300 artiklar

Biologisk mångfald

210 artiklar

Hållbara städer

139 artiklar

Industri & Energi

215 artiklar

Kemikalier

655 artiklar

Klimat

105 artiklar

Landsbygd

446 artiklar

Livsstil & konsumtion

283 artiklar

Mat & jordbruk

87 artiklar

Skog

95 artiklar

Social hållbarhet

90 artiklar

Transport

201 artiklar

Vatten

Biologisk mångfald

Hur blir kräftfisket i år?

Många vill veta hur kräftsäsongen blir i år, men tyvärr är det inte så enkelt att svara på. Sjöns storlek, djup, näringsstatus, vattenkemi och var i landet sjön befinner sig är några av de parametrar som måste beaktas för att bedöma en sjös kräftstatus. Men en lite uppgång väntas i Vättern, enligt SLU Aqua.

Kemikalier

PFAS ökar sjukdomsrisk för barn och foster

Risken för typ 1-diabetes och celiaki hos barn kan öka om modern utsatts för vanligt förekommande högfluorerade kemikalier under graviditeten. Det visar studier från Örebro universitet.

Biologisk mångfald

Nät av potatisskal kan lösa stranderosion

Nät tillverkade av potatisskal öka förutsättningarna för ålgräs och minskar stranderosion, enligt en internationell forskargrupp.

Social hållbarhet

Kvinnor lägre chans till toppjobb efter barn

Påverkar kvinnors högre frånvaro under småbarnsåren deras möjligheten att inneha välavlönade jobb med höga krav på närvaro? Det har forskare tagit reda på i en ny rapport.

Klimat

Fler översvämningar de senaste 30 åren

Mängden översvämningar i Europa de senaste 30 åren sticker ut under ett långsiktigt tidsperspektiv, visar en ny internationell studie.

Klimat

Utsläppen från fryst mark större än beräknat

Den så kallade priming-effekten – att växters rötter ”matar” mikroorganismerna i jorden med socker – orsakar betydligt högre utsläpp än vad tidigare beräkningar har visat. Det visar en ny internationell studie.

Snabba uppdateringar

Livsstil & konsumtion

Färre köper bil under pandemin

Publicerad 4 augusti 2020

Under juli 2020 nyregistrerades 23 804 personbilar. Det är en minskning med 4,6 procent jämfört med juli föregående år. Minskningen beror med stor sannolikhet på den pågående coronapandemin, vilket gör att man bör vara försiktig med jämförelse gentemot samma period föregående år, rapporterar SCB.

Kemikalier

Ny europeisk databas ska främja giftfria kretslopp

Publicerad 31 juli 2020

Den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har fått i uppdrag att utveckla den så kallade SCIP-databasen. Där ska leverantörer av varor från och med nästa år anmäla om varorna innehåller särskilt farliga ämnen. Syftet är att göra information om dessa ämnen tillgänglig under varors och materials hela livscykel, inklusive i avfallsledet. Det rapporterar Kemikalieinspektionen.

Klimat

Ny forskning ger koll på molnen

Publicerad 29 juli 2020

En ny studie använder satellitdata över södra halvklotet för att förstå hur molnegenskaper förändrats på global skala, från förindustriell tid till nutid. Den här forskningen belyser en av de största osäkerheterna som finns i dagens klimatmodeller – hur små partiklar i atmosfären (aerosoler) bidrar till klimatförändringen.

Hållbara städer

Barn och unga cyklar mest

Publicerad 27 juli 2020

Årets resvaneundersökning visar att det är framförallt yngre personer som cyklar. Bland barn och ungdomar i åldern 6–24 år cyklade 16 procent under en genomsnittlig dag.

Social hållbarhet

Äldre reser mer

Publicerad 23 juli 2020

Före coronapandemin, mellan 2008 till 2019, ökade många i riskgruppen över 70 år sitt resande. Bland kvinnor 75 till 84 år ökade semesterresandet från 30 till 38 procent. Bland männen i samma åldersgrupp ökade andelen från 33 till 44 procent, uppger SCB.

 

Livsstil & konsumtion

Minimera matsvinn under rötmånaden

Under rötmånaden är det extra noga att hålla koll på vad du har i kylskåpet. Tänk mer kortsiktigt än vanligt och köp inte mer än vad du behöver, är några tips från Livsmedelsverket.

Livsstil & konsumtion

Ny studie: Så påverkar coronakrisen vårt friluftsliv

Vilken roll spelar naturen under en kris? Under coronapandemin har naturen blivit en plats för möten och för återhämtning för allt fler. Nu ska forskare kartlägga hur invånare i Västra Götaland har använt naturen under pandemin – och vilka utmaningar det innebär för förvaltningen.

Biologisk mångfald

Inget sorkår i norra Sverige – men däremot i Västmanland

Inte sedan 1979 och 1993 har det varit så få sorkar i norra Sverige. I fjälltrakterna är dessutom lämlarna ovanligt få. I Västmanland är det däremot ett riktigt sorkår. Det visar resultaten från årets miljöövervakning av gnagare.

Biologisk mångfald

Markant färre viltolyckor i USA i coronavirusets spår

Stängda samhällen i kampen mot corona har inte bara haft effekt på luftkvaliteten. Till följd av den minskade trafiken har även viltolyckorna minskat på flera håll. I Maine i USA har antalet trafikdödade djur minskat med 45 procent under nedstängningen.

Mat & jordbruk

FN-rapport: Tio åtgärder för att minska risken för pandemier

Ökad testning av både vilda och tama djur, tydliga regler för sanitet i djur- och mathantering samt satsningar på såväl forskning som biologisk mångfald. Det är några av åtgärderna i en ny FN-rapport om hur framtida pandemier kan undvikas.

Skog

Mindre produktiva skogar i ett varmare klimat

Tillväxten i skogar i södra Sverige kan minska när klimatet blir varmare. Samtidigt kan skogarna längre norrut bli mer produktiva. Det visar en studie på Sveriges lantbruksuniversitet.

Social hållbarhet

Så ska fler barn cykla eller gå till skolan

I dag cyklar eller går drygt hälften av Sveriges skolbarn till skolan. I ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet är målet att 80 procent av skolbarnen ska göra det – året om. ”Vi vill skapa en norm i samhället, att man sommar som vinter använder sig av aktiva transporter”, säger Stina Rutberg, biträdande professor i fysioterapi, i ett pressmeddelande.