224 artiklar

Biologisk mångfald

148 artiklar

Hållbara städer

90 artiklar

Industri & Energi

186 artiklar

Kemikalier

522 artiklar

Klimat

77 artiklar

Landsbygd

327 artiklar

Livsstil & konsumtion

242 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

67 artiklar

Skog

34 artiklar

Social hållbarhet

73 artiklar

Transport

181 artiklar

Vatten

Kemikalier

”Det är som att odla fram resistens”

Trots att det är över ett decennium sedan de första larmrapporterna om läkemedelsindustrins utsläpp i miljön kom, så saknas fortfarande regleringar på området. Men det vill Sverige råda bot på.

Homo Colossus

Klimat

Hur mycket väger du, egentligen?

20 000 kilo. Det är svenskens genomsnittsvikt om vi – utöver de kalorier vi äter – inkluderar den energi vi använder i vår vardag. Detta ska nu visualiseras i ett nytt forsknings- och konstprojekt.

Klimat

Barn drabbas hårt av klimatförändringar

Barn drabbas särskilt hårt av klimatförändringarna begränsas, enligt årets rapport i serien The Lancet Countdown.

Bildreportage

Skog

Ett grönare Island

Aska, vulkanisk sten och lavafält. Island är det land i Europa med minst andel skog. Trots åratal av trädplantering står skogen bara för 1-2 procent av markerna. Nu kämpar forskarna mot klockan.

Mat & jordbruk

Så blev matavfall en miljöfråga

Det senaste decenniet har matavfall gått från att vara en ickefråga till att bli en miljöfråga i fokus, både i samhället i stort och i livsmedelshandeln.

Kemikalier

Kemikalieutredning överlämnad till regeringen

Under hela livet utsätts människor för komplexa blandningar av mer eller mindre farliga kemikalier. Hur påverkar det oss? Vems är ansvaret och vad bör göras?

Snabba uppdateringar

Mat & jordbruk

Spannmålsskörden nästan dubbelt så stor som ifjol

Publicerad 18 november 2019

Årets totalskörd av spannmål beräknas till 6,1 miljoner ton. Den är 15 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren, och 88 procent större än förra året, då det var missväxt på grund av torkan och värmen. Torrt väder har dock minskat skördeutfallet på en del håll även i år, rapporterar SCB.

Klimat

Ny metod visar högre utsläpp för inrikes sjöfart

Publicerad 14 november 2019

Utsläpp av både växthusgaser och luftföroreningar från inrikes sjöfart är mer än dubbelt så stora de senaste åren jämfört med tidigare beräkningar. Det visar resultatet av en ny metod som tagits fram i samarbete mellan SMHI, Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Livsstil & konsumtion

Ökad hushållskonsumtion i september

Publicerad 11 november 2019

Hushållens konsumtion ökade med 3,7 procent i september 2019, jämfört med september 2018, i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Det rapporterar SCB.

Klimat

Växthusgasutsläppen ökade andra kvartalet

Publicerad 5 november 2019

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökar med 1,1 procent andra kvartalet 2019 jämfört med samma period 2018. Det beror på en ökning från hushållens persontransporter, rapporterar SCB.

Klimat

Naturvårdsverket får ansvar för CORSIA

Publicerad 5 november 2019

Nu är det klart att det blir Naturvårdsverket som ska säkerställa att flygbolagen i Sverige följer regelverket inom den internationella utsläppshandeln för flyget (CORSIA).

Second hand

Livsstil & konsumtion

Så kan vår klädkonsumtion bli mer hållbar

Klädindustrin en av världens mest resursintensiva och förorenade branscher. Men nu ska den svenska modebranschen bli mer hållbar.

Klimat

”Jorden närmar sig nödläge”

Forskare från hela världen varnar i en gemensam artikel i den vetenskapliga tidskriften Bioscience för att jorden närmar sig ett klimatnödläge. Trots att listan har kritiserats på grund av att felaktiga namn fanns i den ursprungliga versionen, så intygar forskare dess trovärdighet.

Klimat

”Klimatförändringen i slutändan en katastrof”

En del människor uppfattar klimatförändringarna som en möjlighet till ökat välstånd, men klimatförändringen är en katastrof som innebär uppoffringar. Det säger en av huvudförfattarna till de två senaste rapporterna från IPCC.

Citrusfrukt

Kemikalier

Bekämpningsmedel i citrusfrukter kan påverka hjärnans utveckling

Ett av de farligaste bekämpningsmedlen, klorpyrifos, är förbjudet i Sverige. Ämnet påverkar hjärnans utveckling och orsakar skador i fosters utveckling.

Bildreportage

Hållbara städer

Skyddad stjärnhimmel – både vackert och viktigt

När städerna blir ljusare försvinner stjärnhimlen bit för bit. I dag återstår ett fåtal platser i världen med riktigt mörka natthimlar.

Hållbara städer

”Byggvetenskap behöver forskning om anpassning”

Det räcker inte att fokusera på att minska klimatförändringarna, det behövs mer forskning om framtida klimatsituationen.

Landsbygd

”Ensidigt fokus på skogsindustrins behov”

Ett annat skogsbruk än dagens skulle bidra till större välfärd och välmående för samhället i stort, jämfört med dagens metoder som främst gynnar skogsindustrin. Det visar en ny studie.