Avloppsvatten ska få träden att växa i den egyptiska öknen. Forskare arbetar nu med en metod där vatten från reningsverk leds direkt ut till trädplantagerna.

Enligt forskarna skulle Egypten kunna använda 80 procent av sitt avloppsvatten till trädplaneringarna i öknen. Då skulle 650 000 hektar öken kunna bli plantager istället. Metoden är ett sätt att få vattnet att räcka till. Att använda dricksvatten går inte då dricksvatten är en bristvara i Egypten. Avloppsvattnet renas i två steg. Först tas skräp som plast och papper bort. I andra steget tillsätter man syre och mikrober som ska bryta ner det organiska materialet. Kvar blir ett vatten med hög koncentration av näringsämnen. Normalt brukar vattnet renas en gång till för att förhindra övergödning och för att få bort föroreningar. Därför tar man regelbundna prover i trädplantagen för att säkerställa att jorden inte förorenas av avloppsvattnet. Trädplantagerna är viktiga för landet då de leder till arbetstillfällen och en starkare skogsindustri. Men de är också viktiga för miljön och klimatet eftersom de bidrar till att stoppa ökenspridning, binda koldioxid och gynna biologisk mångfald.

Läs mer här (www.dw.com)