På en ö utanför finska Uleåborg tränar en grupp forskare inför den kommande årslånga expeditionen MOSAiC i Centralarktis. Extrakt fick följa med ut i kylan.

Det lilla hotellet längst ut på ön Hailuoto är vanligtvis stängt under vintern. Busschauffören som släpper av oss har bråttom tillbaka för att inte missa sista färjan till fastlandet.

– Det är en av få platser i Europa man kan räkna med havsis i mars även om salthalten i vattnet är väldigt lågt här jämfört med Arktiska Oceanen och därmed är havsisen annorlunda, säger Pauline Snoeijs Leijonmalm, professor i marinekologi vid Stockholms universitet.

Deltagarna sätts på prov

Gruppens deltagare består av ett tjugotal personer som ska delta på forskningsexpeditionen MOSAiC i Arktis, som startar i september. Ett av syftena med träningen är att alla ska få lära sig hur man tar prover och använder de olika instrumenten.

Och deltagarna sätts på prov, till exempel sex kilometers promenad under rådande snöstorm.
– Det är tufft att gå eftersom det är så halt, men jag har tur som har skor med isbroddar, säger Pauline Snoeijs Leijonmalm, som konstaterar att hon måste köpa högre och bredare skor inför expeditionen för att inte sjunka ned i snö och lös is.

Träningen utförs i mörker

En hel dag ägnas åt att ta så kallade isproppar, vilket blir en central uppgift på expeditionen. Eftersom det kommer att vara mörkt under stora delar av resan så måste träningen även göras i mörker med hjälp av rött ljus.

– I Arktis blir det mörkt under ett halvt år och vi vill inte förstöra mikroorganismerna genom att utsätta dem för dagsljus.

Pauline Snoeijs Leijonmalm konstaterar att det går förvånansvärt lätt att arbeta i rött ljus, förmodligen tack vare att omgivningen är vit.
– I övrigt har vi samma svårigheter som i dagsljus; att ispropparna fastnar i provtagningsröret på grund av den låga temperaturen.

Snabba provtagningar krävs

Vid provtagning av is är det viktigt att vara snabb. Rent konkret innebär det att borra ner i isen, lyfta upp röret och låta isproppen glida ut omedelbart - som i en enda rörelse.
– Om man är för långsam, vilket många är i dag, så fryser proppen fast där inne och man får inget isprov.

En annan viktig uppgift är att göra hål i isen med hjälp av en varmvattensborr. Över hålet sätts sedan en tripod som ska hålla linor från vilka man väl på plats i Arktis ska hänga flaskor med havsvatten och radioaktivt kol-14. Det gör man för att mäta primärproduktion i havet, det vill säga hur snabbt planktonalger binder kol i sina celler.

Förberedelser inför skarpt läge

När det är dags för hemresa igen är Pauline Snoeijs Leijonmalm genomförkyld och ser fram emot att komma hem, men betonar att det är viktigt att komma ut på isen tillsammans innan expeditionen.

– Jag har lärt känna några av de människorna jag ska jobba med under flera månader i skarpt läge. Vi kommer att kontakta varandra framöver och diskutera både forskningssamarbete och praktiska saker.

Några av deltagarna kommer att ses snart igen, under en sista förberedande övning: isbjörnskurs och vapenhantering.

Läs mer om expeditionen i artikeln "Arktis okända liv utforskas från isflak"