Kemikalier

Kemikalier

Få kemikalier har undersökts närmare

Vi vet alldeles för lite om de kemikalier som används i samhället. Det menar forskare vid Göteborgs universitet, som har gått igenom vetenskapliga studier från de senaste 20 åren. Av cirka 20 000 registrerade kemikalier förekom bara 65 regelbundet i forskningen.

GMO

Mat & jordbruk

Män och yngre mer positiva till genteknik

Det finns en tydlig skillnad mellan män och kvinnor i synen på växtförädling, enligt en ny studie från SLU. Män är i allmänhet mer positiva både till konventionell växtförädling och modern genteknik. Yngre personer är dessutom mer positiva till genetisk modifiering än äldre.

Rött hus

Landsbygd

Distansarbete ger nya möjligheter på landsbygden

Coronapandemins distansarbete har öppnat nya dörrar för storstadsbor som längtar efter småstadsliv, och för landsbygdskommuner som vill växa. Hans Westlund, professor i urbana och regionala studier, kallar det en tyst revolution.

Social hållbarhet

Varför sist i Norden med kvinnlig regeringschef?

Sverige är sist ut av alla nordiska grannländer med en kvinnlig regeringschef, trots att det har det gått 100 år sedan svenska kvinnor fick rösträtt. Hur blev det så?

skollunch

Mat & jordbruk

Stressig lunchmiljö bakom skolans matsvinn

Var sjätte skollunch hamnar i soporna – men matsvinnet i skolan handlar inte om att köken lagar för mycket mat eller att eleverna tar för stora portioner. Det är snarare miljön i skolmatsalarna som är för stressig. Det konstaterar Livsmedelsverket i en rapport.

Rea klädbutik

Livsstil & konsumtion

Ständig rea hotar handelns hållbarhet

“Black Friday” har blivit “Black Week” och i vissa affärer rent av “Black Month”. Forskaren Gabriella Wulff ser att företagen inom handeln har fastnat i en ond cirkel av reor, kampanjer och överproduktion.12

Snabba uppdateringar

Mat & jordbruk

Brittiska lantbrukare får stöd för att värna jordhälsa

Publicerad 3 december 2021

Från årsskiftet ska brittiska lantbrukare för första gången få statligt stöd för att ta hand om jorden de brukar, skriver The Guardian. Satsningen ingår i Storbritanniens nya jordbruksstöd, som ersätter EU:s jordbruksstöd efter Brexit. Kritiker från miljörörelsen menar att åtgärderna sammantaget är långt ifrån tillräckliga och att de inte heller lever upp till de löften som gavs inför Brexit: att stärka miljöskyddet och minska jordbrukets negativa påverkan på miljön.

Skog

Så snabbt går återhämtningen av skogens kolupptag

Publicerad 1 december 2021

Hur lång tid tar det innan en avverkad och återplanterad skog tar upp mer koldioxid än den släpper ut? Det är en omdebatterad fråga som är viktig för både skogsbruket och miljön. Forskare vid Linnéuniversitetet har svaret. – Det tar ungefär 8–13 år, beroende på i vilken del av Sverige skogen finns. Och detta motsvarar inte mer än 15 procent av den normala omloppstiden, som är 60–90 år i södra och mellersta Sverige, säger Achim Grelle, lektor på institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet.

Social hållbarhet

”Finansiella regler pressar upp hyrorna”

Publicerad 29 november 2021

En komplex väv av kalkyltekniker och redovisningsregler leder till överrenoveringar och stora hyreshöjningar i förorterna. Förlorare blir låginkomsttagarna, skriver Stig Westerdahl,professor i företags­ekonomi vid Malmö universitet, i SvD.

Skog

Digitala dikeskartor kan ge fler våtmarker

Publicerad 26 november 2021

Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram heltäckande digitala kartor över diken. Det gör det möjligt att i större utsträckning hitta dikad torvmark som kan återställas och återvätas, en åtgärd som kan minska utsläppen av växthusgas och gynna biologisk mångfald. Dikeskartorna ingår i Skogsstyrelsens karttjänst med skoglig grunddata.

Klimat

Stora regionala skillnader i utsläpp av växthusgaser

Publicerad 24 november 2021

Utsläppen av växthusgaser relaterat till BNP varierar stort mellan regioner. Den är högst på Gotland och lägst i Stockholm. Mellan 2018 och 2019 minskade utsläppsintensiteten i de flesta län men ökade i Södermanlands län, rapporterar SCB.
Skogsbrand

Klimat

Viktigt att öva inför skogsbränder

Det är bara en tidsfråga innan skogsbränder drabbar Sverige oftare än hittills, enligt brandforskaren Enrico Ronchi, som anser att det är dags att boende i riskområden börjar öva evakuering.

Lök

Landsbygd

Undersöker kraften i nya gröna vågen

Längtan efter ett mer hållbart liv sporrar en växande skara att flytta till landet och bli självförsörjande. Nu ska forskare titta närmare på vilket avtryck som rörelsen ger i samhället. Är det dags för politikerna att se över jordbruksstöden, så att småbrukarna får större del av kakan?

Lantbrukare

Mat & jordbruk

”Ge lantbrukare utrymme att experimentera”

Vad och hur kommer vi att äta i framtiden? I takt med att människorna på jorden blir fler och odlingsytan krymper tilltar uppfinningsrikedomen. Enligt matetnologen Håkan Jönsson kommer livsmedel allt oftare tillverkas av sådant som vi i dag kastar bort.

Ängsmark

Biologisk mångfald

Nya råd: Så får vilda växter planteras i naturen

Att så och plantera vilda växter kan vara ett sätt att stärka den biologiska mångfalden, men det finns också risker med att sprida vilda växter i naturliga miljöer. För att minimera riskerna finns det nu nya riktlinjer för hur stödplanteringar bäst görs.

Tepåseförsök

Biologisk mångfald

Tepåsar berättar om jorden

Vill du veta mer om hur marken i din trädgård mår? Gräv ner en tepåse, vänta tre månader, och jämför sedan resultatet med 2000 andra resultat från hela världen.

Vattenkraft

Klimat

Rättvisa glöms bort i energipolitiken enligt ny studie

Rättvisa ingår inte i uppdraget för tjänstepersoner som tar fram energiscenarior och tas sällan upp i riksdagsmotioner som rör energipolitik. Tyngdpunkten ligger i stället på ekonomi och teknik, visar en ny rapport från Malmö universitet.

Böcker

Klimat

Klimatet tar allt större plats i litteraturen

Kris, katastrof och slut. Det är återkommande teman i litteratur och konst genom tiden. Men under 2000-talet händer någonting. De apokalyptiska böckerna och filmerna avlöser varandra i snabbare takt och klimatkrisen tar plats i litteraturen.