Det krävs mer än odlad vall för att pollinatörer ska ska gynnas. Det visar ny forskning från Lunds universitet.

Fördelen med vallodling är bland annat att jorden aldrig ligger bar, vilket motverkar läckage av närsalter. I och med att flera olika typer av växter odlas samtidigt gynnas även den biologiska mångfalden. Forskare vid Lunds universitet har nu studerat om andelen vall i landskapet påverkar pollineringen av den viktiga fodergrödan åkerböna. Forskarna kom dock fram till att vallodling automatiskt inte leder till ökad pollinering. För mer pollinering skulle fler blommor i vallodlingen behövas. – Vår studie visar att det inte räcker att inkludera vallar i landskapet för att gynna pollineringen i jordbruket. Vallar är viktiga för markorganismer och kolinlagring, och vi utesluter inte att de skulle kunna ha en positiv inverkan även på pollinerande insekter. Men då behöver man förmodligen tillåta mer blomresurser i dem, säger Georg Andersson, doktor i miljövetenskap vid Lunds universitet.

Läs mer här (www.lu.se)