Jordbruk

Klimat

Kolkrediter i lantbruket – Räddning eller luftslott?

Försäljning av kolkrediter inom lantbruket är en växande trend både i Sverige och internationellt. Företag erbjuds att investera och i gengäld ställer lantbrukarna om sina arbetsmetoder för att öka sin kolinlagring, men hur mycket kol lagras egentligen?

Klimat

Ska pengar från framtiden lösa klimatkrisen?

Synen på hur vi ska klara klimatomställningen präglas starkt av idén att vi som lever nu behöver göra uppoffringar för att kommande generationer ska få en bra framtid. Tänk om vi i stället skulle låta de kommande generationerna, våra ättlingar, bära en del av bördan?

Stig

Hållbara städer

Stigarnas betydelse undersöks i nytt projekt

Spontant uppkomna stigar finns överallt, men vad är det egentligen som får oss att vika av från asfaltsvägarna? Samspelet mellan stadsplanerare och olydiga fotgängare står i fokus för ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet.

Kolonilott

Biologisk mångfald

Trädgårdstider

Nu börjar trädgårdens växter titta fram igen. Men vissa trädgårdsväxter riskerar att bli invasiva. Hur ska trädgårdsägare som vill bidra till den biologiska mångfalden agera? Och hur kan vi få till den bästa köksträdgården? Släng spaden är ett av råden.

Vindkraftverk

Industri & Energi

Vindkraftverk drabbar inte turismen

Det finns en oro hos lokalbefolkning och turistföretag att vindkraftverk ska ha en negativ påverkan på turismen, men så är det inte, visar en ny rapport.

Reklamskylt

Klimat

FN-chefen efterlyser förbud mot fossilreklam

Precis som många länder har förbjudit reklam för alkohol och cigaretter – produkter som är skadliga för vår hälsa – är det nu dags för ett globalt reklamförbud mot fossila bränslen. Det sade FN-chefen António Guterres i sitt tal på Världsmiljödagen – och han får stöd från forskare.

Industri & Energi

Brister i hantering av radioaktivt avfall

Det finns brister i hanteringen av radioaktivt avfall som kommer från andra verksamheter än kärnkraftverk. Strålsäkerhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hanteringen och se vilka lösningar som finns i andra länder.

Snabba uppdateringar

Biologisk mångfald

Nu räknas Östersjöns hotade tumlare

Publicerad 11 juni 2024

Tumlarna i Östersjön har bara räknats en gång tidigare. Det var för tolv år sedan och då bestod populationen av bara runt 500 individer, skriver Naturhistoriska riksmuseet. Forskare från Naturhistoriska riksmuseet koordinerar den nya räkningen, och görs i samarbete mellan flera länder.

Kemikalier

Hormonstörande ämnen funna i yogamattor

Publicerad 9 juni 2024

Kemikalieinspektionen har genomfört ett omfattande tillsynsprojekt där 40 olika varor, framför allt yogamattor och gymbollar, från 23 företag har granskats. Resultaten visar att sju av varorna, 18 procent, innehöll för höga halter av förbjudna ämnen.

Biologisk mångfald

Forskare fann okända arter i djuphavet

Publicerad 5 juni 2024

Genomskinliga sjögurkor och rosa havsgrisar, det var några av fynden när forskare under våren besökte en av jordens minst undersökta platser. Enligt en nyhetsartikel från Göteborgs universitet var målet med expeditionen att kartlägga den biologiska mångfalden i området, där det planeras för djuphavsbrytning av sällsynta metaller.

Vatten

Forskare kritiserar ICES nya råd för sill

Publicerad 2 juni 2024

Internationella havsforskningsrådets (ICES) senaste rådgivning till EU:s fiskeriförvaltning öppnar för ett kraftigt ökat fisketryck på sillbeståndet i centrala Östersjön nästa år. Enligt Östersjöcentrums forskare bör EU:s fiskeministrar besluta om betydligt försiktigare kvoter – för att sillbeståndet ska kunna återhämta sig, rapporterar Stockholms universitet.

Biologisk mångfald

Ett steg närmare ny nationalpark till havs

Publicerad 31 maj 2024

Nu har Naturvårdsverket tagit fram ett förslag på föreskrifter och skötselplan för en framtida nationalpark i Nämdöskärgården i Stockholms skärgård. Efter remisstiden som går ut i oktober fattas beslut. Utöver den föreslagna nationalparken i Nämdöskärgården pågår också ett arbete för att bilda en nationalpark på Gotland, Bästeträsk.

Elbilar

Transport

Regeringens bilskrotningspremie döms ut

Regeringen föreslår en tillfällig bilskrotningspremie för att uppmuntra fler att göra sig av med sin fossilbil och i stället köpa elbil. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser men så som förslaget är formulerat lär effekten bli liten, menar experter.

Mygga

Klimat

AI kan förutsäga nya smittor

Genom att kombinera AI med modeller för resmönster och sjukdomseffekter går det att förutse hur olika infektionssjukdomar kommer att spridas i Europa i takt med den globala uppvärmningen. Modelleringen gör det möjligt att bygga upp beredskap, enligt en ny avhandling från Umeå universitet.

Vindskydd

Hållbara städer

Så ser skogen ut som lockar till friluftsliv

Att vara ute i naturen ger en rad vinster för både psykisk och fysisk hälsa. Men många är inte ute i naturen så mycket som de skulle vilja. En anledning till det är brist på lämpliga naturområden i vår närhet. En ny avhandling vid Sveriges lantbruksuniversitet visar hur friluftsområden bäst utformas för att locka besökare.

Varg

Landsbygd

”Myndigheterna behöver möta vargrädslan”

Naturen är en viktig plats för återhämtning, men på grund av rädslan för att stöta på varg eller björn kan de positiva effekterna utebli, visar nya studier. Forskare vill att viltvårdande myndigheter ska ges större möjlighet att bemöta människors rädslor med samtal och rådgivning.

Hjärnceller

Klimat

Så kan klimatförändringar påverka hjärnan

Klimatförändringar kan innebära en rad hälsorisker för vår fysiska hälsa, men det saknas fortfarande kunskap om hur våra hjärnor påverkas. Nu börjar ett internationellt forskningsfält ta form.

Fotboll

Social hållbarhet

Vems lek är skolgården till för?

Skolgårdars utformning kan förstärka elevers utanförskap och orättvisor, enligt en ny avhandling vid Luleå tekniska universitet.

Dricker vatten

Kemikalier

Ungas ackumulering av PFAS tio gånger högre än vuxnas

Ungdomar samlar på sig mer märkbara koncentrationer av PFAS från dricksvattnet än vuxna – redan vid låga föroreningsnivåer. Det konstaterar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, som bedömer att låga PFAS-nivåer i dricksvatten kommer bli en allt viktigare exponeringskälla för de svårnedbrytbara kemikalierna i framtiden.

Havsbotten

Industri & Energi

Norge stäms för planer på djuphavsgruvor

Norge är ett av världens första länder som öppnar för gruvdrift på havsbotten – ett kontroversiellt beslut som bland annat WWF riktat skarp kritik mot. Nu stämmer miljöorganisationen den norska staten.