Exponering för bekämpningsmedel kan fördubbla risken för Parkinsons sjukdom. Det visar en ny forskningsöversikt från Örebro universitet. Störst risk är det för personer som arbetar med frukt och grönt.

Enligt forskarna verkar risken inte bero på något specifikt bekämpningsmedel, istället tror man att det är många olika substanser som tillsammans bidrar till den ökade risken. Därför bör man enligt forskarna övervaka exponeringen för de personer som arbetar i en sådan typ av miljö. Dit hör exempelvis de som arbetar på handelsträdgårdar, i växthus, plantskolor och frukt- och grönsakslager. – Det viktigaste är att sträva efter så låg exponering för bekämpningsmedel som möjligt. Det är särskilt viktigt att grupper som arbetar med frukt och grönt har tillgång till bra skyddsutrustning, säger Lars-Gunnar Gunnarsson, professor i neurologi vid Örebro universitet, i ett pressmeddelande. Hela rapporten Epidemiologiskt påvisade samband mellan Parkinsons sjukdom och faktorer i arbetsmiljön.

Läs mer här (www.oru.se)