En av sommarens största högtider står inför dörren. Maten är ofta central i firandet och inte helt ovanligt är det att midsommarbuffén fylls med fisk som sill eller lax. Men vilken fisk ska man välja med tanke på hälsa och miljö?

Enligt Livsmedelsverket gäller det att undvika de fisksorter som innehåller höga halter av miljögifter som dioxiner och PCB. De här gifterna lagras i kroppen och kan bland annat kan påverka immunförsvarets funktion, hormonsystemen samt orsaka cancer.

Miljögifterna finns till exempel i vildfångad lax och Öring från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern, samt strömming/sill från Östersjön och Bottniska viken. Råden gäller främst barn, ungdomar och gravida.

En del fisk innehåller även kvicksilver. Kvicksilver i för stora mängder kan skada hjärnan, därför är det särskilt farligt för foster eftersom det under fosterstadiet som hjärnan och nervsystemet utvecklas. Exempel på fiskar som kan innehålla kvicksilver är abborre, gädda och gös.

I årets fiskguide, som varje år tas fram av WWF, finns ett antal arter som alla får rött ljus och därför helt bör undvikas. Arterna det gäller är ål, haj (pigghaj), vitling, rocka och röd snapper.

Burfångad hummer från USA eller Kanada, som vi ofta hittar i svenska fiskdiskar, gick i år från grönt ljus till rött.

Men vad gäller då för de lite vanligare midsommarfiskarna som sill och lax? Det beror på hur och var fisken har fångats. Så vill du vara säker på grönt ljus, leta efter sill och lax märkta med KRAV, ASC eller MCR.