176 artiklar

Biologisk mångfald

110 artiklar

Hållbara städer

58 artiklar

Industri & Energi

171 artiklar

Kemikalier

443 artiklar

Klimat

49 artiklar

Landsbygd

252 artiklar

Livsstil & konsumtion

209 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

57 artiklar

Skog

21 artiklar

Social hållbarhet

70 artiklar

Transport

166 artiklar

Vatten

Kikärtor

Mat & jordbruk

Kan Sverige bli självförsörjande på protein?

Forskare har undersökt vad som händer om vi minskar köttätandet med 50 procent – vilket ungefär motsvarar dagens import – och ersätter proteinet med inhemskt odlade baljväxter.

Mat & jordbruk

”Vi kan inte köra systemen på max”

Dagens jordbruk utarmar den biologiska mångfalden – ett problem som forskning har pekat på i många år.

Gustav Strandberg

Klimat

”Många tycker att mitt jobb verkar ganska deppigt”

Vad gör egentligen en klimatforskare? Extrakt följer Gustav Strandberg på SMHI under en arbetsdag. Han förklarar varför klimatångest inte nödvändigtvis är rätt väg att gå och hur det kommer sig att hans forskning slukar stora mängder datorkraft.

Kemikalier

”Vi måste minska riskerna med hälsofarliga ämnen i vatten”

Samhället behöver införa mer avancerad teknik för rening av dricksvatten. Det är ett par av de rekommendationer som en internationell expertgrupp lämnar till Europas beslutsfattare och vattenbransch.

Kemikalier

”Det har blivit tyst om kemikalier”

Regeringen har tillsatt en utredning om skatt på kläder och skor – för att minska användningen av kemikalier som är farliga både för miljön och vår hälsa.

Vatten

Svensk politik ineffektiv för att rädda Östersjön

Forskare har undersökt hur effektiva Östersjöländernas miljöpolitik var mellan 1996 och 2010. Sveriges miljöpolitik utmärker sig för att inte minska utsläppen.

Snabba uppdateringar

Klimat

Växternas kemiska krigföring ökar vid varmare klimat

Publicerad 18 juni 2019

Växter har ett kemiskt försvar som gör att de släpper ut vissa ämnen vid exempelvis insektsangrepp. Nu visar en studie med forskare från Lunds universitet att växternas utsläpp kan vara många gånger större om angreppen sker i varmare klimat.

Livsstil & konsumtion

Nyregistrerade bilar minskade i maj

Publicerad 17 juni 2019

I maj nyregistrerades 33 250 personbilar, en minskning med 15,7 procent jämfört med maj föregående år. Detta enligt SCB och Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Skog

Ny metod för nyckelbiotopsinventering kritiseras

Publicerad 14 juni 2019

”Vi har vid flera tillfällen lyft fram att Skogsstyrelsens arealberäkningar av värdefulla skogar i nordvästra Sverige bygger på en felaktig grund. Genom att slå samman den högre koncentrationen av skyddsvärd skog i fjällskogsregionen med den mycket lägre i den boreala regionen, blir den totala bilden missvisande”, skriver naturskyddsorganisationer i en debattartikel.

Kemikalier

Plastexponering ”som ett kreditkort i veckan”

Publicerad 13 juni 2019

Dricksvatten är en av de största källorna, men människor får även i sig plast genom livsmedel som salt, öl och skaldjur. Det visar en sammanställning av University of Newcastle som gjorts på uppdrag av WWF.

Mat & jordbruk

Kela eller äta?

Publicerad 11 juni 2019

De djur vi håller som boskap är minst lika empatiska och smarta som våra vanligaste sällskapsdjur. Ändå verkar vi inte riktigt vilja ta åt oss den kunskapen. Vi förtränger att köttet på tallriken är från djur med tankar och känslor precis som vi, och att fiskar är kännande varelser. En försvarsmekanism, menar forskare i en artikel på forskning.se.

Klimat

”Det mest outforskade som finns på vår jord”

Satelliter har visat att isen vid Västantarktis under årtionden smält allt snabbare. För första gången undersöks nu vattnet under glaciären.

Biologisk mångfald

Östersjöns rovdjur allt magrare

Rovdjuren högst upp i näringsväven i Östersjöns blir allt magrare, visar en ny studie. Forskarna ser ett samband mellan den försämrade hälsan hos bland annat gråsäl och förändringar hos bottenlevande kräftdjur.

Frequent flyer bonus card

Livsstil & konsumtion

Carbon Ruins visar en fossilfri framtid

Året är 2053. Klimatomställningen är genomförd och Sverige är nu fossilfritt. Våra barn skrattar åt konstgräs och förfäras över att alla produkter vi tillverkade var av plast. Välkommen till Carbon Ruins.

Klimat

Forskare kritiserar IPCC:s tilltro till klimatmanipulation

Forskning om geoengineering bedrivs inom en liten men tongivande grupp forskare, enligt en ny avhandling från Lunds universitet.

Biologisk mångfald

”Ta bort små kraftverk för fiskens skull”

Christer Nilsson, professor emeritus vid Umeå universitet, kritiserar små vattenkraftverk i Västerbotten för att skada fisk.

Foto: Mostphotos

Klimat

Alarmerande hälsoeffekter spås för Europa

Enligt en rapport från EASAC, vetenskapsakademiernas organ i Europa, riskerar klimatförändringarna få alarmerande hälsoeffekter för Europas befolkning.

Tamp

Vatten

Så ska sjöfarten bli grönare

Den internationella sjöfarten står för en betydande del av de globala koldioxidutsläppen. Kan vinden vara en lösning på problemet?