En ökad halt koldioxid i atmosfären kan förlänga växtsäsongen för många växter.

I tidigare studier har man sett att växtsäsongen på många platser blivit längre. Förklaringen har länge varit den ökade temperaturen. Men enligt en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature har forskarna nu sett att en ökad halt av koldioxid också har betydelse. I ett femårigt experiment exponerade forskarna olika platser för temperaturökning och/eller förhöjda halter av koldioxid. Forskarna såg att i genomsnitt var växtsäsongen 6,2 dagar längre på de platser som värmts upp och 14,2 dagar längre på de platser som både värmts upp och fått en ökad halt koldioxid. Effekten verkade vara störst i torra klimat med begränsad tillgång på vatten. Detta tror man beror på att när koldioxidhalten stiger öppnas inte växternas klyvöppningar lika mycket, vilket förhindrar vattenförlust. Förhöjda koldioxidnivåer bidrar därför till att bevara vatten och utöka tillväxten senare i säsongen. Forskarna tror att ökade koldioxidnivåer både kan gynna och missgynna arter. Högre koldioxidnivåer kan till exempel göra så att blommande växter hamnar i otakt med vissa pollinatörer, så som bin.

Läs mer här (www.nature.com)