Is och vinteröversvämningar är naturliga störningar som har stor betydelse för den biologiska mångfalden längs nordliga vattendrag. Ett varmare klimat kan dock leda till att störningarna försvinner vilket kan ge färre arter. Det visar ny avhandling från Umeå universitet.

Periodiska isbildningar och vinteröversvämningar bidrar till att forma både växt- och djurliv. Om jordens medeltemperatur ökar med några grader så kan denna typ av isbildning gå förlorad. Idag påverkas isbildningen redan av bland annat jordbruk och vattenföroreningar. – Om störningen från is och vinteröversvämningar går förlorad är ett scenario att strandvegetationen till större delen skulle utgöras av en mer risdominerad vegetation. Detta skulle i sin tur påverka bland annat djurlivet och bäckarnas produktivitet, säger forskaren Lovisa Lind, som i sin avhandling bland annat har undersökt i vilken omfattning is- och vinteröversvämningar påverkar växter i och längs bäckar och hur dessa påverkas av ett varmare klimat, i ett pressmeddelande. För att läsa hela avhandlingen Breaking the ice : effects of ice formation and winter floods on vegetation along streams.

Läs mer här (www.teknat.umu.se)