Forskare från SLU har hittat dvärgbandsmask på ännu en plats i Sverige. Det innebär att parasiten har en större geografisk utbredning än vad man tidigare känt till.

Fyndet gjordes i rävspillning norr om Växjö. Om detta kan tolkas som att parasiten sprider sig, eller om det är ett resultat av en mer intensiv insamling av prover kan forskarna dock ännu inte uttala sig om. Enligt forskarna skiljer sig dock den nya fyndplatsen sig åt i ett avseende. I området finns det inte lika mycket jordbruksmark som vid de andra platserna. Enligt forskaren Gert Olsson borde det därför inte finnas så stora bestånd av parasitmellanvärden vattensork. – Vi måste därför anstränga oss för att identifiera vilken smågnagarart som är den sannolika mellanvärden i detta område, säger han i ett pressmeddelande. I sällsynta fall kan även människor infekteras av parasiten och bli dödligt sjuka. Risken att bli sjuk är dock mycket liten.

Läs mer här (www.slu.se)