Det går att begränsa den pågående uppvärmningen till max två grader, men tiden är knapp. Det var huvudbudskapet när FN:s klimatpanel IPCC lämnade över sin syntesrapport till beslutsfattare.

Enligt IPCC behöver de globala utsläppen minska med mellan 40 – 70 procent till år 2050. År 2100 behöver utsläppen vara närmre noll. Rapporten bekräftar att uppvärmningen av klimatet är ett faktum och att utsläppen av växthusgaser och annan mänsklig påverkan är den dominerande orsaken till uppvärmningen. Hur klimatet kommer att fortsätta att förändras beror på hur stora de framtida utsläppen blir. Men IPCC pekar ut flera möjliga vägar för hur tvågradersmålet ska nås. – Rapporten visar hur utsläppen kan minska till nära noll år 2100 med en portfölj av åtgärder som energieffektivisering och förnybar energi, säger Lars J. Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet och deltagare i den svenska delegationen, i ett pressmeddelande. Rapporten, som lanserades söndagen den 2 november, är en viktig del av IPCC:s femte stora utvärdering av tillgänglig forskning om klimatförändringarna. För att läsa hela rapporten ”Climate change 2014 Synthesis report”    

Läs mer här (www.naturvardsverket.se)