Impatiens glandulifera

Biologisk mångfald

Trädgårdsägare avgörande i kampen mot invasiva växter

Invasiva främmande arter har oftast ett ursprung som trädgårdsväxter. Men trädgårdsägarnas kunskaper är ofta begränsade, konstaterar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Solpanel

Industri & Energi

Ljusa tider för solelen

Bara lite drygt en procent av elen vi använder i Sverige kommer från solen, men kanske går vi mot en solrevolution? Fler sätter solceller på taken och inom forskningen görs viktiga framsteg.

Palsmyr

Klimat

Unika våtmarker hotas när permafrost tinar

Den unika palsmyren, en form av våtmark, riskerar att försvinna i takt med att temperaturen stiger. Det framgår av en ny rapport från Naturvårdsverket.

Vildsvin

Biologisk mångfald

Afrikanska svinpesten sprider sig i Europa

Plågsam och extremt dödlig. Den afrikansk svinpesten fortsätter spridas i Europa. Under hösten har vildsvin i Tyskland hittats med det smittsamma viruset. Nu arbetar svenska forskare för att öka förståelsen om hur sjukdomen sprids.

Rakhyvel

Livsstil & konsumtion

Forskare gör upp med engångshyveln

Vaxremsa, laser eller engångsrakhyvel – vilken av dessa har lägst miljöpåverkan? Det har forskare tagit reda på i ett försök att skapa förståelse för hur stor miljöpåverkan en vardagsprodukt har.

FN:s högkvarter

Klimat

Internationellt toppmöte ska ge skjuts åt arbetet för en hållbar värld

Nu möts världens ledare i New York för en halvtidsavstämning av Agenda 2030.

Helags

Livsstil & konsumtion

Dilemma när allt fler hittar ut i naturen

Stängda fjällstugor, skatt för turister eller inspirerande tips om andra naturupplevelser. Med turistboomen i naturen växer behovet av att styra besöksströmmarna – frågan är hur.

Snabba uppdateringar

Klimat

Stor metanläcka i Östersjön

Publicerad 22 september 2023

Under en forskningsexpedition i Östersjön hittade forskare från Linnéuniversitetet och Stockholms universitet ett område med ett omfattande läckage av den kraftfulla växthusgasen metan. Området ligger i Landsortsdjupet, sydost om Nynäshamn. Forskarna blev överraskade av upptäckten, enligt ett pressmeddelande.

Mat & jordbruk

Stort matsvinn på äldreboenden

Publicerad 19 september 2023

En tredjedel av lunchportionen på äldreboenden blir matsvinn. ”Vi tror att ett breddat fokus – från att mäta i syfte att minska matsvinnet för miljöns och ekonomins skull, till att även mäta för att följa upp att de äldre äter tillräckligt – kan göra att fler omsorgsverksamheter ser vinster med matsvinnsarbetet. Det kan bli en del i det viktiga arbetet med att förebygga undernäring”, säger Emelie Eriksson Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg i ett pressmeddelande.    

Klimat

Augusti slår globalt värmerekord

Publicerad 17 september 2023

Augusti 2023 var globalt lite drygt 0,3 grader varmare än den hittills varmaste augusti 2016. Det innebär att vi nu två månader i rad har haft en global medeltemperatur omkring 1,5 grader över medeltemperaturen för perioden 1850-1900. Enligt beräkningarna från Copernicus Climate Change Service var även tremånadersperioden juni-augusti med god marginal den varmaste som hittills uppmätts, rapporterar SMHI.

Klimat

Klimatkrisen påverkar litteraturen

Publicerad 14 september 2023

Dagens nyhetsskildringar av flodvågor, dammbrott och höjda havsnivåer kretsar kring teman som mänsklighetens och kulturens överlevnad i en klimatförändrad värld. Det konstaterar Malin Löf Nyqvist i en ny avhandling i litteraturvetenskap vid Umeå universitet om översvämningen som litterärt motiv i 2010-talets svenska romaner. ”Kopplingar till den bibliska berättelsen om Noa och arken är fortsatt vanliga i 2010-talets översvämningsskildringar. Den här typen av katastrofmotiv har dock på senare tid främst kommit att kopplas till berättelser om klimatfrågor och andra miljöproblem”, säger Malin Löf Nyqvist vid Umeå universitet.

Klimat

Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta

Publicerad 13 september 2023

Kebnekaises sydtopp – som fram till 2019 var Sveriges högsta punkt – har blivit ännu lägre. Den årliga mätningen av glaciären på sydtoppen visar att den nu är 2093,2 meter över havet, en minskning på 1,4 meter jämfört med ifjol. Det betyder att den nordliga, isfria toppen var högre även i år. Det är Tarfala forskningsstation, som hör till Stockholms universitet, som varje år genomför mätningen. I år var det extra svårt på grund av hård vind.

Blomsteräng

Biologisk mångfald

Mer biologisk mångfald för pengarna

Investeringar i att öka den biologiska mångfalden behöver matchas med var de gör störst nytta. På så sätt kan fler företag engageras i arbetet för diversiteten, enligt forskare vid Lunds universitet.

Syrien

Hållbara städer

Utvecklingen går åt fel håll för FN:s globala mål

Världens länder är långt ifrån att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Det visar en utvärdering som publiceras när halva tiden gått till att målen ska vara uppfyllda 2030.

Fästing

Biologisk mångfald

Överdriven skräck för Nordens farligaste djur?

Vår avsky för fästingar vet inga gränser, och kanske präglas inställningen till den lilla spindeln av överdriven alarmism? Finländska forskare ser att vissa människor är så rädda för fästingar att de helt och hållet undviker att vara i naturen.

Fiskstim

Biologisk mångfald

Mindre men fler fiskar i världen

Fiskarna har minskat i storlek under de senaste 60 åren, men däremot har antalet fiskar ökat. Det visar en ny studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science.

Vildsvin

Skog

Hårda restriktioner för att begränsa svinpest

Efter flera utbrott i länder som Tyskland och Nederländerna har den afrikanska svinpesten nu konstaterats även i Sverige. För att förhindra att sjukdomen sprids ytterligare har ett 1 000 kvadratkilometer stort område spärrats av, där såväl jakt och skogsbruk som svampplockning nu förbjuds.

Sofia Blomqvist

Biologisk mångfald

Hundar hjälper till att inventera humlor i vägkanter

Hundar kan nosa fram allt från narkotika till kantareller. Nu används hundarnas nosar också för att lokalisera var humlor bor – och om det finns svampsjukdomar på äppelträd. Vad ska det vara bra för?

Vatten

Övergivna båtar ett stort miljöproblem

Det finns flera hundra tusen övergivna fritidsbåtar i Sverige i dag, och antalet ökar. De gamla båtarna skadar miljön, och nu föreslår Havs- och vattenmyndigheten en rad åtgärder för att underlätta insamling av båtarna.