Forskare från hela världen varnar i en gemensam artikel i den vetenskapliga tidskriften Bioscience för att jorden närmar sig ett klimatnödläge. Trots att listan har kritiserats på grund av att felaktiga namn fanns i den ursprungliga versionen, så intygar forskare dess trovärdighet.

Experterna bakom artikeln inleder med att betona att de i rollen som forskare har ett moraliskt ansvar att varna mänskligheten för katastrofala hot och att ”säga som det är”.

”På basis av denna skyldighet och de indikatorer vi presenterar här så deklarerar vi, med mer än 11 000 signaturer från forskare runtom i världen, klart och entydigt att planeten jorden närmar sig ett klimatnödläge,” skriver de i artikeln.

”Klimatkrisen har anlänt och den accelererar snabbare än vad de flesta forskare förväntat sig.”

De betonar speciellt de irreversibla tipping points som enligt forskarna kan ge katastrofala följder.

”Dessa kedjereaktioner kan orsaka signifikant störning i ekosystem, samhällen och ekonomier och potentiellt göra stora områden på jorden obeboeliga,” skriver forskarna.

I listans ursprungliga version fanns ett antal felaktiga namn.

– Listan har ju varit öppen på nätet, vem som helst hade möjlighet att skriva på. Uppenbarligen har något slunkit igenom om det står ”Musse Pigg” där, det kan ju vara en klimatförnekare som försöker smutskasta det hela. Men det här har gått runt på e-postlistor via jobbet, i forskarnätverk. Så det är i mycket stor utsträckning forskare som skrivit under, säger Sebastian Sobek, en av de svenska forskare som skrivit under deklarationen, till SVT.

– Att klimatförnekarna raljerar över det förvånar inte, det gör de hela tiden. Men det är inte så att budskapet står och faller med att det står ”Musse Pigg”, det är löjligt att påstå nåt sånt. Kunskapsläget är glasklart.