Klimat

”Nu behövs kraftfull klimatpolitik”

Den politik som regeringen hittills har presenterat kommer att orsaka ökande utsläpp under de närmsta åren, det är slutsatsen i Klimatpolitiska rådets rapport, som släpptes i dag.

Återvinning

Kemikalier

”Kemikaliefritt och återvinning står i konflikt”

Återvinning minskar behovet av att utvinna nya råvaror, men när produkterna innehåller farliga kemikalier ställs vi inför svåra val.

Industri & Energi

Burksamlare avgörande för pantsystemet

Pantsystemet för dryckesflaskor är effektivt, men inte tack vare att kunderna är flitiga besökare på pant-rummen, framgången bygger i stället på att insamlingen genomförs av andra. Det visar forskning från Örebro universitet.

Vägren

Biologisk mångfald

Blommande vägrenar ersätter inte artrika betesmarker

Artrika ängar och naturbetesmarker börjar bli sällsynta. En förhoppning har varit att vägrenar och kraftledningsgator kan gynna den biologiska mångfalden på samma sätt.

Röd signalsjögurka

Vatten

Föda upp sjögurkor – ett omöjligt uppdrag?

Sjögurkan, havets dammsugare, krattar manegen för koraller och andra känsliga organismer. Men fisket har slagit hårt mot världens sjögurkor.

Bönor

Livsstil & konsumtion

Klimat och hälsa i fokus i nya Matcirkeln

Matcirkeln, eller kostcirkeln som den också har kallats, har nu uppdaterats med hänsyn till hur vi kan äta både klimat- och hälsosmart.

Snabba uppdateringar

Klimat

Djurskydd viktigt för att lyckas med klimatmålet

Publicerad 29 mars 2023

Genom att skydda och stärka populationer av ett antal vilda djurarter är det möjligt att bidra till att hålla den stigande globala temperaturen under 1,5 grader och samtidigt bidra till att vända den negativa utvecklingen av minskad biologisk mångfald. Det visar en ny internationell studie publicerad i Nature Climate Change, rapporterar SLU.

Industri & Energi

Spillvärme blir till fjärrvärme

Publicerad 27 mars 2023

I varje kommun finns livsmedelsbutiker, industrier och andra anläggningar som avger stora mängder restvärme som idag försvinner rakt upp i luften. Nu ska en del av denna oanvända värme forslas ut i fjärrvärmenäten och värma våra hus i stället. I en ny stadsdel i Lund har taxan kapats med en fjärdedel. Spillet är så stort att hela Europa hade kunnat värmas med den om den tagits tillvara. Det menar forskare vid Lunds universitet som utvärderat den nya fjärrvärmen.

Klimat

Ond cirkel när naturliga växthusgaser ökar

Publicerad 24 mars 2023

Utsläppen av växthusgaser från sjöar och vattendrag ökar när temperaturen stiger och vattenflödet ökar. Det visar en studie från Linköpings universitet, och det innebär att ett framtida varmare klimat troligen förstärker naturliga klimatutsläpp.  

Hållbara städer

Kan hampa och fårull bli fasadmaterial?

Publicerad 20 mars 2023

I framtiden kan lokalt skördade byggmaterial bidra till att bygga fastigheter med betydligt lägre miljöpåverkan än i dag. I ett nytt projekt undersöks möjligheterna för ett cirkulärt fasadsystem som byggs med material som hampa, träfiber och fårull. – Byggbranschen är på ett sätt konservativ och använder samma material som den alltid har gjort. Samtidigt är många byggbolag aktiva när det gäller att hitta nya sätt att bygga mer hållbart. Vi vill titta på möjligheterna att hitta nya lokala och cirkulära biobaserade byggmaterial, säger Jouri Kanters, lektor vid Avdelningen för energi och byggnadsdesign, Lunds universitet.

Biologisk mångfald

Ändrad storlek ökar risken för utrotning av däggdjur

Publicerad 20 mars 2023

Forskare från bland annat Göteborgs universitet har kartlagt vilka faktorer som hotar arternas överlevnad på isolerade öar. Däggdjur som utvecklar en annan kroppsstorlek än sina släktingar löper större risk att bli utrotad. Människan är även denna gång den största boven i dramat.

Renar

Klimat

”Den gröna omställningen kan slå hårt mot renskötseln”

Mineraler till batterier och fossilfria transporter, förnybar energi från vindkraft och skog – förväntningarna på norra Sveriges naturresurser är stora när samhället ska ställa om.

Regnoväder

Klimat

IPCC: Dräglig framtid kräver agerande nu

Redan 2018 betonade IPCC att utmaningarna att hejda klimatets uppvärmning vid 1,5 saknade motstycke, men sedan dess har utsläppen av växthusgaser ökat. Både hastigheten och omfattningen i de åtgärder som har vidtagits för att hejda förloppet är otillräckliga. Det fastslår IPCC i syntesrapporten, som släpptes i dag.

Trädplantering

Social hållbarhet

Trädplanteringar gynnar inte alltid lokalbefolkningen

När koldioxidutsläpp ska klimatkompenseras handlar det ofta om trädplantering i Afrika eller andra delar av världen. Men människorna som bor där glöms ofta bort, menar forskare vid SLU.

Matavfall

Industri & Energi

Nya regler för matavfall kan lyfta biogasen

Sedan årsskiftet måste alla som bor i Stockholm sortera sitt matavfall och snart ska det gälla för hela landet. Det kan ge en skjuts åt den svenska biogasproduktionen.

Kharkov

Hållbara städer

EU-satsning på klimatsmart återuppbyggnad i Ukraina

Behovet av att återuppbygga förstörda om sönderbombade städer i Ukraina är omfattande. Tack vare en EU-satsning ska nu landets aktörer få stöd för att återuppbygga städerna så att de samtidigt kan bli klimatneutrala och hållbara för framtiden.

Kaffebönor

Social hållbarhet

Skördar kaffe och går miste om utbildning

Etiopiens skogar bidrar bland annat med skugga åt de kaffeodlingar som ger betydande intäkter till landets småskaliga odlare. Men arbetet med att skörda kaffet görs ofta av barn under skoltid. Det resulterar i att barnen går miste om sin utbildning, enligt en ny studie från Stockholms universitet.

Klipper gräs

Kemikalier

Naturliga utsläpp kan bli hälsorisker i varmt klimat

Högre koldioxidhalter och varmare klimat ökar skadliga utsläpp från växter och spridning av ökendamm, vilka påverkar människors hälsa negativt. Det framgår av en ny studie från Göteborgs universitet.