187 artiklar

Biologisk mångfald

120 artiklar

Hållbara städer

62 artiklar

Industri & Energi

173 artiklar

Kemikalier

462 artiklar

Klimat

56 artiklar

Landsbygd

270 artiklar

Livsstil & konsumtion

217 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

57 artiklar

Skog

23 artiklar

Social hållbarhet

72 artiklar

Transport

169 artiklar

Vatten

Livsstil & konsumtion

Musikfestivaler kan inspirera till hållbar livsstil

Musikfestivaler är ett tillfälle att experimentera med alternativa livsstilar, vilket kan bana väg för beteendeförändringar också i det vanliga livet, menar forskare från Lunds universitet.

Klimat

Forskarnas bästa boktips

Börjar du få tråkigt i hängmattan? Då kanske forskarnas egna lästips kan komma väl till användning.

Kemikalier

Onödigt köpa in bakterier för vattenrening

Att köpa in bakterier för att rena avloppsvatten är onödigt, bakterierna finns redan i reningsverkets rejektvatten, visar forskning från Mälardalens högskola.

Kemikalier

Reach har gett effekt

En rapport från den danska Miljöstyrelsen visar att lagstiftningen om att fasa ut och ersätta särskilt farliga ämnen i varor och kemiska produkter har gett effekt.

Klimat

Avslag i ”People’s Climate Case”

Tio familjer har stämt EU då de menar att 2030 års klimatmål inte skyddar medborgarnas mänskliga rättigheter tillräckligt. Stämningsansökan har nu avslagits i EU-domstolen.

Social hållbarhet

750 fler dödsfall under fjolårets värmebölja

Cirka 750 personer fler än normalt dog i Sverige under fjolårets värmebölja. Forskare har identifierat kunskapsluckor i anledningarna till de ökade dödsfallen.

Snabba uppdateringar

Mat & jordbruk

Smittsamt fågelvirus kan finnas i Sverige

Publicerad 22 juli 2019

Tropiska fågelvirus som även kan smitta människor och hästar sprider sig norrut i Europa. Nu vill forskare ta reda på om virusen redan hunnit nå Sverige, rapporterar Dagens Nyheter.

Biologisk mångfald

Sportfisketeam efterlyses för forskningsprojekt

Publicerad 18 juli 2019

Sveriges lantbruksuniversitet planerar tillsammans med Sportfiskarna ett märkningsprojekt för att samla in data från blåfenad tonfisk. Projektet efterlyser nu intresserade sportfisketeam som kommer att delta i forskningsfisket under förutsättning att projektet erhåller samtliga tillstånd som krävs.

Biologisk mångfald

Se upp för dessa växter

Publicerad 17 juli 2019

Dessa fem arter hotar den svenska floran, rapporterar SVT: blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka, gul skunkkalla och parkslide.

Biologisk mångfald

Gorillor har kompisar

Publicerad 16 juli 2019

Gorillor formar sociala band på ett sätt som liknar människors. Det visar en ny studie ledd av forskare på universitetet i Cambridge, skriver Dagens Nyheter.

Transport

Lund bäst på hållbara transporter

Publicerad 12 juli 2019

Lunds kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter 2019, visar Trivectors kommunrankning SHIFT.

Hållbara städer

Nio städer ges miljonstöd för klimatneutralt 2030

Nio städer får stöd på totalt 35 miljoner för att hjälpa dem att bli klimatneutrala till år 2030.

Biologisk mångfald

Nya fiskeregler i höst

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför från 1 september nya fiskeregler längs kuststräckan från Västernorrland till norra Uppsala län. Syftet är för att stärka kustnära bestånd.

Klimat

Lärosäten kraftsamlar för klimatet

36 universitet och högskolor ska enligt ett nytt gemensamt klimatramverk ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030.

Klimat

Risken för värmeböljor har femfaldigats

Klimatförändringar har gjort att risken för värmeböljor har ökat med minst fem gånger, enligt ledande klimatforskare som har granskat medeltemperaturer under värmeböljan i Frankrike.

Vatten

Här hittar du Östersjöns liv

På hemsidan Livet i havet kan du hitta Östersjöns vanligaste växter och djur. Nytt för i år är att den även har utökats med arter från Västerhavet.

Transport

Projekt ska utreda bilarnas verkliga utsläpp

Ett nytt EU-projekt ska vidareutveckla tekniken som mäter vägtrafikens utsläpp. Projektet är enligt IVL Svenska Miljöinstitutet särskilt intressant i ljuset av dieselgateskandalen.

Biologisk mångfald

Forskare ber om fladdermusobservationer

Forskarna vill lära sig mer om hur klimatförändringar påverkar arterna.