Mindre än två år efter att Greta Thunberg inledde sin skolstrejk för klimatet har samhället ändrat skepnad och flygplanen står nu stilla. Men vilken värld väntar efter coronakrisen?

I takt med coronavirusets spridning över världen avstannade både resande och transporter. Med flygplan och bilar parkerade försvann oljeindustrins viktigaste kunder.

– Under 1970-talets oljekris förberedde många länder en övergång till grön energi, men alla sådana planer gick om intet då oljepriset rasade decenniet därpå. Risken finns att dagens minuspris på råolja får liknande konsekvenser med ett förlängt beroende av fossila bränslen, säger Mikael Höök, forskare i Globala energisystem vid institutionen för geovetenskaper på Uppsala universitet.

– Å andra sidan investerar de största oljebolagen redan avsevärda belopp i förnybar energi i syfte att förbli relevanta även i grön framtid, något mindre företag tycks ointresserade av. Mycket avgörs därför av vilka aktörer som överlever pandemin, liksom innehållet i de energistrategier som nu formuleras. Själv önskar jag att även de politiska stödpaket som nu når industrin skulle rymma ett villkorat grönt vägval. Ingen vet vilken värld som väntar post-corona, men säkert är att våra förtroendevalda står inför möjligheter de inte får missa.