Redan 2018 betonade IPCC att utmaningarna att hejda klimatets uppvärmning vid 1,5 saknade motstycke, men sedan dess har utsläppen av växthusgaser ökat. Både hastigheten och omfattningen i de åtgärder som har vidtagits för att hejda förloppet är otillräckliga. Det fastslår IPCC i syntesrapporten, som släpptes i dag.

– Syntesrapporten understryker brådskan av att vidta ambitiösa åtgärder och visar att om vi agerar nu, så kan vi fortfarande säkra en dräglig hållbar framtid för alla, säger IPCCs ordförande Hoesung Lee.

IPCC fastslår att den globala uppvärmningen har orsakat mer frekventa och intensiva väderhändelser, vilka har farlig påverkan både på människor och natur över hela världen. De betonar också att riskerna blir ännu svårare att hantera när de kombineras med andra ogynnsamma händelser, som pandemier eller konflikter.

Rapporten belyser de förluster och skador som vi redan upplever och fortsatt kommer att uppleva, vilka påverkar de mest sårbara ekosystemen och människorna extra hårt.

– Klimaträttvisa är avgörande eftersom de som bidragit minst till klimatförändringar drabbas oproportionerligt. Nästan hälften av världens befolkning bor i regioner som är mycket sårbara för klimatförändringarna. Under det senaste årtiondet var dödligheten från översvämning, torka och stormar 15 gånger högre i starkt i sårbara regioner, säger Aditi Mukherji, en av rapportförfattarna i ett pressmeddelande.


Karin Montgomerytext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    När skall världen fatta att den är överbefolkad? Människan dominerar jorden totalt! Ordet överbefolkning är tabu och nämns inte på t ex Skolverkets eller SIDAs web. Överbefolkningen togs inte heller upp i IPCC rapporten eller COP mötena om klimatet 2021 och 2022.