401 artiklar

Biologisk mångfald

269 artiklar

Hållbara städer

166 artiklar

Industri & Energi

263 artiklar

Kemikalier

749 artiklar

Klimat

131 artiklar

Landsbygd

533 artiklar

Livsstil & konsumtion

337 artiklar

Mat & jordbruk

115 artiklar

Skog

178 artiklar

Social hållbarhet

100 artiklar

Transport

239 artiklar

Vatten

Värmetermometer vid bilväg

Klimat

Sociala kontakter kan rädda liv under värmebölja

Amerikanska delstaten Oregon har drabbats hårt av sommarens extremvärme i Nordamerika – hittills har över 100 personer avlidit. Nu vill myndigheterna satsa på social resiliens för att rusta samhället för kommande extremväder.

Badande pojke

Klimat

”Vi måste bli bättre på att förutspå extremväder”

Översvämningarna i Tyskland och Belgien och den extrema hettan i Kanada har fått forskare att efterlysa ett nytt klimatcentrum. Det skulle göra det möjligt att ta fram modeller som bättre kan förutspå extremväder, menar de.

Intervjusituation

Social hållbarhet

Fler kvinnor syns och hörs i nyhetsflödet

Allt fler kvinnor syns och hörs i nyhetsrapporteringen. I svenska medier är 38 procent kvinnor, att jämföra med 25 procent i övriga världen.

Skärgård

Biologisk mångfald

Nya FN-mål för att stoppa förlust av biologisk mångfald

En tredjedel av jordens hav och land ska skyddas och förvaltas hållbart till 2030, användningen av bekämpningsmedel ska minskas med två tredjedelar och etableringen av invasiva främmande arter ska halveras. Det är några av målen i det första utkastet av FN:s handlingsplan för biologisk mångfald.

Mygga.

Klimat

Myggburna sjukdomar vanliga i ett varmare klimat

Om klimatförändringarna kan begränsas kan det rädda miljontals människor undan sjukdomar som malaria och denguefeber – myggburna sjukdomar som drabbar miljontals fler människor i ett varmare klimat.

Tomater

Mat & jordbruk

Sommarkurs ger konstnärliga perspektiv på hållbar mat

I sommar tar studenter vid Konstfack sig an frågan om hållbar matproduktion i skärningspunkten mellan akademi, aktivism och design. Kursen Design for Sustainable Co-Creation kopplar ihop stad och land, måltidsupplevelser och hållbarhet, för att främja matkultur och matsäkerhet.

Snabba uppdateringar

Social hållbarhet

Konkurrens ingen enkel lösning på samhällsproblem

Publicerad 22 juli 2021

Skolor, äldreomsorg och andra samhällstjänster antas ibland må bra av att utsättas för konkurrens. Men konkurrens uppstår inte av sig själv, skriver forskare vid Uppsala universitet i boken Competition. What it is and why it happens. Konkurrens i exempelvis kommunal verksamhet kräver insatser i form av både tid och pengar, skriver de.

Kemikalier

Förbjudna kemikalier hittas i foster

Publicerad 20 juli 2021

Förbjudna kemikalier återfinns i foster långt efter att kemikalierna har förbjudits, rapporterar Sveriges Radios Vetenskapsradion. I en studie har forskare tagit prover från foster som av någon anledning har dött under graviditeten, och samtliga bar spår av minst 15 av 22 kemikalier som forskarna tittade efter.

Social hållbarhet

Meänkieli lever – men utanför klassrummen

Publicerad 15 juli 2021

Minoritetsspråket meänkieli talas sällan i klassrummen i Tornedalens gymnasieskolor, konstaterar forskare vid Umeå universitet. Men i korridorer och lunchrum är det desto mer levande, konstaterar forskaren Pär Poromaa Isling vid Umeå universitet, i två studier. Han ser också att ungdomar i Tornedalen är intresserade av att lära sig både språket och mer om tornedalsk kultur.

Skog

Satellitdata och smartphones hjälper Amazonas ursprungsbefolkning

Publicerad 13 juli 2021

I ett projekt i peruanska Amazonas har ursprungsbefolkningar fått tillgång till satellitdata och smartphones med specialutvecklade appar. Med hjälp av den nya tekniken blev det enklare för dem att övervaka hotade områden och rapportera överträdelser – på ett år minskade den illegala avverkningen med en tredjedel, rapporterar BBC.

Industri & Energi

Lång process innan företag kan använda AI-teknik

Publicerad 8 juli 2021

Uppemot 20 år uppskattar forskare vid Örebro universitet att det kommer att ta innan företag kan dra nytta av artificiell intelligens. Forskarna har tagit fram en ny modell som utgår från befintlig teknik, bland annat bild- och taligenkänning. Det faktum att det tar lång tid att införa ny teknik beror bland annat på att många företag avvaktar, då det innebär stora investeringar. En effekt är att företag som säljer AI-tjänster löper stor risk att slås ut.
Reningsanläggning vid Sundsvallsbron.

Transport

Så kan vägarnas dagvatten renas från mikroplast

Dagvatten från motorvägar är en viktig spridningsväg för mikroplast. I en ny studie har olika sätt att rena mikroplast testats. Bäst reningsförmåga har anläggningar med biofilter med växter, som dessutom ofta anses mest estetiskt tilltalande.

Biologisk mångfald

”Bred acceptans för reglering av rovdjur”

För fjärde gången sedan 2004 har forskare genomfört en omfattande undersökning för att få kunskap om svenskarnas attityder till björn, varg, lodjur, järv och kungsörn.

Stora Stenbrottet Kinnekulle

Social hållbarhet

”Kulturarv och platsidentitet spelar roll för vårt välbefinnande”

”Att prata om våra favoritplatser och landskapets kulturella värden ligger så rätt i tiden.” För andra året i rad anordnar deltagarna i projektet Min plats i biosfären en utställning på tre omtyckta ställen i området Vänerskärgården med Kinnekulle.

Social hållbarhet

Social hållbarhet glöms bort i nya bostäder enligt ny studie

Nya bostäder planeras och byggs med en viss typ av människor och beteenden i åtanke – ofta unga, friska och välutbildade. Andra riskerar att inte kunna använda den nya byggnaden och dess omgivningar – främst drabbas äldre människor och personer med funktionsnedsättningar.

Humlor på jordgubbsplanta

Mat & jordbruk

Humlorna hjälper till att hålla jordgubbarna friska

I jordgubbsodlingar används ofta en hel del bekämpningsmedel, men det finns miljövänliga alternativ. På Jordgubbslabbet vid SLU har man tagit hjälp av humlor för att sprida en nyttig svamp till de hotade bären.

Tält

Klimat

Drömmen om Arktis

En arktifiering av övre Norrland har givit den internationella turismen en extra skjuts. Men det har också gjort turistnäringen extra sårbar under pandemin.

Polispatrull

Social hållbarhet

Så kan polisarbetet i utsatta områden bli mer hållbart

Satsningar på förbättrad arbetsmiljö, vidareutbildning inom offentlighet och sekretess samt fler lokala perspektiv. Det är tre av förbättringsförslagen i en ny analys av polisens arbete i Stockholms särskilt utsatta områden.