Svalbard

Klimat

Expedition ska ge svar om Golfströmmen

Forskare ska nu i sommar bege sig ut på en expedition för att undersöka ett område i Svalbard med stor betydelse för Golfströmmens framtid i ett varmare klimat.

Åkermark

Biologisk mångfald

Ekologisk odling kräver längre perspektiv

Hur lång tid tar det för den biologiska mångfalden att återhämta sig efter en övergång från konventionellt jordbruk till ekologiskt? Det har forskare från Lunds universitet undersökt i en ny studie.

Biologisk mångfald

Efterlyses: Bilder på djurens ungar

Djuren får sina ungar när växtligheten är som mest näringsrik. Med klimatförändringar kommer våren allt tidigare – hur påverkar det djurens reproduktion? Det ska forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet ta reda på. Nu hoppas de få bilder på djurfamiljer från allmänheten till sin hjälp.

Sommarhus

Semesterläsning

Sommartider

Tid för odling, lata dagar på stranden eller en tur på fjället. Sommaren skapar tillfällen för både lugna och mer aktiva aktiviteter. Men är det verkligen i slutet av sommaren man ska beskära träd, är vattnet i sommarstugan okej och ska man egentligen använda solkräm? Det och mycket mer hittar du i Extrakts samlade sommarläsning.

Algblomning

Vatten

Ny metod för att minska algblomning testas

Kan algblomningen bromsas genom att algerna trålas in – för att sedan användas till biobränsle? Det ska forskare vid KTH ta reda på. I sommar testas nya metoder utanför Gotland.

Kor

Klimat

Ny fodertillsats kan minska kornas metanutsläpp

Kossornas utsläpp av metan – en kraftig växthusgas – skulle kunna minska radikalt. Laboratorietester av en ny fodertillsats visar en minskning av metan på över 90 procent.

fermenterade livsmedel

Mat & jordbruk

Fermenterad mat kan bidra till kostomställning

Allt fler minskar sin köttkonsumtion och de flesta gör det av personliga hälsoskäl. I en ny studie konstaterar forskare att fermenterade växtbaserade livsmedel kan vara en viktig del i omställningen till en mer hållbar kost.

Snabba uppdateringar

Biologisk mångfald

Tepåsar avslöjar globala nedbrytningsmönster

Publicerad 19 juli 2024

En metod för att mäta växtmaterials nedbrytning med hjälp av enkla tepåsar används nu inom vetenskaplig forskning. Forskaren Judith Sarneel vid Umeå universitet har samlat in data från över 36 000 individuella tepåsar världen över och i tidskriften Ecology Letters och på en nyetablerad webbplats avslöjas nu globala nedbrytningsmönster.  

Biologisk mångfald

Utdött bi återfunnet

Publicerad 17 juli 2024

En art som förklarats nationellt utdöd, kölblodbi, har hittats vid Kallinge. Ett annat oväntat fynd är slåttergökbiet, som inte observerats utanför Skåne sedan 1936 och aldrig i Blekinge. Det rapporterar Lunds universitet.  

Biologisk mångfald

Valarna mindre stressade under pandemin

Publicerad 11 juli 2024

Knölvalarna utanför Australiens östkust var mindre stressade under första året av pandemin, rapporterar Sveriges Radios Vetenskapsradion. Enligt en färsk studie hade valarna signifikant lägre nivåer av stresshormon, troligen på grund av minskad mänsklig aktivitet på havet.

Social hållbarhet

AI-styrda sensorer ska mäta textilarbetares hälsa

Publicerad 9 juli 2024

Forskare vid Mälardalens universitet har i samarbete med ett universitet i Bangladesh utvecklat ett sensorsystem som är tänkt att användas i textil- och klädindustrin i Asien. Utifrån psykologiska och beteendemässiga förändringar hos textilarbetarna ska systemet kunna klassificera stress i tre nivåer: hög, måttlig och ingen stress. Målet är att förbättra arbetsvillkoren för textilarbetarna.

Mat & jordbruk

Medborgarforskning ska ge ny kunskap om jäststammar i honung

Publicerad 4 juli 2024

Vilka jästarter finns naturligt i honung, och hur bidrar de till bins hälsa? Det ska forskare vid Chalmers ta reda på. Tack vare bidrag från svenska biodlare har forskarna nu en unik samling jäststammar från svensk honung.

Solkräm

Kemikalier

”Det behövs bättre information om riskerna med solkräm”

Solkräm skyddar mot farlig UV-strålning, men innehåller samtidigt skadliga kemikalier. Ska man smörja in sig eller inte? Extrakt frågade ekotoxikologen Christina Rudén.

Artemisia Abrotanum

Biologisk mångfald

Växter med kulturarv berättar om vårt förflutna

Växter och trädgårdar som bär på ett kulturarv verkar bli alltmer populära, och det bidrar till att gamla trädgårdsväxter bevaras. Varför inte plantera en ”Predikoväcka” i örtagården? Men var försiktig med vad du river upp när du gör plats för den.

Klimat

Ny fästing upptäckt i Sverige

En typ av fästing som aldrig tidigare har påträffats i Sverige har nu upptäckts här för första gången, rapporterar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det rör sig om arten brokig fårfästing, som kan sprida en livshotande sjukdom.

Morot odling

Mat & jordbruk

Mykorrhiza – värd att värna i odlingen

Mykorrhizasvampar i odlingsjorden ger många växter motståndskraft mot bland annat torka och näringsbrist – något som många odlare fått upp ögonen för. Samtidigt som allt fler företag säljer mykorrhizasvampar för odling och trädgård, lyfter forskare ett varningens finger: produkterna som säljs innehåller inte alltid det som utlovas.

Kemikalier

Smörja in sig – eller inte?

Solkräm innehåller skadliga kemikalier och kan skapa problem både för den mänskliga hälsan och i naturen. Nu varnar forskare från Umeå universitet för att det dessutom saknas belägg för att krämerna skyddar mot hudcancer.

Import

Livsstil & konsumtion

Forskare: EU kan minska konsumtionens miljöpåverkan

Trots att bara 5,7 procent av världens befolkning bor i EU står dessa invånare för 9 procent av världens klimatutsläpp – och enligt en ny studie väntas konsumtionens miljöpåverkan fortsätta öka. Forskarna bakom rapporten efterlyser större transparens i handelns distributionskedjor.

Sill

Mat & jordbruk

Mindre gift i strömmingen

På grund av miljögifterna avråder Livsmedelsverket riskgrupper från regelbunden konsumtion av strömming fångad i Östersjön, men forskning visar att halterna av PCB och dioxin gradvis minskar.

Hållbara städer

Arkitekter vill ta ansvar från skog till byggnad

Bygga i trä, är det alltid bra ur ett miljöperspektiv? I nytt projekt samarbetar arkitekter med en rad aktörer för att ta reda på hur arkitektur påverkar skogen och hur en lokal produktion kan se ut och fungera på bästa sätt.

Planering

Mat & jordbruk

Stadsodling – ingen självklar miljöhjälte

Grönsakslanden växer för fullt och hemmaodlarnas förväntningar på tomatplantor och potatisrader är höga. Men stadsodlingarnas miljönytta är inte självklar, enligt en ny internationell studie. För att göra störst skillnad för klimatet gäller det att välja rätt gröda.