Arbetspendling via cykel skulle kunna ge stora samhällsvinster både ur hälso- och miljöperspektiv, men nu backar Trafikverket om det planerade snabbcykelstråket i Stockholm.

Extrakt har tidigare rapporterat om att en ökad cyklism i Stockholm skulle kunna innebära 2,5 miljarder i samhällsekonomisk vinst per år, enligt forskaren Peter Schantz, professor på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Trots det så använder endast i genomsnitt 7 procent av länets innevånare cykeln som färdmedel, det visar en resvaneundersökning gjord av Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Trafikverket. Men nu backar Trafikverket om det så planerade snabbcykelstråket från Danderyd till centrala Stockholm. – Vi utredde att bygga ett snabbcykelstråk men det blir helt enkelt för dyrt. De kalkyler vi gjort pekar på 500-700 miljoner kronor, säger Noran Khalfallah, projektledare på Trafikverket till Dagens Nyheter.