klimatprotest

Klimat

Klimatångest drabbar unga över hela världen

Unga över hela världen oroar sig för klimatförändringarna och för framtiden, enligt en stor attitydundersökning. Mer än hälften av ungdomarna i studien känner sig svikna av politikerna.

Smink PFAS

Kemikalier

”Kräv PFAS-fria alternativ”

PFAS finns i allt från schampo till smink och rengöringskrämer, produkter som bidrar till farliga utsläpp i miljön trots att det finns alternativ till ämnena. Det visar en ny undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Universitet har gjort på uppdrag av Kemikalieinspektionen.

Elcykel

Transport

Fler elcyklar kräver nytänk i trafiken

Elcykeln lyfts fram som ett miljövänligt alternativ till bilen. Samtidigt är gatumiljön inte särskilt väl anpassad för elcyklar, menar forskaren Khashayar Kazemzadeh. När får vi laddstolpar vid cykelställen?

Fokus:
Internationella bilfria dagen


Studenter

Social hållbarhet

”Inkludering någonting hela samhället behöver engageras i”

Det finns en stark vilja hos migranter i Sverige att inkluderas i samhället och de ser språket som nyckel för detta. Men i dag ligger en stor del en ansvaret för detta på migranterna själv, eller utbildningsverksamheterna, enligt en ny studie.

Kärnkraft Hallå där!

Industri & Energi

När energifrågan blev en samhällsfråga

Birgitta Dahls gärningar inom både miljö och feminism känner du kanske till, men visste du att Sverige kan stoltsera med ännu en politiker som har satt djupa spår i svensk miljöpolitik?

doftpelargon

Social hållbarhet

Växterna som kan ge mental återhämtning

En citrusdoftande pelargon, barr eller torrt gräs. Många av de doftande växterna har en positiv effekt på vår mentala hälsa. I en ny studie har forskare kartlagt hur vi påverkas av växtdofterna.

Snabba uppdateringar

Hållbara städer

WHO: Luftföroreningar största hotet mot vår hälsa

Publicerad 24 september 2021

Världshälsoorganisationen, WHO, har uppdaterat riktlinjerna för luftkvalitet: nu lyfts luftföroreningar fram som det enskilt största hotet mot människors hälsa. Enligt WHO lever 90 procent av världens befolkning redan i områden som har en eller flera skadliga ämnen i luften, men luftkvaliteten är klart sämst i fattiga länder.

Klimat

Bättre kvalitet i nederbördsprognoser

Publicerad 23 september 2021

Nu är tolv anläggningar i Sveriges väderradarnät uppgraderade med ny teknik som säkerställer den fortsatta driften och bidrar till mer detaljerade nederbördsprognoser, rapporterar SMHI.

Industri & Energi

Miljösektorns produktionsvärde ökade 2019

Publicerad 20 september 2021

Miljösektorns produktionsvärde uppgick 2019 till drygt 509 miljarder kronor, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Ökningen syns framförallt inom byggverksamhet och energibranschen. Miljösektorn sysselsätter drygt 151 000 personer, drygt 80 procent av dessa är män, rapporterar SCB.  

Klimat

Klimatet – en polariserad debatt på Twitter

Publicerad 16 september 2021

Klimataktivister och klimatskeptiker på Twitter håller sig till den egna gruppen och delar inte information mellan grupperingarna. De tweets som blir virala i klimatdiskussioner handlar i stor utsträckning om sådant som stärker den rådande uppfattningen inom gruppen. Det visar en studie vid Aalto universitet, som lyfts fram i tidskriften Nordicom vid Göteborgs universitet.

Social hållbarhet

Naturliga dofter påverkar din hälsa

Publicerad 15 september 2021

Doftande växter som pelargon, lavendel och barrträd kan ha positiv inverkan på din hälsa. Under en studie vid SLU kartlades hur naturliga dofter framkallar associationer, känslor och fysiska reaktioner hos den som drabbats av stressrelaterad sjukdom. Iakttagelserna kan komma till nytta inom både naturbaserad terapi och trädgårdsföretagande.
Bilavgaser

Kemikalier

”Riktlinjerna för luftkvalitet ger otillräckligt skydd”

Långvarig exponering för luftföreningar kan kopplas till ökad risk att insjukna i stroke och kranskärlssjukdom, även när halterna ligger under EU:s och WHO:s gränsvärden. Det visar forskare i en europeisk studie.

Cement

Klimat

Lerig väg mot grönare betong

Stoppet av kalkbrytningen i Slite på Gotland har satt ljus på behovet av att hitta nya sätt att tillverka betong. Kanske är lösningen mindre mängd cement i blandningen och att i stället använda lera?

Flyktingkvinnor

Social hållbarhet

”Ensamkommande flickor bortglömd grupp”

Information om vilka rättigheter kvinnor har i Sverige behövs för att förbättra integrationen för ensamkommande kvinnor och flickor. I en studie från Göteborgs universitet framkommer att en del kvinnor annars riskerar att avstå från möjligheter och lagstadgade rättigheter.

Läskunnighet lågstadiet.

Social hållbarhet

Lågstadiebarns läsförmåga inte sämre under pandemin

Läsutvecklingen hos barn på lågstadiet har inte försämrats under pandemin. Det konstaterar forskare vid Karolinska Institutet och Linnéuniversitetet i en ny rapport.

Smör

Livsstil & konsumtion

Jakten på hållbart fett

I många tätbefolkade delar av världen är det vanligt med för lite fett i kosten. Men mycket av det matfett som används kan härledas till lantbruksdjur och avskogning, vilket inte är hållbart. Bättre utnyttjande av ätligt fett som i dag används till annat än livsmedel skulle kunna vara en del av lösningen, skriver forskare i tidskriften Lancet Planet Health.

Dricksvatten

Vatten

Så kan okända kemikalier i dricksvattnet avslöjas

Vårt kranvatten testas för en rad olika ämnen innan det pumpas ut till våra hem. Ändå kan det finnas skadliga ämnen kvar. Okända kemikalier passerar obemärkt genom vattenverken, men det finns sätt att stoppa dem.

Karljohansvamp

Biologisk mångfald

Nyckeln till svamparnas undre rike

En bra svampsäsong letar sig många ut i skogen. Men svamparna vi plockar är bara toppen på isberget. Den som lär sig läsa svamparnas underjordiska atlas kan också förutspå var kantarellerna kommer att titta fram.