För att klara regeringens nya ambitiösa klimatreform med nollnettoutsläpp av växthusgaser till 2045 krävs omfattande omställning. En väg framåt kan enligt forskare vid Luleå tekniska universitet vara nya affärsmodeller för prissättningen av varor och tjänster.

Att byta ut dagens affärsmodeller mot prestandabaserade, där fokus ligger på den funktion som levereras, är ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser. Det skriver fem professorer vid Luleå tekniska universitet i en debattartikel i tidningen Ny Teknik. ”När leverantören enbart får betalt för den funktion som levereras till kunderna skapas incitament för att utveckla resurseffektiva system som genererar mycket värde och låg risk för kunden över hela livscykeln,” skriver Staffan Lundström, Ylva Fältholm, Lars-Erik Lindgren, Mats Näsström, Magnus Karlberg från Luleå tekniska universitet. Och här har svenska företag en möjlighet att bli pionjärer, skriver professorerna. ”Eftersom det i dag inte finns någon aktör som fullt ut gör affärer på det här sättet har svenska företag möjlighet att vara först ut på marknaden. Rätt satsningar på en smart cirkulär industri skulle innebära att Sverige hamnar i framkant och därmed också har möjlighet att konkurrera med att bli världens första fossilfria välfärdsland.”

Läs mer här (www.nyteknik.se)