Cykelbud

Social hållbarhet

Fattiga trots arbete är oftast utrikesfödda män

Personer som trots att de arbetar ändå lever i fattigdom har länge varit ensamstående kvinnor. Men i dag är en annan grupp störst: utrikesfödda medelålders män.

Östersjön

Klimat

Hur påverkas metan av varmare hav?

Metan bildas naturligt vid havets botten, men läcker oftast inte ut till atmosfären. Forskare vid Linnéuniversitetet ska nu titta på hur havets skyddsfunktion kommer att påverkas av högre temperaturer.

Konsumtion

Livsstil & konsumtion

Tre strategier för en hållbar konsumtion

Svenskarnas konsumtion är i dag långt ifrån hållbar och för att hitta lösningar krävs både individuellt ansvarstagande och politiska beslut, enligt Carl Dalhammar, som har forskat om miljöpolitiska styrmedel för miljöanpassade produkter i över 20 år.

Regnväder

Klimat

”Tydligt att Sveriges klimat har förändrats”

1,9 grader varmare, mer regn och minskat snötäcke. Det är de tydligaste observationerna av klimatförändringar i Sverige, enligt en ny sammanställning från SMHI.

Galleria

Livsstil & konsumtion

Tips för att minska din konsumtion

I dag är det Black Friday och julhandeln är i antågande, forskare vid Karlstads universitet har sammanställt några tips på hur du kan tänka för att spara pengar, miljö och samvete genom att stå emot handelns lockelser.

Surfplatta

Livsstil & konsumtion

Mindre fantasi när barn leker med surfplatta

Surfplattor har blivit vanliga på förskolor och digitala verktyg ingår sedan flera år i läroplanen. Men en ny studie vid Uppsala universitet visar att barnens lek med surfplatta är mindre kreativ och fantasifull än annan lek.

Snabba uppdateringar

Livsstil & konsumtion

Nytt EU-förslag för att minska plastanvändningen

Publicerad 2 december 2022

EU:s invånare ska minska användandet av plastförpackningar med 15 procent till 2040, enligt ett nytt EU-förslag. För tre år sedan beslutades att många engångsförpackningar i plast skulle fasas ut och nu är det dags för nästa steg. Bland annat hotellens miniflaskor med schampo föreslås förbjudas, liksom engångsmuggar på kaféer, skriver The Guardian. En förhoppning är att kafékunder i stället ska vänja sig vid att ha med sig egen mugg.

Livsstil & konsumtion

Självkörande fordon kan försämra folkhälsan

Publicerad 27 november 2022

Om självkörande fordon blir vanliga inslag på gatorna i framtiden kommer färre att välja att promenera eller cykla, samtidigt som utsläppen ökar, visar en ny forskarstudie från KTH.

Livsstil & konsumtion

Köpfest kan bli skuldfälla för unga kvinnor

Publicerad 27 november 2022

För kvinnor mellan 18 och 25 år Black Friday kampanjerna bli dyra, eftersom skuldsättningen bland yngre kvinnor står för den största ökningen bland unga vuxna de senaste tio åren. En ökning som främst beror på konsumtion, visar forskning från Göteborgs universitet.

Klimat

Europa värms upp snabbare än snittet för världen

Publicerad 23 november 2022

Temperaturökningen i Europa under sommarhalvåret är större än för jorden som helhet. I södra Europa har klimatet också blivit torrare, något som leder till svårare värmeböljor och större risk för bränder. Det visar en studie av forskare vid Stockholms universitet.

Skog

Stressad skog ändrar doft

Publicerad 21 november 2022

Att vandra i skogen är inte bara en naturupplevelse, det är också en doftsensation. Men en ändrad doft från träden kan vara ett tecken på att skogen är klimatstressad. Detta är resultat som forskare vid Lunds universitet tar med sig in i ett nytt projekt som ska utvärdera konsekvenserna av ett förändrat skogsbruk.  

Industri & Energi

Så vände regionen motståndet mot vindkraft

I tyska Rhein-Hunsrück blomstrar landsbygden med hjälp av vindkraft. Tack vare lukrativa arrendeavtal med vindkraftsbolagen har den glest befolkade regionen vänt en negativ utveckling – och fått vindkraftsmotståndet att byta sida.

Fridays for future

Klimat

”Hållbar utveckling inte längre ideologiskt laddat”

Begreppet hållbar utveckling är inte längre ideologiskt kontroversiellt, men för att hantera klimatkrisen måste begreppet brytas ner. Dessutom behövs längre tidsperspektiv, enligt historikern Anna Friberg.

stormflod

Klimat

Viktigt att lära av Backafloden

Backafloden, som inträffade 1872, är en av de värsta naturkatastrofer som drabbat södra Östersjön. Stormfloden svepte bort hela samhällen och flera hundra människor dog. Trots det är händelsen okänd för många svenskar i dag. Det vill forskare råda bot på genom en ny kunskapsöversikt, som ska rusta oss för framtida extremväder.

Kyrka

Klimat

Klimatmotståndet inte religiöst färgat i Sverige

Det religiöst färgade klimatmotståndet som förekommer i vissa amerikanska samfund verkar sakna motsvarighet i Sverige. Den historiska kopplingen mellan stat och frikyrka kan vara en av orsakerna, men det kan också finnas politiska grunder.

Black Angus

Mat & jordbruk

Metan från 15 företag mer än 80 procent av EU:s utsläpp

Metanutsläppen från världens 15 största företag inom köttproduktion och mejeri är långt större än utsläppen från många av världens största länder, som Ryssland, Kanada och Tyskland. Det visar en ny studie. Samtidigt betonar FN:s miljöprogram UNEP att världens metanutsläpp behöver minska med minst 40 procent.

Fossila bränslen

Klimat

Nya mätmetoder för klimatet behövs

Billiga och användarvänliga mätmetoder som täcker in alla typer av växthusgasutsläpp krävs för att utsläppsminskningar ska kunna bli verklighet, enligt forskare bakom en ny studie, som har inventerat dagens tillgängliga mätmetoder.

Rengöringsmedel

Kemikalier

Ekonomi trumfar kemiska risker i EU

Vad avgör om ett ämne tas upp i den Europeiska unionens kemikalielagstiftning REACH? Utöver riskminimering och tillgänglig kunskap så har forskare i en ny studie sett att kemikalier av låg ekonomisk betydelse finns med i listan.