Klimat

Klimatet har varierat i alla tider. Men den snabba förändringen som skett de senaste decennierna beror högst troligen på mänskliga aktiviteter. Globalt sett är det idag omkring 1 grad varmare i världen jämfört med förindustriell tid. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och vi riskerar att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader. En ökad temperatur innebär allvarliga konsekvenser för bland annat ekosystem, matproduktion och ökar risken för naturkatastrofer.

Kor

Klimat

Ny fodertillsats kan minska kornas metanutsläpp

Kossornas utsläpp av metan – en kraftig växthusgas – skulle kunna minska radikalt. Laboratorietester av en ny fodertillsats visar en minskning av metan på över 90 procent.

Klimat

Ny fästing upptäckt i Sverige

En typ av fästing som aldrig tidigare har påträffats i Sverige har nu upptäckts här för första gången, rapporterar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det rör sig om arten brokig fårfästing, som kan sprida en livshotande sjukdom.

Pandemi

Klimat

Lärdomar från pandemin kan lyfta klimatarbetet

Pandemin och klimatkrisen är två utmaningar som samhället tagit sig an på helt olika sätt. I en ny studie har forskare analyserat politikers och makthavares syn på de två kriserna och hur styrmedel har använts. Trots stora skillnader finns det flera lärdomar att dra, menar forskarna.

Jordbruk

Klimat

Kolkrediter i lantbruket – räddning eller luftslott?

Försäljning av kolkrediter inom lantbruket är en växande trend både i Sverige och internationellt. Företag erbjuds att investera och i gengäld ställer lantbrukarna om sina arbetsmetoder för att öka sin kolinlagring, men hur mycket kol lagras egentligen?

Klimat

Ska pengar från framtiden lösa klimatkrisen?

Synen på hur vi ska klara klimatomställningen präglas starkt av idén att vi som lever nu behöver göra uppoffringar för att kommande generationer ska få en bra framtid. Tänk om vi i stället skulle låta de kommande generationerna, våra ättlingar, bära en del av bördan?

Reklamskylt

Klimat

FN-chefen efterlyser förbud mot fossilreklam

Precis som många länder har förbjudit reklam för alkohol och cigaretter – produkter som är skadliga för vår hälsa – är det nu dags för ett globalt reklamförbud mot fossila bränslen. Det sade FN-chefen António Guterres i sitt tal på Världsmiljödagen – och han får stöd från forskare.

Mygga

Klimat

AI kan förutsäga nya smittor

Genom att kombinera AI med modeller för resmönster och sjukdomseffekter går det att förutse hur olika infektionssjukdomar kommer att spridas i Europa i takt med den globala uppvärmningen. Modelleringen gör det möjligt att bygga upp beredskap, enligt en ny avhandling från Umeå universitet.

Hjärnceller

Klimat

Så kan klimatförändringar påverka hjärnan

Klimatförändringar kan innebära en rad hälsorisker för vår fysiska hälsa, men det saknas fortfarande kunskap om hur våra hjärnor påverkas. Nu börjar ett internationellt forskningsfält ta form.

Flyg

Klimat

Konferenser slukar forskarnas CO2-budget

Enligt en ny studie från bland annat Lunds universitet orsakar internationella forskningskonferenser stor klimatpåverkan, men det finns sätt att minska utsläppen.

European Parliament Building In Brussels Belgiums

Klimat

EU:s högerpartier tar större strid i klimatfrågan

De högerpopulistiska partierna spås gå framåt i det stundande EU-valet, vilket kan få stora konsekvenser för klimatpolitiken.

Myr

Klimat

Så mycket torvmark försvinner varje år

Sverige restaurerar varje år cirka 10 kvadratkilometer torvmark. Det är en åtgärd som minskar koldioxidutsläppen, men ny statistik visar att det samtidigt sker en exploatering av torvmarker som påverkar nästan lika stora arealer.

Bensinpump

Klimat

Forskarnas tips för lyckad klimatpolitik

Hur ska politikerna bete sig för att vi ska få klimatpolitiska styrmedel fungerar också i praktiken? Det har forskare tagit reda på.

Klimat

Swish bäst för klimatet

Extrakt har tidigare rapporterat om den studie som skulle ge svar på vilken betallösning som är bäst ur klimatsynpunkt och nu har forskarna svaret: swish eller e-faktura.

Möte

Klimat

Nu startar nationellt medborgarråd om klimatet  

Hur ska vi minska våra utsläpp så att vi kan nå målen i Parisavtalet? Den frågan ska 60 slumpvis utvalda personer från hela landet ta sig an under våren, och deras första träff hålls i helgen.

Solpaneler

Klimat

”Solenergi kan bli en geopolitisk fråga”

Stora solenergiparker i Sahara kan få oväntade effekter för den globala solenergin genom att minska produktionen av solenergi i vissa länder och öka i andra. Det visar en ny studie.

Mygga

Klimat

”Södra Sverige behöver förbereda sig för nilfeber”

Nilfebervirus sprids norrut i ett varmare klimat och bland annat Tyskland ser varje år fall av nilfeber. Men myndigheter och regioner i södra Sverige är inte rustade för att tidigt upptäcka smittan. Det menar smittskyddsläkare i en debattartikel.

Översvämning

Klimat

Fem nya områden med hög översvämningsrisk

MSB har identifierat totalt 26 områden i Sverige där risken för översvämning bedöms betydande. Nya områden på årets lista är Gävle, Sundsvall, Eskilstuna, Västerås och Varberg medan fyra områden har plockats bort.

Orkan Katrina

Klimat

Forskare: Dags att utvidga skalan för orkaner

Den femgradiga skalan för orkaner räcker inte längre till, när kraftigare stormar blir allt vanligare. Det menar forskare i en ny studie och efterlyser en kategori 6 för orkaner med vindar på över 86 meter per sekund.

Hus vid vatten

Klimat

”Uppluckrat strandskydd kan ge våg av tveksamma byggen”

Regeringen vill reformera strandskyddet och göra det lättare att bygga nära vatten, men det kan sätta käppar i hjulet för arbetet med klimatanpassning. Just strandnära områden bedöms som särskilt utsatta i framtidens klimat.

Regn

Klimat

Pilotsatsning för bättre beredskap vid översvämningar

Forskare vid Karlstads universitet deltar i ett EU-projekt som ska förbättra hanteringen av översvämningar. Nu inleds en pilotstudie med blicken mot Klarälven.

Klimat

Nytt värmerekord i Europa

Den högsta temperaturen som har uppmätts i Europa ligger nu på 48,8 grader. Det är nästan en hel grad mer än det tidigare rekordet.

Renar

Klimat

Stödutfodring av renar inte riskfritt

När vädret växlar mellan kallt och varmt bildas is på marken där renarna betar och renarna får svårt att komma åt betet. Som kompensation blir det allt vanligare att renar stödutfodras. Men det är inte riskfritt, visar en ny studie. Renkalvar som utfodrats i hägn får svårare att hitta bete när de växer upp.

Utsläpp

Klimat

Negativa utsläpp tillfällig lösning enligt ny rapport

Hur bidrar negativa utsläpp till Parisavtalets långsiktiga klimatmål? Det har IVL, på uppdrag av Energimyndigheten, tagit reda på.

Klimat

Omställning kräver lokal förankring

Hur påverkas boende i industriorter som på grund av klimatomställningen står inför stora förändringar? Det har forskare vid Linköpings universitet tagit reda på.

Torrt gräs

Klimat

Allt torrare luft i Europa

Luften i Europa har blivit allt torrare de senaste årtiondena, vilket kan förvärra torka och öka risken för skogsbränder. Orsaken är klimatförändringar, orsakade av människan, enligt en internationell studie.

Skogsbrand

Klimat

Extrema skogsbränder minskar effekten av planterad skog

Skogsbränder orsakar stora koldioxidutsläpp och de senaste två decennierna har antalet extrema skogsbränder ökat – något som radikalt minskar effekten av planterad skog som kolsänka. Framför allt beror det på klimatförändringar och människans markanvändning.

koldioxidutsläpp

Klimat

Bristande legitimitet hotar det globala klimatarbetet

För att det globala klimatarbetet i till exempel EU och FN ska vara framgångsrikt måste det uppfattas som legitimt. I en ny studie undersöker forskaren Lisa Dellmuth hur förtroendet för det internationella klimatarbetet ser ut inom olika grupper.

Klimat

”Avtalet är ett viktigt steg”

Efter långa förhandlingar klubbades i dag ett nytt avtal vid klimatmötet COP28 i Dubai. Avtalets skrivningar om fossila bränslen mötte olika reaktioner.

Avskogning

Klimat

Finansmarknaden kan förebygga framtida pandemier

Finansbranschen, däribland svenska pensionsfonder, kan bidra till att minska riskerna för nya pandemier. Det visar ny forskning från Stockholms universitet.

Klimat

Inkomsttak för de rika – nästa steg i klimatarbetet?

Den rikaste procenten av svenskarna släpper ut nästan 10 gånger så mycket koldioxid som en person från de fattigaste 50 procenten. Nu ska forskare undersöka möjligheten att sätta ett inkomsttak för att begränsa utsläppen från ”förorenareliten”.

Klimat

”Uppenbar risk att oljeintressen får stort inflytande”

Imorgon startar FN:s klimattoppmöte COP28, som denna gång hålls i oljestaten Dubai, vilket kan få konsekvenser för mötets inriktning. Det menar klimatekonomen Thomas Sterner.

Skogsbrand

Klimat

Ingen slump att globala kriser sammanfaller

Att globala kriser som coronapandemin, klimatförändringarna och väpnade konflikter infaller samtidigt är ingen slump, utan tecken på en så kallad polykris, enligt ny forskning.

Översvämning

Klimat

Hur påverkar bilderna av klimatkrisen vår förmåga att agera?

Snart samlas politikerna för det internationella klimatmötet COP28. De flesta världsledarna ser klimatkrisen som ett allvarligt hot mot mänskligheten. Ändå har de svårt att genomföra förändringarna som krävs, och det kan ha psykologiska orsaker.

Klimatdemonstrationer

Klimat

FN:s klimatmöten gynnar stora, rika länder

Samtidigt som vissa grupper varken hörs eller representeras skickar rika länder allt fler delegater – precis som fossilindustrin. Det visar en studie av FN:s globala klimatkonferens, COP.

Översvämning

Klimat

”Vi måste tänka om inom klimatanpassning”

Kommer alla som påverkas av klimatförändringar verkligen att flytta, om de har möjlighet? Det är forskarna inte helt övertygande om, och de söker nu svaren i ett nytt projekt.

Familj

Klimat

Klimatoro påverkar val om att skaffa barn

En brittisk studie visar att oro för miljö och klimat får allt fler människor att skaffa färre eller inga barn. Men anledningarna till det skiljer sig åt i olika delar av världen.

Utsläpp

Klimat

”Sveriges klimatmål ligger fast”

Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp till år 2045 ligger fast, meddelade Tidöpartierna under tisdagen då de presenterade en ny överenskommelse om klimatpolitiken. Ställningstagandet innebär att Sverigedemokraterna har svängt i frågan.

Oskarshamn

Klimat

Långvarig uppvärmning gör vattenekosystem sårbara

Viken utanför kärnkraftsverket i Oskarshamn, som under 50 år värmts upp av reaktorns kylvatten, avslöjar stress hos bakterier och sårbara ekosystem. Resultatet ger en inblick i hur Östersjöns kustområden kan komma att påverkas av klimatförändringar.

Klimat

”Det krävs mer och snabbare åtgärder av alla”

Den 30 november är det dags för FN:s årliga klimattoppmöte, COP28, som denna gång hålls i Dubai i Förenade Arabemiraten. Den globala översynen av klimatarbetet, arbetsprogram om utsläppsminskningar och anpassning samt fonden för skador och förluster väntas bli heta frågor vid årets möte.

Cykelbana

Klimat

Bioasfalt testas i Stockholm

Återvunnen asfalt och förnybart bindemedel är receptet i för asfalt med netto-nollutsläpp som nu testas av forskare på VTI. En första cykelbana med materialet finns nu i norra Stockholm.

Mätningar av växthusgas

Klimat

Mätningar i Abisko avslöjar Arktis framtid

Det finns fortfarande frågetecken kring hur metanutsläppen från tinande permafrost påverkar klimatet. I Abisko blickar forskarna in i framtiden och försöker förstå vad som händer i marken när temperaturen stiger.

Demonstration

Klimat

Rättvis omställning mer än ekonomisk kompensation

Ekonomisk kompensation är inte alltid det bästa sättet att göra energi- och klimatpolitiken mer rättvis. Forskning visar att delaktighet i beslutsprocesser kan vara minst lika viktigt.

Palsmyr

Klimat

Unika våtmarker hotas när permafrost tinar

Den unika palsmyren, en form av våtmark, riskerar att försvinna i takt med att temperaturen stiger. Det framgår av en ny rapport från Naturvårdsverket.

FN:s högkvarter

Klimat

Internationellt toppmöte ska ge skjuts åt arbetet för en hållbar värld

Nu möts världens ledare i New York för en halvtidsavstämning av Agenda 2030.

Tigermygga

Klimat

Forskare bekräftar: Tigermygga i Sverige

Den invasiva Tigermyggan har för första gången hittats i Sverige, rapporterar SVA. Enligt myndigheten har alla myggor samlats in, men SVA varnar samtidigt för att det troligen inte är sista gången myggsorten gästar vårt land.

Klimat

Pingvinungar drunknar när Antarktis is smälter

Upp till 10 000 pingvinungar beräknas ha dött under häckningen förra året, på grund av smältande havsis på Antarktis. När isen under pingvinerna smälte blev det en katastrof för ungarna – som inte hade fått de fjädrar som krävs för att kunna simma i havet.

Skogsbrand

Klimat

Flykt från skogsbrand går långsammare

Boende som tvingas lämna sina hem på grund av skogsbrand kör saktare än vanligt, visar en ny studie.

Sjö

Klimat

Mer kol i svenska grundvatten

Halterna av oorganiskt kol i svenska grundvatten har ökat kraftigt de senaste 40 åren, visar en ny studie från SLU.

Montana

Klimat

Unik dom ger unga rätt i klimaträttegång

I den första domen i sitt slag i USA ger en domstol i Montana unga målsägande rätt mot delstaten, som ungdomarna menar kränker deras rätt till en ren och hälsosam miljö. Delstaten främjar användandet av fossila bränslen, enligt domen.

Sol

Klimat

Juli 2023 – varmaste månaden som uppmätts

Juli blir globalt sett den varmaste månaden som någonsin uppmätts, enligt uträkningar av forskare vid Leipzigs universitet. Samtidigt visar andra studier att värmeböljorna vi nu ser framförallt är kopplade till användningen av fossil energi.

Älg

Klimat

Värmen drabbar älgstammen

Extrakt har tidigare rapporterat om hur värmen påverkar mjölkkor, ny forskning från SLU visar att hettan även påverkar älgarna negativt.

Klimatångest

Klimat

Hur ska vi känna för klimatet?

Hur kan vi bäst förstå de känslor som klimatförändringar väcker? De ska forskare inom psykologi och filosofi gå till botten med i ett nytt projekt.

Mjölkor

Klimat

Sommarhetta hotar mjölkförsörjningen 

Sommaren 2023 riskerar att bli lika varm som rekordsommaren 2018, vilket kan innebära en tuff kamp för Sveriges mjölkkor.

Trafik

Klimat

Lägre klimatutsläpp 2022 – nu väntas de öka

Trots att klimatutsläppen från transporter minskade under 2022 är det oklart om Sveriges klimatmål för 2030 nås. De kommande åren bedöms tvärtom utsläppen att öka kraftigt.

Mossa

Klimat

”Fortsätt AI-utvecklingen – för miljön skull”

Medan AI-experter och företagsledare vill pausa utvecklingen av större AI-system så betonar forskare vid KTH att utvecklingen måste fortsätta för att kunna lösa klimat- och miljöproblem.

Himmel

Klimat

Renare men varmare luft under covid

Pandemins nedstängningar i södra Asien minskade utsläppen av kortlivade nedkylande partiklar i luften, medan de långlivade växthusgaserna knappt påverkades. Det visar en ny vetenskaplig artikel.

Valurna

Klimat

Få väljare låter klimatfrågan styra i politiska val

Trots att klimatfrågan både brådskar och engagerar så låter få medborgare frågan styra när de röstar i demokratiska val. Varför? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt.

Stad

Klimat

WMO larmar om 1,5-gradersnivån

Risken för att den årliga temperaturen kommer att vara 1,5°C varmare än förindustriell tid någon gång under de kommande åren uppgår till 66 procent, enligt en bedömning från den meteorologiska världsorganisationen (WMO).

Kontanter

Klimat

Är cashen king för klimatet?

Kontanter, swish eller e-kronan, viken betalmetod är att föredra ur klimataspekt? Det ska forskare vid KTH ta reda på i ett nytt projekt som finansieras av Riksbanken.

Kraftledning

Klimat

”Dumt att satsa allt på elektrifiering”

Eldrivna fordon, solpaneler och elektrifiering av industrin – det råder stort hopp om att vi med hjälp av el ska ställa om till ett fossilfritt samhälle. Men åtgärder behövs inom flera områden, enligt Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet och ledamot i Klimatpolitiska rådet.

Solstrålar

Klimat

Tekniken som kan utsätta jorden för ett riskfyllt experiment

Att sänka jordens temperatur genom att reflektera solens strålar är en teknik som – trots att den ännu bara existerar i tankestadiet – väcker känslor.

Blake VanDuyvenvoorde

Klimat

”Värme är svårare att hantera än kyla”

I en allt varmare värld ökar risken för dödliga värmeböljor. Forskaren Chuansi Gao tycker att både kommuner och medborgare måste bli bättre rustade för värmestress.

Cyklist

Klimat

Kan drönare öka vintercyklingen?

Skulle en drönare, som lyser upp cykelvägen framför dig, kunna få dig att välja cykeln även under den mörka årstiden? Det hoppas forskare vid Tekniska Högskolan, JTH, på Jönköping University.

Hav

Klimat

Rekordvarmt världshav under påskveckan

En historisk hög genomsnittstemperatur i världens hav uppmättes under påskveckan, enligt det amerikanska vetenskapliga organet NOAA. Så höga nivåer har aldrig uppmätts tidigare, men liknande rekord riskerar att bli vanligare i framtiden, enligt forskare vid SMHI.

Klimat

Allt fler pilgrimsvandrar för klimatet

Pilgrimsvandringen har blivit en ny mobiliserande kraft i kampen mot klimatförändringarna. Var går egentligen gränsen mellan en pilgrimsfärd och protestmarsch?

Utsläpp

Klimat

Stor tilltro till att fånga in koldioxid

Efter att ha studerat 50 olika länders klimatstrategier konstaterar forskare att det finns stora skillnader i hur nettonollutsläpp bedöms. Genomgången visar också att en femtedel av dagens utsläpp ska lösas med hjälp av koldioxidinfångning, en teknik som inte har testats i stor skala ännu.

Klimat

”Nu behövs kraftfull klimatpolitik”

Den politik som regeringen hittills har presenterat kommer att orsaka ökande utsläpp under de närmsta åren, det är slutsatsen i Klimatpolitiska rådets rapport, som släpptes i dag.

Renar

Klimat

”Den gröna omställningen kan slå hårt mot renskötseln”

Mineraler till batterier och fossilfria transporter, förnybar energi från vindkraft och skog – förväntningarna på norra Sveriges naturresurser är stora när samhället ska ställa om.

Regnoväder

Klimat

IPCC: Dräglig framtid kräver agerande nu

Redan 2018 betonade IPCC att utmaningarna att hejda klimatets uppvärmning vid 1,5 saknade motstycke, men sedan dess har utsläppen av växthusgaser ökat. Både hastigheten och omfattningen i de åtgärder som har vidtagits för att hejda förloppet är otillräckliga. Det fastslår IPCC i syntesrapporten, som släpptes i dag.

Flygande humla

Klimat

Humlor flyger allt tidigare

Varmare klimat och förändrad användning av jordbruksmarker får humlorna att flyga tidigare på våren, ett beteende som hotar både humlornas överlevnad och pollinering. Det visar ny forskning från Lunds universitet.

Skidlift

Klimat

Skidsemestern – en upplevelse på utdöende?

Skidåkningen i södra Sverige riskerar att smälta bort till 2050. Skidindustrin har redan börjat ställa om, men på flera håll kommer inte konstsnö och sparad snö att räcka till.

Sillgrissla

Klimat

Varmare klimat hotar havsfågelungar

Havsfåglar, som häckar på klippor och stränder under sommaren, riskerar att förlora sina ägg och ungar i ett varmare klimat. På sikt hotar detta havsfågelpopulationer både i Östersjön och andra hav, enligt en ny studie från SLU.

Klimat

Hur påverkar tankesmedjor klimatpolitiken?

Hur stor påverkan har nordiska tankesmedjor över internationella klimatförhandlingar och klimatpolitik? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt.

Björk

Klimat

Miljöfrågor glöms bort i statliga krisstöd

Miljö-, klimat och jämställdsaspekter glöms ofta bort när staten delar ut krisstöd, det visar en rapport från Luleå tekniska universitet där de offentliga insatserna under covid-19 pandemin har analyserats.

Dollarsedlar

Klimat

Ökande andel dollarmiljonärer hotar klimatmål

Kanske har du redan hört att en procent av världens befolkning står för hälften av utsläppen från kommersiella flygresor? Andelen av dessa väldigt rika personer, så kallade dollarmiljonärer, väntas öka framöver, vilket utmanar chanserna att klara utsläppsmålen.  Det visar en ny studie från bland andra turismprofessor Stefan Gössling.

Glaciär

Klimat

Risker med begreppet klimatkris

Pandemin, kriget i Ukraina och klimatet är några av de frågor som under 2022 kopplades samman ordet kris, men i en avhandling uppmanar forskare att använda just begreppet ”kris” med måtta, då överanvändning kan orsaka apati snarare än att mana till handling.

Falsterbo

Klimat

Hur påverkas vi av framtidsbilder?

Att beskriva hur framtiden kan se ut i ett förändrat klimat är en metod för att påskynda klimatomställningen. I en ny studie utvärderas om detta uppnås genom så kallade klimatvandringar.

Flaggor

Klimat

”IPCC behöver breddas”

I en ny bok utvärderar forskare från olika länder arbetet inom FN:s klimatpanel IPCC. En av synpunkterna som framkommer är att forskargruppen inom IPCC är alltför homogen, och saknar representation främst från kvinnor och personer från södra halvklotet.

Gasledning

Klimat

Metan kvar efter gasläckan

Nord Stream-läckan i september orsakade höga utsläpp av metan, och även om halterna har gått ner så kvarstår fortfarande fickor med förhöjda värden, rapporterar forskare.

Klimat

Klimatpolitiska rådet: Klimatpolitiken räcker inte

Myndigheternas underlag till den kommande klimatpolitiska handlingsplanen räcker inte om Sverige ska ha en chans att nå 2030-målen. Det konstaterar Klimatpolitiska rådet – som efterlyser fler och snabbare åtgärder från regeringen.

Östersjön

Klimat

Hur påverkas havets metan av värmen?

Metan bildas naturligt vid havets botten, men läcker oftast inte ut till atmosfären. Forskare vid Linnéuniversitetet ska nu titta på hur havets skyddsfunktion kommer att påverkas av högre temperaturer.

Regnväder

Klimat

”Tydligt att Sveriges klimat har förändrats”

1,9 grader varmare, mer regn och minskat snötäcke. Det är de tydligaste observationerna av klimatförändringar i Sverige, enligt en ny sammanställning från SMHI.

Fridays for future

Klimat

”Hållbar utveckling inte längre ideologiskt laddat”

Begreppet hållbar utveckling är inte längre ideologiskt kontroversiellt, men för att hantera klimatkrisen måste begreppet brytas ner. Dessutom behövs längre tidsperspektiv, enligt historikern Anna Friberg.

stormflod

Klimat

Viktigt att lära av Backafloden

Backafloden, som inträffade 1872, är en av de värsta naturkatastrofer som drabbat södra Östersjön. Stormfloden svepte bort hela samhällen och flera hundra människor dog. Trots det är händelsen okänd för många svenskar i dag. Det vill forskare råda bot på genom en ny kunskapsöversikt, som ska rusta oss för framtida extremväder.

Kyrka

Klimat

Klimatmotståndet inte religiöst färgat i Sverige

Det religiöst färgade klimatmotståndet som förekommer i vissa amerikanska samfund verkar sakna motsvarighet i Sverige. Den historiska kopplingen mellan stat och frikyrka kan vara en av orsakerna, men det kan också finnas politiska grunder.

Fossila bränslen

Klimat

Nya mätmetoder för klimatet behövs

Billiga och användarvänliga mätmetoder som täcker in alla typer av växthusgasutsläpp krävs för att utsläppsminskningar ska kunna bli verklighet, enligt forskare bakom en ny studie, som har inventerat dagens tillgängliga mätmetoder.

Översvämning

Klimat

COP27: Alla ska nås av varningar vid extremväder

I takt med att översvämningar, skogsbränder och torka blir vanligare i klimatförändringens spår blir också varningssystem allt viktigare. Men fortfarande nås en tredjedel av jordens befolkning – framför allt i fattigare länder – inte av någon varning vid fara. Nu sjösätts ett nytt FN-initiativ för att alla människor ska varnas vid fara för extremväder.

Glaciär

Klimat

”Redan för sent för många glaciärer”

Den globala medeltemperaturen 2022 kan bli 1,15 grader högre jämfört med förindustriell tid. Glaciärer smälter allt fortare, havsnivåerna stiger snabbare och torkan brer ut sig. Det är några av slutsatserna i rapporten från World Meteorological Organization, WMO, som presenterades vid COP27 i Sharm el-Sheikh i dag.

Klimat

”Varje tiondels grad gör skillnad”

Stats- och regeringschefer från över 120 länder är på plats i Egypten för COP27. Men redan innan klimatmötet har flera av världens rika länder positionerat sig inför kommande förhandlingar.

Stockholm

Klimat

Varmare klimat förstärks i stadskärnan

När temperaturen stiger stannar värmen kvar längre i stadens hårdgjorda ytor, visar ny forskning från SMHI.

Äpplen

Klimat

Den härliga klimatanpassade staden

Klimatomställning associeras kanske oftast med svårigheter och uppoffringar, men kanske finns det även fördelar i den klimatanpassade staden?

Höstlöv

Klimat

Kritik mot nedläggning av miljödepartementet

När den nya regeringen och dess ministrar presenterades på tisdagen stod det klart att miljödepartementet försvinner som eget departement, för att i stället hamna under näringsdepartementet. Beslutet får kritik från oppositionen men också från flera forskare.

Hängmatta

Klimat

”Hållbarhet handlar om våra relationer”

Varför gör varken ledare eller medborgare tillräckligt för att möta klimatkrisen? Ett svar är att en yttre omställning av politik, teknik och beteenden inte räcker. Enligt forskare behöver vi också uppmärksamma krisens inre orsaker.

Lignin

Klimat

Kemisk kod öppnar för tåligare växter

Nya forskningsrön om växternas lignin kan användas till att rusta jord- och skogsbruk inför framtida klimatutmaningar.

Värmerekord

Klimat

Sommaren 2022 slår alla värmerekord

Sommaren 2022 var den varmaste som någonsin uppmätts i Europa. Det visar färsk data från EU:s satellitövervakningsprogram Copernicus. Värmerekordet gäller både för månaden augusti och för sommaren som helhet.

Klimat

Skog på mager mark är kortsiktiga kolsänkor

Plantering av träd har setts som en effektiv åtgärd för att binda kol när koldioxidhalterna stiger i atmosfären. Men nu varnar forskare för att skog på näringsfattig mark inte är en extra kolsänka på lång sikt. När skogen åldras så minskar upptaget av koldioxid och dessutom riskerar ny skogsplantering att frigöra ytterligare kol ur marken.

Korall

Klimat

Vi närmar oss allt fler tippningspunkter

Med dagens nivåer av global uppvärmning närmar vi oss fem farliga tippningspunkter och listan över potentiella tippningspunkter i välden har ökat från nio till sexton. Det visar en ny studie.

Utsläppsrätter

Klimat

”Vi behöver större perspektiv för att lösa klimatkrisen”

En ekonomisk politik som leder till global klimatneutralitet, det må låta som en utopi, men enligt nationalekonomen John Hassler är det fullt möjligt och kan göras i tre steg.

Park

Klimat

”Länder inspireras och lär från varandra”

Att Sverige ska vara en föregångare inom klimat och hållbarhet är en självklar utgångspunkt för många av Sveriges politiska partier, men i årets valdebatt har kritiska röster höjts mot argumentet. Vad säger egentligen forskningen? Extrakt reder ut begreppen.

Våtmarker

Klimat

Varma sensomrar slår hårt mot våtmarker

Våtmarkerna spelar en viktig roll för klimatet tack vare torvens förmåga att lagra stora mängder kol. Men ett varmare klimat kan minska våtmarkernas kolupptag. Nu varnar forskare för att varma sensomrar kan leda till ett radikalt mindre kolupptag.

Vingård

Klimat

”Omöjligt att flytta franska vingårdar till Sverige”

Älskar du vin? Då måste du bli klimataktivist. Det är en uppmaning från klimatforskaren Kimberly Nicholas.

Utsläpp

Klimat

Forskarupprop: Politikerna sviker i klimatfrågan

Läget är akut, med utsläpp som ökar när de borde minska dramatiskt. Samtidigt föreslår en majoritet av partierna politik som går emot både Parisavtalet och Sveriges klimat- och miljömål. Det är budskapet i en debattartikel signerad av nästan 2000 svenska forskare.

Myror

Klimat

Flyttar myror trädgränsen i Abisko?

Myror gynnas av klimatförändringarna och deras ökade aktivitet kan också snabba på uppvärmningen. Det tror forskare som räknar myrstackar i fjällen med hjälp av drönare.

Klimat

Klimatförändringar förvärrar många infektionssjukdomar

Utsläppen av växthusgaser i världen driver på klimatförändringar som ger upphov till bland annat torka, översvämningar och värmeböljor. Dessa extrema väderlägen ökar i sin tur hotet från över hälften av alla infektionssjukdomar för människor, enligt en ny studie.

Klimat

Stödet till klimatomställning svårt att överblicka

Kapitalförsörjningen till näringslivets klimatomställning måste snabbas på, enligt en ny rapport från Naturvårdsverket, som bland annat föreslår en plattform för hållbar finansiering.

Klimat

”Säkra resmål med miljöprofil framtidens vinnare”

Pandemi, krig i Ukraina, klimat- och miljöfrågor – det har skett mycket i vår omvärld som har påverkat våra resvanor. Hållbart resande är dock en trend som kan bestå, enligt Peter Fredman, professor i turismvetenskap vid Mittuniversitetet.

Klimat

Läkarstudenter i kampanj för klimatets hälsoeffekter

Läkarstudentföreningen IFMSA driver kampanjen Vår hälsa brinner för att uppmärksamma och utbilda om klimatförändringarnas hälsoeffekter. Studenterna ser ett behov av att arbeta konkret med frågan, inte minst under utbildningen.

Klimat

Flygbolaget KLM stäms för greenwashing

Flygbolaget KLM stäms av den holländska miljöorganisationen Fossielvrij NL för sin ”Flyg ansvarsfullt”-kampanj. Miljöorganisationen menar att klimatkompensering av flygresor skapar en falsk bild av att flyget inte bidrar till att förvärra klimatkrisen.

Klimat

Sydasiens värmeböljor kommer drabba allt fler

Redan i våras drabbades Indien och Pakistan av rekordhöga temperaturer – värmeböljor som kom tidigare och slog hårdare än de brukar. Enligt en ny studie är risken stor att över en halv miljard människor drabbas av den sortens extremvärme i framtiden, om inte Parisavtalet efterlevs.

Sanddynor

Klimat

Vandring skildrar kustsamhällenas framtid

Två olika ljudvandringar skildrar framtiden i Skanör-Falsterbo, ett av Sveriges mest sårbara områden för översvämningar och extremväder. Genom kommunikationsprojektet Farväl Falsterbo gestaltar forskarna utfallet av olika klimatåtgärder – eller bristen av dem.

Skogsbrand

Klimat

Bättre brandkoll med satelliter

MSB har tillsammans med SMHI, räddningstjänster och länsstyrelser utvecklat möjligheten att tidigt upptäcka bränder i naturen med hjälp av satelliter. Redan denna säsong har satelliterna gett resultat.

Midsommarblommor

Klimat

Nya blommor i framtidens midsommarbukett

Höstfibbla i midsommarkransen? Klimatförändringarna får växter att blomma allt tidigare och det sätter våra blomstertraditioner ur spel.

Arktis

Klimat

Mer kvicksilver frigörs i Arktis när temperaturen stiger

Minns ni forskarlaget som skulle undersöka varifrån Arktis höga kvicksilverhalter kommer? Efter en resa till Mackenziefloden i Kanada har de nu fler svar.

Klimat

Arter flyttar norrut i varmare finskt klimat

Stigande temperaturer och mer kortvarigt snötäcke under vintrarna har fått hundratals arter att anpassa sig till nya klimatförhållanden, varav vissa flyttat norrut. Det visar forskare som har studerat hur de senaste 40 årens klimatförändringar påverkat 1 500 djur- och växtarter i Finland.

Klimat

Rättvisa viktig om klimatpolitik ska accepteras

Det viktigaste för att människor ska acceptera lagar och skatter som införs för att minska vår klimatpåverkan är att de upplevs som rättvisa. Andra faktorer såsom kunskap om klimatförändringen och värderingar har mindre betydelse, enligt en forskningsöversikt.

Tipping point

Klimat

Konst gestaltar klimatkrisens utmaningar

Konstnärsduon Bigert & Bergström har tidigare jagat tornados i USA och adopterat en uppstoppad isbjörn. I Galärparken i Stockholm kan man nu se deras åtta meter höga skulptur ”Tipping Point”, som hämtar inspiration från bland annat klimatforskningen.

Jordklot

Klimat

Bilder från rymden avslöjar koldioxidutsläpp

Ny satellitteknik revolutionerar hur vi mäter utsläppen av växthusgaser. Dagens beräkningar ger inte alltid en korrekt bild, men snart får vi svart på vitt vad vi faktiskt släpper ut.

Klimat

Forskare efterlyser klimatreform inom fisket

I kombination med hållbar avkastning borde fisket styras av uppfångande av koldioxid. Det föreslår forskare vid bland annat Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Havsmiljöinstitutet.

Första maj tal

Klimat

Klimatfrågan inte prioriterad hos väljarna

Trots att de flesta svenskar tycker att miljö- och klimatfrågorna är minst lika viktiga som andra samhällsfrågor så riskerar de att överskuggas av andra frågor i den kommande valrörelsen.

Tjäle

Klimat

Klimatförändringar hotar grundvattennivåer i norra Sverige

Kvardröjande tjäle som hindrar vatten från att fylla på magasinen i jorden kan göra att grundvattnet sjunker i norra Sverige, trots riklig nederbörd. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Handlar

Klimat

Nytt verktyg visar hushållens klimatavtryck på postnummernivå

Med ”Konsumtionskompassen” går det att se hur stora de konsumtionsbaserade utsläppen är ner på riktigt lokal nivå. Det ska hjälpa kommunerna att se vilka utmaningar som finns i olika områden så att rätt insatser kan sättas in.

Koldioxidutsläpp

Klimat

Utsläppen behöver minska 21 procent redan i år

För att Sverige ska bidra min sin del till Parisavtalet behöver de svenska koldioxidutsläppen minska med mer än 20 procent redan i år. Väntar vi till nästa år blir siffran ännu högre. Det visar en ny nationell koldioxidbudget som WWF tagit fram tillsammans med forskare vid Uppsala universitet.

Klimatdemonstrationer

Klimat

“Det är nu eller aldrig”

Det krävs omedelbara och stora minskningar av koldioxidutsläpp inom alla sektorer om vi ska begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det fastslår forskarna i IPCC:s senaste rapport.

Sjukhus

Klimat

”Uppvärmningen kommer öka belastningen på sjukvården”

Den globala uppvärmningen kan göra att fler behöver sjukvård på grund av allvarliga saltrubbningar i blodet, ett tillstånd som kallas hyponatremi. Enligt en ny studie från Karolinska Institutet beräknas en temperaturhöjning på 2 grader öka belastningen på sjukvården till följd av hyponatremi med nästan 14 procent.

klimatutsläpp

Klimat

Klimatutsläppen ökar i många kommuner

Sedan Parisavtalet 2015 har utsläppen av växthusgaser ökat i 47 av Sveriges 290 kommuner. Även om de flesta kommuner har minskat sina utsläpp går det för långsamt, menar Världsnaturfonden WWF.

Skog

Klimat

Utsläpp från landekosystem överraskar forskare

Sedan 2004 har stora regioner i Nordamerika och Eurasien upplevt en oförväntad nedkylning under höstarna. Forskare har länge trott att nedkylningen skulle minskade nettoutsläppen av koldioxid från landekosystemen, men i stället blev det tvärtom, enligt en ny studie.

Tussilago i snä

Klimat

”Stort intresse att spana efter vårtecken”

I helgen var det vårdagjämning, och snart är det dags att rapportera in vårtecken runtom i landet, kunskap som kan bidra till forskning.

Solenergi

Klimat

”Sverige behöver en plan som accelererar omställning”

Sverige har uppnått styrfart i klimatomställningen men nu behövs acceleration. För det krävs starkare politisk samordning och styrning. Det är huvudbudskapet i årets rapport från Klimatpolitiska rådet.

Plastskräp

Klimat

Nytt globalt plastavtal: ”Historisk uppgörelse”

Det mest ambitiösa mijöavtalet sedan Parisavtalet 2015, så kallas FN:s nya överenskommelse om minskade utsläpp av plast i hela livscykeln.

Erosion

Klimat

Forskare hjälper kommuner med stranderosion

Klimatförändringar och stigande havsnivåer riskerar att förvärra problemen med erosion längs södra Sveriges kuster. För att lösa problemet ska forskare nu ta fram nya modeller med hänsyn till svenska kustförhållanden.

Flygplats

Klimat

Splittrad tilltro till FN:s klimatarbete

I veckan presenterade IPCC en ny klimatrapport med stort fokus på klimatanpassning, men hur stor tilltro finns egentligen för FN:s insatser för klimatet?

Översvämning

Klimat

”Sverige ligger efter om man jämför med övriga EU”

I dag släpper IPCC en ny rapport som bland annat fokuserar på klimatanpassning. Extrakt tar tempen på hur långt Sverige har kommit inom anpassning, och vad det rent praktiskt handlar om på våra breddgrader.

Klimatskatt

Klimat

Så effektiv är klimatskatt på mat

En klimatskatt på mat skulle kunna minska den svenska medelkostens miljöavtryck med 7 till 12 procent, men det finns också konflikter mellan olika miljömål som komplicerar bilden, enligt en doktorsavhandling från SLU.

Utsläpp

Klimat

Kan koldioxid bli till bränsle med solens hjälp?

Ett internationellt forskarlag har med avancerade material och ultrasnabb laserspektroskopi visat hur man med solens hjälp kan omvandla koldioxid till bränsle. Genombrottet kan bli en pusselbit för att minska nivåerna av växthusgaser i atmosfären.

Isberg

Klimat

Allt varmare hav slår extra hårt i Arktis

Värmeböljorna i världens hav blir allt vanligare. Det konstaterar forskare som jämfört temperaturen i havens ytvatten sedan 1870. Samtidigt visar nya studier att Arktis värms upp mer än dubbelt så snabbt som övriga världen.

Demonstrant

Klimat

Klimatförnekare och aktivister använder samma retorik

Trots helt motsatta budskap finns stora likheter mellan Donald Trump och Greta Thunbergs sätt att föra fram sina budskap. I en ny vetenskaplig artikel beskrivs hur båda använder populistisk retorik med enkla lösningar, sig själva som sanningssägare och motsättningar mellan folket och eliten.

Havsstorm

Klimat

Stora koldioxidutsläpp när det stormar i Antarktis

Stormar i Antarktis orsakar stora koldioxidutsläpp i atmosfären, visar en ny internationell studie. De nya rönen ger ökad förståelse för klimatförändringarna och kan leda till bättre globala klimatmodeller.

Översvämning

Klimat

”Vi är dåliga på att planera för värsta-scenarion”

Vi behöver stärka beredskapen inför naturkatastrofer som omfattande skogsbränder, extremväder och stora översvämningar. Ofta bygger krisplaneringen på gamla sanningar utan tillräckligt vetenskapligt stöd, visar en tvärvetenskaplig studie.

Värmebölja

Klimat

Senaste sju åren rekordvarma

Globalt sett är de senaste sju åren de varmaste som uppmätts och 2021 är det femte varmaste året sedan förindustriell tid. Det konstaterar Copernicus klimattjänst som nu sammanställt klimatdata för världen 2021.

Myrmarker

Klimat

Torvens förmåga att binda kol kritiskt för klimatet

Myrarnas förmåga att binda koldioxid är en viktig pusselbit i klimatarbetet. Men vitmossa, som bildar myrarnas kolrika torv, växer inte självklart mer när koldioxidhalten ökar. Myren får inte vara för torr – och inte heller för blöt, enligt ny forskning.

Vindkraft

Klimat

”Klimatarbetet måste accelerera ytterligare”

2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp. Tekniken som behövs för att nå dit är känd och kostnaden blir ofta marginell i konsumentledet. Ändå går omställningen alldeles för långsamt. Det är slutsatsen i en ny rapport, där lärdomar för att öka takten i klimatarbetet presenteras.

Läser

Klimat

Fiktionen visar hur vi tänker om framtidens mat

Kommer vi att äta upp varandra, leva på rester från tidigare civilisationer eller hämta inspiration och kunskap från ursprungsbefolkningars sätt att leva? I ett nytt projekt ska forskare ta reda på hur framtida matsystem och matvanor beskrivs inom klimatfiktionen.

Mörk gata

Klimat

Hur påverkas vi av mörkare vintrar?

Klimatförändringar kan ge oss nordbor ännu mörkare vintrar i framtiden, hur påverkar det vår psykiska hälsa? Det ska forskare ta reda på i ett nytt projekt, där svenska och finska forskare samarbetar.

julgran i snö

Klimat

Så ser den klimatsmarta granen ut

En närodlad, gärna ekologisk, helt vanlig gran. Det är bäst för klimatet när det är dags att välja julgran. En plastgran behöver användas i minst 15 år för att vara ett miljövänligt alternativ.

Skogsbrand

Klimat

Viktigt att öva inför skogsbränder

Det är bara en tidsfråga innan skogsbränder drabbar Sverige oftare än hittills, enligt brandforskaren Enrico Ronchi, som anser att det är dags att boende i riskområden börjar öva evakuering.

Vattenkraft

Klimat

Rättvisa glöms bort i energipolitiken enligt ny studie

Rättvisa ingår inte i uppdraget för tjänstepersoner som tar fram energiscenarior och tas sällan upp i riksdagsmotioner som rör energipolitik. Tyngdpunkten ligger i stället på ekonomi och teknik, visar en ny rapport från Malmö universitet.

Böcker

Klimat

Klimatet tar allt större plats i litteraturen

Kris, katastrof och slut. Det är återkommande teman i litteratur och konst genom tiden. Men under 2000-talet händer någonting. De apokalyptiska böckerna och filmerna avlöser varandra i snabbare takt och klimatkrisen tar plats i litteraturen.

Plast skräp

Klimat

”Plastsektorn flyger under radarn”

De största internationella plast-och kemibolagen stretar emot när övrig industri ställer om. I stället för satsningar på återvinning eller biobaserad plast sker nyinvesteringar och utbyggnad av fossilbaserad verksamhet. Det visar forskning från Lunds universitet.

Fjäril

Klimat

Miljömål styr klimatarbetet – trots liten effekt

Inte ett enda av Aichimålen, för biologisk mångfald, nåddes och sedan Parisavtalet slöts 2015 har utsläppen fortsatt att öka. När de globala överenskommelserna nu omförhandlas kvarstår den viktigaste frågan: hur förvandlas mål och löften till handling?

Översvämning i Indien

Klimat

”Indiens plan mer ambitiös än de rika ländernas”

Indien överraskade i början av veckan med ett löfte om klimatneutralitet till 2070, vilket kan leda till att flera länder ökar sina ambitioner. Det säger forskare på plats vid klimatmötet COP26 i Glasgow till Extrakt.

Damm

Klimat

”Vi ligger efter med att anpassa oss”

Utsläppsminskningar är i fokus under det pågående klimattoppmötet, men hur kan vi anpassa oss till den förändring som redan är här i form av skogsbränder, utdragen torka och svåra översvämningar?

Tankar bensin

Klimat

Svårt att nå rättvisa i klimatarbetet

Rättvis omställning lyfts allt oftare som ett viktigt perspektiv i klimatarbetet, men vad innebär det egentligen i praktiken? Ett pågående forskningsprojekt visar att politiker och tjänstemän famlar efter svar.

Glasgow

Klimat

”Tuff utmaning men framtiden går att påverka”

På söndag börjar FN:s klimatmöte i Glasgow. Förväntningarna inför mötet är höga, men hur väl har EU egentligen lyckats uppfylla de mål som beslutats vid tidigare möten?

Utsläpp

Klimat

”Vi är inte alls på banan”

Världsmetereologiska organisationen, WMO, rapporterar även i år om ökade halter av växthusgaser i atmosfären. Coronapandemin och avmattningen i världsekonomin har bara tillfälligt minskat utsläppen, som är fortsatt mycket stora.

Klimat

Utsläpp från järn- och ståltillverkning kan fördubblas

Stålindustrin kan fördubbla sin andel av de globala koldioxidutsläppen om inte mångmiljardinvesteringar i utsläppsbegränsande teknik genomförs under de närmaste fem till tio åren, enligt en ny studie.

Klimat

Brist på elnät har gynnat bensinbilar historiskt

Bristen på infrastruktur ledde till att bilproducenter valde att tillverka bensinbilar i stället för elbilar i det tidiga 1900-talets USA, visar en ny studie.

Köpcentrum

Klimat

Så kan medelklassen göra skillnad för klimatet

I en ny studie identifieras fem områden där rika och medelinkomsttagare har oproportionerligt stor påverkan på de globala utsläppen – och därmed större möjligheter att driva på klimatomställningen, menar klimatforskare.

Klimatstrejk

Klimat

Mångfald av röster behövs i klimatarbetet

Icke-statliga aktörer lyfts fram som viktiga i klimatomställningen, men vilka är det som hörs när vägen framåt stakas ut? Statsvetaren Naghmeh Nasiritousi studerar svenska klimatsatsningar, och ser en risk för att klimatmålen tappar kraft och trovärdighet när bara vissa aktörer kommer till tals.

Nobelpris

Klimat

Klimatforskning tilldelas Nobelpris

Årets Nobelpris i fysik uppmärksammar klimatforskning, då två av årets tre pristagare har lagt grunden till vår förståelse av jordens klimat och hur vi människor bidrar till dess förändringar.

Klimat

”Ledsamt ta prov från smältande flerårsis”

Nyligen hemkommen från Arktis vet Pauline Snoeijs Leijonmalm nu hur mycket fisk det finns mellan Grönland och Nordpolen i centrala Arktis, ett område ingen utforskat förut. Som forskningsledare för sommarens expedition med isbrytaren Oden har hon bland annat sett öppet hav där det för ett fåtal år sedan var ett permanent istäcke.

Fjäril på sommaräng

Klimat

”Vi måste ta hänsyn till båda kriserna samtidigt”

I en internationell studie pekar forskare på vikten av att ta hänsyn till både klimatkrisen och utarmningen av den biologiska mångfalden i världen - samtidigt.

klimatprotest

Klimat

Klimatångest drabbar unga över hela världen

Unga över hela världen oroar sig för klimatförändringarna och för framtiden, enligt en stor attitydundersökning. Mer än hälften av ungdomarna i studien känner sig svikna av politikerna.

Cement

Klimat

Lerig väg mot grönare betong

Stoppet av kalkbrytningen i Slite på Gotland har satt ljus på behovet av att hitta nya sätt att tillverka betong. Kanske är lösningen mindre mängd cement i blandningen och att i stället använda lera?

Klimat

Historiska floror – källor till klimatkoll

Genom att granska floror från 1700-talet till 2018 har forskare sett att arter blommar över en längre period, i snitt ökade blomsäsongen med nästan fyra veckor över 220 år.

Dikade våtmarker Bildreportage

Klimat

Dikade våtmarker ger stora koldioxidutsläpp

Att bilar och industriföretag orsakar koldioxidutsläpp har de flesta koll på. Men visste du att dikade våtmarker släpper ut lika mycket växthusgaser som landets alla personbilar? Extrakt har träffat forskaren som vill göra mossarna blöta igen.

Klimat

”Alla kommuner måste prioritera klimatanpassning”

Klimatförändringarna gör att Sverige behöver rusta sig för att hantera såväl översvämningar som torka och ska vi minska samhällets sårbarhet har kommunerna en central roll. Det skriver företrädare för IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring i en debattartikel.

Klimat

Klimattips från Aristoteles

Vad kan vi lära oss av Aristoteles för att klara klimatkrisen? Det söker idéhistorikern Klas Grinell svar på i en ny bok.

Klimat

Kebnekaises sydtopp har minskat med två meter

Ett nytt bottenrekord har i år uppmätts för Kebnekaises sydtopp, som har krympt med två meter jämfört med fjolårets mätning.

Barn leker i sandlåda

Klimat

”Omställning handlar inte om att justera lite i marginalen”

Hur kan vi ställa om till ett hållbart liv bortom rådande normer och maktstrukturer? Hur kan vi gå från tekniska lösningar och individfokus till systemförändring? Detta undersöker forskare just nu i två projekt vid KTH.

Klimat

Efter IPCC – vad händer nu?

Efter den senaste IPCC-rapporten är det tydligt att klimatet inte kan vänta, men vad blir nästa steg?

Klimat

”Räkna med stigande temperaturer framöver”

FN:s klimatrapport från IPCC visar att det finns en starkare koppling mellan klimatförändringar och extremväder än man tidigare kunnat påvisa. Utvecklingen går också snabbare än väntat och vi riskerar att nå 1,5 graders uppvärmning redan i början av 2030-talet.

Klimat

Extrem hetta kräver mer än klimatanpassning

Att hantera extrem hetta handlar om mer än tekniska lösningar som kylrum, tillgång till vatten, gröna områden och kommunikationssystem. Minst lika viktigt är att minska inkomstskillnader och bygga bort social utsatthet.

Värmetermometer vid bilväg

Klimat

Sociala kontakter kan rädda liv under värmebölja

Amerikanska delstaten Oregon har drabbats hårt av sommarens extremvärme i Nordamerika – hittills har över 100 personer avlidit. Nu vill myndigheterna satsa på social resiliens för att rusta samhället för kommande extremväder.

Badande pojke

Klimat

”Vi måste bli bättre på att förutspå extremväder”

Översvämningarna i Tyskland och Belgien och den extrema hettan i Kanada har fått forskare att efterlysa ett nytt klimatcentrum. Det skulle göra det möjligt att ta fram modeller som bättre kan förutspå extremväder, menar de.

Mygga.

Klimat

Myggburna sjukdomar vanliga i ett varmare klimat

Om klimatförändringarna kan begränsas kan det rädda miljontals människor undan sjukdomar som malaria och denguefeber – myggburna sjukdomar som drabbar miljontals fler människor i ett varmare klimat.

Tält

Klimat

Drömmen om Arktis

En arktifiering av övre Norrland har givit den internationella turismen en extra skjuts. Men det har också gjort turistnäringen extra sårbar under pandemin.

Klimat

Varmare klimat kan orsaka infertilitet

En ny studie varnar för att infertilitet hos hannar, orsakad av värme, kan göra att arter försvinner på grund av klimatförändringar vid lägre temperaturer än tidigare beräknat.

Klimat

Rekordminskning av klimatutsläpp 2020

Pandemin bidrog till en rekordminskning av svenska klimatutsläpp under 2020. Utsläppen minskade med 6,8 procent jämfört med 2019, enligt ny statistik från SCB.

Glaciär

Klimat

”Forskningen behöver vävas in i kulturen”

Författare, dokumentärfilmsregissör, talare, presidentkandidat - Andri Snaer Magnason har många strängar på sin lyra. Han har alltid brunnit för miljöfrågor och har blivit en internationellt viktig budbärare av tunga forskningsrön, mjukt inbäddade i kulturell kontext.

Glaciär

Klimat

Spår av mikroplast i isländsk glaciär

Forskare vid Göteborgs och Reykjaviks universitet har hittat mikroplastpartiklar i olika storlekar och material i glaciären Vatnajökull på Island.

EU-flaggor

Klimat

Hur påverkas vi av EU:s nya klimatlag?

Den klimatlag som EU-länderna och EU-parlamentet nu kommit överens om ska sänka de samlade nettoutsläppen av växthusgaser till noll senast år 2050. Men hur kommer den nya lagen att påverka våra liv?

Myrmark

Klimat

Myrar mer komplexa än modellerna visar

Dagens klimatmodeller är trubbiga verktyg som inte beskriver myrars metanutsläpp tillfredsställande, det slår en internationell forskargrupp fast i en ny studie.

Åkermark

Klimat

Avföring kan bli värdefull resurs

Enligt forskning från Linköpings universitet kan en samordnad hantering av avföring från djur och människor spara hundratals miljoner kronor varje år i Sverige och samtidigt minska växthusgasutsläppen med cirka 1,5 miljoner ton koldioxid.

Bilkö

Klimat

Återhämtning möjlighet till klimatomställning

Efter coronakrisen finns både mognad och momentum som regeringen behöver nyttja i klimatomställningen. När stora ekonomiska stimulanser lanseras bör dessa inriktas på att också bidra till att nå klimatmålen. Det är huvudbudskapet i årets rapport från Klimatpolitiska rådet.

Blåsippa

Klimat

”Vi behöver nya tankesätt och sluta utnyttja naturen”

Klimatforskaren Kimberly Nicholas har skrivit en personlig och hoppfull bok om att hitta mening och skapa verklig förändring baserat på fakta, känslor och handling kring klimatkrisen.

Flygplan

Klimat

Så måste flyget ställa om efter pandemin

Pandemin kan vara en möjlighet för flyget att ställa om, genom att successivt byta ut fossila bränslen mot syntetiska. Det visar modeller för framtidens flygtrafik 2022 till 2050.

Jordklot med munskydd

Klimat

Hur påverkas klimatet av pandemin?

Nedstängningar av samhällen till följd av den pågående coronapandemin har lett till att de globala utsläppen av koldioxid har minskat under 2020. Regeringar använder både kortsiktiga krispaket och mer långsiktiga återstartspaket för att stimulera den samhällsekonomiska utvecklingen. Forskare på SMHI ska nu undersöka hur sådana stimulansåtgärder kan påverka klimatet.

Hjärtformat blad

Klimat

Större miljöintresse under pandemin

Miljöintresset har vuxit i Sverige under pandemin, enligt statistik från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. En möjlig förklaring i att vi konsumerar mindre och har ändrat vårt beteende.

stratospheric balloon

Klimat

Omtvistat ballongexperiment planeras i Sverige

Ett kontroversiellt amerikanskt forskningsprojekt planerar att utföra experiment vid rymdbasen i Kiruna. Forskarna vill testa om det går att sänka temperaturen på jorden genom att stänga ute solens strålar.

Struts

Klimat

Strutsen hotas av klimatförändringar

Strutsen får svårt att fortplanta sig när temperaturen stiger eller sjunker fem grader eller mer från idealtemperaturen 20 °C. Det skriver forskare vid Lunds universitet i en artikel i Nature Communications.

Joe Biden

Klimat

Kommer Bidens klimatplan lyckas i splittrat USA?

Nyinsvurne president Joe Biden rivstartade med att lansera en klimatplan. Den innebär bland annat att USA åter träder in i Parisavtalet och att den omdebatterade olje-pipelinen Keystone XL inte byggs. Men kommer Joe Biden att lyckas med sin klimatpolitik i det politiskt splittrade hemlandet?

Barn och klimat

Klimat

Så pratar du med barn om klimatet

Sex av tio barn är oroliga för klimatförändringar. En vanlig fråga är ”När ska världen gå under?” Men det går att använda oron som en positiv kraft, enligt den nya boken Prata med barn om klimatet.

Tuk tuk

Klimat

Extremväder orsakade stora förluster 2020

I skuggan av coronapandemin har stora delar av världen också betalat ett högt pris för extrema väderhändelser under 2020. Det framgår av en rapport från den brittiska välgörenhetsorganisationen Christian Aid.

Skogsbrand

Klimat

Konspirationsteorier om skogsbränder kan göda klimatförnekelse

Startades skogsbränderna i Kalifornien förra sommaren av vänsteraktivister? Nej, men ryktet fick stort genomslag i sociala medier. Nu ska forskare titta närmare på hur konspirationsteorier om skogsbränder sprids, och vad man kan göra för att stoppa falska uppgifter.

Klimat

Därför hanteras pandemin och klimatet olika

Att effekterna av Coronapandemin blir kännbara för dagens beslutsfattare är en avgörande skillnad jämfört med andra samhällsfrågor som klimatförändringar och antibiotikaresistens. Det är en av slutsatserna i en studie från Göteborgs universitet.

Klimat

Sista milen avgörande för e-handelns effekter

VTI har i en studie granskat möjligheterna att minska energianvändningen vid transporter i samband med e-handel. Störst potential finns i den sista delen av transporten till kund, kallat sista milen.

Klimat

Vinterstudier ska ge svar om utsläpp i Arktis

Vad kommer ett mer oförutsägbart vinterklimat i Arktis att innebära för utsläpp av växthusgaser? Det ska forskarna ta reda på i ett nytt projekt.

Klimat

Rekordsen is: Norra ishavet fortfarande öppet

Isen på Laptevhavet, en del av Norra ishavet norr om Ryssland, har fortfarande inte lagt sig trots att oktober närmar sig sitt slut. Nu varnar forskare för att den sena isläggningen kan påverka stora delar av Arktis.

Klimat

Vad kan klimatrörelsen lära sig av pandemin?

Hur ser framtiden ut för klimatrörelsen när andra aktuella kriser och sociala rörelser får större utrymme i samhällsdebatten?

Klimat

Nordtoppen fortsatt högre än sydtoppen

För ett år sedan fick Sverige en ny högsta punkt, när Kebnekaises sydtopp för första gången var lägre än nordtoppen. Årets mätningar visar att sydtoppen är lägre även i år – 0,8 meter lägre än nordtoppen.

Klimat

Preem stoppar utbyggnaden: ”Alla blev tagna på sängen”

Beskedet att Preemraff stoppar utbyggnaden i Lysekil kom ”väldigt oväntat, fast ändå inte”. Det säger forskaren Eva Lövbrand, som följer händelseutvecklingen i kommunen där alla har en relation till oljan.

Dikade våtmarker

Klimat

Stora utsläpp från dikade våtmarker

Att bilar och industriföretag orsakar koldioxidutsläpp har de flesta koll på. Men visste du att dikade våtmarker släpper ut lika mycket växthusgaser som landets alla personbilar? Extrakt har träffat forskaren som vill göra mossarna blöta igen.

klimatångest

Klimat

Nytt projekt ska minska ungdomars klimatångest

Unga som engagerar sig i miljöfrågan och som tror på forskning och förändring har lättare att tackla miljöproblematiken utan att känna hopplöshet. Nu vill forskare i Göteborg fånga upp de unga som oroar sig för miljön, men som inte lyckas kanalisera sin oro.

Svält

Klimat

Historisk klimatforskning kan hindra framtida svältkatastrofer

Genom att studera historiska svältkatastrofer kan vi bli bättre på att förutspå och begränsa framtida hungersnöd. Forskare undersöker nu hur förändringar i klimatet och andra samhälleliga faktorer påverkar risken för matbrist.

Valet i USA

Klimat

Amerikanska valet avgörande för klimatet

Samtidigt som skogsbränderna rasar i Kalifornien så går valkampanjen i USA in i sitt slutskede. Den tredje november avgörs om Trump får fortsätta styra landet, eller om Biden tar över rodret. Vilken kandidat som vinner valet kommer att få avgörande effekter för klimatet.

Klimat

Mindre fisk när vattnet blir brunare

Sjöar och kustområden i Nordeuropa blir både varmare och brunare på grund av klimatförändringar, vilket påverkar livet i vattnet. Sannolikt kommer dessa förändringar att leda till mindre, yngre och mer långsamväxande fisk än i dag.

Klimat

Ny studie visar effekter av extremtorkan 2018

Den torra sommaren 2018 ledde till att de europeiska skogarna tog upp 18 procent mindre koldioxid än normalt. Det visar en europeisk studie med över 200 medverkande forskare.

Klimat

Fler översvämningar de senaste 30 åren

Mängden översvämningar i Europa de senaste 30 åren sticker ut under ett långsiktigt tidsperspektiv, visar en ny internationell studie.

Klimat

Utsläppen från fryst mark större än beräknat

Den så kallade priming-effekten - att växters rötter ”matar” mikroorganismerna i jorden med socker – orsakar betydligt högre utsläpp än vad tidigare beräkningar har visat. Det visar en ny internationell studie.

Klimat

Koldioxidutsläppen från nya bilar ökar

De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar i EU-länderna ökar för andra året i rad. Det konstaterar EEA, European Environment Agency, i en nypublicerad rapport.

Golden retrievers

Klimat

Så kan du minska din hunds klimatpåverkan

Intresset för att skaffa hund har varit rekordstort under coronakrisen. Samtidigt ökar medvetenheten om våra husdjurs klimatpåverkan. Rätt mat i hundskålen är ett sätt att minska miljöpåverkan – nyckeln är ett foder med biprodukter.

Klimat

Älgar anpassar kalvning efter klimatet

Sommaren är kort och intensiv – även för älgen. Kalvande älgkors energin ska räcka till mjölk, att lägga på sig fett både inför höstens parning och vintern. Så kalvningen måste ske när det finns mycket foder.

Klimat

Skogsrester ska bli kläder åt vårdpersonal

Rester från svenskt skogsbruk ska ersätta bomull vid produktion av textilier till vården och därmed minska klimatbelastningen.

Klimat

Domstolen ger ok för Preemraff i Lysekil

Mark- och miljööverdomstolen anser att verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas. Det framgår av det yttrande som domstolen i dag har överlämnat till regeringen.

Klimat

”Inget i-land minskar utsläpp i takt som krävs”

Trots att Sverige och Storbritannien har några av världens mest omfattande klimatlagar räcker det inte för att länderna ska klara sina åtaganden att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader. Det är slutsatsen i en ny studie i tidskriften Climate Policy.

Klimat

Riskutsatta kommuner klimatanpassar mest

Storstäder, kommuner i söder och kustnära kommuner har kommit längst i arbetet med att möta ett förändrat klimat. Det visar en ny rapport från SMHI.

Klimat

Sjukdomar gynnas av klimatförändringarna

Just nu har vi fullt upp med att hejda framfarten av covid-19, men runt hörnet väntar fler sjukdomar som riskerar att spridas i takt med stigande temperaturer.

Klimat

Positiv trend för utsläppen i fjol

Ny preliminär statistik visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade förra året. Utsläppen minskade både inom industrin och inrikes transporter, vilka står för ungefär två tredjedelar av Sveriges utsläpp.

Klimat

”Förtroendevalda får inte missa möjligheten”

Mindre än två år efter att Greta Thunberg inledde sin skolstrejk för klimatet har samhället ändrat skepnad och flygplanen står nu stilla. Men vilken värld väntar efter coronakrisen?

Klimat

”Vi kan på ett paradoxalt sätt bli hjälpta av pandemier”

Den pågående coronakrisen utmanar samhället och allt fler frågar sig nu hur världen kommer att se ut efter pandemin. Söker vi svar i historien så är svaret – annorlunda – och inte nödvändigtvis sämre.

Klimat

”Alla beslut måste fattas med hållbarhet som grund”

Vi har tio år på oss att nå de globala målen för hållbar utveckling, men kommer vi att klara det? Det ser onekligen mörkt ut, men det är inte omöjligt.

Klimat

Sverige når inte långsiktigt klimatmål

Sverige når klimatmålet till år 2020, men däremot inte målen för 2030 och 2045 - med dagens styrmedel. Den bedömningen gör Naturvårdsverket i ny en analys som har lämnats till regeringen.

Klimat

Fler och kraftigare tropiska cykloner att vänta

Antalet cykloner kommer att öka i framtiden förutspår forskare i en ny studie. Utöver stor materiell skada och lidande i drabbade samhällen så kan risexporten från länder som Thailand och Vietnam påverkas.

Klimat

Viktigt att få sörja i klimatomställningen

I arbetet för att begränsa spridningen av covid-19 läggs mycket fokus på att vi alla måste ta ansvar och göra uppoffringar. Det skulle kunna påverka hur vi tar oss an klimatkrisen, tror forskarna bakom ett nytt projekt.

Klimat

Förbered dig på nästa omställning: läs en bok

Förbered dig på nästa omställning: läs en bok om klimatet och diskutera den digitalt. Det är konceptet bakom nya bokcirkeln Gröna cirklar.

Klimat

”Vi kan inte gå tillbaka till business as usual”

”Låt oss använda kommande kris- och stimulanspaket till att bygga ett hållbart och resilient samhälle med människor och miljö i fokus”, skriver stora delar av den svenska miljörörelsen i en debattartikel.

Kollektiv

Klimat

”Nu blir vi drillade i att agera kollektivt”

Rädslan många upplever under rådande coronakris har flera likheter med klimatångest, och just nu lär vi oss mycket som vi har nytta av i klimatomställningen. Det säger klimatpsykolog Frida Hylander.

Klimat

”Som forskare måste man våga vara lite kylig”

Vilken roll bör forskare ta för att få genomslag i samhället och möta långtgående utmaningar, till exempel klimatfrågan?

Stålverk SSAB

Klimat

EU-pengar till övre Norrland

EU-kommissionen pekar ut övre Norrland som en region med särskilt stora utmaningar i klimatomställningen. Kommissionen föreslår ett riktat stöd på 61 miljoner euro så att regionen kan minska sina utsläpp.

Klimat

”Insatser som ger effekt just nu är lättare att överblicka”

Flygrutter stoppas, karensdagen tas bort och stora summor satsas på att rädda företag i kris. Även om en del kritiker efterlyser mer drastiska åtgärder så har samhället på kort tid gjort mycket för att anpassa sig efter rådande situation, en omställningstakt som många efterlyser inom klimatområdet.

Cyklist

Klimat

Regeringens klimatpolitik räcker inte

Det räcker inte - det är huvudbudskapet i klimatpolitiska rådets rapport - som har överlämnats till miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan. I rapporten underkänns regeringens arbete för att nå klimatmålen.

Klimat

Svår vinter för norska vildrenar

Årets milda vinter är en svår prövning för vildrenarna i södra delarna av Norge. Renarnas betesmarker har täckts av is och de tvingas söka sig långt från sina vanliga betesmarker för att hitta föda. Norska forskare efterlyser åtgärder som gör det lättare för renarna att hitta nya betesområden.

Klimat

Forskarnas åtgärder för att nå klimatavtalet

I en ny artikel har en internationell forskargrupp samlat sex olika åtgärder som krävs för att nå målen i klimatavtalet.

Klimat

Så slipper vi bli strömlösa i framtiden

Dagens energisystem klarar inte framtidens extremväder, enligt en ny artikel i Nature Energy där en internationell forskargrupp har räknat på 13 framtida klimatscenarier i 30 svenska städer. Men vi slipper bli strömlösa om vi planerar redan nu.

Klimat

Snöforskarens bästa råd till nästa skidsäsong

Första sportlovsveckan är här, men delar av Sverige har inte haft någon snö denna säsong. I en ny studie har forskare vid Luleå tekniska universitet undersökt vilka metoder för snölagring som fungerar bäst.

Klimat

Internationellt forskarlarm: ökad växtlighet i Arktis

Ett internationellt team med 40 forskare från olika 36 forskningsinstitut slår nu larm om att stora, arktiska tundra-områden blir allt grönare.

Klimat

Rekordvarmt vatten uppmätt under Domedagsglaciären

Vattnet under Antarktis is är varmare än någonsin, vilket kan innebära att glaciärer smälter fortare än väntat. Det konstaterar forskare på plats på en av Antarktisk större glaciärer, Thwaites glaciär.

Demokrati

Klimat

Därför hotas demokratin av klimatkrisen

Samtidigt som auktoritära partier vinner mark går mänskligheten mot en allvarlig klimatkris. Men det går att ställa om samhället på ett sätt som stärker demokratin, enligt svenska forskare.

Klimat

Goda nyheter om metan från Arktiska oceanen

En ny studie visar att mängden metan som frigörs från Arktiska oceanen till atmosfären är betydligt mindre än vad tidigare studier har hävdat.

Klimat

Så påverkade klimatpolitik finansmarknaden

Parisavtalet 2015 gav positiva effekter på börsen för företag inom förnybar energi, och negativa effekter för företag inom fossila bränslen. Året därpå ledde Trumps valseger i USA till en motsatt effekt.

Klimat

Boreal skog bidrar mer till koldioxidupptag

En internationell studie ledd av forskare vid Lunds universitet visar att människans kraftigt ökade markanvändning i världens tropiska områden rubbar den globala kolcykeln mer än vad som tidigare varit känt.

Klimat

Beror den varma vintern på klimatförändringar?

Det går inte utifrån en vinter säga om vädret beror på klimatförändringarna, men den vädertyp vi ser just nu kan vi förvänta oss mer av i takt med att temperaturerna stiger.

Klimat

”Kriget i Syrien mer än en klimatkonflikt”

Den svåra torkan mellan 2007 och 2009 har lyfts fram som en orsak till att kriget i Syrien bröt ut. Lina Eklund, forskare vid Centrum för Mellanösternstudier, menar att bilden kan nyanseras. Med hjälp av satellitbilder vill hon skifta fokus från torkan till hur vi kan undvika att det här sker igen.

Klimat

”Vuxna markerar solidaritet med unga”

I september 2019 förenades miljontals människor i en global klimatmanifestation. En ny studie visar att andelen deltagare över 26 år var hela 80 procent.

Klimat

Många kan tänka sig att ändra sina resvanor

Tåg till Europas städer och resmål på närmare håll. Enligt en ny studie är en stor del av de svenska resenärerna öppna för att förändra sina resvanor.

Klimat

De förlorar när fossila bränslen fasas ut

För att nå klimatmålen måste vi bromsa utvinningen av fossila bränslen. I vissa regioner kommer det att få stora konsekvenser. Ett nytt forskningsprojekt ska ge röst åt de som drabbas när olja, kol och naturgas fasas ut.

Klimat

Klimatet präglar årets nyord

Klimatfrågan har präglat 2019, vilket är tydligt i Språkrådets och Språktidningens nyordslista. Många av de 35 ord som etablerat sig i svenskan under 2019 handlar om klimatet.

Klimat

Hur stora koldioxidutsläpp ger batteritillverkning?

IVL har på uppdrag av Energimyndigheten studerat klimatutsläppen från tillverkningen av elbilsbatterier. Resultatet visar att utsläppen har minskat sedan 2017.

Flygskam

Klimat

Bortom flygskam – därför slutar människor flyga

Kunskap i kombination med moral, egna upplevelser av klimatförändringar samt socialt stöd. Det gör att människor väljer bort flyget, visar en ny svensk studie.

Klimat

Fossilt subventioneras mer än förnybart

3000 till 6000 miljarder kronor. Så mycket subventioneras fossila bränslen globalt årligen. Förnybart får långt mindre än hälften.

Longyearbyen

Klimat

Kartor ger missvisande bild av Arktis

Öppna världskartan i Google Maps och titta på Arktis. Då får du se ett stort blått hav. Den arktiska isen verkar redan ha smält? Populära kartor över området ger en snäv och ibland rent felvisande bild, menar statsvetaren Helena Gonzales Lindberg.

Klimat

WMO: Allvarligt läge för klimatet

Inför klimatmötet COP 25 i Madrid sammanfattar FN:s världsmeteorologiska organisation WMO klimatförhållanden under 2019 och det senaste årtiondet.

Klimat

Vad står på spel vid klimattoppmötet?

Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, svarar på frågor med anledning av klimatmötet COP25 i Madrid som inleddes under måndagen.

Klimat

”Offentlig upphandling – ett kraftigt styrmedel”

Ett nytt innovationsprojekt ska få svenska kommuner och myndigheter att göra mer hållbara inköp. Det är IVL, Svenska miljöinstitutet, som har fått medel från Vinnova för att utveckla en klimatanpassad offentlig upphandling.

Klimat

Barn drabbas hårt av klimatförändringar

Barn drabbas särskilt hårt av klimatförändringarna begränsas, enligt årets rapport i serien The Lancet Countdown.

Homo Colossus

Klimat

Hur mycket väger du, egentligen?

20 000 kilo. Det är svenskens genomsnittsvikt om vi - utöver de kalorier vi äter - inkluderar den energi vi använder i vår vardag. Detta ska nu visualiseras i ett nytt forsknings- och konstprojekt.

Klimat

”Jorden närmar sig nödläge”

Forskare från hela världen varnar i en gemensam artikel i den vetenskapliga tidskriften Bioscience för att jorden närmar sig ett klimatnödläge. Trots att listan har kritiserats på grund av att felaktiga namn fanns i den ursprungliga versionen, så intygar forskare dess trovärdighet.

Klimat

”Klimatförändringen i slutändan en katastrof”

En del människor uppfattar klimatförändringarna som en möjlighet till ökat välstånd, men klimatförändringen är en katastrof som innebär uppoffringar. Det säger en av huvudförfattarna till de två senaste rapporterna från IPCC.

Klimat

Arktis – från kolsänka till kolkälla

De arktiska områdena har under årtusenden lagrat stora mänger kol i marken. Men en ny internationell studie visar att områdena i Arktis nu avger mer kol till atmosfären än vad växtligheten tar upp.

Klimat

Kändisars flygande skapar enorma utsläpp

En ny rapport har kartlagt tio internationella offentliga personers flygvanor under ett år. Resultatet visar på enormt stora koldioxidutsläpp, flera tusen gånger mer än genomsnittet.

Klimatkompensation

Klimat

Forskningen ifrågasätter klimatkompensation

Klimatkompensation har blivit ett argument från flygbranschen för att kunder ska fortsätta flyga. Men enligt forskningen är det en åtgärd med begränsad effekt.

Harpest

Klimat

Ökad risk för harpest i ett varmare klimat

När temperaturen stiger ökar också en del sjukdomar. Forskare vid Stockholms universitet har genom en ny metod sett att harpest kan bli allt vanligare i framtiden.

Cyklist

Klimat

”Det går inte att be om ursäkt genom att cykla till jobbet”

Cyklar du till jobbet, kör elbil eller källsorterar? Bra jobbat! Eller? Kanske får dessa handlingar dig att kompensera för sämre val i andra sammanhang. Extrakt har träffat klimatpsykologen som reder ut begreppen.

Klimat

Hur påverkas insekter av varmare höstar?

Både klimatet och den tidpunkt då träd får höstlövsfärger kan påverka hur många, och vilka växtätande insekter man kan hitta på trädet. Detta har forskare från SLU kommit fram till

Klimat

Sverige på väg att missa klimat- och miljömål

Sverige missar flera klimat- och miljömål med nuvarande styrmedel och åtgärder, visar en rapport från SCB

Klimat

Stor uppslutning i Stockholms klimatstrejk

Uppslutningen till fredagens klimatdemonstrationer rapporteras vara stor.

Klimat

Vilket skräp har störst klimatpåverkan?

Textil, elektriska produkter och elektronik är de avfallstyper som har störst klimatpåverkan, visar en ny rapport.

Klimat

”Allvarligt glapp” mellan politik och vetenskap

Biomassa räknas som nollutsläpp i ländernas utsläppsstatistik och får subventioner oavsett ursprung och användning. Nu varnar forskare att det kan leda till att Parismålet missas.

Hallå där!

Klimat

”Skräm inte folk till förändring”

Skuldbelägga och förlita sig för mycket på fakta är några fel vi gör när vi pratar klimatpåverkan. Extrakt har träffat kommunikationsexperten som styr samtalet på rätt köl.

Klimat

”Den lägsta höjden som uppmätts någonsin”

Den årliga mätningen av Kebnekaises sydtopp genomfördes den 3 september av forskare från Tarfala forskningsstation vid Stockholms universitet.

Klimat

Guidad vandring i ett varmare Stockholm

Hur skulle Stockholm se ut i ett fyra grader varmare klimat? Den frågan besvaras i en ny forskningsbaserad app.

Klimat

Utsläppsminskningen har stannat av

Utsläppen ökade med 0,2 procent under årets första kvartal jämfört med samma period förra året. Det visar ny preliminär statistik från Naturvårdsverket.

Klimat

Nya krav på fjällbesökare i varmare klimat

I Sverige hör fjällen till de miljöer som kommer att påverkas mest av klimatförändringarna. Några konsekvenser är högre vattenflöden och större risker när vattendrag ska passeras, enligt en ny rapport.

Klimat

Rysslands skogsbränder en ”klimatkatastrof”

4,5 miljoner hektar ryska skogar har brunnit eller brinner, en yta stort som Estland. Bränderna sträcker sig över sex tidszoner, främst i Sibirien, där bränderna släppt ut mer än 166 miljoner ton koldioxid.

Klimat

Forskarnas bästa boktips

Börjar du få tråkigt i hängmattan? Då kanske forskarnas egna lästips kan komma väl till användning.

Klimat

Avslag i ”People’s Climate Case”

Tio familjer har stämt EU då de menar att 2030 års klimatmål inte skyddar medborgarnas mänskliga rättigheter tillräckligt. Stämningsansökan har nu avslagits i EU-domstolen.

Klimat

Lärosäten kraftsamlar för klimatet

36 universitet och högskolor ska enligt ett nytt gemensamt klimatramverk ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030.

Klimat

Risken för värmeböljor har femfaldigats

Klimatförändringar har gjort att risken för värmeböljor har ökat med minst fem gånger, enligt ledande klimatforskare som har granskat medeltemperaturer under värmeböljan i Frankrike.

uppsala domkyrka

Klimat

Uppsala bäst på klimatanpassning

Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, enligt IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring. Därefter följer Sundsvall och Kristianstad på delad andraplats.

Klimat

”Det mest outforskade som finns på vår jord”

Satelliter har visat att isen vid Västantarktis under årtionden smält allt snabbare. För första gången undersöks nu vattnet under glaciären.

Gustav Strandberg

Klimat

”Många tycker att mitt jobb verkar ganska deppigt”

Vad gör egentligen en klimatforskare? Extrakt följer Gustav Strandberg på SMHI under en arbetsdag. Han förklarar varför klimatångest inte nödvändigtvis är rätt väg att gå och hur det kommer sig att hans forskning slukar stora mängder datorkraft.

Klimat

Forskare kritiserar IPCC:s tilltro till klimatmanipulation

Forskning om geoengineering bedrivs inom en liten men tongivande grupp forskare, enligt en ny avhandling från Lunds universitet.

Foto: Mostphotos

Klimat

Alarmerande hälsoeffekter spås för Europa

Enligt en rapport från EASAC, vetenskapsakademiernas organ i Europa, riskerar klimatförändringarna få alarmerande hälsoeffekter för Europas befolkning.

EU-flagga

Klimat

”Klimatfrågan blev den stora vinnaren i EU-valet”

Inga partier blev tydliga vinnare i EU-parlamentsvalet. Vinnaren blev istället klimatfrågan, enligt nyhetssajten Politico.

Klimat

Flyg inte avgörande för forskares framgång

I en studie från University of British Columbia har 705 akademikers flygresor jämförts med det så kallade H-indexet, som beskriver en forskares produktivitet och räckvidd.

Klimat

Så arbetar växter för att tackla uppvärmningen

Genom fotosyntesen absorberar växterna koldioxid ur atmosfären. Forskarna har nu undersökt hur mycket de absorberar för att bättre förstå naturens egen kolsänka.

Klimat

”Utvecklingen går åt fel håll”

Klimatpåverkande utsläpp ökade med en procent under 2018 visar preliminära siffror. Det behövs flera åtgärder och styrmedel för att trenden ska vika neråt.

Johan Rockström

Klimat

”Vi måste engagera oss i hela planeten”

Johan Rockström har länge varit ett välkänt namn i klimatkretsar. I höstas flyttade han till Tyskland och blev chef för ett tyskt forskningsinstitut. Målet? Att kunna påverka ännu mer.

Klimat

Nya uppgifter: Sjöfart släpper ut mer än flyget

En ny rapport från SMHI visar att statistik för utsläppen från internationell sjöfart är felaktig. Branschen släpper i verkligheten ut nästan dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser än vad som tidigare har varit känt.

Klimat

Tinande permafrost hotar 1,5-gradersmålet

Klimatpåverkan från tinande permafrost kan fördubblas när landskapet förändras. Effekterna kommer försvåra 1,5-gradersmålet ytterligare, visar ny forskning.

Klimat

Elens ursprung avgör om elbil är bättre

Hur elen framställs är avgörande för om elbilen är ett klimatbättre alternativ än bensinbilen.

EU-flaggan

Klimat

EU-kandidaternas lösningar på klimatkrisen

I EU beslutas om många miljöfrågor. De kommande åren är viktiga för flera av dessa frågor, inte minst för klimatet.

Klimat

Vilka är klimatstrejkarna?

lka är personerna som strejkar för klimatet? Det har forskare i tio europeiska länder undersökt och resultaten presenteras nu i en ny rapport.

Klimat

Klimatdemonstrationer sprider sig i London

I förrgår ockuperade gruppen Extinction Rebellion delar av London. Idag nådde demonstrationen flygplatsen Heathrow.

Flygplan Hallå där!

Klimat

Styrmedlet som ska stabilisera flygets utsläpp

Utsläppen från internationell luftfart omfattas inte av Parisavtalet, men ett nytt styrmedel (Corsia) där flygbolagen kan kompensera koldioxidutsläpp som överstiger en viss nivå utarbetas just nu inom FN.

Klimat

Större stöd för skatt mot industrin än konsumtion

Allmänheten är mer positivt inställd till koldioxidskatt som riktas mot industrin än mot den egna konsumtionen.

Klimat

Skogar viktig buffert mot uppvärmning

För första gången har forskare från åtta universitet fastställt temperaturskillnaden mellan platser i skogar och utanför dem.

Klimat

Statens arbete för miljömålen är otillräckligt

Myndigheterna genomför regeringens miljöpolitik på en rad olika områden och på väldigt många olika sätt. Trots mycket resurser och mycket väl utfört arbete räcker åtgärderna inte till.

Klimat

Tufft och kallt träningsläger sätter forskarna på prov

På en ö utanför finska Uleåborg tränar en grupp forskare inför den kommande årslånga expeditionen MOSAiC i Centralarktis. Extrakt fick följa med ut i kylan.

Klimat

EU-länder blockerar mål om klimatneutralitet

Länder som Tyskland, Polen och Ungern motsätter sig beslut om när unionen ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser.

Polarstern

Klimat

Arktis okända liv utforskas från isflak

I sommar inleds en omfattande forskningsexpedition i Arktis. Ombord finns en professor från Stockholms universitet med flera Arktis-expeditioner i bagaget – och två till väntar innan hon tänker gå i pension.

Klimat

Så har svenskarna klimatanpassat sina transporter

Var fjärde svensk uppger att de valt bort flygresor för att minska sin klimatpåverkan, en ökning med 6 procentenheter sedan förra året.

Klimat

”Det räcker inte på långa vägar”

Utsläppsminskningen har bromsat in. Ytterligare åtgärder krävs för att Sverige ska nå klimatmålen, skriver Klimatpolitiska rådet i en ny rapport.

Klimat

Klimatdemonstrationer på över 2000 platser

Över 2000 event anordnades idag runt om i världen, inklusive i Antarktis. I Sverige har 270 klimatforskare slutit upp bakom rörelsens syfte.

Hamburgare

Klimat

”Du kan inte försonas med miljön”

Enligt miljöpsykologer vid Högskolan i Gävle är det omöjligt att bedöma vilken miljöpåverkan våra enskilda handlingar får.

Karlshamn

Klimat

Många svenska värmerekord under februari

Utbredda värmerekord i februari, rapporterar SMHI.

Klimat

Klimatmålet fortfarande möjligt – men genomgripande samhällsförändring krävs

Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan visar att det fortfarande kan vara möjligt att nå målet.

Alaska

Klimat

Livet i det nya normala

Hur klimatförändringarna drabbar de människor som lever i de mest påverkade områdena vet vi lite om, det vill forskare råda bot på i ett nytt projekt.

Mygga

Klimat

Klimatförändringar och hotet mot global hälsa

På forskningsmyndigheten NIEHS försöker forskarna dra lärdom av de allt vanligare väderkatastroferna.

Åreskutan

Klimat

Vad är receptet på perfekt snö?

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat ett nytt instrument som bedömer fuktighet och kornstorlek i snö, vilket kan bli användbart både inom skidindustrin och för att bedöma vinterväglag i trafiken.

Isabella Lövin

Klimat

”Vi ska inte lämna problemen till nästa generation”

Missade miljömål, andra partiers budget och en orolig omvärld. Sveriges nya klimat- och miljöminister lär inte sitta sysslolös. ”Det är ett stort arbete kvar”, säger hon i en intervju med Extrakt.

Klimat

Issmältning kommer ”orsaka kaos” till 2100

Forskare varnar att dagens globala politik kommer att leda till ökad is-smältning, vilket kan försvaga strömmarna och skapa störningar i havsströmmarna.

Klimat

Ny rapport visar att miljölagar ofta är otillräckliga

Enligt en ny rapport lyckas inte den nuvarande implementeringen och upprätthållandet av miljölagar möta de utmaningar som finns.

Disk

Klimat

”Vårt renlighetsideal är inte hållbart”

Svenskarnas renlighetsiver har inte minskat trots att tvätt och disk står för en betydande del av hemmets klimatavtryck. I en ny avhandling i sociologi ser Tullia Jack att idealen långsamt omformas, men konstaterar också att processen kan skyndas på.

Flygplan Debatt

Klimat

”Minskat flygande kräver kunskap om människor”

Vi fortsätter att flyga trots att vi vet att det innebär stora konsekvenser för klimatet. Klimatsatsningar handlar ofta om tekniska eller ekonomiska lösningar, men det är även viktigt att göra något åt glappet mellan kunskap och beteende. Ett närmare utforskande av människan och hennes handlingar kan ge oss central kunskap för den pågående omvandlingen till ett hållbart samhälle, skriver forskare från Södertörns högskola, KTH, Linköpings universitet, VTI och Stockholms universitet.

Klimat

Permafrosten värms allt snabbare

Under det senaste decenniet har permafrosten blivit 0,3 grader varmare. Det visar en studie i Nature Communications, som sammanfattar mätresultaten från mer än 150 borrhål runtom i Arktis, på Antarktis och i bergsområden med permafrost.

Klimat

Konfliktfylld väg mot hållbart samhälle

14 forskare från fem olika discipliner vid Örebro universitet har gått samman och skrivit en artikel om vad som krävs för att nå det hållbara samhället.

Klimat

Miljöproblem måste analyseras tillsammans

Globala miljöproblem kan hanteras med hjälp av olika styrmedel, men flera miljöproblem måste adresseras samtidigt för att nå optimal effekt. Det framgår av en artikel publicerad i tidskriften Nature Sustainability.

Klimat

Stor ökning av nyregistrerade elbilar 2018

I juli 2018 infördes Bonus malus-systemet för nyregistrerade fordon och statistik från SCB visar att åtgärden har gett effekt.

Klimat

”Priset på utsläppsrätter måste vara mycket högre”

För att få upp priset på utsläppsrätter så etablerades den första januari en reserv inom EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Klimat

En hållbar jul med nya traditioner

Nu står julen för dörren, där konsumtion, resor och blivit alltmer centrala. Kan traditionerna överleva i ett samhälle som ska ställa om mot ökad hållbarhet, och hur gör vi förändringen? Kanske kan det vara lättare än vi tror.

Klimat

Psykologin bakom vår klimatpassivitet

Psykologiska barriärer och övertro på oss själva och teknik ligger bakom att vi inte alltid agerar, trots larmrapporterna om klimathotet.

Klimat

E-handelns returer ger stor miljöpåverkan

Omkring tre miljarder returförsändelser i den snabbt växande e-handeln görs varje år, bara inom EU. Miljöpåverkan från dessa transporter är enorm, liksom energianvändningen.

Klimat

Länsstyrelsen bekräftar Sylglaciärens kollaps

Delar av glaciären i Sylarna har kollapsat, nya foton visar att Sylglaciären har brutits upp på ett sätt som tidigare inte varit känt.

Klimat

Trots risker: Börsbolag saknar strategi för klimatkonsekvenser

Trots nytt EU-direktiv är europeiska börsbolag dåliga på att redovisa hur klimatförändringen påverkar deras affärsmodeller. Det visar en europeisk studie som har analyserat ett urval av europeiska års- och hållbarhetsredovisningar.

Klimat

Forskare efterlyser ”drastisk storskalig insats”

En ny FN-rapport visar att gapet ökar mellan ländernas utsläpp och utsläppsminskningarna som krävs för att nå klimatmålen. Det innebär att risken för att världen blir tre grader varmare i slutet av detta århundrade ökar.

Klimat

Parisavtalets mål: Nu har tio svenska kommuner fått klimatbudgetar

Nu har tio av Sveriges kommuner fått sina första koldioxidbudgetar.

Klimat

Tvärvetenskaplig klimatforskare på väg till Uppsala

Klimatforskaren Keri Facer tar över stafettpinnen från Kevin Anderson och blir Uppsala universitetets nästa gästprofessor på Zennströms klimatprofessur. 

Basalt som innehåller kalksten.

Klimat

Koldioxid blir till sten

Koldioxid blir till sten i ett projekt på Island. Ett radikalt nytt sätt att ta itu med klimatförändringarna sprids nu till fler platser. Tekniken testas i Italien, Turkiet och Tyskland.

Klimat

Klimatforskare hyllar Greta Thunberg

"Vuxna säger till Greta att hon borde studera till klimatforskare istället för att strejka. Men på sistone har Greta gjort mer för att uppmärksamma det akuta läget för klimatet än någon av oss forskare." Det skriver ett antal klimatforskare som idag demonstrerar med Greta på Mynttorget i Stockholm.

Klimat

Vilka effekter får cykelträngsel?

Forskare på VTI har undersökt cykelflöden för att ta reda på om cykelträngseln i storstäder som Stockholm och Göteborg är så stora att det får samhällsekonomiska konsekvenser.

kor stål och transport

Klimat

Hållbarhetsforskarnas råd till nästa regering

De närmsta åren kommer avgöra om vi når Parisavtalets klimatmål eller inte, men vad borde nästa regering fokusera på? Medan vi väntar på en ny regering, här är forskarnas svar på de klimatpolitiska åtgärder som de anser är mest akuta.

Klimat

”Resultatet är en dröm som gått i uppfyllelse”

Ett internationellt forskarlag har tagit fram foton som ökar förståelsen av fotosyntesen, vilket öppnar för utveckling av solbränslen.

Klimat

Finanssektorn avgörande för klimatet

Det globala klimatet påverkas av hur ett begränsat antal internationella investerare agerar. Det visar en ny studie av forskare från Stockholm Resilience Centre.

Klimat

”Medierna kan visa vägen framåt i klimatkrisen”

Vetenskapligt är frågan avgjord och vi har den kunskap som krävs för att agera – nu måste medierna ta nästa steg. Det menar Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman, som ser klimatfrågan som en existentiell angelägenhet. Nu ges ett trettiotal av hans texter om klimatet ut i bokform.

Klimat

Så mycket utsläpp sker utanför Sveriges gräns

65 procent av alla klimatutsläpp kopplade till svensk konsumtion sker utanför våra gränser, visar helt nya beräkningar från forskningsprogrammet Prince.

Klimat

Tryck på universiteten att minska sina utsläpp

Studenter, lärare och forskare kräver en halvering av universitetens växthusgasutsläpp.

Klimat

Kvävebrist i klimatförändringarnas spår

En studie där forskare tittat på 43 000 växtprover från hela världen har visat att växters tillgång på kväve minskar när klimatet blir varmare. Det kan påverka skogarnas förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären.

Klimat

Stora däggdjur kan ge bättre klimat

Satsningar på att återuppbygga svaga bestånd av stora vilda däggdjur kan bidra till att motverka klimatförändringar. Denna slutsats drar en grupp ekologer från lärosäten i flera länder, däribland SLU.

Klimat

Regioner och landsting har sparat 200 miljoner genom energieffektivisering

Sedan 2009 har flera framsteg gjorts i regioner och landsting inom bland annat energianvändning, antibiotika och förnybart. Det visar SKL:s senaste granskning.

Provtagning av permafrost

Klimat

Vill öka kunskapen om permafrostens betydelse

Forskaren Gustaf Hugelius har vigt sitt arbete åt att samla och sprida kunskap om de arktiska regionerna. Det hårda arbetet har gett effekt. Forskningen är ett viktigt underlag i nästa IPCC-rapport och när Nature nyligen listade elva framstående forskare var Gustaf Hugelius ett självklart namn på listan.

Klimat

IPCC-forskare sammanfattar rapport – i diktform

Andy Reisinger, en av forskarna i FN:s klimatpanel, har hittat ett nytt sätt att kommunicera klimatrapporter. På twitter sammanfattade han veckans IPCC-rapport i diktformen haiku.

Klimat

Nästan dubbelt så stor uppvärmning i Sverige

Uppvärmningen i Sverige är nästan dubbelt så stor som på global skala, vilket beror på landets nordliga läge. Vi ser redan i dag effekterna av ett varmare klimat, och i fortsättningen kan vi räkna med kortare snösäsong och mer extrema väder.

Klimat

En halv grad är avgörande

Vilken skillnad gör en halv grad för klimatet? Den frågan besvaras i IPCC:s specialrapport, som släpptes i dag, måndag. Sammanfattningsvis – en halv grads global temperaturökning spelar en avgörande roll – och det är bråttom.

Klimat

Årets sommar 2-3 grader varmare än normalt

Det extrema kan bli normalt. Till sekelskiftet kan somrar som i år vara normala, enligt SMHI.

Klimat

Alla större europeiska städer varmare

Alla större europeiska städer är varmare under 2000-talet än 1900-talet, visar en mätning av Journalistnätverket European Data Journalism Network.

Klimat

Stor osäkerhet om framtida havsnivåhöjningar

Det finns stora skillnader i hur olika länder prognosticerar framtida havsnivåer och en ny rapport bekräftar att osäkerheterna om detta är mycket stora.

Klimat

Politiska styrmedel avgörande för fossilfritt flyg

Högre betalningsvilja hos svenska företag och organisationer räcker inte för att nå målsättningen om fossilfritt flyg, för det krävs politiska styrmedel, visar en ny studie från SLU.

Klimat

Torkans effekt på livsmedelssektorn ska utredas

Nu har Jordbruksverket fått i uppdrag att analysera sommarens torka. De ska också föreslå åtgärder som kan stärka livsmedelssektorns förmåga att hantera extremt väder i framtiden.

Klimat

Sveriges utsläpp ökade första delen av 2018

Första kvartalet 2018 ökade Sveriges utsläpp med 3,4 procent jämfört med samma period 2017.

Flygplats

Klimat

”Klimatförnekelse utbrett i samhället”

Trots att forskarkåren under de senaste 30 åren har blivit allt mer enig om klimatförändringarnas förödande effekter, så ökar klimatförnekelsen. Hur går det ihop? Det ska ett nytt internationellt forskarnätverk söka svar på.

Klimat

Rekordmånga nya bilar i Europa

Aldrig tidigare har så många nya bilar registrerats i Europa.

Klimat

Klimatet – valets viktigaste miljöfråga

Två tredjedelar av partiernas ledande riksdagskandidater anser att klimatförändringen är det allvarligaste miljöproblemet, enligt en valenkät som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört.

Klimat

Antalet parkeringsplatser kunde halveras

Ett forskningsprojekt i Lerum och Nödinge har studerat hur kommuner kan öka byggandet samtidigt som utsläpp från transporter minskar.

Klimat

Populärt att räkna ut sina utsläpp

Sedan lanseringen har närmre 230 000 svenskar använt klimatkalkylatorn som Stockholm Environment Institute (SEI) utvecklat i samarbete med WWF. 

Klimat

Varmare klimat ställer högre krav på arbetsmiljön

Människor som arbetar i varma klimat riskerar att utsätts för hårdare prövningar till följd av klimatförändringar. Om temperaturen ökar med ett par grader blir det omöjligt att arbeta inom fysiska utomhusyrken i vissa delar av världen, visar en ny avhandling.

Klimat

”Kartlägg extra sårbara områden”

Många mindre orter i Sverige gränsar till skogen, vilket gör oss utsatta för bränder, och vi behöver göra en ordentlig kartläggning över vilka områden som är extra sårbara. Det betonar Enrico Ronchi, brandforskare vid LTH.

Klimat

Sverige tros idag ha fått en ny högsta bergstopp

Varje år mäter forskare Sveriges högsta berg, Kebnekaise. I år verkar vi få en ny högsta nivå då sydtoppen smälter snabbt av värmen.

Klimat

”Ja, värmeböljan hänger samman med klimatförändringar”

"Vi har dopat vädret med växthusgaser, detta är resultatet. Och det kommer mer." Det skriver meterologen och klimatexperten Martin Hedberg i ett inlägg.

Klimat

Hetare Spanien har inte gett fler värmerelaterade dödsfall

Antalet värmerelaterade dödsfall i Spanien har inte ökat, trots varmare somrar. Det visar en studie där forskare har analyserat data från 47 städer mellan 1980 och 2015.

Klimat

400 månader i rad med högre medeltemperaturer

April blev den 400:e månaden i rad med högre medeltemperaturer än under 1900-talet.

Klimat

Energibolagens modeller för solel måste anpassas lokalt

Solel skulle kunna bli vanligare om energibolag anpassade sina affärsmodeller efter den lokala marknadens förutsättningar, visar en ny avhandling från Lunds universitet.

Stålindustri

Klimat

Stor satsning på fossilfritt stål

Stålindustrin står för 10 procent av Sveriges utsläpp av koldioxid, men det är faktiskt tekniskt möjligt att tillverka stål fossilfritt. Nu startar bygget av en pilotanläggning i Luleå.

Klimat

Nya regler för svensk klimatanpassning

Nu inrättas ett expertråd vid SMHI som kontinuerligt ska utvärdera hur sårbart samhället är för klimatförändringarna. Det är en av tre nyheter som regeringen lanserade igår.

Klimat

Ny rapport: Gas ingen lösning för sjöfarten

Enligt en rapport gjord av University Maritime Advisory Services (UMAS) kan flytande naturgas som bränsle innebära ökade klimatutsläpp för fartygsflottan. 

Klimat

Världsledande batteriforskare får KTH:s stora pris

Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet, leder Nordens största grupp inom batteriforskning. Nu har hon blivit tilldelad KTH:s stora pris, som i år uppgår till 1,2 miljoner kronor.

prästkragar

Klimat

Andra blommor i framtidens midsommarkrans

Nu står midsommar för dörren. Enligt traditionen ska du lägga sju blommor under huvudkudden för att få chansen att drömma om din kommande partner. Förändringar i flora och klimat kan dock påverka vilka blommor som hamnar under framtidens kuddar. Men även våra mattraditioner kan förändras.

Klimat

Lund inrättar lokalt klimatpolitiskt råd

Forskare från Lunds universitet och SLU föreslås granska kommunens lokala klimatarbete i ett lokalt klimatpolitiskt råd.

Sand

Klimat

Sandsugning – omtvistad metod upp till ytan

Dansk byggboom har ökat upptaget av betongingrediensen sand från Öresund. Både fiskare och miljöorganisationer kritiserar dock upptaget och menar att sandsugning förstör Öresunds flora och fauna.

Klimat

”Det mest ambitiösa forsknings- och innovationsprogrammet någonsin”

EU-kommissionen föreslår att avsätta 100 miljarder euro till forskning och innovation för perioden 2021–2027.

Klimat

Så skapas trovärdig klimatkommunikation

I stället för att studera vad som är trovärdig information om klimatförändringar, så undersökte forskaren Therese Asplund vad människor uppfattar som trovärdig information.

Klimat

Negativa utsläpp – en nödvändig men riskfylld sista utväg?

Behövs negativa utsläpp för att begränsa uppvärmningen till 1,5 eller 2 grader och kan vi i så fall lita på tekniken? Förra veckan hölls en internationell forskarkonferens i Göteborg kring om, och hur mycket, koldioxid vi eventuellt kan dra ur atmosfären.

Klimat

”Organisera transporter som samhällstjänster”

EU:s biodrivmedelsreglering säkerställer inte minskad klimatpåverkan och är ohållbar i längden, enligt en ny avhandling från Lunds universitet som föreslår att stora delar av transportsektorn omvandlas till en samhällstjänst.

Klimat

Biljonsparande att klara 1,5-gradersmålet

En studie publicerad i tidskriften Nature visar att vi kan vinna upp till 20 biljoner dollar på att hålla den globala uppvärmningen nere till 1,5 grader vid slutet av århundradet, jämfört med 2 grader.

Granskott

Klimat

”Det är en högrisksatsning”

Parisavtalets tvågradersmål bygger på att vi ska kunna lagra koldioxid om drygt 30 år - och på så sätt nå negativ utsläppsbalans. En överoptimistisk tro på tekniken gör att många länder redan i dag räknar hem framtida kolsänkor i nationella mål. Forskare varnar nu för att det är en högrisksatsning, som kan få allvarliga konsekvenser.

Klimat

Transportbranschens utsläpp ökar mest

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin är oförändrade 2017 jämfört med fjolåret, enligt ny statistik från SCB. Hushållen och tillverkningsindustrin uppvisar minskade utsläpp medan transportbranschen ökar.

Klimat

”Om vi inte agerar nu blir det mycket svårare sen”

Klimatforskaren Kevin Anderson har blivit känd som professorn som inte flyger. Men kanske är kunskapen om koldioxidbudgetar hans viktigaste bidrag till den svenska klimatdebatten.

Klimat

”Kraftigare värmeböljor än hittills simulerat”

Extremt kalla vintrar, värmeböljor och torka på sommaren blev konsekvenserna för 12 000 år sedan då Golfströmmen försvagades markant. I princip skulle en liknande situation kunna inträffa i dag, enligt en ny studie.

Klimat

Förväntningar påverkar miljösamarbete om Arktis

Kommersiella intressen krockar i Arktis, men hur går det egentligen till när länder ska samarbeta för att skydda miljön i området? Det primära är att hitta sin roll, visar forskning som har undersökt hur länderna inom Arktiska rådet beter sig.

Klimat

Sjöfartens miljöpåverkan utvärderas

Nu ska forskare från IVL och Chalmers värdera sjöfartens olika miljöbelastningar och se hur styrmedel kan utformas effektivt. 

Klimat

”Alla måste ställa om – inte minst vindrickare”

Viner baserade på de mest populära druvorna kan försvinna på grund av klimatförändringarna enligt Lundaforskaren Kimberly Nicholas, som uppmanar både producenter och konsumenter att vara öppna för olika druvor.

Klimat

Minskade utsläpp från hushållen

Hushållens utsläpp av växthusgaser minskade och de totala utsläppen av växthusgaser planade ut. Däremot ökade utsläppen från tillverknings- och transportindustrin. Det visar den slutliga utsläppsstatistiken för Sverige 2016 från SCB:s Miljöräkenskaper.

Klimat

Klimatskadlig verksamhet subventioneras med miljardbelopp

I en granskning har Naturskyddsföreningen kommit fram till att att en stor summa av våra skattepengar, hela tre gånger större än hela den samlade miljöbudgeten, varje år subventionerar klimatskadlig verksamhet.

världskarta

Klimat

Hur kan klimatskatt bli ett framgångskoncept?

Koldioxidskatt ses som ett effektivt styrmedel som både ger staten en intäkt och minskar utsläppen. Trots det har utvecklingen gått långsamt och inte följt förväntade mönster. Vad får olika länder att införa klimatskatter – och hur ser framgångsreceptet ut? Det vill forskare på Lunds universitet ta reda på i en ny kartläggning.

Klimat

”Flygbränsle av skog snart verklighet”

Forskare vid Luleå tekniska universitet har hittat en lösning som innebär att dagens fossila flygbränsle kan bytas ut mot bioflygbränsle tillverkat av skogsrester. Nu vill forskarna så snart som möjligt demonstrera tekniken och göra kommersiella inrikesflygningar i Sverige. 

Flicka på översvämmad väg

Klimat

Så ska kommunernas klimatarbete ta fart

Uppsala, Lomma och Stockholm är några av de kommuner som ligger långt fram i klimatarbetet, men många har inte ens börjat. SMHI lanserar nu en lathund för klimatanpassning, som förhoppningsvis ska råda bot på det.

Klimat

Lönsamt att stödja kollektivtrafik

Att subventionera kollektivtrafik är inte bara bra för miljön, det är även samhällsekonomiskt lönsamt, visaren en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Klimat

Marken kan bli en ”kolbomb”

När klimatet blir varmare ökar risken att marken blir en ”kolbomb” som skyndar på klimatuppvärmningen ytterligare. Det visar forskare från bland annat Göteborgs universitet.

Klimat

Teknik går före användande av ”smarta elnät”

Smarta elnät har lyfts fram som ett sätt att effektivisera energianvändningen, men studier visar att framtagandet av elnäten är alltför fokuserat på teknik och att användaren glöms bort.

Klimat

Ökade utsläpp tredje kvartalet 2017

Ny statistik från Naturvårdsverket visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökade med en procent det tredje kvartalet i fjol jämfört med samma period 2016. Bakom ökningen står främst industrin.

Susan Solomon

Klimat

Hon löste ozonhålets gåta

På 80-talet var forskaren Susan Solomon med och löste ozonhålets gåta. Forskarnas stora upptäckt ledde till den framgångsrika utfasningen av freoner. Det har gått mer än 30 år sedan dess men hennes forskargärning är fortfarande aktuell. I år belönas hon med det prestigefyllda Crafoordpriset i geovetenskaper.

Klimat

Konstgjorda glaciärer ska säkra vattentillgång i Indien

Forskare vid Luleå tekniska universitet ska hjälpa jordbrukare i norra Indien att säkra tillgången till vatten. Målet är att hjälpa lokalbefolkningen att hitta lämpliga platser för konstgjorda glaciärer – ett verktyg för att bevara vatten.

Klimat

Ozonskiktet återhämtar sig inte på hemmaplan

Ozonskiktet, som skyddar oss från skadlig ultraviolett strålning, återhämtar sig vid polerna. Men oväntade minskningar i andra delar av atmosfären kan förhindra att ozonlagret återhämtar sig på våra lägre breddgrader.

Klimat

Stort intresse för elfordonspremien

Den första februari öppnade Naturvårdsveket möjligheten att ansöka om bidrag för den nya elfordonspremien. Redan under det första dygnet inkom över 2000 ansökningar.

Klimat

Klimatmodeller har övertro till tekniska lösningar

I dag presenterade forskare en rapport som slår fast att klimatmodellerna bygger på en övertro på tekniska lösningar. Enligt experterna kan ingen av de tekniker som diskuteras eller finns i dag motverka klimatpåverkan i omfattningen exempelvis IPCC:s modell räknar med.

Klimat

Klimatförändringar kan sprida denguefeber till Europa

Ett varmare klimat gör att risken för att sjukdomen denguefeber sprids till Europa ökar. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Vattendroppe från kran

Klimat

Fler magsjuka när klimatet förändras

Det har gått drygt sju år sedan Östersund drabbades av ett stort utbrott av parasiten cryptosporidium. Denna typ av smittspridning via dricksvattnet är ovanligt i Sverige, men med framtida klimatförändringar så går det inte att utesluta att liknande incidenter sker igen.

Klimat

Transport och mat störst klimatpåverkan för VM

Tre civilingenjörsstudenter vid Luleå tekniska universitet har beräknat koldioxidutsläppen inför Alpina VM i Åre 2019. Resultatet visar att evenemanget står sig bra gentemot andra liknande arrangemang.

Klimat

Miljardförluster i att inte ta hand om material

Mångmiljardbelopp går förlorade för att vi inte tar hand om våra utslitna material och produkter. Värdeförlusterna i Sverige för endast fem material uppgår till minst 42 miljarder kronor varje år.

capitolium washington dc

Klimat

”Myter har alltid använts inom politiken”

Myter, saker vi anser vara sanna men inte objektivt kan bevisa, har funnits länge. Vad händer när myter och ”alternativa fakta” får allt större inflytande över faktisk politik? Det ska nu myt-forskaren Maja Essebo undersöka. I fokus står den amerikanska miljöpolitiken.

Klimat

Klimatförändringar hot mot flera av havets arter

Högre temperatur och sötare vatten gör att förutsättningarna för djur och växter förändras i våra hav. En ny rapport visar att till exempel blåmussla, tång och torsk i Östersjön kan påverkas hårt av klimatförändringar.

Klimat

Ny utredning ska kartlägga svenskars klimatutsläpp

Svenskars klimatavtryck har legat stilla de senaste tjugo åren, om flyg och konsumtion räknas in. Därför ska svenskars utsläpp orsakade av konsumtion utomlands, med fokus på livsmedel och flyg, nu utredas av Naturvårdsverket.

Klimat

Ökande trend för flygresor

I november i år reste 3,3 miljoner passagerare till eller från någon av Swedavias tio flygplatser i Sverige – det är en ökning med tre procent jämfört med november 2016. Mest ökar utrikesresorna.

Klimat

Bättre koll på utsläpp från dieselfordon

Problemen med höga utsläpp av hälsofarliga kväveoxider från dieselbilar har fått stor uppmärksamhet på senare tid. Någon kontroll av utsläppen i verklig körning görs fortfarande inte, men nu ska IVL Svenska Miljöinstitutet utvärdera screeningmätningar.

Klimat

Sveriges utsläpp minskar – men inte tillräckligt snabbt

Naturvårdsverket har följt upp utvecklingen för Sveriges utsläppsminskningar fram till 2030. Uppföljningen visar att målen går att nå, men att det går för långsamt.

Detaljbild pappersklänning

Klimat

Papperskläder ska göra klädindustrin mer hållbar

En klänning tillverkad av svensk gran och tall. Kan den vara svaret på hur våra kläder ska bli mer hållbara? Tillsammans med företag inom flera branscher tillverkar forskare nu textil i papper, med fokus på återvinning och cirkulära flöden.

Sjöstjärna Antarktis

Klimat

Förvånande fynd under Antarktis is

Artrikedomen i Antarktis hav har ökat dramatiskt, det konstaterar en internationell forskargrupp som just nu dyker under isen. Extrakt har senaste nytt från några av teamets deltagare.

Klimat

Miljonsatsning för att minska sjöfartens miljöpåverkan

I ett nytt projekt har en forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet fått 6,4 miljoner kronor för att analysera vilka åtgärder som mest kostnadseffektivt kan minska sjöfartens utsläpp.

Klimat

Allmänheten skeptisk till klimatmanipulering

Det lämpliga i att manipulera klimatet med hjälp av ingenjörskonst har diskuterats fram och tillbaka. Nu visar en ny studie att allmänheten är skeptisk till så kallad geoengineering mot den globala uppvärmningen. 

Klimat

Mammutfynd är oftast ”papputar”

Nya analyser av mammutar visar att de flesta som hittas är hanar. Forskarna tror att mammutar liksom elefanter levde i matrialkala grupper där ensamma hanar oftare dog på platser där de kunde bevaras.

Klimat

Spår i havsbotten visar Antarktis känslighet

Tusentals spår efter isberg i havsbotten vittnar om hur Antarktis is hastigt bröts upp och drog sig tillbaka för mer än 10 000 år sedan. En liknande situation kan uppstå igen, bland annat på grund av varmare havsvatten.

Klimat

Han ska leda det nya klimatpolitiska rådet

Igår beslutade regeringen att utse Ola Alterå till kanslichef vid det klimatpolitiska rådet. Han har tidigare arbetat på Näringsdepartementet som statssekreterare och har nyligen varit utredare åt regeringen om cirkulär ekonomi.

Klimat

Ny metod gör etanolen mer hållbar

Högskolan i Borås har visat att det går att producera bioetanol av jordbruks- och industriavfall, och det i redan befintliga fabriker. 

Klimat

Tidigare vårar ökar skogarnas koldioxidupptag

En allt tidigare vår gör att träden kan ta upp mer koldioxid från atmosfären, vilket kan dämpa ökningen av växthusgaser. Det visar en studie från Lunds universitet.

isblock

Klimat

I huvudet på en klimatförnekare

Trots att forskare nu är eniga om klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser, så finns det fortfarande grupper som tar avstånd från dessa fakta. Vilka är det som förnekar klimatvetenskapen, vad använder de för strategier och hur kan de bemötas? Dessa frågeställningar har en forskargrupp nu gått på djupen med.

Klimat

”Nu går sjukdomen nog inte att utrota”

Ett nytt fall av svampsjukdomen Diplodia pinea, som drabbar tall, har hittats i Sverige. Fyndet innebär troligen att sjukdomen nu är spridd i södra och mellersta Sverige och att spridningen inte går att hejda.

Torta, Lactuca alpina

Klimat

Kan växter gömma sig från uppvärmningen?

Ett varmare klimat kommer att förändra växternas livsmiljö. Nu kikar en grupp forskare från Stockholm universitet på vilka faktorer som avgör om växterna överlever det nya klimatet.

Klimat

Nya beräkningar för nästa klimatrapport

Forskare förbereder nu uppbyggnaden av ett stort dataarkiv med nya beräkningar av ett klimat i förändring. Det ska bland annat användas i FN:s klimatpanels nästa rapport.

Klimat

Elever hjälper forskare förstå hösten

Skolelever ska hjälpa forskare att samla in fakta om höstlövens utveckling. Syftet är att bättre kunna förutsäga hur klimatförändringar påverkar när hösten börjar och slutar.

Klimat

”Granska flygbranschens subventioner”

Flygbranschen gynnas av subventioneringar vilket skapar överkapacitet, ger låga priser och ökar efterfrågan, enligt forskare, som nu förespråkar en granskning av subventionerna.

Klimat

Miljövetenskap har vinstchans i kvällens tv-gala

TV-programmet Zero Impact, där familjers klimatpåverkan följs i vardagen, har nominerats i kategorin ”Bästa Reality” på Kristallen-galan som går av stapeln i kväll. I programmet medverkar miljövetenskapliga forskare.

Klimat

Minskade utsläpp av växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser minskade under första kvartalet i år, visar ny statistik från SCB. Minskningen beror främst på en mild vinter, vilket minskar utsläppen från el- gas och värmeverk.

Klimat

Sannolikt att klimatförändringar förvärrat ovädret i Houston

"Det mänskliga bidraget kan vara upp till 30 procent eller så av den totala nederbörden som kommer ut ur stormen", menar klimatforskaren Kevin Trenberth.

Klimat

”Medan klockan tickar” – I huvudet på klimatforskare

Under The Stockholm Act möts forskare med näringsliv, konstnärer och politiker. Till veckan har Stockholm Environment Institute bidragit med en föreställning som bygger på personliga intervjuer med fyra klimatforskare.

Klimat

Magbakterier från älg kan ge nya biobränslen

Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan har kartlagt bakteriefloran i älgmagen och funnit hittills outforskade mikrober och enzymer som kan bryta ner svårsmälta växtdelar. Bakteriefloran hoppas man ska kunna bidra till effektivare framtagning av nya biobränslen.

Klimat

Bara fem procents chans att nå Paris-målen

Enligt en studie från University of Washington är det bara 5 procents chans att den globala uppvärmningen håller sig under två grader. Istället är det 90 procents chans att uppvärmningen når mellan 2-4.9 grader till 2100.

Klimat

Brist på klimatforskare ett problem för Australien

Enligt en ny rapport av Australian Academy of Science saknar landet 77 heltidstjänster klimatforskare för att kunna leverera nödvändig klimat- och väderdata till lantbrukare, kustområden och internationella organisationer.

Klimat

Trollsländor kan inspirera teknik till förarlösa bilar

Forskare från bland annat Lunds universitet har lyckats visa att trollsländor kan förutsäga vart bytesdjur som rör sig är på väg, något man tidigare trott att huvudsakligen däggdjur kan göra. Upptäckten kan komma att användas inom utvecklingen av artificiella styr- och synsystem. 

Klimat

Framtidens plast kan göras av koldioxid

I det fyraåriga forskningsprogrammet STEPS samarbetar forskare, företag och industripartners för att påskynda samhällets väg till hållbar plast. I programmet handlar en del om hur koldioxid kan bli framtidens byggstenar i plasttillverkningen.

Klimat

Så minskar du dina koldioxidutsläpp

En ny forskningsstudie har identifierat de fyra livsstilsval som är mest effektiva för att minska en persons koldoixidavtryck: att äta växtbaserad kost, undvika flygresor, leva utan bil och ha färre antal barn.

Klimat

Tusentals skärgårdsöar kan slukas av havet

En fjärdedel av Stockholms skärgårdsöar kan vara borta om 100 år på grund av klimatförändringar, visar en ny avhandling från Stockholms universitet.

Klimat

”Make our planet great again”

Snabbt efter valet gick Frankrikes nye president Emmanuel Macron till attack mot Donald Trumps hantering av klimatfrågan. Nu investerar landet 30 miljoner euro på ny klimatforskning. 

Klimat

Framsteg för klimatvänligt ris

För två år sedan presenterades forskningsresultat om ett klimatvänligt ris och i veckan tecknade SLU avtal med en kinesisk investerare om ett projekt för att vidareutveckla forskningsresultaten för den globala risodlingen.

studerar

Klimat

Förändrat klimat kan påverka skolresultat

Hur ett förändrat klimat påverkar samhället har belysts ur många olika perspektiv tidigare, men nu finns även forskning om hur värme och fukt drabbar elevers skolgång.

Klimat

Klartecken för oberoende klimatpolitiskt råd

Samma dag som USA:s besked att lämna Paris-avtalet väckte starka känslor världen över så meddelade Sveriges regering att ett nationellt klimatpolitiskt råd blir verklighet till årsskiftet.

Klimat

Forskare: Halvera utsläppen var tionde år

I tidningen Science presenterar en internationell grupp forskare "Global Carbon Law" - vilket enligt huvudförfattaren Johan Rockström kan ge oss chans att nå Parisavtalet.

Klimat

Svensk skog inte klimatanpassad

Den svenska skogen är inte tillräckligt klimatanpassad. För att möta sommartorka, mer skadeinsekter och stormar krävs mer varierad skog, enligt Skogsstyrelsen.

Klimat

Så går det för Sveriges hållbarhetsarbete

I en ny rapport analyserar SCBs statistiker hur Sverige uppfyller de 17 målen som ingår i Agenda 2030.

Klimat

Fossillobbyns inblandning i förhandlingar ifrågasätts

Efter förra årets COP-möte i Marrakesh har flera miljöorganisationer väckt frågor om fossilindustrins inblandning i klimatförhandlingar.

Klimat

Kol som gör gott

I Sverige är biokol kanske mest känt som ”det svarta guldet”, ett jordförbättringsmedel som kan öka skörden i tork-känsliga och hårt brukade jordar. Men biokol har också en mer okänd, ännu outnyttjad, potential som kolsänka.

Klimat

Varm vinter försenar fjärilar

En kort och varm vinter gör att fjärilar flyger senare, det visar ny forskning från Stockholms universitet.

Klimat

Hundraårig studie återupptas i Abisko

En hundra år gammal studie över snösmältning och vegetationens växlingar i nationalparken Abisko ska genomföras igen, denna gång med allmänhetens hjälp.

Klimat

Årets vårtecken kartlagda

För hundra år sedan startade björkarnas lövsprickning strax efter valborg i sydligaste Sverige. I år har den redan kommit i gång på många platser i Götaland och Svealand. 

Klimat

Norden går samman i ny klimatdeklaration

Vid ett möte med Nordiska Ministerrådet i Oslo under tisdagen antog de nordiska länderna en ny gemensam klimatdeklaration. "Det nordiska ledarskapet kommer bli väldigt viktigt framöver", sa klimatminister Isabella Lövin till Ekot. 

Klimat

Så klimatsmart är påskmaten

När påsken står inför dörren handlas det ägg som aldrig annars. Men vad har äggen och resten av påskmaten för klimatavtryck? Extrakt har tittat på Mat-klimat-listan från SLU.

Klimat

Vägen till Paris-målen

Vad behöver ske de närmaste 30 åren för att världen ska klara 2-gradersmålet? En grupp forskare ger ett konkret svar på frågan i en artikel i Science - och slutsatsen är svindlade.

Klimat

Fler företag betalar för miljövänliga transporter

Andelen företag som betalar mer pengar för miljövänligare transporter har ökat från 3 procent till 21 procent under fyra år. Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort i samarbete med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Klimat

Nygammal syn på ekonomi i hållbarhetens tecken

Genom att återgå till den ursprungliga definitionen av ekonomi kan vi uppnå ett hållbart samhälle, det säger Arne Fagerström, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.

Klimat

Dålig luft i Kina kan kopplas till smältande is i Arktis

De omfattande problemen med luftföroreningar som drabbade Kina 2013 hade kopplingar till smältande is i Arktis, visar ny forskning.

Klimat

Sverige bäst i klimatmätning

I en ny mätning är Sverige bäst i EU på att arbeta för Parisavtalets mål. "Det känns fantastiskt att vi får det här höga betyget", säger Isabella Lövin till TT.

Klimat

Klimatet större fråga för unga

Klimatförändringar är den viktigaste samhällsfrågan för unga, det visar en ny Sifo-undersökning som har genomförts på uppdrag av miljöorganisationen WWF.

Klimat

Regeringen går vidare med klimatskatt på flyg

I november presenterade en statlig utredning en flygskatt. Idag meddelade regeringen att de går vidare med förslaget.

Klimat

Miljardnedskärning hotar miljömyndigheter i USA

Vita huset har föreslagit att dra ner på anslagen till miljömyndigheten EPA och metrologiska myndigheten NOAA. Om budgetminskningen går igenom kan EPA förlora en femtedel av personalen under det första året, skriver Washington Post.

Klimat

Skolelevers mätningar gav viktiga svar

Nästan 3500 högstadieelever har bidragit till en forskningsstudie om insjöar och global uppvärmning, som nu publiceras i den vetenskaplig tidskriften Nature. Resultaten visar att vattentemperaturerna generellt håller sig låga trots att luften blir varmare, vilket dämpar utflödet av växthusgaser.

Klimat

Information till resenärer kan minska utsläppen

Gemensamma informationssystem för väg och järnväg kan vara ett sätt att minska koldioxidutsläppen från trafik, enligt en ny studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Klimat

Ny affärsmodell kan minska klimatpåverkan

För att klara regeringens nya ambitiösa klimatreform med nollnettoutsläpp av växthusgaser till 2045 krävs omfattande omställning. En väg framåt kan enligt forskare vid Luleå tekniska universitet vara nya affärsmodeller för prissättningen av varor och tjänster.

Klimat

Hotet mot USA:s klimatforskning

Bara minuter efter att Donald Trump svurits in raderades Vita husets fakta om klimat, något som över en månad senare ännu inte uppdaterats. Det är inte det enda som väckt oro för presidentens inställning till klimatfrågan – och vad som kan hända med den amerikanska klimatvetenskapen.

Klimat

Fler bilar men trafikens utsläpp minskar

Nybilsförsäljningen slog rekord men utsläppen från trafiken minskade fem procent under förra året. Bränslesnålare bilar och ökad användning av biodrivmedel är en förklaring. Minskningen av utsläpp är dock inte tillräcklig för att Sverige ska nå målen 2030.

Klimat

Norge slår rekord i nya elbilar

Elbilar och laddhybrider stod under januari för 37 procent av den norska nybilsförsäljningen. Det är rekord och en ökning med 75 procent jämfört med förra året. Redan om åtta år tror norrmännen att alla nya bilar kan laddas med el.

Klimat

Norska staten i rätten för oljeborrning

Norsk domstol tar upp en stämningsansökan mot regeringens beslut att borra efter mer olja. Frågan rör en paragraf i norsk grundlag som säger att mångfalden ska bevaras.

Klimat

Svenska storföretag ska bli fossilfria år 2030

14 svenska storföretag går samman och lovar att uppfylla noll nettoutsläpp redan år 2030. Det är femton år tidigare än regeringens nya klimatmål.

Klimat

Regeringens klimatlag: ”Den viktigaste reformen vi kommer göra”

Statsminister Stefan Löfven och klimatminister Isabella Lövin presenterade under dagen regeringens nya klimatlag och klimatmål. Sverige ska nu bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Klimat

2016 blev tredje raka rekordvarma året

FN:s klimatorgan WMO bekräftar att 2016 är det varmaste året de noterat och beskriver det som ett extremt år för klimatet. Arktis havsis är också mindre än någonsin.

Klimat

Forskare skapar konstgjord spindeltråd

För första gången kan forskare nu tillverka artificiell spindeltråd utan kemikalier. De gör det genom att härma spindelns förmåga att sänka ph-värdet. Tråden är lätt men starkare än stål och biologiskt nedbrytbar.

Klimat

Havets botten skvallrar om glaciärernas framtid

Smälter inlandsisarna kan vi räkna med stigande havsnivåer. Men för att veta hur de stora isarna kommer att bete sig framöver behövs mer kunskap om hur det ser ut på havets botten. Forskare tar nu den okända havsbotten upp till ytan.

Klimat

Indien överträffar sina klimatmål

Indiska regeringen meddelar att de ser ut att klara klimatmålen från Paris-mötet tre och ett halvt år tidigare än beräknat. De planerar att 57 procent av landets elektricitet ska komma från förnybara källor år 2027.

Klimat

Koncentrationen av metan ökar oförklarligt

Efter att ha stagnerat i början av 00-talet oroas forskarna nu av koncentrationen av metan i luften. Vad ökningen beror på vet de inte säkert.

Klimat

Varmare snö kan förutspå jordbävning

Högre snötemperaturer kan vara ett tecken på att det inom två till tre veckor inträffar en jordbävning, enligt forskning vid Luleå tekniska universitet.

Klimat

Nya miljözoner kan gälla även personbilar

Miljözonerna i Sverige som begränsar tung trafik kan utökas och börja gälla även för personbilar. Det anser Transportstyrelsen i ett förslag till regeringen som avser att förbättra luften i tätorter.

Klimat

Svenska forskares nya potatis ska ge miljövänlig plast

En ny sorts potatis har tagits fram av växtförädlare på SLU. Potatisens stärkelse har visat sig lämplig för tillverkning av miljövänlig plast som kan slängas i komposten.

Klimat

Ute för att rädda de svenska vintrarna

Hur kommer klimatförändringarna påverka de svenska vintrarna och antalet skiddagar? Miljöorganisationen Protect Our Winters har gått till botten med frågan och funnit både ett hoppfullt och ett mer dystert klimatscenario.

Klimat

Så ska skidälskarna få en fortsatt lång säsong

I Sverige kommer vi framöver att få förlita oss till konstsnö och lagring av snö mellan skidsäsongerna. Det säger Nina Lintzén som disputerar om snöegenskaper relaterat till klimatförändringen och skidåkning.

Klimat

Svenska forskare närmare egen fotosyntes

Forskare har tagit stora steg i att lista ut hur fotosyntesen går till i växter. Det kan leda till att vi snart kan använda artificiell fotosyntes till att producera bränsle.

Klimat

Danskarna som tämjer vädrets makter

Översvämningar, inställd kollektivtrafik och förstörda källare. Skyfall förknippas ofta med stora bekymmer, men i Köpenhamn har man tänkt om. Här ses regnvattnet som en resurs.

Klimat

2016 blir det varmaste året hittills

Det är mycket troligt att 2016 blir det varmaste året som har uppmätts, förutspår världsmeteorologiorganisationen WMO. 16 av de 17 varmaste åren har därmed inträffat under 2000-talet.

Klimat

Världens utsläpp av koldioxid stannar av

För tredje året i rad har utsläppsmängden av koldioxid slutat öka och planat ut. Studien presenteras på klimatmötet COP22 och visar att Kinas minskade kolanvändning spelar stor roll.

Klimat

Fler växter minskar koldioxidkrisen

Varmare klimat och mer koldioxid i luften har gett oss fler växter på jorden. Det har gjort att en ytterligare ökning av koldioxid i atmosfären bromsats av något.

Klimat

Parisavtalet träder i kraft i dag

Avtalet från klimatmötet COP21 börjar gälla i dag. Världens länder lovar nu att temperaturökningen ska hållas under två grader. Samtidigt varnar FN att insatserna inte är tillräckliga.

Klimat

Clinton vs Trump – så olika tänker de i klimatfrågan

Vinner Hillary Clinton det amerikanska presidentvalet så fortsätter USA:s klimatpolitik på Barack Obamas inslagna väg. Segrar Donald Trump så blir landets inställning i klimatfrågan en helt annan.

Klimat

Koltrycket minskar – men inte tillräckligt

Världens största ekonomier har minskat sitt beroende av kol sett i förhållande till BNP. Under 2015 var nivåerna rekordlåga. Det räcker dock inte för att möta klimatmålen.

Klimat

Han vill rädda öriket från undergång

Alson Kelen från Marshallöarna har två starka drivkrafter – att hjälpa socialt utsatta ungdomar och att rädda sitt hemland från effekterna av klimatförändringar.

Klimat

Stilla havs-öar växer trots stigande havsnivå

Det är svårt att veta hur öriken som Marshallöarna i Stilla havet kommer att påverkas av klimatförändringarna. Att öarna kommer att försvinna under havsytan är långtifrån självklart, säger forskare på Stockholm Environment Institute.

Klimat

Sverige tillhör ”värstingligan”

Idag lanseras WWF:s Living Planet Report som fastslår att vi är på väg mot det sjätte massdöendet. Fyra av planetens nio trösklar som upprätthåller liv på jorden har enligt Stockholm Resilience Centre redan överskridits. Men det går att vända trenden.

Klimat

Kritik mot teknikoptimismen

Oansvarigt att välja oprövad teknik för att rädda klimatet, det tycker forskare från bland annat Uppsala universitet, vilka efterlyser en skarpare klimatpolitik som inte spelar med planetens framtid på ett riskfullt sätt. Men åsikterna går isär. Chalmersforskare menar att det ena inte behöver utesluta det andra.

Klimat

Skydd mot torka kan minska risken för konflikter

Effekterna av torka kan se olika ut beroende på ett samhälles sårbarhet. I ny studie har forskare vid Uppsala universitet och Fredsforskningsinstitutet i Oslo studerat kopplingen mellan svår torka och förekomsten av väpnade konflikter.

Klimat

Koldioxidutsläpp kan bli till användbara kemikalier

Forskare vid Luleå tekniska universitet ska med hjälp av biologiska metoder fånga in koldioxid från stålverkens utsläpp. Syftet är att omvandla utsläppen till produkter som kan komma samhället till nytta.

Klimat

”Utan jämställdhet kan vi glömma klimatet”

I debatten om klimatet saknas ett feministiskt perspektiv. Ska vi klara de klimatutmaningar vi står inför behöver resurserna fördelas mer rättvist. Det menar Linnea Engström, EU-parlamentariker och aktuell med en ny bok.

Klimat

Psykologin bakom klimatförnekelse

Trots att det råder stor enighet inom forskarvärlden att klimatförändringarna är ett allvarligt hot mot livet på jorden finns det fortfarande de som förnekar problemet. Forskare vid Uppsala Universitet har nu undersökt psykologin bakom.

Klimat

”Tillväxt i sig är inte viktigt, det är vilket värde den skapar som är avgörande”

Går tillväxt och hållbar utveckling att förena? Ja, men bara så länge som de produkter och tjänster som tillväxten baseras på är hållbara. Det menar ekonomen Klas Eklund som är aktuell med boken ”Tillväxt?!”.

Klimat

Film viktigt för ökad klimatförståelse

Film har en central roll i att sprida förståelsen av klimatförändringarnas effekter, men även i att tackla den ångest som klimatförändringar för med sig.

Klimat

Temperaturen kan stiga med sju grader

Den globala genomsnittstemperaturen kan stiga uppemot 3 till 7 grader enligt nya beräkningar för hur mycket koldioxiden kan påverka jordens klimat. Detta enligt en nyligen publicerad artikel i Nature.

Klimat

Mer pengar till miljöforskning

Det blir mer pengar till forskning om klimatfrågan och hållbart samhällsbyggande i regeringens budgetproposition för 2017.

Klimat

Klimatuppvärmningen pågått längre än tidigare trott

Sedan 1830 har temperaturen på jorden mestadels stigit uppåt. Klimatuppvärmningen på jorden började alltså långt tidigare än vad man hittills har trott.

Ölandsbron

Klimat

Öland behöver tänka på varje droppe

Svenskar är vana vid att alltid ha vatten i kranen, men vad händer om vattnet tar slut? På Öland är läget akut, lägre grundvattennivåer har aldrig uppmätts. Extrakt besökte den populära sommarön och fann nytänkande i krisens spår.

Klimat

Varken klimatarbete eller kvinnor i utsläppstunga branscher

En grupp forskare vid avdelningen för industriell ekologi på KTH har analyserat kvinnorepresentation och klimatarbete bland företag i transport- och tillverkningsindustrin.

Klimat

Samarbete inom regeringskansliets fyrkanter

Karolina Skog är miljöminister med hemvist på Miljödepartementet medan Isabella Lövin axlar ministerposten med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt även rollen som vice statsminister på Utrikesdepartementet. Hur kommer ansvaret för miljöpolitiken att fördelas i praktiken?

Klimat

Klimatavtalet i Paris räcker inte

Trots klimatavtal i Paris, den globala uppvärmningen kommer inte att stanna vid två grader. Världens länder måste göra mer visar ny studie.

Klimat

Plats på scen för hållbarhetsforskning

Kultur i olika former kan väcka känslor och skapa engagemang, vilket är viktigt för att nå en hållbar utveckling. Det har aktörerna bakom Stormvarning, Antropocen och konstutställningen Trä 2016 tagit fasta på.

Klimat

Klimathot skapar oväntad allians i Lapplands vildmark

En spontan kopp kaffe blev startskottet för en oväntad allians. För första gången i historien samarbetar forskare i Tarfala med renskötande samer. Tillsammans ska de ta reda på hur klimatförändringarna påverkar Lappland. Och svaren brådskar.

Klimat

Våren kommer tidigare till Sverige

De senaste fem åren har vårtecknen i genomsnitt kommit nästan två veckor tidigare än vad som var normalt för 100 år sedan. Det visar ett projekt som leds av Sveriges lantbruksuniversitet.

Klimat

Forskartätt bland Sveriges hållbarhetsmäktigaste

Igår lanserade tidningen Aktuell Hållbarhet en lista med de 101 hållbarhetsmäktigaste i Sverige. Kriteriet var "åstadkommen hållbarhetsnytta i relation till faktiskt inflytande och reell makt", och Johan Rockström hamnade högst bland forskarna på en tredje plats.

Klimat

Mer regn och torka förr visar historisk rekonstruktion

Ny historisk klimatforskning från bland annat Stockholms universitet visar på betydligt större förändringar i nederbörd och torka under tidigare århundraden än under 1900-talet.

Klimat

Fattiga kvinnor drabbas hårdast av klimatförändringar

Män och kvinnor drabbas olika hårt av klimatförändringar och har inte heller samma möjligheter att anpassa sig till förändrade förutsättningar, enligt UN Women Watch.

Klimat

Framtidens elväg byggs i Sverige

Mellan Sandviken och Kungsgården/Storvik utanför Gävle kommer världens första elväg i sitt slag stå klar, men till en början blir det en kort demonstrationssträcka på två kilometer. I framtiden ska elvägen sträcka sig tio mil, mellan Gävle och Borlänge.

Klimat

Det driver företagens miljöinnovationer

Ny teknik framställs ofta som lösningen på flera miljöproblem. Men företagens drivkraft för att ta fram ny miljöteknik handlar oftast inte om att rädda miljön eller ens att öka omsättningen, utan om att förbättra sitt rykte.

Klimat

Finansiella risker ökar när klimatet förändras

I en rapport till regeringen beskriver Finansinspektionen hur klimatförändringar påverkar den finansiella stabiliteten.

Klimat

Solcellsrevolution utan sällsynta metaller

Ett spanskt-finskt forskarlag har slagit effektivitetsrekord med solceller som lämpar sig för nordliga breddgrader – helt utan att använda de sällsynta metaller som annars bromsar en solrevolution i större skala.

Klimat

Smartare vattenanvändning ger högre matproduktion

Enligt en ny studie från Potsdaminstitutet för klimatforskning skulle en bättre fördelning av vattenresurser inom jordbruket kunna halvera det globala livsmedelsunderskottet och begränsa några av de skadliga effekterna som klimatförändringarna har på skördar.

Klimat

Pengarna som flyr fossilindustrin

Många aktörer höjer nu sina röster för att hållbarhetstänket ska nå även investeringsportföljerna och flera organisationer och kommuner väljer därför bort fossila investeringar.

Debatt

Klimat

”Den fossilfria fordonsflottan står redo och väntar”

Oavsett hur det politiska målet ”en fossilfri fordonsflotta 2030” tolkas kommer användningen av fossila bränslen att snabbt behöva minskas för att slutligen helt fasas ut. Förutsägbara och långsiktiga spelregler mot denna framtid är mycket viktigt, eftersom utfasningen måste påbörjas snarast för att nå målet.
Med intelligent reglering kan statens inkomster bibehållas via större andel egenproducerade biodrivmedel och el, samtidigt som Sverige undviker import av dyra oljeprodukter.
Det skriver debattörer från Lunds Tekniska Högskola, Luleå Tekniska Universitet, EON, Agroetanol och Sekab på Extrakt Debatt.

Debatt

Klimat

Nya perspektiv behövs inom national- och företagsekonomin

Vid universitetens nationalekonomiska institutioner råder idag ett monopol för neoklassisk teori. Neoklassiska ekonomer pläderar för konkurrens på varumarknader, men konkurrens kan på samma sätt vara till fördel inom vetenskapen och vidga perspektiven. Det skriver Peter Söderbaum, professor emeritus i ekologisk ekonomi.

Klimat

Sista timmarna på klimatmötet

Trycket höjs nu både för delegaterna inne i förhandlingsrummen i Paris och hos aktivisterna utanför dem. För att få en bild av vad de sista timmarna på klimatmötena innebär har Extrakt intervjuat före detta miljöministern och förhandlaren Lena Ek och Mathias Fridahl, klimatforskare med inriktning på internationell miljöpolitik.

Klimat

“Klimaträttvisa är min kamp”

Manifestationer är viktiga för vi ska hitta styrka i varandra och känna att vi kan förändra. Det säger Carmen Blanco Valer, en av talarna på manifestationen “Tillsammans för klimatet” i Stockholm den 29 november. Manifestationen är en av 2300 som går av stapeln samtidigt i 170 olika länder där deltagarna vill uppmana beslutsfattare att ta vetenskapen och FN:s klimatpanels rapporter på allvar.

Klimat

Hallå där, Nina Ekelund!

Företagen kommer få en stor roll i det kommande klimatarbetet och kan både vara med och hjälpa och stjälpa. Extrakt träffade Nina Ekelund, programdirektör för företagsnätverket Hagainitiativet, och frågade om företagens roll vid klimattoppmötet i Paris.

Klimat

Skandinavisk inlandsis bakom urgammal köldknäpp

Nu har klimatforskare löst den sista pusselbiten i ett mysterie från senaste istiden, vilket kan vara viktigt för framtida klimatmodeller.

Klimat

Hallå där, Johan Wirfält…

... chef för Forum/Debatt på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Den 16 november anordnar ni, två veckor innan FN:s stora klimatmöte i Paris, ett samtal mellan vad ni beskriver som två av de främsta rösterna i debatten, författaren Naomi Klein och professor Johan Rockström.

Klimat

Specialdesignade träd ska bygga den fossilfria ekonomin

Tänk om det gick att skapa träd som var speciellt lämpade för biobränsle eller papperstillverkning. Forskare i Umeå kan ha hittat lösningen som ska snabba på omställningen till en biobaserad ekonomi.

Klimat

Piketty vill att fler inför flygskatter för klimatet

Den franska nationalekonomen Thomas Piketty har tillsammans med forskarassistenten Lucas Chancel undersökt hur utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser skiljer sig mellan olika samhällsgrupper. Nu föreslår han en flygskatt för de rikare.

Klimat

Alger ska göra olja av avfallsvatten

Naturen tar ett par miljoner år på sig för att förvandla växter och djur till naturgas, kol eller olja. Göteborgsbaserade företaget Swedish Algae Factory vill omvandla alger till olja på betydligt kortare tid.

Klimat

”Klimatmötena har inte så stor betydelse som de ofta ges”

I december samlas världens beslutsfattare i Paris och förväntningarna på COP21 är enorma. Men är det verkligen på politiska toppmöten som den avgörande omställningen skapas? Johannes Stripple och hans kollegor riktar istället sin forskning mot den klimatomställning som redan sker idag, oberoende av politisk styrning.

Klimat

Bästa strategin för att motivera klimatagerande

Vi behöver börja fråga oss på vilket sätt ett samhälle som har lyckats ta itu med klimatförändringarna kan vara bättre än det samhälle vi har i dag.
Både forskare och politiker har länge skrikit sig hesa med budskap som: Bry dig om koldioxid! Bry dig om våra sura vatten! Bry dig om Antarktis! Men om vi istället vänder på steken och frågar: vad bryr du dig om? Baserat på svaret bör vi para ihop nödvändig samhällsutveckling med sådant som folk redan bryr sig om.
Det skriver Lars-Olof Johansson och Gró Einarsdóttir, verksamma vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Klimat

Molnig vår minskar Arktis is

En ny avhandling från Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet visar att mycket moln under våren leder till minskning av Arktis is.

Klimat

Nytt material binder koldioxid från luften bättre än någonsin

Forskare har skapat kristaller som binder koldioxid från luft mycket mer effektivt än tidigare kända material.

Klimat

23 000 ton förbrukade batterier i svenska hem

Elektronik är den snabbast växande avfallssorten i världen och på bara ett år har batterierna och elprylarna i ökat med drygt 1 000 ton, visar en undersökning som Batteriåtervinningen har gjort.

Klimat

Elvägar – en del av framtiden?

VTI har tillsammans med Viktoria Swedish ICT och Trafikverket tagit fram en körsimulatormiljö för elvägar. Studien visade att energiförbrukningen minskar rejält och att förare inte upplevde några större skillnader i att köra på elväg jämfört med vanlig väg.

Klimat

Ett steg närmre billigare elbilar

För att kunna skala upp elbilanvändningen behöver dagens batterier ersättas med både säkrare och billigare batterier. Nu har Uppsalaforskare tagit fram ett material inom en klass av polymerer som inte provats tidigare.

Klimat

Extremväder fångat på bild

De 15 bilderna har tagits från vinnarnas galleri i en fototävling om extremväder.

Klimat

Finalisterna i Årets hållbara projekt utsedda

Förra året vann Dr Maombi Project som tar fram it-stöd för sjukvård i Afrika. Nu är fem nya finalister utsedda i CIO Awards 2015.

Klimat

Miljöinvesteringar viktigt för framtidens vattenförsörjning

En fjärdedel av världens storstäder har redan idag svårigheter att erbjuda sina invånare rent dricksvatten, och det kommer att bli värre i framtiden. Nu har en ny studie kommit fram till att bättre hantering av naturen har bäst potential att säkra vattentillgång för världens städer.

Klimat

Vart tog den fossilfria fordonsflottan vägen?

Transportsektorn växer sig till ett allt större problem, både för klimatet och hälsan. Som ett svar på det har både den förra och den nuvarande regeringen haft en vision om en fossilfri fordonsflotta till 2030. Med mindre än 15 år kvar, hur nära målet är vi?

Klimat

Brandsäsonger blir allt längre

Brandsäsongerna blir allt längre, och kommer allt oftare. Det visar ny forskning som undersökt data från 35 år tillbaka i tiden.

Klimat

Positiva trender finns – men vi lever allt mer över våra tillgångar

I år var jordens resurser förbrukade 8 augusti. Det är nästan en vecka tidigare än 2015. Dagen kallas Earth Overshoot Day och är ett pedagogiskt grepp för att få oss att förstå att någonting måste göras. Men det finns ljusglimtar i de data som ligger till grund för undersökningen.

Klimat

Studenter vill lära sig mer om hållbarhet

Svenska lärosäten möter inte studenternas nya önskemål om hållbarhetsutbildning.

Debatt

Klimat

Det stora pusslet är redan lagt – så varför väntar vi?

Dagens klimatforskning ger ytterligare enstaka pusselbitar i ett kunskapspussel som i allt väsentligt är färdiglagt. Vi vet nu, med all rimlig säkerhet, att kolförbränningen medför långsiktiga temperaturhöjningar, mellan 2-6 °C beroende på framtida utsläppsscenarier.
Samtidigt har vi redan idag tillgång till det tekniska kunnande som behövs för att inleda den storskaliga omvandling som är nödvändig. Staffan Laestadius, professor i industriell omvandling och ledamot i regeringens framtidsgrupp för grön omställning, ställer sig därför frågan: varför väntar vi?

Klimat

Savanner viktiga för att lagra koldioxid

Savanner och torra buskmarker spelar en avgörande roll i det globala koldioxidupptaget, visar ny forskning från Lunds universitet.

Klimat

Arvet efter en av Sveriges största miljöhjältar

Idag skulle en av Sveriges mest framstående forskare ha fyllt 90 år. Bert Bolin är en man som för många flugit helt under radarn.

Klimat

Svensk uppfinning kan revolutionera batteriåtervinning

Batterimarknaden väntas växa stort i framtiden. Många utmaningar följer i spåren, inte minst kring hur återvinningen kan effektiviseras. Nu har forskare vid Uppsala universitet har skapat ett helt återvinningsbart litiumbatteri - med hjälp av tallkåda och alfalfagroddar.

Klimat

Geniklubben som ska rädda världen – på 10 år

Världens största miljöforskningssatsning har det kallats. "Future Earth" är ett gigantiskt tioårigt projekt som ska försöka bryta de destruktiva samhällsspiraler som orsakat dagens globala hållbarhetsproblem. 3 000 forskare är idag knutna till arbetet där Sverige fått en ledande roll.

Klimat

Mänskliga utsläpp påverkar mer än tinande permafrost

Permafrosten tinar långsammare och påverkar den globala uppvärmningen mindre än vad forskare tidigare trott.

Klimat

Elbilen för vanligt folk kan vara här – snabbare än vi trott

Utvecklingen mot billigare elbilar kan gå betydligt snabbare än beräknat.
Det visar en studie genomförd av Björn Nykvist och Måns Nilsson vid Stockholm Environment Institute (SEI).

Klimat

Bottenrekord för arktiska havsisar

Den arktiska isens utbredning satte ett nytt minimum rekord under den gångna vintern. Det visar satellitövervakning från amerikanska forskare.

Klimat

Storsatsande center vill sprida positiva frön

Med 50 miljoner i kassan drar Linköpings universitet igång The Seed Box - en av världens största satsningar på humanistisk miljöforskning.
Målet är att bygga ett världsledande forskningscentrum som ska få fram lösningar kring miljö- och hållbarhetsproblem där andra forskningsdiscipliner gått bet.

Klimat

Bättre tillväxt, bättre klimat

Det är möjligt att kombinera en långsiktig ekonomisk tillväxt och samtidigt reducera risken för omfattande klimatförändringar.

Viktig kolsänka kan ätas upp av insekter

Klimat

Insekter kan äta upp viktig kolsänka

Skogen har en viktig roll som kolsänka. Hungriga insekter kan dock minska skogens kapacitet att binda koldioxid. Det visar ny amerikansk studie.

Klimat

”Svensk forsknings- kommunikation underutvecklad”

Klimatfrågan är viktigast och bättre forskningskommunikation är nödvändigt för att vi ska klara samhällsomställningen. Det menar Åsa Romson, som vill att mer kunskap från forskningsinstitutionerna ska nå samhället.

Svenska fjärilar vaknar allt tidigare

Klimat

Svenska fjärilar vaknar allt tidigare

Svenska dagfjärilar som övervintrar vaknar nu tidigare på våren jämfört med för 20 år sedan. Det kan leda till att färre fjärilar överlever.

Klimat

Varför når inte vetenskapen fram till politiken?

Miljömålen i Sverige uppnås inte i tid. Kan det bero på att vetenskaplig fakta används på fel sätt eller att det till och med görs avsiktliga försök att undanhålla relevant forskning? Den frågan ställer sig Mikael Karlsson och Karin Edvardsson Björnberg vid KTH i ett nytt projekt.

Klimatförändring kan störa viktig isdynamik i bäckar

Klimat

Varmare temperaturer kan störa viktig isbildning

Is och vinteröversvämningar är naturliga störningar som har stor betydelse för den biologiska mångfalden längs nordliga vattendrag. Ett varmare klimat kan dock leda till att störningarna försvinner vilket kan ge färre arter. Det visar ny avhandling från Umeå universitet.

Debatt

Klimat

”Difficult for democrazy to battle long term climate threats”

It is difficult for democratic society to agree on a sacrifice today in order to get a collective but uncertain advantage far in the future. Or to be more precise: The majority is against action because it is more expensive in the short term to solve the world’s long term climate problems than to leave them unsolved.
Jorgen Randers, co-author of the modern classic “The Limits To Growth” (1972) and professor of climate strategy at Norwegian Business School, fears that the tyranny of the short term will cause gradually increasing difficulties for all.

Klimat

Det rekordvarma vädret

Det finns inte mycket annat än klimatförändringar att skylla värmen på.
Det säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI, angående att 2014 blev det varmaste året i Sverige sedan mätningarna startade 1864.

marknära ozon ger minskade skördar

Klimat

Ozonskador kostar svenska jordbrukare 900 miljoner

Marknära ozon skadar viktiga grödor så som vete och potatis. Skadorna skulle kunna undvikas om utsläppen av växthusgaser minskar. Det visar en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

isbjörnar flyttar när isen i Arktis smälter

Klimat

Isbjörnar flyttar till issäkra platser

Isbjörnar flyttar till mer issäkra platser i takt med att isarna runt Nordpolen smälter, visar ny studie.

Debatt

Klimat

”Demokratin har svårt att hantera klimathotet”

Det är svårt för ett demokratiskt samhälle att enas om en uppoffring i dag för att vinna en kollektiv men oviss fördel långt in i framtiden.
Den grundläggande orsaken är att människor tänker kortsiktigt. Eller för att uttrycka det mer exakt: de flesta motsätter sig åtgärder därför att det är dyrare på kort sikt att lösa världens långsiktiga klimatproblem än att inte lösa dem.
Det skriver Jørgen Randers, en av författarna till numera klassiska boken "The Limits To Growth" (1972) och professor i klimatstrategi vid Handelshögskolan i Oslo, i en exklusiv debattartikel för Extrakt.

Forskare har hittat höga koncentrationer av koldioxid i fjällbäckar. Nu vill man ta reda på källan till kolet för att få en bättre bild av hela landskapets koldioxidutsläpp.

Klimat

Höga halter av koldioxid i fjällbäckar förbryllar forskare

Forskare i Arktis är förbryllade. Under senare år har man uppmätt väldigt höga koncentrationer av koldioxid och löst organiskt material i fjällbäckar. Ett svenskt projekt ska nu försöka ta reda på var kolet kommer ifrån och därigenom kunna bidra till bättre globala klimatmodeller.

Västvärldens matvanor hotar både hälsa och miljö

Klimat

Västerländsk diet hotar miljön

Ny amerikansk studie visar att den västerländska dieten, där basen består av kött, socker och fett, utgör ett globalt hälso- och miljöhot. Mindre kött och mer frukt och grönt skulle enligt forskarna kunna hejda matindustrins förväntade ökning av växthusgaser och minska fallen av typ II-diabetes med en fjärdedel.

utsläpp av klimatpåverkande luftföroreningar

Klimat

Minskat utsläpp av sotpartiklar räcker inte

För att ta tag i problemet med klimatuppvärmningen menar en del att man bör ta itu med utsläppen av metangas och sotpartiklar innan man gör något åt koldioxidutsläppen. Men en ny studie visar att det finns en risk att vi överskattar dessa föroreningars effekt.

koldioxidutsläppen måste minska

Klimat

IPCC: Det går att begränsa klimatförändringarna

Det går att begränsa den pågående uppvärmningen till max två grader, men tiden är knapp. Det var huvudbudskapet när FN:s klimatpanel IPCC lämnade över sin syntesrapport till beslutsfattare.

Klimat

Mikroorganismer kan avgöra jordbrukets klimatpåverkan

Forskare har upptäckt en grupp mikroorganismer som är specialiserade på att konsumera lustgas. Det gör att utsläppen av den kraftiga växthusgasen är mindre än väntat från vissa åkermarker.

Klimat

Havsnivån stiger snabbt runt Sverige

Havsnivån runt de svenska kusterna har under de två senaste decennierna stigit rekordsnabbt. Sveriges havsnivå har höjts med 4.1 millimeter per år vilket är 28 procent mer än det globala snittet.

Klimat

Koldioxid – en råvara istället för ett hot?

Idag beskrivs koldioxidutsläpp som ett av de största problemen i mänsklighetens historia. Men tänk om koldioxid istället kunde betraktas som en tillgång, till exempel som råvara för nya bränslen.

Klimat

Skogsbränder kan ge varmare klimat

Skogsbränder kan ha större effekt på klimatet än vad man tidigare trott. Det visar en ny amerikansk studie.

Klimat

Nu kan uttjänta kläder få ett andra liv

Konsumtionen av textilier har ökat med 40 procent de senaste tio åren. Att merparten av de förbrukade kläderna inte återanvänds är i längden inte hållbart. Nu arbetar flera forskare för att ta fram metoder som kan ge kläderna ett andra liv.

Klimat

”Politiska beslut får inte ge ökade koldioxidutsläpp”

Johan Rockström, Sverker Sörlin och ett antal andra forskare och debattörer föreslår på DN debatt ett ”utsläppsmoratorium”. De menar att inga beslut får tas som ökar utsläppen av växthusgaser.

Klimat

Metallåtervinning missgynnas till förmån för nya gruvor

Vi är dåliga på att återvinna metaller. Istället öppna vi nya gruvor. Anledningen är att politiken missgynnar återvinning och gynnar nybrytning ur jordskorpan. Det konstaterar forskare från Linköpings universitet i en artikel publicerad i Resources Policy.

Klimat

Högre koldioxidhalt ger längre växtsäsonger

En ökad halt koldioxid i atmosfären kan förlänga växtsäsongen för många växter.

Klimat

FN:s klimatpanel: Det är bråttom

Det går fortfarande att nå tvågradersmålet. Men då krävs snabba och kraftiga utsläppsminskningar. Det är budskapet i FN:s klimatrapport som presenterades på söndagen.

Klimat

Tinande Arktis möter oviss framtid

Efter tre års arbete har det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Mistra Arctic Futures gått i mål. Förhoppningen är att resultaten ska hjälpa morgondagens makthavare att fatta klokare beslut kring en av världens känsligaste miljöer – Arktis.

Klimat

Stor miljövinst vid textilåtervinning

Varje svensk slänger i genomsnitt åtta kilo textiler i soporna varje år. Att återvinna dem i stället för att producera nytt skulle ge stor miljönytta, visar en livscykelanalys gjord av forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Men än så länge finns bara enstaka exempel på textilfiberåtervinning som fungerar.

Klimat

”Snävt synsätt i svensk klimatanpassning”

Det globala handelssystemet gör att effekter av klimatförändringen överförs mellan olika platser, men de anpassningsstrategier vi tar fram i Sverige idag är fortfarande väldigt lokala. De menar Henrik Carlsen, forskare vid SEI, som efterlyser ett mer globalt perspektiv även för klimatanpassningen.

Klimat

Renar kan påverka kolbalansen i tundran

Renbete kan ha stor betydelse för kolbalansen i tundran. I områden där renar inte betat blev upptaget av kol i marken mindre effektiv när temperaturen ökade. Det visar forskning från Umeå universitet och Lapplands universitet i Finland.

Klimat

Metan-producerande mikrob ”blommar” i tinande permafrost

En ny metan-producerande mikrob som upptäckts i smältande permafrost kan användas för att mäta ”klimathälsan” i frusna myrar.

Klimat

Ökad nederbörd kan ge förorenat dricksvatten

Vid kraftig nederbörd stiger den ytliga grundvattennivån. Då kan tungmetaller och andra skadliga föroreningar som legat lagrade i jorden läcka ut och nå grundvattnet.

Klimat

Forskarna som ska rena världens vatten

Vägg i vägg med bostadshusen uppe på Henriksdalsberget, högt ovanför den hårt trafikerade bilvägen in mot Stockholms city, pågår forskning som ska rädda världen från vattenbrist.

Klimat

Vattendrag avger stora mängder växthusgas

Norrländska bäckar och sjöar släpper ut stora mängder koldioxid och metan. Det visar en ny studie från Umeå universitet.

Klimat

Hemligt partnerskap ger bördigaste jorden

Det är inte kvistar, barr och löv som främst bygger upp jorden. Ny forskning visar att växtrötter och svampar har en ännu större roll när humuslagret byggs upp. Upptäckten kan bidra till bättre klimatmodeller men kan även hjälpa oss att lyckas bättre i trädgårdslandet.

Klimat

Så ska Sverige ställa om till fossilfritt

På måndagen lades den statliga utredningen "Fossilfrihet på väg" fram. I utredningen ges olika förslag på möjliga åtgärder för att minska trafikens koldioxidutsläpp.

Debatt

Klimat

Sverker Sörlin: Drömmen om ett grönare samhälle drunknar i ett sifferträsk

Siffran om samhället har varit de fattigas och betrycktas vän: den kunde avslöja orättvisor, påvisa arbetslöshet, berätta om välståndets fördelning, förklara att utbildning och invandring gör samhällen rikare – visa samhället i all dess ära och ömklighet. När siffran flyttas till naturen tycks den göra det omvända: ta ifrån naturen dess inbyggda och i grunden nyttiga värderingskonflikter, skriver Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH.

Klimat

Rapsrester ska bli till framtidens gröna plast

Går det att göra bra och konkurrenskraftig plast av växtrester? Ja, det tror forskare vid KTH som försöker tillverka plast av rapshalm, en restprodukt från rapsodlingar.

Klimat

Koppargödsel kan minska utsläppen av lustgas

En ny brittisk studie visar att metallen koppar kan få den jordbakterie som bildar lustgas att producera mindre av växthusgasen.

Klimat

Priset på utsläppsrätter når bottennivåer

Priset på utsläppsrätter har fallit kraftigt sedan 2008. Priset, som då kunde ligga på 35 euro per ton, når nu bottennivåer. Idag är priset nere på under 5 euro per ton.

Klimat

Klimatförändringarna skapar nya fattiga

Nästa rapport från FN:s klimatpanel, IPCC, ska egentligen inte publiceras förrän nästa år men ett utkast har redan läckt ut.

Klimat

Kiselalger ska rena koldioxidutsläpp

I Nordnorge ska arktiska mikroalger rena koldioxidutsläpp från ett smältverk, och samtidigt producera nyttiga omega 3-fettsyror.

Klimat

Volvos miljöpris till kinesisk klimatforskare

Den kinesiske glaciärforskaren och klimatexperten Qin Dahe tilldelas i år Volvos Miljöpris.

Klimat

Svenska växthusgaser trollas bort i rapporteringen

Tidigare torvmark står för en femtedel av Sveriges växthusgasutsläpp. Ändå uppmärksammas inte problemet, enligt forskare vid Göteborgs universitet.

Klimat

Klimatrapporten är klar – nu måste allmänheten ta över

FN:s klimatpanel har gett kunskapsunderlaget. Nu är det upp till allmänheten att påverka världens regeringar att fatta rätt beslut. Det budskapet gav IPCC vid ett stort seminarium för allmänheten i Kulturhuset.

Klimat

IPCC: Stora utsläppsminskningar krävs för att begränsa klimatförändringarna

Det råder inga tvivel om att klimatet blir varmare och att det till största delen är människans påverkan som ligger bakom. Det slog FN:s klimatpanel IPCC fast med ännu större tyngd än tidigare, när den första delen av deras femte stora rapport, AR5, presenterades i Stockholm.

Moln över bergstopparna i en vik med ett grönlandskap och lite snö

Klimat

Nytt perspektiv ska få fart på klimatförhandlingarna

Sveriges miljöminister Lena Ek har tagit initiativ till en internationell rapport som ska visa hur man kan uppnå ekonomisk tillväxt och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringarna.

Klimat

Viktigt att få med lokalbefolkningen i projekten

Kan REDD bidra till minskade koldioxidutsläpp och samtidigt ge tillbaka något till brukarna på lokal nivå? Det är en av de frågor som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet nu ställer sig.

Klimat

”Utan ersättning tappar markägarna motivationen”

Ett nytt internationellt initiativ för att minska avskogningen i tropiska områden, PES, kan bli verkningslöst. ”Markägare som inte ersätts som tidigare kan tappa motivationen att bevara sin skog”, säger Anna Norén, forskare vid Göteborgs universitet.

Klimat

Klimatforskare: Det går snabbare än väntat

Fyra grader varmare, förändrade nederbördsmönster och ett isfritt Arktis inom 30 år. Hitåt pekar den senaste klimatforskningen. Men trots att forskningen utvecklas och modellerna förbättrats råder fortfarande stor osäkerhet kring många viktiga frågor.

Is som smälter ner i havet

Klimat

Högre havsnivå när Antarktis förlorar glaciäris

En ny studie visar att Grönland och Antarktis förlorar tre gånger mer is idag än för 20 år sedan.

Klimat

Svarta sotpartiklar ett ljus i klimatmörkret

Forskare kan nu visa att svarta sotpartiklar starkt bidrar till att jorden blir varmare. Det finns dock anledning att se ljust på saken. Vi har nämligen goda möjligeter att snabbt minska sotet i luften och på så sätt få stora positiva klimateffekter.

Klimat

Bristande klimatarbete granskas i sömmarna

Riksrevisionen har i ett antal granskningar av regeringens och myndigheternas klimatarbete hittat flera återkommande brister. Nu gör de en slutgranskning. Målet är att få en aktuell och samlad bild.

Klimat

Smältande isar hotar Arktis ekosystem

Mikroorganismer i isen är basen för allt levande i Arktis. När isen smälter riskerar därför inte bara isbjörnen att försvinna utan även ett helt ekosystem. Förändringarna i Arktis kan bli så pass snabba att evolutionen inte har en chans att hänga med.

Klimat

Förändrade moln kan ge stor effekt på klimatet

Molnen har en stor betydelse för klimatet på jorden. Förändrade moln i Arktis skulle till exempel kunna bromsa issmältningen. Forskare undersöker nu vilka partiklar som ger upphov till olika moln.

Klimat

Borrkärnor ger klimatledtrådar

Grönlands inlandsis var bara några hundra meter tunnare under senaste värmeperioden än vad den är idag. De nya resultaten presenteras nu av det internationella isborrprojektet NEEM, North Greenland Eemian Ice Drilling.

Klimat

Forskare hjälper gröna entreprenörer

I september gick startskottet för Shift – innovations for a resilient future, ett unikt projekt som sammanför forskare och investerare med socialekologiska entreprenörer.

Klimat

De finansierar miljöforskningen

Omkring tre miljarder kronor satsas varje år på miljöforskning i Sverige. De mesta pengarna fördelas via statliga forskningsfinansiärer.

Klimat

Regeringen styr upp klimatforskningen

Varje år lägger staten två miljarder på klimatforskning. För att det ska bli tydligare hur forskningen bidrar till klimatmålen utlovar regeringen en samlad årlig redovisning av såväl forskningens kostnader som resultat.

Klimat

Mer forskning behövs för att nå miljömålen

Mer forskning och kunskapsutveckling behövs om Sverige ska klara miljömålen. Det skriver Naturvårdsverket i sin fördjupande utvärdering av miljö- och generationsmålen.

Klimat

Många intressenter slåss om kakan

Den globala efterfrågan på mark ökar och kommer att fortsätta öka. Bland spekulanterna finns energibolag, pensionsfonder och biståndsorgan.

Klimat

Peak Soil: Nu hårdnar konkurrensen om marken

Ökad efterfrågan på förnyelsebara resurser leder till en mer hållbar global utveckling. Men konkurrensen om odlingsbar jord riskerar att leda världen mot nya konflikter och fördjupade klyftor.