Isbjörnar flyttar till mer issäkra platser i takt med att isarna runt Nordpolen smälter, visar ny studie.

Genom dna-prover från nästan 2800 isbjörnar har forskarna kunnat se att isbjörnarna under senare generationer mer och mer dragit sig mot Arktiska arkipelagen, ett område öar mellan Kanadas fastland och Grönland. Forskarna tror att det är klimatförändringar som är den bakomliggande orsaken till att isbjörnarna flyttar till de platser där istillgången är mer säker, då isarna på många andra håll runt Nordpolen smälter. Men trots flytten är isbjörnarna fortfarande hotade, enligt forskarnas prognoser kan Arktis somrar vara närmast isfria i mitten av detta sekel. Artikel är publicerad i tidskriften Plos One.

Läs mer här (www.svt.se)