En ny internationell studie visar att mängden metan som frigörs från Arktiska oceanen till atmosfären är betydligt mindre än vad tidigare studier har hävdat.

Forskare har i en ny studie från bland annat Stockholms universitet genomfört mätningar av metanflödet från hav till atmosfär. Detta för att fastställa hur mycket metan som frigörs från östra delarna av den Arktiska oceanen till atmosfären.

Andra forskare har beräknat detta flöde tidigare, men i denna studie använder forskarna en mätningsteknik som direkt mäter flödet.

– Genom att förstå hur luften rör sig över havets yta, och samtidigt mäta metankoncentrationer, kan vi fastställa hur mycket metan som kommer från havet, säger Brett Thornton vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet.

Resultatet visar goda nyheter i diskussionen om klimatförändringarna.

– Ja, metan läcker från Arktiska oceanen till atmosfären. Men, mängden är inte, åtminstone i dagsläget, stor nog för att menligen påverka jordens atmosfär och den globala uppvärmningen, säger Brett Thornton i ett pressmeddelande.