Biodieselavgaser påverkar hälsan på liknande sätt som avgaser från fossil diesel. Det visar ny studie från Umeå universitet.

Miljöeffekterna är det som främst varit i fokus för förnyelsebara bränslen. Men nu har det visat sig att dessa bränslen kan påverka hälsan negativt. Vid förbränning av dessa ämnen bildas små partiklar som kan bidra till utvecklingen av hjärtinfarkt. I studien fick friska försökpersoner andas in utspädda diesel- och biodieselavgaser för att se om det fanns några hälsovinster av att gå över till biodiesel. Trots att avgasernas beståndsdelar skiljer sig mycket åt visar dock studien att effekterna på blodkärlen var lika starka för båda dessa bränslen.

Läs mer här (www.umu.se)