Efter coronakrisen finns både mognad och momentum som regeringen behöver nyttja i klimatomställningen. När stora ekonomiska stimulanser lanseras bör dessa inriktas på att också bidra till att nå klimatmålen. Det är huvudbudskapet i årets rapport från Klimatpolitiska rådet.

– De tillfälliga utsläppsminskningarna under pandemin har marginell effekt på den globala uppvärmningen. Det viktiga är i stället hur vi använder de resurser som nu satsas på återhämtningen efter den ekonomiska nedgången, säger Klimatpolitiska rådets ordförande, Johan Kuylenstierna.

Dagens politik räcker inte för att nå de klimatpolitiska målen. Det slår Klimatpolitiska rådet fast även i årets rapport. Samtidigt menar rådet att förutsättningarna för att öka takten i klimatomställningen, som en del av återhämtningspolitiken efter pandemin, är mycket bättre i dag jämfört med efter finanskrisen för ett decennium sedan.

Men takten i den svenska klimatomställningen är fortfarande för långsam och endast omkring en tiondel av regeringens ekonomiska återstartspaket bidrar positivt till att uppnå de klimatpolitiska målen.

– Regeringen bör använda återhämtningspolitiken för att öka takten i genomförandet av den klimatpolitiska handlingsplanen och därmed tydligare knyta den förda politiken till visionen om Sverige som det första fossilfria välfärdslandet, säger Johan Kuylenstierna i ett pressmeddelande.


Karin Montgomerytext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Det lättaste är att hämma utvecklingen av flyget och inte låta det ”återhämta” sig efter den kraftiga nedgången i pandemin. Höjda avgifter och skatter! Ingen utbyggd kapacitet! Verka för det i EU nu!!! Stöd återhämtning ekonomiskt bara på villkor att passagerarkapaciteten inte återgår till över hälften 2022 av vad den var när den var som högst! Rekommendera bankerna och kommunerna att inte ge lån utan villkor om kraftig reduktion.