Forskare har upptäckt en grupp mikroorganismer som är specialiserade på att konsumera lustgas. Det gör att utsläppen av den kraftiga växthusgasen är mindre än väntat från vissa åkermarker.

Det är sedan tidigare känt att vissa förhållanden i marken, så som pH eller andelen kol och kväve, kan påverka om en mark avger mycket eller lite lustgas. Men enligt forskarna så kan markens upptag av lustgas endast förklaras om man också vet vilka, och hur mycket, mikroorganismer som finns i jorden. Att hitta åtgärder som gynnar dessa mikroorganismer skulle enligt forskarna kunna minska jordbrukets klimatpåverkan. Forskningsprojektet är ett europeiskt samarbete lett av SLU och franska INRA. Studien är publicerad i Nature Climate Change.

Läs mer här (www.nature.com)