Metan är den största källan till växthusgasutsläpp inom ekologisk mjölkproduktion. Det visar en ny studie baserat på 34 gårdar i sex europeiska länder.

Forskarna jämförde alla delar i produktionen. De kunde då se att metan från fodersmältning stod för 45 procent av utsläppen som därmed var den största källan till växthusgaser. Lustgas från mark och gödsel stod för 22 procent. Investeringar i byggnader och maskiner orsakade 9 procent av utsläppen. El och drivmedel stod för vardera 5 procent. I studien gjordes ingen jämförelse med konventionell mjölkproduktion. Studien är publicerad i tidskriften Organic Agriculture.

Läs mer här (www.slu.se)