De finns fler arter av vilda bin i storstäder än i omgivande jordbrukslandskap visar en ny brittisk studie.

I studien räknades bin, humlor och andra pollinatörer i och runt några av Storbritanniens största städer. Enligt de brittiska forskarna kunde man se fler arter av vilda bin i stadsmiljön än i jordbrukslandskapet. Forskarna tror att det beror på att städernas trädgårdar och kolonilotter har en större variation av blommor än vad som finns i jordbrukslandskapet där det oftast är ett fåtal grödor som dominerar. På så sätt är stadsmiljön en värdefull livsmiljö för bin och andra pollinerande insekter.

Läs mer här (www.bbc.com)