En majoritet av svenskarna tycker det är viktigt att skydda naturen, visar en ny undersökning från Naturvårdsverket.

Åtta av tio personer instämmer helt i att det är viktigt att skydda naturen. Två av tre instämmer helt eller delvis i att nationalparker och naturreservat är viktiga för deras utomhusaktiviteter. Statistiken kommer från Naturvårdsverkets nya attitydundersökning.

– Sveriges 29 nationalparker och drygt 4 400 naturreservat innebär att värdefull natur bevaras och också görs tillgänglig för naturupplevelser och friluftsliv. Det är sannolikt en förklaring till att Sveriges befolkning tycker det är viktigt att skydda värdefull natur, säger Maano Aunapuu, tillförordnad sektionschef på Naturvårdsverket.

Förra året besökte 2,4 miljoner människor någon av Sveriges nationalparker, för naturreservaten saknas samlad besöksstatistik. Natur och grönområden har stor betydelse för människors välbefinnande. En aktuell rapport från EU:s Institute for European Environmental Policy visar att vistelse i naturområden minskar stress och psykisk ohälsa, ökar den fysiska aktiviteten hos både barn och vuxna och inverkar positivt på barns koncentrationsförmåga och självkänsla.

– Det är glädjande att se det fortsatt starka stödet. Att skydda naturen bidrar till att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte hotas eller förstörs, inte nu och inte i framtiden, säger Maano Aunapuu.


Cathrine Beijer

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Göran Rönning skriver:

    Helt Rätt. Naturvårdsverket borde dessutom på bred front gå ut med en omfattande information om allemansrättens unika tillgång, och informera var skyddade naturreservat, nationalparker, och övriga skyddade områden finns i landet. Genom en omfattande informationskampanj skulle fler människor upptäcka glädjen och nyttan med friluftsliv samt öka sina kunskaper om naturens rikedom om den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster, biodiversitet.