Storskalig odling av snabbväxande sjöpungar kan bli till biogas, och göra havet renare. IVL Svenska Miljöinstitutet startar ett nytt forskningsprojekt.

Sjöpungar har en snabb tillväxthastighet. Det går därför snabbt att komma upp i en betydande biomassa, som sedan kan användas för att producera biogas. Efter biogasrötningen kan man använda biomassan som ekologiskt gödsel. Odling av sjöpung kan också göra havet renare. Likt blåmusslor får sjöpungar sin näring genom att filtrera stora mängder vatten från plankton och bakterier, vilket gör att kväve och fosfor tas upp ur havet när man skördar. Projektet ska pågå under tre år och finansieras av Energimyndigheten och EU.

Läs mer här (www.ivl.se)