Ny studie från SLU visar att utbredningen av flera växtarter med en nordlig tyngdpunkt, så som dvärgbjörk, hjortron och linnéa, har under andra halvan av 1900-talet minskat tydligt i södra Sverige.

Ökat nedfall av kväve och ökat näringsläckage av näringsämnen kan i kombination med att bete, slåtter och dränering har minskat vara anledningen till att dessa arter har missgynnats. Om minskningen beror på ett varmare klimat är dock inte lika tydligt, men man tror att stigande temperaturer kan få en större inverkan på dessa arter framöver. Eftersom flera av de nordliga växtarterna kan vara nödvändiga för andra arter, så är det enligt Sebastian Sundberg, forskaren bakom studien, viktigt att följa upp deras fortsatta populationsutveckling. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften New Journal of Botany.

Läs mer här (www.slu.se)