Sardiner, ansjovis och makrill spelar en avgörande roll i de marina ekosystemen, och har även ett högt kommersiellt värde. Men uppvärmningen av haven gör att många av dessa fiskarter lämnar sig sina hav och istället söker sig norrut, visar ny europeisk studie.

De allt mer varma haven gör att många fiskarter lämnar sina subtropiska hemvatten och istället söker sig norrut till Nordsjön, men även till Östersjön. Enligt en ny studie är dessa fiskarter mycket känsliga för förändringar i havstemperaturen, bland annat eftersom deras reproduktion och larvernas överlevnad är mycket beroende av den omgivande temperaturen. Eftersom dessa fiskarter spelar en stor roll i det marina ekosystemet så kan förändringar i en sådan viktig grupp ha stora effekter på ekosystemets struktur och funktion enligt forskarna. Studien Warming shelf seas drive the subtropicalization of European pelagic fish communities är publicerad i Global Change Biology.

Läs mer här (www.sciencedaily.com)