En fjärdedel av Stockholms skärgårdsöar kan vara borta om 100 år på grund av klimatförändringar, visar en ny avhandling från Stockholms universitet.

Alma Strandmark, SU.

Alma Strandmark, SU.

Hallå där Alma Strandmark, forskare vid Stockholms universitet, som i början av juni disputerade med sin avhandling om hur klimatförändringen påverkar Östersjöns strandekosystem.

Vad har du kommit fram till?

Jag har sett att en relativt liten höjning av havsnivån, på en halv meter, kan göra att 3000 av Stockholms skärgårds cirka 12 000 öar riskerar att försvinna. Det är ganska troligt att det kommer hända när de som är barn i dag har hunnit bli gamla, runt år 2100.

Vad baseras scenariot på?

Det är ett otroligt brett spann mellan olika forskningsprediktioner av havsnivåns höjning med 1,5 meters skillnad mellan det lägsta och det högsta scenariot. En höjning med en halv meter är relativt lågt beräknat och det är inte säkert att det kommer att hända exakt om hundra år men förr eller senare kommer det att ske.

Vad skulle det innebära?

Utöver förlust av markyta riskerar vi att förlora den stora artrikedom som finns på öarnas stränder och på strandängar i grunda vikar. Det skulle exempelvis minska mängden spindlar och skalbaggar eftersom deras mångfald påverkas både av öarnas storlek och antal. Eftersom spindlar och skalbaggar är föda för strandfåglar, kan även de påverkas.

Kan vi göra något för att bevara arterna?

En möjlig åtgärd är att ta bort så kallade spridningsbarriärer inåt land. En spridningsbarriär kan vara mänskliga eller naturliga konstruktioner, till exempel skog som kantar en strandäng. I Stockholms skärgård var i stort sätt alla öar betade förr i tiden vilket gjorde att öarna hölls mer öppna. I ett sånt landskap kunde strandorganismerna flytta sig längre inåt land men i dagens ölandskap är det inte möjligt eftersom skogen står i vägen.

Hur påverkar landhöjningen?

Utan den skulle vi redan ha problem med höjda havsnivåer i Stockholms skärgård. I dag har vi en jämviktslinje strax söder om Stockholm (Norrköping) där landhöjning och havsnivåhöjning tar ut varandra. Söder om den linjen har vi redan i dag problem med stranderosion och förlust av habitat. Prediktionerna för framtiden säger att havsnivåerna kommer stiga snabbare och snabbare och då kommer även skärgården att drabbas.

Vad vill du arbeta med i framtiden?

Jag vet inte vad nästa steg blir, men jag skulle gärna vilja fortsätta att arbeta med klimatförändringar, gärna i områden där det har större påverkan exempelvis i Medelhavsområdet där vi redan nu ser effekterna av klimatförändringar i form av torka.

Karin Montgomery

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Peter skriver:

  En utredning som gissar…. ?

 • Kristian J skriver:

  Det är lite skrämmande om ett forskningsresultat baseras på så dåliga uppgifter. Havsytans meterhöga höjning har ju redan avfärdats av självaste IPCC som varande en felaktig spekulation.

 • Mikael Karlsson skriver:

  Vem som helst kan kontrollera de uppgifter som presenteras och konstatera att de inte stämmer. Havsnivån i Stockholms skärgård sjunker fortfarande på grund av landnivåhöjningen och det kommer sannolikt vara så de närmaste hundra åren. Havsnivån ökar någon mm per år pga den naturliga uppvärmningen av haven från solstrålningen men det är mindre än den landhöjning som sker i Stockholm. En del av forskningen bör handla om att jämföra sina resultat med verkligheten. Det är större problem att vikar i Stockholms skärgård försvinner och torrläggs än att öar försvinner.

 • Johan Öberg skriver:

  Hej Karin,

  Spännande intervju!
  Jag har svårt att förstå är hur öarna ska kunna försvinna om havet stiger 50 cm på 100 år samtidigt som landhöjningen är 60 cm på hundra år?
  Om öarna skall försvinna krävs väl i sådana fall att havet stiger med en meter, eller tänker jag fel?

  Det ska bli intressant att se kommande forskning och resultat.
  När jag läser intervjun så säger Alma att det troligtvis förr eller senare blir nivåhöjningar på upp till 150 cm eller mer,
  men det är fortfarande så att för att öarna ska försvinna så krävs en meter på hundra år vilket är väldigt mycket.
  ”Förr eller senare” är ju helt avgörande för om landhöjningen skall hinna med eller ej.

  Så länge nivåhöjningen sker i hög takt (inte väldigt, nästan osannolik hög takt) så kommer landhöjningen stå emot under överskådlig tid i Stockholm skärgård.
  Det är så jag tolkar det.
  Om nivån stiger med 150 cm på kort tid så kommer problemen i Stockholms skärgård te sig väldigt små i jämförelse med de problem vi kommer att se i resten av världen.

  Stockholm skärgård existerade knappt för några tusen år sedan. Den har ständigt brett sig österut och fåt fler och fler öar.
  Om den utvecklingen skulle avstanna så borde väl djur och insektsliv kunna anpassa sig till detta.
  Det kan väl inte vara så att djurlivet är beroende av en ständigt växande skärgård?

  Mvh

  Johan Öberg

  • Karin Montgomery skriver:

   Hej! Tack för kommentaren!

   Enligt forskaren Alma Strandmark, som är citerad i artikeln, ligger det till så här:

   ”Det stämmer att landhöjningen kommer att kompensera till viss del för havsnivåförändringen. Att havsnivåerna kommer att höjas med en meter inom dom närmaste hundra åren är inte alls orimligt utan snarare troligt enligt ledande klimatforskare (därav ca 50 cm i Stockholms skärgård). De allra flesta klimatforskare är eniga om att havsnivåhöjningen kommer att fortsätta eskalera och att vi kommer att hamna nån stans i de övre regionerna av dagens projektioner.

   Med det sagt så är alla klimatprojektioner väldigt osäkra och det lägsta och högsta scenariot kan skilja sig med mer än 1,5 meter. Det gör det svårt att med säkerhet säga när saker och ting kommer att ske, varför jag endast sagt att det är fullt möjligt att det kommer att hända till år 2100 men inte säkert att det kommer att göra det. Låt oss hoppas att det inte blir så J

   Vänliga hälsningar/ Alma Strandmark”