251 artiklar

Biologisk mångfald

167 artiklar

Hållbara städer

105 artiklar

Industri & Energi

197 artiklar

Kemikalier

577 artiklar

Klimat

89 artiklar

Landsbygd

373 artiklar

Livsstil & konsumtion

255 artiklar

Mat & jordbruk

37 artiklar

Övrigt

73 artiklar

Skog

52 artiklar

Social hållbarhet

79 artiklar

Transport

192 artiklar

Vatten

Ulleråker

Hållbara städer

Vilka röster hörs i kulturarvet?

Övergivna psykiatriska sjukhus har skapat rum för nya bostäder. Trots att sjukhusen varit stora arbetsgivare och vårdat många patienter, så har rivningar och ombyggnader av dessa byggnader ofta gått obemärkt förbi. Vilka röster får egentligen höras i vårt kulturarv?

Klimat

Forskarnas åtgärder för att nå klimatavtalet

I en ny artikel har en internationell forskargrupp samlat sex olika åtgärder som krävs för att nå målen i klimatavtalet.

Vatten

”Det är väldigt bullrigt i havet”

Långvarigt buller från trafiken gör oss sjuka och stressade. Men hur är det med trafikbullret under ytan? Undervattensbuller får mer uppmärksamhet, men begränsad kunskap hindrar effektiva åtgärder.

Överfiske

Vatten

Spår färre yrkesfiskare i framtiden

Nationalekonomen Jesper Stage tecknar en dyster bild av framtiden för det svenska fisket. Den tekniska utvecklingen har gjort det lättare att fiska mer. Samtidigt uppmuntrar dagens regleringar till överfiske.

Hållbart fiske

Vatten

”Det idealiska vore att stänga av torskfisket i två år”

Läget är allvarligt för flera av Sveriges fiskarter. Nästan hälften av fiskbestånden nyttjas ohållbart, visar en ny rapport från SLU. Det nationella fisket är långt ifrån hållbart, enligt experter som Extrakt har pratat med.

Fiskebåt Thailand

Social hållbarhet

Slavliknande förhållanden i den thailändska fiskeindustrin granskas

Ett hållbart fiske handlar inte bara om livskraftiga fiskbestånd i välmående hav. En stor – och ofta förbisedd – fråga är den sociala hållbarheten i fiskeindustrin.

Snabba uppdateringar

Livsstil & konsumtion

Tungmask hos importerad hund

Publicerad 26 februari 2020

En tungmask på 10 centimeter hittades nyligen i nosen på en hund, importerad från Rumänien. Den orsakade symtom i form av harklingar, men när masken väl släppte taget och kom ut så avklingade symtomen. Nu mår hunden bra igen, meddelar ägaren, enligt SVA.

Kemikalier

Allergier förebyggs genom ökad kunskap om farliga ämnen

Publicerad 24 februari 2020

Drygt 4 300 vanliga kemikalier i samhället kan utlösa kontaktallergi.

– Kemister och hudläkare behöver samarbeta för att hantera det växande problemet med allergier, säger Yolanda Hedberg, kemiforskare och docent på KTH i ett pressmeddelande.

Biologisk mångfald

Pollinatörer får kämpa mer i starkare vindar

Publicerad 19 februari 2020

I en ny studie vid University of Sussex visar sig bin ha svårt att hantera de hårdare vindar som tros bli vanligare med klimatförändringarna. I en konstgjord miljö visade det sig att bin stannade längre vid en blomma när vinden ökade, skriver The Guardian.

Klimat

”Valla in hela Nordsjön”

Publicerad 18 februari 2020

Bygg två gigantiska vallar som stänger av Nordsjön från Atlanten. Det är det radikala förslag en nederländsk och en svensk forskare nu lanserar för att skydda Nordeuropa från klimatförändringarna, rapporterar DN.

Kemikalier

Fler ämnen blir tillståndspliktiga

Publicerad 17 februari 2020

11 nya ämnen har förts upp på bilaga XIV i Reach-förordningen och blir därmed tillståndspliktiga, rapporterar Kemikaliemyndigheten.

Transport

Ny rapport: ”Sjöfarten kan bli fossilfri med ammoniak”

Sjöfartens klimatpåverkan är större än den som flyget orsakar. Nu föreslår forskare att ammoniak framställd utan koldioxidutsläpp skulle kunna göra den internationella sjöfarten fossilfri.

Klimat

Så slipper vi bli strömlösa i framtiden

Dagens energisystem klarar inte framtidens extremväder, enligt en ny artikel i Nature Energy där en internationell forskargrupp har räknat på 13 framtida klimatscenarier i 30 svenska städer. Men vi slipper bli strömlösa om vi planerar redan nu.

Klimat

Snöforskarens bästa råd till nästa skidsäsong

Första sportlovsveckan är här, men delar av Sverige har inte haft någon snö denna säsong. I en ny studie har forskare vid Luleå tekniska universitet undersökt vilka metoder för snölagring som fungerar bäst.

Mat & jordbruk

Jordbrukspolitiken leder till övergödning

Övergödningen i Östersjön förvärras av dagens jordbruksstöd. Det konstaterar forskare i två nya studier. En av åtgärderna de föreslår är tekniska lösningar för bättre hantering av stallgödsel.

Hydrogeler

Kemikalier

Nytt protein kan förändra kosmetika- och läkemedelsindustrin

De är ideala för bland annat återfuktning och sårförband. Hydrogeler har eftertraktade egenskaper för såväl skönhets- som läkemedelsindustrin. Men tillverkningen kräver skadliga kemikalier. Nu kan kemiforskaren Lauren McKee ha hittat proteinet som helt kan förändra produktionen – i tallskogen.

Kemikalier

Kemikalier i damm kan påverka barns utveckling

n ny studie visar att kemikalier i damm inomhus kan störa transporten av sköldkörtelhormon. Det kan påverka hälsan under hela livet, men är särskilt problematiskt för små barn.

Hallå där!

Social hållbarhet

”Finansiärer bedömer företagande män och kvinnor olika”

Entreprenörkvinnor har betydligt svårare att få finansiering för sina projekt, visar tidigare forskning. Men det finns knep att ta till, och därmed runda könsstereotypa föreställningar.