångfald

Tidigare algblomning kan rubba ekosystemets balans

Östersjöns algblomning kommer i dag en vecka tidigare jämfört med tio år sedan. Men det gäller bara växtplankton, något som kan leda till problem i havets ekosystem.

Plantering

Biologisk mångfald

”Vi behöver ta trädgårdsskötsel på större allvar”

Trädgården är platsen där hobbyodlare ser effekterna av klimatförändringar och vill bidra till en bättre värld. Men hur navigerar trädgårdsägare i en strid ström av information, som inte alltid baseras på fakta? Kanske är det trädgårdens låga status som sätter käppar i hjulen när odlingsentusiaster försöker göra rätt.

Vete

Mat & jordbruk

Kvarnarnas stora svinn förvånar forskarna

Svinnet från livsmedelsindustrin är sex gånger större än man tidigare trott, och allra störst är problemet på kvarnar och bagerier. Här ligger det årliga svinnet på 83 000 ton, och en stor del är nyttigt vetekli som borde hamna i våra magar.

Byggarbetsplats

Hållbara städer

Byggprojekt kan öka risken för översvämning

Forskare uppmanar till försiktighet när nya bostadsområden byggs i stadsnära skogar. Ett aktuellt byggprojekt i norra Göteborg kan enligt en ny studie öka risken för översvämning i stadens centrum.