I en internationell studie pekar forskare på vikten av att ta hänsyn till både klimatkrisen och utarmningen av den biologiska mångfalden i världen – samtidigt.

– Klimatåtgärder kan inte bortse från att den biologiska mångfalden är hotad. Vi måste ta hänsyn till båda kriserna samtidigt om vi ska undvika att åtgärder inriktade på den ena krisen resulterar i att den andra förvärras, säger Honor C Prentice, professor emerita vid Lunds universitet som medverkat i studien.

Friska ekosystem bidrar till att bromsa effekterna av klimatuppvärmningen medan skadade ekosystem förlorar sin förmåga att ta upp och lagra kol, och i stället släpper ut växthusgaser. Naturliga ekosystem är extremt komplexa och deras funktioner involverar direkta och indirekta interaktioner mellan myriader av organismer – växter, djur och mikroorganismer – och deras miljöer.

– Det är därför knappast överraskande att pågående klimatåtgärder som dramatiskt modifierar och förenklar ekosystem redan bidrar till utrotning av arter och förvärrar mångfaldskrisen. Nu behöver vi tänka övergripande och tillsammans – både nationellt och internationellt, säger Honor C Prentice i ett pressmeddelande.