Forskare vid Luleå tekniska universitet ska med hjälp av biologiska metoder fånga in koldioxid från stålverkens utsläpp. Syftet är att omvandla utsläppen till produkter som kan komma samhället till nytta.

För att koldioxidutsläppen ska minska har man under de senaste decennierna främst fokuserat på avskiljning och lagring av koldioxid. Men forskare vid Luleå tekniska universitet vill testa en ny metod. Istället för att lagra koldioxiden vill de omvandla utsläppen till produkter som istället kan komma till nytta. Forskarna har nu påbörjat arbetet i en pilotanläggning. Koldioxiden fångas in och avskiljs från utsläppen. Med hjälp av miljövänlig elektricitet och mikroorganismer är sedan tanken att den högkoncentrerade koldioxiden ska omvandlas till samhällsnyttiga kemikalier. – Vi ska med biologiska metoder fånga in koldioxid och med hjälp av elektricitet omvandla den till högvärdesprodukter som samhället behöver, säger Magnus Sjöblom, forskare inom biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet. I första hand handlar det om att forskarna vill omvandla den högkoncentrerade koldioxiden till myrsyra. – Medan myrsyra själv är en användbar industrikemikalie och ett viktigt råmaterial, kan myrsyra även omvandlas mikrobiologiskt till metanol eller andra kemikalier med enkel struktur. Det kanske viktigaste dock, är att myrsyra representerar en möjlig bärare, för lagring och transport av vätgas som är en framtida viktig energibärare för att transportera och tillhandahålla energi i samhället, säger Magnus Sjöblom.  

Läs mer här (www.ltu.se)