Fisk är inte bara värdefull mat. Forskare har nu räknat ut hur mycket fiskars förmåga att lagra kol är värd.

Enligt forskarna så har fisken en viktig roll i den globala kolcykeln och menar därför att fiske äventyrar oceanernas förmåga till en naturlig kollagring. Det rapporterar Scientific American. Växtplankton absorberar varje år miljarder ton koldioxid. Men eftersom växtplanton befinner sig nära havsytan återgår mycket av växthusgaserna till atmosfären. Om de inte äts upp. Men de djurplankton eller större djur som äter växtplankton tar sig dock inte tillräckligt långt ner för att kol ska kunna lagras i havets djup under längre perioder. Utan det är när djuphavsarter äter dessa växtplanktonätande arter som koldioxiden kan lagras. Studierna är utförda av forskare vid University of Southampton och University of British Columbia.

Läs mer här (www.scientificamerican.com)