Cathrine Beijer

Cathrine Beijer är chefredaktör och ansvarig utgivare för Extrakt. Utbildad journalist inom miljö- och hållbarhetsfrågor. Innan Extrakt arbetade hon som frilansjournalist för olika tidningar inom hållbarhetsområdet, men har även arbetat på landsortstidning och olika magasin.

Borlänge

Hållbara städer

Kommunens klimatmål ska lösas med hållbara transporter

Konceptet 15-minutersstaden har inspirerat fler europeiska storstäder till mer bilfria gator där invånarna till fots eller cykel kan nå de mesta de behöver inom en kvart. Men hur skulle det fungera för en medelstor stad i Sverige?

Bibliotek

Social hållbarhet

Undersöker hur bibliotekens roll kan stärkas

Folkbiblioteken har en betydelsefull roll i samhället. Hur kan biblioteken utvecklas vidare för att bli en ännu viktigare institution för att stärka den sociala hållbarheten i ett samhälle? Det ska forskare nu ta reda på.

Koldioxidutsläpp

Klimat

Utsläppen behöver minska 21 procent redan i år

För att Sverige ska bidra min sin del till Parisavtalet behöver de svenska koldioxidutsläppen minska med mer än 20 procent redan i år. Väntar vi till nästa år blir siffran ännu högre. Det visar en ny nationell koldioxidbudget som WWF tagit fram tillsammans med forskare vid Uppsala universitet.

Cyklist

Hållbara städer

Var är luftföroreningarna som störst?

Var i en stad är luften som sämst? Forskare ska nu ta fram teknik som visar var luftföroreningarna är som störst.

Apotek

Kemikalier

Vill stoppa miljöfarliga läkemedel

Fiskar kan skadas av de läkemedelsrester som inte fångas upp i reningsverken. I ett förslag till regeringen vill Läkemedelsverket nu att det ska bli möjligt att stoppa försäljningen av miljöskadliga läkemedel i dagligvaruhandeln.

Midsommarmat

Mat & jordbruk

Välj rätt fisk till midsommar

En av sommarens största högtider står inför dörren. Maten är ofta central i firandet och inte helt ovanligt är det att midsommarbuffén fylls med fisk som sill eller lax. Men vilken fisk ska man välja med tanke på hälsa och miljö?

Äng

Biologisk mångfald

Stöd saknas för att ekologisk kompensation fungerar

Ekologisk kompensation lyfts ofta fram som ett sätt att hindra förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Men forskare menar att det inte finns något vetenskapligt stöd för att det fungerar.

Blåstång

Vatten

Blåstången mer utsatt för betare när vattentemperaturen stiger

Blåstången, en nyckelart i kustnära ekosystem, kan få det tuffare i framtidens klimat. En lägre salthalt, varmare och surare vatten gör blåstången mer skör vilket gör den mer utsatt för snäckor och andra betande arter som gillar blåstångens blad.

Vegetarisk mat

Mat & jordbruk

Undersöker hälsoeffekterna av en växtbaserad diet

För att minska våra koldioxidutsläpp behöver vi bland annat ändra våra kostvanor, som att minska vår köttkonsumtion och i stället välja växtbaserade alternativ. Men vad innebär det för våra kroppar när vi drar ner på köttet och får de viktiga proteinerna från växtriket i stället?

Matkasse

Social hållbarhet

SLU och Stadsmissionen undersöker effekten av matdonationer

De flesta kan nog hålla med om att matdonationer är någonting bra. Men går det att mäta hur bra och visa på de positiva effekterna? Uppsala Stadsmission och SLU samarbetar nu i ett nytt projekt för att ta reda på detta. Resultaten kan få stor betydelse för liknande framtida satsningar.

Second hand

Livsstil & konsumtion

Så kan vår klädkonsumtion bli mer hållbar

Klädindustrin en av världens mest resursintensiva och förorenade branscher. Men nu ska den svenska modebranschen bli mer hållbar.

Harpest

Klimat

Ökad risk för harpest i ett varmare klimat

När temperaturen stiger ökar också en del sjukdomar. Forskare vid Stockholms universitet har genom en ny metod sett att harpest kan bli allt vanligare i framtiden.

Kylskåp

Livsstil & konsumtion

Konsumtion, kris och bostad – vad har kylskåpet för roll?

Större kylskåp och färre skafferier, genom åren har vårt sätt att förvara vår mat förändrats. Forskare ska nu undersöka varför olika förvaringsmetoder uppstått, förändrats och övergivits.

Brandsläckningsarbete

Skog

Skogsbränder lämnar mer än synliga spår

Hur reagerar människor i en krissituation, och vilket stöd behövs när det värsta händer? Det har forskare från Försvarshögskolan i Karlstad nu tagit reda på.

Biologisk mångfald

Spindlar – köttätare med stor aptit

Världens spindlar äter mellan 400 och 800 miljoner ton insekter under ett år. Spindlarnas val av föda håller ner mängden skadeinsekter, men även spridningen av vissa sjukdomar.

Biologisk mångfald

Blåmesens matvanor ska studeras

Varje år ges enorma mängder mat till småfåglar. Men är det alltid positiv för fåglarna? Nytt forskningsprojekt vid Lunds universitet ska nu ta reda på hur exploatering och förtätning av städer kan påverka livet för småfåglar.

Livsstil & konsumtion

Tillväxt för evigt?

Varför ser vi så glada ut när vi slänger saker på soptippen? Vad händer om den globala handeln stoppas och vi börjar tillverka nästan allt själva? Kan ekonomin växa i all oändlighet? Det är några av de frågor som diskuteras i den nya podcasten "Framtidsutsikter".

Klimat

Havets botten skvallrar om glaciärernas framtid

Smälter inlandsisarna kan vi räkna med stigande havsnivåer. Men för att veta hur de stora isarna kommer att bete sig framöver behövs mer kunskap om hur det ser ut på havets botten. Forskare tar nu den okända havsbotten upp till ytan.

Livsstil & konsumtion

Eko-grisar bär på färre resistenta bakterier

Antibiotikaresistens förekommer mindre hos ekologiska grisar än hos konventionella, visar ny forskning. I Sverige är dock skillnaden in lika stor.

Mossdjur på mangannodul

Vatten

Okända havsdjur störs av metalljägare

Dagens teknikutveckling är beroende av olika metaller. Men metallerna blir allt svårare att utvinna, och en stor del av utvinningen är även starkt förknippat med en negativ miljöpåverkan. Blickarna börjar därför riktas mot havsbotten. Men vad kan det ge för konsekvenser för djurlivet där? Det ska forskare nu gå till botten med.

Livsstil & konsumtion

Sockerbetor istället för järntabletter

Järn från växtriket istället för från kött? Forskare vill nu ta fram ett vegetariskt järntillskott som är skonsamt för magen och som inte rostar i kroppen. På så sätt hoppas de att fler människor ska slippa problemet med järnbrist.

Livsstil & konsumtion

MiSSE-projektet jagar elaka dammråttor

Varför drabbas katter allt oftare av giftstruma? Kan det vara kemikalier i våra hem som ligger bakom ökningen - och hur kan det i så fall påverka oss människor? Forskningsprojektet Misse har gått till botten med frågorna genom att samla in dammprover från 17 olika hem där det bor både katter och barn.

Klimat

Varmare snö kan förutspå jordbävning

Högre snötemperaturer kan vara ett tecken på att det inom två till tre veckor inträffar en jordbävning, enligt forskning vid Luleå tekniska universitet.

Biologisk mångfald

Gränsen närmar sig för tåliga ripor

Ripor är anpassade för kalla klimat. I takt med ökade temperaturer efter istiden har riporna flyttat längre norrut och högre upp i bergen. Men ny forskning från Naturhistoriska riksmuseet visar att i en ännu varmare framtid kommer riporna ha svårt att hitta nya ställen att leva på.

Livsstil & konsumtion

Farliga utsläpp från matlagning ska minska

Små partiklar i röken från enklare spisar och eldstäder för matlagning ligger bakom stora hälsoproblem i världen. Forskare vid bland annat Lunds universitet och Umeå universitet ska nu studera hur skadliga ämnen från matlagningen ska minska.

Livsstil & konsumtion

Svårt att leva utan plasten

Hur mycket plast behöver vi egentligen i vår vardag? När är plast viktigt och när är det totalt onödigt? Forskaren Ellen Palm lyfter frågan om plastens roll i våra liv. Under en hel månad nobbar hon plasten totalt.

Vatten

Mager torsk i Östersjön

Torsken i Östersjön mår allt sämre. En ny studie visar att torskens försämrade hälsoläge beror på mindre föda och syrebrist.

Livsstil & konsumtion

Dieselbilar bryter positiv trend

Mätningar av luftkvaliteten i ett antal svenska tätorter visar på en negativ trend. Fler dieselbilar och ökad trafik kan vara orsaken till den allt sämre luften. Det visar rapport från Svenska Miljöinstitutet IVL.

Klimat

Kritik mot teknikoptimismen

Oansvarigt att välja oprövad teknik för att rädda klimatet, det tycker forskare från bland annat Uppsala universitet, vilka efterlyser en skarpare klimatpolitik som inte spelar med planetens framtid på ett riskfullt sätt. Men åsikterna går isär. Chalmersforskare menar att det ena inte behöver utesluta det andra.

Klimat

Skydd mot torka kan minska risken för konflikter

Effekterna av torka kan se olika ut beroende på ett samhälles sårbarhet. I ny studie har forskare vid Uppsala universitet och Fredsforskningsinstitutet i Oslo studerat kopplingen mellan svår torka och förekomsten av väpnade konflikter.

Mat & jordbruk

Mjölk från behandlade kor kan öka risken för resistens

När kalvar får mjölk från kor som behandlats med antibiotika kan risken öka för resistensutveckling. Det visar ny studie från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Biologisk mångfald

Ny svampart hittad i Stockholms tunnelbana

Två nya svamparter har hittats på bergväggar i Stockholms tunnelbana. Enligt forskarna kan svamparna ha egenskaper som skulle kunna komma oss människor till nytta.

ägg

Kemikalier

Mer miljögift i ekoägg

Ekologiska ägg innehåller högre halter av miljögiftet dioxin än konventionella ägg. Det visar nya kontroller utförda av Livsmedelsverket. Varför det ser ut så är inte helt säkert, men fodret skulle kunna vara en orsak.

Vedeldning

Livsstil & konsumtion

Så undviker du farliga partiklar när du eldar

När höstmörkret sänker sig ökar vedeldningen i många hushåll. Vad många inte tänker på är att braskaminer, pannor och öppna spisar är stora källor till utsläpp av hälsoskadliga luftföroreningar.

fiskdisk, lax

Livsstil & konsumtion

Känslor styr valet av fisk

Miljömärkt eller inte? Det som avgör vilken fisk vi väljer i fiskdisken är till större del kopplat till känslor än till kunskap. Det visar ny avhandling från Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Klimat

Koldioxidutsläpp kan bli till användbara kemikalier

Forskare vid Luleå tekniska universitet ska med hjälp av biologiska metoder fånga in koldioxid från stålverkens utsläpp. Syftet är att omvandla utsläppen till produkter som kan komma samhället till nytta.

Transport

Trafikverket backar om snabbcykelstråk

Arbetspendling via cykel skulle kunna ge stora samhällsvinster både ur hälso- och miljöperspektiv, men nu backar Trafikverket om det planerade snabbcykelstråket i Stockholm.

Klimat

Psykologin bakom klimatförnekelse

Trots att det råder stor enighet inom forskarvärlden att klimatförändringarna är ett allvarligt hot mot livet på jorden finns det fortfarande de som förnekar problemet. Forskare vid Uppsala Universitet har nu undersökt psykologin bakom.

Livsstil & konsumtion

Trädgårdsodling ska ge förskolebarn bättre hälsa

I Jönköping har forskare vid universitetet, Riksbyggen och Region Jönköpings län gått samman och skapat ett unikt projekt. Målet är att tillsammans med förskolebarn utveckla skogsträdgårdar vid flera av kommunens förskolor.

Biologisk mångfald

Svenskar vill skydda naturen

En majoritet av svenskarna tycker det är viktigt att skydda naturen, visar en ny undersökning från Naturvårdsverket.

Kemikalier

Koppling mellan miljögift och småbarnsfeber

Det kan finnas en koppling mellan perfluorerade ämnen i blodet hos gravida och småbarnsfeber. Det visar en ny dansk studie från Syddansk universitet.

Klimat

Film viktigt för ökad klimatförståelse

Film har en central roll i att sprida förståelsen av klimatförändringarnas effekter, men även i att tackla den ångest som klimatförändringar för med sig.

Klimat

Temperaturen kan stiga med sju grader

Den globala genomsnittstemperaturen kan stiga uppemot 3 till 7 grader enligt nya beräkningar för hur mycket koldioxiden kan påverka jordens klimat. Detta enligt en nyligen publicerad artikel i Nature.

Biologisk mångfald

Invasiva arter stoppas med genteknik

Med hjälp av genteknik kan man stoppa invasiva arter från att spridas med fartygens barlastvatten. Bakom den nya metoden står forskare från Göteborgs universitet.

Vättern

Vatten

Höga halter av mikroplast i Vättern

Halterna av mikroplast i Vättern och Mälaren är höga, enligt ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Halterna är lika höga eller till och med något högre på vissa ställen än i Östersjön och Västerhavet.

Kemikalier

Ny teknik ska minska spridning av gifter

Forskare vid Luleå tekniska universitet utvecklar en metod som ska hindra giftiga ämnen att sprida sig i grundvattnet. Tekniken ska främst användas i förorenade industriområden där särskilt halterna av arsenik är stor.

Vatten

Stor satsning på matproduktion i havet

Miljövänlig produktion av mat är en stor utmaning när världens befolkning växer. Vattenbruk kan vara ett sätt att lösa problemet. Göteborgs universitet satsar nu 300 miljoner kronor på ett nationellt centrum för marin vattenbruksforskning.

Kemikalier

Bakterier kan sanera mark från tungmetaller

Naturligt förekommande jordbakterier kan användas för att sanera mark och vatten från tungmetaller, enligt ny avhandling. Metoden är en miljövänlig lösning som kan få stor betydelse för människor och djur som lever i områden med problem med förorenat dricksvatten.

Vatten

Svavelutsläppen i Östersjön har minskat

Sänkta svavelhalter i fartygsbränslet har gett resultat. 2015 minskade svavelutsläppen i Östersjön med 88 procent jämfört med året innan. Skärpta bestämmelser för svavelhalten har bidragit till en bättre luft i Helsingforsregionen.

Kemikalier

Rester av läkemedel i gödsel

Avloppsslam som används som gödselmedel på jordbruksmark innehåller läkemedelsrester, det visar ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet. Avloppsvatten från reningsverken står dock fortfarande för största spridningen av läkemedel.

Skog

Avloppsvatten ska få Egyptens öken att växa

Avloppsvatten ska få träden att växa i den egyptiska öknen. Forskare arbetar nu med en metod där vatten från reningsverk leds direkt ut till trädplantagerna.

Hållbara städer

Fler cyklister ger stora samhällsvinster

40 procent av dagens bilister i Storstockholm har så kort avstånd till arbetet att de skulle kunna ta cykeln istället. Och fler cyklister kan innebära stora vinster för samhället, enligt rapport från GIH.

Livsstil & konsumtion

För vissa är stadens luftkvalitet extra viktig

Luftföroreningar kostar samhället över 40 miljarder varje år. Vilka grupper i samhället drabbas egentligen värst av luftföroreningar? Och kan stadsplaneringen hjälpa de mest utsatta grupperna? Det är några av de frågor som ett nytt stort forskningsprojekt ska finna svar på.

Kemikalier

Förbjudna kemikalier i vanliga plastprodukter

Kemikalieinspektionen har analyserat 160 plastprodukter. I nästan var tionde produkt hittades förbjudna kemikalier. Otillåtna ämnen hittades bland annat i en duschslang, en haklapp och en yogamatta.

Klimat

Klimatuppvärmningen pågått längre än tidigare trott

Sedan 1830 har temperaturen på jorden mestadels stigit uppåt. Klimatuppvärmningen på jorden började alltså långt tidigare än vad man hittills har trott.

Vatten

Mikroplast kan förgifta fisk

Mikroplast i sjöar och hav är ett växande miljöproblem. När fiskar äter av mikroplasten hamnar en stor del av de gifter som binds till de små plastpartiklarna i fiskarnas vävnad, visar ny studie. Hur det påverkar de människor som äter fisken är fortfarande oklart.

Livsstil & konsumtion

Så jobbar de framgångsrika ekologiska företagen

Under 2015 ökade eko-försäljningen med nästan 40 procent. Mellanstora ekologiskt nischade företag har en särskilt viktig roll för att stilla efterfrågan och driva den ekologiska marknaden framåt.

Östersjön mår bättre

Vatten

Östersjön mår bättre

Vattenkvaliteten i Östersjön är betydlig bättre idag än på 50- 60- talet. Fler och effektivare reningsverk kan vara orsaken. Men fortfarande når vattnet inte upp till EU:s krav.

Biologisk mångfald

Jordbruket största hotet mot biologisk mångfald

Klimatförändringarna är inte det största hotet mot biologisk mångfald. Skogsavverkning och jordbruk är ett betydligt större hot, visar en ny studie.

Rottweilers

Kemikalier

Samband mellan miljögifter och lägre fertilitet stärks

En omfattande brittisk studie visar kraftiga och snabba förändringar av fertiliteten hos hanhundar, vilket misstänks ha ett samband med miljögifter.

Cyanobakterier

Vatten

Enkelt rädda dricksvattnet från klimatskador

Klimatförändringen innebär att sjöar, som fungerar som dricksvattenreservoarer, blir varmare. Samtidigt ökar mängden organiskt material i vattnet, något som visar sig genom att vattnet blir brunare.

Signalkräfta

Biologisk mångfald

Svenska kräftfisket inte hotat

Signalkräftan har hamnat på en lista över så kallade invasiva arter som genom ett nytt EU-direktiv ska stoppas. I media höjs nu röster om att den svenska kräfttraditionen skulle vara hotad, men så är inte fallet säger Lennart Edsman, kräftforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Klimat

Varken klimatarbete eller kvinnor i utsläppstunga branscher

En grupp forskare vid avdelningen för industriell ekologi på KTH har analyserat kvinnorepresentation och klimatarbete bland företag i transport- och tillverkningsindustrin.

Kemikalier

KEMI: Användningen av högfluorerade ämnen bör upphöra

Användningen av högfluorerade ämnen, PFAS, som kan förorena miljön bör upphöra på sikt. Det framhåller Kemikalieinspektionen i en delrapport som har överlämnats till regeringen.

Livsstil & konsumtion

Mer skräp i Sverige

I Sverige uppkom 2014 totalt 167 miljoner ton avfall. Det är en ökning med över 11 miljoner ton jämfört med 2012, visar ny statistik som Naturvårdsverket har låtit ta fram.

Biologisk mångfald

Dålig kunskap om bins betydelse

Bara en tredjedel av svenskarna vet hur viktiga pollinatörerna är för odlingen av livsmedelsgrödor i världen. Många vet att bin och humlor pollinerar, men få vet att även skalbaggar har en viktig roll.

Transport

Forskare föreslår EU-skatt på flygbiljetter

En rad forskare föreslår i en ny studie att EU bör införa en gemensam skatt på flygbiljetter, både för att öka EU:s intäkter och för att minska koldioxidutsläppen.

Klimat

Samarbete inom regeringskansliets fyrkanter

Karolina Skog är miljöminister med hemvist på Miljödepartementet medan Isabella Lövin axlar ministerposten med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt även rollen som vice statsminister på Utrikesdepartementet. Hur kommer ansvaret för miljöpolitiken att fördelas i praktiken?

regnskog

Biologisk mångfald

Små störningar påverkar regnskogen

Tropisk regnskog störs inte bara vid stora skogsavverkningar. Även mindre störningar kan påverka skogens artrikedom, visar ny forskning.

Klimat

Klimatavtalet i Paris räcker inte

Trots klimatavtal i Paris, den globala uppvärmningen kommer inte att stanna vid två grader. Världens länder måste göra mer visar ny studie.

Transport

Bättre luft i Stockholm

Minskad dubbdäcksanvändning, sänkt hastighet, dammbindning och effektivare gatustädning har sänkt mängden skadliga inandningsbara partiklar i Stockholmsluften. Det visar nya resultat från mätningar gjorda av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, och SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm.

Livsstil & konsumtion

Metoden som ska öka textilåtervinningen

Bara fem procent av de 120 000 ton textilier som varje år når den svenska marknaden återvinns. Det vill Svenska Miljöinstitutet IVL ändra på.

Odlade sjöpungar kan bli biogas

Industri & Energi

Odlade sjöpungar kan bli biogas

Storskalig odling av snabbväxande sjöpungar kan bli till biogas, och göra havet renare. IVL Svenska Miljöinstitutet startar ett nytt forskningsprojekt.

Människor har anpassat sig genetiskt till en förorenad miljö.

Kemikalier

Vissa människor genetiskt anpassade till förorenad miljö

Vissa grupper av befolkningen i argentinska Anderna har ökat sin motståndskraft mot arsenik, och anpassat sig genetiskt till en förorenad miljö. Det visar ny studie från Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

Viktig kolsänka kan ätas upp av insekter

Klimat

Insekter kan äta upp viktig kolsänka

Skogen har en viktig roll som kolsänka. Hungriga insekter kan dock minska skogens kapacitet att binda koldioxid. Det visar ny amerikansk studie.

Livsstil & konsumtion

Behöver vi köttet – eller går klimat och folkhälsa hand i hand?

Om vi äter mer klimatsmart – får vi verkligen i oss den näring vi behöver? Forskare vid Karolinska Institutet startar nu en omfattande studie för att undersöka vilka effekter en kost med en mindre klimatpåverkan kan få på folkhälsan.

Exponering för bekämpningsmedel kan fördubbla risken för Parkinsons

Kemikalier

Bekämpningsmedel ökar risken för Parkinsons sjukdom

Exponering för bekämpningsmedel kan fördubbla risken för Parkinsons sjukdom. Det visar en ny forskningsöversikt från Örebro universitet. Störst risk är det för personer som arbetar med frukt och grönt.

Hållbara städer

Fokus på byggmaterial kan minska klimatpåverkan

Det är inte längre uppvärmningen av våra bostäder som står för den största delen av bostadshusens utsläpp av växthusgaser. Det beror bland annat på att husen blir allt mer energisnåla. Däremot minskar inte utsläppen från byggprocessen i samma omfattning, visar ny rapport.

Subtropiska fiskar söker sig norrut

Vatten

Många fiskarter söker sig norrut

Sardiner, ansjovis och makrill spelar en avgörande roll i de marina ekosystemen, och har även ett högt kommersiellt värde. Men uppvärmningen av haven gör att många av dessa fiskarter lämnar sig sina hav och istället söker sig norrut, visar ny europeisk studie.

Svenska fjärilar vaknar allt tidigare

Klimat

Svenska fjärilar vaknar allt tidigare

Svenska dagfjärilar som övervintrar vaknar nu tidigare på våren jämfört med för 20 år sedan. Det kan leda till att färre fjärilar överlever.

Hög ljudnivå påverkar nationalparkernas djurliv

Biologisk mångfald

Hög ljudnivå påverkar nationalparkers djurliv

Ljudnivån har ökat i de amerikanska nationalparkerna. Detta kan ge konsekvenser för djurlivet. Vissa ugglor och fladdermöss kan till exempel ha svårt att höra sina byten.

Klimat

Varför når inte vetenskapen fram till politiken?

Miljömålen i Sverige uppnås inte i tid. Kan det bero på att vetenskaplig fakta används på fel sätt eller att det till och med görs avsiktliga försök att undanhålla relevant forskning? Den frågan ställer sig Mikael Karlsson och Karin Edvardsson Björnberg vid KTH i ett nytt projekt.

Klimatförändring kan störa viktig isdynamik i bäckar

Klimat

Varmare temperaturer kan störa viktig isbildning

Is och vinteröversvämningar är naturliga störningar som har stor betydelse för den biologiska mångfalden längs nordliga vattendrag. Ett varmare klimat kan dock leda till att störningarna försvinner vilket kan ge färre arter. Det visar ny avhandling från Umeå universitet.

Drastisk ökning av plastavfall i haven

Vatten

Drastisk ökning av plastavfall i haven

Varje år släpper vi ut mellan 5 och 13 miljoner ton plastavfall i haven. Om ingenting görs kan det vara tio gånger så mycket redan 2025. Det visar ny amerikansk forskning.

Fler arter av vilda bin i storstäder än i omgivande jordbrukslandskap

Biologisk mångfald

Vilda bin trivs bäst i stan

De finns fler arter av vilda bin i storstäder än i omgivande jordbrukslandskap visar en ny brittisk studie.

Oäkta smycken kan innehålla tungmetaller

Kemikalier

Oäkta smycken kan innehålla tungmetaller

En granskning av oäkta smycken visar att de kan innehålla ämnen som bly, kadmium och allergiframkallande nickel.

Sverige får två nya betydande våtmarker

Biologisk mångfald

Sverige får två nya betydande våtmarker

Regeringen har utsett Oset-Rynningeviken i Örebro och Sikåsvågorna i Jämtland till så kallade Ramsarområden, vilket är våtmarker med internationell betydelse.

Över 5 000 dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar

Livsstil & konsumtion

Över 5000 personer dör i förtid

Över 5 000 personer dör varje år i förtid på grund av luftföroreningar i Sverige. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet.

Metan största källan till växthusgasutsläpp inom mjölkproduktionen

Mat & jordbruk

Metan – största miljöboven inom mjölkproduktion

Metan är den största källan till växthusgasutsläpp inom ekologisk mjölkproduktion. Det visar en ny studie baserat på 34 gårdar i sex europeiska länder.

LED-lampor behöver inte bara vara miljövänliga

Industri & Energi

Energisnål belysning kan hota miljön

Ny, mer energisparande belysning, anses som mer miljövänlig. Men det finns också nackdelar med de mer moderna lysdioderna, som exempelvis miljöfarliga metaller. Det visar en ny undersökning där forskare studerat LED-lampors effekt på miljön.

Vatten

Dubbelt hot mot viktig insjöfisk

Klimatförändringarna har slagit hårt mot storrödingen, det allt varmare vintrarna har nämligen gjort det svårare för både nykläckta yngel och större fiskar att hitta föda. Det visar ny studie från SLU.

Klimat

Det rekordvarma vädret

Det finns inte mycket annat än klimatförändringar att skylla värmen på.
Det säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI, angående att 2014 blev det varmaste året i Sverige sedan mätningarna startade 1864.

marknära ozon ger minskade skördar

Klimat

Ozonskador kostar svenska jordbrukare 900 miljoner

Marknära ozon skadar viktiga grödor så som vete och potatis. Skadorna skulle kunna undvikas om utsläppen av växthusgaser minskar. Det visar en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Fyra av nio planetära gränser har överskridits

Biologisk mångfald

Fyra av nio planetära gränser överskrids

Fyra av de nio planetära gränserna överskrids nu enligt nya rön. Forskarna menar att detta beror på att vi människor har en allt större påverkan på klimat och miljö, något som tär hårt på jordens resurser.

isbjörnar flyttar när isen i Arktis smälter

Klimat

Isbjörnar flyttar till issäkra platser

Isbjörnar flyttar till mer issäkra platser i takt med att isarna runt Nordpolen smälter, visar ny studie.

Skog

Miljömål krockar när stubbar skördas

De nationella miljömålen om levande skogar och begränsad klimatpåverkan krockar när stubbar bryts i stor skala. Det visar ny studie från SLU.

Forskare har hittat höga koncentrationer av koldioxid i fjällbäckar. Nu vill man ta reda på källan till kolet för att få en bättre bild av hela landskapets koldioxidutsläpp.

Klimat

Höga halter av koldioxid i fjällbäckar förbryllar forskare

Forskare i Arktis är förbryllade. Under senare år har man uppmätt väldigt höga koncentrationer av koldioxid och löst organiskt material i fjällbäckar. Ett svenskt projekt ska nu försöka ta reda på var kolet kommer ifrån och därigenom kunna bidra till bättre globala klimatmodeller.

Vatten

Ålen kan vara på väg tillbaka

Efter årtionden av kraftigt minskade ålbestånd kan det nu vara på väg att vända. Men ålen behöver fortfarande ett stark skydd enligt SLU-forskare.

Saltvatten väller in i Östersjön

Vatten

En positiv julklapp till Östersjön

Saltvatten väller just nu in i Östersjön. Det här förbättrar situationen eftersom det nya vattnet bidrar med mer syre till det annars så drabbade havet.

Förnyelsebara bränslen kan vara skadliga för hälsan

Livsstil & konsumtion

Förnybara bränslen lika skadliga för hälsan

Biodieselavgaser påverkar hälsan på liknande sätt som avgaser från fossil diesel. Det visar ny studie från Umeå universitet.

Textilfibrer når haven via avloppen när vi tvättar

Vatten

700 ton textilfibrer utspritt längs svenska kusten

Forskare har upptäckt att det finns textilfibrer i de flesta marina djur. Totalt kan det finnas cirka 700 ton textilfibrer utspritt i havet längs den svenska kusten.

Mindre skillnad i skördarnas storlek mellan ekologisk och konventionell odling

Mat & jordbruk

Mindre skördeskillnader mellan eko och konventionell produktion

Skördeskillnaderna mellan eko och konventionell produktion är mindre än vad man tidigare har trott. Den visar ny amerikansk studie.

Livsstil & konsumtion

Allt fler tar maten i egna händer

Självförsörjning – att själv producera den mat och de varor man behöver för sina grundläggande behov - är något som intresserar allt fler. Hur kan man förstå trenden och vilken betydelse kan den få i ett större perspektiv? Extrakt ringde upp Emil Sandström, forskare och lektor vid institutionen för stad och land på SLU, som studerar dagens självförsörjning.

Små barn har högre halter bromerade flamskyddsmedel jämfört med deras mammor

Kemikalier

Höga halter av bromerade flamskyddsmedel hos små barn

Små barn har två till tre gånger högre halter av bromerade flamskyddsmedel (BFR) i blodet än sina mammor. Det visar ny avhandling från Stockholms universitet.

Musselodlingar ger bättre havsmiljö

Vatten

Musselodling kan motverka övergödning

Under rätta förhållanden kan musselodling förbättra vattenkvaliteten i övergödda områden i havet. Nya studier från Göteborgs universitet visar nu var musselodlingar kan fungerar bäst.

Mat & jordbruk

Flugan som ska göra skiten till mat

Föreställ er ett system där lantbrukets matrester, djurspillning och annat organiskt avfall blir till högvärdigt djurfoder. Ett sådant avancerat kretslopp är forskare vid SLU på väg att realisera. Huvudrollen i projektet spelas av tusentals fluglarver.

det går åt tio badkar med vatten för att göra en t-shirt

Livsstil & konsumtion

En t-shirt kräver tio badkar med vatten

För att producera en t-tröja krävs 1400 liter vatten, vilket motsvarar tio fulla badkar. Det visar nya studier från Nordiska ministerrådet.

Kött ökar mängden kväve som når reningsverken

Vatten

Kött – stor utmaning för reningsverken

Mängden kväve som flödar in i reningsverken har ökat markant. Men det är varken befolkningsökning eller industrier som orsakat uppgången. Istället tror man att det beror på vårt ökade köttätande.

Livsstil & konsumtion

Kemikalier och täta hus försämrar inomhusluften

Fler kemikalier i hemmen och ett fuktigare klimat ökar behovet av bra ventilation. Men eftersom vi fått tätare och energisnålare hus har luftomsättningen i bostäderna försämrats.

Västvärldens matvanor hotar både hälsa och miljö

Klimat

Västerländsk diet hotar miljön

Ny amerikansk studie visar att den västerländska dieten, där basen består av kött, socker och fett, utgör ett globalt hälso- och miljöhot. Mindre kött och mer frukt och grönt skulle enligt forskarna kunna hejda matindustrins förväntade ökning av växthusgaser och minska fallen av typ II-diabetes med en fjärdedel.

Dynestadsjön har kollapsat

Vatten

Kollapsad sjö ska göda åkrar

Näringsämnen från Dynestadsjön ska flyttas till åkrarna. På så sätt kan sjön räddas från övergödning. Västerviks kommun samarbetar med SLU i nytt projekt.

utsläpp av klimatpåverkande luftföroreningar

Klimat

Minskat utsläpp av sotpartiklar räcker inte

För att ta tag i problemet med klimatuppvärmningen menar en del att man bör ta itu med utsläppen av metangas och sotpartiklar innan man gör något åt koldioxidutsläppen. Men en ny studie visar att det finns en risk att vi överskattar dessa föroreningars effekt.

koldioxidutsläppen måste minska

Klimat

IPCC: Det går att begränsa klimatförändringarna

Det går att begränsa den pågående uppvärmningen till max två grader, men tiden är knapp. Det var huvudbudskapet när FN:s klimatpanel IPCC lämnade över sin syntesrapport till beslutsfattare.

Gråsparv

Biologisk mångfald

Antalet gråsparvar har minskat drastiskt

I Europa finna idag nästan en halv miljard färre fåglar än för trettio år sedan. Det visar ny europeisk studie. Storskaligt jordbruk och förändrat skogsbruk tror man kan vara anledningarna.

Åkermark

Mat & jordbruk

Salt förstör värdefull odlingsmark

Höga salthalter hotar över 20 procent av världens odlingsmarker visar nya studier. Forskare föreslår genmodifierade grödor som en lösning på problemet.

Forskare letar efter antibiotikaresistens i kalvtarmar

Mat & jordbruk

Letar resistenta bakterier i kalvtarmar

Hur utbredd är antibiotikaresistens inom svensk mjölkproduktion? Och är det någon skillnad mellan ekologisk och konventionell produktion? Forskare vid SLU har fått fyra miljoner kronor för att ta reda på hur det ligger till. Svaret söker de i kalvars tarmar.

Skog

Global konsumtion driver regnskogsskövlingen

Allt större andel av avskogningen i tropikerna beror på storskalig jordbruksproduktion. Det visar ny rapport från Chalmers.

Kemikalier

Stavmixrar läcker giftiga kemikalier

Åtta av tolv testade stavmixrar avger klorparaffiner vid normal hushållsanvändningen. Det visar ny undersökning från Stockholms universitet.

Miljögifter kan störa minkarnas reproduktion

Kemikalier

Kemikaliecocktail påverkar minkars fortplantning

Vilda minkhannar som har ackumulerat höga halter av vissa miljögifter visar tecken på feminisering, en påverkan på fortplantningssystemet. Det visar ny studie om effekter av hormonstörande ämnen från SLU.

Antibiotikaresistens

Livsstil & konsumtion

Tungmetaller kan driva på resistensutveckling

Tungmetaller kan bidra till utvecklingen av antibiotikaresistens. Det visar en ny studie från Uppsala universitet.

Apelsiner

Kemikalier

Rester av bekämpningsmedel återfinns i urin

En ny rapport från Naturvårdsverket visar att många av oss bär på rester av bekämpningsmedel. Tydligast var det hos storkonsumenter av kaffe, vin, citrusfrukter, grönsaker och vissa spannmålsprodukter.

Skog

I spåren efter branden

Det är den största branden i Sverige i modern tid. Totalt drabbades nästan 14 000 hektar skogsmark. Ett flertal hus och skog för hundratals miljoner kronor förstördes i lågorna. Kartläggningen av området har börjat. Hur spreds sig egentligen branden? Och vilka lärdomar kan vi dra? Extrakt följde med brandekologen Anders Granström ut i det eldhärjade området.

Livsstil & konsumtion

Extrakt – Sveriges bästa webbtidning!

Tidningen Extrakt blev utsedd till Sveriges bästa massmediesajt/webbtidning när Publishingpriset 2014 delades ut.

vatten rinner ut i avlopp

Vatten

Miljontals plastpartiklar hamnar i haven

Varje timme släpps upp emot 70 miljoner mikroplastpartiklar från ett stort svenskt reningsverk ut i havet . Det visar en undersökning från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svenskt vatten.

Växtarten Linnea

Biologisk mångfald

Nordliga växter blir färre

Ny studie från SLU visar att utbredningen av flera växtarter med en nordlig tyngdpunkt, så som dvärgbjörk, hjortron och linnéa, har under andra halvan av 1900-talet minskat tydligt i södra Sverige.

Biologisk mångfald

Politiska system påverkar biologisk mångfald

Skillnader mellan länders politiska system påverkar markanvändningen och därmed även den biologiska mångfalden. Det visar ny studie från Stockholms universitet.

Två barn bygger hus av plastklossar

Kemikalier

Plastgolv kan orsaka astma

Det finns ett tydligt samband mellan ftalater och astma hos skolbarn hävdar ny amerikansk studie.

Vatten

Stora skillnader mellan fiskestilarna i Östersjön

Det går inte att dra alla fiskare över en kam. Ändå är det precis det som ofta görs i fiskeförvaltningen, menar Jonas Hentati-Sundberg vid Stockholm Resilience Centre. En ny kartläggning av de olika fiskestilarna i Östersjön kan förhoppningsvis leda till klokare förvaltning och ett mer hållbart fiske.

Livsstil & konsumtion

Besprutning av bananer kan skada foster

Gravida som lever nära bananplantager är minst lika utsatta som plantagearbetare för bekämpningsmedlet Mancozeb. Det visar ny forskning från Sverige och Costa Rica.

Vatten

Östersjöforskare dyker ner i känslig fråga

En fjärdedel av Stockholms skärgårds strandlinje är exploaterad. Ingen vet idag hur det påverkar undervattensväxter och fiskbestånd i kustområdet. Projektet Plant-Fish, genomför nu en stor studie av 32 vikar för att bättre förstå samspelet mellan olika organismer i grunda vikar samt se hur mänsklig aktivitet påverkar miljön.

Kemikalier

Grundvattnet i Skåne förorenat

Bekämpningsmedel är vanligt förekommande i det skånska grundvattnet. Det visar en ny forskningsavhandling från Lunds universitet.

Livsstil & konsumtion

Nytt fynd av dvärgbandmask

Forskare från SLU har hittat dvärgbandsmask på ännu en plats i Sverige. Det innebär att parasiten har en större geografisk utbredning än vad man tidigare känt till.

Biologisk mångfald

Ängar skyddas bättre av mångsidigt landskap

För att skydda värdefulla gräsmarker måste man också ta hänsyn till omkringliggande landskap. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Klimat

Mikroorganismer kan avgöra jordbrukets klimatpåverkan

Forskare har upptäckt en grupp mikroorganismer som är specialiserade på att konsumera lustgas. Det gör att utsläppen av den kraftiga växthusgasen är mindre än väntat från vissa åkermarker.

Klimat

Havsnivån stiger snabbt runt Sverige

Havsnivån runt de svenska kusterna har under de två senaste decennierna stigit rekordsnabbt. Sveriges havsnivå har höjts med 4.1 millimeter per år vilket är 28 procent mer än det globala snittet.

Kemikalier

Plastprodukter innehöll farliga ämnen

I nästan hälften av de plastprodukter som undersöktes av Kemikalieinspektionen hittades farliga ämnen.

Klimat

Skogsbränder kan ge varmare klimat

Skogsbränder kan ha större effekt på klimatet än vad man tidigare trott. Det visar en ny amerikansk studie.

Mat & jordbruk

Den besprutningsfria potatisen snart här

Forskare vid SLU tror sig ha skapat en ny potatissort som både är god och långsiktigt resistent mot bladmögel. På sikt kan det drastiskt minska användningen av bekämpningsmedel i kommersiell potatisodling.

Vatten

Förorenad botten hotar kräftdjur i Östersjön

Förorenat bottensediment och syrebrist skadar viktiga strukturer i kräftdjurens celler, som arvsmassa och cellmembran. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet.

Vatten

Skogsavverkning kan ge små och hungriga fiskar

Ju mer skog som växer kring en sjö, ju större blir sjöns fiskar. Det visar ny forskning från University of Cambridge.

Kemikalier

Dricksvatten kan innehålla bekämpningsmedel

SLU:s nationella provtagningar visar att svenskt grundvatten ofta innehåller rester av bekämpningsmedel. Eftersom hälften av vårt dricksvatten kommer från grundvatten kan många människor ovetandes få sig kemikalierna via sitt dagliga vatten.

Mat & jordbruk

Blommor förbättrar vallodlingen

Det krävs mer än odlad vall för att pollinatörer ska ska gynnas. Det visar ny forskning från Lunds universitet.

Vatten

Fiskar spelar stor roll vid kollagring

Fisk är inte bara värdefull mat. Forskare har nu räknat ut hur mycket fiskars förmåga att lagra kol är värd.

Livsstil & konsumtion

De flesta plastförpackningar återvinns inte

Trots enklare sopsortering så hamnar de flesta av hushållens plastförpackningar ändå i soporna. Inte ens tre av tio plastförpackningar sorteras och återvinns. Det visar en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vatten

Torskfisket i östra Östersjön måste minska

Torskbestånden är på väg ner. Forskarna är osäkra på varför men tror att en av orsakerna kan vara brist på föda. I nya rekommendationer från Internationella havsforskningsrådet (ICES) bör fiskekvoterna minskas med mer än hälften.

Mat & jordbruk

Omstridd datummärkning leder till stort svinn

En viktigt skydd för konsumenten eller ett sätt att sälja ännu mer varor? Datummärkningen är omstridd och spelar en viktig roll för sättet vi konsumerar livsmedel. I Sverige uppskattas en tredjedel av hushållens matsvinn kunna kopplas till datummärkning.

Mat & jordbruk

Så ska vi lockas att välja den prickiga maten

Små skönhetsfel får oss att rata mat som är helt okej att äta. Hur kan det psykologiska motståndet minska? Forskarna har tips på vad butikerna kan göra för att förmå oss välja livsmedel med ofarliga ”skavanker”.

Klimat

”Politiska beslut får inte ge ökade koldioxidutsläpp”

Johan Rockström, Sverker Sörlin och ett antal andra forskare och debattörer föreslår på DN debatt ett ”utsläppsmoratorium”. De menar att inga beslut får tas som ökar utsläppen av växthusgaser.

Livsstil & konsumtion

Koldioxidutsläpp minskar näringen i vete och ris

Ny studie visar att viktiga näringsämnen, som järn och zink, minskar i vissa grödor när koldioxidhalten i atmosfären ökar. Detta kan särskilt slå hårt mot länder vars befolkning får sitt största intag av de viktiga näringsämnena från denna typ av grödor.

Biologisk mångfald

Mer än antalet arter som avgör

En stor biologisk mångfald bland arter behöver inte automatiskt betyda att ekosystemets funktioner ökar. En ny studie visar att sammansättningen av arter och deras egenskaper är minst lika viktig.

Vatten

Fiske av storspigg kan minska övergödning

Storspiggen har ökat kraftigt i Östersjön. Ett fiske efter storspigg skulle dock kunna ge positiva miljövinster, som exempelvis minskad övergödning. Forskare undersöker nu möjligheten att fiska storspigg kommersiellt.

Kemikalier

De kan ha svaret på giftgåtan i Bottenhavet

Miljögifter som fasades ut på 70-talet har återigen dykt upp i havsörnens ägg. Forskarna misstänker att havsborstmaskens intåg i Bottenhavet kan ha betydelse för varför man nu hittar gifterna i näringskedjan.

Klimat

Högre koldioxidhalt ger längre växtsäsonger

En ökad halt koldioxid i atmosfären kan förlänga växtsäsongen för många växter.

Vatten

Fiskar tar större risker i sura hav

När haven blir surare kan fiskar förlora sin förmåga att upptäcka faror. Det visar nu forskare från Australien och USA i ny studie.

Mat & jordbruk

Ny typ av kyckling ska möjliggöra ekoproduktion

Ett antal kycklingar som fridfullt går omkring i gräset och pickar efter mat. Så skulle man kunna föreställa sig livet för en svensk ekokyckling. Men riktigt så enkelt är det inte. Istället riskerar de ekoproducerade kycklingarna ledbesvär och ständig hunger. Forskare vid SLU vill nu hitta alternativ så att ekoproduktionen kan underlättas.

Klimat

FN:s klimatpanel: Det är bråttom

Det går fortfarande att nå tvågradersmålet. Men då krävs snabba och kraftiga utsläppsminskningar. Det är budskapet i FN:s klimatrapport som presenterades på söndagen.

Livsstil & konsumtion

Algblomning kan innebära en hälsofara

Cyanobakterier kan bilda ett gift som kallas BMAA. I en ny studie från Australien har forskarna nu sett hur BMAA kan binda till nervceller.

Mat & jordbruk

Ekologiskt eller inte – odlingssättet lämnar spår

Det är inte bara till det yttre som ekologiskt och konventionellt odlade grödor ser olika ut. Ny forskning visar att även innehållet skiljer sig.
– Ekologiska grönsaker har ett högre pris, och det finns ett incitament för fusk. Det här kan vara ett sätt att bekräfta att en gröda, som utges för att vara ekologisk, faktiskt är det, säger Axel Mie, forskare vid Karolinska Institutet.

Biologisk mångfald

Miljöförändringar påverkar uppkomsten av nya arter

Forskare vid Umeå universitet har kommit fram till att samma faktorer som ökar risken för att arter dör ut också minskar chansen att nya arter bildas.

Vatten

Nya sjukdomar drabbar djurlivet i Arktis

Flera djurarter längs med Alaskas kuster har drabbats av nya sjukdomar. Hos sälar har exempelvis hudförändringar, blödande sår och kala fläckar i pälsen observerats.

Vatten

Drogpåverkade abborrar kan rubba hela ekosystem

Det ångestdämpande läkemedlet oxazepam som läcker ut i våra vattendrag förändrar beteendet hos abborrar. De blir mer aktiva, tar fler risker och blir mindre sociala. På sikt kan det ge effekter i hela ekosystemet, med bland annat ökad algblomning som följd.

Klimat

Renar kan påverka kolbalansen i tundran

Renbete kan ha stor betydelse för kolbalansen i tundran. I områden där renar inte betat blev upptaget av kol i marken mindre effektiv när temperaturen ökade. Det visar forskning från Umeå universitet och Lapplands universitet i Finland.

Biologisk mångfald

Grundvatten visar var artrikedomen är störst

Ny forskning från SLU och Umeå universitet visar att störst biologisk mångfald finns vid strandzoner där det flödar in grundvatten. Den nya kunskapen kan minska de negativa effekterna av skogsbruket.

Kemikalier

Onormalt höga gifthalter i havsörnars ägg

Miljögifter har återigen dykt upp i havsörnars ägg. Forskarna tror att det är orsaken till varför havsörnarna vid kusten i norra delen av Bottenhavet under flera år inte har några ungar.

Biologisk mångfald

Leriga skor tar med främmande arter till norr

Kargt och kyligt klimat hindrar inte främmande växter från att etablera sig på hög höjd och sprida sig i den alpina vegetationen. Våra leriga skor och bilar kan vara anledningen. Det visar en ny forskning från Umeå universitet och Antwerpens universitet.

Vatten

Bottentrålning frigör gifter från havsbotten

Bottentrålning kan frigöra gifter som tidigare varit låsta i havsbotten. Det visar ny forskning från Stockholms universitet. Trålning kan även frigöra en stor mängd sedimentpartiklar. Det grumligare vattnet gör det svårare för exempelvis fisklarver att överleva.

Vatten

Plastskräp bildar nytt ekosystem

De stora mängderna av plastskräp som finns i världshaven har bildat ett helt nytt ekosystem.

Mat & jordbruk

Miljontals tuppkycklingar kläcks i onödan

Varje år avlivas sju miljoner tuppkycklingar direkt efter kläckning i Sverige. Eftersom tuppar inte kan användas i äggproduktionen på värphönsgårdar sorteras de bort och avlivas omgående. Etiskt försvarbart? Holländska forskare har nu utvärderat möjligheten att istället föda upp tuppkycklingarna för köttproduktion.

Livsstil & konsumtion

Luftföroreningar kan orsaka graviddiabetes

Luftförororeningar kan påverka gravida kvinnors hälsa. Trots att föroreningarna håller sig inom tillåtna värden. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Vatten

Syrenivåerna i havet sjunker

I sin senaste rapport konstaterar FNs klimatpanel IPCC att syrenivåerna sjunkit i de flesta oceaner. När havsytan värms upp så bildas det skikt mot kallare lager under. Vattnet blandar sig sämre och syret från luften förs därför inte ner till djuphaven. En annan orsak är även att varmt vatten inte kan hålla lika mycket syre som kallt vatten.

Livsstil & konsumtion

Perfluorerade ämnen stör kroppens fettvävnad

Kroppens fettvävnad kan störas av kemiska substanser som finns i vår vardag. I ett antal försök har en forskargrupp vid Stockholms universitet kunnat se att perfluorerade fettsyror, som exempelvis finns i impregnerade textilier och rengöringsmedel, kan aktivera den så kallade bruna fettvävnaden i kroppen.

Klimat

Ökad nederbörd kan ge förorenat dricksvatten

Vid kraftig nederbörd stiger den ytliga grundvattennivån. Då kan tungmetaller och andra skadliga föroreningar som legat lagrade i jorden läcka ut och nå grundvattnet.

Klimat

Forskarna som ska rena världens vatten

Vägg i vägg med bostadshusen uppe på Henriksdalsberget, högt ovanför den hårt trafikerade bilvägen in mot Stockholms city, pågår forskning som ska rädda världen från vattenbrist.

Klimat

Hemligt partnerskap ger bördigaste jorden

Det är inte kvistar, barr och löv som främst bygger upp jorden. Ny forskning visar att växtrötter och svampar har en ännu större roll när humuslagret byggs upp. Upptäckten kan bidra till bättre klimatmodeller men kan även hjälpa oss att lyckas bättre i trädgårdslandet.

Livsstil & konsumtion

Det goda livet möjligt trots tuff koldioxidbantning

Kan man leva "det goda livet" och samtidigt minska sin klimatpåverkan? Ja, det hävdar Jörgen Larsson, forskare i fysisk resursteori vid Chalmers. "Det går absolut att förena ett modernt liv med att klara klimatmålen. Däremot kommer vi troligtvis inte kunna flyga mer än vad vi gör idag och vår nötköttskonsumtion måste minska."

Klimat

Rapsrester ska bli till framtidens gröna plast

Går det att göra bra och konkurrenskraftig plast av växtrester? Ja, det tror forskare vid KTH som försöker tillverka plast av rapshalm, en restprodukt från rapsodlingar.

Mat & jordbruk

Svensk upptäckt öppnar för kemikaliefria äppelodlingar

Det är inte bara fruktköttet utan även en liten jästsvamp som lockar äpplevecklarlarven att borra sig in i äpplet. Upptäckten som gjorts av forskare vid SLU öppnar för ett nytt biologiskt bekämpningsmedel bestående av jäst och insektsvirus vilket kan rädda äppelodlingar för miljoner och minska behovet av kemikaliebesprutning.

Mat & jordbruk

Forskarvärldens rebell vägrar anpassa sig

Örjan Carlborg lyfts ofta fram som en av landets mest framgångsrika unga forskare inom sitt fält. Hans drivkraft är nyfikenhet och han väjer sällan för att uttrycka sin åsikt. Själv beskriver han sig som forskarvärldens tonårsrebell.

Vatten

Svavel från sjöfarten gör Östersjön surare

Tung fartygstrafik ger lika stora försurningseffekter som de ökande koldioxidutsläppen. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet och Chalmers. Forskarna hoppas att de nya resultaten ska bidra till ytterligare reglering av fartygens utsläpp.

Vatten

Djupdykning i fiskångest

När fiskar inte mår bra visar de andra signaler än de vi känner igen från däggdjur. Kanske är det därför som vi inte har förstått att fiskar kan känna både smärta och ångest? Nu ska forskare studera fiskars hälsa och beteende i fiskodling för att se hur stressande situationer kan undvikas.

Kemikalier

Så ska regnvatten renas från tungmetaller

Det kallas Rain Garden, eller dagvattenbiofilter, och är en enkel anläggning för att rena och fördröja dagvatten. Forskare försöker nu få tekniken, som redan används i USA och Australien, applicerbar för svenska förhållanden.

Hållbara städer

Malmö och Stockholm vågar tänka nytt

Städer behöver mer grönska för att hålla sig friska och levande. Malmö och Stockholm skapar inspirerande grönområden för den moderna staden.

Hållbara städer

Hängande trädgårdar ger husväggar nytt liv

Smultron, lavendel och kattfot är växter vi normalt finner i skogsbrynet eller på trädgårdstäppan. Inom några år kan de komma att täcka stadens fasader.

Klimat

”Utan ersättning tappar markägarna motivationen”

Ett nytt internationellt initiativ för att minska avskogningen i tropiska områden, PES, kan bli verkningslöst. ”Markägare som inte ersätts som tidigare kan tappa motivationen att bevara sin skog”, säger Anna Norén, forskare vid Göteborgs universitet.

Mat & jordbruk

Fler ekosystemtjänster med samodling

Hassel, äppelträd och al. Bärbuskar, klängväxter och marktäckande bladgrönsaker. Detta är några av de växter som nu tillsammans spirar i tolv stycken skogsträdgårdar spritt över landet.

Mat & jordbruk

Bättre koll på inköp ska minska matsvinn i butik

Det är inte övermogen frukt som orsakar det största svinnet i matbutiken. Faktum är att butikerna slänger den största mängden frukt och grönt redan vid lastkajen.

Mat & jordbruk

Han vill minska glappet mellan gård och konsument

Vi måste välja maten vi äter baserat på djupare kunskap. Det menar etologen Per Jensen som med boken "Hur mår maten?" vill minska det ökande glappet mellan lantgården och konsumenten.

Kemikalier

Den giftigaste marken inte alltid den farligaste

Trots höga koncentrationer av giftiga ämnen i marken är sanering inte alltid det bästa alternativet. Forskare undersöker nu nya metoder för att mäta hur pass farliga jordar egentligen är för markens organismer.

Kemikalier

Biogrödor renar mark och stoppar spridning

Sanera förorenad mark och samtidigt få bioenergi. Odlingar i giftiga marker kan minska spridningen av farliga ämnen, och göra dessa mindre tillgängliga för människor och djur. De odlade grödorna kan sedan användas som biobränsle.

Mat & jordbruk

”Finns inget skäl att kastrera när vi har vaccin”

Vaccination istället för smärtsam kastrering? För att komma till bukt med obehaglig lukt i kött och aggressivt beteende hos grisar behöver inte plågsamma ingrepp längre vara ett alternativ. Men fortfarande råder en viss skepsis till att vaccinera grisar. Det är något som forskarna nu vill ändra på.

Is som smälter ner i havet

Klimat

Högre havsnivå när Antarktis förlorar glaciäris

En ny studie visar att Grönland och Antarktis förlorar tre gånger mer is idag än för 20 år sedan.

Klimat

Svarta sotpartiklar ett ljus i klimatmörkret

Forskare kan nu visa att svarta sotpartiklar starkt bidrar till att jorden blir varmare. Det finns dock anledning att se ljust på saken. Vi har nämligen goda möjligeter att snabbt minska sotet i luften och på så sätt få stora positiva klimateffekter.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald påverkas av förändrat klimat

Forskare vid Lunds universitet har sett att fåglar påverkas av klimatförändringar. När temperaturen ökar flyttar många fågelarter längre norrut.

Klimat

Smältande isar hotar Arktis ekosystem

Mikroorganismer i isen är basen för allt levande i Arktis. När isen smälter riskerar därför inte bara isbjörnen att försvinna utan även ett helt ekosystem. Förändringarna i Arktis kan bli så pass snabba att evolutionen inte har en chans att hänga med.

Hållbara städer

Svensk uppfinning stoppar fukten

Fuktskador blir ofta ett dyrt kalas med långdragna renoveringar. Varje år uppnår kostnaden för fuktskador cirka 5 miljarder kronor bara i Sverige. Men en vattenläcka behöver inte innebära en katastrof. I sin avhandling Air Gap Method visar forskaren Tord af Klintberg en ny metod som leder bort fukt och minskar luftfuktigheten.

Klimat

Förändrade moln kan ge stor effekt på klimatet

Molnen har en stor betydelse för klimatet på jorden. Förändrade moln i Arktis skulle till exempel kunna bromsa issmältningen. Forskare undersöker nu vilka partiklar som ger upphov till olika moln.

Biologisk mångfald

Rockström & Klum vill beröra

Med sin nya bok vill de skapa en brygga mellan vetenskap och samhälle. Men även uppmana till samhällsförändringar. Extrakt har träffat två av Sveriges mest inflytelserika miljöprofiler för att prata effektiv kommunikation och vägen till ett hållbart samhälle.