Varför ser vi så glada ut när vi slänger saker på soptippen? Vad händer om den globala handeln stoppas och vi börjar tillverka nästan allt själva? Kan ekonomin växa i all oändlighet? Det är några av de frågor som diskuteras i den nya podcasten ”Framtidsutsikter”.

I en blå container vid Norra Hamnens återvinningscentral i Malmö ligger ett gäng cyklar, några lampor och sedan en stund tillbaka även ett badkar.
– Badkar, det är en vanlig grej som kommer, säger Erik Andersson som arbetar på återvinningscentralen. Och han konstaterar, att när sakerna väl har hamnat här, kommer de aldrig mer att användas.

I en annan container ligger sängar och soffor. Erik Andersson känner igen en av soffmodellerna. En Kramfors från Ikea.
– Den kostar runt 8000 – 10 000 kronor, jag kan ju berätta det för personen som slänger den, att den där soffan skulle du kunna sälja vidare, men när de väl är här är det försent. Då packar de inte upp soffan på släpet igen.

Men hur ser folk ut när de slänger de här sakerna, ledsna? Nej, enligt Erik Andersson ser människor ofta väldigt glada ut. Han tror att de som kommer till återvinningscentralen känner att de tagit hand om sitt avfall, och blivit av med ett bekymmer.

Tillväxt i framtiden

Anna Bengtsson, journalist och miljöingenjör.
Anna Bengtsson, journalist och miljöingenjör.

Idag slänger vi nästan dubbelt så mycket saker än vad vi gjorde för 40 år sedan. Hur blev det så här? I första avsnittet av podcasten "Framtidsutsikter" möter Anna Bengtsson, miljöingenjör och journalist, förutom Erik Andersson, även nationalekonomen och miljöforskaren Mikael Malmaeus för att reda ut begreppen tillväxt och BNP, och diskutera vad som händer om vi slutar producera och köpa nya saker.

"Framtidsutsikter" är en podcast som utgår från forskningsprogrammet "Bortom BNP-tillväxt – Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande" och som bland annat undersöker vad som händer om den ekonomiska tillväxten inte ses som ett självändamål.

Innan podcasten kom till hade Anna Bengtsson, som till vardags arbetar med klimat- och energifrågor, länge känt till forskningsprojektet och följt forskarnas arbete.
– Jag tycker det är superviktigt att vi pratar mer om hur vi nästan alltid förutsätter evig tillväxt, det är ett grundläggande problem om vi inte tänker på vad som händer om tillväxten avstannar, det var det som gjorde att jag började intressera mig för projektet. Men jag saknade mer lättillgänglig kommunikation från forskarna.

Kommunicera forskarnas budskap

Av en slump fick hon reda på att det gick att söka pengar för kommunikationsprojekt kopplat till forskning. Hon såg då sin chans att kommunicera forskarnas budskap och nå ut till en bredare målgrupp utanför universitetsvärlden.

En av utmaningarna med podcasten har enligt Anna Bengtsson varit att få det intressant och konkret, utan att skriva någon på näsan.
– Forskarna säger inte att så här kommer framtiden att bli, utan det här är mer en utgångspunkt för tankar och diskussion, hur det skulle kunna se ut om vi satte hållbar utveckling i första rummet istället för tillväxt?

– Om allt sköts av robotar, vad händer då, kommer vissa människor att arbeta jättemycket och andra inte ha något jobb alls?

Hon tycker det är viktigt att vi diskuterar och tänker oss in hur det skulle kunna se ut i framtiden om hållbar utveckling är målet.
– Om allt sköts av robotar, vad händer då, kommer vissa människor att arbeta jättemycket och andra inte ha något jobb alls? Och hur hanterar man en sådan framtid? Eller om alla flyttar ut på landet och odlar, vad innebär det? För en cityperson, som jag, kan det vara väldigt svårt att leva sig in i.

Risk för ökade sociala klyftor

Enligt Anna Bengtsson finns det en risk om vi inte funderar och pratar om tänkbara framtidsscenarier.
– Nu ignorerar vi att det finns en risk, eller möjlighet, att BNP inte fortsätter att öka för evigt. Jag hoppas att vår podcast ska göra så att fler börjar prata om detta och att det i förlängningen når politiken.

– Om vi inte förbereder oss finns risken att en avtagande tillväxt leder till att vi får ökade sociala klyftor och konflikter. Och lyckas vi inte frikoppla ökad BNP från en ökad miljöpåverkan, ja då är det ju till och med omöjligt att kombinera tillväxt med hållbar utveckling. Det behöver vi också prata mer om.

Om Framtidsutsikter

Podcasten "Framtidsutsikter" är producerad av Anna och Karin Bengtsson i samarbete med Åsa Svenfelt, docent i hållbar utveckling och framtidsstudier, vid KTH.

Podcasten handlar bland annat om hur Sverige kan se ut om målet inte längre är just tillväxt, utan istället att människor och miljö ska må bra. Podcasten baseras på de scenarier för en hållbar framtid som tagits fram i forskningsprogrammet Bortom BNP-tillväxt.

De olika scenarierna är cirkulär ekonomi i välfärdsstaten, kollaborativ ekonomi, lokal självförsörjning och automatisering för livskvalitet.

Podcasten är finansierad av Forskningsrådet Formas. Lyssna på www.framtidsutsikter.se eller i vanliga podcast-appar.