Klimatförändringarna är inte det största hotet mot biologisk mångfald. Skogsavverkning och jordbruk är ett betydligt större hot, visar en ny studie.

Forskare har undersökt vad som utgör det största hoten mot den biologiska mångfalden. I projektet tittade man på nästan 8700 hotade och nära hotade arter som är rödlistade enligt internationella naturvårdsunionen, IUCN.

Dessa arter ställde man mot elva olika hot, som överexploatering, jordbruk, stadsutveckling, sjukdom, föroreningar, förändringar i ekosystemet, klimatförändringar, mänsklig störning, transporter och energiproduktion.

Bland annat såg man att överexploatering, där bland annat skogsavverkning, jakt och fiske ingår, utgör ett stort hot för 3 av 4 av de rödlistade arterna. Jordbruket hotar ensamt över 60 procent av arterna.

Studien visar att klimatförändringar orsakade av människan endast påverkar en femtedel av arterna. Enligt forskarna bakom studien är det därför viktigt att inte arbetet med klimatförändringar överskuggar de mer akuta prioriteringarna för att bevara den biologiska mångfalden.

Läs mer här (www.nature.com)